Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Dagens Industri Torsdag den 10 jan 2002 (kommentar av Toni Schönfelder efter artikeln) Bussarna fylls via internet 2002-01-10 av Tommy Norin 187 bussägare i Sverige har anslutit sig till det nybildade företaget By Bus i Trångsviken i Jämtland. Företagets affärsidé är att samordna busstrafik i Sverige via internet. KONTAKT: Bussägaren Åke Sundings buss kan rulla mer och slippa tomkörningar genom anslutningen till internettjänsten By Bus som utvecklats av bland andra VDn Torbjörn Rinzén. Torbjörn Rinzén, VD i By Bus, säger att beställda bussar i landet går tomma under 20-30 procent av körtiden. Bussföretagen skulle tjäna mycket på att utnyttja den kapaciteten. "Hittills har det inte funnits någon organiserad samordning mellan bussbolagen, men nu finns By Bus som en mötesplats på internet", säger Torbjörn Rinzén. På By Bus internetjänst kan bussföretagen bjuda ut och söka ledig kapacitet. På så sätt får företagen bättre chans att hitta uppdrag till returkörningar när bussarna annars skulle gå tomma. By Bus tjänar pengar på att bussföretagen betalar 195 kronor för varje genomförd träff. Dessutom betalar de anslutna bussföretagen 8.400 kronor per år. Anna Grönlund vid Bussbranschens Riksförbund välkomnar bildandet av By Bus. "Detta är ett bra initiativ som vi stöder. När turistsäsongen går i gång under våren har de stora bussföretagen som kör turister i Stockholm ofta brist på bussar samtidigt som det står många bussar parkerade i innerstaden utan att användas. Det har ofta hänt att bussföretag ringt till oss och frågat om vi vet var det finns lediga bussar." By Bus sköts av tre anställda som arbetar i byn Trångsviken i Jämtland. By Bus hyr lokaler av Trångsvikenbolaget där bland andra Per Åsling är delägare. Trångsviksbolaget har gått in med 100.000 kronor i aktiekapital i By Bus. I dag finns 187 av landets cirka 700 bussföretag med i systemet. By Bus mål är att i slutet av året ha 300 företag anslutna. Då beräknas By Bus omsätta cirka 4,5 Mkr och bli lönsamt under 2003. Kommentar av Toni Schönfelder För knappt ett år sedan kom jag i kontakt med personerna bakom ByBus och affärsidén att erbjuda Bussbolagens tomkörningar på Internet. Lysande. Äntligen hade IT världen kommit till bussnäringen. Att hela 187 bussföretag redan har anslutit sig är högts anmärkningsvärt och visar att det finns ett intresse i bussbranschen som för övrigt länge legat efter. Finns det en bransch som skulle kunna tjäna pengar på ett merutnyttjande så är det bussbranschen. Nu pojkar ser detta som en start till mer, ex gemensam marknadsföring i portal mot svenska och utländska kunder via nätet. Jag gläder mig åt bussbolagen som tagit steget och gått med och jag gratulerar de energiska ungdomarna som lyckats få med så många bolag på så kort tid. Detta om något är en start till något nytt även om det kommer sent för en bransch som hopplöst legat efter. Grattis till bussägarna och ett ännu större grattis till grabbarna bakom detta projekt. Kommer från hjärtat Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.