Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter "Varning Schönfelder" nr 12 kan du läsa följande:  
 
Flygbussarna till Ryssland! BR & spritsmuggling,  
TUR mässan 2005, Tidningen Trafik & forum är såld!  
 
 
 
Ledare,  
Ett ämne som berör oss alla, Biltullarna i Stockholm, ett korkat BR (Bussförbundet) och maktstriden i Stadshuset!  
 
Lagstiftarna har sannolikt aldrig föreställt sig att en stor kommuns ledare skulle ge upp i pressen men stanna i sitt tjänsterum.  
Det är vad som hänt i Stockholm där frågor som biltullar bara är en underordnad fråga.  
 
Under de senaste dagarna har Dagens Nyheter berättat om de personstrider som skakar Stadshusets regerande socialdemokrater. Den ledande politikern, finansborgarrådet Annika Billström, förklarar att "de vill ha bort mig" och att "de använder förfärliga metoder".  
 
"De" är bland andra hennes företrädare Mats Hulth som nu är chef för SHR och driver egen turistpolitik genom utbrytargruppen föreningen Svensk Turism, allt för att splittra lilla Sverige och göra det än mer omöjligt för Sveriges Turistråd. Borgarrådskollegan Roger Mogert, biträdande finanslandstingsrådet och kommunfullmäktigledamoten Dag Larsson är andra som gör allt för att jävlas med Annika Billström. För den som följt socialdemokraternas i Stockholm öden och äventyr torde uppställningen vara bekant.  
 
Annika Billström har aldrig haft hela partiets stöd, gamla maktkonstellationer har sett till att behålla kontrollen, det påminner mest om maktstriderna i gamla Sovjet. Kontrollen har gällt poster och positioner, eller enkelt uttryckt: platserna vid köttgrytorna.  
 
Det handlar om feta och fylliga grytor. Den som en gång lyckats ta sig in i Stadshuspolitiken och haft vett att följa de tunga gossarna har kunnat räkna med en hygglig försörjning. Staden har en mängd företag och förvaltningar som erbjuder ett otal chefsposter. Maktkorruptionen i sin fulländning, man erhåller lön från skattebetalarna och vad får vi i retur? Makthavare som utnyttjar systemet för att berika sig allt vad tygen håller och varje misslyckande som uppdagas medför en ny placering med en ny välbetald chefsplats.  
 
Annika Billströms vädjan till partiets högre instanser, det vill säga partiledaren Göran Persson lär inte komma att ge utdelning. Han visade redan efter valet 2002 hur han värderade ledaren i Stockholms stadshus när han fick henne med på att vända i frågan om biltullar allt för att tillmötesgå röda och gröna kommunister. Någon miljard kronor för inköp av bussar är småpengar samtidigt som sjukvården går på knäna, att Vaxholmsbolaget får hundratals miljoner till fartyg man rimligen inte behöver, ett SL som slösar på pengar och köper för många miljarder kronor ett biljettsystem som redan är ur tiden innan det ens har installerats, det är i det stora sammanhanget kaffekassan.  
I denna miljö springer ”pojkarna” från Busslink, Swebus, Connex m.fl och försöker få sin beskärda del ur det hela, att följa förslaget från Bussföreningen i Stockholm att använda avställda bussar under provperioden av Biltullar betraktas som förräderi och skall klandras av ett enigt BR, hur korkad får man bli innan det anses vara en samhällsfara och därmed vara brottsligt?  
 
 
===================================  
 
Ring mig Gratis med Skype samt till hela världen, ladda ned från nätet www.skype.com  
Min uppkopplingsadress är: tonischonfelder  
===========================================  
 
Ur innehållet i detta Newsletter ” Varning Schönfelder” nr 12  
 
1) Flygbussarna till Ryssland!  
 
2) Bussresenärer utnyttjas vid spritsmuggling, Bussbranschens riksförbund tar kraftigt avstånd  
 
3) Det finns två sorters norrmän.  
 
4) TUR mässan 2005  
 
5) Tidningen Trafik & forum är såld!  
 
6) Släpp tåget fritt! Ett inlägg från forskare som är går monopolets ärenden.  
 
7) BK Tåg ansöker om konkurs  
 
 
========================================  
 
1)  
 
Flygbussarna till Ryssland!  
People travel group har öppnat verksamhet i Moskva under namnet SilverTravel.  
Stolt presenterades denna Nyhet i samband med TUR mässan.  
Banker och andra långivare bör vara aktsamma, det finns miljarder av skäl för detta.  
Nedan kan du ta del av ett par av dessa skäl, Sorry People travel group ni är på fel väg!  
 
Mutor försenar Ikea i Ryssland  
Ikea planerar att bygga ett nytt stort shoppingcenter i Jekaterinenburg, Rysslands femte största stad. Men problemen med korrupta myndigheter är många. ”I det korta loppet finns det nog bättre ställen att etablera sig på”, säger Anders Binnmyr, fastighetsdirektör på Ikea efter att IKEA förlorat stora belopp, lever under ständiga hot mot ledande chefer samt mot bolaget i sig.  
Nyligen gjordes det en undersökning av 158 företag som är etablerade i Ryssland av Ryska Economic Development and Trade Minister German Gref som lämnade en rapport till President Vladimir Putin. Slutsatsen är att 71% av tillfrågade företag klagade på korruptionen och myndigheters villkorslösa agerande. Då skall man veta att svaren redan är tillrättalagda och anpassade för maktens män i Kreml. Verkligheten är värre, mycket värre, 51% berättade om självjustits och 29% besvär med männen med de svarta glasögonen som dyker upp.  
 
Rysslands ekonomi blomstrar som aldrig tack vare det höga oljepriset. De exceptionella höga inkomsterna ökar den Ryska regeringens självförtroende med nya ambitioner, den som tjänar mycket vill ha mer.  
I stort sett har alla Svenska företag lämnat Ryssland som etablerade sig de sista 10 åren. Svenska Staten har förlorat svindlande 30 miljarder eller mer i statsgarantier eller i företag som man var ägare av som etablerade sig främst inom pappersindustrin samt skogsavverkning, kanske någon minns Göran Persson och Björn Rosengren stolta talar om pappersbruket i norra Sibirien som skulle ge arbete och ett intimt samarbete som var början till en nystart i de Svensk – Ryska relationerna. Det blev ett fiasko utan dess like liksom med relationer. Över 2000 företag från andra länder har på motsvarande sätt lämnat Ryssland med svansen mellan bena, där enbart BP förlorat 9 miljarder US dollar, och den sammanlagda förlusten är över 70 miljarder US dollar enbart de senaste 3 åren. Ett 100 tal chefer är mördade främst inom bank och oljeindustrin men även inom nöjesindustrin, hotell och andra verksamheter där RESO förlorade hotellet i St Petersburg efter att man investerat närmare 1 miljard kronor och ägaren av Sheraton i Moskva en US medborgare kallt blev avrättat i sin egen svit när han vägrade skriva över hotellet till bovarna. Baltic line världens största rederi med över 190 Ocean gående fartyg slaktades av personer som idag sitter i regeringen i nära samarbete med männen med stora svarta glasögon och dyrbara Mercedesar med jättelika villor i Frankrike och Spanien, deras barn går på förnäma skolor i London eller USA.  
De Baltiska länderna lider av samma problem, det är ingen skillnad, mörker männen finns överallt med vida förgreningar från Moskva, Georgien och Tetjenien. Oljeindustrin är en särskilt utsatt verksamhet där nyligen en Svensk direktör hittades mördad i ett dike i Litauen.  
Den svenske konsuln och direktören Leif Annermalm mördades i Litauen den gångna veckan efter att han nonchalerade olika varningar. ”Fyrabarnspappan hittades brinnande i ett dike utanför staden Klaipeda. År 1997 flyttade direktör/konsul Leif Annermalm till Litauen för att representera Svenska Petroleums oljeproduktion i Baltikum. Fram till och med ifjol var han VD för Svenska Petroleum-dottern Genciu Nafta (ägs av mörkermännen i Ryssland) som har nära förbindelse med ryska motsvarande verksamheter varför han om någon borde ha känt till vad som var på gång. Tidigare har han ingått i ledningen för Trema, som tillverkar trähus. 2000-2004 var han svensk honorärkonsul i Klaipeda vid den litauiska kusten.  
 
Det samhällssystem Putin nu är i full färd med att utforma representerar i samtliga väsentliga dimensioner en återgång till traditionella ryska mönster av maktutövning. Systemets hårda kärna är autokratin. I skarp kontrast till västerländska teorier om maktdelning, har makten i Ryssland alltid varit odelbar och den har alltid utövats med betydande godtycke, inte sällan dessutom förenat med betydande våldsanvändning.  
Chodorkovskij visar vägen  
Den som betvivlar relevansen av denna jämförelse mellan historia och nutid behöver inte gå längre än till affärerna kring det ryska oljebolaget Jukos och dess fängslade huvudägare, den tidigare oligarken Michail Chodorkovskij. De som in i det sista trodde på att det hela skulle ordna sig har nu fått betala mycket dyra lärpengar. Jukos var en gång värt mer än 40 miljarder US dollar, varav många utländska bolag som aktieägare bl.a.USA bolaget ExxonMobil, världens största oljebolag. Idag återstår bara ett skal, och det finns befogad oro för att Kreml inte skall nöja sig med bara Jukos.  
Det nya Putin styrda ryska imperiet bygger på samma grundvalar som hade utvecklats under Ivan den förskräcklige och hans föregångare, nämligen återigen autokrati, tjänsteplikt för samtliga undersåtar, betingade äganderätter, lagen som godtyckligt instrument i maktens händer, terror, angiveri och främlingsfientlighet. Den fria Pressen om den ens funnits under 90 talet liksom TV och Radio är brutalt nedsläckt.  
Det verkligt remarkabla med att man på detta vis valde att bygga en modern stormakt på medeltida grundvalar var att projektet på en och samma gång skulle bli mycket framgångsrikt och fullständigt katastrofalt. I denna observation ligger också mycket av förklaringen till att olika Rysslandshistoriker, och därmed även moderna Rysslandsexperter, kan presentera så diametralt motsatte bilder av det land de föresätter sig att skildra.  
När Sovjetunionen bröt samman utlöstes ännu en period av omfattande oreda, som skulle komma att vara fram till 2004. Liksom under åren efter 1917 resulterade det i en fragmentering av territoriet och en omfattande plundring av statens egendomar. Liksom då var det under ett drygt decennium oklart vad slutresultatet skulle bli. Nu som då skulle det dock bli historien som triumferade. Moskvastaten återuppstår nu ännu en gång, förvisso moderniserad men i grunden lika Oreformerad som vid tidigare återuppståndelse.  
Imperiet slår tillbaka  
Det system Putin är i full färd med att etablera är, som ovan noterats, än en gång det klassiskt moskovitiska, vilande på autokrati, betingade äganderätter och de facto tjänsteplikt hos tsaren – allt kopplats till angiveri, växande fruktan för säkerhetstjänsten och växande främlingsfientlighet. Samtidigt som vi ser detta gamla system återetableras i centrum, förblir det oklart om Kreml än en gång även kommer att lyckas återkonstitutera det gamla imperiets territorium. Då så mycket så länge har varit kopplat just till militär styrka och till territoriell expansion är detta ingen obetydlig fråga.  
Kommande veckor inrättas en tredje kammare i Duman, folkets kammare, vars syfte kommer att vara att återta alla bolags om oligarkerna tagit ifrån folket, jaga ut utländska företag som betraktas som parasiter, den tredje kammaren rapportera direkt till presidenten.  
Föga förvånande skapades stor uppståndelse när Världsbankens dåvarande chefsekonom, Joseph Stiglitz, på våren 1999 anklagade den ryska regeringens utländska rådgivare för att varken ha begripit den ekonomiska teorins grundvalar eller det ekonomiska systemskiftets mer specifika förutsättningar. En häpen omvärld kunde plötsligt betrakta hur en blivande nobelpristagare i nationalekonomi offentligen läxade upp professorer i nationalekonomi vid Harvard och andra elituniversitet.  
Redan 1997, alltså i god tid före den stora finanskraschen i Moskva, konstaterade den amerikanske centralbankschefen Alan Greenspan att Rysslands misslyckanden hade tydliga kulturella förklaringar. Ryssland saknade helt enkelt den institutionella struktur som är nödvändig för att en fungerande marknadsekonomi skall kunna byggas. Samma sak konstaterades, i mer generella ordalag, redan av 1993 års nobelpristagare i nationalekonomi, Douglass North. Transitionsindustrin har dock inte låtit sig påverkas. Därför förblir det också så svårt att förklara varför Ryssland är så till synes oförmöget att verkligen fullborda byggandet av en fungerande marknadsekonomi.  
 
Institutionerna är nyckeln  
Nyckeln till en djupare förståelse, som också måste resultera i en ganska dyster framtidsutsikt, ligger i det kulturella-instituionella perspektiv Greenspan hänvisade till. Rysslands verkliga problem ligger i att man aldrig har lyckats utveckla marknadsekonomins mest grundläggande institutioner. Äganderätten har alltid varit betingad av relationer till makten. Avtal och kontrakt har alltid varit genomsyrade av mutor och korruption. Makten har alltid stått över lagen, och reellt ansvarsutkrävande i lagliga former har aldrig varit möjligt. Penningen, som i en fungerande marknadsekonomi möjliggör transaktioner med okända parter, har i det ryska fallet alltid varit underordnad personliga kontakter och relationer, som med nödvändighet begränsar marknadens omfattning och utveckling.  
För att vi rätt skall kunna förstå dessa processer är det nödvändigt att radikalt skifta fokus. Transitionsindustrin ensidiga betoning av snabba förändringar i regelverk måste ersättas av ett bredare kulturellt perspektiv, som framhåller de personliga relationernas ständiga dominans över skrivna lagar, och som därmed kan hjälpa oss att förstå både varför Jukos-affären blev möjlig och varför Rysslands ekonomiska utveckling än en gång har förvandlats till gisslan i maktspelet i och kring Kreml.  
 
Det handlar inte alls om ekonomiska reformer. Det handlar om makt, och om hur Kreml kan vara på väg att förlora greppet. I ett land som saknar den grundläggande och djupt rotade informella institutionella struktur vi brukar förknippa med demokrati, marknadsekonomi och rättsstatlighet är det både logiskt och därmed förutsebart att det är en ständigt pågående kamp om den personliga makten som kommer att bestämma den fortsatta utvecklingen.  
Inte bara Rysslands politiska uppträdande, utan också för den ryska marknadens framtida utseende. De verkliga problemen, på maktens månghundraåriga dominans över lagen och på därtill hörande mönster av korruption och maktmissbruk, här sker ingen förbättring, tvärtom vägen tillbaka till Sovjet är utstakat och klar.  
 
Vladimir Jushkin, direktör för Baltic Center for Russian Studies i Tallin, beskriver i den estniska morgontidningen Postimees, hur Rysslands president Vladimir Putins administration direkt kontrollerar den ryska näringen. Under ett år har administrationens nyckelpersoner utnämnts till förvaltningsråden av de största statliga aktiebolagen, vilka ger hälften av statsbudgetens inkomster. Bland dessa finns administrationens chef, som är ordförande i Gazproms förvaltningsråd, en vicechef är ordförande i Rosnefts förvaltningsråd och en annan i Transnefteprodukts förvaltningsråd. En person inom administrationen är vice ordförande i Transnefts förvaltningsråd och en annan är medlem i Sovcomflots förvaltningsråd.  
Vladimir Jushkin förklarade, att så koncentreras pengarna och makt före presidentvalet år 2008.  
Det är statlig kapitalism utan konkurrens, sade han.  
 
Det är i denna miljö Flygbussarna eller People travel group tror sig har funnit ”enorma möjligheter” Man tar med sig kunskapen från Sverige, har valt den ryska personalen med omsorg. Vill vara den bästa arbetsgivaren och erbjuda Moskva borna persontransporter av hög kvalité. Det man förmodligen inte vet är att det inte anställs en enda person i Ryssland i ett utländsktägt företag som inte är ”godkänd” av ryska säkerhetstjänsten eller dess närliggande organ. Att Georgiens mörkermän kontrollera stora delar av det ryska transportnätet, tåg, lastbilar och persontransporter som är förknippat med inkommande turism.  
Taktiken är enkel, man låter Silver Travel som People travel group bolaget heter i Ryssland fungera i ett par år, när verksamheten fått ett visst omfång dyker det upp olika myndighetspersoner från myndigheter ingen ens har hört talas om. Därefter kommer mörkermännen via ombud och erbjuder sig att ta över en del av verksamheten så att man fortsättningsvis slipper tråkigheter, därefter dras snaran åt eller som vi som har varit med kallar det för den ryska tratten, när man ramlat för djupt och inte kan komma tillbaks då slår man till och vips är man av med verksamheten. Där hjälper ingen svensk regeringsmedlem eller statsminister eller ambassadör, dom väger lätt och ingen bryr sig. Kan inte Bush med sina maktmedel rädda US bolagen från totalförluster i Ryssland är i detta sammanhang en svensk Statsminister en fjäder som kanske minns floppen med pappersbruket.  
 
Jag är en stor beundrare av alla innovatörer, detta vad Flygbussarna presenterar som en nyhet är ingen innovation, det handlar om dumhet i klassen av klantighet där alla andra betraktas som imbecilla noviser och själv har man uppfunnit Columbus ägget.  
Vi återkommer senast om 3 år då har vi svaret!  
Sorry ni som satsat pengar och bankerna har all anledning att se upp ifall man inte vill leta efter bussar som försvann någonstans i det stora riket. Där hjälper ingen förbindelse med Scania som saknar kunskap som vill sälja bussar till köpare som inte finns varför man gärna stöder Flygbussarna. Vill du fördjupa dig i problemet Ryssland kan du klicka in dig på nedanstående länkar, där jag publicera mina artiklar som finns publicerade i många av världens ”stora” tidningar, det finns idag över 200 artiklar publicerade, du hittar också artiklar från skribenter med likaväl god insikt, dom finns på mina länksidor.  
På svenska språket http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=1&id=ny  
På engelska språket http://www.toni-schonfelder.com/eng.asp?id=ny  
På tyska språket http://www.toni-schonfelder.com/tyska.asp?id=ny  
 
 
 
=================================  
 
2)  
 
Bussresenärer utnyttjas vid spritsmuggling, Bussbranschens riksförbund tar kraftigt avstånd  
Bussbolag som arrangerar resor mellan Sverige och Tyskland misstänks betala sina resenärer för att ta med sig alkohol på hemresan. Spriten säljs sedan olagligt i Sverige, skriver Svenska Dagbladet. POLISEN OCH TULLEN har kartlagt olika metoder som spritsmugglarna använder sig av. En av dem är att mindre svenska bussbolag arrangerar inköpsresor till Tyskland.  
Enligt myndigheternas misstankar får passagerarna betalt för att följa med på resorna och ta med sig sin ranson till Sverige. POLIS OCH TULL tror att alkoholen i själva verket köps av arrangören och sedan säljs olagligt i Sverige.  
Bussbranschens riksförbund har hört rykten om den här typen av resor, men säger till tidningen SvD att de kraftigt tar avstånd från verksamheten.  
TS kommentar: BR tar avstånd från Viking, Silja, Tallink, Scandlines, Color line för att nämna några som har miljontals resenärer som reser fram och tillbaks med tungt lastade barnvagnar och annat för att få iland medhavd ”ranson”, det vore den logiska slutsatsen som att bannbulla bussföretagen som utnyttjar dessa rederier, eller tror någon på BR för ett ögonblick att det bara är med bussen som sprit tas iland för annat bruk än till egen konsumtion? Svenska regeringen sänker snart spritskatten med 40% enligt en nyligen presenterat utredning, därmed är man i nivån med Danmark och Finland.  
När denna åtgärd genomförs försvinner ”spritresorna” och en lönsam beställningstrafik. De ekonomiska effekterna för rederierna blir minst sagt allvarliga som byggt upp världens största kortkryssningsmarknad med ett enda budskap ”köp skattefritt” där folk handlat sprit för grannar, vänner, föreningar och ibland även för eget bruk i årtionden, skulle det vara mer seriöst?  
När företagare som Skandia fifflar eller KF eller LO toppen listan är lång inte attan är det någon som ber om att en branschförening skall uttala sig speciellt när det är fråga om rykten?  
När inser branschen att man har ett förbund som leds av blindstyren?  
Skulle det finnas en tävlan mellan Sveriges 20.000 föreningar och förbund vem som tillhör ligan av att vara mest korkat, skulle BR ha en god chans till en topp placering.  
 
=========================  
 
3)  
 
Det finns två sorters norrmän.  
 
De som reser till fjällen för att åka skidor under påsken och de som kör till Sverige för att handla. Gränshandlarna kan se fram mot 300 miljoner klingande kronor i sina kassor.  
 
Skärtorsdagen, när butikerna är stängda i Norge och Systembolaget är öppet i Sverige, är den mest intensiva dagen. Handels- och Servicenäringens Huvudorganisation, HSH, i Norge tror att årets norska påskhandel kommer att vara 10 procent lägre jämfört med rekordet 2003, men att mycket talar för att hela 2005 kan bli ett nytt rekordår.  
Öppningen av den nya Svinesundsbron kommer att bidra till en större gränshandel. Tidigare har kapaciteten på vägarna haft en begränsande effekt på gränshandeln, men den försvinner med den nya bron. Color line och andra rederier som trafikera mellan Norge och Sverige tjänar en mindre förmögenhet på gränstrafiken.  
Sammanlagt i år kommer gränshandeln troligen upp i 8-10 miljarder kronor  
 
Hallå Svenska Bussbranschens förbund BR, är det inte dags att ta kraftigt avstånd från alla Norrmän som sliter på svensk mark? Måste man inte följdriktigt förbanna rederierna som trafikera Sverige inte minst i Östersjön eller Skåne där miljoner glada Svenska bär iland sprit i mängder som får Systembolaget att se ut som en futtig lanthandel?  
Eller är det som i alla andra frågor, BR?  
 
=========================  
 
4)  
 
TUR mässan 2005 och Bussbranschen vart tog den vägen?  
TUR 2005, som avslutades i söndags, blev den främsta kommersiella mötesplatsen hittills i mässans 22-åriga historia.  
Över 2 500 affärsmöten – fler än någonsin – registrerades under årets mässa. Dessutom såldes hundratals resor direkt på mässgolvet! Med ett bättre förarbete från resebranschen hade det kunnat vara tiotusentals resor. Tyvärr är det fortfarande alltför få chefer som förstår nyttan med mässan annat än ett gigantisk cocktail party.  
Resebranschens kraftiga uppsving avspeglades på TUR 2005, som blev den ytmässigt största mässan med nettoytan 16 700 m2.  
– Den insålda ytan är också det viktigaste måttet, eftersom det speglar hur hårt utställarna vågar satsa. En konjunkturbarometer, om man så vill, säger Johan F Lundberg, mässansvarig.  
1 200 direkta utställare, representerande drygt 2 000 företag från 91 länder deltog på mässan, som åter samlade storpublik: 47 700 besök (drygt 19 000 besök under fackdagarna torsdag–fredag och 28 000 besök under publikdagarna lördag–söndag). Besökarantalet är en minskning varför branschen borda sätta sig ned och fundera hur man kan få TUR mässan tillbaks till glansens dagar där varje tidning och TV kanal satsade med bilagor och fokuserade en hel vecka resebranschen.  
För Sverige-avdelningen ”Best of Sweden” på plan två registrerades närmare 85 000 besök – den genomsnittlige mässbesökaren gjorde m a o knappt två besök i avdelningen. Det är en ökning med 5 000 mot fjolåret, då avdelningen introducerades.  
TUR 2005 blev också den mest intensiva affärsmässan hittills. Ett nytt internetbaserat system för mötesbokning har underlättat för säljare och köpare att finna varann.  
Vi har registrerat drygt 1 500 avtalade affärsmöten på vår hemsida, konstaterar Johan F Lundberg.  
Över 500 företag kontaktades på detta sätt. Ytterligare drygt 1 000 affärsmöten bokades när köpare och säljare träffades på MötesForum vid mässans början. Och då talar vi bara om affärsmöten som vi känner till…  
Flera utställare vittnar om att det knöts ovanligt många kontakter. Resebyråkedjan Ticket, som för första gången sålde både ordinarie och rabatterade resor direkt på mässgolvet, är en av dem:  
– Vi är jättenöjda med utfallet. En klar succé, säger Ulla Bengtsson på Ticket.  
– Vi hade massor med besökare, många av dem blev våra kunder under mässan. Vi gjorde en stor mängd avslut och svarade på många frågor. Många kunder bokades in för möten på våra ordinarie biljettkontor.  
Flera andra researrangörer och flygbolag, som sålde biljetter direkt på mässan, bekräftar det stora köpintresset. Ett axplock:  
”Det har varit full rulle hela tiden. Vi har sålt en hel del resor.”  
(Susanne Kinnrell, STS Solresor)  
”Vi har fått väldigt många förfrågningar från intresserade kunder”  
(Rickard Lundmark, Apollo)  
”Vi har sålt väldigt bra under TUR. Eftersom vi erbjuder väldigt låga mässpriser utan några krav på när man ska åka har många kunder utnyttjat den chansen.”  
(Karin Wiederholm, FlyMe)  
Bussbranschen då vart tog den vägen?  
Den fanns samlat runt Busstorget, en gemytlig tillställning för de närmast sörjande! Mycket öl och trevligt umgänge bjöd man friskt på. På scenen förekom ett digert program som ett fåtal orkade lyssna på och även de som hade ambitionen att lyssna blev överröstat av samtalstonen runt ”brunnen”. Hur dessa debatter skall bidraga med att öka resandet med turistbussen, detta budskap gick mig förbi!  
Aldrig har det varit så många utställda bussar, och nu snart 30 efter att jag första gången ”kufstämplades” av dom som kan och äger ordet kan jag konstatera att alla bussar numera ser ut som en Neoplan Cityliner i fronten mer eller mindre, något Scania och Volvo försökte förbjuda med hänvisning att föraren hade en för stor frontruta. Farligt, farligt hette det då! På mässan mötte jag kanske den personen som betytt mest för hela branschen, Gösta Werne. Denne ”gamle” gentleman som ansvarade för högertrafik omläggningen, chef för Trafiksäkerhetsverket var en av många som var emot Länsbolagsreformen, och på många andra vis påverkade den svenska busstrafiken. Ingen från näringens chefskap uppmärksammade honom, en sådan skandal. Förmodligen är dagens bussfolk så inkrökt av kröken som bjuds att man inte har förstånd att ta hand om de ”gamle”! Det var under hans ledning av Trafiksäkerhetsverket som Citylinern blev godkänd och därmed släppte loss den utveckling som nu kunde bevittnas på Busstorget, annars hade vi väl haft bussar med rutor som bäst var lämpade för fångtransporter.  
Samme Gösta fick ett helt annat mottagande på Flygtorget, en monter fullt av pigga och framtidsorienterade företagare, Gösta hjälpte Flyg Taxi i många år att komma förbi blindskären. Tack Gösta för allt vad du har gjort och jag ser fram emot vad du och ”arbetsgruppen” kommer fram med som skall beskriva hur det egentligen gick till när Länsbolagsreformen kom till. Det kommer att publiceras i detta Newsletter.  
 
Årets TUR mässa för bussbranschen var lika dålig genomtänkt som under många andra år. TUR mässan är den främsta platsen för branschen att visa upp sig inför alla som köper resor med buss antingen som charter eller till enstaka resenärer. Med dagens teknik där man enkelt med datorn kan koppla upp sig och kränga resor och svara på gruppförfrågningar, på Busstorget fanns det inte en dator så långt ögat nådde.  
Min fråga till BR vad man hade gjort för att få dit köpare, besvarades med ett leende.  
Anna Grönlund informationsansvarig och ordförande Tomas Byberg gick omkring utan ett leende.  
 
Varför skickar man inte ut en inbjudan med en fribiljett till alla busscharter kunder i Sverige? Föreningar och pensionärsföreningar att besöka TUR mässan? Varför erbjuder man inte samma kunder att resa GRATIS med alla Expressbussar, bara res och kom, tom platser finns så det räcker! Erbjuda en gratis övernattning mellan lördag och söndag tillsammans med något Hotell som är intresserad av att få kunder till Götet, eftersom natten mellan lördag och söndag har hotellen gått om tomma rum då alla ”fina chefer” reser hem eftersom dom inte vill visa upp sig för kunderna, till dem som betalar resorna. Varför inte göra detta med Göteborg & Co som kanske kan sponsra med Göteborgs kortet som tillåter fria resor och besök på många attraktioner?  
Varför, varför är frågan, gör man inte något som skapar ett nytt uppsving istället för att hälla öl i de närmast sörjande? Varför är scenen inte full av artister som sponsras av alla de teatrar och musikaler som bussbranschen förser med kunder som drar till sig kunderna på lördag och söndag i den enorma konkurrensen med resten av världen som på mässan försöker vinna kunderna?  
Varför gör man inte bussarna som står uppställda som korsen på kyrkogården tillgängliga med ramper som gör att resenärerna kan komma in och ut på ett enkelt sätt och få smak på bussresandet?  
Årets TUR mässa var för bussbranschen ännu en sorglig tillställning, hur fackdagarna skall få resebranschens företrädare att besöka bussarna och öka medvetenheten att bussen finns och är bekvämare än någonsin, övergår min fattningsförmåga, jag såg inte någon av alla de som finns på resebyråerna som sysslar med gruppresor leta sig fram till Busstorget.  
Sorry branschen ännu ett förlorat år!  
Det är tur att SJ spåra ut med sina tåg, orkaner med nedfällda trän stoppar tågtrafiken, Banverket med stora moderniseringar stoppar tågtrafiken på ostkusten, sålunda saker som ger arbete och inkomster orsakade av ”andra” händelse än vad branschen själv förmår. Är det ingen som vaknar och börja undra hur det kunde vara?  
 
 
 
==========================  
 
 
 
5) Tidningen Res Trafik & Forum är såld!  
 
På TUR mässan gick jag omkring för att känna på atmosfären, träffa vänner och bekanta, upprätthålla kontakter.  
Det finns mycket att berätta i kommande Newsletter, men uppgiften om att Ulo Maasing hade sålt sin förstklassiga tidning till ett förlag som jag redan har glömt gjorde mig GLAD.  
Glad därför att Ulo och medarbetare efter många år av slit erhållit belöning för ett idogt arbete. Det skålades tillsammans med Ulo i hans monter som ligger som alltid strategisk till, ingen kan missa den som vill till Busstorget.  
Snopet meddelade Ulo mig att försäljningen gjordes för snart ett år sedan, RIDÅ, bäste Herr Schönfelder!  
Men kontrade jag, inte har du väl skrivit något om detta? Nej det hade han inte, det var ingen stor sak enligt Ulo. Va, ingen stor sak, det är en sensation att det finns förlag som köper en tidning med en så snäv kundkrets som kollektivtrafik branschen utgör.  
Jag är i vart fall imponerad av Ulo, och jag hoppas att han fick en bra slant, att han får arbeta vidare med sin tidning med bättre resurser och att jag även i framtiden kan få en och annan blodstörtning när Ulo på skoj eller djävulskap, vad vet jag, försöker dilla på läsarna att länsbolagen är bra, att kommunisterna är branschens bästa supportrar så bra att hon som vill förslava hela landet skall ta över trafikfrågorna från statsrådet Ulrika Messing.  
Hoppas att det aldrig blir så!  
Hoppas istället att Ulo med hälsan i bibehåll får fortsätta göra en bra tidning och får man önska sig ta fram fler artiklar som den som visade hur illa ekonomiskt det är ställt med bussoperatörerna som kör för länsbolagen. Med dylika artiklar som på ett enkelt sätt visar hur illa det är ställt ökar man kunskapen hos dem som borde veta bättre men inget vet. Ta fram alla bidragen man går till länsbolagen, även bidragen för att täcka underskotten av systemet ägda bolag dom glöms bort nämligen alltid, hur mycket kostar SLTF, vad gör man med pengarna, vad kostar den avreglerade tågtrafiken och vad är alternativet? Det finns många kul vinklar, vet inte om dom är lika roligt för alla som ägna sig åt att försnilla skattepengarna. Men det är värt ett försök!  
Grattis Ulo och stå på dig, jag är en trogen läsare sedan första numret, det vet du, och alla som kan slå mynt av sitt slit högaktar jag! Grattis än en gång fast det är en årsgammal nyhet!  
Länk till tidningen http://www.rt-forum.com  
 
 
=========================================  
 
6)  
 
Släpp tåget fritt! Ett inlägg från forskare som är går monopolets ärenden  
Det handlar om statlig kapitalism utan konkurrens i Sverige.  
 
Billigare tågbiljetter och ökad trafik på vissa sträckor. Det tror forskare på Handelshögskolan i Stockholm skulle bli följden av en total avreglering av järnvägstrafiken. Tiden är mogen, anser de.  
Tågmarknaden i Sverige är redan till viss del avreglerad sedan många år tillbaka. Men fortfarande har statliga SJ monopol på de största och lönsammaste sträckorna, exempelvis Göteborg - Stockholm. Och vid sidan om står flera tågbolag och hejar på för en fri tågmarknad.  
 
Enligt docent Staffan Hultén och doktorand Gunnar Alexandersson står den svenska tågmarknaden inför en skiljeväg i samband med EU:s planerade avreglering av tågtrafiken. Frågan är bara om man ska släppa tåget helt fritt nu eller senare.  
 
Och det finns mer som talar för en snar avreglering, även ur ett SJ-perspektiv, enligt utredningen som läggs fram vid ett seminarium på måndagen.  
 
"SJ skulle då stå mer rustat den dag tåget verkligen släpps fritt", säger Alexandersson.  
 
Men det finns risker. Utländska tågbolag kan med sin skyddade monopolmarknad på hemmaplan komma till Sverige och dumpa priserna för att kapa åt sig marknadsandelar.  
 
Avreglering av olika marknader har varit ett omdebatterat ämne de senaste 10-15 åren. Post-, flyg-, el- och telemarknaderna har alla släppts fria med blandade resultat.  
 
Hallå där, på vilket sätt är el – marknaden fri? Telemarknaden där Telia ägnar sin energi åt att skapa hinder istället för att utveckla sin egen verksamhet? Posten som är en enda katastrof där cheferna liksom SJ:s Stig Larsson försnillat alla tillgångarna? Flyget är avreglerat med ett Luftfartsverk som styr över flygplatserna och gör vaddå?  
Dylika utredningar som presenteras från forskare som tar emot pengar från organisationer vilka har ett syfte med utredningen är inget annat än en partinlaga, detta visar inte minst denna utredning, där man ger sken om avregleringens fördelar samtidigt som man talar om att elaka bolag från andra länder kan komma varför man egentligen inte bör avreglera förrän Frankrike avreglerat sin Järnvägstrafik. Men om engelska eller tyska bolag som är fria företagare, vad händer då? Detta scenario finns överhuvudtaget inte med i utredningen, släng den i papperskorgen och var glad att ni fick en slant för en forskning som man kan vara utan. Att predika för en avreglering och samtidigt behålla länsbolagen hur hänger det ihop? Det är statlig kapitalism utan konkurrens och hur det fungera behöver man bara resa över Östersjön till Ryssland.  
 
Efter många år har framför allt flygpriserna blivit billigare och Gunnar Alexandersson ser på sikt framför sig en liknande utveckling med lågpriståg.  
"Man kan tänka sig att det blir lägre pris och mer trafik på en del linjer", säger Alexandersson.  
 
Och precis som i dag skulle trafikhuvudmän handla upp trafik på avtal där lönsamheten är sämre. Därmed skulle den fria marknaden inte bara gynna de attraktiva sträckorna, enligt forskarna som fått finansiering av Banverket och konsultbolaget Samhällsaktörerna  
 
=============================  
 
7)  
 
BK Tåg ansöker om konkurs  
 
Sveriges första privata tågoperatör, BK Tåg i Nässjö, lämnade den 21 mars 2005 in sin konkursansökan. Ekonomiska problem med trafiken på Stångådalsbanan och Tjustbanan har sänkt bolaget, då förutsättningarna för verksamheten inte gått att ändra.  
 
"Vi har försökt att omförhandla avtalen. Men statliga Rikstrafiken, som är vår avtalspart, har inte ansett det vara politiskt möjligt," säger tillförordnade vd:n Gerhard Wennerström.  
 
Det är sådant som kallas i nysvenska flumspråket för avreglering, man har endast en part att förhandla med och vill denne inte förhandla tvingas man träda i konkurs.  
 
BK Tåg har också gått miste om värdefulla inkomster genom att SJ:s monopol hindrat bolaget från att köra hela den lönsamma sträckan Kalmar - Stockholm.  
 
Sverige har en mesta avreglerade kollektivtrafiken enligt SLTF, min fråga kommer alla från Ryssland numera som arbeta inom svensk kollektivtrafik?  
 
Bolaget har under en längre tid försökt genomdriva verksamhetsöverlåtelse, ägarförändringar och samarbeten med flera intressenter. När inte heller detta lyckats, ser man sig tvingade att lägga ner verksamheten, uppger BK Tåg i ett pressmeddelande.  
BK Tåg har funnits sedan 1980 och började konkurrera med SJ 1990. Konkursen berör 151 anställda.  
De berörda linjerna är Jönköping - Växjö, Nässjö - Halmstad, Jönköping - Gnosjö, Jönköping - Hultsfred, Nässjö - Vetlanda och Tranås - Stockaryd.  
Tågtrafiken drivs under den närmsta månaden vidare som vanligt under ledning av konkursförvaltare.  
BK Tågs godstrafik berörs inte av konkursen.  
BK Tågs konkurs kom inte som någon överraskning för Östgötatrafikens vd Leif Johanson. — Det här har jag förutsett i ett år, säger Johanson. Det är härligt med sanna monopolister som saknar kontakt mellan hjärna och munnen.  
Leif Johanson är inte förvånad över konkursbeskedet:  
Det var väntat. De har haft ekonomiska bekymmer och dålig kvalitet med många inställda turer. Vi är absolut inte nöjda med det sätt de skött sitt uppdrag, säger Leif Johanson.  
Är det möjligt att nå lönsamhet på Stångådals- och Tjustbanan?  
Att bedriva kollektivtrafik med lönsamhet är svårt och att bedriva tågtrafik på den här typen av banor är omöjligt.  
Men vad vill då Östgötatrafiken med banorna i framtiden?  
Vår målsättning på lång sikt är att få till en bra trafik som resenärerna kan lita på och där turerna går när de ska.  
Hur var det med kontakten mellan hjärna och munnen? Vår målsättning…sicket tramsprat, vad det innebär är att ni vill att länsbolaget tar övertrafiken till minst den dubbla driftskostnaden i egen regi, pengar man förvägrade BK trafik i inkomster. Tjusigt arbetat Leif Johansson, det finns management kurser för vad som är marknadsekonomi, planhushållning och statlig kapitalism en kurs tillsammans med ”hon” som festat färdigt på SLTF kansliet skulle nog inte skada.  
===========================  
 
8) Hur fungerar en privat trafik?  
 
Bättre kollektivtrafik i Marbella  
De lokala bussförbindelserna i Marbella ska bli bättre efter ett nytt avtal mellan kommunledningen och bussbolaget Portillo. Det förnyade avtalet har bekräftats av borgmästaren Marisol Yagüe och ska bidraga till bättre och mer regelbundna transporter i hela Marbella kommun. Under de närmaste tre åren ska Portillo investera 5,5 miljoner euro i 19 nya bussar av senaste modell. Kommunledningen kommer samtidigt att efterskänka en tomt på 7 500 kvadratmeter där bussbolaget kommer att upprätta både kontor och reparationsverkstad.  
 
Firman Portillo startades under 50 talet, då gällde strikt reglering enligt den svenska modellen. Idag är det fritt med flera bolag som upprätthåller trafik utefter kusten där miljoner turister utnyttjar dessa bussar där en biljett kostar några kronor. Mer om detta i en annan artikel om min chock upplevelse att resa med SL från Haga Norra till Odenplan för 45 spänn enkel..  
 
Ägaren gamle Señor Don Portillo nu närmare 90 år och multimiljonär i Euro har skött trafiken på ett lysande sätt, det är barnen, 2 söner som nu har tagit över, gamle Portillo besöker bolaget varje dag trots sin höga ålder, egna små busstationer utan pengar från samhället finns utefter hela kusten från Nerja, Malaga, Marbella fram till Cadiz, taxan sattes efter resenärens betalningsförmåga. Tänk vad friheten kan leda till, smaka på det friiiiiitt företagande, inga tillstånd och utredningar, inga blanketter, inga länsbolag eller byråkrater som skall utreda och bestämma. Kunder som strömmar till av egen vilja utan tvång! Det finns det faktiskt!  
 
 
==================================================================  
 
Soliga hälsningar. All time high, över 20.000 uthyrda bilar under Påsken 2005! Helt automatisk utan en person inblandat, se mer nedan!  
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
 
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
Skype: tonischonfelder  
Ring Gratis med Skype till hela världen, ladda ned från nätet www.skype.com  
 
http://www.toni-schonfelder.com  
 
==============================  
 
Du som planera att resa till Spanien,  
Här bokar du din hyrbil på den första helautomatiska webbsiten dygnet om med dom i särklass lägsta priserna, nu över 20.250 bilar och minst ett 30 tal bilmodeller som du kan välja mellan. Påsken 2005 var all time high, med fler nöjda kunder än någonsin tidigare.  
 
Vi finns på Alicante, Malaga, Palma de Mallorca, Valencia, Murcia, Jerez/Cadiz, Almeria flygplatser dygnet om för avhämtning samt på ett 20 tal lokala kontor.  
Hyr på en flygplats och lämna bilen på en annan av ovanstående flygplatser utan extra kostnad.  
http://www.eurocasacar.com Du får svar inom 1 minut, en Voucher inom 1 timme, dygnet om alla dagar.  
 
För Kanarieöarna och till hela Världen klickar här, alltjämt halvmanuell ibland tar det tid att få världen att inse automatikens fördelar http://www.telluscar.com  
 
Tillbringa några dagar i Solen och spela Golf?  
Varför inte koppla av några dagar i Alicante/Santa Pola ca 15 minuter från flygplatsen högt beläget direkt vid havet med en magnifik utsikt. Vill du spela Golf? Går det bra  
http://www.eurocasa.nu det är Margret som tar hand om din bokning talar svenska och  
fixa med golftider och annat, det finns 9 mycket bra 18 hål banor inom en radie av max 20 bil minuter till halva priset mot vad som finns på Costa del Sol. På banor av Internationell klass, enligt dom som kan och har kunskap  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.