Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Ledare,  
 
I detta Newsletter nr 31 har jag plockat fram ett antal fall som åskådliggör det fortsatta förfallet av samhällets moral, det gäller att sno allt vad det går helst om man tillhör nomenklaturan. Misslyckanden belönas med nya uppdrag med förmåner som betalas av alla i samhället.  
 
Detta Newsletter har jag tillägnat hur korruptionen, moralen och värdegemenskapen förstör ett land inifrån. Just värdegemenskapen var en gång kanske landets största tillgång som nu totalt urholkas. Jag har satt fokus på hur monopolet inom kollektivtrafiken leder till ekonomiskt missbruk varför vi idag har en kostnad motsvarande försvaret och barnbidragen sammanlagt och folket som satt sig att sköta det hela kräver ännu mer pengar samtidigt som det saknas pengar snart sagt överallt i samhället.  
 
Liksom i så många andra väsentliga avseenden är den svenska modellen för maktutövning annorlunda än i snart sagt alla andra länder. I Sverige har vi en förhållandevis liten regeringsapparat, som styr över förhållandevis stora myndigheter, med betydande egna maktbefogenheter. Det kontrakt som har utformats för maktrelationen mellan departement och myndigheter vilar på att statsråd inte får utöva ”ministerstyre”. Enkelt uttytt innebär detta att den politiska sfären skall svara för långsiktig ledning, och att statsapparaten skall svara för löpande verkställighet.  
 
Exakt samma modell fanns i Sovjetunionen, där sovjetisk administrativ teori hävdade att ”partiet leder, men styr inte”. I avsaknad av en tydlig arbets- och ansvarsfördelning reducerades det verkliga spelet om makten till ett starkt personorienterat spel som vilade på tjänster och lojaliteter, och där undersåtarnas möjlighet till insyn var lika med noll. Just detta är problem vi också har börjat se i vårt eget land, med olycksbådande implikationer för det politiska systemets demokratiska legitimitet.  
 
Då politiskt tillsatta makthavare vet att de vid eventuella missförhållanden inom sina respektive fögderier inte kommer att ställas till svars underifrån, kommer deras egen känsla av ansvar för sådana missförhållanden inte att ges något större utrymme att utvecklas, och då icke politiskt tillsatta makthavare – såsom generaldirektörer – även de är i ökande grad de facto politiskt tillsatta, blir det även här tveksamheter kring ansvar och lojalitet.  
 
Kontentan är att vi tvingas bevittna två parallella processer av normförskjutningar, som var och en från sitt håll verkar för att undergräva både välfärdsstaten och det demokratiska systemet. Hos allmänheten eroderas de normer som tidigare sagt att man skall göra rätt för sig, och hos den politiska klassen eroderas de normer som tidigare sagt att politiska uppdrag innebär ett tydligt ansvar gentemot uppdragsgivaren, alltså medborgarna. Slutresultatet blir framväxten av en ny politisk adel, med helt egna normer, värderingar och privilegiesystem, som styr över en alienerad massa av valboskap.  
 
Ett första och principiellt viktigt steg på denna väg tillbaka måste därför vara att företa en grundlagsreform. Genom att införa ett system av tydligt ministerstyre kan vi blockera de osunda möjligheter att alltid skylla på andra som ges av dagens system. Om detta dessutom kopplas till ökade inslag av personval, förstärks makthavarnas intresse av att begrunda hur de verkliga uppdragsgivarna värdesätter deras prestationer. Det är bara genom att på dessa vis återskapa reella möjligheter till demokratiskt förankrat, personligt ansvarsutkrävande som vi också kan återinföra en känsla av personligt ansvar, som med tiden kan leda till positiva normförskjutningar – först hos makthavarna och därefter hos undersåtarna.  
 


 
 
Ur innehållet av detta Newsletter nr 31 ”Varning Schönfelder” den 12 september 2005.  
 
   
 1. Swebus vann all busstrafik åt Dalatrafik 52,8 mkr lägre i pris!  
 2. Scania chefen: Varje land har de politiker man förtjänar  
 3. Statsskulden, augusti 2005 kronor 1 254 miljarder (ettusentvåhundrafemtiofyra miljarder kronor, sug på det du)  
  Statens lånebehov i augusti 8,4 miljarder kronor  
  hälften av detta går till att täcka kollektivtrafikens kostnader enbart för augusti!  
 4. Regeringen ”trixar” med svenska folkets tillgångar!  
 5. Regeringen och mygel Sverige  
 6. Nu står 360.733 svenskar står på hans sida, fler än regeringens eget stödparti, miljöpartiet.  
 7. Så överlever du en korkad chef  
 8. Svindlande affärer – 200 Milj i förlust, mygel i regeringen.  
 9. Den obefogade rädslan!  
 10. Olof Tegström ger en kort redogörelse hur Vattenfall ”lurar” Svenska folket.  
 11. IKEA kör i samarbete med Tyska-Vattenfall omkring med avgasfria bilar – i Berlin!  
 
 

 
 
1)  
 
Swebus vann all busstrafik åt Dalatrafik 52,8 mkr lägre i pris!  
 
http://www.busstidningen.se/dagens.html  
hela artikeln finns på ovanstående länk  
 
Swebus hade det lägsta anbudspriset för hela länet. Anbudet uppgår till 317,6 mkr. Tvåa blev en kombination av trafikpaket mellan Dalabuss och Swebus som var 1mkr dyrare. Trea är Dalabuss anbudspris för hela länet som är 6,8 mkr dyrare. Busslink och Connex har det högsta anbudsprisen som ligger 48,1 mkr respektive 52,8 mkr över lägsta pris. Anbud inkom även från, KR Trafik/Orusttrafiken, Buss i Väst och Arriva.  
 
Samtliga bussar kommer att vara utrustade med alkolås, det kommer vara bälten i alla nya bussar och vi har fått ett fördelaktigt pris att även installera bälten i äldre bussar. Samtliga förare skall genomgå en förarutbildning som förutom utbildning i bl.a körkunskap, biljettsystem och säkerhet även innehåller information om Dalatrafiks verksamhet och att bussförareyrket tillhör servicebranschen. (Häpp är detta en nyhet?)  
 
På de lite längre sträckorna kommer bussarna att vara utrustade med aircondition och toalett. För att ytterligare öka komforten på dessa sträckor ersätts nuvarande lågentrebussar med normalhöga bussar utrustade med lift för funktionshindrade.  
 
Toni kommenterar:  
Grattis Swebus? Det känns onekligen knepigt att man i Östergötland lyckades lämna in anbud som var så lika mellan anbudsgivarna att man fick en husrannsakan på köpet.  
 
I Dalarna skiljer sig offerten på hela 52 miljoner kronor mellan lägsta Swebus och högsta Connex anbud. Nog är skillnaden anmärkningsvärt stor? Att Dalatrafiks eget dotterbolag lämnar ett anbud som endast är 1 miljon kronor högre i pris än Swebus är knepigt? Kan det vara politiskt mygel i bakgrunden? Ville politikerna bli av med Dalatrafiks dotterbolag varför man gjorde upp en ”deal” med Swebus, lämna ett lägre anbud och ta över medarbetarna? Det luktar ”surt”, kanske framtiden kommer att visa vad som är rätt? Skulle det vara så att det är en ”skenoffert” kan det bli ett och annat rabalder där politikerna som alltid går ur det hela skadefria eftersom dom inte av rörelsen tillåts vara åtalbara?  
 
För Swebus gäller det att skapa omsättningen och göra ”bruden” attraktiv för den nya ägaren som redan finns? Det viskas inom finansvärlden att nåt är på gång längre fram i år.  
 
Att skapa omsättning och cash flow är högsta prioritet får man utgå ifrån. Lönsamheten kan man nog tumma på ifall det finns ägare som vill fortsätta med Swebus bara bolaget kan klara sin egen cash flow utan vidare kapitaltillskot från ägarna. Men kan man klara detta med tanke på den redan sviktande cash flow, samt större förluster än vad var prognostiserat?  
 
Faluns invånare kan man däremot bara beklaga – att även fortsättningsvis få bli förgiftade av Etanol – något som är farligare än diesel avgaser!  
 
I offerten till Dalatrafik ingår: Vidare ingår skärpta miljökrav på motorer, årlig kontroll av utsläppsvärden och krav på miljöhänsyn vad gäller hantering av oljor, tvättvatten etc. i garage och verkstad. I Falun fortsätter de 15 tätortsbussarna att köra på etanol.  
 

 
 
2)  
 
Scania chefen: Varje land har de politiker man förtjänar  
 
Insikten finns alldeles säkert – det börja bli allt fler som talar ur ”skägget”  
Den svenska ekonomin är ett gungfly!  
 
Så här säger Scania koncernchef:  
"Vi har ett rent löjligt skattesystem i det här landet eftersom det tar mer än 50 procent av produktionen. ”Så länge vi har det kommer det vara en för tung börda för att det ska bli något nyföretagande." Den salvan levererar Scaniachefen Leif Östling.  
 
Han tycker att alla har ett individuellt ansvar att beskriva för politikerna vilka förändringar som man vill se.  
Han tycker att Sverige har svårare att få fram småföretag än andra länder, samtidigt som dessa behövs som en stomme i ekonomin när större företag blir allt mer benägna att flytta runt.  
 
"Inga politiker kan skapa jobb. Min erfarenhet är att politiker inte har någon praktisk erfarenhet av hur jobb skapas,  
"Man ska komma ihåg talesättet Varje land har de politiker man förtjänar. Alla har ett ansvar".  
 

 
 
3)  
 
Statsskulden var i slutet av augusti 1 254 miljarder kronor  
 
Statens lånebehov i augusti 8,4 miljarder kronor  
 
hälften av detta går till att täcka kollektivtrafikens kostnader enbart för augusti!  
 
Det är lätt att bli fartblind med dessa ständiga miljarder, när man sedan vet att av denna upplåning går nästan hälften till att täcka underskottet i kollektivtrafiken borde det svartna för ögonen av ilska hos svenska folket, gör det? Nej man lever vidare, det går ju så bra, att det är med lånade pengar tycks få bekymra. Ännu mer häpen blir man läser SLTF folkets krav på ännu mer pengar där man samtidigt kräver politisk mod för att satsa ännu mer pengar, när alternativet hade varit att avveckla alltihopa.  
 
Det primära lånebehovet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var 2,4 miljarder kronor, vilket är 4,6 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen beror på högre inbetalningar av moms och företagsskatter. Dessutom var utbetalningarna av överskjutande skatt i augusti något lägre än beräknat. Räntebetalningarna för statsskulden blev 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat.  
 
För tolvmånadersperioden t.o.m. augusti var lånebehovet negativt, det vill säga statsbudgeten visade ett överskott på 0,4 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av augusti 1 254 miljarder kronor. Enbart under åren 2005-2008 har statens skuldsättning ökat med 170 miljarder något som motsvarar ganska exakt vad kollektivtrafiken fått i bidrag under motsvarande tid. Vem börja ifrågasätta slöseriet?  
 

 
 
4)  
 
Regeringen ”trixar” med svenska folkets tillgångar!  
 
Riksbanken fortsätter att sälja ut delar av guldreserven. Pengarna från försäljningen ska återinvesteras i valutareserven. Anledningen är att få till stånd en bättre riskjusterad avkastning på bankens tillgångar, enligt ett pressmeddelande från Riksbanken.  
 
Under det närmaste året ska därför 10 ton av guldreserven säljas. Under förra året såldes 15 ton och enligt ett avtal med andra centralbanker har Riksbanken rätt att sälja ut 60 ton guld under en femårsperiod.  
 
Behåll guldet är dock rådet från omvärlden!  
 
Om nu regeringen vill ha bättre avkastning från riksbanken så varför inte bara trycka upp mer pengar som man gjorde härom året med hela 4 miljarder kronor!  
(frågan som inte besvaras varför denna fråga dyker upp nu och inte tidigare?)  
 
Att sälja ut Sveriges guldreserv är att leka med elden! Det är guldägarna som slutligen (förenklat) har privilegiet ge ut "riktiga pengar", som privatpersoner, företag och nationer kan lita på.  
 
Vad finns det för incitament hos köpare av centralbanks-guld att köpa avkastningsbefriade tillgångar annat än att få makt över säljarens betalningsmedel?  
 
Dagens regering ”snor” nu inte bara delar av svenska folkets guldtackor utan man hämtar pengar från AP fonderna, andra pensionsfonder allt för att försköna Sveriges finanser.  
 
Pengar som fattas för nästa generation medborgare, varför det kommer att krävas en ännu högre beskattning, det går allt snabbare utför för ett av världens bästa länder.  
 
Det är en livsfarlig politik. Det s k underliggande underskottet i den offentliga ekonomin är 170 miljarder för 2005-2008, samtidigt som vi borde samla i ladorna både för de stora pensionsavgångarna och för kommande lågkonjunktur. Risken blir att vi på nytt av omvärlden kommer att tvingas skära ner när det är dåliga tider.  
 
När Keynes teorier lanserades var i Sverige den offentliga andelen av BNP 12 procent. Det var inget stort problem att den växte några procent. Nu är den ca 62 procent. När stat och kommun skaffat sig utgifter är svårigheten att skära ned dessa oerhörd svårt. Vi riskerar att permanenta en ännu större offentlig sektor. Se bara på kollektivtrafiken som hela tiden ropar på mer bidrag från skattebetalarna, alla skattebetalare!  
 

 
 
5)  
 
Regeringen och mygel Sverige  
 
Du och jag och alla andra måste jobba i 40 år för att få hälften av vår slutlön som inkomstpension. Men de här potentaterna vårdar varandra genom olika avtal och utfästelser. Det görs upp i slutna rum, i politikens innersta kretsar, och det har inte vi någon insyn i.  
 
Helena Nilsson, f d vice ordförande i centern och numera ambassadör, (ett resultat av en politisk uppgörelse när centern var stödparti åt socialdemokraterna) har fortsatt att vara generaldirektör trots att hon lämnade den posten redan 1999. Därmed gör hon ett ordentligt pensionsklipp och kan få minst 36.676 kronor i månaden i extra pension.  
 
UPPRÖRANDE, anser flera kritiker. Hennes ovanliga anställningsförhållande blev känt på torsdagen när regeringen under rubriken "Anställning som generaldirektör i Regeringskansliet" förlängde hennes generaldirektörsförordnande.  
 
Hon var under bara ett år generaldirektör för Arbetarskyddsstyrelsen 1998 till 1999. Året därpå utsågs hon till ambassadör i Sydafrika och fick i juni i år nytt förordnande som ambassadör, denna gång i Algeriet. Då var de fackliga organisationerna vid UD mycket kritiska.  
 
HON ANKLAGADES för att vara en dålig chef och för att härska genom att söndra.  
 
Helena Nilsson låter via UD:s presstjänst hälsa att hon inte vill kommentera saken.  
 
Det är ännu värre:  
Det finns enbart på UD 11 andra f.d GD och landshövdingar som enmansutredare.  
 
Ambassadör Helena Nilsson är inte ensam. På regeringskansliet huserar ytterligare minst ett tiotal före detta myndighetschefer som trots att de nu arbetar med vanliga utredningsuppdrag får behålla sin generaldirektörstitel och därmed kan skaffa sig en mycket fördelaktig pensionsfallskärm. (förläning och tack för hjälpen som ett stöd till en regering i nöd?)  
 
Med bibehållen generaldirektörstitel och full GD-lön utför dessa tidigare myndighetschefer och landshövdingar olika typer av styrelseuppdrag och utredningar. Ofta enmansutredningar, som i mångt och mycket kan skötas från utredarens hem.  
 
FINESSEN UTÖVER DEN bibehållna höga lönen och statusen är att den bibehållna titeln ger dessa enmansutredare eller styrelseordföranden rätt att efter tolv år som "generaldirektör" vid fyllda 62 gå med en fördelaktig förtidspension.  
 
Det stipuleras nämligen i "Förordning om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning".  
Och alla behöver inte ens komma upp i tolv års GD-tjänst eller ens ha fyllt 62.  
 

 
 
6)  
 
IMPONERANDE  
 
Nu står 360.733 svenskar står på hans sida, större än regeringens eget stödparti, miljöpartiet.  
 
360.733 upprörda svenskar har skrivit på hans lista på http://www.bensinskatteuppror.se  
Nu är Kenneth Winsborg till och med större än regeringens eget stödparti, miljöpartiet.  
 
http://www.bensinskatteuppror.se På sin sajt kräver trafikdebattören Kenneth Winsborg att finansminister Pär Nuder ska slopa momsen på bensinskatten samt att man ska införa samma låga moms på bensin som för kollektivtrafik (sex procent).  
 
”I dag är det för många lönt att gå hemma på a-kassa istället för att jobba på grund av regeringens bilpolitik”, menar Kenneth Winsborg.  
 
Uppmärksamheten i media, inte minst i kvällspressen, har gjort Kenneth känd över hela Sverige. Just nu har 359.733 personer skrivit på hans protestlista. Eller som Winsborg konstaterade nyligen i biltidningen auto motor & sport:  
 
”Vårt krav stöds nu av fler svenskar än som stöder regeringens störparti, miljöpartiet.”  
 
I fredagens utgåva av tidningen Expressen går debattören till nytt angrepp mot regeringen. Den 26 augusti ansökte han om ett möte med finansminister Pär Nuder. Han har ännu inte fått svar.  
 
”Man tycker ju att de kunde ha svarat i alla fall”, säger Kenneth Winsborg.  
 
Fakta:  
8 av 10 resor görs med bil.  
   
 • Av ett literpris på bensin på 11.05 är 7.15 kr skatt.  
 • När bensinskatten infördes 1924 var skatten på 4 öre.  
 • Skatten höjdes vid årsskiftet med 21 öre.  
 • Bilisterna betalar in 8 miljoner kronor i bilskatter varje timme, totalt 74 miljarder om året.
 • När man tankar går 70 kr på varje hundralapp i skatt.  
 • En genomsnittsbilist kör 1500 mil / år och betalar över 9000 kr bara i bensinskatt. Det motsvarar pålägg på 200 procent.  
 
 
För mer information om skatter på bilismen:  
 
 
Toni kommenterar:  
Jag är gläds över att en enda person med Internet som verktyg kan åstadkomma något som lett till att man har fler sympatisörer än dom gröna kommunisterna sammanlagt.  
 
Instämmer du i vad Kenneth står för kan du klicka in dig på hans site och fylla i din mailadress därmed gör du din röst hörd. http://www.bensinskatteuppror.se  
 
Alla har ett individuellt ansvar att beskriva för politikerna vilka förändringar som man vill se. Du kan sålunda skriva en insändare till din tidning där du berättar hur det är fatt med länsbolagen och hur man enkelt kan spara in miljarder dag 1 – samma dag som man ta bort monopolet. Här finner du mail adresserna till alla Sveriges tidningar, nyhetsbyråer osv.  
 
http://www.kb.se/ts/tsonline.htm  
 

 
 
7)  
 
Så överlever du en korkad chef, "Idiotmanipulation är inte rövslickeri, Inte det”?  
 
En idiot till chef kan förvandla drömjobbet till en ren mardröm. Den amerikanska affärstidskriften Forbes har tagit fram receptet för att slå tillbaka.  
 
Forbes har tagit författaren och ledarskapskonsulten John Hoover till hjälp. Hoover har skrivit boken med den långa titeln How to Work for an Idiot: Survive & Thrive--Without Killing Your Boss där han visar på särskilda karaktärsdrag hos den dumma chefen och hur denne bäst hanteras.  
 
Grundstenen i filosofin är att, likt självförsvarsmetoden jujitsu, vända chefens totala okunnighet till sin egen fördel. Tekniken kallas lite ironiskt "idiot engineering" eller idiotmanipulation av Hoover, som beskriver sig själv som en dum chef på väg att tillfriskna.  
 
Lite förenklat påstår Hoover att den dumme chefen enbart existerar för att göra livet outhärdigt för sina intellektuellt överlägsna och betydligt mer uppfinningsrika underhuggare. De anställda tillbringar i sin tur stora delar av sin tid åt att komma på sätt att ge igen på chefen och få denne att framstå i dålig dager. Ett betydligt smartare sätt vore att lära känna chefen och hans eller hennes sätt att tänka för att därefter göra sitt bästa för att hjälpa denne, skriver Forbes.  
 
"Målet är ju att se till att chefens inkompetens inte skadar dig och detta uppnås genom att själv förbättra chefen", menar Hoover.  
En bra metod att åstadkomma detta är, enligt Hoover, att skärskåda chefen och upptäcka vad som ligger denne närmast om hjärtat. En profilering av chefen avgör sedan tillvägagångssättet. Om chefen exempelvis är en hockeyfantast är det betydligt smartare att använda hockeyliknelser för att få det man vill ha än affärsuttryck.  
Detta kan kanske uppfattas som att klappa chefen medhårs, men i stället är det snarare ren självbevarelsedrift, skriver Forbes.  
 
"Idiotmanipulation är inte rövslickeri”. Hela idén med metoden är att se till att arbetsförhållandena blir mer gynnsamma för den egna karriären, säger Hoover.  
 
Vissa personlighetstyper går det dock inte att påverka. Är chefen machiavellisk, med andra ord hänsynslös och makthungrig, eller masochistisk till sin stil bör man vara ytterst försiktig och rent av överväga att omedelbart söka sig till ett annat jobb.  
 
Toni kommentar:  
Helena Nilsson på UD anklagas av fack och medarbetare för att vara en dålig chef och för att härska genom att söndra. Kanske borde hennes medarbetare ta del av Forbes artikel?  
Om någonstans så har man väl inom statsförvaltningen utvecklat rövslickandet och upphöjt detta till en egen värld?  
 

 
 
8)  
 
Svindlande affärer – 200 Milj i förlust, mygel i regeringen.  
 
Vårdminister Ylva Johanssons IT-äventyr, Att Veta AB, har förlorat närmare 200 miljoner kronor. Regeringen håller sina trogna vid gott humör, belönas med nya jobb, inget ansvar, var finns skattebetalarnas olika föreningar och oppositionen?  
Nu läggs bolaget ned efter fem år av förluster.  
 
Mest pengar har Sveriges kommuner och landsting förlorat.  
Nej faktisk det är skattebetalarna som förlorar pengarna som landstinget och kommunerna fått förtroendet att förvalta.  
 
Ylva Johansson hälsar genom sin pressekreterare att hon inte har någon kommentar till att bolaget läggs ned.  
 
Först avgick vd:n i juli i år, den 24 augusti godkände tingsrätten att ägarna tömmer bolaget på pengar och den sista augusti sades de tre sista anställda upp.  
 
För nästan exakt fem år sedan lanserades bolaget med stora gester. I delägaren Skandias pressmeddelande stod att bolaget Att Veta ska bli "landets största enskilda satsning på e-lärande för vuxna på gymnasienivå". Huvudmålgruppen var vårdpersonal.  
 
STÖRSTA ÄGAREN var Kommunförbundet, men även Kommunal, Metall, SKTF och Lernia fanns med. Bolaget leddes av den då tidigare skolministern Ylva Johansson fram till förra sommaren då hon erbjöds jobbet som vårdminister i Göran Perssons regering. Hon var först vice vd och sedan vd.  
 
I styrelsen sitter tunga socialdemokrater som Kommunförbundets ordförande Ilmar Reepalu och Kommunals förste vice ordförande Lars-Åke Almqvist.  
 
Fackförbunden SKTF och Metall skrivit ned sina innehav i bolaget till 0 kronor.  
 
För att slippa låta bolaget gå i konkurs har ägarna beslutat sätta ned aktiekapitalet från närmare 43 miljoner kronor till drygt 100.000 kronor.  
 
Förra året förlorade bolaget 28 miljoner kronor efter finansnetto, året innan 79 miljoner kronor. Intäkterna har varit minimala.  
 
Ylva Johansson fick under sin tid som vd kritik för att hon haft en lön på 116.000 kronor i månaden, en vd-lön som var högre än hos många andra IT-bolag som dessutom var börsnoterade. Under en period motsvarade hennes lön ungefär bolagets omsättning.  
 
Ylva Johansson hälsar genom sin pressekreterare att hon inte har någon kommentar till att bolaget läggs ned.  
Kommunförbundet förlorade cirka 70 miljoner kronor på affären.  
 
Varför organisationer skall tillåtas bedriva verksamhet, varför man tillåtes förlora dessa summor utan att revisorer och politiker slår larm? Frågorna är många, ansvar finns inte.  
 
Shit hapens!  
 

 
 
9)  
 
Den obefogade rädslan!  
 
Vi har ca 80% tjänster i dag, 17% jobbar i industrin och 3% i jordbruket.  
Dessa 80% tjänster är en salig blandning av allt möjligt - från avancerad forskning till hårklippning. Jag tror inte att bara säga mer tjänster är tillräckligt.  
 
I stället tror jag på förnyelse och utveckling av innovationer - i första tekniska, men även sociala, organisatoriska, logistiska etc. Ju mer landet får ut av innovationer - både nationellt och globalt - desto mer kommer välfärden att öka. Det är också så att ju mer avancerad industrin blir, desto mer avancerade tjänster kommer att efterfrågas.  
 
Det finns en rädsla för outsourcing till låglöneländer, som jag tycker är överdriven. Det hela handlar om tidsperspektivet och det är inget som går att stoppa. Efterfrågan från Kina börjar redan öka och globala butiker växer upp som svampar i Kina, bara för att ta ett exempel.  
 
Jag tror således på innovationer och jag tror att vi är duktiga på detta i Sverige, men liksom exempelvis Skype, IKEA, Tetra Pak, Volvo PV, placeras dessa bolag i andra länder då den svenska beskattningen är närmast konfiskation där ett helt samhälle har trimmat en skatteförvaltning att jaga allt som är företagare med generalklausuler som man knäcka vem som helst, flykten av kompetens och företag är orsakat av en omåttlig hunger från de styrande efter pengar där man föder en uppblåst byråkrati, där man håller alla inom rörelsen vid god mod genom att belöna deras misslyckanden med nya positioner så att man kan upprepa kapitalförstöringen med skattebetalarnas pengar utan straff.  
 
När personer som du kan läsa enligt ovan går straffria samtidigt som man bråkar med bilister som kör i tjänst om reserapporter som vilken tjänsteman inom skatteförvaltningen kan avslå utan saklig grund eller ens behöver redogöra för en sådan.  
 
Tyvärr är den omgivande situationen i landet inte den allra gynnsammaste för att omsätta innovationer till företag.  
 
Enbart därför lämnar man landet, låga löner i andra länder, ett alldeles för enkelt påstående, det kostar nämligen ordentligt med pengar att lära upp nya medarbetare från en annan kultur, resor, övervakning och mycket annat leder till att det sammanlagt blir en väldig liten skillnad, ifall det inte är så att det blir dyrare i länder med en dålig rättssituation varför man aldrig vet från en dag till en annan om man har kvar sitt företag.  
 
Vad som krävs är att man återinför en värdegemenskap, att förvalta skattepengar under ansvar, avreglera och inför kontrollfunktioner genom ett fungerande konkurrensverk samt marknadsdomstol. Inrätta en konstitutionsdomstol som övervaka politiken. Ändra lagen så att politiker och tjänstemän kan åtalas.  
 
Du skall se med detta kan man förändra mycket till det bättre.  
Tiotusentals innovatörer, företagare skulle flytta ”hem” något som snart skulle skapa arbete för idag hundratusentals arbetslösa och därmed fördelar skattebelastningen på fler.  
 

 
 
Sist på under detta Newsletter finner du 2 artiklar från Olof Tegström  
 
10) Olof Tegström ger en kort redogörelse hur Vattenfall ”lurar” Svenska folket.  
 
11) IKEA kör i samarbete med Tyska-Vattenfall omkring med avgasfria bilar – i Berlin!  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
Ring till mig gratis med Skype: tonischonfelder  
För att ringa gratis ladda ned http://www.skype.com det tar mindre än en minut.  
 

 
 
PS  
Lägre pris för hyrbil i Spanien, kolla in min site,  
http://www.eurocasacar.co.uk  
eller  
http://www.eurocascar.com  
 
från en av Spaniens största biluthyrare med 24.000 bilar. Varför så lågt pris? Vi har den 3:e generationen av en helautomatisk bokningsite som fungera 24 timmar alla dagar året om med svar inom 1 minut.  
 
Biluthyrning i hela Världen!  
EuroCasaCar har 2 andra siter http://www.telluscar.com samt http://www.telluscar2.com Där vi med partners i England respektive Irland förmedlar bilar i hela världen inklusive att hyra bil i Sverige samt till Kanarieöarna, Madrid, Barcelona och flera hundra andra orter i Spanien. Mest populär just nu är att boka bil i USA, England samt i Frankrike på dessa 2 siter. Det lönar sig i vart fall att jämföra!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.