Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter "Varning Schönfelder" nr 34 den 26 september 2004  
 
 
Bäste läsare,  
 
I detta nummer framför jag ett stort TACK till Ulrika Messing som än en gång valt att inte besöka Persontrafiken i Göteborg, en större örfil kan en Minister inte ge enligt den svenska författningen som borde ge en och annan en tankeställare. Är det bara Ministerns som insett det ohållbara med Länsbolagen och den ekonomiska effekten? Är det bara Ministern som förstår att privat företagande är lösningen som frigör miljarder, just det miljarder samtidigt som Sverige måste på nytt skuldsätta sig där en tredje del av BNP enbart går åt för att betala räntorna på statslånet, detta för att en massa byråkrater samt politiker skall leka buss och tågtrafik?  
Det är ta mig attan obegripligt att ett helt samhälle kan sjunka så djupt att alternativen saknas!  
Det är ännu mer obegripligt att alla sitter stilla och ingen börja mullra.  
Det är ännu mer obegriplig att man kan köpa så många personers lojalitet.  
Det är helt obegripligt att det inte finns mera integritet, är det bara Ministern som inser hur korkat hela systemet är där hon idag bara kan vänta på nedläggningen av Landstingen den största ekonomiska svulsten som skapats i Sverige någonsin?  
 
Ulrika gör klokt i att åka eller inte åka precis vart som helst men inte till Persontrafiken där hon bara ser folk som förstör pengar samtidigt som hon vet hur tiotusentals människor lider i en hopplös sjukvårdskö. Det är integritet som en hel bransch saknar, insikten!  
 
============================  
 
I detta Newsletter kan du läsa:  
 
1) Strongt gjort av Ulrika Messing att strunta i Göteborg!  
 
2) Var finns omdömet hos SL:s VD Lennart Jangälv och styrelsen?  
 
3) Skandalen som EU äntligen har upptäckt och tvingar Sverige till en ny svensk budget  
 
4) Halvera riksdagen  
 
5) Tidningen Res och Travel behöver pengar!  
 
6) Absolut Vodka, backar kraftigt i USA, det finns en förklaring men den talar man inte om, i vart fall inte i det ofelbara Sverige.  
 
7) Härliga tider, Hotar med storkonflikt, stanna Sverige: "Det handlar om total arbetsnedläggelse."  
 
8) Svenskens dröm - en dator på toan  
 
9) Ny webbsajt mätning, det går upp och det går ned!  
 
 
 
==============================  
1)  
 
Strongt gjort av Ulrika Messing att strunta i Göteborg!  
 
Trots inbjudan i god tid har hon i likhet med fjolåret avböjt att besöka den stora persontrafikmässan i Göteborg kan man läsa i nät upplagan av trafik forum, kollektivtrafikens organ för medlöparna. http://www.rt-forum.com  
 
I stället väljer den högsta ansvariga för landets trafikpolitik att inviga ett nytt trafikledningstorn på Skellefteå flygplats.  
 
Messings beslut har, enligt vad TrafikForums nätupplaga erfar, vållat stor irritation bland ledande personer, såväl bland landets trafikhuvudmän som inom bussbranschen.  
 
( kom ihåg att om det ringer fler än 10 personer till Aftonbladet i en fråga, då är det FOLKSTORM enligt deras mått, bara för att reda ut storleken på irritationen)  
 
Ulrica Messing har i snart två år systematiskt undvikit att delta i kollektivtrafiksammanhang. Däremot syns hon gärna delta på TUR och andra resmässor, liksom inviga olika turistiska  
 
TS kommentar;  
Det är rätt Ulrika, det riktigt värmer i hjärtat, det räcker väl att SLTF bidragsslösarna ständigt avlöser varandra med uppvaktningar på departementet där man ropar på mera pengar. Ljuger och falsera med påhittade argument som bara leder till en sak, mera bidrag, mindre frihet.  
Det är många idag både inom regeringen samt kommunerna vilka insett att länsbolagssystemet är fel, det måste till något annat. Kostnaden fullständigt rusar iväg samtidigt som det saknas pengar överallt i samhället.  
 
Det är rätt av Ulrika att inte åka till Göteborg, en större örfil kan en departementschef inte ge bidragstagargänget. Det är rätt att Ulrika inser de ständiga lögnerna från SLTF om miljö, samhällsnytta, ökad tillväxt, bättre hälsa och ökad jämlikhet är, just det lögner. För att inte tala om Ulo Maasings verkliga höjdare till fatal dumhet att försöka sig på att rättfärdiga kollektivtrafikens monopol som samhällsnyttig och vinstgivande där enligt Ulo tack vare kollektivtrafiken fastighetsvärdena ökar varför detta skulle rättfärdiga ett monopolistiskt system med ännu större skatteuttag av medborgarna, är det någon som förstår hur illa det är ställt hos Ulo Maasing?  
 
Ulrika har omdöme för vad hon ger sin legitimitet!  
SLTF, SL, tidningen trafik forum som lånar ut sig till att sprida politisk tillrättalagt svammel och det är väl alldeles självklart att Ulrika inte skall åka till Göteborg för att ge en legitimitet för en mässa som betalas fullt ut av skattemedel som inte behövs samtidigt som hon vet hur pengarna behövs på andra ställen i samhället.  
 
Enbart skattemedlen som förbrukades på Persontrafikmässan hade gett möjligheten till ett par tusen svårt sjuka till en snabbare behandling.  
Bra, strongt av dig Ulrika, far åt skogen Ulo och blaskan för medlöparna ”trafik – forum” det saknas insikten av att en svår sjuk person liggande i akutmottagningen är viktigare än att med konstlade lagar hålla igång tusentals chefer på länsbolagen och ett trafiksystem som inte behövs, efterfrågas eller ens kan rättfärdigas.  
 
Vi borde ha fler ministrar med denna integritet! Att det saknas integritet bland branschens makthavare får vi leva med fram till dess att dom sopas bort, den dagen rycker allt närmare.  
 
======================  
 
2)  
 
Var finns omdömet hos SL:s VD Lennart Jangälv och styrelsen?  
 
Motivet var en mångmiljon kampanj för att påverka politiker att satsa mer pengar på SL:  
Med en slentrian till slogan, ökad tillväxt, bättre hälsa, bättre miljö och ökad jämlikhet är några punkter om man väljer SL istället för den egna bilen!  
SL är till 100% ägt av Stockholms skattebetalare, det finns inget mandat att satsa miljoner i skattepengar för en lobby verksamhet där man skall påverka omgivningen som skall sätta press på politikerna för att få mera skattepengar.  
 
SL kampanjar för ökad budget  
 
Med pr, event och printannonser vill SL övertyga kollektivtrafikanter och politiker om att bolaget bidrar med samhällsnytta och därför inte borde drabbas av nedskärningar.  
 
Vi vill öka kunskapen om fördelarna med kollektivtrafiken.  
I kärvare tider görs det nedskärningar. Då får vi en tuffare budget och vi är rädda att det kan  
bli ännu tuffare framöver, säger Charlotta Volgsten - Forberg, kommunikationsdirektör på SL.  
SL har hängt upp kampanjen på nio punkter där man tycker att bolaget gör samhällsnytta. Ökad tillväxt, bättre hälsa, bättre miljö och ökad jämlikhet är några punkter.  
Event är en viktig del i mixen som ger SL en möjlighet att möta trafikanterna på stan, enligt  
Charlotta Volgsten-Forberg. Händelsernas buss är ett event där Stockholms improvisationsteater tar tag i viktiga samhällsfrågor på ett humoristiskt sätt.  
Bussen kommer att stå stilla på olika ställen i Stockholm.  
 
Ett annat är där skådespelaren Uffe Larsson är ute på hållplatserna och har frågesport om samhällsnyttan, för att göra ämnet mer lättillgängligt. SL är också med och ger ut en bok med noveller, Färdlektyr. Årets Augustprisvinnare Johanna Thydell ska som en annan av SLs kampanjaktiviteter dela ut boken på olika stationer.  
 
Slutligen kan man träffa medarbetare och ledare från styrelsen som är ute på stan och svarar på frågor och delar ut äpplen, säger Charlotta Volgsten- Forberg.  
Annonserna på stortavlor i tunnelbanan och i dagspress är kopplade till en nättävling som även den är uppbyggd kring de nio samhällsnyttopunkterna. 90 SL-kort delas ut som priser i tävlingen. Ett mål är att stärka bilden av oss och att detta blir ett samtalsämne, att det blir ett allmänt sorl kring denna fråga.  
SLs reklambyrå är Åberg & Co. Pr-byrå Hedberg & Co. Mediebyrå: Promedia. Kampanjen ska pågå till och med den 26 september.  
 
SL är ett till 100% ägt bolag av Stockholms skattebetalare, taxesättningen  
är fastställt av politikerna, resenärerna betalar en mindre del och resten direktfinansieras av samtliga skattebetalare i Stockholms län.  
SL tillkomst bygger på en tvångslag, vilket ger bolaget rätten till ett monopol där man enväldigt bestämmer över utbud och tillgång, verksamheten är inte konkurrensutsatt för säkerhetsskull för då skulle den inte finnas till.  
 
SL:s enda funktion är att köra folk mellan punkten A till B på morgonen till arbetet och på eftermiddagen hem igen. För denna urenkla verksamhet har man i sann makt ideologisk anda skapat ett monstrum till verksamhet där byråkratin flödar där varje onödig stabsfunktion motiveras av så fungera det i industrin utan att kunna rättfärdiga svulsten. Besparingar görs längs ned men aldrig högst upp, för det har man en okunnig och tillika okritisk styrelse som slirar med och far runt på mottagningar och studieresor som enbart kostar pengar och inte tillför bolaget ett skvatt.  
 
SL upphandlar all trafik! Enligt SLTF den största privatiseringen i svensk trafikhistoria, istället flyttades monopolet från att varit ett kommunalt och på de flesta ställen ett statsmonopol nu istället till ett landstingsmonopol. Genom olika bolagsstrukturer och finter äger SL 90% av Busslink samtidigt som man gör gällande att man upphandlar trafiken i konkurrens vilket egentligen borde vara att man upphandlar den del av trafiken som Busslink inte har resurser att utföra.  
 
SLs styrelse beslutade för något år sedan att öka ägarandelen till 90 procent av aktierna i Busslink. Köpesumman är 1 kr. Frågan är hur kan man köpa ett företag med hundratal bussar och andra tillgångar för 1 kr? Naturligtvis kan man, om bolaget har motsvarande förluster där de andra ägarna av vilka merparten var skattebetalarna i andra län vill få slut på ett svart hål.  
 
SL lider av elefantsjukan.  
SL:s ledningen med alla direktörer med titlar som kommunikationsdirektör, marknadschefer, regionalchefer, områdeschefer, enhetschefer där ingen av dem har förmågan att skapa något annat än att förvalta. Skicka hem dom, dom fyller ingen funktion mer än egennytta.  
Höjden av inkompetens är när man tvingas använda sig av PR & kommunikationsbyråer som kostar miljoner där uppgiften är att försvara ett monopol, bokstavligen till varje pris.  
SLs reklambyrå är Åberg & Co. Pr-byrå Hedberg & Co. Mediebyrå: Promedia.  
 
Bolag som Easyjet och Ryanair som har miljardvinster på en knipskarp konkurrensutsatt marknad som gett mängder av off - regioner i Europa tillgång till ett non stop flyg som tidigare monopol företag ratade som olönsamma, ett bra exempel bland flygbolagen är SAS höjden av inkompetensens som påminner om strukturen på SL, båda med miljardförluster.  
 
Varken EasyJet eller Ryanair har en maktpyramid som SL ingen av dem slösar med pengar som SL, ingen av dem har en marknadskommunikationskostnad som SL, skillnaden ligger i att dessa bolag drivs av kompetenta ledare med en klar syn, med andra ord allt vad SL ledningen saknar, insikt!  
Varför SL behöver en stab av chefer är ett underbetyg om något för ledningen liksom en styrelse som inte sätter stopp för slöseriet.  
 
Stockholms läns landsting äger aktiebolaget SL och det är landstingspolitikerna som utser SLs styrelse. Du som bor i Stockholms län kan alltså påverka SLs verksamhet genom att rösta i landstingsvalet, detta kan du läsa på SL:s hemsida, det är som i Sovjet där alla hade rösträtt varför 98% röstade på sittande parti i annat fall blev man bestraffat.  
Vem kan med en röst i valet 2006 påverka landstingets styrelse i SL? Vem kan med sin röst ifrågasätta ett SL? Varför kan inte kollektivtrafik skötas av Easyjet med sitt easybus koncept eller ett hundratal svenska entreprenörer utan politikers inblandning?  
 
 
Hade vi haft fri etablering och fri trafikrätt hade hela SL med garnityr kunnat avvecklas och medborgarna fått en efterfrågat styrd trafik, på samma sätt som du har valet att handla i olika klädaffärer eller andra verksamheter som ger dig valmöjligheter.  
 
 
SL politiska ledning påhejat av tjänstemännen klurar ut hela tiden nya tvångsåtgärder tillsammans med Gatukontoret där man använder all Politisk makt för införandet av trängselavgifter under hot där folk SKALL använda sig av kollektivtrafiken när tidigare otaliga skattehöjningar på bränsle inte räckte till, när jakten i städerna genom detaljreglerade parkeringsplatser och enväldiga parkeringslisor inte hjälpte, där man kommunaliserade genom bolag alla parkeringshusen och införde astronomiska avgifter, när detta inte heller hjälpte, då minskade man drastisk ned antalet parkeringsplatser i hela staden så att fler blir olagliga och därmed skall straffas, när detta inte hjälper då tar man råd av PR byråer som delar ut äpplen!  
 
SL.s slösar med pengar överallt även till Vaxholmsbolaget, den som vill åtala SL ledningen saknar inte stoff, i deras maktfullkomlighet har man befriat sig från allt vad som heter sunt förnuft, tagande av ansvar och minimera utgifterna för skattebetalarna. Läs mer om klåparna på SL och Vaxholmsbolaget  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=648&show=648  
 
Jag funderade kring turerna om tillsättningen av den nye VD:n, medans hunterföretaget gjorde intervjuer med de sökande så meddela styrelsens ordförande att man hade valt Lennart Jangälv, detta kostade SL och skattebetalarna ca en halv miljon kronor.  
 
Min andra fundering var hur lång tid tar det för en person från näringslivet att bli dompterad av byråkratväldet?  
Den som trodde på förändringar eller ett friare SL utnyttjar möjligheten att låta entreprenörerna komma fram, han gick grundligt bet på det hela.  
 
Den som trodde att en VD från näringslivet skulle tillföra nåt vettigt, han gick bet han också.  
 
Man kunde ju ha vissa föraningar, komma från IKEA borde ha varit en merit om man är nåt annat än en byråkrat i ett givet system där man utför det man blir tillsagt och varken mer eller mindre.  
 
Inom ett företag som Ikea är man en kugge även som kvarts eller halvchef , affärsverksamheten sköts om av andra, hade Jangälv kommit från avdelningen för affärsverksamheten hade det kanske ringt en varningens klocka där frågan vore kan det vara rimligt att han en kommunikationsdirektör med stab som inte har någon annan ide än att kontakta en rad utomstående konsulter för miljoner för att dela ut äpplen och annat trams?  
 
Nästa fråga hade varit, är det rimligt eller ens lagligt att använda miljoner av skattebetalarnas pengar till en kampanj som enligt bolaget själv skall se till att öka bidragen eller i vart fall inte minska på dem, när man har en hel styrelse fullt av politiker med direkta kontakter till sina  
Partihögkvarter. Är det inte fråga om missmanagement rent av?  
 
Jag kan förstå att dylika frågor inte ens finns i sinnesvärlden om man sätter sig som lakej för ett system som drar ned Sverige i ett ekonomiskt misär, men så långt når inte tankeverksamheten som styrs av oändliga möten hur man skall sätta sprätt på pengarna på de mest fabulösa projekten som var och ur en juridisk betraktelse skulle leda till avsked och åtal för trolöshet mot skattebetalarna.  
 
Ett åtal mot SL ledningen skulle ha det goda med sig att man i mediat börja intressera sig för kollektivtrafikfrågan och då skulle slöseriet rullas upp som alldeles säkert skulle leda till en lagändring, eftersom Sverige inte har råd med denna typ av verksamhet där landet måste låna upp nya 93 miljarder kronor och därmed skuldsätta svenska folket ännu mer.  
 
Här är dom, namnen på några av kollektivtrafikens hönshjärnor  
 
VD Lennart Jangälv  
Anna Berger Kettner, ordförande (s)  
Gertrud Brorsson, 1:e vice ordförande (mp)  
Maria Wallhager, 2:e vice ordförande (fp)  
Staffan Holmberg (s)  
Christina Lyngå (s)  
Kerstin Pettersson (v)  
Hans-Erik Malmros (m)  
Charlotte Broberg (m)  
Michael Stjernström (kd)  
 
Wivianne Ling, SKTF  
Göran Ståldal, SKTF  
Ingemar Wellén, SACO  
 
 
 
 
 
”En hållning från BR som präglas av undergivenhet och eftergifter i samtal med SLTF måste betraktas i det dolda var ett accepterat medlöparskap”  
 
==========================================  
 
3)  
 
 
Skandalen som EU äntligen har upptäckt och tvingar Sverige till en ny svensk budget  
 
Sveriges regering fick häromdagen bakläxa från EU på sin redovisning av de offentliga finanserna. Det är inte tillåtet att räkna pensionssystemets PPM-pengar som en del av de offentliga tillgångarna. Detta beslutade EU:s statistikmyndighet Eurostat.  
PPM-pengarna är den del av det allmänna pensionssystemet som varje medborgare själv placerar. Dessa pengar tillhör ytterst varje enskild medborgare och kan därför inte av regeringen räknas in som en tillgång.  
PPM-pengarna ska ses som ett privat sparande, inte som ett offentligt sparande, hävdar Eurostat. PPM-pengarna ska därför lyftas ur de offentliga finanserna.  
 
Sverige får fram till 2007 på sig för att ändra i redovisningen.  
Förändringen innebär en försämring av det svenska budgetsaldot med cirka 1 procent-  
enhet.  
Allmänheten har varit underinformerad om hur det egentligen ser ut med de offentliga finanserna på lång sikt. Det har sett bättre ut än vad det egentligen är, säger LO:s chefs-  
ekonom Dan Andersson. ( en sådan insikt bäste Dan Andersson när hela statsbudgeten är ett luftslott för lättlurade och ideologisk blinda medlöpare)  
Till bilden hör att Eurostat tidigare har godkänt Sveriges räknemetod då man inte förstått innebörden och ingen kunde tro att ett land skulle redovisa det privata sparandet som landets tillgångar. Det torde vara en helt unik åtgärd av en demokratisk stat där man redovisa privata tillgångar som statens inkomster. Vad EU ännu inte förstått är att Svenska staten också intecknat all privat mark samt fastigheter, som exempel din villa redovisar Svenska regeringen som en tillgång i statsbudgeten, i annat land hade detta lett till en folkresning.  
Nu när Eurostat ändrat sig efter att man förstått innebörden av ”konfiskerandet” av folks pensioner, så irriterar detta Sveriges finansminister. Vad kommer det då att bli när man skall lämna tillbaks all privat egendom? Statens budget kläs av och de förljugna överskotten leder till ett rejält uppvaknande.  
 
Här kommer några röster från nätet som jag hittade med anledning av EU beslutet:  
 
1) att (s) räknar medborgarnas alla tillgångar, inkl pensioner, som statens. Nettot tillhör medborgarna. Det är därför skattebrott bedöms som stöld.  
 
2) Regeringen har redan tulkat AP-fonden på 258 miljarder för att minska på statsskulden. Nu är man i det läget att valfläskbudgeterna blir rejält underfinansierade oaktat en önskat högkonjunktur. Man saknar också kontroll över sjukskrivningar och än mer över förtidspensionerna. Vad gör man åt detta? Jo, ytterligare 96 miljarder ska ros hem ur AP-fonden.  
 
3) Ett ytterligare skäl till att sossarna ligger under i opinionsmätningarna. På samma sätt trollar man med arbetslöshetssiffrorna. Man friserar sanningen och sopar problem under mattan. Hela offentliga sektorn brakar samman, folk blir utbrända till höger och vänster, företag flyr utomlands.. Och vad gör Persson och Ringholm? Jo, låtsas som det regnar och visar leende fram så fina siffror.  
 
4) Sossarna och Vänstern har alltid ansett att medborgarnas pengar tillhör staten. Så i kommande års budget kommer man att räkna med alla pengar som finns bland statens tillgångar. Det förbättrar budgeten och gör att Persson kan dela ut ännu mer valgodis....  
 
 
===============================  
 
Genom att flyga i V-formation ökar flocken effekten med 71 % jämfört med om varje fågel flög ensam.  
När ledargåsen blir trött flyttar den bakåt i formationen och en annan gås intar tätplatsen.  
Gässen i formationen skriker bakifrån för att heja på de främsta att hålla farten.  
När en gås blir sjuk och måste landa lämnar två andra gäss flocken för att hjälpa och skydda den. De stannar tills gåsen åter kan flyga.  
 
=================================  
 
4)  
 
Halvera riksdagen skriver Anders Carlgren, journalist och fri skribent  
 
(Artikeln har bantats ned.)  
Talman Björn von Sydow har rakt ut sagt att arbetsvillkoren för riksdagen är omöjliga: ”Det politiska arbetet riskerar att drunkna i tiotusentals yrkanden som handlar om allt från världsfreden till Riksväg 40.” Det finns all anledning att reformera riksdagen och kraftigt reducera antalet riksdagsledamöter.  
När finansminister Bosse Ringholm presenterade regeringens budgetproposition för riksdagen var kammaren ytterst glest besatt. När debatten inleddes var det färre än en fjärdedel av ledamöterna som fanns på plats. Efter ett par timmars debatt var inte ens var femte ledamot närvarande. Sju debattörer talade i närmare tre timmar och ingen av de frånvarande ledamöterna kunde skylla på samtidiga möten i utskott eller liknande.  
Sådana resonemang om närvaron brukar avfärdas med att ledamöterna kan följa kammarens debatter via intern-tv, och i det här fallet också via radio och SVT:s sändningar. Men likafullt är det en monumental skam att ledamöterna inte bryr sig om att visa sig i kammaren under riksdagsårets viktigaste, mest avgörande och därtill tv-sända debatt. Närvarofrekvensen blir därmed ett ganska tydligt mått på det välförtjänta förakt för politiker som så många människor vittnat om gång efter annan.  
 
 
Halvera från 349 till 175 ledamöter  
 
Det finns en hel rad andra variabler som talar för en radikal minskning av det svenska parlamentets storlek, kanske till och med en halvering ned till 175 ledamöter.  
 
I praktiken blir det sju månaders arbete med ett årligt arvode på 540 000:- kronor, plus ersättningar för diverse kostnader som resor, bostad, etc. Med bara en aning av elakhet kan man därmed påstå att arvodet per arbetad månad i verkligheten uppgår till 77 000:- kronor, plus ersättningar.  
Ledamöternas arbetsvecka i riksdagen är också starkt begränsad. De sexton utskotten sammanträder nämligen så gott som aldrig på måndagar och fredagar. Och detsamma gäller för kammarens mötesdagar. Antalet timmar som utskotten sammanträder under ett riksdagsår är inte heller särskilt imponerande. De sammanträdes fria måndagarna och fredagarna brukar traditionellt motiveras med att de är avsatta för ledamöternas resor till och från Stockholm och för arbete i den egna valkretsen. Men varifrån i vårt land och till Stockholm är restiden längre än några få timmar? Och vad är det egentligen för slags arbete som utförs hemma i valkretsarna?  
Det finns 624 anställda tjänstemännen i riksdagen som anser att riksdagsförvaltningen har en organisation som skapar ineffektivitet i arbetet.  
 
Riksdagen anonym för folket  
Det finns också en färsk undersökning från TEMO som riksdagen beställt och som med all önskvärd tydlighet och med föga förvåning visar att de flesta svenskar tycker att riksdagen är byråkratisk. Människors attityd till riksdagen har också försämrats. Över hälften av svenskarna vet ingenting alls eller mycket lite om riksdagens uppgift i samhället och två av fem tillfrågade vet inte hur riksdagen arbetar. Samtidigt är det en betryggande majoritet på 63 procent som bara lite, eller inte alls följer med vad som händer i riksdagen.  
 
 
Följ Belgien  
Om vi till exempel väljer att halvera antalet ledamöter till 175 skulle vi få en representativitet som ligger nära den som det belgiska parlamentet har. Det intressanta i sammanhanget är att just Belgien, med sina drygt tio miljoner invånare, för snart tio år sedan genomförde en reform av författningen som framför allt innebar att antalet ledamöter i både underhus och överhus minskades ganska radikalt.  
På så sätt skulle vi få en representativitet som ligger betydligt mera i linje med de övriga europeiska parlamenten. Då skulle naturligtvis också genomlysningen av riksdagens ledamöter bli betydligt bättre och därmed skulle säkert också deras legitimitet öka. Den monstruösa motionsfloden skulle kanske kunna halveras. Dessutom skulle risken för ett parlament med ännu flera partier än idag minska betydligt.  
 
 
TS kommentar:  
Allt som står i rimlig makt där man kan minskar byråkratin ökar demokratin är väl värd att införa, det behövs inga fler utredningar, man behöver bara se sig om vad som sker i andra länder inom EU. Estland är ett bra exempel där man efter Sovjet skapat en stat med närdemokrati och en ringa förvaltning, resultat, snabba beslut, bort med alla statsföretag.  
Framgångarna är aktningsvärda, två regeringar den svenska samt den tyska försöker tvingar Estland att höja skatter, minska friheten, införa regelverk som är destruktiva, detta gör man i EU mer eller mindre öppet. Varken svenska eller tyska regeringsföreträdare är särskilt välsedda i Estland dessa dagar. Eller som den Estniska regeringschefen uttryckte det hela nyligen, efter 70 år med Sovjet är vi trötta på att få oss påtvingade regelverk som inskränker vår nyvunna frihet. Vi räknade med att EU skulle vara garanten för frihet varför vi är förvånade att vissa länder som är alldeles tydligt överreglerade med därpå följande problem skall ha synpunkter på vårt sätt att styra Estland.  
Ridå!  
 
==========================  
 
5)  
 
Tidningen Res och Travel behöver pengar!  
 
 
Utgivningen av resetidningarna Res och Travel News http://www.res.se/res.html gjorde ett så dåligt resultat förra året att aktieägarna tvingades till ett villkorat aktieägartillskott på 1,5 miljoner kronor, skriver Mediatrender.  
Förlagets intäkter minskade till 20, 1 miljoner kronor från 21,3 miljoner kronor året innan. Resultatet efter finansnetto föll till -1,5 miljoner kronor enligt förlagsledningen berodde det dåliga resultatet på sviktande annonsförsäljning.  
 
Res är en konsumentinriktad resetidning, medan Travel News vänder sig mot resebranschen. I år började förlaget också ge ut kundtidningar.  
Travel News chefredaktör Ulf har slutat, synd, för han var den ende i branschen som hade ork och mod att mera kritisk se på det glättade gänget inom resebranschen!  
Efterträdaren heter Katarina Myrberg katarina.myrberg@travelnews.se låt oss hoppas på att hon kan föra vidare Travel News klarsynthet och inte ryckas med ”hänt i veckan” svängen.  
 
http://www.travelnews.se/nyheter.asp?c1=378 har en rankning på nätet 276.311 med ett eget nyhetsbrev. Skall jämföras med Flygtorget http://www.flygtorget.se som har en rankning av  
70.099 dvs åtskilliga flera tusen besökare mer per vecka. Alltmedans tidningen Res Flex http://www.resflex.se ligger utanför mätningen vilket betyder att man nästintill inte har några besökare överhuvudtaget på sin site.  
 
 
=======================  
 
6)  
 
Absolut Vodka, backar kraftigt i USA  
 
En av Sveriges största exportsuccéer, Absolut Vodka, backar kraftigt i USA. Uppstickare från Frankrike och Holland har tagit stora marknadsandelar. Absolut Vodka, med VD Bengt Baron, är fortfarande störst på den amerikanska importmarknaden för alkohol, men andelarna krymper snabbt. Enligt analysföretaget Impact, som följer spritförsäljningen i USA, har Absoluts andel av vodkaimporten minskat från 61 procent 1998 till 40 procent i mars 2004.  
 
Tidningen Dagens Industri porträtterade Bengt Baron som det stora hoppet för Sveriges exportindustri i våra år 2004.  
 
Inte ett ord om att man redan då backade kraftigt på nästan alla marknader. ”Absolut” som en gång i tiden var det mest välskötta varumärket med en lansering som väckte uppmärksamhet överallt i världen (utom i Sverige naturligtvis)  
 
Det var en enda person, en US amerikan i New York som lanserade Absolut world wide, han var så framgångsrik att avundsjukan i Skåneland tog över och så sparkade man denne man och hans agentur, jag minns det så väl för man kunde läsa om detta i ärevördiga New York Times där man undrade i det kloka att skicka iväg den person som genom tusentals upptåg tagit en värld i Absolut besittning. Jag reste ofta det aktuella året till Panama där vi hade ett uppdrag och kunde i lugn och ro läsa otaliga tidningar på de långa flygresorna, där jag fastnade för en annan artikel i Newsweek, att sparka den som föder en koncern betyder att snart börja nedgången, och så började nedgången, det tog bara drygt ett år.  
 
Men sånt talar man inte om, för det är naturligtvis den kollektivistiska ledningen i Sverige som står för uppgången och det är marknadens fel när det går ned. Vin & Sprit är ett företag man helst inte tala om eftersom man tillverka nåt som merparten av riksdagen inte vill känna till. Vin & Sprit är ännu ett bevis för inkompetens och att staten inte skall syssla med ryggdunkande chefer som inte förstår hur världen fungerar, stor i Sverige liten i Världen.  
Nu kommer kvittot på felaktiga beslut.  
Sälj Vin och Sprit till ett privat företag.  
 
 
=========================  
 
7)  
 
Härliga tider, Hotar med storkonflikt: "Det handlar om total arbetsnedläggelse."  
 
Transports ordförande Per Winberg skissar på ett konfliktvarsel som läggs snart.  
Transport hotar med storkonflikt för att sätta press på SAS i förhandlingarna. Förutom strejk på flyget har förbundet planer på att slå till mot hamnarna och tänker också begära sympatiåtgärder från alla andra LO-förbund.  
 
SAS vill gå i bräschen för ett helt nytt system i Sverige. De är inte ett dugg bättre än de mörkermän ute i buskarna som dumpar priserna och vägrar teckna kollektivavtal.  
 
TS kommentar:  
Härliga tider Per, den sanne kommunisten, man hotar med strejk där man tar ett helt land i gisslan med utpressning som förhandlings taktik, där man inte räds för att man skall tvinga motparten teckna ett avtal som ingen efterfråga och endast leder till den slutliga totala utslagningen av den svenska flygindustrin.  
Vem är det som är mörkermannen Per?  
 
 
=========================  
 
8)  
 
 
Svenskens dröm - en dator på toan  
 
Vi bokar redan våra resor och sommarhus på nätet och tycks snart vara redo för att köpa både musik och film för nedladdning över bredbandsnätet, konstaterar Telia Sonera i en ny undersökning. Och många kan tänka sig att ta med den trådlösa datorn på toaletten…  
 
Telia Sonera har fråga 1.592 svenskar om Internet - hur man använde Internet inför sommarsemestern, om man kan tänka sig att lagligt ladda ned musik över nätet mot betalning, om man kan tänka sig att hyra film över bredbandsnätet, vad man helst skulle göra om man hade trådlöst bredband och bärbar dator hemma och vad man vanligtvis gör om det regnar på semestern.  
 
Tro det eller ej - en tredjedel av de som svarat på undersökningen säger att de väljer att surfa på Internet när det regnar en sommardag. Det är lika många som de som väljer att ta fram en bra bok.  
Inte längre rädda för Internet  
En tredjedel tror att Internet kommer att ersätta den dagliga morgontidningen inom tio år och lika många tror att Internet kommer att ersätta musik på cd och radio inom fem år.  
 
Det Telia Sonera tar fasta på i undersökningen är främst svenskarnas ökade intresse för att betala för tjänster på nätet - musik och film framför allt.  
 
Tre av fyra kan tänka sig att lagligt köpa och ladda ned musik och två av tre kan tänka sig att hyra och ladda ned film.  
 
Se på film i datorn, svarar 639 stycken. Läsa tidningen vid frukostbordet: 617. Tevetablå i soffan: 528. Använda den som kokbok i köket: 506. Hjälpa mina barn med läxorna vid köksbordet: 322. Trädgårdstips på balkongen eller i trädgården: 268. Läsa e-böcker i sängen: 223. Läsa tidningen på toaletten, svarar ändå så många som 97 stycken av de 1.437 som svarade på just den frågan.  
 
======================  
 
9) Ny webbsajt mätning, det går upp och det går ned!  
 
 
Ny mätning av några bransch websajter på Nätet med Alexa mät system, flera siter som senast var utanför mätningen är nu tillbaka. Alla siter med en siffra som ligger över 1 miljon betyder i princip att besöksantalet är mycket liten, är man över 3 miljoner har man färre än 100 besökare i veckan.  
 
Mätning aug/sep ny 25/9 2004  
 
Tidningen Busstidningen 952.243 ---- 810.852 http://www.busstidningen.se/  
Busstidningen ökar och har flera hundra nya besökare per vecka på sin sajt sedan förra mätningen i aug/sep  
 
 
Tidningen Trafik Forum utanf. mätningen 2.314.228 http://www.rt-forum.com/  
Är tillbaks på mätbar plats, även om besöksfrekvensen flerdubblats ligger man långt ifrån sitt bästa mätningsresultat dryga 900.00, man är på väg.  
 
 
Toni Schönfelder 169.110 -- 247.457 http://www.toni-schonfelder.com/  
Besöksantalet har minskat, istället har fasta abonnemangen på mitt Newsletter ökat kraftigt.  
 
Mätning aug / sep ny 25/9 2004  
76.780 -- 74.379 Swebus Express http://www.swebusexpress.se /  
150 007 -- 163.719 Säfflebussen http://www.safflebussen.se  
340 521 -- 327.549 Svenska Buss http://www.svenskabuss.se/  
796 544 -- 710.748 Flygbussarna http://www.flygbussarna.com/  
1.493.906 -- 1.320.680 Eurolines http://www.eurolines.se/  
 
Mätning aug / sep ny 25/9 2004  
utanför mätningen -- 3.596.588 MAN Neoplan Sverige http://www.neoplan.se  
utanför mätningen -- 2.216.118 SLTF http://www.sltf.se/  
2.013.283 -- 1.764.563 City Terminalen http://www.cityterminalen.com/ 2.829.515 -- 2.216.022 BR Riksförbund http://www.bussbranschen.se  
 
 
2.244.109 -- 1.970.345 Busstorget http://www.busstorget.com/  
Buss & Samhälle är ett nätverk som arbetar med opinionsbildning av bussen som transportmedel. Det består av ett antal bussföretag och busstillverkare samt Bussbranschens Riksförbund.  
Hallå där! Varför finns ni kvar? Har inte er tid runnit ut liksom föreningen bland alla andra föreningar som är mer som ett brus i mediat? Koncentrera till ett mera slagkraftigt BR vore detta inte ett bättre alternativ?  
 
 
Med detta önskar jag alla en spännande arbetsvecka och det är bara 3 månader kvar till jul!  
 
Varma hälsningar från Alicante med +27C i skuggan!  
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
 
PS tack för alla bidrag, har du något som gläder mänskligheten så sänd detta till mig.  
======================================  
Nedan har du Olof Tegströms Information om nya Bränslecellbussar genom FN:s försorg  
=======================================  
 
Du som planera att resa till Spanien,  
Här bokar du din hyrbil på den första helautomatiska webbsiten dygnet om.  
http://www.eurocasacar.com  
 
För Kanarieöarna och till hela Världen http://www.telluscar.com  
 
Vill du besöka mig i Alicante boka du liksom många före dig på  
http://www.eurocasa.nu det är Margret som tar hand om din bokning  
fixa med golftider och annat, det finns 9 mycket bra banor inom en radie av max 20 bil minuter till halva priset mot vad som finns på Costa del Sol. På banor av Internationell klass, enligt dom som kan och vet.  
 
 
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.