Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Svar (på svar från DF) till Dag Fagring ! Betr öppet brev till Dag Fagring och Bussbranschens Riksförbund. Ärligt talad vet jag inte vad du svarar på? 1) samtalet med Göteborgs Posten är väl dokumenterad 2) Haverikommisionen blir ju inte mera kompetent i denna fråga bara för att man använder vindtunnel -- något som redan är gjord åtskilliga gånger under de senaste 30 åren - i flera länder ! 3) Inom EU finns det inga som helst intentioner att sänka totalhöjden för en buss 4) att Bussbranschen är ur "led" i alla avseenden är väl ingen nyhet 5) Personligt påhopp - vad gillar du detta då ? " Det typiska för norrmännen är inte lusekoftan utan att de allesammans är sura, griniga, tölpaktiga, ja motbjudande i största allmänhet. Jag tvivlar på att det finns något folk på hela jorden som så fullständigt saknar humor, intellektuell rörlighet och förmåga att skapa trivsel" " Om jag ägde både Norge och Helvetet så skulle jag hyra ut Norge och leva och bo i Helvetet." " Det är lätt att skrämma en norrman från vettet. Säg " humor ", så svimmar han." Det ligger något i påpekandet att Norge är den sista Sovjetstaten. Få demokratiska länder har ett så starkt statligt inflytande över näringslivet som Norge. Och det vet väl varenda människa som varit på plats i Holmenkollen eller på Bislet att norrmännen är nationalistiska. Detta skrevs av Politiske chefredaktören Rolf Alsing i Aftonbladet sid 2 den 26 september (men han å andra sidan sablade han av ett helt folk inte en enstaka person -- för att rädda hedern på sin husse " där likt hundarna på en kennelklubb alla viftar på svansen - när "husse" kommer ) Vad Rolf Alsing glömde i sin iver att skydda "husse" var att sverige inte ligger långt efter i statlig reglering och förbud - och bussbranschen är ett bra exempel -- varför min tilltro till olika redaktörer i denna fråga är större än till ytterligare en i raden som viftar . 6) Ärligt talat en bransch som är så "ekonomisk under isen" behöver inte enbart "surr" gubbar utan kraftprov på handling. 7) Att du hittar dina gelikar som "viftar" och är inställsamma -- förmodligen flertalet som du samtalar med ---är dom samma som ytterst är ansvariga för hur denna bransch ser ut idag. 8) Du kan vara helt lugn -- mig glömmer man inte ! oavsett var jag befinner mig för stunden i världen - tillskillnad från alla mina kritiker och långa rader av belackare - vilka tillhör systemets medlöpare. 9) Till skillnad från merparten i branschen är jag oberoende , vågade och kunde förutse redan i slutet av 80 talet när en moderat kommunikationsminister införde "en socialistisk reform" som länsbolagen utgör. Fråga dina "viftande kollegor" var dom fanns då och var dom finns idag --- jo, dom står i kön efter bidrag! 10) Ett öppet brev bäste Dag, är ett öppet brev och kan läsas av alla - utan urskillning ! Något ovant kanske för dem som lever i ett oligopol eller närmast monopol - Internet gör det möjligt - den bästa garanten för demokrati, öppenhet och beskäftade förbundsdirektörer som tror sig ha monopol på sanningen. Toni Schönfelder Felaktigheter och lögner Insändaren (som också är skickad som brev till privatpersoner i bussbranschen) är så full av felaktigheter, lögner och direkta personangrepp att den knappast är värd att bemöta. Att desperat skriva och göra vad som helst för att inte bli bortglömd, är ingen bra utgångspunkt för en seriös debatt. Låt mig bara informera om följande: Från BR:s sida ser vi ingen som helst skillnad i trafiksäkerhet mellan en- och tvåvåningsbussar. Ingen har heller någonsin sagt det. Däremot har vi svarat ärligt på frågor från journalister som ringer. Ärligt är att Statens Haverikommission just nu tillsammans med Vägverket genomför sidvindsprov med dubbeldäckare. Ärligt är också att det i arbetet med att ta fram ett EU-direktiv har föreslagits maximihöjder på 3.90 respektive 4.0 meter. Den tragiska olyckan i Tyskland, natten till den 19 september, ledde till ett 40-tal telefonsamtal och intervjuer med olika massmedia. Vi försökte genomgående att seriöst föra fram bussens överlägsna trafiksäkerhet jämfört med andra transportslag. Fakta är att inte en enda människa i Sverige omkommit som passagerare eller förare i en buss under åren 1998, 1997 och 1996. Jag har läst de flesta pressklippen, sett och lyssnat till några TV- och radioinslag och jag tycker faktiskt att vi rätt väl lyckades balansera de stundtals kraftiga angrepp som vår bransch utsattes för. I ett enda fall, GötteborgsPosten den 20 september, har en nyhetsredaktör tolkat vårt samtal till att "dubbeldäckare borde sluta byggas inom EU" Jag beklagar verkligen att jag inte uttryckte mig tydligare för henne. Morgonen därpå tog jag därför kontakt med GP:s ordinarie trafikredaktör Ulf Nyström som i tidningen dagen därpå skriver " Fagring håller tillsvidare tvåvåningsbussarna som mycket säkra. -Men vi följer med intresse Haverikommissionens undersökningar" Vi har ocså kategoriskt vägrat att spekulera i olycksorsaken.Det är tyska polisen som skall lämna besked i den frågan. Att som insändaren ge sig ut för att veta vad som verkligen hände, utan att ha fakta, är både oseriöst och direkt oförskämt mot alla de människor som var inblandade. Dag Fagring Förbundsdirektör Bussbranschens Riksförbund

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.