Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter Varning Schönfelder nr 4 den 22 januari 2007  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiellt prägel på det som skrivs, helt medvetet  
 


 
 
Ledare  
 
a) Svensk Turism kännetecknas av att varje dag är en förlorad dag  
b) Den svenska miljöpolitiken är bisarr och farlig för människor
 
 
Låt oss börja med turism och självbedrägeriet  
 
a)  
Svara på två frågor och du får en stjärna – svensk turism i ett nötskal
 
 
Föreningen svensk turism ännu en förening i det svenska turistiska landskapet som agera mot varandra gör anspråk på att vara den sanne riddaren i det hopplöst förlorade turist land som Sverige tycks vara förbannad till.  
Det som gör att man överhuvudtaget notera föreningen svensk turism http://www.turism.se är att den också är skattefinansierat, att dom på löpande band skickar ut olika klapp på axeln där mottagaren är en politisk styrd verksamhet.  
 
Lokalpamparna använder det i den lokala politiken varför lokalblaskorna tar in det okritiskt och alla är lyckliga.  
Resultat? En sån dum fråga, det handlar inte om resultat utan att ge avdankade lokalpolitiker en plattform där man solar sig i glansen reser på skattebetalarnas bekostnad.  
Därför håller hela garnityret föreningen svensk turism under armarna med bidrag – självbedrägeri utan att någon syna galenskaperna eller kostnaderna.  
Svensk turism har skapat ett otal organisationer som förbrukar en ansenlig summa pengar mera om detta i ett kommande Nyhetsbrev.  
Om någon tror att den misslyckade turistpolitik som förs i Sverige skall leda till ett positivt resultat borde man studera hur länder där turism utvecklas utan ett nät av ja sägare.  
 
b)  
Miljö, det börjar hända stora saker i vår omvärld
 
 
Varje dag är en förlorad dag som den svenska regeringen låter sig luras av LRF och andra intressegrupper med den inslagna vägen mot en Etanol miljökatastrof som ökar Co2 utsläppen samtidigt som man proklamera att Sverige skall vara ledande i miljö utvecklingen. Få länder har kommit i motsvarande otakt som Sverige där lobby grupper med snäva vinster för ögonen som betalas med subventioner förför svenska folket med PR folk och okunniga journalister som återger felaktigheter.  
 
Dagens Industri den 10 januari har ännu en gång liksom tidigare Veckans Affärer påvisat galenskapen med Etanol, den nya svenska regeringen med en miljöminister som far genom världen med skygglappar och skall får världen att köpa svensk miljö teknik när alla övriga satsar på Vätgasen där tyskarna inrättat en teknik centrum med uppgift att kontraktera alla specialister i världen för att påskynda omställningen till Vätgas och bränslecellen. (Det skulle vi haft i Sverige om vi hade varit lite på hugget)  
Är det någon mer som förstår hur illa det är där vi i Sverige håller på att förlora framtidens teknik kapplöpning? Samtidigt som tiotusentals människor i främst Stockholm kommer att insjukna pga avgaserna från Etanol som grädden på moset ökar Co2 utsläppen. Kan det bli värre?  
 
Toni Schönfelder  
 

 
 
Turism  
 
1)  
 
Den svenska farsen inom turism, här följer några exempel:  
 
Surahammar kommun förlorar guldstjärna  
…två frågor och du får en stjärna!
 
Ibland går det för fort. Förra veckan fick Surahammars kommun en guldstjärna för sin turismstrategi, men nu har det visat sig att Surahammar inte alls har någon sådan strategi.  
Tillsammans med Västerås var Surahammar den kommun som fick ta emot guldstjärna från intresseorganisationen Föreningen turism i Sverige http://www.turism.se  
 
Men allt stämde inte riktigt. Västerås har en politiskt beslutad strategi för deras turister, men det har alltså inte Surahammar. För att få en guldstjärna fick kommunerna svara på två frågor som de fått via e-post, bland annat på om de har en speciell turiststrategi.  
 
Haninges turismpolicy får uppmärksamhet och en guldstjärna  
Föreningen Turism i Sverige har tilldelat Haninge kommun en guldstjärna för kommunens arbete med att ta fram en turismpolicy.  
Genast ställer sig politiker och tjänstemän upp för pressen och berömmer varandra!  
 
I den nya turismpolicyn tar Haninge kommun tydligt ställning kring hur och varför kommunen skall samverka med turistnäringen och övriga näringslivet i en ökad satsning på turismen. De mål kommunen vill nå är en levande skärgård, en ökad lönsamhet inom näringen, ett stärkt varumärke för Haninge samt bevarande av viktiga natur- och kulturområden.  
 
* Det är glädjande att Föreningen Turism i Sverige har uppmärksammat Haninges arbete i turismfrågorna, säger Tommy Lundin (fp), kommunalråd med ansvar för frågor som rör besöksnäring och skärgårdsfrågor.  
Turismpolicyn utmynnar i en konkret handlingsplan. Den beskriver vad kommunen ska göra inom områdena information och marknadsföring, samverkan och utveckling. Bland annat klargörs trycksaksproduktion, stärkt satsning på turistbyråer och I.-punkter samt intensifierat nätverksarbete. Dessutom blir det pågående stora projektet Scandinavian Islands, som drivs tillsammans med Nynäshamn, Värmdö, Åland , Åbo och Åbolands skärgård, en viktig möjlighet att ta vara på.  
 
Toni kommentar.  
Tja – i vart fall har det varit åtskilliga resor till Åbo, Mariehamn för att få ihop detta och vad som är konkret i politikerns tankegångar är oklart som summeras med att vi har en konkret handlingsplan. Grattis  
Föreningen Turism i Sverige http://www.turism.se som gör allt för att profilera sig med ett försök att komma över VisitSweden statliga kassa kör med ständiga kampanjer där man denna gång ger nästan alla Sveriges kommuner en stjärna som används flitigt av inkompetenta turistpolitiker som behöver komma med nåt budskap till lokalbygden för att få mera pengar att spendera på nonsens saker.  
 
I höstas körde Föreningen Turism i Sverige med att utnämna varenda byggd i detta land som vinnare i turism, det gladde alla med km långa media artiklar och inslag i lokal TV där turist ansvariga politiker bröstade upp sig oftast med en broschyr i handen, det är helt enkelt för patetiskt.  
 
Se nedan; en ny PR attack från föreningen Turism i Sverige där man skickar ut brev till alla kommuner och sänder hälsningar hur man skall bli bättre….  
 
Jag kom att tänka på Bussbranschen, vilket budskap har dom som kan få samtliga media i svingande och positiva ord briljera över den lokala busstrafiken?  
Där lokalpolitikerna ställer sig framför bussbolaget kontor eller buss och stolt talar om vad bussen betyder för bygden.  
 
Där man stolt kan visa upp en fin och attraktiv busstation med tillgång för alla bussbolag, där folk i lugn och ro kan invänta sin buss! Det är naturligtvis en dröm då verkligheten är en annan där resenärerna dränks i dofter av piss, ostädade lokaler som är så trista att även råttorna lämnat området. Nog finns det en del att lära hur man sänder ut desinformation av föreningen svensk turism som egentligen borde vara nedlagt.  
 

 
 
2)  
Jämtland Härjedalen Turism  
Inlandsbanan + JHT Incoming = SANT = mera bidrag! Nya ambitioner!
 
Med Inlandsbanan som den röda tråden satsas det nu ordentligt på turismen i Jämtland Härjedalen. Och i hela norra Skandinavien. Inlandsbanan Turism AB och JHT Incoming slår ihop sina verksamheter och en kraftfull satsning tar nu fart. Omsättningen kommer enligt planerna att öka rejält de närmaste åren.  
 
En sammanslagning av Inlandsbanan Turism AB och JHT Incoming (Jämtland Härjedalen Turisms försäljningsavd) ökar förutsättningarna för en ökad volym och för en kraftfull satsning på turismen. Rekrytering av en chef till det nya bolaget har precis påbörjats. Även samarbetet med andra partners och aktörer i regionen kommer att utökas.  
 
– Vår ambition är att bli en tongivande och lönsam aktör i Jämtland Härjedalen och i hela norra Skandinavien, säger Ulf Johannisson, Inlandsbanan Turism AB. Det är strategiskt viktigt att gå samman och satsa gemensamt för att attrahera gäster. JHT Incoming har satt igång en positiv utveckling som vi nu ska växla upp ytterligare.  
 
JHT Incoming har startat som ett EU-projekt inom Jämtland Härjedalen Turism och knoppas nu av för att skapa bättre möjligheter för en kommersiell verksamhet.  
Vi kommer även att utveckla resandet resten av året, säger Ulf Johannisson. Vintern är en spännande säsong som Inlandsbanan aldrig satsat på tidigare.  
 
Toni kommentar:  
Jadå var vi där igen med EU pengar återigen för elfte gången återskapas en verksamhet som skall främja turism i Jämtland, förlåt nu skall det vara hela NORRA EUROPA vad annars för nu gäller det att sätta sprätt på pengarna i det svarta hålet med en ny VD som man söker efter att 20 andra har misslyckats inte med sitt arbeta, jo en del, men mest med att man inte kan stryka medhårs alla lokal politiker som sitter i hundratal olika styrelser varifrån man kan göra livet surt för vilken VD som helst som åstadkommer något men Inte lika mycket för alla bondbyar. Då sätter jantelagen igång och EU och svenska skattebetalarnas pengar är bortblåsta igen. Minns någon den fantastiska satsningen på subventionerat flyg från Tyskland via Östersund till Kiruna, nähä jag kan förstå det, det kostade bara över 100 miljoner kronor och därefter var det svart igen!  
 

 
 
3)  
 
Byråkrati ersätter turiststrategi i Vetlanda
 
 
Medan grannkommunerna har utvecklad strategi för turismen och belönats för det, saknas strategi i Vetlanda.  
Högste kommunale tjänstemannen menar ”att turismen är ett av Vetlandas starka kort”. Varför finns i så fall inte näringen turism med i den uppblåsta strategi, som kommunen överlåtit till NUVAB att ta fram?  
 
Vi kan bara konstatera, att när viktiga kuggar försvinner från kommunen tvingas man tillsätta ett flertal nya tjänster men med flera kuggar i maskineriet blir inget bättre. Från politikerhåll blundar man och låter det vara viktigare att i stället underteckna handlingar och vända papper, den välkända byråkratin. Dessa pengar borde i stället komma hjälpbehövande inom vård och omsorg till bättre nytta.  
 
Uppenbart är att det finns gott om ledigt utrymme/luft i den kommunala organisationen, då högste politikern ämnar fortsätta att ägna stor del av sin arbetstid åt regionalt arbete. Nog borde väl den högst prioriterade uppgiften vara att effektivisera den egna kommunala maktapparaten.  
Sorgligt nog kan vi tydligen inte förvänta oss något från oppositionsrådet, som enligt egen utsago snarare väljer att vandra hand i hand. Jodå, det känns igen alltsammans. Det är bekvämast att stötta varann så blir den egna försörjningen tryggad.  
 
SVEN-OLOF LJUNGKVIST  
Vetlanda  
 

 
 
4)  
 
Arjeplog brassar på och Sverige står stilla? Nej inte fullt så allvarligt.  
 
Göteborg, Malmö och Stockholm knegar på bra i tillväxtligan, men lilla Arjeplog kör om de stora och det gör också Dorotea och Torsby. Allt enligt senaste rapporten från Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS).
 
 
Övertorneå och Gällivare nämns också bland uppstickarna tillsammans med Åre och Strömstad.  
 
Framgången består i att de tagit vara på ortens möjligheter. Arjeplogs stora, djupfrysta sjöar och vintriga vägar har blivit ett med internationell biltestverksamhet. Husvagnar är Doroteas grej, Åre har en växande turism och Strömstad lever gott på tok shoppande norrmän.  
 
För att inte storstadsregionerna ska känna sig alltför nedslagna får de en klapp på axeln av Sture Öberg, generaldirektör för ITPS; storstäderna har en avgörande betydelse för Sveriges ekonomi. "Ni är ändå bäst." Ungefär. Nu, ja. I morgon kan det vara annorlunda.  
 

 
 
5)  
 
Mångmiljonsatsning på turism i Östergötland
 
 
En mångmiljonsatsning ska locka nya turister till naturområdet Omberg vid Vättern. Omberg ska bli landets första ekoparkscenter Den här satsningen görs i samarbete med länsstyrelsen i Östergötland och centret ska invigas om två år.  
Härligt nu skall det bli mera och nya EU pengar som skall flöda in  
 

 
 
6)  
 
Sveriges genom tidernas största turistsatsning som försvann då den initierades utan Jantegängets medverkan
 
 
Ostindiefararen Götheborg succé i China – hemma i Sverige…  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=814&show=814  
 

 
 
7)  
 
Regionernas konkurrenskraft skall stärkas med nya miljoner från EU in i det svarta svenska turist hålet och alla är glada när utdelningen kommer.
 
 
Regeringen har i dag fattat beslut om att överlämna åtta regionala strukturfondsprogram för perioden 2007-2013 till den europeiska kommissionen. De regionala strukturfondsprogrammen finansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden med cirka 8,4 miljarder kronor. Därtill tillkommer nationell medfinansiering.  
 
Den nationella strategin, som regeringen tog beslut om i december 2006, är en långsiktig satsning på att stärka regionernas konkurrenskraft med ett ökat entreprenörskap. Genom att bl.a. fokusera på företagens förutsättningar, behovet av att öka antalet företag, öka tillgängligheten i ett glestbefolkat land samt genom att lyfta fram samarbete över nationsgränser vill regeringen stödja regionerna att svara upp mot de utmaningar de i dag står inför men även att tillvarata de möjligheter som erbjuds dem. Prioriterade områden i strategin är Innovativa miljöer och Förnyelse, Kompetensförsörjning och Ökat arbetskraftsutbud, Tillgänglighet och Gränsöverskridande samarbete. Regeringen betonar även det regionala politiska inflytandes betydelse i arbetet med att genomföra den nationella strategin och de regionala strukturfondsprogrammen.  
 
- Den nationella strategin och de regionala strukturfondsprogrammen är en viktig, såväl finansiell som strategisk, satsning på att stärka Sveriges regioners och företags konkurrenskraft. Att stärka den regionala konkurrenskraften handlar om att skapa möjligheter för kvinnor, män och företag att ta tillvara och utveckla sina egna samt sin lokala och regionala miljös unika förutsättningar. Det är nu angeläget att förhandlingarna med EU-kommissionen inleds så att programmen kan fastställas. Detta för att EU-medlen så snabbt som möjligt ska kunna bidra till en positiv utveckling i regionerna, säger näringsminister Maud Olofsson i en kommentar.  
 
Programmen har utarbetats inom åtta programområden; Övre Norrland, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland, Stockholm, Östra Mellansverige, Västsverige, Sydsverige, och Småland och öarna.  
 
Läs mer regeringens regionala utvecklingspolitik  
http://www.regeringen.se/sb/d/2498  
 
En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013  
http://www.regeringen.se/sb/d/6319/a/74835  
 
Toni kommentar:  
En fortsättning från den röd gröna sörjan till regering i brist på vyer eller visioner skall lokala pampar hållas vid god mod och tilldelas nya miljoner som får pumpas in i hopplösa projekt som inte tillför Sverige något. Däremot finansiera en byråkrati som kväver alla entreprenörer. Varje dag är en förlorad dag!  
 

 
 
8)  
 
Den snabba utvecklingen är ett resultat av en politik, som kännetecknas av liberaliseringar och diversifieringar – Hallå det handlar inte om Sverige
 
 
Mats Paulson, …som blir chef för Exportrådets nya kontor i Dubai. Varför öppnar ni ett kontor i Dubai?  
– Det är ett mycket intressant område som vi inte täckt tidigare, och det trots att 200 svenska företag, på ett eller annat sätt, är närvarande i regionen. Dubai-kontoret kommer ju att ha ansvara för hela regionen, alltså Gulf-området och Mellanöstern. Många av länderna här tillhör de snabbast växande i hela världen. Dubai hade till exempel förra året en BNP-tillväxt på 16 procent, och en del andra länder, som hela Förenade arabemiraten samt Qatar har också mycket höga tillväxtsiffror.  
 
Den snabba utvecklingen är ett resultat av en politik, som kännetecknas av liberaliseringar och diversifieringar.  
 
Vilka länder i området är de mest intressanta för svenska företag?
 
– Förenade arabemiraten är intressant i och med att det fungerar som en inkörsport till hela regionen. Förra året ökade den svenska exporten till Förenade arabemiraten med 60 procent.  
Men även de tyngre industriländerna, som Egypten, Jordanien och Iran är mycket intressanta ur svensk synpunkt.  
 
Vilken typ av svenska företag och produkter efterfrågas på de här marknaderna?  
– Det är väldigt brett; industriföretag, IT, miljöteknik och även konsumentvaror.  
 
Utgör inte det politiska läget i regionen en hämmande osäkerhetsfaktor?  
– Nej, faktiskt inte. Affärerna här går blomstrande. I Iran finns det naturligtvis restriktioner, men de svenska företagen vet vad som gäller, så det utgör inga egentliga problem. När det däremot gäller Irak så finns inget intresse för närvarande. Det hör framtiden till.  
 
Exportrådet har till uppgift att stödja svenska företag som vill göra internationella affärer. I Dubai kommer fokus att ligga på att hjälpa företagen genom att bygga upp deras lokala nätverk och identifiera industrier och projekt som passar svenska företag.  
 
Exportrådet har kontor i 45 länder, och samägs staten och näringslivet.  
 
Toni kommentar:  
Med den nya Alliansen borde man kanske ta ett samtal och delge dom hur världen springer ifrån oss? Den snabba utvecklingen är ett resultat av en politik, som kännetecknas av liberaliseringar och diversifieringar  
Denna slutsats borde väl även gälla för Sverige?  
 

 
 
9)  
 
Dubai och övriga Golf länder rustar om ett liv efter oljan
 
 
Och i Sverige har VisitSweden tryckt upp en broschyr för 2007 och har inte pengar till portot, mer längre ned.  
Dubai och andra krig stater har förstått att de inte kan bygga sina ekonomier helt kring oljan. I Dubai kommer exempelvis bara 5 procent av statsbudgeten från oljan, och landet får allt större intäkter från andra sektorer som turism och byggbranschen. Dubai håller också på att lansera sig som ett av världens finanscentrum, och nästan alla internationella storbankerna håller på att  
 
Förre OMX-chefen Per E Larsson är sedan sex månader chef för DIFX, en av två börser i Dubai, och en av totalt tre i Förenade arabemiraten.  
Den börs Per E Larsson är chef för, DIFX , öppnades så sent som i september 2005. Sedan tidigare finns i emiratet också börsen Dubai Financial Markets, DFM. I det största emiratet i landet finns Abu Dhabi Securities market.  
 
De internationella bankerna har varit i regionen länge, utan att ha hållit på med aktieverksamhet. I stället har aktörer som exempelvis Goldman Sachs och Morgan Stanley flugit in experter som jobbat en kort tid, så kallad suitcase banking.  
 
Just för att kunna erbjuda en börs av internationell standard har shejk Muhammed bin Rashid Al Maktoum, som styr Dubai, dragit i gång DIFX. Börsen är en del av ett större projekt, The Dubai International Finance Centre, som är en egen finansfrizon ute i öknen - komplett med egna finansmarknadslagar, egen finansinspektion och egna domstolar. Ambitionen är att bli hela Mellanösterns finansiella centrum.  
 
I dagsläget är 17 banker och mäklarfirmor medlemmar i DIFX, inklusive jättarna Deutsche Bank, Morgan Stanley och Merrill Lynch.  
 
Dock ännu inga svenska finansbolag.  
Jag har svenska delegationer här var och varannan vecka, så det är nog mer en tidsfråga.  
 
Dubai är ett strålande exempel på när man arbeta målmedvetet och har en strategi – bort från Oljan till annan Industri där turism är en generator i tillväxt och skapar en bärbar ekonomi.  
 
Dubai satsar på eget flygbolag Emirats som också köpt över 40 Airbus Jumbo A380 för att kunna garantera låga priser så att folk har råd att komma till Dubai och kringländerna.  
Flygbolaget Emirats flyger i konkurrens med alla världens flygbolag som ökar ständigt sitt flyg till Dubai.  
 
Turister skall bo någonstans, något som ger byggindustrin enorma uppdrag, där arkitekterna får använda sin kreativitet för att skapa attraktiva boenden.  
Byggindustrin en av de största i världen ger arbete åt folk i hela mellan östern vilka skall bo, äta och flyga hem.  
 
Byggindustrin skapar arbeten för otaliga Europeiska och USA byggbolag som skickar sina experter för att förverkliga alla fantasi eggande projekt.  
 
Byggindustrin behöver maskiner och fordon och hundratusentals anställda.  
Med nya vägar och flygplatser i jätteformat får man en infrastruktur som generera nya arbeten utan politisk styrning.  
Hotellen behöver anställda med mer än 1,2 miljoner medarbetare och cheferna kommer oftast från Europa  
Hotellen utrustas med maskiner och kök där Electrolux ligger långt framme.  
Hotellen skall underhållas  
 
Turistindustrin begränsas endast i brist på idéer, tusentals små familjebolag tar hand om turisterna och erbjuder olika tjänster utan att politiker eller skattemyndigheter blir bromsklossar. Företagen är alla skattebefriade varför man slipper arbeta åt en myndighet som i Sverige är enväldig.  
Dubai ha inte bara öken, stränder utan framför allt ytterligare en generator till ekonomin som är skattefri shopping (Tax Free) som nu är störst i världen.  
 
I Sverige har vi missat turism och den stora utveckling som sker med denna, dels är branschen själv orsaken till det genom splittring, intressegrupper som motarbeta varandra, avsaknad av långsiktighet och framför allt en strategi. Turist organisationer som splittra Sverige där alla vill komma över den andres kassa.  
 
Sverige satsar mer pengar i turism än många andra länder, varför det är en grov osanning när man visar upp siffran hur mycket VisitSweden (fd Sveriges Turistråd) erhåller. Man måste summera vad varje kommun, landsting, länsstyrelse med EU pengar satsar, summera man alla direkta och indirekta bidrag, samtliga bidrag till kommunala campingplatser och lokala projekt får man en summa som överstiger det de flesta länder i Europa satsar på sin turism.  
 
I Sverige har man utvecklat konsten att splittra i ivern för självbestämmande plottra bort alla resurser varför i slutändan VisitSweden trycker upp en broschyr för 2007 och inte har pengar till portot, det är på denna nivå svensk turism kryper fram, och många är väldigt nöjda med det, naturligtvis är det dom som erhåller bidragen och samtidigt positionerat sig i systemet där man har noga kontroll över pengaflöden från samhället och makten att bestämma över andra.  
 
Så länge man inte gör något åt grunden i detta bidragssjuka svenska system som är närmast planhushållning man kan komma, så fortsätter svensk turism krypgången trots alla glada tillrop som i verkligheten är en desinformation där Göbbel som propaganda minister skulle vara avundsjuk över hur mycket dynga som sprids i Sverige.  
 
En svensk strömlinje format utveckling hade varit:  
Gör Gotland till skattefri zon och gör ett Dubai i miniformat, vill inte Gotlands invånare vara med stryp alla bidrag en gång för alla.  
Bygg motorväg från Malmö via kusten upp till Luleå och vidare till Kiruna.  
Bygg E4:an som motorväg upp till vänster om Mälaren upp till Sundsvall där den knyts ihop med motorvägen från Stockholm  
 
Bygg motorväg västkusten och vi trestad upp genom Värmland och Irlandsvägen upp till Gällivare där den knyts ihop med motorvägen från Luleå-Kiruna  
Bygg motorväg Stockholm – Oslo  
Bygg motorväg Stockholm – Göteborg  
 
Välj ut 3000 sjöar av Sverige 96.000 och tillåt byggnation som bevara gammal svensk byggnation den röda stugan med en flaggstång – inga stugbyar  
 
Bygg asfalterade cykel/vandringsleder som hänger ihop som leds genom natursköna områden som blir till en turistattraktion.  
Förenkla byggtillstånd inget tillstånd skall behöva ta längre än en någon månad  
 
Ta bort all beskattning för turistföretagen där företagen får välja mellan att vara moms registrerade eller driva verksamheten utan moms.  
All inkomst under 200.000 kronor är skattefri där arbetsgivaren endast betalar in ett fast belopp för sociala avgifter  
 
Lägg ned alla länsturistbolag och organisationer som äskar bidrag.  
Kommunen sköter den lokala turistbyrån som skalla vara ett klart stöd för den privata näringen.  
Skapa en turistminister som tar han om Sveriges turistpolitik som får ansvaret för den gemensamma Sverige profileringen.  
 
Gör upp en plan över allt som hindra eller försvåra utvecklingen av turism i Sverige, ta bort alla hinder och låt den privata industrin i full frihet agera på marknaden.  
 
Skapar en Investringsfond där staten lämnar över en av alla dessa fonder som finns i marknaden till en stor pott varifrån företagen i branschen kan låna pengar till låg ränta till sina investeringar.  
 
Listan kan göras lång men någonstans måste man börja. Den svenska turistbranschen har förverkat sin rätt efter årtionden av misslyckande att vara med och forma sin framtid det är dags för andra att ta över den saken är alldeles självklart. Nutek sitter med framtidsprogrammet från en misslyckad s regeringen och Strands ambitioner att skapa ett Intourist. Bort från planhushållningen där vi gräver oss allt djupare in i bidragssnåret, helt svenskt sålunda.  
 

 
 
Samhälle  
 
10)  
 
Årtionden av svikna löften från röd gröna och borgerliga regeringar – vi skall göra det enklare  
 
Nya Mona Sahlin 2008…"Nu ska vi satsa på företag"
 
 
Mona Sahlin har accepterat erbjudande om att bli partiledare för socialdemokrataterna. Hon lovar också att partiet ska bli intresserat av företagande och entreprenörskap framöver.  
 
Har vi inte hört denna visa förut? I minst 200 olika uttalanden från s regeringen sedan år 2000 har man lovat att satsa på småföretagen – mer än ord blev det aldrig – istället gjorde man som i så mycket annat tvärtemot vad man lovar. När det kommer till kritan kör Mona in i väggen mot LO och vänsterfalangen i (s) och så blir det som det alltid varit, än jävligare för den enskilde och företagaren.  
 
Att kvotera in Mona var ett riktigt korkat beslut, det är som att göra vaktmästaren till VD bara för att vi gillar honom bättre än chefen.  
 

 
 
11)  
 
Skatteverket en stat i staten med egna regler där man åtalar och godtycklig slår ihjäl firmor  
 
Insändare med frågor och svar från riksskatteverket  
 
Sverige saknar mindre turistföretag i stor utsträckning. Nere i övriga Europa är t ex familjedrivna Gasthaus eller feriestugor vanliga och stora arbetsgivare.  
I Sverige är det mycket svårt att driva denna verksamhet då företagsledningen mer eller mindre automatiskt förmånsbeskattas för sin "dispositionsrätt" till t ex outhyrda rum eller stugor. En straffskatt på att man alltså inte lyckas hyra ut så mycket som man hoppats och ofta behövt.  
Om det är näringsverksamhet ska man inte tillämpa detta vad jag förstår, men Skatteverkets handläggare försöker alltid tillämpa detta mot mindre företag vilket gör det ytterst riskabelt att satsa på turism i mindre skala.  
Dina kommentarer?  
/Jörgen
 
 
Hej Jörgen!  
Den som startar ett turisthotell eller ett pensionat beskattas inte för möjligheten att kunna utnyttja något ledigt rum, så någon ”automatisk” förmånsbeskattning ska inte ske. Det finns dock inga särregler just för turistbranschen och om ett företag - oavsett bransch - äger en sommarstuga eller fritidsbåt kan det ju bli diskussion om vem som utnyttjar eller har möjlighet att utnyttja stugan eller båten när den inte hyrs ut. Här finns ingen given mall utan man måste bedöma varje fall för sig. Vi är medvetna om problemen både för företaget och för våra handläggare och följer därför noga domstolarnas rättspraxis i dessa frågor.  
 
Hej  
Varför måste jag som ensamföretagare betala in skatt och moms i förskott baserat på prognoser (i den preliminära självdeklarationen) som i alla fall för mig är högst osäkra? Det drabbar min likviditet och leder till merarbete då jag måste justera prognoserna under året för att inte tvingas ligga ute med för mycket skatt. Ett annat alternativ är att "mörka" tidpunkterna för intäkterna och det är ju inte meningen. Vill man uppmunta företagande vore det bättre att skatt och moms betalas in när intäkterna faktiskt uppkommit. Staten får helt enkelt ta kreditrisken.  
/Jens A
 
 
Svar:  
Hej Jens! Du känner helt klart till hur dagens regler fungerar. Därför vill jag bara ta upp ditt förslag om att staten ska ta kreditrisken. Lagstiftningens syfte är att den preliminära skatten ska överensstämma med den slutliga så långt det är möjligt. Men det handlar inte bara om att staten ska slippa kreditrisken. Vi vet av erfarenhet att om man kräver skatt i efterhand så är risken stor att pengarna redan är förbrukade. Det leder i sin tur till att företaget eller den enskilde hamnar hos kronofogden, vilket ju alla parter vill undvika.  
Om man gör en jämförelse med löntagare så drar ju arbetsgivaren skatten direkt på lönen. Motsvarande sker alltså med företag. Men jag kan hålla med dig om att det blir ett problem en månad när inkomsterna inte är så stora som beräknat. Lösningen där att jämka sin F-skatt, och det kan man göra hur många gånger som helst under året.  
 
 
Som småföretagare är det svårt att "lista ut alla kryphål". Varför ska det löna sig att anlita en advokat, som fixar med bokförningen?  
 
Hej Clas! Bra fråga! Det har jag också undrat. Lösningen är att ständigt jobba med förenklingar av skattereglerna. Vi har föreslagit en del genom åren, t.ex. väsenligt förenklad redovisning för mindre företag och slopad förmögenhetsskatt. Nu senast har vi pratat om att väsentligt förenkla löneadministrationen för företag. Vi kommer också att fortsätta satsa på mer hjälp, stöd och service till små företag. Jag vill ha ett samhälle där företag tjänar pengar på sin verksamhet och inte på att anlita advokater.  
 
 
I vilket land ska en svensk medborgare som ar skriven och arbetar i England skatta for kapitalvinster? Var kan man enklast finna dessa regler?  
 
Hej Sigurd! Du skriver inte vilket slags tillgångar som sålts. I vilket land du ska skatta för kapitalvinster beror på vilken anknytning du har till Sverige och vad du har sålt. Om det gäller aktieförsäljning kan beskattningen bli olika beroende på om det är fråga om svenska eller utländska aktier.  
 
Trots att du har flyttat från Sverige kan du fortfarande vara fullt skattskyldig här (obegränsat skattskyldig) om du har väsentlig anknytning hit. Sådan anknytning kan du få genom att ha exempelvis bostad, familj eller näringsverksamhet i Sverige. I så fall är du skattskyldig för alla kapitalvinster. Om du inte har väsentlig anknytning till Sverige är du begränsat skattskyldig och skattar bara för vissa svenska kapitalvinster.  
 
Skatteavtalet med Storbritannien kan begränsa Sveriges rätt att beskatta vissa kapitalinkomster. I några fall måste man göra en vägning mellan din anknytning till Sverige respektive Storbritannien för att kunna avgöra vilket land som har rätt att beskatta en kapitalvinst.  
 
Som du ser är beskattning av kapitalvinster beroende av många omständigheter och man måste göra en bedömning i varje enskilt fall.  
 
Eftersom det är så många olika omständigheter som avgör i vilket land en kapitalvinst ska beskattas finns det inga broschyrer eller annan information där man enkelt kan läsa sig till vad som gäller. Skatteavtalet med Storbritannien finns på Skatteverkets hemsida HYPERLINK http://www.skatteverket.se under rubriken Skatter, internationellt. Jag skulle nog råda till dig till att ringa till vår skatteupplysning och prata om just dina förhållanden. Ringer du från utlandet är numret +4627073498. Från Sverige är det 0771-567 567.  
 

 
 
Flyg  
 
12)  
 
SAS utan styrfart
 
 
Läs hela artikeln på denna länk: http://www.fokus.se/artikel/106  
Besparingar och goda tider har hjälpt SAS att få nosen över trädtopparna, men problemen är långt ifrån över. SAS är trängt mellan lågprisbolag och de stora flygjättarna. Allt är grått: terminallådorna, planen, plattan och himlen. Det råa vinterdiset suddar ut hela Arlanda. Kettil Viking får sin morgondusch med avisningsvätska. Han är en 21-årig MD-82:a och en av många veteraner i SAS.  
 
I dag hänger molnen tunga över ett sargat SAS, utsikterna är lika gråa som det svenska vädret. Framgångsstämpeln är bortnött. Kvar från det glada 80-talet finns Kettil Viking och 21 andra gamla flygplan. Och en åldrande personal, SAS har inte anställt någon pilot sedan 2000 och medelåldern är nästan 50. Många är modlösa.  
 
Med uppdelningen har också bolaget blivit alltmer åtskilt i hur olika frågor hanteras. En SAS-pilot ger ett exempel:  
När det blev strid om pensionsvillkoren hände följande: danskarna gick i vild strejk, norrmännen sjukskrev sig och svenskarna fortsatte flyga.  
Det går inte att etablera ett lågprisbolag inom ett större flygbolag, och det insåg de rätt snabbt.  
 
– Snowflake var ett feltänk, de lågprisflygningar man satsar på nu likaså. Lufthansa däremot valde rätt väg när de satsade på ett särskilt lågprisbolag i German Wings, säger en SAS-chef.  
 
De nya lågprisbolagen skräddarsyr organisationen för att passa de egna behoven. De har oftast en flotta med bara en sorts plan, personalen gör flera saker och bolagen går in bara på lönsamma linjer. Mot dem ställs ett SAS där många är inskolade under monopoltiden. Besparingsprogrammen har sänkt kostnaderna med runt 16 miljarder. Men kan bolaget sänka sina kostnader ytterligare?  
Läs hela artikeln på denna länk: http://www.fokus.se/artikel/106  
 

 
 
13)  
 
Klara SAS flygsäkerheten efter alla anmärkningar från Nordens myndigheter?  
Nå skal samtlige SAS-maskiner kontrolleres,
skriver Dagsavisen  
Denne måneden starter arbeidet med å inspisere alle SAS-fly. Det skandinaviske samarbeidsorganet for flysikkerhet (OPS-utvalget) er verken fornøyd med opplæring av teknisk personell eller sikkerhetsrutiner, skriver Dagsavisen.  
Fly som skulle stått på bakken er satt i trafikk. Det skal dreie seg om flere hundre slike flygninger det siste året, ifølge avisen.  
 
I november fikk SAS en tre uker lang frist til å svare på hva de ville gjøre for å stoppe de bruddene på sikkerhetsreglene som OPS-uvalget hadde pekt på.  
Leder i OPS-utvalget, luftfartsidrektør Heine Richardsen, sier til Dagsavisen at de ikke er fornøyd med svarene de fikk, verken når det gjelder årsaken til problemene eller hva selskapet vil gjøre for å hindre nye episoder.  
- Tiltaksplanene er for lite detaljerte og konkrete. I tillegg vil vi ha deadlines for når de ulike tingene skal være på plass, sier Richardsen til avisa.  
Innen 1. februar må SAS legge fram fullstendige planer for hvordan sikkerhetsarbeidet skal bedres.  
 
Fra før er det kjent at sikkerhetsreglene er brutt når det gjelder SAS langdistansefly Airbus 330 og 340. Også rutefly av typen MD 80 - som benyttes på ruter mellom Oslo og andre skandinaviske storbyer - har fløyet i strid med reglene, skriver Dagsavisen  
 

 
 
Internet  
 
14)  
 
Sök vad Du vill på Internet, det stora virtuella biblioteket
 
 
Internet, det stora virtuella biblioteket, har ingen bibliotekarie som jobbar med att sortera och katalogisera information. Däremot finns det otaliga sökrobotar som går från sajt till sajt, registrerar innehåll, lägger det i sina databaser och gör det sökbart.  
 
Söktjänsterna är många och ökar i rask takt i antal. Helt nya innovationer, nya, ofta mer sofistikerade versioner av beprövade lösningar, det är bara att välja. Några förslag:  
 
MetaGlossary.com  
http://www.metaglossary.com/  
"Now defining over 2,000,000 terms, phrases and acronyms"  
 
Beta Wikiseek searches Wikipedia  
http://tinyurl.com/yvsrvq  
Artikel från Guardian  
 
Wikio: The Perfect Online News Service?  
http://www.poynter.org/column.asp?id=31&aid=116582  
Artikel från E-Media Tidbits  
 
Eniro  
http://www.eniro.se/  
Premiär för nya Eniro.se  
 
Ask X  
http://www.askx.com/  
Söktjänsten Asks nya version som testas just nu  
 
About Ask.com: Ask X  
http://about.ask.com/en/docs/about/askx.shtml  
 
Ett framtidsscenario från det välkända norska IT-företaget  
Pandia:  
 
The search engine scene in 2015  
http://www.pandia.com/sew/353-search-2015.html  
Pandia Search Engine News  
 
 
 
Språkvård och språkråd  
 
Svenska språknämnden blev Språkrådet den 1 juli och häromdagen öppnades språkmyndighetens nya webbplats:  
 
Språkrådet  
http://www.sprakradet.se/  
Institutet för språk och folkminnen  
 
Det kan bli ett givande besök för den språkintresserade, med sidor om nyord, årets namn och månadens ord, språkhjälp och terminologi. Förresten kan man läsa att januarimånadens nyord  
är: hejarklacksjournalistik.  
 
 
 
Åka tåg  
 
Sajten har titel "Åkatåg - public service för tågresenärer" och den gör verkligen skäl för namnet. Mängder av information, uppdaterad och gör ett fräscht intryck.  
Vem som ansvarar för webbplatsen framkommer inte på sidorna. Men sajten är en guldgruva för alla tågfantaster och vanliga tågresenärer i Sverige:  
 
Åkatåg  
http://www.akatag.com/  
 

 
 
Buss & Kollektivtrafik  
 
15)  
 
Anna Grönlund ny förbundsdirektör på Bussbranschens Riksförbund (BR)
 
 
 
Till ny förbundsdirektör för Bussbranschens Riksförbund (BR) har utsetts Anna Grönlund. Hon efterträder Jan-Erik Kjellberg som går i pension vid årsskiftet efter att ha arbetat för BR sedan organisationen bildades. Allt enligt ett Pressmeddelande, om man menar 1920 så kanske det överensstämmer med vad BR hitintills sysslat med.  
 
Med Anna Grönlund som ny VD växer chansen att BR skall anpassa sig till 2000 talet och de problem branschen brottas med orsakat av ett beställare monopol.  
Nu väntar vi med spänning på att styrelsen avgår och att man har kraft att skapa en ny befriad från jante gänget som bevakar sina egna intressen och aldrig branschens väl.  
 

 
 
16)  
 
Mats Eklund trafikplanerare X-trafik AB Vi klarar inte bättre förbindelser
 
 
En som bor i Stråtjära, skriver i sin insändare 9/1, är det många faktorer att ta hänsyn till vid planering av busstrafiken.  
 
När det gäller trafiken på linje 64 Holmsveden och Skog finns många målpunkter som är viktiga. I första hand prioriteras skolelevernas resor till de många skolorna i området, Stråtjära, Bergvik, Rosenvall, Staffansskolan och Stenbergasskolan. Dessutom är förbindelserna till Söderhamn och anslutningar i Mohed med linje 100 mot Bollnäs viktiga. Med de resurser och ekonomiska ramar som vi har klarar vi tyvärr inte att skapa bättre förbindelser även till tågen i Holmsveden.  
 
Vårt uppdrag är att skapa så bra kollektivtrafik som möjligt med de resurser som ges. Att arbeta för ett minskat trafikutbud ligger inte i vårt intresse. Tvärtom är och blir kollektivtrafiken en allt viktigare del i samhällsutvecklingen.  
 
Toni kommentar:  
Lösningen finns, ta bort X trafiken, låt privata taxi och bussbolag sköta trafiken i direktförhandlingar med skolan och alla skall se vilka fantastiska förbindelser man få med pris och komfort som konkurrens.  
Vi behöver frihet och inga byråkrater som planera…  
 

 
 
17)  
 
Kommunen ska inte satsa på resecentrum! Lukta för mycket piss!
 
 
Den nuvarande väntsalen vid Vetlanda resecentrum ser inte specielltinbjudande ut för tåg- och bussresenärerna och så luktar det piss överallt. Möjligen kan det vara därför som den inte användas i någon större omfattning.  
Å andra sidan brukar den utgöra värmestuga för dem som hamnat i drogmissbruk vilket automatsikt leder till att man som resenär väljer att stå ute i kylan istället för att komma in i värmen hos A-laget.  
 
Toni kommentar:  
Resecentrum som skall öka statusen för det kollektiva resandet blir värmestuga för människor som behöver vård! Vården får dom inte då pengarna saknas i samhället då bla monopolet med kollektivtrafiken tär på skattepengarna mer konkret kan det inte bli. Det känns på något sätt rätt att kollektivtrafiken får ta hand om dom behövande eftersom man berövat dem pengarna till en bättre vård.  
 
Cirkeln sluter sig.  
Galenskaperna likaså!  
 

 
 
Miljö  
 
18)  
 
Svensk miljö politik i otakt med omvärlden  
 
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070122-4.pdf  
 

 
 
19)  
 
Världen ställer om till vätgas och 0 utsläpp och Sverige ensam fortsätter med Etanol som ökar Co2 utsläppen!  
 
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070122-1.pdf  
 

 
 
21)  
 
GM i USA tar upp konkurrensen med Toyota vätgas/bränslecell drivna bilar!  
 
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070122-2.pdf  
 

 
 
22)  
 
Danmark går över till Vätgas! Vad gör den svenska Riksdagen?  
 
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070122-3.pdf  
 

 
 
23)  
 
Making the Transition to the Third Industrial Revolution and a New Energy Era  
 
http://www.foet.org/lectures/lecture-hydrogen-economy.html  
 

 
 
24)  
 
Hundratals länkar som visar resultaten av vätgas/bränslecell utvecklingen  
 
http://www.h2fc.com/reframe.php?top=/global/news.shtml&bot=/news/index.shtml  
 

 
 
Till sist  
 
25)  
 
Uppmaning till civilt motstånd och skapa till ditt företag en egen strömförsörjning
 
Här visar jag hur man kan starta upp en egen strömförsörjning som räcker till mycket eller att man skapa en el-förening som gemensamt utvecklar vätgas = wellgas = för eget behov till en mycket rimlig investering.  
Har du funderingar så hör av dig – det är många som vill vara behjälpliga  
Kolla in bilden sist i detta Nyhetsbrev som ger dig uppslag!  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa och swisch är du i Alicante  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
Annons  
 
Hyr din bil från EuroCasaCar i Spanien!  
 
Återigen har vi sänkt priserna för 8:e gången på 5 år!  
1 vecka Ford KA 79 euro! VW Polo 83 euro, Opel Astra 111 euro  
…allting inkluderat http://www.eurocasacar.eu  
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona Girona flygplatser som är några av 50 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 
 
Hyr din bil i Sverige, USA, Kanada, Frankrike, England och övriga VÄRLDEN  
(vi har avtal med lokala firmor i 142 länder och över 6.400 destinationer)  
 
Klicka alltid in dig på bägge webbsidorna och jämför priserna vilka kan variera då vi har olika avtal med olika lokala hyrbilsfirmor  
 
1) http://www.telluscar2.com  
 
2) http://www.telluscar.eu  
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.