Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
Bäste läsare:  
 
Newsletter nr 38 "Varning Schönfelder" den 14 november 2005, ur innehållet, Svenska politiker miljöbluff och Etanolen, Kollektivtrafik politik – inte en bransch, Kinas järnväg privatiseras, Oljan ska bort ur Sverige 2020 tror Persson.  
 
 
 
Ledare,  
 
Dagens Newsletter tar upp frågan hur kan det vara möjligt att den Svenska Regeringen fullt medveten om att Etanolen är farligare än bensin och diesel missaktar all denna kunskap? Etanolens påverkan på växthuseffekten är flera gånger större än vad bensin avgaser förorsakar. Dagens diesel bränsle med tillhörande rening är effektivare än någonsin.  
Detta förtiger man!  
 
Varför Sverige skall gå en egen väg bara för att hålla LRF om ryggen samtidigt som det inte sker någon kraftfull opposition är nog det allvarligaste.  
 
Att media inte tar tag i frågan är bekymmersamt samtidigt när allt fler forskare, Volvo & Scania chefer för utveckling påpekar det orimliga och det farliga med Etanolet. Då tiger branschen och låter sig förföras av en politisk villfarelse som enbart är en eftergift till dom gröna kommunisterna. En så allvarlig fråga om vår hälsa debatteras inte och de artiklar som får utrymme är i regel ett beställningsarbete från regeringen och deras lydmaskineri.  
 
En farlig utveckling för det svenska samhället!  
Den svenska demokratin har utvecklats till att följa ”ledaren” gör man inte det faller man i ett kollektiv onåd och då är vägen inom det offentliga stängt, det ser facket till som fungera som den förlängda armen för makten. Det hela smyger sig på allt mer, det är otäckt, det är riktigt otäckt. När ca 60 % av alla arbetstagare arbeta inom det offentliga är det lätt att förstå hur man styr ett samhälle med skräck och hot i bakfickan.  
 
Det går olika fort i olika branscher, inom kollektivtrafiken som är ett praktexempel på planhushållning där politiken står över sanningen eller viljan/kunskapen att utveckla något till det bättre. För att politikerna skall kunna agera fritt har man satt ett 20 tal chefer inom länsbolagen som följer direktiven utan att ifrågasätta, vindflöjen eller medlöpare, genom dessa personer kontrollera man i alla led att endast den ”rätta” sanningen kommer fram, för detta ändamål har man SLTF och media tidningen Trafik Forum som belönas rikligt med annonsuppdrag gratis prenumeration för de troende så att man kan torgföra maktens ”sanning” samtidigt som tidningen kan hållas under armarna.  
Tidningen Pravda i Sovjet hade samma funktion!  
 
Etanolen för Sverige bort från syftet att nå ett bättre och hälsosammare samhälle.  
Etanolen negativa effekter överstiger vida bensin och diesel avgaser.  
Etanolen subventioneras med skattepengar för att gynna LRF kooperationen.  
Etanol satsningen kräver flera hundra miljoner kronor i direkta statsbidrag samt skall bränslet skattesubventioneras samtidigt som det kostar mer energi att ta fram det än något annat hållbart bränsle.  
 
Vem kan blunda för denna sanning?  
 
Det finns inte enda en kund på denna planet som vill köra på Etanol om denne inte blir tvingat till detta! Säger Volvo miljöchef, Etanol är en återvändsgränd!  
 
Och varför skulle han ha fel? Många är dom i andra länder som delar denna uppfattning inte som dom tror utan med kunskap från forskning och praktiken. Det räcker inte för den svenska regeringen när man byter tjänster med andra partier. Skit samma hur det går för folket när det gäller att sitta kvar vid makten.  
 
Finns det ingen ”stake” i den svenska debatten som kan stoppa ännu ett förfärligt felaktigt beslut som kommer kostar miljarder att rätta till längre fram, samtidigt som pengar saknas överallt i samhället? Folk i innerstaden blir ännu mer drabbade av föroreningar. Värst ekonomisk utsatta blir samtliga privata bussägare som tvingas att anpassa sina fordon till nya krav utan att ekonomiskt bli kompenserade, som grädden på moset har man ett BR som inte fattar ett smack och sysslar med cykelställfrågor!  
 
 
I detta nummer av ”Varning Schönfelder” nr 38 kan du läsa  
 
 

     
  1. Vad rätt du tänkt fast det blev fel  
  2. Svensk minister i USA med dubbla budskap  
  3. Kinas järnväg privatiseras  
  4. Korta rubriker om händelser i veckan som varit!  
  5. Sådant som gör mig rent ut förbaskat?  
  6. Så här fungerar sjukvården i Alicante.  
  7. Så vitt jag vet, Jag är väldigt generös med goda råd till andra  
  8. Oljan ska bort ur Sverige 2020 tror Persson  
 
 

 
 
1)  
 
Insändare från lars Axel Lundblad  
 
Vad rätt du tänkt fast det blev fel  
 
Lång resa billigare, kort resa dyrare  
Stockholm och länet får nytt taxesystem. Från Hallstavik i norr till Gnesta i söder blir priset 20 kronor för en enkel resa. 85 miljoner kronor ska det kosta SL.  
 
Kommentar: Lars-Axel Lundblad  
Undrens tid är inte förbi – om nu det politiska budet om nytt taxesystem och nytt högsta pris för kontantresor med SLs linjetrafik är ett under.  
 
Reaktionerna har varit många, både positiva och negativa. Gemensamt för dem är att ingen som yttrat sig har hunnit tänka igenom förslaget, vad det innebär i praktiken och vad det nya taxesystemet egentligen kommer att föra med sig.  
 
Kontantresorna med SL-trafiken lär inte vara mer än kanske 15 procent av det totala antalet resor.  
Några får sin rabattkupongremsa stämplad. Merparten av resenärerna använder sig av det så kallade 30-dagarskortet.  
 
För 600 kronor ger det tillgång till resor med SLs entreprenörer från Hallstavik i norr till Gnesta i söder, så långt i söder till och med att resenären kommer någon kilometer in i Södermanlands län. Den som efter 1 maj 2006 vill göra den resan – en gång, enkel väg – och betala kontant kommer undan med 20 kronor. Pensionärer och ungdom till och med 20 år klarar sig med halva summan.  
 
Dagens pris för fullt betalande på motsvarande sträcka är 75 kronor. Det är alltså en hygglig prissänkning som avses träda i kraft nästa år. Till och med det bisarra gänget under benämningen Planka-nu borde kunna känna åtminstone halv tillfredsställelse.  
 
Den som arbetspendlar på 30-dagarskort får fortsätta att betala 600 kronor. Det är nu inget rån. Priset torde höra till de lägsta inom svensk linjetrafik: hela länet, hela dygnet. För pendling mellan bostad och arbete blir det högst 12 kronor per resa, 24 kronor om dagen, oavsett resans längd.  
 
Nu ska sällanresenärerna komma nästan lika billigt undan, pensionärer och ungdom till och med ännu billigare.  
 
Enligt vad som hittills kommit fram kommer övningen att minska SLs intäkter med omkring 85 miljoner kronor på ett år. Det är en relativt blygsam summa i miljardföretaget SL. Men är det rätt sätt att använda det överskott som de senaste två åren har uppstått i landstingets budget? Och vad händer den dagen när överskottet inte längre finns? Varje år innebär nya utmaningar.  
 
Reaktionerna  
Medier har ägnat stort utrymme åt landstingsbudgeten i Stockholms län för 2006. Den nya taxan på SL är en del av vad som utlovas. SL är ju till skillnad från övriga länstrafikbolag helt landstingsägt. För den som ömmar för vården bör jag väl nämna att även den får vara med och dela på överskottet. Om avvägningen mellan vård och kollektivtrafik är den rätta, vill jag inte bedöma.  
 
Det kommer förstås inte som någon överraskning att människor förefaller se positivt på att zontaxan slopas. Om utfallet är representativt – två personer som uttalat sig i Dagens Nyheter har invändningar, en av dem som tillfrågats har reservationer – skulle det betyda att kanske två tredjedelar av SLs kunder eller möjliga kunder tycker förslaget är bra eller jättebra.  
 
En tycker att det är lite märkligt ”att det ska kosta lika mycket ett åka långt som mellan två hållplatser”, en annan som troligen fått frågan ”tycker du det här är bra?” svarar: ”Nej, det tycker jag inte. De pengar som inte kommer in genom biljetterna måste ju tas någon annanstans ifrån.”  
 
När det gäller den politiska oppositionen är reaktionerna inte oväntat av helt annan dimension. Även om tanken med det nya taxesystemet är god – syftet lär ska vara att försöka hejda minskningen av antalet resenärer – är oppositionen kritisk.  
 
Fel tänkt  
Till Dagens Nyheter säger en av ledamöterna i SLs styrelse att det är fel tänkt. ”Varför vill de göra korta resor dyrare och längre ännu billigare?” En annan ledamot i styrelsen säger att pengarna borde gå till underhåll och utveckling av trafiken. Men lägger till: ”Pengarna borde inte ens tillfalla SL utan gå till vården”.  
 
Jag kan förstå dem som har invändningar mot planerna. Och jag har invändningar på fler punkter. Det har alltid förefallit mig märkligt att jag skulle kunna köpa oxfilé till priset av lågpriskorv, det vill säga att det är lika dyrt att resa från Söderberga Allé till Vällingby centrum i västra Stockholm (drygt en kilometers färdväg) som från Hallstavik till Gnesta (gissningsvis 17 mil).  
 
Likaså är det svårt att förstå tanken med att en resa inom Stockholms innerstad – det är sådant som kallas lokaltrafik – ska öka i pris med kanske 30 procent, medan en resa från Hallstavik till Gnesta – regionaltrafik – blir 67 procent billigare. Den matematiken får jag inte att gå ihop.  
SLs styrelseordförande, tillika trafiklandstingsråd, Anna Kettner (tidigare Berger-Kettner) hävdar att ändringen är en rättvisefråga. Rättvisa för vem då, undrar jag. Varför ska den som bor på Södermalm i Stockholm och har sin arbetsplats i Vasastan helt plötsligt betala 20 kronor för en resa i stället för 14:50 med rabattremsa – om hon eller han till äventyrs inte har 30-dagarskort?  
 
Möjligen kan sällanresenären i Norrtälje eller Järna uppskatta en prissänkning för resan in till Stockholm. Men jag tvivlar på att ens denna resenär skulle använda ordet ”rättvist” om prissänkningen.  
 
Illa vald tidpunkt  
Det sägs att SLs rabattkupongremsa kommer att försvinna i och med nyordningen. Den och stämplarna för validering var museala redan vid introduktionen 1973.  
 
Museala eller inte, en viss praktisk betydelse har de haft. Stämpeln används i och för sig också för kontantbiljetter, men remsorna minskar säkert mängden kontanter hos bussföraren. När remsorna går ur tiden kommer kontanterna att öka. Jag tvivlar på att förare och spärrvakter ser det som någon fördel.  
 
SL har släpat efter vad gäller biljetthantering och avgiftsupptagning. Det har pratats om modernisering i åratal. Inom ett par år sägs det att SL kan ha ett modernt system med chipsförsedda, så kallade kontaktfria kort. Frågan är om detta avhopp från zontaxa 2005 inte lika gärna hade kunnat anstå till 2007 eller 2008. 32 eller 35 års eftersläpning är väl ungefär lika illa.  
 
Och vad händer för övrigt när den nya läsutrustningen och de nya korten kommer? Ska det zonfria taxesystemet gälla även efter övergången till ett modernt system?  
 
Tidpunkten för övergång till enhetstaxa är inte särskilt väl vald. Ingen vet vad en tjuga eller tia i fast biljettpris kommer att ha för inverkan på antalet resenärer. Inte heller vet någon med bestämdhet hur trängselskatten kommer att påverka vare sig biltrafik eller kollektivtrafik. Vi kan alla ha våra aningar och förhoppningar, men ingen har facit förrän försöket är genomfört.  
 
Det nya taxesystemet liksom trängselskatten skulle rimligen ha fått verka utan eventuell påverkan av ett parallellt försök. Jag har svårt att tro att SLs analytiker kommer att kunna avläsa trovärdiga resultat – vem har ställt bilen på grund av trängselskatten, vem har ställt den på grund av de sänkta priserna för resenärer med lite längre resväg?  
 
Ingen vet och ingen kommer att veta med säkerhet.  
 
Syftet med det nya taxesystemet är hedervärt: att stoppa det sjunkande antalet resenärer. Metoden är tvivelaktig – i innerstan blir buss- eller tunnelbaneresan dyrare för sällanresenärer men så länge de inte kör bilen genom någon av avgiftsportalerna betalar de ingen trängselskatt. Kommer de verkligen att låta bilen stå?  
 
Det finns inga gränser för vad folk kan hitta på när de saknar fantasi, läser jag med ett leende på Bussbranschens hemsida. Sentensen tillskrivs en Ove Hoff. Jag vet inte vem Ove Hoff är, men jag håller med honom.  
 
Kollektivtrafik politik – inte en bransch  
När medier i Stockholms län presenterade landstingsbudgeten för 2006 var det förstås en politisk händelse. Det är den tydligen fortfarande.  
 
Anna Kettner, SLs styrelseordförande, har talat, ett par av oppositionspartiernas ledamöter i styrelsen likaså. Ingen av dem har det operativa ansvaret för linjetrafiken med buss, tunnelbana, spårvagn, pendeltåg och lokaltåg.  
 
Det har i och för inte SLs ledning heller – ansvaret ligger hos operatörerna – men visst hade det väl varit på sin plats med ett ord eller två från Lennart Jangälv (VD) eller en marknadschef eller försäljningschef? Eller är kollektivtrafiken i Stockholms län en rent politisk företeelse?  
 
Slutsatsen av att varken Swebus, Busslink, Connex, Roslagståg eller Citypendeln och inte ens verksamhetsledningen inom Storstockholms Lokaltrafik har sagt så mycket som knäpp kan bara bli en:  
 
Kollektivtrafiken betraktar sig som en bransch. Det är på sin höjd till hälften rätt. Allt mer och allt oftare framstår kollektivtrafik som ett politiskt utskott. För att inte säga hugskott.  
 
Släpp fram proffsen!  
 
 

 
 
2)  
 
Svensk Minister med dubbla budskap!  
 
En vaken läsare hittade detta uttalande från Svenske ministern i USA  
 
Hittade ett pressklipp från USA angående Lena Sommestads besök i där i  
månadsskiftet oktober/november.  
 
Som du säker kommer ihåg var alla uttalande i svensk media fullständigt  
Inriktade på biogas och hur mycket bättre Sverige är än USA på  
förnyelsebar teknik, men titta här vad hon sa till amerikansk media!  
 
"There is great interest in the United States in the way we use biogas  
as a fuel for vehicles in Sweden and in the whole Swedish policy for  
promoting renewable fuels," says Ms. Sommestad. "But it will be  
exciting to listen to the debate in the United States as well.  
Interesting projects aimed at reducing greenhouse gas emissions are  
going on in several states. I will be visiting California, for  
example, to learn more about the Hydrogen Highway and other  
environmental actions in the transport sector," says Ms. Sommestad.  
 
Alltså känner Sommestad till Calliforniens "Hydrogen Highways", men  
vägrar kategoriskt att låta svenskar känna till det!  
 
(Svenska regeringen vägrar att säga upp ett monopolavtal med vattenfall som skyddar bolaget från andra energier som exempelvis vätgas. Vätgasen är den renaste formen av energi med dagens kunskap och möjligheter innan samhället kan konvertera till sol energi någon gång i framtiden)  
 

 
 
3)  
 
Kinas järnväg privatiseras  
 
Så har sanningens stund kommit även till Kina. Järnvägsbolagen liksom i stora delar av övriga  
världen är en stat i staten. Kommunistiska fackföreningar med en totalitär världsbild leder till vanstyre något som går hand i hand med en överförvaltande byråkrati. Facit är att till slut har man inte pengar till någonting, det saknas pengar till underhåll, det saknas pengar till nya energi snåla tågsätt, det saknas pengar till modern teknik, det är byråkratin som slukar alla till förfogande stående medel och varje år ropar man efter mer pengar från de styrande.  
Känns det igen från den svenska byråkratin?  
 
Kinas nuvarande styrande kommunistparti som gör en spagat mellan en förlegad ideologi och en modern marknadsekonomi planerar nu att sälja ut delar av det nationella järnvägsbolaget på den Chinesiska börsen. Börsnoteringen är en del av en jättesatsning på att modernisera landets infrastruktur. (För 10 år sedan hade folk blivit fängslade för omstörtande verksamhet ifall någon nämnt att man skulle privatisera eller ännu värre skapar en Chinesisk börs, så fort kan det gå i historiens största omvandling bort från kommunism utan ett inbördeskrig när pengarna tog slut liksom i Sovjet när det inte fanns något mer att fördela och inga nya pengar kom in)  
 
Enligt planer ska Kina satsa 62 miljarder dollar på att bygga ut järnvägen mellan 2006 och 2008. Den totala rälssträckan ska under denna period fördubblas.  
 
För att kunna finansiera projektet behövs kapital, därför vänder sig den kinesiska staten till aktiemarknaden som hålls igång av USA kapitalister, flyktiga Chinesiska kapitalister som bor i USA, Hong Kong Chineser och en liten del från Europa än så länge. Enligt Financial Times kan noteringen ske redan under 2006. Bolaget kommer troligtvis att även delas upp mellan ett nationellt järnvägsbolag och flera mindre lokala bolag.  
 
I Sverige vill Lars Ohly kommunist eller inte kommunist med Leninistisk lära i alla dess former med tvång och våld som ideologi tvinga SJ återfå monopolet med en påhejande flöjel till VD i SJ och en moderat ordförande som gillar fri konkurrens bara det inte gäller för den verksamhet som han satt sig att leda.  
Är det någon som tar dessa pajasar till chefer på allvar?  
 

 
 
4)  
 
Korta rubriker om händelser i veckan som varit!  
 
Den offentliga lögnens makt är stark om kollektivtrafiken i Sverige.  
 
Ni stjäl tid från mig Pendeltågstrafiken är under all kritik och ansvaret för detta har de socialistiska politiker som styr landstinget sedan förra valet. Ni gör ett minst sagt dåligt jobb och ni stjäl tid från mig och alla andra pendeltågsresenärer, skriver Johan Tiedeman. Stockholm City Debatt.  
 
Den offentliga lögnens makt är stark om kollektivtrafiken i Sverige.  
15 procent dyrare att resa SL-kortet höjs med nästan 90 kr. En flygresa från Stockholm till Luleå höjs med omkring 275 kr. En pensionärsresa med buss från Solna till Sala Silvergruva blir över 1 000 kr dyrare. En statlig utredning vill införa en enhetlig momsnivå, som drabbar de allra flesta medborgare hårt, skriver elva företrädare för transportnäringen. SvD Brännpunkt.  
 
Dubbla budskap från LO Om kollektivavtalen och framtiden. ”Det är inte acceptabelt att LO gör den ena beställningen efter den andra till regeringen om lagstiftning som bakbinder arbetsgivaren. Detta gör att trovärdigheten för kollektivavtalen försvinner.” skriver Jan-Peter Duker. Aftonbladet Debatt.  
 

 
 
5)  
 
Sådant som gör mig rent ut förbaskat?  
 
När skärmen på busshållplatsen meddelar exakt när nästa buss ska komma, utan att den dyker upp  
 
Krånglande elektroniska styrsystem i bilar. Händer det din dator bootar du om, händer det i bilen ringer du bärgare – och får punga ut med fem tusen.  
 
Dryga marknadschefer inom länsbolagen som låtsas ha makt men som lyder minsta vink från chefen i partiet.  
 
Företag som tror att de kan ersätta kundkontakten med knappval. När man knappat sig igenom för att slutligen få svaret att avdelning är överbelastat och ring senare eller att personen man söker är på sammanträde. Se till att ett tidigt alternativ är "tala med en människa".  
 
Sura gamla gubbar som inte klarar att använda ny teknik utan gnäller på att det var bättre förr.  
 
Magsura journalister som skriver glättade artiklar för maktens kvinnor och män i stället för att komma med några konstruktiva idéer.  
 
Att knappa in personnummer i telefonen för att sedan komma fram och den man talar med inte har en aning om vem som ringer  
 
Ocr-nummer som är 27 tecken långa. Varför ska sådana få finnas? Vägra knappa in!  
 
P-automater som inte tar kort. Okej att alla gamla myntmaskiner inte är utbytta, men att sätta upp nya automater som inte tar kort. Och alla bara tiger samtidigt som avgifterna är hutlösa därför att det är en del av att tvinga folk att åka med kollektiva färdmedel som förpesta stan med Etanol farligare än allt annat som finns stans gator.  
 
Svenska företag som slussar supportsamtalen till indisk help-desk som snackar snabbare än Lasse Granqvist på radiosporten. Fast på engelska.  
 

 
 
6)  
 
Så här fungerar sjukvården i Alicante.  
 
Och efter fem år kan jag säga att den gör det. Husläkaren håller koll på blodtrycket och kolesterolvärdena, det gör även apoteken, som finns snart sagt i varje kvarter som är privata och drivs av en läkare som endast får ha utbildat personal, husläkaren sköter om mammografien och annat löpande. Skickar på specialistkonsultationer som den som resulterade i att jag blev opererat 2 veckor efter att man först upptäckte den värsta sorten av tumörer och nu snart 3 år efteråt vet jag vilken fantastisk tur jag hade att detta skedde här i Alicante med en fantastisk eftervård där jag dels legat i det statliga förstklassiga sjukhuset och i det privata, det senare som ett 4 stjärnigt lyxhotell.  
 
Jag kan välja mellan den statliga sjukvården och den privata, den privata kostar ca 50 euro per månad och inkludera allt. Varken den privata eller den statliga sjukvården har några avgifter, läkemedel får man om man är pensionär, i annat fall betala man 20%. Skillnaden mellan den statliga och den privata är väntetiden, för övrigt är det samma läkare som finns på båda sjukhusen då alla inom det offentliga i det spanska samhället har minst 2 jobb.  
 
Som flertalet svenskar är jag van att klaga på de höga skatterna, det gör jag inte här.  
Inte för att de sociala avgifterna i Spanien är lägre än i Sverige. Tvärtom, tycker jag.  
Jag har också, som de flesta här, en kompletterande försäkring en privat där jag kan välja mellan ett 30 tal bolag med otaliga erbjudanden, som sagt den kostar för en gamling som mig ca 50 euro för yngre knappa 20 euro per månad.  
 
För de här två försäkringarna får jag allting.  
Får komma utan väntetid till Husläkare och sjukhus, prover, röntgen, laga hål i tänderna, bli sövd på klinik, mediciner. Med andra ord som det var en gång i tiden när jag var yngre även i Sverige, det var då.  
 
I Solna där jag växte upp hade vi Dr Lindgren som husläkare han var alltid där när man behövde honom, så skapade man landstingen och med detta försvann Dr Lindgrens tjänster till en familj som han följt under en lång tid av år och visste allt om. Det sades av ansvariga politiker det skulle vara bättre att med hög feber sitta i ett väntrum i timmar hos en vårdcentral som var överbelastat och hur man tar sig dit och därifrån i ett inombordstillstånd som är närmast kaotisk, det är en sak som inte hör hit.  
 
På apoteket som det vimlar av lämnar man in sitt recept och sitt plast kort, blir expedierad och sedan är det klart. Räkningen delas mellan försäkringskassan och försäkringsbolaget.  
Hos läkaren skriver man på en slipp som vilket annat kreditkort som helst.  
 
Det är säkert något fel någonstans, någon kapitalistisk komplott, men så länge jag inte har fått det bekräftat är jag nöjd.  
 
Det är omöjligt att prata om sjukvården i Alicante utan att låta som en utlandssvensk rättshaverist.  
Men som en sådan har jag redan blivit klassat så många gånger, det är enklast så för dem som känner sig träffade. När jag lämnade kollektivtrafik branschen för att övergå till shippingen och jag hade en del kommentarer över den alltmer politiserade kollektivtrafiken, kom genast argument, vad har han att säga som lämnat branschen. Det är en rätt intressant inställning hur man inom det svenska kollektivet sätter folk i burar och be dem hålla käften.  
 
När man inte följer rådet att hålla käften blir man därför på klistrat det mest hatfyllda i svenska språket, rättshaverist. Vi lär vara en halv miljon numera som upptäckt livet söder om Malmö, väster om Strömstad och öster om Stockholm.  
 

 
 
7)  
 
Så vitt jag vet  
 
Jag är väldigt generös med goda råd till andra - gör så, gör si. Gör inte så, säg inte så. Säg så. Säg ifrån.  
En gång fick jag en fullsatt sal i Stockholm på en konferens hållen av TFK där jag satt på podiet tillsammans med branschens elit – flöjeln och som åskådare satt länshuvudmännens politiker och många chefer till medlöpare vilka som stearinljus mest undrande vem attan hade bjudit inom honom att sitta på podiet med namnskylt och allt, mig alltså?  
Som ett får i en varg lya!  
 
Vad jag sa var ett blankt NEJ till hur länsbolagen sköts, varför politiker inte skall vara de som bestämmer, därför att det blir en liten elit som bestämmer, byråkratin växer med antalet överflödiga utredningar, istället för att det är marknaden som belönar de företag som erbjuder en tjänst som man vill resa med. Jag sa NEJ till den vänskapskorruption som systemet leder till och liknande. Det blev som förväntat en monolog, övriga satt stilla och på podiet blev det ett vakuum där Kjell Nilsson konstaterade att det finns väl inget att tillägga och på den vägen är det! Det har nu gått ytterligare 17 år och inget har hänt annat än att allt vad som sades har blivit sju resor värre!  
 
Under årens lopp har det blivit rätt många interjuver i alla möjliga medier. Redan på 60 talet kunde jag konstatera som yngling med ambitioner att något är fel när man låser in ett samhälle i ett snårskurigt nätverk med bestämmelser som bara gynna monopolisterna.  
 
Åren i utlandet fördjupade denna känsla, det jag inte kunde tro var sant var att människorna i branschen hemma i Sverige har samma monopolistiska uppfattning som de styrande, fri konkurrens JA, bara det inte sker i vår bransch!  
Och på den vägen är det även idag år 2005.  
 
Det är inte intervjuarens fel - felet är mitt; jag blir besatt av Besserwisserdjävulen och det är likadant varje gång när jag läser om mygel och hur man sätter sig gång över annan över den rännil till frihet som trots allt finns, övergreppen sker kanske just därför att det bara är fråga om en rännil till frihet.  
Övergreppen från makten leder oftast till konkurs för det enskilda företaget där ett samlat kunnande, en förhoppning om ett bättre liv går i kras och med detta följer ekonomisk ruin och en familj som inte orka hålla ihop då folket runt omkring skapar sin egen fördömande sanning, det som är orsaken till tragedin ligger ovanför dessa gruppers begreps nivå varför det inte kan vara sant.  
 
Chockad hör jag mig själv ge expertutlåtanden och analyser och komma med tvärsäkra teorier  
I frågor som jag borde hålla käften? Då ställer sig frågan hur kan det vara möjlig att en kommunist som Lars Ohly eller ett grönt kommunistisk party med Eriksson i spetsen som aldrig gjort ett enda vettigt här i livet annat än agiterat försöker påtvinga hederliga svenskar deras totalitära uppfattning?  
 
Vad får dem att tro att jag med ett liv av erfarenhet som ser ut som en berg och dalbana med 15 loopingar i erfarenhet där jag som egen entreprenör arbetat mig fram i Sverige som ett mellanspel chef i ett statligt företag under 18 år för att upptäcka den stora världen när det begavs. Skulle jag då inte ha samma rätt att uttala mig i frågor som jag faktisk förstår och kan sammanhangen? Varför skulle en partibok ge mig mer kunskap annat än att slira, ljuga, förvränga och leka bort skattebetalarnas pengar på grund av inkompetenta beslut vars fatala verkningar ingen vill sätta in sig i förväg, fast dom är ganska enkla att prognostisera?  
 
När jag lämnade kollektivtrafiken och den falskhet som styr branschen återvaknade en inre glöd, nu var det inte längre fråga om att umgås med ”rätta” folket, att slirar med byråkrater som sitter där för att bevaka att den inslagna politiska inriktningen inte naggas i kanten. Det var under närmare 18 år en intressant föreställning hur olika problem bilden såg ut när man var egen företagare eller agerade som ett företag ägt av staten.  
 
Två världar, som privat var man fånge, som statlig kunde man diskutera det mesta och det fanns alltid lösningar tillhands. Som chef för en större koncern inom shippingen öppnade sig en annan värld. Nu var det att fylla båtar med folk utan hänsyn från vilket land. Fartyg är dyra saker det gäller bokstavligen ha flyt i verksamheten, som ett bolag på börsen i 2 olika länder lär man sig snabbt att der är konkreta siffror och distinkta prognoser som gäller. Antingen förstår man detta eller man är borta ur leken.  
 
Åren inom shippingen var ofantlig lärdomsfulla, det skall fungera i många led i en värld av protektionism som styrs av fackföreningar. Konsten är att hitta omvägar som tillfredsställer aktiemarknaden och facket som inte fungera uniformt utan är helt olika beroende var man är i världen. Även detta en lärdom som övergår till vishet.  
 
Så vitt jag vet, fyller denna blogg sin funktion, annars hade jag inte det stora antal abonnenter och ett besökarantal på min hemsida som skulle få en och annan dagstidning att hoppa i glädjeskutt om man kom i närheten. Så vitt jag vet kan min lärdom och vishet bidrar med ett och annat även för dem som anser jag är en rättshaverist. Frågan ställer sig kanske vem är det som fördelar epitet rättshaverist, dom som är det eller dem som man önskar vore det?  
 

 
 
8)  
 
Oljan ska bort ur Sverige 2020 tror Persson  
 
Ännu ett bidrag från Olof Tegström och sanningen om spelet med sanning och osanningar om den Svenska Energin.  
Som alltid sist i detta Newsletter!  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
24.000 bilar byter vi ut just nu – det gör vi 2 gånger om året – våra bilar är sällan äldre än 6 månader. Att byta ut närmare 50.000 bilar med allt vad det innebär med registrering, försäkringar i ett land där datorn står på bordet men få vet hyr den skall användas är också en upplevelse. När våra kunder kan ta ifrån oss en stor del av  
arbetet genom att sköta om bokningen själv kan vi ägna oss åt att syssla med frågor som ännu inte kan rationaliseras. Men snart kanske...  
 
http://www.victorcar.com  
Nya priser för vintern - som hos oss betyder ännu lägre pris - då vi har kunnat spara in en del pengar genom ännu mer automatik - besparingen ger vi våra kunder - därför har vi sänkt priserna sedan den 1 oktober igen med ännu lägre priser än tidigare.  
 
VictorCar är vårt senaste förvärv. Ett gammalt företag med en ny design.  
 
Vår ursprungliga site är http://www.eurocasacar.com och med den som vi startade från Noll för 5år sedan.  
 
Med idag 24.000 bilar är vi en av de verkligen stora i branschen.  
Varför så lågt pris? Vi har den 3:e generationen av en helautomatisk bokningsite som fungera 24 timmar alla dagar året om med svar inom 1 minut. Lägre pris betyder fler kunder vilket ger en bättre beläggning av fordonen som ger en högre vinst!  
World Wide Hotel Booking - http://www.venere.com  
 
Biluthyrning i hela Världen!  
EuroCasaCar har 2 andra webbsiter nu med sammanlagt 1450 destinationer http://www.telluscar.com samt http://www.telluscar2.com Där vi med partners i England respektive Irland förmedlar bilar i hela världen inklusive att hyra bil i Sverige samt till Kanarieöarna, Madrid, Barcelona och flera hundra andra orter i Spanien. Mest populär just nu är att boka bil i USA, England samt i Frankrike på dessa 2 siter. Det lönar sig i vart fall att jämföra! Och vi står inte stilla, vi slänger oss omedelbart på att vidare utveckla siterna, för att bli ännu bättre! Välkommen och titta in!  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.