Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Bäste läsare, du som läser detta nummer nr 15, behöver ta på dig störthjälm och säkerhetsbälte, du läser på egen risk!  
 
"en loppa kan reta gallfeber på en Elefant, det är svårare tvärtom"  
 
1) Märta-Lena Schwaiger, SLTF och visioner där du med 13 budskap kan övertyga dig om hur illa det kan bli, samt under Budskap nr 11 läsa om REKORDGENERATIONEN ÄR PÅ MARSCH  
 
2) Fortsättning på Olagliga miljözoner!  
 
3) Positiva Nyheter! Jodå, sådana finns också! Deutsche Touring är sålt!  
 
4) Ett rop från ännu ett svenskt IT geni! Förmodligen också på väg att lämna Sverige.  
 
5) 56 meter Buss som kan köra på gator utan avgaser!  
 
6) Skype en ofattbar framgångshistoria Från 0 – 100 miljoner kunder!  
 
7) Turismen större än stålexporten  
 
8) Eivor Andersson, VD för My Travel, en mycket trevlig artikel!  
 
9) Lysande affärsidé ger 30-åring miljonklipp eller hur man bara gapar över uppfinningsrikedomen!  
 
10 ) Turismen större än stål exporten  
 
11) Vill du kontrollera hur säker din dator är, här finns svaret on-line!  
 
==============================================  
 
Till saken!  
På den alltid underhållande siten http://www.bussbranschenbw.se/skvaller.html kan man få sig ett och annat välbehövligt komiskt skratt.  
Där kan man just nu läsa om Visioner inom kollektivtrafiken, först ut är Märta-Lena Schwaiger från SLTF. Jag publicera hela hennes inlägg, mina kommentarer kommer efter inlägget, visioner avslöjar oftast en persons innersta tankar!  
Av Märta-Lena Schwaiger, SLTF  
”En vision har jag, men tyvärr råder jag inte över alla de medel som behövs för att förverkliga den. Så mitt bidrag är att vara en skrikande röst i öknen. Och tänk ibland får jag för mig att ekot når fram och åstadkommer små förändringar.  
 
Jag har en vision om ett samhälle som byggs för de människor som bor i detsamma. Där barn, fotgängare och allas vår hälsa är det viktigaste. Att bilar får flytta på sig för att skapa en säker miljö. Att städer planeras utifrån kollektivtrafik och att det tas politiska beslut, som gynnar det kollektiva resandet. Det är en chimär att tro att kollektivtrafiken på egna meriter ska konkurrera med bilen. Jag tror att det är med bilar som med rökning – de kommer att förbjudas för annat än nyttotrafik om 30 år. För vem trodde väl för 30 år sedan att rökning skulle förbjudas på offentliga platser?  
 
Att resa kollektivt är smart, men för att alla ska förstå det måste det till en marknadsföring som visar på det kloka att värna om miljö och hälsa. Det kostar pengar och med tanke på att bilindustrin lägger miljarder på övergripande marknadsföring, så tror jag inte att vi kan ta lika mycket av skattepengarna till markandsföring. Dock borde vi få mer pengar av exempelvis Vägverket för vårt Program för Kund och Marknadsföring. Programmets övergripande vision är att varje människa ska föredra att åka kollektivt framför att åka bil.  
 
Men att få pengar till det programmet kanske faller under kategorin ”lura staten på skattepengar”. Det är min fasta övertygelse att samhället tjänar på kollektivtrafiken och att det då också självklart att det skall betala för de fördelar det får. En trafikolycka kostar samhället mycket och kan vi få ner antalet genom en ökad kollektivtrafik, så ska också en del av pengarna tillbaka till samma trafik. Samhället blir på så sätt en av våra kunder.  
 
Om jag ser tillbaka sex år så har trots allt resenären kommit mer och mer i fokus. Så frågar vi t ex 3200 personer varje månad om deras upplevelse av trafiken för att ha ett underlag att höja kvaliteten. Det finns mycket mer att göra, både beträffande fordon och kringtjänster, men att tro att kollektivtrafiken ska bli en renodlad angelägenhet för marknaden är att göra samhället en otjänst.  
Jag är övertygad om att vi fortsatt kommer att beskyllas för att sakna visioner, men det är väl en fråga om definition. En vision kan ju vara en vision även om den inte är densamma som skribentens egen.”  
Märta-Lena Schwaiger  
 
 
Toni kommentar:  
 
John Stuart Mill, 1859, kan vara värt att beakta;  
”Den stat som krymper sina människor för att de skall bli fogliga instrument,  
det må vara för gagneliga syften, skall finna att med små människor kan ingenting stort uträttas”.  
 
Den enda trösten när man läser Märta-Lena Schwaiger visioner, är att dessa aldrig kommer bli en verklighet, och ifall dessa skulle bli det, har Sverige bytt ut ett demokratiskt statsskick, till förmån ett av Sovjetisk modell.  
I Sovjet samt satellitstater var dina visioner sanna, faktisk väl beprövade i 70 år! Därmed är din vision ingen vision eller så är din vision att Sverige inom 30 år blir en diktatur. I Sovjet med under tvång införlivade länder var det endast nyttofordon samt nomenklaturan som förfogade över en bil, alla andra var förbjudna att äga en bil. Resten fick åka med den kollektivtrafik som maktens män gav till folket på nåder. Nomenklaturan hade dessutom för att göra det hela mer spännande egna breda filer mitt på huvudgatorna där det var fri fart mitt inne i staden som noga övervakades av Polisen, inte för att skydda fotgängare som var tvungna att ta sig över gatan utan att bilarna som rusade fram i vansinneshastigheter inte behövde bromsa.  
 
Om vi nu antar för ett ögonblick att Sverige förblir ett land med en demokratisk vald regering så är det alldeles klart att dina visioner inte är i samklang med ett modernt samhälle.  
Ett modernt samhälle bygger på snabba individuella kommunikationer flyg, tåg, spårvagn, cykel, buss och det absolut mest överlägsna transportfordonet av alla är bilen, ett modernt samhälle bygger på valfrihet med betoning på frihet! I ett modernt samhälle är det mesta konkurrensutsatt där kunden väljer vad som är mest bekvämt, för tillfället bäst! (se mer om under Budskap nr 11) Ett modernt samhälle har lämnat fordon med fossila bränslen bakom sig, vilka ersatts med bilar, lastbilar och bussar som drivs av Bränsleceller till dess att solartekniken i någon form tar över för all överskådlig framtid.  
 
Fordon som avger rent vatten istället för giftiga avgaser är den omedelbara framtiden, för det behöver man inte vara visionär.  
Hela industrivärlden bygger på vissa basindustrier där bilen är en betydande industri som förädlar och ger arbeten i minst 40 led i sysselsättning. Volvo och Scania har i konkurrens utvecklat inte bara världens i särklass bästa tunga fordon och personbilar i en knivskarp konkurrens utan är framför allt den ekonomiska motorn i svensk Industri, underleverantörer till underleverantörer, alla bygger på snabba kommunikationer och en absolut frihet att göra saker och ting när dom vill, var dom vill och inte när en myndighet anser det skall göras.  
 
Argumentet att en trafikolycka kostar samhället pengar, javisst gör den det, men hela samhället har inbyggda faror, exempelvis är de sammanlagda ekonomiska skadorna långt större av män som slår sina hustrur, fast det är förbjudet att slå någon! Folk som skada sig i köket är fler än de som förolyckas i trafiken, på detta sätt kan man raljera ganska mycket, det jag vill peka på är att dina argument är ihåliga och enbart politisk populistisk propaganda.  
 
Nedan kan alla läsa hur en svensk grabb på ett fåtal år skapat en efterfråga utan en krona i marknadsföring som attraherat svindlande 100 miljoner människor i världen, utan tvång, utan skattebidrag, enbart på att produkten är bra.  
Det finns inga verksamheter förutom SLTF med medlemsföretag som i modern tid har tillskansat sig så mycket skattefinansierade bidrag, även i ett Internationellt perspektiv är ni i absoluta toppligan räknat per invånare. Det är med den politiska propagandan som ni med hjälp av två partier som är allt annat än demokratiska tvingat igenom uppgörelse som tvingat ett helt folk till ekonomiska uppoffringar samtidigt som pengar saknas inom sjukvården, äldrevården i princip överallt. Har man inte förstått detta är det ta mig tusan allvarligt, ni har ett monopol, ni tvingar folk med hot om fängelse att betala miljarder utan att man efterfråga tjänsten, ni förfogar över pengarna genom att slösa dessa med eller omedvetet på de mest otroliga projekt. Det är väl alldeles självklart att ni inte skall ha en enda ytterligare skattekrona.  
Faktum är att varje krona som används annat än till rena driften av ett Länsbolag är ett svek mot svenska folket, varje bjud lunch är ett mått av slöseri eftersom ni inte har någon rättfärdig representation och ”Men att få pengar till det programmet kanske faller under kategorin lura staten på skattepengar”. Helt rätt varenda krona som SLTF och medlemsföretagen gör av med på annat än på rena driften är att lura staten som är en fel benämning för vad det handlar om är det svenska folket, dina vänner, dina grannar, dig själv som man grundlurar!  
 
Miljön behöver vi inte gå in på, tåg, spårvagnar och T-bana går på ström befriat på skatt, som kommer från förhatliga och mest livsfarliga kärnkraftverk på andra sidan Östersjön eller kolkraft genom Vattenfalls försorg närmare 50% går förlorat från källa till användare. Mer behöver vi inte ödsla på detta tema här och nu!  
 
Kollektivtrafiken, en bra sådan, är helt nödvändig, däremot inte med dagens tvångslagar som har urholkat den svenska ekonomin varför jag ger dig nedan 13 Budskap till varför hela Sverige är ekonomisk på väg i Expressfart till en kommande tvångsförvaltning av Europeiska Centralbanken.  
 
Om det inte sker ett uppvaknande, kanske du vaknar den dag du festat färdigt och din pension bara är en bråkdel av den du skulle ha haft om landet inte haft gelikar som dig som förstört ett av världens bästa länder och fört det till ruinens brant. Problemet är bara att du inte behöver leva på en enkel folkpension då din arbetsgivare gett dig andra pensionsförmåner som är betalda av svenska folket, samma folk som dina meningsfränder har skinnat.  
 
Här följer 13 skäl varför den svenska kollektivtrafiken snart är i konkurs, varför länsbolagen avvecklas, SLTF försvinner, de privata företagen tar över ett sargat system. Det blir ett abrupt uppvaknande när kassan är tom! Det har redan börjat med att Banverket fått sin budget neddragen med åtskilliga miljarder i årets statsbudget, pengar som inte finns!  
 
Det handlar inte längre om visioner utan om en kuslig sanning!  
 
Här följer ett litet men väl talande axplock från händelser den gångna veckan!  
 
Budskap 1)  
(Här följer 13 budskap som skiljer sig från den ”fantasivärld” som Märta-Lena Schwaiger lever i och ta en noga titt på Budskap nr 11 så förstår du allvaret)  
Apråpå glada och nöjda resenärer med kollektivtrafiken! Här är en röst som har en helt annan uppfattning. Sluta jaga gratisåkare. Många resenärer är uppenbarligen missnöjda med den vara som SL levererar, de tycker det är för dyrt, för obekvämt och att tidtabellerna inte hålls tillräckligt bra. Nu måste SL börja arbeta med att höja kvaliteten på sina tjänster i stället för att jaga gratisåkare, skriver Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt och professor.  
Hela artikeln fanns att läsa häromdagen i tidningen Stockholm City Debatt.  
 
 
Budskap 2)  
Ännu ett budskap till Länsbolagen från dom som vet varför skattepengarna inte räcker!  
 
Någon ljusglimt kan Ams-chefen Anders L Johansson inte se.  
"Vi ser inga dramatiska förbättringar av arbetsmarknaden under det här året” (2005)  
 
Än syns ingen ljusning på arbetsmarknaden. Många varsel och färre lediga jobb var i stället det som präglade arbetsmarknadsläget i mars, visar månadsstatistiken från Ams.  
 
Kommentar från en ekonom på Finansen som inte vill skylta med sitt namn.  
Till AMS siffror på 7-8% tillkommer långtidssjukskrivna, förvarade invandrare som vägras arbetstillstånd till deras PUT är klart, förtidspensionerade och arbetsföra personer som göms i AMS kurragömmalekar...  
I själva verket är 24-25% av den arbetsföra befolkningen arbetslös.  
Sverige är med expressfart på väg utför!  
 
För varje arbetsplats som försvinner, är det ytterligare 2 andra som omedelbart förlorar sitt arbete, det är en snöboll som kommit igång som är en katastrof för Sverige, ett SAAB i Trollhättan går förlorat varannan månad och detta sedan 7-8 år tillbaks. I början märks det inte så mycket, nu börja det blir alltmer allvarligt! Skattebasen svikta, höjda skatter leder till en ännu snabbare person och företagsflykt!  
Budskap 3)  
Procordia Food ska banta bort 80 tjänster i Eslöv. I ett pressmeddelande säger platschefen Fredrik Stålhandske att varslet läggs för att företaget behöver sänka kostnaderna  
Därmed försvann ytterliga ett par hundra arbetsplaster som är beroende av Procordia Food och skattepengar som kommer att saknas i nästa års statbudget istället blir det någon kassa som skall hålla dessa personer armarna en tid framöver.  
 
Budskap 4)  
Kontraktstillverkaren Note varslar 75 personer i Sverige om uppsägning. Detta efter att en stor del av produktionen flyttas till lågkostnadsländer i Centraleuropa och centrallagret till Polen.  
Hittills har 187 anställda i Sverige - huvudsakligen inom produktion - sagts upp och nu ska alltså ytterligare 75 tjänster bort. Denna gång handlar det främst om tjänstemän  
Detta betyder ca 500 arbetsplatser som försvinner och ett motsvarande skatteunderlag som förbytts till bidrag.  
 
Budskap 5)  
Rekordmånga ungdomar arbetslösa  
Antalet arbetslösa ungdomar är på rekordnivå totalt är det 62 000 ungdomar arbetslösa.  
Under mars månad var det 24 000 ungdomar sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder och 38 000 öppet arbetslösa vilket totalt blir 62 000, samtliga lever på bidrag.  
 
Budskap 6)  
SVERIGE ÖVERRASKANDE DYRT. Jämfört med Europa är Sverige överraskande dyrt, enligt den amerikanske handelsgurun Paco Underhill, som tror att globala aktörer kan pressa priserna. Det är ointressant att etablera sig i Sverige.  
 
Budskap 7)  
Nuder skär bort din lön. Bara tre skattekronor går till vård och skola, resten försvinner i bluffverkstaden. Pär Nuder vill att mer av din lön skall spenderas av regeringen och mindre av dig. Med en sådan skatteplanering kommer våra barnbarn att leva i ett Sverige liknande Polen under kommunisttiden, menar ekonomen Stefan Fölster på Aftonbladet Debatt.  
 
Budskap 8)  
Ökat drickande leder till fler sjukskrivna män, män som lever i en socialtristess, arbetslösa utan visioner! En ökning av alkoholkonsumtion med en liter ren alkohol per vuxen ger en ökning av den manliga sjukfrånvaron med cirka 13 procent. Det visar en forskningsrapport från Stockholms universitet.  
Detta betyder mindre skatteintäkter och ännu större kostnader för de få som är kvar i arbetslivet att hålla även dessa personer under armarna.  
 
Budskap 9)  
Ungefär nio procent av kvinnornas totala sjukskrivningar och en lika stor andel av männens långtidssjukskrivningar skulle kunna undvikas med ett mer öppet och konstruktivt klimat på arbetsplatserna. Det visar en ny undersökning som forskare från Arbetslivsinstitutet, Folkhälsoinstitutet, Försäkringskassan och Institutet för psykosocial medicin gjort  
bland 3 191 män och 2 410 kvinnor. Samtliga erhåller sitt underhåll av det gemensamma.  
 
Budskap 10)  
1000 landstingsanställda på nöjesresor, det gäller att festa så länge det går, det gjorde man ombord på Titanic också!  
Skatteverket granskning av Landstinget i Jönköping gör att 1 000 anställda måste betala extraskatt för nöjesresor som Landstiget betalat. (Och vem betalar Landstinget om inte Sveriges skattebetalare)  
Mellan 200 och 4 000 kronor måste 1 000 landstigs anställda i Jönköping betala i extra skatt efter en omfattande granskning Skatteverket gjort.  
 
Budskap 11)  
Var tredje 40-talist vill lämna Sverige när de går i pension, I år går de första 40-talisterna i pension  
”…de måste sluta med plantänkandet och bygga för kunder som faktiskt finns” ett citat från nedanstående artikel.  
 
REKORDGENERATIONEN ÄR PÅ MARSCH  
 
1) Frågan som berör oss alla, vad är konsekvensen av att fler flyttar från Sverige?  
2) Den nya generationen har helt andra krav på kvalitet  
3) Vad sker i bussresebranschen för att tillgodose en ny typ pensionärers lust att resa?  
4) Kollektivtrafiken hur skall den anpassas?  
 
Rekordgenerationen är på marsch – de som föddes mellan 1945 och 1954. De är på marsch mot en ny tid och ett nytt liv. De är annorlunda. De är många. De är krävande och vana att få som de vill. De är våra nya tonåringar med gott om tid och bara sig själva att tänka på. Och de ser fram emot ett liv i full frihet. Det är den bild som växer fram när man intervjuar medlemmar av Rekordgenerationen. Konsekvenserna för samhälle, arbetsgivare och konsumentföretag är omfattande.  
http://www.rekordgenerationen.se  
 
I år går de första 40-talisterna i pension och snart påbörjar rekordgenerationen det stora uttåget från arbetsmarknaden.  
Generationsväxlingen är en utmaning. Kompetensväxlingen en väl så stor.  
Rekordgenerationen är också överrepresenterad på chefsbefattningar.  
Offentlig sektor liksom stora delar av näringslivet står inför ett chefs- och ledarskifte. Många organisationer skjuter fortfarande frågorna framför sig, trots att det är hög tid att börja agera.  
 
En av de största utmaningarna med rekordgenerationens uttåg handlar om ledarförsörjning. Vilka krav har MTV-generationen för att ta över?  
Är de intresserade av detta?  
 
DRÖMHUS VID HAVET I Lettland räcker Peo Jonssons pension både till en femrummare i stan – och ett härligt sommarhus vid havet. – Det kostade en tredjedel av ett hus på västkusten i Sverige. Stranden är lika fin som vid Medelhavet och 60 mil lång, säger Peo.  
 
Var tredje 40-talist vill lämna Sverige när de går i pension  
En som redan gjort det är Peo Jonsson, 64 från Göteborg, tidigare medarbetare hos Västsvenska Turistrådet.  
Han tvekade aldrig att flytta till Lettland.  
Här får han några vinare, oxfilé och en full matkasse för en hundralapp.  
 
Han är inte ensam om att längta bort. Var tredje 40-talist tänker flytta utomlands vid pensionen. Och när framtidsforskarna vid Kairos Future frågade rekordgenerationen, födda 1945–1955, sade 23 procent att de tänker flytta till ett varmare land. Thomas Fürth förklarar varför:  
Det är en generation som är van att resa, till skillnad mot dagens pensionärer som var ”inlåsta” i Sverige. Och köpkraften är bättre utomlands.  
 
2 800 kr/mån för en femma  
Därför är det inte bara höginkomsttagare som riktar blickarna ut ur landet, utan även låginkomsttagare, enligt Kairos Future. Peo Jonsson kan skriva under på att hans svenska pension räcker längre i Lettland, trots att han tvångsbeskattas i Sverige. (strider mot EU avtalet om en fri bosättning, ärendet ligger hos EU domstolen)  
Femrummaren vi hyr kostar 2 800 kronor i månaden, det är precis vad jag betalade för en etta med sovalkov i Hestra i Småland.  
Peo var tidigare projektledare vid Västsvenska Turistrådet och reste ofta till Lettland.  
Han tyckte om människorna och naturen och slog sig ner för gott 2004 med  
lettiska sambon Santa, 38.  
Men svenskars fördomar om hög kriminalitet stämmer inte, anser han:  
En gång såg jag en blodig man som låg på gatan utanför Scandinavium i Göteborg. Han hade blivit yxmördad.  
Något liknande har jag aldrig varit med om i Lettland.  
En vanligare destination för utlandsflytt är franska Rivieran, störst är trycket på Spanien, där är svensktrycket i dag hårt.  
Jag har tio gånger fler kunder i dag än för 20 år sedan. Men det är bara en tredjedel av svenskarna som skriver sig här, säger fastighetsmäklaren Carl Florman.  
 
Vill slippa villan  
Många vill inte bo kvar i villa. De vill komma ifrån underhållet och söker något fräscht och lättskött, säger kulturgeografen Marianne Abramsson, som intervjuat 40-talister om deras framtida boende.  
Många bostadsföretag, som Sabo och Riksbyggen, funderar nu över möjligheterna att möta de kapitalstarka 40-talisternas behov. Abramssons undersökning visar att de vill ha en ny sorts lägenheter, med större umgängesytor, få sovrum och gärna i markplan.  
Efter byggkraschen på 1990-talet har byggföretagen insett att de måste sluta med plantänkandet och bygga för kunder som faktiskt finns. Måste vara ett svårt uppvaknande!  
 
”…de måste sluta med plantänkandet och bygga för kunder som faktiskt finns”  
Just denna passus i undersökningen anser jag skulle folket hos Länsbolagen och politikerna i Landstingen ta till sig!  
 
Nu har de hittat den här gruppen som statistiskt är väldigt förmögen. I framtiden bygger man nog för folk som vill spel golf eller segla, säger Petter Ahlström, doktorand vid Tekniska högskolan i Linköping. Men hur många är kvar i Sverige?  
 
Skatteintäkterna minskar  
Om 40-talisterna trots byggbranschens ansträngningar i stora skaror drar ut ur Sverige, så minskar skatteintäkterna:  
Det är inte positivt för Sverige, för det är en ganska köpstark grupp, säger Magnus Kempe på Kairos Future.  
En avgörande fråga blir om utlands-40-talisterna flyttar hem igen när de blir 80 år och skröpliga på allvar. För det är när jätteproppen Orvar hamnar på ålderdomshemmet kring 2020 som Sverige kan drabbas av pengabrist på riktigt.  
Om många stannar i utlandet minskar trycket på äldrevården. Men de riktigt gamla återvänder ofta hem, enligt mäklaren Carl ¬Florman på Rivieran:.  
 
Men många av dem som redan bor i annat land har snabbt upptäckt att det är betydligt lättare att få en bättre sjukvård i nästan alla andra länder inom EU.  
Hundratusentals har en bostad i Spanien utan att vara skriven där, för många är det bara en tidsfråga, hur sjukvården i Spanien skall klara av vågen av pensionärer från alla länder, där man redan idag tar emot över 5 miljoner icke spanjorer som råkar ut för allt från hjärtattack till bruten arm är nog landets största utmaning, samtidigt som det byggs mängder av nya privata sjukhus som alla erbjuder en fantastisk service i en fri konkurrens.  
Genom att teckna en försäkring i ett privat försäkringsbolag för ca 50 euro per person utan åldersgräns, det finns ett 100 tal spanska samt försäkringsbolag från andra länder som konkurrera om kunderna, här erhåller man liksom inom statliga sjukvården allt fritt, ingen egen avgift och inga kostnader för mediciner, en mottagning som påminner om 4 stjärniga hotell och enkelrum för alla på privatsjukhusen och max dubbelrum på de statliga med alla faciliteter och TV på rummen.  
 
Bussbranschen hur ser den på framtiden?  
 
Jag ringde upp en del vänner och frågade. Föga förvånande var detta ett ämne som låg långt fram och hade ingen prioritet eller kändes det särskilt aktuellt.  
Att börja planera resor för en helt ny generation, med att börja ta reda på vad är det egentligen framtidens kunder har för förväntningar är en inte helt enkel frågeställning.  
Självklart kan detta inte göras av enstaka arrangörer eftersom vi inte har ett enda bolag i Sverige kvar som har den ekonomiska styrkan eller storlek som krävs.  
 
Det är nu en fungerande branschorganisation behövs som hjälper branschen.  
Bussresebranschen behöver en strukturförändring, en ordentlig sådan. (Se min artikel nedan om Deutsche Touring som är såld.) Det är endast bolag av en större dignitet som kan ta misslyckanden på vägen till en ny marknad. Det är endast med misslyckanden som man överhuvudtaget kan nå fram till nya och vågade projekt eftersom ingen sitter med ett givet svar.  
 
Kollektivtrafiken!  
Kollektivtrafiken är i lika hög grad berörd där man redan idag har en alldeles för stor kostym för en trafik som inte är efterfrågad. Bussar som mestadels går tomma är då ingen ovanlighet, som stannar på platser långt från bostaden, som kör på tider som inte är efterfrågad.  
Helt klart är att i framtiden sätter kunderna andra krav än att stoppa in folk i bussar, det är taxi och bekväma småbussar som har framtiden för sig kanske på landsbygden och storstadens förorter, det är vad jag tror. Det är privata företagare som kommer att hitta på allt möjligt i konkurrens, med ett regionalt ”kort” som kan vara en knapp eller ett smycke som laddas automatisk från ditt bankkonto och varje resa avbokas genom RFID-överföring där politiken kan bestämma taxan utan att en enda person är inblandad och inga miljardinvesteringar i huvudlösa terminalsystem som är föråldrade och ur tiden innan de ens kommit i drift!  
Det visar på den avgrunds stora skillnaden mellan en person som Märta-Lena Schwaiger, en fånge i sin närmaste krets varför man går genom livet med skygglappar där man missa hela utvecklingen och möjligheterna. Sverige har idag inom IT områden världens främsta hjärnor, svensk kollektivtrafik går samtidigt och upphandlar inom IT världen ett stenålder system i Australien.  
Frågan är om detta inte är ett brott mot svenska folket, initierat av folket runt SLTF?  
 
Flykten sker därför inte bara av kommande pensionärer utan i allt högre grad försvinner den svenska Intelligensen och vad blir kvar?  
 
Länder som svenskarna söker sig till efter att man är pensionerad:  
(förklaringen av den höga placeringen för de nordiska granländerna är nog att många invandrare från dessa länder väljer att flytta ”hem”)  
Spanien, Frankrike, USA, England och Thailand är klara länder dit svenska pensionärer har avsikten att bosätta sig. Därmed försvinner miljarder ur den svenska kassan något som leder till en betydande påfrestning av dem som är kvar. De få som kommer att arbeta i friska företag och inte i den offentliga förvaltningen eller företag som lever på bidrag, dom är inte många varför pengarna även med 100% skatt inte räcker till.  
Hit drar svensken när han vill bort från Sverige, en halv miljon har redan lämnat mer eller mindre.  
1) Spanien  
2) Frankrike  
3) USA  
4) Finland  
5) Norge  
6) England  
7) Thailand  
8) Grekland  
9) Tyskland  
10) Danmark  
 
 
Budskap 12)  
 
Den mest framgångsrika verksamheten i dagens Sverige är att utfärda 3.562 parkeringsböter per dag. Parkeringsbötesindustrin växer, i fjol sattes ett nytt rekord där 1,3 miljoner parkeringsböter delades ut i Sverige. (Hur nu ännu en påtvingat skatt kan kallas för industri?)  
Allt flera får parkeringsböter i Sverige. I fjol delades det ut 1,3 miljoner böter vilket blir 3 562 böteslappar per dag eller två och en halv per minut skriver SVT Nyheter enligt uppgifter från Metro.  
Rekordökning beror på att flera mindre kommuner har anställt kommunala parkeringsvakter. I Stockholm delades det ut 480 000 p-böter förra året.  
 
Detta om något är en bankrutt förklaring av ett samhälle när man till slut enbart jagar felparkeringar genom att förbjuda bilar överallt att stanna eller parkera lagligt annat än i ett parkeringshus som är ett annat monopol förbehållet kommunerna genom lokala föreskrifter varför man begära hutlösa avgifter.  
Allt detta sker inte till förmån för miljön utan att tvinga folk att åka kollektivt.  
Det är SLTF:s folk, 2 partier som har kommunism som förebild, samt kumpaner som ligger bakom alla dessa tvångslagar.  
 
Budskap 13)  
David Batra är komikern som får betalt för att häckla pampar och direktörer.  
Sveriges samlade Begravningsentreprenörer till exempel. ”Här är jag, en skånsk indier, omgiven av 200 begravningsentreprenörer," liksom.  
Det behöver inte vara svårare än så än att träffa den svenska livsnerven.  
Otroligt att Begravningsentreprenörer kan kalla sig för entreprenörer utan att man bidrar med annat än att vänta på kommande kunder. Länsbolagen och hela bunten av medlöpare är snart kommande kunder till dessa entreprenörer, det är inte bara ett önskemål utan är det är min vision!  
 
====================================  
 
2)  
 
Fortsättning på Olagliga miljözoner!  
Jag har lovat ett antal bussägare som hört av sig att publicera ett brev som man kan visa upp för Polisen ifall dom stoppar en buss i de olagliga miljözonerna.  
Ledsen, hann inte med detta denna vecka, har helt enkelt för många järn i elden som krävde engagemang, men det kommer, jag lovar!  
 
===================================  
 
3)  
 
Positiva Nyheter! Jodå, sådana finns också!  
 
Deutsche Touring är sålt!  
 
Inget bussföretag på kontinenten har haft ett så stort inflytande på den svenska inrikes bussutvecklingen som Deutsche Touring, åtminstone fram till politikernas intåg med länsbolagen. Jag skall berätta lite om eskapaderna med Continentbus som var företaget som rörde om i den svenska bussankdammen som blev en intim partner till Deutsche Touring.  
 
Deutsche Touring är ett företag som sedan 50 talet haft som främsta uppgift att stoppa långlinjetrafiken med buss genom Tyskland och därmed skydda DB från konkurrens. Bolaget har varit helägt av Deutsche Bundesbahn (DB), numera Deutsche Bahn (DB).  
Redan i början av 60 talet lyckades jag som ung just fyllda 20 år till SJ:s förtret (och GDG) att teckna ett avtal med AB Continentbus som var ett av mig delägt bolag och Deutsche Touring.  
AB Continentbus grundare är legendariske Richard Grönstedt ( som också är pappa till Strömma kanal ) som ville i Spårvägssällskapet köra beställningstrafik med alla Oldtimer till bussar, det gick ekonomiskt uselt och Toni Schönfelder 18 år fyllda köpte ut verksamheten och drog igång Continentbus som kom att vara ett konsortium av 6 olika företag med snarlika namn som fick genom att ”hitta hål” i den svenska lagstiftningen (utan denna möjlighet hade det inte varit möjligt, vid den aktuella tidpunkten att starta ett nytt bussbolag i Sverige överhuvudtaget, det såg SBF till, varför sedan andra världskriget inte ett enda trafikstillstånd hade beviljats i Stockholm) det kom sedan att bli en katt och råtta spel med myndigheterna och maktens medlöpare under årtionden, där jag fick mycket draghjälp av personer hos myndigheter samt inte minst chefer inom SJ som den unge pojkspoling man var, som utmanade ett monopol där hela den svenska privata bussbranschen var emot mina idéer som slutade med att AB Continentbus blev utesluten ur Svenska Omnibusföreningen med skäl att man var ”osolidarisk”. (Jag har kvar brevet om uteslutningen och motivationen) därför att jag krävde framgångsrikt i tidningar och media ett friare system för Bussbolagen, bort med trafiktillstånden eller i vart fall en avsevärd liberalisering, denna rätt till fri företagsamhet krävde jag redan på tidiga 60 talet som var ett snårigt system med trafiktillstånd där man fick begära tillstånd även om man ville utöka antal sittplatser i en buss varför alla konkurrenter sa nej genom sitt förbund SBF!  
 
Dagens avreglering har inget med krav från den privata Bussbranschen att göra, detta infördes mot deras vilja, det är i stort samma figurer som finns kvar än idag och ruvar på många positioner inom förbundet. Det skall dock påpekas att inte alla var emot ”Schönfelders” idéer, många från den tidens unga företagare som var arvtagare i företagen var med på samma våglängd, den svenska bussbranschen hade snart en skiljevägg, de som var med och de som ville ha kvar monopolet och drev sina frågor i ett redan då förstelnat SBF sedermera Bussförbundet.  
Till min och alla andras stora förvåning fick vi ett kraftfullt stöd av Deutsche Bundesbahn och Deutsche Touring något som gjorde att Continentbus blev banbrytande och kunde börja snart köra långlinjetrafik i Europa och därmed ta över ”gamla” Linjebuss trafikstillstånd som inte längre var giltiga då dessa var utfärdade av ockupationsmakterna som det heter i dagens flum svenska, jag vill se det som befrielsemakterna, nu som då!  
Snart fick vi med Svenska bussar köra överregional trafik inom Tyskland en sensation i sig, även i Holland, Belgien och snart var vi i alla europeiska länder ända ned till Istanbul eller Malaga i Spanien.  
Det skall påpekas att SJ gav efter, en kort tid av motstånd, därefter fick vi till och med egna järnvägsvagnar skyltade med ”Continentbus” som SJ tog med i ordinarie tågen med Continentbus passagerare till Malmö och Helsingborg till Continentbus lågpris taxa varför SJ första lågpris egentligen startade redan på 60 talet under den mörkaste nattsvarta monopoltiden under namnet ”Continentbus”.  
Vad jag vill säga med detta är att man kan åstadkomma precis vad som helst bara man har lite mod och kan övertyga personer i de rätta befattningarna, personer med visioner och en insikt att monopol är till skada för alla. Detta är inte olikt idag, om det bara hade funnits lite folk med lite stuns! En annan lärdom var utan grundliga juridiska kunskaper är man pantat i ett samhälle av monopollister! Det blev att plugga på nätterna med svensk lagbok under kudden och Internationell rätt, utan detta är man förlorat åtminstone i kollektivtrafik branschen.  
 
1972 fick vi förtroendet som ett privat bussbolag under järnvägsstrejken att köra ”legalt” alla SJ tågpassagerare genom ”tågdispositionen” ett juridiskt begrepp som fanns sedan andra världskriget. Hela den svenska regeringen var bland resenärerna för att inte tala om alla fångar för permission från fångvårdsanstalter ute i landet där man köpte T/R biljetter till Stockholm fast dom bara åkte ”enkel” väg vilket myndigheten räknade med och begärde rabatt på biljettpriset. En stor del av den svenska bussnäringen var med och körde ”som entreprenörer till den förhatlige Schönfelder” en trafik som har lämnat många komiska minnen efter sig, där varje buss hade en sovvagnsskylt från SJ och TR värdinnor fanns ombord på bussarna och delade ut färdkost.  
 
Då var det Norr Mälarstrand som gällde för att kunna härbärgera ett 100 tal bussar som ankom eller avgick samtidigt utan datorer, utan högtalare, i regn och blåst utan någonting än glada unga fantastisk motiverade tjejer och killar som ilande mellan bussarna och fixade sittplatser åt folk som ville resa, samtidigt som man inrättade platser för Taxi att angöra, på mark som tillhör Stockholms Hamn och inte Gatukontoret. Hamnens välvilja berodde inte på ”min” charm utan att min frus far som var hög chef i Svea rederiet där patriarken Emanuel Högberg bestämde inte bara i ett av Europas största rederier utan i lika hög grad vad som skedde i Stockholms hamn. Ingen svensk politiker rådde över honom, inte ens fundamentalisten Helge Berglund.  
 
Det var vågat av alla myndighets och SJ personer att stötta denne yngling som blivit utesluten ur SBF, var hatat av många i den svenska privata bussbranschen! Däremot hade ett stort förtroende i hela Europa under 27 års tid hos såväl myndigheter som trafikföretagen, ett förtroende som var så förankrat att varje försök att sparka denne obekväme ”Schönfelder” misslyckades och försöken att sparka pågick säkerligen 18 gånger per år under 27 års tid.  
Kanske även detta ett rekord i sig, vad vet jag! Det var folket i Deutsche Touring, DB och SJ som såg till att Schönfelder kunde arbeta kvar.  
 
Det blev Palme som justitieminister med påhejande av SBF som fick delar av Continentbus verksamheten i konkurs genom en lagvidrig lagändring, där vår inrikes veckoslutstrafik förklarades liksom vår mycket frekventa Arlanda flygbusstrafik, som olaglig med 4 dagars varsel, varav 3 dagar var helgdagar, en trafik som konkurrerade med SL som då startade sin trafik från Haga Terminalen och Continentbus från en 20 meter ”privat” markbit utanför Hotell Continental mittemot Centralen. SL under Helge Berglund satte till alla politiska resurser för att bötfälla med lydiga polisens hjälp varje ytterligare buss som stod utanför hotellentréns ”privata mark” område som för övrigt tillhörde Reso, det var överklagningsmyndigheten som avskrev över 1500 P-böter tack vare inte minst SJ:s stöd. Därefter gav SL upp och gatukontoret målade under en nattlig aktion upp halva Vasagatan som flygbussterminal. GDG Continentbus fick därefter hela bron ovanför Vasagatan markerat som busshållplats något som retade åter SL till vansinne att man gick upp till departementet och försökte få Gatukontorets tillstånd ogiltigförklarad som tack vare SJ och avtal med Deutsche Touring inte var möjligt. Deutsche Bundesbahn, Deutsche Touring, URF, SNCF, ÖBB och inte minst SJ stödde mig genom alla lågvatten märken och blev mina mentorer ”mot” den privata bussnäringen i Sverige.  
Det var genom mitt engagemang i URF i Paris som vi fick bort rigida lagar i Europa och fick lastbilstrafiken fri från alla slags byråkratiska hinder, för EU tanken ett fundamentalt arbete tillsammans med dåvarande chefen Jaque Delor, detta ca 15 år innan Sverige kom med i EU.  
 
Det blev sedermera Hellgren koncernen, dessförinnan en grupp privata bussägare Bergeros, Luleå, Larsson Kumla, Alviks Trafiken, Falck Gällivare, Margretetorpsbussarna som hjälpte mig vidare innan GDG förvärvade den del av verksamheten som omfattade utlandslinjetrafiken, nu är vi i tiden i mitten av 70 talet.  
 
Deutsche Touring drev olika slags trafik, dels en trafik under namnet Europabus som var ett gemensamt namn för de Europeiska Järnvägsförvaltningarna turistiska trafik som inte skall blandas ihop med Malmö ”firman Europabuss Nilsson”. Även SJ buss hade på den tiden fantastiska Hägglunds bussar med ingången i bakändan som var en del av Europabus med resor inom Norden något som Continentbus så småningom tog över. Det var främst Amerikaner på resa i Europa som tog dessa Europabus resor som såldes genom järnvägens kontor där även SJ hade kontor i New York, London, Paris och genom Europabus World Wide egna kontor eller agenter.  
Vidare körde man i reciprocitet, ett svårt namn, för ömsesidighet, med alla Europas Järnvägsförvaltningar, buss linjetrafik för invandrare, (Gastarbeiter) enbart mellan Tyskland och Spanien körde man årligen 4 miljoner passagerare där GDG Continentbus med ett större antal svenska förare hade ansvaret på linjer som Barcelona - Marbella, Paris, München, Köln, Amsterdam m.fl.  
 
Det fanns inga bättre förare än de svenska, vilka var ett föredöme för en hel bransch i Europa och alla på kontinenten var avundsjuka på oss att vi inom GDG Continentbus hade så många otroligt duktiga förare. Vi fick t.o.m under Franco tiden tillstånd av de spanska myndigheterna att placera svenska förare i Spanien som körde våra Svenska bussar hela vägen ned till Marbella med egen personal. Att ingenting går av sig själv behöver man väl inte poängtera.  
Detta skedde samtidigt som Palme utlyste bojkott av resor och tjänster med Spanien!  
 
Jag gavs möjligheten att vara en förgrundsfigur i hela det Europeiska busslinjenät vilket gav oss chansen att bygga upp den största inkommande trafiken till Norden för Turister till bland annat Nordkap tillsammans med ett hundratal små och större privata bussresearrangörer, även med giganter redan då TUI och Neckerman för att nämna några på kontinenten samt genom Europabus kontoren World Wide, där vi under närmare 30 år hade en absolut särställning på destinationen Nordkap. Med buss, tåg, flyg och kryssningsfartyg hade vi över 60% av alla turister som besökte denna gudsförgätna klippa som är Nord Europas största turist magnet alltjämt.  
http://www.toni-schonfelder.com/nostalgi/index.html  
 
Det skall poängteras att både DB och Deutsche Touring stödde våra önskningar att bygga upp en jättelik turisttrafik där hundratalet privata bussbolag i en frivillig förening var ryggraden i det som skulle utvecklas till en turisttrafik kors och tvärs i Europa en sk WinWin situation där alla var vinnare genom att samarbeta, ett motsvarande försök i Sverige fallerade mycket på grund av jantelagen.  
Nu har Deutsche Bahn sålt sin buss klenod till ett konsortium av Spansk & Portugisiska bussföretag. Eurosur S.A. som är köparen, delägarna är bussgiganten Alsa, jätten Linebus och Socitransa från Spanien som äger 82% samt Portugisiska bussbolagen vilka i ett kooperativ av många mindre bussbolag, Internorte och Intercentro äger 17% av det nya Eurosur SA som förvärvat Deutsche Touring.  
 
Detta är en härlig blandning av företag som har hittat varandra i det nybildade gemensamma bolaget Eurosur SA. Det är ett bra bevis på vad fria, privata företag kan åstadkomma gemensamt bara man har folk med verkliga visioner.  
 
Jantelagen har ännu inte passerat Malmö och må den få stanna kvar där.  
 
Förvärvet av Deutsche Touring ger dessa bolag i samverkan 170 hållplatser enbart i Tyskland, till över 700 destinationer, där trafiken idag enbart till ex Jugoslaviens alla länder är över 2,2 miljoner passagerare årligen.  
Deutsche Touring är också ensam ägare av Eurolines ett annat bolag som jag fick vara med att starta upp som körde paralett till GDG Continentbus, Eurolines körde masstrafiken till lågpris och GDG Continentbus kunder med krav på hög service och stor bekvämlighet.  
(Eurolines Skandinavien ägs idag av Nettbuss, Norge)  
Giganten inom Spansk busslinjetrafik heter ALSA som har över 2.800 medarbetare och kör långlinjetrafik i Marocko, China samt Chile förutom i Spanien. Chefen för Alsa gruppen idag har liksom många i hela buss och resenäringen ett förflutet i Continentbus, varför medarbetarna kopierat i princip ett vinnande koncept med egna rastställen som får Brunnstorp vid Vättern att framstår som en simpel Kafeteria.  
Rastställena som är strategisk placerade har ytor stor som Cityterminalen, med shoppar och egen restaurang för ”Euroclasse” resenärer där maten är inkluderat i biljettpriset och stolsfördelningen 2+1 jätte bekväma säten. (Säfflebussen Royal Class är rena bottennappet i jämförelse) Helt enligt förväntningarna har det tyska järnvägsfacket Transnet motsatt sig försäljningen, monopolister är sig lika i alla länder.  
 
Som avslutning hade GDG Continentbus långt komna förhandlingar 1987 med DB och de tyska myndigheterna att ta över Deutsche Touring till en köpeskilling som var mer att betrakta som en symbolisk summa vilket hade öppnat en helt ny värld för ett svenskt trafikbolag långt innan EU inträdet istället för ett slaviskt beroende av länsbolagen som då tog form och utvecklades i Sverige. Ett system som jag från första dagen har fördömt kraftfullt, inte bara att det var uppenbart att samtliga företagare i branschen skulle degraderas till uppdragstagare, att merparten av företagen skulle gå i konkurs, att politiken skulle styra trafiken utan att även länsbolagen skulle förstöra allt vad som heter innovation och göra merparten till lydmänniskor. Jag hade sett tillräckligt för att förstå hur det skulle bli efter alla resor, avtalsförhandlingar och bilaterala avtal med Östländerna inkl Sovjet.  
SBF och många av medlöparna fördömde mig igen, allt skulle bli guld och gröna skogar och jag var ansvarig för att bussbranschen skulle gå miste om de feta sötesdagarna, när jag läste i senaste Busstidningen intervjun med Åke Ljungberg http://www.bussbranschenbw.se/ljungberg.pdf varför åtminstone inte jag känner igen sanningen, men vad vet jag, historiebeskrivningar skrivs alltid av segermakterna? Länsbolagsreformen en seger för vem? Jag känner bara till förlorare.  
 
Rätt skulle jag få, samtliga mina kollegor på GDG var ursinniga på mig, fel hade dom och har sitt ansvar att sedan 1986 värden för uppskattningsvis över 100 miljarder i bortkastade pengar samt att en hel bransch har blivit slavar under allsmäktiga länsbolagschefer, hoppas att dom orka se sig i spegeln på morgonen.  
 
Tiotusental medarbetare har blivit arbetslösa, ett hundratal hyggliga familjer blivit av med allt då deras företag tvingades i konkurs av ett påtvingat system, men vem bryr sig?  
 
För GDG Continentbus fanns chansen istället att komma in på den tyska lokala och regionaltrafiken som då fortfarande gav goda möjligheter till utveckling och inte minst mycket goda förtjänster. Vi hade väldigt långt komna förhandlingar med lokal regeringen i Väst-Berlin och Deutsche Tourings dotterbolag att ta över sightseeing verksamheten i Öst och Väst Berlin i samarbetet med DDR regeringen som GDG Continentbus hade ett intimt samarbete med samt ett tio tal busslinjer ut från Väst Berlin som skulle få köra utan gränskontroll i sluten trafik, en guldgruva än i dag.  
Biljetten till denna jätte marknad var GDG Continentbus med sina företag i Tyskland, tack vare Deutsche Touring.  
 
Som bekant kan man inte vinna jämt främst med folk som Stig Larsson och hans medlöpare som förskingrade hela den stora SJ tillgångsmassan utan att någon från facket eller någon annan i styrelsen, regeringen, departementen förstod något, åtminstone är det historiebeskrivningen av de personer som satt i styrelsen och var med om utförsäljningen utan att veta vad man beslutade om, med andra ord blindstyren i megaformat.  
Deutsche Touring är idag ett marginaliserat företag med Eurolines som Eurosur SA. förvärvat, men det finns en potential av betydande mått även i tider med lågprisflyget som främsta konkurrent. Konsortiet av Spanska och Portugisiska bolag har en gedigen uppgift framför sig. Att dom kommer att lyckas är jag övertygad om, det är privata företagare som vet vad kunderna söker utan otaliga meningslösa tillrättalagda marknadsundersökningar för folk i ledningen fjärran från verkligheten. Det är här skillnaden går mellan en kunnig ledning, en branschorganisation med folk utan markkontakt och ”duer” folk som lever med sina kunder!  
Det gläder mig att Deutsche Touring kommit i goda händer och hoppas jag att Norska Nettbuss som idag är partnern i Norden får sin beskärda del av trafiken, men grabbarna ni kommer att möta är inga duvungar, det kan ni vara övertygade om!  
 
(”SA” betyder Aktiebolag på spanska.)  
 
==========================  
 
5)  
 
Ett rop från ännu ett svenskt IT geni! Förmodligen också på väg att lämna Sverige.  
 
Jag har ett system som gör att bilen avläser skyltar vid vägkanten och anpassar hastigheten automatiskt. Vill föraren inte bry sig är det bara att trycka till lite extra på gasen, t ex vid omkörning. Dessutom kollar systemet allt som sker vid vägrenen på båda sidor - speciellt om natten.  
Problemet är att ingen svensk tillverkare verkar vara intresserad. Priset ligger på 7.000 kronor, vilket är mindre än vad min elektroniskt inställbara stol kostar i min bil.  
Nu blir det att vända blicken till biltillverkarna i andra länder!  
I stället satsar man miljarder på hastighetskameror och ett GPS-system, som bygger på att hastighetsskyltar är inprogrammerade. Men tyvärr är detta ett oerhört inflexibelt system, t ex vid vägarbeten eller digitala hastighetsskyltar.  
Allt finns färdigt utvecklat och väl provat, stadiet från prototyp är passerat sedan länge sedan, men ingen är intresserad. Vi vet att hastigheten är ett problem i trafiken. Krockar med djur är ett annat. Att man inte ser stoppskyltar ett tredje Det mänskliga ögat har en minde synvinkel än två koordinerade videokameror, som automatiskt läser av vägen och vidtar åtgärder. Allt kan visas som en "head-up display", där t ex föreslagen hastighet visas i nedre delen av vindrutan.  
Så var det med denna uppfinning, ännu en person som är på väg att lämna in.  
 
 
===============================  
 
6)  
 
56 meter Buss som kan köra på gator utan avgaser!  
 
56 meter Bus, plats för 300 passagerare, istället för en Diesel motor är det en Bränslecell med 80 Kw i kombination med ett svänghjul 325Kw får man ut ytterligare 4 Kw  
Med sensorer och markeringar i körbanan kör bussen, vid hinder ex parkerad bil får föraren vrida ”på ratten” för att leda bussen tillbaks till den osynliga markeringen i vägbanan.  
Bussen behöver inget eget spårfält.  
Det är ingen hejd på uppfinningar när man tillåter folk utvecklar utan byråkratiska hinder.  
En buss i detta megaformat kostar en bråkdel mot vad ett spårbundet fordon behöver i investering och underhåll, har dessutom en oändlig flexibiltet, ifall denna buss har en åkkomfort som en spårvagn det säger rapporten inget om.  
Utvecklingen sker hos Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI i staden Dresden.  
 
 
==============================  
 
7)  
 
Skype en ofattbar framgångshistoria.  
 
Från 0 – 100 miljoner kunder!  
Skype laddar för strid om världens telefonkunder och passerar idag drömgränsen 100 miljoner nerladdningar av sitt ip-telefoniprogram, förklarar Niklas Zennström, VD och grundare av IT-succén  
Om tio år kommer det inte att finnas några avgifter för vare sig abonnemang eller minuter.  
De telebolag som har näten klarar sig nog, för de kan tjäna pengar på bredbands och internetuppkopplingar i stället, men de som bara säljer minuter får nog tänka om”, säger Niklas Zennström  
Skype är den snabbast växande produkten någonsin på Internet. Någon gång under torsdagen den 14 april kommer den 100.000.000:e nedladdningen av ip-telefoniprogrammet att göras. Ungefär var tredje nedladning genererar en ny användare eller idag totalt 34 miljoner enligt Skypes egna uppgifter.  
 
De flesta använder bara gratisprogrammet men allt fler väljer att även köpa tjänsten Skype Out som gör det möjligt att ringa gratis från datorn till det vanliga telenätet. Hittills änvänder 1,1 miljoner personer betaltjänsten.  
 
Och runt hörnet väntar ytterligare en som bolaget tar betalt för, Skype In, den gör det möjligt att ringa från de vanliga näten till datorn. Innan året är slut lanseras ytterligare betaltjänster från Skype - en röstbrevlåda och en tjänst för videotelefoni.  
 
Men hur ekonomin ser ut för det internationella företaget utan hemmamarknad vill Niklas Zennström inte gå närmare in på. Han avslöjar inte ens om bolaget går med vinst eller förlust, eller hur mycket det omsätter. Men han berättar att Skype dragit in 180 miljoner kronor i nyemissioner sedan starten. Och att en börsintroduktion inte ska uteslutas i framtiden.  
 
Idag finns företaget i London, Luxemburg och Tallinn samt ytterligare några länder inklusive Sverige. Totalt sysselsätter man 115 personer och av dessa är c:a 80 tekniker.  
Att man har en verksamhet i Luxemburg kan bara ha ett skäl, att flytta kommande inkomster till ett EU land som inte konfiskera dessa genom orimliga skatter på lön eller vinst.  
 
Ring Gratis till Toni,  
1) du ladda ned programmet gratis – enkelt utan krusiduller eller andra kunskaper http://www.skype.com  
2) Du skaffa dig ett par hörlurar som du kopplar in i datorn, en i högtalaren en i dator, enkelt  
3) Du prov ringer till Toni genom att skriva in tonischonfelder  
4) Nu är det klart att söka vänner och bekanta på Skype  
5) Är du ett företag med många telefonsamtal ut i Europa eller världen ser till att din motpart också skaffa sig Skype och du ser snart telefonräkningarna minska betydligt!  
6) Den nya utvecklingen att kunna ringa från fast eller mobiltelefon via Skype till andra telefoner ger nya möjligheter att spara pengar.  
 
 
================================  
 
8)  
 
Eivor Andersson, VD för My Travel, en mycket trevlig artikel! Läsvärd, om en av resebranschens bästa ledargestalter.  
http://www.travelnews.se/intervju.asp?version=20004  
 
=================================  
 
9)  
 
Lysande affärsidé ger 30-åring miljonklipp eller hur man bara ”gapar” över uppfinningsrikedomen!  
 
Karl Karlsson är 30 år och kränger via sin webbsida MyStar.se stjärnor på himlen för 620 kronor styck. Snacka om lysande affärsidé. Kunden får helt enkelt namnge stjärnor på himlen. Det är bara att konstaterar det geniala i affärsidén där ”kostnaden för råvaran är noll och tillgången obegränsad”. Eller som det står att läsa på MyStar.se: "En glittrande gåva för mors- eller farsdag, födelsedagar, jul, bröllop, Alla hjärtans dag eller andra högtider." Idén föddes i början av 2000-talet. "På den tiden drev jag en internetbyrå i New York och först gav jag bort stjärnor till familjen och vänner, men flera var intresserade och till slut startade jag ett företag", säger Karl Karlsson. Den 30-årige IT-entreprenören har hittills sålt mer än 10.000 stjärnor över hela världen. "Det är ju inte praktiskt möjligt att äga ett klot av kokande gas som flyter omkring i rymden. Hela tanken med det här är ju att det ska vara en symbolisk handling", säger Karl Karlsson.  
Här kommer några kommentarer från läsarna!  
 
Fel! Idén födde Göran Persson för länge sedan! Att ta betalt med ena handen och dela ut symboler med den andra!  
 
Arne,  
Om man äger en hel stjärna (inkl. ev. planeter), får man diplomatisk imunitet då och måste man verkligen betala skatt här på Jorden. :)  
 
Kalle,  
Kom och köp konserverad gröt... Jag har köpt upp ett restparti stjärnor och planeter... skynda fynda... slumpas bort för 300 riksdaler styck! Har även en hel galax till försäljning, men den tar jag bara mot seriösa bud på...  
 
Ziggy Stardust,  
Detta är häleri då stjärnorna är stulna. Jag har papper på att de är mina.  
 
Sverker,  
Vad säger konsumentverket om detta? Att ta betalt för något som "inte praktiskt möjligt att äga".  
 
Lättlurad,  
Jag tycker att verkar som en rätt trevlig present...sedan kan man ju sitta och titta på sin stjärna, fundera, och kanske tänka på den som ägnade tanken (och 620 spänn).Om det är värdelöst eller inte ligger ju helt i betraktarens uppskattning, det är ju ingen som behöver smycken heller, eller vackra saker ock konst utan funktion. Men så länge betraktaren verkligen uppskattar det, så är värdet stort.  
 
Erik B,  
Den upplevda tjänstens värde är 620:-. Punkt. Vad leverantören har för kostnader är oväsentligt. Starta en konkurrerande verksamhet om ni kan räkna hem affärsmodellen och sitt inte och sura.  
 
Steffe,  
Lysande ! Har precis köpt en fin tomt på Vintergatan, skall nog komplettera med några stjärnor...  
 
HA,  
Att kunna kränga något så värdelöst, utan någon äganderätt, vad säger det om kunderna?  
 
 
 
=================================  
 
10)  
 
Turismen större än stålexporten  
Under 2003 var turismens andel av svensk export högre än för andra viktiga varuområden som järn och stål, livsmedel, trävaror och möbler. Turismexporten, det vill säga vad utlänningar spenderade i Sverige, var 47,3 miljarder 2003 och det är ungefär lika mycket som värdet av Sveriges personbilsexport. Siffrorna kommer från statliga Turistdelegationen.  
 
 
Köper vi fler franska ostar efter Frankrikesemester  
Om vi blir positivt bemötta på utlandssemestern så handlar vi gärna produkter från det landet när vi kommer hem. Det visar Annika Hallberg i en doktorsavhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.  
- Företag borde betona ursprungsland mer i sin marknadsföring av produkten. Svenska företag har mycket att vinna genom att exempelvis marknadsföra en produkt med fransk touch och våga använda alla våra fem sinnen, säger Annika Hallberg.  
Annika Hallbergs studie visar att yngre konsumenter påverkas mer av utlandsvistelser än äldre  
 
Vi har hört det förut, allt är toppen samtidigt som turism fortsätter att minska till Sverige och allt fler är beroende av lokala bidrag och stöd.  
 
====================================  
 
11)  
 
Vill du kontrollera hur säker din dator är? Svenska Post & Telestyrelsen har gjort ett program där du on-line kan testa din dator. Klicka här och nu!  
https://www.testadatorn.se/  
 
 
================================  
 
 
Tack Toni!  
 
Tack för en mycket intressant krönikum läsning!  
Omfattande material att samla in, komprimera och presentera... håller med om att innovatören som normalt ligger 4-5 år före "massan" ofta känner sig lite "ensam" i skrivande/skapande stunder. Den stora utmaningen är att bevara tålamodet och invänta "massan". Men, en simultankapacitetsutrustad Toni - han är både här och där samtidigt, och då blir tålamodets pinande lunk inte längre så påfallande! Med nätet som kontaktforum finner fler och fler innovatörer varandra och ett ömsesidigt givande utbyte av framtid i nutid kring all världens teman tar plats!  
 
 
==============================  
 
Soliga och varma hälsningar  
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
 
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Välkommen och koppla upp dig till mig, ring Gratis med Skype min kontaktadress är: tonischonfelder  
 
Ladda du också ned från nätet http://www.skype.com  
 
Min webbsida:  
http://www.toni-schonfelder.com  
 
==============================  
 
Du som planera att resa till Spanien,  
Här bokar du din hyrbil på den första helautomatiska webbsiten dygnet om med dom i särklass lägsta priserna, nu över 20.250 bilar och minst ett 30 tal bilmodeller som du kan välja mellan.  
 
Just nu pågår byte av närmare 12.000 bilar, det ryms upp till 10 bilar på en lastbil, det blir några tusen lastbilar för att hämta och leverera nya bilar! Bytet skall ske inom 3 veckors tid, en fantastisk syn, värre än på en bilfabrik!  
 
Vi finns på Alicante, Malaga, Palma de Mallorca, Valencia, Murcia, Jerez/Cadiz, Almeria flygplatser dygnet om för avhämtning samt på ett 20 tal lokala kontor.  
Hyr på en flygplats och lämna bilen på en annan utan extra kostnad.  
http://www.eurocasacar.com Du får svar inom 1 minut, en Voucher inom 1 timme, dygnet om alla dagar.  
 
För Kanarieöarna och till hela Världen klickar här, alltjämt halvmanuell ibland tar det tid att få världen att inse automatikens fördelar http://www.telluscar.com  
 
Tillbringa några dagar i Solen och spela Golf?  
Varför inte koppla av några dagar i Alicante/Santa Pola ca 15 minuter från flygplatsen högt beläget direkt vid havet med en magnifik utsikt. Vill du spela Golf? Går det bra  
http://www.eurocasa.nu det är Margret som tar hand om din bokning som talar svenska och fixa med golftider och annat, det finns 9 mycket bra 18 hål banor inom en radie av max 20 bil minuter till halva priset mot vad som finns på Costa del Sol. På banor av Internationell klass, enligt dom som kan och har kunskap  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.