Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Skrällen i Göteborg 1 oktober 1999 Det lokala och kommunalägda Stadstrafiken har vunnit upphandlingen, gällande från våren år 2000. I klartext betyder det att Linjebuss är den store " förloraren " som därmed nästan är utraderat på väst kusten fr.o.m. nästa år. 18% lägre var anbudet från det kommunalägda företaget ! Det kommunala bolaget har dom sista åren förlorat mycket trafik till olika privata aktörer, så man kan gott föreställa sig situationen i det kommunala bolagets styrelserum. Vinna eller försvinna! Så det är bättre att lägga ett lägsta bud som man säkert vet ingen kan hänga med på samtidigt som bolaget får garantier att täcka framtida förluster en annan väg ! Göteborgs kommun är skicklig på att gömma förluster och spela runt vinster från sina bolag -- kanske det blir bostadsbolagen eller blir det energiverken som får ta förlusten för Stadstrafiken. Kommunen har trots ihärdig kritik skapat ett moderbolag med vinstöverflyttning -- att allt detta strider mot Sveriges ingångna avtal med EU -- struntar man lakonisk i och kör den beprövade " vänta och se modellen " Den på pappret fungerande marknadsekonomin visar nu sitt rätta ansikte -- ! Den svenska maktapparaten har ett större grepp över lokal och regionaltrafiken än någonsin tidigare - det finns bara ett enda ord - MONOPOL - konsekvensen är ett omfattande maktmissbruk till vilket man använder skattebetalarnas pengar ( en reform av förre Moderaten och kommunikationsminister Tuvesson´s och hans vyer av avreglering.) är någon frövånad? ( att det skulle bli så här var det ingen tvivel om i mitten av 80 talet, när han presenterade sina stora planer, det var bara han , sina lojala medarbetare och dåvarande bussbranschen företrädare, av vilka flertalet idag sitter kvar i orubbad bo, som insåg fördelarna därför höll tyst och gled med -- att det blev precis tvärtom, vet alla idag -- det blev den högsta skattefinanserade kollektivtrafiken i kombination med det högsta enskilda skatteuttaget i VÄRLDEN ! Jag skrev i en insändare som väckte stor uppmärksamhet i media redan 1987 att hela reformen kommer bli ett ekonomiskt svart hål ! Alla fattade detta utom bussbranschen själv som såg i ett egoistisk kortfristigt perspektiv - oanade vinster -- nu har man facit ! Linjebuss går back med en sådär 10 miljoner första halvåret, Swebus siffror är en rysare och i en storleksordning som har lett till att ägaren i England nu har tröttnat och har bolaget till försäljning , helt eller i delar. Så var det med denna avregleringen! Makthavarna tar till dina skatte pengar för att slå undan fötterna på den privata näringen ! Är du förvånad ? Den 7 sept i Dagen Industri hade man rubriken " Kommunala trafikbolag snedvrider konkurrensen " Artikeln återger bara en sanning som varit aktuell i många år, det som är intressant ur ett demokratisk perspektiv är varför inga eller nästan inga våga anmäla staten resp kommunerna till konkurrensverket och i ett senare perspektiv till EU ? Det är detta fenomén som jag om igen kritiserar, ingen i branschen tar tag i saken, en branschförening som är förlamad och sitter i knät på makthavare, ett SAF och företagarorganisationen samlar på sig material för andra saker och den enskilde bussägaren orkar inte -- för det gäller att inte synas utan att flyta med och hålla sitt företag flytande! Dvs man uppfyller alla förutsättningar i ett fungerande Monopol där makthavarna struntar i demokratiska värderingar och ingångna avtal. Sverige får väl någon gång bestämma sig -- är man med i EU och alla de värderingar och avtal man undertecknat eller vill man stå utanför och köra sitt eget race ? Sverige fick åtskillig med tid för anpassning och övergång till EU:s lagar -- och bussbranschen var inte undantaget. ( men finns det ingen som driver ett ärende - så sker heller ingen förändring ) Under tiden kommer fler kommuner- landsting ta till sig " segern " i Göteborg och det är bara början - avvakta och se! Toni Schönfelder, fri och obunden (fritt för publicering med hänvisning till källan.)

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.