Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
 
Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 25 den 12 augusti 2004  
 
Bäste läsare,  
 
Detta är fortfarande i alla fall i norra Europa ett av de mest lästa Nyhetsbrev av detta slag mätt i antalet mottagare, och ännu fler som läser via webbsidan direkt. Vi har passerat 16.000 läsare något av ett rekord, något som började helt oskyldigt.  
 
Kanske något av ett åldersrekord har den väl sannolikt också, det började 1997 med små e-mail till en skara vänner för att göra dem uppmärksamma på hur skattepengarna slösas bort på lindrigt sagt huvudlösa projekt inom kollektivtrafiken, slöseriet inom länsbolagen, maktfullkomligheten, miljön och hur politiken styr juridiken, rättsrötan är total, ett beklämmande resultat för ett land som påstår sig främja ett rättsstatligt system.  
 
Allt fungerar dock inte så väl. Prenumerationsfunktionen har varit bristfällig  
till och från, och dessutom har servern en tendens att kasta bort  
prenumeranter då och då. Förhoppningsvis kommer det att vara möjligt att reparera bägge dessa förargliga felaktigheter.  
 
Säkrast är att till och från titta in på min webbsite http://www.toni-schonfelder.com där alla artiklar återfinns i säkert förvar. http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=ny  
 
 
I detta nummer tar jag upp hur allsmäktige Claes Olofsson lyckats med att köra sönder inte bara en rad aktieägares bolag inom Buss i Väst utan nu står på gränsen att dra med sig alla aktieägare i en jättekonkurs genom snöbolls effekten. Utlösaren blir Vänersborgs Linjetrafik som är på väg att klappa ihop ifall ingen räddar verksamheten.  
 
Fortsättningen på Klåparna inom turism är denna gång Peter Hultqvist (s) i Dalarna som lyckats med att slänga bort miljoner i skattemedel för att hämta enstaka engelska turister till Dalarna till en kostnad på ofattbara 26.000 kronor per resenär.  
Och han går fortfarande lös!  
 
Prinsessan Madeleines vansinnesfärd tål också en kommentar!  
 
Nu börja höstens slöseri med skattemedel på meningslösa kongresser, här kan du följa vad järnvägen snurra iväg per sekund, lägger du till länsbolagen så kan du fyrdubbla hastigheten.  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=ny var rädd om ögonen.  
 
Persontrafik 2004 16 – 18 september 2004  
Inledningsvis skriver Märta Lena Schwaiger SLTF och Jan Erik Kjellberg BR att Persontrafik 2004 är den självklara mötesplatsen för alla inom kollektivtrafiken.  
http://www.persontrafik.info/pdf/konferensprogram2.pdf  
 
Dom kunde lika gärna ha skrivit att det är den naturliga platsen för personer som lider av en allvarlig sjukdom och egentligen behöver söka hjälp. Aspergergs syndrom  
Mera därom kommer i mitt nästa Newsletter nr 26.  
 
 
Här har du länken  
http://www.toni-schonfelder.com/rda  
med lite bilder från resan till RDA workshop och Köln, 1 – 5 augusti 2004  
 
==============================  
 
 
I detta nummer av ”Varning Schönfelder” kan du läsa följande:  
 
 
1) Claes Olofsson, driver han Vänersborgs Linjetrafik i konkurs?  
 
2) Klåparna i Dalarna, 26 000 kronor, det fick skattebetalarna punga ut med för varje flygresenär som kom till Dalarna  
 
3) Det finns hopp. Snart kanske det finns chips med ett tillskott med mer IQ för politiker och tjänstemän i länsbolagen?  
 
4) Det är illa nog att över 30 miljoner om dagen satsas på olönsamma tågprojekt  
 
5) Tidningen Trafik Forum, ett organ för monopolet eller den fria och privata näringen?  
 
6) Först var det brottsligt, sedan var det moraliskt förbjudet, för att snart hux flux bli legalt, och nu skall spritskatten sänkas!  
 
 
7) Toyotas nya miljövänliga hybridbil är populärare än väntat.  
 
8) HÖGA HAMNAVGIFTER STÖR PASSAGERARFARTYGEN I RIGA  
 
9) Här finns de flitigaste företagarna  
 
10) När medlemmarna sviker och lämnar facken då händer det saker, när inser bussägarna att det är bättre att lämna BR än att stödja en verksamhet som faller varje företagare i ryggen?  
 
11) Premiär för McDonalds föräldratidning  
 
12) Företagarnas opinionschef slutar innan han börjar  
 
13) Prinsessan Madeleines vansinnesfärd, förlåt vansinnesfärd?  
 
 
Här har du länken  
http://www.toni-schonfelder.com/rda med lite bilder från resan till RDA workshop och Köln, 1 – 5 augusti 2004  
 
============================  
 
 
 
 
1)  
 
Claes Olofsson, som driver Vänersborgs Linjetrafik i konkurs?  
 
Det är snart dags för ett nytt årsmöte i BR i samband med Persontrafik mötet i Göteborg där det debatteras inför dövstumma delegater. Där det fortfarande sitter samma garnityr av medlöpare som under alla tidigare år, inte åstadkommit något annat än kostnader och utslagning där enskilde bussägare tagit smällen orsakat av ett inkompetent styrt BR, vilket driver storföretagens sär intressen och detta också med ett katastrofalt resultat.  
 
Föreningen BR lider egentligen av allt, inga visioner, ingen plan hur man kan avskaffa länsbolagen istället sätter man sig i samma båt och kröker rygg.  
Inga fungerande planer på hur man ökar lönsamheten.  
Styrelsens medlemmar bestående av chefer för trafikföretag som måste väga varje ord för att inte stöta sig med maktfullkomliga länsbolagschefer och därmed äventyra nya uppdrag som fortfarande leder till utslagning ifall inte ägarna går in med nytt kapital.  
Hur långt skall denna parodi på företagsamhet får fortgå innan någon slår näven i bordet?  
 
Hur många mer miljarder skall svenska skattebetalare kasta efter allt dåligt?  
Hur blind kan en hel bransch egentligen bli, och hur är det fatt i huvudet på alla som mangrant ställer sig i ledet, är det så förbaskat svårt att se att hela systemet är en enda katastrof?  
 
Claes Olofsson, likt kameleonten alltid på rätt stol för att bevaka sin makt, total förblindat där han själv är orsaken till höstens möjliga största konkurs, ifall det inte kommer en räddning från oväntat håll.  
Claes sitter som VD för Buss i Väst, en samling mindre bussägare som gick samman för att möta konkurrensen från de stora aktörerna. Tanken var god men inget blir bättre än hur man driver en verksamhet. Buss i Väst är idag ett företag med en överviktig organisation, den betalas av de mindre bussägarna som utför uppdrag för Länsbolagen.  
 
Det saknas sjukdomsinsikt!  
 
Detta är ett möjligt scenario!  
Buss i Väst lämnar offerter som har varit lägre i pris än från konkurrenterna, inga av de andra ingångna avtal har varit kostnadstäckande för något av de stora företagen.  
Buss i Väst som vinner med lägsta pris, som sålunda är förlustbringande för stor företagen, med dessa ruinerande avtal låter Buss i Väst köra ”vänföretagen” inom Buss i Väst medans övriga delägare inte får vara med fast dom är aktieägare. (Kanske det är bra så, men visar hur det går till inom Buss i Väst under Claes styre)  
 
Flera av kompisbolagen och tillika aktieägare i Buss i Väst har under åren gått i konkurs, därefter är dom inga kompisar längre till allsmäktige Claes.  
 
Vänersborgs Linjetrafik med Uno som ägare står nu på randen av en konkurs. Bolaget har gjort det klassiska med ”vännen” Claes hjälp, man ökar omsättningen genom att Claes tillför nya uppdrag så att tidigare förluster kan hanteras genom ökat cash flow.  
 
Men det räckte inte varför VL tvingades till nya lån för att hålla verksamheten i gång. Man är nu uppe i lån som överstiger 20 miljoner kronor där Handelsbanken är huvud långivare.  
Ett nytt miljon lån innan sommaren sa lokalkontoret ja, men huvudkontoret i Stockholm sa nej.  
 
Buss i Väst redovisa en vinst och en cash flow som inte räcker till för att ta över VL under förutsättning att majoriteten av aktieägarna säger ja, och skulle dom göra det är Buss i Väst snart i konkurs. Siffrorna i Buss i Väst är allt annat än tillförlitliga, det är min uppfattning efter tagit del av del tidigare årsredovisningar.  
 
Buss i Väst sifferakrobatik med en revisor som låtit sig förföras genom åren genom bokslut där man aktiverat a konto betalningar till utförande bussbolag är direkt brottsligt, men det får en konkursförvaltare reda ut, det lär bli en omfattande utredning och då kommer väl Claes olika påstådda förmåner upp till ytan som man glömde att skatta för? Det kan komma bli ett obehagligt uppvaknande även för revisorn? Aktieägarna i Buss i Väst skall inte sitta och tro att man kan komma skadefritt ur det hela, att man tappar investerat kapital är en sak, men en konkursförvaltare kommer onekligen när han ser vidden av verksamheten att kräva ansvar från var och en eftersom alla varit med om att besluta om ansvarsfrihet under åren. Juridiken i dagens konkurser är inget att leka med, det handlar alltid om att staten skall hållas skadelöst. Många vänskapsband kommer att sättas på prov.  
 
Buss i Väst har kunnat rulla på genom att det alltid fanns en åkare ibland även icke aktieägare som tog hand om förlust uppdragen. Alla vet hur illa kalkylerna är, alla vet vad kostnadsökningen har inneburit utan att man fått någon nämnvärt kompensation. Det hela rullar på och Claes slår blå dunster i helan bunten av ägare som är skrämda till den milda grad att ingen eller få våga ifrågasätta.  
 
Nu är dock stunden kommen när VL antingen får en ny ägare utanför Buss i Väst ägarkrets, det finns en och annan av storföretagen som kan ha ett möjligt intresse att ta över ett betydande antal köruppdrag, men har man lust att ta över 20 miljoner i lån och andra förpliktelse som i dylika situationer snabbt blir det dubbla? Utan att veta, men med all säkerhet har VL dribblat med fordonsvärden och annat för att försköna boksluten.  
En sak är klar att aktieägarna i Buss i Väst inte kan ta över VL verksamheten, en utomstående ny ägare kan bara ta över genom ett förvärv av VL och då måste aktieägarna i Buss i Väst godkänna det hela, varför skulle man?  
Skall det bli en fortsättning för VL kan en ny ägare gå in, plocka ut kontrakten i ett särskilt bolag och tillsammans med konkursförvaltaren försätta VL i konkurs genom en förhands uppgörelse. Går inte detta kan man göra en deal med aktieägarna där man håller dem skadelösa samt kanske ge dem en och annan morot.  
Det finns en annan beprövad variant, där den nye ägaren tar över kör vidare och under tiden flyttar runt olika tillgångar för att efter ett halvår konstatera att man blivit lurat och försätter det kvarvarande utan tillgångar i konkurs, om det går hem beror på vilken konkursförvaltare man tillsätter.  
 
Buss i Väst är oaktat utgången på väg in i en kris som man inte kan ta sig ur utan ett rejält  
Kapitaltillskott och att någon övertar alla förpliktelse.  
 
Jösses, det blir en het höst, och ju längre man fortsätter att driva verksamheten VL och Buss i Väst är det ett brott mot aktielagen varför en och annan kan förbereda sig på ett och annat mindre trevligt samtal med en kommande konkursförvaltare. Enligt lagstiftningen måste Buss i Väst försätta sig i konkurs den dag man blev medveten om situationen och den har varit känd en längre tid, man har arbetat på att vinna tid, för att man inte kan fullfölja VL:s verksamhet som sedan en tid tillbaks är att betraktas vara i obestånd. Med varje dag som går blir följderna allt värre för berörda personer, kanske det blir statens ombud som ser till att Claes lämnar sin upphöjda arena när ingen annan inte ens han själv tycks ha mod eller förstånd till att göra det, vem vet?  
 
Samme Claes som genom diktatoriska former styrt Buss i Väst, Västra Sveriges bussförbund i egenskap av ordförande sitter tillika som ordförande i riksförbundet BR i Stockholm som han driver med en lakej till VD som varken vet vad som är fram eller bak på en buss än mindre vad som sker i näringen. Nu är det dags för ett nytt årsmöte där man väljer styrelse, hade Claes Olofsson haft minsta vett hade han lämnat BR för länge sedan och ägnat sig åt Buss i Väst, problemen är nämligen inte nya utan rejält gamla det är bara att snöbollen nu rullat färdigt och är på väg att spricka.  
 
Dövstumma delegater kommer att fira årsmötet med middag och dans samtidigt som deras företag går på knäna. En dövstum valberedning som ser till vad storbolagen helst önska och då är Claes Olofsson bäst eftersom han går i ledband, så länge han får röra sig fritt.  
 
Det man kan beklaga är folket på kansliet som kämpar i motvind och vill så gärna men inte kan eller få för en VD som är på fel plats i fel århundrade.  
 
Ingen absolut ingen skall beklaga sig i media eller under hand om hur illa det är ställt för branschen, ni är alla del av besluten utan att en enda i lokalförningarna ställt en enda av de som fört BR och hela branschen till konkursens rand till ansvar!  
 
Det påminner mig om historien om Kolumbus, upptäckaren av Amerika, han seglade i väg utan att veta vart, han kom fram till ett mål utan att veta var han var och skattebetalarna fick betala kalaset.  
Finns det en likhet med BR och möjligen ett och annat parti?  
 
 
============================  
 
2)  
 
Klåparna i Dalarna, 26 000 kronor, det fick skattebetalarna punga ut med för varje flygresenär som kom till Dalarna  
 
26 000 kronor. Det fick skattebetalarna punga ut med för varje flygresenär som kom till Dalarna genom Dala airports Englandssatsning.  
 
Sammanlagt nio flygningar genomfördes mellan den 27 november och 28 december förra året, innan Dala airport drog i nödbromsen och flygningarna ställdes in.  
Hur många resenärer utnyttjade flygningarna London-Borlänge under den här tiden?  
68 stycken.  
Dala airport beviljades 3,5 miljoner kronor i projektmedel från Region Dalarna samt EU medel som ett stöd till marknadsföringen av charterflygningarna.  
Syftet var att främja turistnäringen i Dalarna.  
Av dessa skattepengar användes sedan 1,8 miljoner till tunnelbanereklam i London, annonser i tidskrifter och hemsidor.  
 
Skälet till att vi avbröt var att vi aldrig fick fram någon ordentlig marknadsplan, och att vi anade att pengarna gick till annat än marknadsföring anser (m) i styrelsen, för övrigt ingen kommentar.  
 
Det som upplevs som särskilt problematiskt är att det är samma person som sitter som ordförande i både direktionen för Region Dalarna och i styrelsen för Dala Airport. Nämligen Peter Hultqvist (s).  
 
=========================  
 
3)  
 
Det finns hopp. Snart kanske det finns chips med ett tillskott med mer IQ för politiker och tjänstemän i länsbolagen  
Kanske är en vidareutveckling av chipsen med ett tillskott av sunt ansvarsfullt tänkande en möjlighet för kollektivtrafiknäringen att bli befriad på riktigt där företagen konkurrera om kunderna och inte behöver tramsa sig inför en skock okunniga tjänstemän och politiker.  
 
 
CHIP IN OPERERAT PÅ 160 STATSTJÄNSTEMÄN I MEXICO  
 
För några dagar sedan meddelade Mexicos riksåklagare, Rafael Macedo de la Concha, att han låtit operera in ett mikrochip av typen VeriChip i sin kropp. Ingreppet har också genomförts på 160 av hans medarbetare. Syftet är att hindra obehöriga att komma in i känsliga lokaler och att komma åt känslig databasinformation. Dessutom uppger riksåklagaren att han blir geografiskt spårbar i händelse av kidnappning.  
 
Det mikrochip som opererats in i mexikanernas överarm går under benämningen VeriChip, och är av typen RFID (Radio Frequency IDentification). Det är litet som ett riskorn, och opereras in med en enkel procedur som liknar en vaccination. VeriChip kan avläsas trådlöst genom huden så snart chippet kommer inom 10 cm avstånd från en särskild apparat.  
Sådana avläsare ska sitta vid dörrarna på ett nyinvigt brottsbekämpningscenter, läsa av chippen i passerande personer och bara öppna låset för dem som har behörighet att vistas i det aktuella rummet. På motsvarande sätt ska avläsare finnas vid datorerna, så att tillgång till databasinformation på ett säkert sätt kan grundas på vem som för tillfället sitter vid datorn. På så sätt går det inte att komma åt hemlig information genom att exempelvis stjäla ett lösenord.  
 
Enligt vissa utländska mediauppgifter överväger myndigheterna i Mexico att i nästa steg låta chippa medarbetare i presidentens kansli och vissa höga militärer. Kostnaden för chippning är 150 US-dollar per person.  
 
Leverantör av VeriChip är det amerikanska företaget VeriChip Corp, som är ett helägt dotterbolag till likaledes amerikanska Applied Digital Solutions. VeriChip Corp ser framför sig en värld där alla människor är chippade, och avläsare finns överallt. Tanken är att bilen bara ska gå att starta om föraren har "rätt" chip i kroppen, man ska kunna betala i snabbköpet genom att hålla fram sin arm mot en avläsare vid kassan (så dras beloppet på kontokortet), och vid resor med tunnelbana ska armen (med sitt chip inuti) fungera som elektronisk biljett. Och så vidare.  
 
Hittills har det dock gått trögt med att förverkliga visionen. Enligt VeriChips "vice president of marketing", Angela Fulcher, har företaget sålt ca 7.000 mikrochip på världsmarknaden, varav man tror att ca 1.000 verkligen har opererats in i människor.  
 
Enligt internationell fackpress uppger också riksåklagare Rafael Macedo de la Concha att chippet gör honom geografiskt spårbar i händelse av kidnappning (i Mexico genomförs ca 3.000 kidnappningar om året). Han säger själv att var han än befinner sig inom Mexico kan hans exakta position bestämmas dygnet runt.  
 
Detta verkar för mig en smula underligt, mot bakgrund av att RFID-chips har mycket kort räckvidd. Det är mycket sällsynt att den sorts "passiva" RFID-kretsar som det här är frågan om har en räckvidd som överstiger 2 meter, och just VeriChip uppges ha 10 centimeters räckvidd. Hur kan riksåklagaren och hans personal då spåras när de är kidnappade? Kidnapparna lär knappast installera avläsare från VeriChip Corporation i sätt hemliga näste.  
 
Min teori är att det handlar om en sammanblandning i media av två olika typer av inopererad elektronik. Samma företag som utvecklat VeriChip, alltså VeriChip Corporation, och/eller dess moderbolag Applied Digital Solutions (gränserna är något flytande) har också utvecklat ett särskilt kidnappningsskydd som man talar ganska tyst om.  
 
Våren 2003 uppgav man att en prototyp utvecklats på en liten dosa, stor som en pacemaker, som innehåller geografisk positionering baserat på GPS-systemet och kommunikation med de vanliga mobiltelefonnäten. Dosan är avsedd att opereras in i människor som är utsatta för kidnappningsrisk, och i senildementa personer som kan komma att ge sig ut på irrfärder. Med hjälp av GPS-positioneringen "vet" dosan var personen befinner sig, och den informationen sänds kontinuerligt iväg via mobiltelefonnätet till en central. Apparaten hämtar sin energi från musklernas rörelser och behöver alltså inget batteri, och den har antenner särskilt utvecklade för att kunna ta emot och sända radiovågor genom kött och blod.  
 
Experter ifrågasätter värdet av denna uppfinning som kidnappningsskydd. När det blir känt i kidnapparkretsar att sådan utrustning förekommer, hävdas det, kommer kidnapparna att omedelbart söka efter inopererad elektronik i sina offer och på ett grymt sätt avlägsna den.  
 
På motsvarande sätt finns det kritiker som menar att bärare av VeriChip, alltså den första och enklare sortens krets, riskerar att få sin arm avhuggen av banditer.  
 
Båda de här beskrivna teknologierna erbjuder stora fördelar. Visst vore det praktiskt att ha ett chip i armen och därigenom slippa bära med sig pengar, identitetskort, busskort, passerkort och så vidare. Dessutom skulle sannolikt säkerheten höjas i många sammanhang om världen bestod av chippade människor. Och visst finns det fördelar med att kunna följa en människas geografiska rörelser med stor precision 24 timmar om dygnet, även om ingen kidnappningsrisk föreligger. Exempelvis skulle ju min hustru via internet kunna se efter var jag befinner mig just nu om jag drar ut på tiden: På jobbet? På väg hem? I stormarknaden? På dagis? På min favoritpub?  
 
Samtidigt finns risker, inte minst för den personliga integriteten. Om VeriChip slår igenom, så att vi alla går omkring chippade, skulle sannolikt mängden elektroniska fotspår vi lämnar efter oss i vardagen öka markant. Detta i sin tur skulle göra det lättare att övervaka människor, och information av mycket känslig karaktär skulle kunna falla i orätta händer.  
 
Man måste också allvarligt beakta risken för ändamålsglidning. När en ny teknologi väl finns på plats brukar det ganska snabbt dyka upp önskamål på helt nya sätt att använda teknologin, sätt som inte var tänkta från början. Exempelvis kan det handla om polisiär användning och diverse former av kontroll och övervakning. En värld av chippade människor skulle utgöra ett underbart utgångsläge för "storebror".  
 
Det är i dagsläget inte känt huruvida Rafael Macedo de la Conchas kollega, den svenske riksåklagaren Fredrik Wersäll, avser låta chippa sig och sin personal.  
 
 
=======================  
 
4)  
 
Det är illa nog att över 30 miljoner om dagen satsas på olönsamma tågprojekt  
 
 
Aktuell fråga i Transportpolitiken  
http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?ID=2388  
 
Järnvägens infrastruktur byggs nu ut i Sverige för miljarder. Det är illa nog att över 30 miljoner om dagen satsas på olönsamma tågprojekt. I flera artiklar och krönikor har vi framfört att tåget är Gökungen i Transportpolitiken. Vi har även efterlyst svar på frågan: vilka tåg som skall ersätta X2000 och hur skall dessa skall finansieras? Ännu inget svar, men nu skall en ny transportpolitik formas. Vänsterpartiet driver på - senast med ett nyskrivet program i Almedalen - och vill ha ännu mer tåg samt mindre flyg och högre bensinskatt. Partiets talesman vill Karin Svensson-Smith vill dessutom lägga nr Rikstrafiken och dra in stöd till flygplatser som har tågförbindelse. Karins parti, som är tungan på vågen för regeringen, vill ha mer kollektivtrafik men glömmer att flyget är - just det - kollektivtrafik. Därför är det hög tid att viktiga transportpolitiska frågor kommer upp till ytan.  
=================================  
 
5)  
 
Tidningen Trafik Forum, ett organ för monopolet eller den privata näringen?  
 
Intressant är att följa pressreleaserna i Trafik Forum där de stora bussföretagen presenterar sina uppdrag man vunnit hos allsmäktiga länsbolag. Länsbolagens företrädare ges närmast fritt utrymme i spalterna genom att vika ut sig och sprida propaganda för ett system som är tagen från Sovjet.  
 
Det är ingen hejd på lögnerna, det är ingen hejd på vad man skulle kunna åstadkomma bara man fick ytterligare en liten miljard att leka med, det är ingen hejd på redaktören i att svansa med och hurra för biltullar i Stockholm, miljözoner och samtidigt gömma huvudet i skeppsbrons vatten hur politikerna tillsammans med klåparna i SL hantera skattemedlen som i just nu högaktuella fallet med Vaxholmsbolaget där man bokstavligen skiter i miljön utan att bli åtalade, teflon hjärnor hela bunten?  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=648&show=648  
 
Aldrig kan man läsa vad som sker när ett litet familjeföretag förlorat uppdragen, vad händer med varje enskild förare, med fordon som inte är betalda? Med medarbetarna som slitit halvt ihjäl sig för att hålla företaget flytande?  
Vad sker med ägarna? Får dom lämna hus och hem, resultat av en kraschad familj som inte orka med att leva under trycket i de små kommunerna där alla känner alla?  
 
Vi vet många som har gått under, om dessa är det tyst om. Är dom förlorarna eller är det samhället och medlöparna som är förloraren?  
Det handlar istället om ett ytterligare företag so är borta vilket bidrog med skatter till det allmänna som användes för att ta livet av firman, fel på systemet?  
 
Vi vet att många förare som duger ena dagen blir med kort varsel arbetslösa och nu odugliga, vad detta innebär för dem med lån till hus och bil? Det råder en bedövande tystnad om alla dessa öden. Öden som aldrig skulle ha kunnat ske i ett fritt samhälle befriat från lagar där man under hot om fängelse måste följa vad några chefer inom länsbolagen bestämmer som gömmer sig bakom kjolarna på politrukerna, jämenligare kan det inte bli.  
 
Trafik forum är tidningen som stöder detta system, mera makt till politikerna, mera kontroll, mera stöd till en överbyråkratiserad kollektivtrafik, inskränkningar i den fria företagsamheten men själv drar man nytta av den fria pressen där kompisarna som sitter på skattemedlen genom stora annonser håller tidningen flytande.  
Finns det ingen gräns i hur långt man kan gå för att prostituera sig?  
 
Bakom varje pressrelease är det många personliga öden, uppenbarligen av ointresse för de journalister som säger sig vilja bevaka kollektivtrafiken och istället skriva väl anpassade artiklar att hålla sig vän med överhögheten.  
Att ni inte skäms! Kan ni damer och herrar ser er i spegeln på morgonen utan att ni kräks?  
 
==================  
 
6)  
 
Först var det brottsligt, sedan var det moraliskt förbjudet, för att snart hux flux bli legalt, och nu skall spritskatten sänkas!  
 
Inom kort kommer riksdagsledamot Kent Härstedt som utreder de svenska alkoholskatterna föreslå en sänkning av spritskatten. Vid statsministermötet på norra Island var alkoholskatten den heta frågan och Persson tycks vilja gå på Härstedts linje.  
 
Tillika Anitra Steens linje.  
 
Skattesänkningen är i praktiken redan genomförd för en stor del av det svenska folket som handlar utomlands. Problemet är känt och vi måste handla. Om vi inte agerar kommer det här gå oss ur händerna säger Persson.  
 
TS kommentar;  
Det handlar inte om spritskatt, det handlar om när man ingick ett avtal med EU, när man bad om att få vara med, det är ingen som bett Sverige att bli medlem.  
 
I USA finns det delstater där det är förbjudet att konsumera alkohol, det står folk fritt att bo där eller flyttar någon annanstans.  
 
I Sverige meddelade Ringholm för endast 2 år (2002) sedan att det var kriminellt att införa den ranson sprit som han själv var med och godkände inför 1994 års EU ansökan där man godkände alla EU villkor förutom att man skulle få fortsättningsvis kunna förgifta sig med av svenska staten tillverkad snus!  
 
Vidare att sälja sprit genom Vin och Sprit under en övergångsperiod.  
 
Det sattes igång en klappjakt på bussbolag som anordnade resor till annat EU land där resenärerna kunde inhandla sin legala EU ranson. Snabbt ställde sig BR på Ringholms sida och hotade berörda bolag om bannabullar.  
 
Samtidigt skapade ett annat av staten ägt bolag Scandlines tillsammans med Danska DSB ett shoppingcenter i Puttgarden där man lastar bussarna med truckar med all sprit som inhandlas.  
 
Polisen som är regeringens lydorgan sätter igång och väger bussar, tullen som har fått ökade befogenheter jaga bussarna ända hem till garagegården.  
 
Den politiska domstolen i Göteborg Länsrätten fäller mot gällande lag och dömer en politisk dom där man fäller några bussbolags ägare, ett större rättsövergrepp har man aldrig tidigare skådat inom bussnäringen.  
 
BR hurra, Ulo Maasings tidning är snabb att rapportera den fällande domen och innan tidningen ens kom ut har prövningen i annan domstol friat alla inblandade eftersom EU lagen står över svensk lag och framför allt över Herr Ringholm och BR:s tyckande.  
Det skulle sedan ta över ett år innan tullen kunde utreda vem som skulle ha återbetalning av felaktiga böter och skadestånd för förstört öl, vin och sprit.  
Den friande och ett mera förödande domslut i högre instans där det sitter jurister och inte politisk valda personer, mot makten har sällan skådats, för det hade Maasing ingen plats i sin nästa tidning!  
 
Sicket gäng!  
 
S-JA TILL SÄNKT SPRITSKATT? Ledande socialdemokrater har svängt och är nu redo att säga ja till sänkt spritskatt. Nu finns en majoritet för en sänkning i gruppstyrelsen  
Grattis Sverige och välkommen till EU.  
 
=======================  
 
 
7)  
 
Toyotas nya miljövänliga hybridbil är populärare än väntat.  
 
Idag är väntetiden nästan ett år.  
Om en månad lanseras Fords första hybrid ut ur fabriken.  
 
"Folk rusar nu in till oss och frågar efter vår hybridbil Toyota Prius. De vill köpa. På stubben. Omedelbart! Så går det till i USA och i Sverige där gör man allt för att slingra, stoppa och istället lurar folket med biobränslen som orsakar allergier, är cancerframkallande väl medveten om detta påstår man sig värna om miljön som tar än mer stryk. HJÄLP!  
 
Men Toyota lyckas inte tillverka i takt med efterfrågan.  
Kunderna får snällt vänta upp till 12 månader på en miljöbilen Toyota Prius - som går på batteri i lägre hastigheter.  
Det är inte endast att Prius är mindre miljöfarlig som ökat intresset. Det är framförallt stigande bensinpriset som fått konsumenternas intresse för bensinsnåla bilar att explodera.  
Amerikanerna får idag betala drygt 15 kronor per gallon (3,75 kronor per liter).  
Förra året steg marknaden för så kallade hybridbilar med 25 procent. I år väntas marknaden växa ännu snabbare.  
 
==============  
 
8)  
 
HÖGA HAMNAVGIFTER STÖR PASSAGERARFARTYGEN I RIGA  
 
Lettiska turistföretag har, enligt nyhetsbyrån BNS, vänt sig till regeringen, Rigas borgmästare och hamnstyrelsen och protesterat mot de höga hamnavgifterna. De påverkar framförallt kryssningsfartygen.  
 
Från år 2000 har tarifferna i Riga hamn ändrats ett antal gånger och även vid ett par tillfällen i år. Turistföretagen påpekar, att under sommaren 2004 tvingas rederierna betala dubbelt så mycket som i fjol, men tjänsterna i passagerarterminalen har inte förbättrats. Under det första halvåret besöktes Riga hamn av 107.536 passagerare, vilket är 15,2 procent mindre än under samma period i fjol. Hälften av dessa är kryssningspassagerare. I juni i år kom 24.315 passagerare till Riga, vilket är 32,3 procent mindre än samma månad 2003.  
 
Och Sverige är på väg att göra samma general tabbe med nya farledsavgifter och Stockholms hamn som vill höja redan närmast oförskämda höga angöringsavgifter för en markservice som är urusel.  
Ränderna går inte ut ur gammal kommunisterna som alltjämt har ett järngrepp över Lettland, mygel, korruption, Presidenter och Statsministrar som måste lämna makten tillfälligtvis för inblandning i allehanda korruption för att snart dyka upp i en ny funktion där man kan fortsätta likt en blodigel att suga ut staten och befolkningen. Hoppet hos folket ligger hos EU, och där maler kvarnarna sakta, mycket sakta.  
 
 
=================  
 
9)  
 
Här finns de flitigaste företagarna  
 
Debatten om att öka mängden arbete i samhället - för att öka tillväxten och förbättra välfärden - är intensiv. I Tyskland förlängs nu  
arbetstiden genom avtal för alltfler grupper. Fler uttalar sig för motsvarande i Sverige. Av rapporten framgår att ju mer man arbetar, desto högre blir vinsten.  
 
En småföretagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika delar av landet. I Jönköpings och Kronobergs län är företagarna flitigast av alla. Där arbetar de 54 timmar i veckan. I Västmanland, Västernorrland, Västerbotten, Dalarna och Stockholm arbetar företagare mindre, runt 45 timmar i veckan. Detta visar en specialbearbetning som Svenskt Näringsliv har beställt av Statistiska Centralbyrån. Siffrorna avser företagare med 1-10 anställda  
som heltidsarbetar.  
 
- Att vara företagare anses ofta kräva hårt arbete, långa dagar och inte  
sällan helgjobb. I snitt arbetar en småföretagarna cirka 10 timmar mer  
än de som är heltidsanställda.  
 
I rapporten ingår även en jämförelse av lönsamheten hos mindre företag.  
Det finns ett visst samband mellan företagens resultat och hur många  
timmar företagaren arbetar.  
 
När företagarna arbetar mer går företagen bättre, även om lönen för mödan inte är så stor  
Det är säkerligen sant, men vad kan man göra för bussbranschen som lider av regleringar i alla dess former, ständiga ingrepp från klåfingriga politiker, det hjälper inte hur mycket man arbetar om spelreglerna är till för att ta livet av företagen.  
 
 
====================  
 
10)  
 
När medlemmarna sviker och lämnar facken då händer det saker, när inser bussägarna att det är bättre att lämna BR än att stödja en verksamhet som faller varje företagare i ryggen?  
 
INDUSTRIFACKET SÄGER JA TILL METALL. Industrifackets kongress sade på söndagen ja till att gå samman med Metall. Men fortfarande återstår för Metall att ta ställning och det  
planerade samgåendet innehåller flera stötestenar.  
 
 
====================  
11)  
 
Premiär för McDonalds föräldratidning  
 
I dagarna kommer McDonalds ut med sin första föräldratidning. 300.000 läsare bjuds på artiklar om mobbing, mode, barn rumsinredning och föräldrapedagogik. I det första numret såldes annonser för 600.000 kronor.  
 
=================  
 
12)  
 
Företagarnas opinionschef slutar innan han börjar  
 
Tänk om Bussbranschen haft en VD med samma integritet!  
Pr-konsulten Christer Ahlgren skulle bli Företagarnas nya opinionschef 1 september. Han slutar dock innan han börjar  
 
===============  
 
13)  
Prinsessan Madeleines vansinnesfärd, förlåt vansinnesfärd?  
Prinsessan Madeleines vansinnesfärd från Öland till Stockholm granskas nu av polisen.  
En internutredning ska utreda om Säpo, som följde efter, gjort sig skyldiga till brott.  
Det var i mitten av juli i år som Expressen avslöjade att vittnen sett prinsessan Madeleines köra i 160 kilometer i timmen på vägen mellan Öland och Stockholm. Prinsessan var på väg hem efter en veckas semester på kungafamiljens sommarställe Solliden och körde en stadsjeep, en svart Lexus RX300. Under hela resan följdes hon av en svart BMW med två livvakter från Säpo.  
Enligt vittnen genomfördes delar av den 45 mil långa resan i en hastighet av 160 kilometer i timmen.  
 
Vittne anmälde  
 
TS kommentar:  
angivare, utredningar, vansinnesfärd! Har alla glömt hur det var i DDR?  
Genom att passera gränsen till ett land strax söder om Sverige är 160 marschfarten, samma hastighet om den nu överhuvudtaget är sann, blir snabbt klassat till vansinnesfärd, och Expressen samt Aftonbladet överträffa varandra i avslöjande reportage, snaskigare kan det inte bli. Kom ihåg att dryga 70% av alla journalister är kommunister som vill avsätta kungahuset!  
 
=======================  
 
 
Med detta önskar jag fortsatta varma sommardagar, håll i hatten under kräftskivorna.  
 
Eder tillgivne  
Toni Schönfelder  
 
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Här har du länken  
http://www.toni-schonfelder.com/rda  
med lite bilder från resan till RDA workshop och Köln, 1 – 5 augusti 2004, 1.500 utställare med enbart riktade budskap till bussnäringen, bussresearrangörerna.  
 
För de svenska deltagarna var det en spännande resa där man bjöds på ett rikligt utbud tack vare alla sponsorer. Klicka och gläds med dem som var med på resan.  
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.