Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Miljözoner blev Miljöbyråkrati

Med anledning av Miljözoner i Stockholm.

Vill Stockholm/Göteborg/Malmö/Lund ha särregler skall dessa inte omfatta Turistbussar. Skälet till detta är att mäta utsläppen från Turistbussar på genomresa eller på besök inte är möjlig. Turistbussar i Väst Europa är sällan äldre än 8 år, men det förekommer framför allt i kortrese gränsöverskridande trafik.

Bussar från ÖST får ej besöka Stockholm!

Det torde synas märkligt i perspektivet att Sverige med den sk Östersjömiljarden å ena sida finansiera äldre i Sverige uttjänade Turistbussar till dessa länder och samtidigt förbjuder samma Bussar att besöka ex Stockholm och dess turistattraktioner eller att få köra fram till city hotellen med den f.n mest köpkraftiga Turister som kommer till Stockholm.

Antalet Turistbussar i antal och frekvens eller rörelse i berörda städer kan inte jämställas med en åldrande vagnpark av lokal och regionalbussar. Det hela förefaller än mer komiskt eftersom Stockholms kommun är huvudman till lokaltrafiken vilka på ett enkelt sätt i sin upphandling ( i egenskap av länsbolag SL) hade kunnat införa miljöaspekterna genom avtal och därmed hade Turistbussen inte alls påverkats.

Trafikförordningen är inte laglig!
EU har vid denna tidpunkt ännu inte medgivit Sverige särregler, tvärtom har Kommisionen på sitt bord en skrivelse från organisationer från andra länder som påpekar det olagliga i den svenska trafikförordningen.
Regeln är enkel, så länge EU inte medgivit särreglerna är dessa olagliga!

Trafikförordningen skall om den skall gälla för lastbilar i vart fall inte omfatta Turistbussen den den strider mot all vett och förstånd samt skapar en ny byråkrati som är en skam för Sverige.
Vad det ytterst handlar om är en kohandel mellan Stockholmspartiet och Moderaterna. Att sitta kvar vid makten är tydligen värt vad som helst -- dubbelspelet och alla andra floskler kommer på skam.
Miljöbestämmelserna strider mot ingågna EU avtal där Sverige dessutom var en bromskloss då vissa Svenska busstillverkare inte kunde få fram motorer som skulle klara EU:s långt strängare miljökrav. I andra EU länder satsas det stora belopp på "riktiga" miljövänliga bussar med bränslecellen som motor vilken avger endast rent drickbart vatten som avgas, Sverige har ställt sig utanför denna satsning med bl.a. motivet att det tillhör framtiden och är inte relevant i nuläge. Inget är mer felaktig, till Barcelona leveras i år ca 100 busssar med bränslecellen som motor och ytterligare 100 talet till andra storstäder därav 3 st till Stockholm efter påtryckning från EU, väl att bemärka.
Member States are under EC law allowed to go further than the EC environmental rules but there are limits to this to ensure that there is sufficient harmonisation between the national laws. The effect of this law is a restriction in trade of services (tourist operations to these cities) and obstacles to the free movement of services and people.

Sverige dvs Stockholm anser sig ha informerat omvärlden genom en broschyr samt en websida.
En större nonchalans i umgänget med omvärlden torde sakna motstycke.
However, if the buses are older than eight years these operators have to send a "letter" (unofficial document, as no equivalent to the Swedish exemption form has been made for foreign applicants) along with some evidence that the vehicle has low emission levels, has a suitable purification exhaust system etc. In addition, they have to visit the Swedish Bilprovning to have the exhaust system approved!!! (imagine a bus driver telling its travellers that they have to swing by the inspection authority on the way to the hotel...). What about Friday afternoon , Saturday and Sunday then everything in Sweden is closed.

Skall världen nu lära sig Svenska innan man arrangerar resor till Sverige? Och till vem och vart skall man vända sig? Samtidigt som Bilprovningen har flera månaders väntetid.
Att ringa ett 020 nummer från Utlandet går dessutom inte.
Farsen är fullständig.

Att påtvinga utländska bussar ett partikelfilter som är skadligt för motorerna, då bränslet 50 ppm inte finns utanför Sverige samt ett partikelfilter som strider i lagstiftningen i länder där fordonet är först besiktigat och som dessutom inte kan köpas utanför Sverige, om ens där utan lång leveranstid.
Tillåt mig att jag tvivlar om detta skall inrymmas i Sveriges och Stockholms möjligheter inom EU att skapa särregler. Vilka dessutom inte bidrager till att lösa miljön men väl skapa en ny administration.

Bestämmelser kommer att leda till en rad förvecklingar som inte gagnar Sverige som reseland.
Samtliga länder inom EU har antagit en miljöplan avseende avgasutsläppen från fordon, inklusive Sverige.
För länder utanför EU vilka är sökande länder finns det särskilda fonder som skall verka för en anpassning till EU reglementet.

Rätten att få resa utan hinder är en av de grundläggande rätttigheterna, på detta kan vi inte ge avkall.
Eller som en Fransk Tidning skrev med anledning av dessa särregler i Stockholm
" Miljö komiker ".

Ive spoken to serveral Commission officials in DG Environment (air emissions) and DG Internal Market. They have not been able to give me any
concrete answers but one official said that it might be a question of an infringement. Another was astonished that these Swedish cities prioritise environmental aspects much more important than the revenue stemming from the
transport industry and tourism. However, one official said that the Member States and the local authorities therein have wide discretion in determining how to transpose the EC Directive on Ambient Air (regulating emissions to air from industry and vehicles).

Maktens arrogans,

Polisen i Stockholm stolt braverande med att man bogsera bort Bussar och bötfäller dem är ännu ett bevis för maktens arrogans.
Att Polisen låter sig utnyttjas att bryta mot EU:s grundlag är overklig och tillika skrämmande.
Jag önskar att varenda bussägare som utsetts för denna orättfärdighet överklagar böterna. Nu har maktens arrogans nått sin kulmen och den Stockholmska lokala ankdamms politik kan inte få dra löjets skimmer över hela landet.
Turistnäringen kommer få ytterligare en spik i kistan, var finns förståndet som ser helheten?
Den 21 maj 2002 är ställningen den:
Ett 50-tal turistbussar och lastbilar har sedan årsskiftet bötfällts och sedan bogserats bort från Stockholms innerstad då fordonen varit för gamla. Samtliga bussar äldre än åtta år bötfälls med 600 kronor och turistföretaget får sedan bekosta bärgningen ut ur Stockholms innerstad. Fordon som är mellan åtta och tolv år kan uppgraderas med exempelvis katalysator för att slippa böter och tvångsbogsering.

Inget att vara stolt över - man kan skämmas för mindre!
toni schönfelder

PS
En eloge till BR som fått stopp på ett annat övergrepp och det är Luftfartsverkets påfund att ta ut "miljöavgifter" för bussar som kör till Arlanda samtidigt som LFV bedriver egen busstrafik på Arlanda med bussar som för länge sedan inte uppfyller de nya EU miljökraven för motorer.
Håller Sverige på att bli ett farsens paradis? .


Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.