Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter "Varning Schönfelder" nr 16 den 4 juni 2006  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
I detta nummer kan du läsa:  
Ledaren det har inte blivit bättre, Folk vänjer sig vid missförhållanden och övergrepp. Demokratiska problem och tendenser till korruption ses som naturliga företeelser,  
Thomas Brühl det är dags att söka ett nytt jobb – för Sveriges bästa!
 
 


 
 
Ledare  
 
Vid den socialdemokratiska partikongressen 1975 fanns det hela sju motioner som yrkade för en socialisering av läkemedelsindustrin. ”Det var orimligt att kapitalägarklassen skulle tjäna pengar på andras sjukdomar.”  
 
Påståendet kommenterades av Astras vice VD Lars Werkö i årsredovisningen:  
”Man kan hålla med om att man inte ska framkalla sjukdomar hos andra för att tjäna pengar, som det statliga tobaksbolaget onekligen gör”. Vi har tvärtom uppfattningen att vi genom att göra verksamma läkemedel hjälper till att lindra och ökar möjligheterna att förhindra uppkomsten av allvarliga sjukdomar av olika slag. ”Jag anser inte att vi tjänar pengar på sjukdomar mer än t ex de som gör sänglinne till sjukhusen eller läkarna, tandläkarna och sjuksköterskorna.”  
 
Den socialdemokratiska partistyrelsen lyckades undvika en socialisering. I stället blev målsättningen att ”i samhällets regi sammanföra den svenska läkemedelsindustrins verksamhet”. Men det var nära ögat. Gissa vart Astra och alla andra läkemedelsföretag hade varit idag ifall verksamheterna nationaliserats?  
 
* För 30 år sedan skulle löntagarfonderna successivt ta över allt ägande i Sverige, tyckte LO. Trycket var hårt på de socialdemokratiska politikerna som ändå lyckades stå emot rätt bra. Fonderna infördes och hann ställa till en del oreda, men nu är de borta tillsammans hed ett par hundra miljarder som satsades i huvudlösa projekt.  
 
* I konjunkturnedgången för 30 år sedan tyckte politikerna att Sverige kunde hoppa över en konjunktursvacka. Överbryggningen innebar produktion på lager som skulle säljas i nästa uppgång. Ett tankeexperiment som höll på att slå ut hela den svenska basindustrin.  
 
* Den borgerliga regeringen införde sedan den s k Åslingdoktrinen. Bolagen fick inte lägga ned olönsamma enheter utan att starta någon ny verksamhet på samma ort. Det ledde till mängder av felinvesteringar som alltid var det skattebetalarna med redan världens högsta beskattning som fick rycka in.  
 
* I början av 80 talet under ledning av en borgerlig regering med dåvarande chefen för Transportrådet, Claes Eric Norrbom (yttersta vänster falangen i s, som verkade under moderate Kommunikationsministern Thuvesson) ville etablera Stockholms dåvarande 50-kort länsvis i hela Sverige. (som alltid blev resultatet ändamålsglisning)  
 
För detta tog man lagvägen bort befintliga trafiktillstånd (helt riktigt, då dessa bromsade utvecklingen) vilka gynnade mest SJ / GDG /Posten och några få andra bolag så infördes  
Länsbolagen med en ny monopol lag (ägt av Landstingen samt berörda kommuner) som fick oinskränkt rätt att bedriva all linjetrafik i respektive län. Det var det stora misstaget! En stark anhängare av inlösen var Sundqvist (s) från Piteå senare minister, som i sina tal närmast påminner mig om hur Lenin förförde massorna.  
 
Han agiterande för att samhället skulle äga trafikapparaten, vilken den ju onekligen till stora delar redan gjorde genom statligt ägda SJ, Postens diligenstrafik och GDG. Till slut löstes statens bolag in med skattemedel och fördes över till länsbolagen. Miljarderna rullade det fick kosta vad det ville bara Claes Eric Norrbom fick igenom sin vilja att socialisera den svenska kollektivtrafiken efter DDR modell, man kan säga att han lyckades väl och de 700-800 miljoner det skulle kosta om året har blivit en bra bit över 50 miljarder årligen.  
 
10 år senare var förlusterna i länsbolagen även i dessa mått orimliga och en krympande statskassa tvingade flera länsbolag att sälja sina bussbolag till bl.a. Swebus, Arriva, Connex, Busslink. I Stockholm, Västmanland samt Örebro län skapades ett nytt bolag, Busslink, ytterligare ett ekonomiskt fiasko och skandaler som skattebetalarna i 3 län som ägare fick betala. Läs mer under denna länk:  
Den svenska kollektivtrafiken fullt av skurkar, kompisar och krukor!  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=600&q=Transportrådet&ww=strong  
 
Jag tror att medlemskapet i EU har satt stopp för många politiska dumheter. På senaste MP partistämma (dom gröna kommunisterna) kräver man Sveriges uttåg ur EU. Man kan naturligtvis driva den uppfattningen när man samtidigt inte tala om för folket konsekvenserna när man vill stänga in Sveriges folk i fängelse liknade land som DDR med tullar och visum till andra EU länder, detta håller man tyst om. Förmodligen skulle EU må väldigt bra av om ett par länder lämnade EU eftersom Sverige och Polen och några till anses som bråkstakarna inom EU där man alltför ofta inte följer undertecknade avtal och först under hot om repressalier via EU domstolen ger vika.  
 
Om ytterligare några år när den svenska dopade ekonomin havererar och skatteintäkterna inte längre fungera på konstlade lån som folket ta för att berika sig från ett gigantisk pyramidspel då tvingas den då sittande regeringen till blixtsnabba åtgärder varför senast då efter att England, Danmark och andra länder befriat sig från ekonomisk omättliga länsbolag som sväller i förluster och under hot om neddragningar tillskansa sig ännu mer bidrag samtidigt som barna, sjuk och äldrevården går på kryckor eller så har EU banken i Frankfurt tagit över Sverige och satt landet under ekonomisk tvångsförvaltning allt enligt Maastrichtfördraget.  
 
Vad det än blir så är Länsbolagens dagar räknade, ibland går händelserna fortare än man kan ana.  
 
Med andra ord lysande utsikter!  
 

 
 
citat  
 
Efter ett tag seglar jag vidare alldeles på egen hand och har en helt underbar seglats. Inte en enda gång behöver jag träna på sjövägsregler. Snackade bara lite med en mås om livet och så. Han hade mer vettigt att säga än vad halva bussbranschen säger på ett helt år.  
Dessutom talade han tydligare.  
 
http://www.goransfunderingar.blogspot.com/  
Tisdag den 23 maj 2006  
 

 
 
Samhälle  
 
1)  
 
Folk vänjer sig vid missförhållanden och övergrepp. Demokratiska problem och tendenser till korruption ses som naturliga företeelser.
 
 
Presentation av "Enpartistaten" och tillståndet i Sverige  
Fredrik Segerfeldt berättar om projektet Enpartistaten, som granskar, dokumenterar och kommenterar de demokratiska övergrepp som sker till följd av det långa socialdemokratiska maktinnehavet.  
 
Tecknen blir allt tydligare på att gränserna mellan det offentliga å ena sidan, och arbetarrörelsen å den andra, håller på att suddas ut. Det går en järntriangel mellan SAP, LO och staten.  
 
Det är i och för sig naturligt att ett parti som vinner val efter val också sitter vid makten. Men långa maktinnehav får konsekvenser, inte minst när det parti som innehar makten är starkt beroende av en intresseorganisation, en privat förening, och det offentliga tenderar att växa ihop med både parti och intresseorganisation. Folk vänjer sig vid dessa förhållanden och reagerar inte längre över missförhållanden och övergrepp. Demokratiska problem och tendenser till korruption ses som naturliga företeelser.  
 
Toni kommentar:  
Om du har allra lilla minsta intresset att få leva i ett demokratiskt land, gå till Biblioteket eller bokhandeln och skaffa dig boken om Enpartistaten, det är nämligen Sverige det handlar om och det berör alla.
 
 

 
 
2)  
 
Sveriges välfärd kräver orädda företagare men det förutsätter också djärva politiker.
 
 
Därför är det viktigt att näringslivets företrädare vid varje tillfälle berättar om hoten och utmaningarna för svenska företag.  
 
Sveriges framtida välfärd kräver modiga företagare. Företagare som tar risker, företagare som tänker nytt.  
 
Men för att orädda företagare ska bli framgångsrika krävs modiga politiker i Sveriges riksdag och i EU. Och för att det ska finnas modiga politiker krävs modiga medborgare, väljare.  
 
I dagens Sverige och i dagens EU råder det en skriande brist på modiga politiker. Förklaringen kanske är brist på modiga medborgare.  
Dagens politik kännetecknas av största tänkbara trängsel i mitten och en avsaknad av perspektiv, av insikt om vad som händer i världen och av mod.  
 
Urban Bäckström,  
http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev2.asp?NewsId=2509216  
 

 
 
3)  
 
Historien om kontrolliver, missunnsamhet och rädsla som hotar det.  
 
Johan Norbergs
bok Till världskapitalismens försvar blev en global bestseller, nu översatt till 24 språk. Nu kommer boken som borde ha kommit före den. Norbergs nya bok När människan skapade världen är inte en sequel, utan en prequel. Om den första boken talade om den globala kapitalismen, så börjar den här på hemmaplan. Vad är det som skapar allt det som sedan kan korsa gränser?  
 
För 200 år sedan inleddes en oblodig revolution som frigjorde mänsklig skaparkraft och kreativitet. När innovatörer och entreprenörer fick frihet att skapa byggde de en helt ny värld som ökat både välståndet och livslängden mer än under de föregående 200 000 åren.  
Detta är historien om det äventyret, och en kampskrift mot den kontrolliver, missunnsamhet och rädsla som hotar det. Den tar oss genom århundraden av mänsklig historia och landar mitt i dagens heta debatter om kapitalism, outsourcing, företagsetik, miljö, konsumtionshets och lycka  
 
Johan Norberg http://www.johannorberg.net  
 
är idéhistoriker, författare och senior fellow vid tankesmedjan Centre for the New Europe. Han har tidigare publicerat bl a Den svenska liberalismens historia och Till världskapitalismens försvar, som har översatts till arabiska, engelska, grekiska, kinesiska/mandarin, polska, rumänska, ryska, urdu m fl språk.  
 

 
 
4)  
 
Fortsatt klar majoritet för ett NEJ till Trängselskatten I Stockholm
 
 
Mer kunskap gör att en klar majoritet av stockholmarna skulle rösta nej till trängselskatten. 56 % Stockholmarna skulle rösta nej till trängselskatten och 26 % ja om de kände till att dagens nivåer av trängselskatten inte ger några intäkter tillbaka till infrastruktur i regionen.  
 
Beräkningar gjorda av Stockholms Handelskammare visar att trängselskatten gör ett underskott på helårsbasis på 400 miljoner kronor med dagens skattenivåer och trafik. Undersökningen visar också att 56 % av väljarna är emot att försöket genomförs över huvud taget.  
 
I en neutral fråga, för eller emot trängselskatt, säger 45 % av de skulle rösta ja till trängselskatten. Men om följdfrågan ställs om de fortfarande är för, även om inga pengar går tillbaka till regionen faller ungefär en tredjedel av anhängarna till trängselskatten bort och kvar blir då 26 % som är för trängselskatt och 56 % som är emot.  
 
56 % av väljarna svarar att det var fel att satsa 3,8 miljarder kronor av skattemedel på försöket med trängselskatt i Stockholm. Det visar att försöket i grunden har ett svagt stöd bland väljarna, som inte fått ta ställning till om de ville ha det eller inte.  
 
- Detta visar att det är väldigt viktigt att väljarna får alla fakta klara för sig inför folkomröstningen om trängselskatt. I debatten låter det från förespråkarna som om trängselskatten ger pengar tillbaka till regionen till infrastruktursatsningar. Det stämmer inte. Trängselskatten ger med nuvarande nivåer netto ett underskott om 400 miljoner kronor och inte ens en fördubbling av skatten skulle ge pengar över till infrastruktur.  
 
- Förespråkarna för trängselskatten kommer att göra allt för att det ska verka som om skatten ger regionen intäkter. Nya skattepengar till kollektivtrafik och vägar i Stockholm är mer än välkomna, men trängselskatten kommer inte att generera dem.  
 
- Därför är det också - vilket även framförts av Sveriges ledande statsvetare - ett betydande demokratiskt problem att majoriteten i Stockholms stadshus har fattat beslut om en text på valsedlarna som inte är sann.  
 
Det säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare med anledning av undersökningen.  
 

 
 
Turism  
 
5)  
 
Thomas Brühl det är dags att söka ett nytt jobb – för Sveriges bästa!
 
 
Hej Toni,  
Tusen tack för alla dina tänkvärda artiklar, synpunkter och alla dina träffande kommentarer.  
Det är gott att du finns!  
 
Dessa rader är från en som inte kan låta bli att tycka att det är roligt med människor och försöker på mitt lilla sätt och vis att hjälpa till att dra turister till Sverige.  
Vi talades vid på Turmässan i Göteborg förra året, likaså pratade vi på telefon lite efteråt. Du kanske kan komma ihåg det?  
 
http://www.SwedenGate.de  
 
Över 5.700 unika besökare per dag och varje vecka sänder vi ut ca. 7.000 nyhetsbrev.  
Jag tycker vi har kommit mycket långt när man tänker på att vi inte har något kapital bak oss. Hade vi råd till ett riktigt kontor och en duktig person skulle vi bli den bästa Internetsidan betr. Sverige.  
 
Toni kommentar:  
Här har du ännu en entreprenör med betoning på ENTREPRENÖR. Dom sliter satsa eget kapital och gör ett hästarbete och är jordnära! För Sverige!  
Av naturliga skäl kommer inget stöd från Visit Sweden inte ens en länkning av en föredömlig bra site förekommer.  
Thomas Brühl, att du inte skäms hur du sköter verksamheten i Visit Sweden. Dina prioriteringar bekräfta bara att du tagit vid något alla andra före dettingar sysslat med.  
 
Att översvämma dom som gapar mest med pengar från skattebetalarna vilka har ett politisk inflytande. Vad som kommer ut av satsade pengar är ointressant vilket du ju redan initialt är medveten om när du inte ens kan hålla reda på hur mycket Visit Sweden är med och satsa i antal miljoner i olika projekt. Ditt senaste projekt i London tillsammans med branschens ständiga looooosers SAS, Stockholm Visitors Board, Radisson SAS och Scandic är ett bra exempel på när klia på ryggen gänget är i farten utan konkreta krav på resultat. Men det låter fint i den kommande årsberättelsen.  
 
Men vem ställer dig till ansvar för allt misslyckande och slöseriet med pengar till ständiga omorganisationer?  
 
Att arbeta med vinnarna som Ryanair och andra ställer andra krav än vad byrån FARFAR och dina medlöpare till medarbetare prestera. Acceptera bara Visit Sweden är en fortsatt katastrof för den svenska turistnäringen så som jag förutspådde. Det är dags att se sig om efter ett nytt jobb och därmed minska skadan för Sverige, gör det snarast Thomas, för Sveriges bästa!
 
 

 
 
6)  
 
Lidköping kommun reste till Karlstad för att besöka ishallen - men ishallen var låst
 
 
Lidköpings kommunledning fick inte se Karlstads Ishall vid sitt studiebesök i Karlstad. Ett sådant besök var planerat för att ishallen i Karlstad i stor utsträckning liknar den anläggning som en grupp arbetar för att skapa i Lidköping - men då för bandyändamål.  
 
Ishallen var stängd, all personal hade rest till Kanarieöarna på utbildning.  
 
Men Lidköping har många gemensamma frågor att diskutera med Karlstad visade det sig. Sjöfarten på Vänern och Vänerhamn är viktiga för båda städerna. Karlstad och Lidköping är huvuddelägarna i Vänerhamn och båda har intresse av att sjöfarten utvecklas på Vänern.  
 
Men vi har också andra frågor än just sjöfarten att samverka om. Vi har också talat om turismen, säger Kjell Hedvall, ordförande i kommunstyrelsen i Lidköping.  
 
Vi hade möte med såväl turistchefen som landshövdingen i Värmland och diskuterade utvecklingsfrågor för såväl Vänern som för turismen  
 
Toni kommentar:  
Resa till Karlstad för att titta på Ishallen och den är stängt då personalen finns på Kanarieöarna för utbildning!  
Och ni går alla fria?
 
 

 
 
7)  
 
Turism på Landet rena förlusten?
 
 
UMEÅ • TT  
Turismen i glesbygd ger inte mycket tillbaka till lokalbefolkningen. De flesta jobben går till unga säsongspendlare från staden och för lite intäkter från turismen gynnar den regionala utvecklingen, enligt en avhandling från Umeå universitet.  
 
En stimulans för glesbygdskommunerna vore om man kunde skriva sig på begränsad tid i en kommun eller skriva sig på flera platser samtidigt, enligt Linda Lundmark vid institutionen för kulturgeografi.  
 
Toni kommentar:  
Linda Lundmark du kommer gå långt i ett socialistisk styrt samhälle med krav om mera pengar som utjämning som kräver nya byråkrater som skall handlägga ärenden och folket i glesbygden kan se fram emot nya blanketter att fylla i.
 
 

 
 
8)  
 
Riksdagen klubbade beslut om flygskatt
 
 
2 juni 2006  
Flygskatt på 94 kronor för resor inom och 188 kronor för resor utom Europa. På fredagen klubbade riksdagen igenom beslutet, trots hårda protester.  
 
Flygbranschen hotar med omdirigeringar i trafiken till följd av beslutet, och de borgerliga partierna menar att förslaget har en försumbar miljöeffekt samtidigt som jobb och turism hotas.  
 
Skatten ska om den godkänns av EU-kommissionen ge statskassan 1,14 miljarder kronor netto och ingå i den gröna skatteväxlingen. Skatteundantag ska göras för flyg till och från flera platser i Norrland samt Gotland.  
 
Toni kommentar:  
Då har dom gröna och röda kommunisterna fått igenom som förväntat ännu en spik i kistan för svensk turism och bladdret från regeringen om ökning av turism förblir luftprat.  
 
Grattis Sverige till färden utför – den accelerera och alla tusentals egen förtagare som snart får ställa sig i kön att hämta socialbidrag eller står inför valet att immigrera! Det senare har redan en halv miljon gjort som insett galenskaperna.  
 
Som man väljer i val får man lida – det är val i september igen!  
Problemet är bara att det tar årtionden att rätta till alla vansinnigheter.  
 

 
 
Buss och kollektivtrafik  
 
9)  
 
Turistbussar får inte parkera intill stadshuset i Stockholm.
 
 
Turistbussarna får nu bara släppa av turisterna och åka till Lindhagensplan för att vända och komma tillbaka för att hämta turisterna. Stockholms största turistattraktion efter Slottet, skickligt skött av Visit Sweden, Visitors Board of Stockholm.  
 
Orsaken till detta är ett projekt för bättre luft.  
 
Toni kommentar:  
Och BR sysslar med alkolås förutom alla cykelställ frågor.
 
 

 
 
10)  
 
Hallå Vägverket det finns 1,5 miljon potentiella trafikvärdar
 
 
Trafikvärdarna är anställda av Vägverket. I Linköping får de sitt uppdrag från kommunen och från Östgötatrafiken. Det första uppdraget är att hjälpa resenärerna att hitta rätt vid resecentrum och att lotsa folk till rätt lokalbuss, fjärrbuss eller tåg.  
 
Det andra uppdraget är att senare i juni börja sitt arbete som resetränare. Reseträningen riktar sig till bland andra personer med funktionshinder, äldre eller andra som behöver öva sig i att åka kollektivt.  
 
Man ska kunna ringa upp en trafikvärd och bestämma en tid då man träffas och reser tillsammans. Om man till exempel aldrig har åkt buss kan det kännas som ett stort steg att göra det själv de första gångerna, säger Kjell Wärn.  
 
Anna Wallenius och Rifat Salagic har tidigare arbetat på Ericsson men blev uppsagda därifrån. Arbetet som trafikvärd är ett så kallat plusjobb.  
 
600 plusjobb  
I hela landet erbjuder Vägverket 600 plusjobb inom vägtransportsektorn. Många av dessa jobb är som trafikvärdar.  
 
Vi kan med detta ge resande ett plusvärde genom ökad trygghet och utökad service samtidigt som arbetsmiljön för chaufförerna blir bättre. Plusjobben bidrar till att nå målet om tillgänglig kollektivtrafik år 2010. Bättre bemötande och personlig service är viktigt och det stärker kollektivtrafikens konkurrens- och attraktionskraft, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.  
 
Toni kommentar:  
För att snygga till arbetslöshetssiffrorna får vägverket pengar för att anställa arbetslösa som redan är anställda (genom fasta bidrag varje månad) av samhället, dom får arbete hos länsbolagen.
Om man till exempel aldrig har åkt buss kan det kännas som ett stort steg att göra det själv de första gångerna, säger Kjell Wärn. Varför dom skall få betalt en gång till när man redan får sin försörjning är en gåta för alla som inte är ideologisk förblindade. Det finns 1,5 miljoner potentiella personer som kunde ta hand om var sin hållplats i landet och därmed vore Sverige som första land befriat från arbetslöshet!  
 
Som i Sovjet där fanns det heller ingen arbetslöshet, det fanns 10 anställda för varje arbetande person. Vilken himmelsk tanke att alla 1,5 miljoner arbetslösa fick en egen hållplats att hjälpa dom som inte åkt med någon buss tidigare att övervinna ångesten  
vilka fantastiska framtidsutsikter!  
Det finns inget piller mot denna kollektiva dumhet! Men tydligen pengar!
 
 

 
 
11)  
 
Regeringen tillsätter utredning om de svenska flygplatserna
 
 
Christina Rogestam har idag utsetts till särskild utredare för att göra en översyn av det svenska flygplatssystemet. Syftet med översynen är att lämna förslag till inriktning och prioritering av det långsiktiga statliga ansvaret för flygplatser i Sverige.  
 
Det befintliga flygplatssystemet i Sverige är omfattande och täcker stora delar av landet. Reguljär linjetrafik bedrivs vid 42 flygplatser. Staten äger 17 av dessa flygplatser. Därutöver finns 25 trafikflygplatser med kommunal eller privat ägare.  
 
- Det är 25 år sedan vi senast gjorde en översyn av de svenska flygplatserna, och det har hänt mycket under de åren, för enskilda personer, men också för svenskt näringsliv, säger infrastrukturminister Ulrica Messing.  
 
Christina Rogestam, tidigare VD för Akademiska Hus med mera, ska analysera och ge förslag till vilka alternativa möjligheter som finns för att säkerställa goda långväga resmöjligheter med hänsyn till både de transportpolitiska målen och kravet på kostnadseffektivitet. Potentialen till samverkan med andra trafikslag ska belysas, vilket kan utgöra kombinationer med flyg och markbunden kollektivtrafik i anslutning till regionala flygplatser.  
 
Flygplatsernas roll och betydelse för den internationella tillgängligheten ska också värderas, särskilt i fråga om direktlinjer till större europeiska nav. Även konsekvenser för den regionala konkurrenskraften, näringslivet och den enskilda konsumenten kommer att belysas.  
 
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2007.  
 
Toni kommentar:  
Utredaren har tydligen ingen arbetsuppgift då gäller det att konstruera ett arbete under 1,5 år eftersom hon tillhör maktens hantlangare.  
 
Svaret borde vara tre punkter som tar max 10 minuter att skriva ned.  
1) Samtliga Svenska Flygplatser säljs till professionella bolag som finns i Världen.  
2) Den kommersiella näringen löser till - från trafiken till samtliga flygplatser i fri konkurrens.  
3) Kommuner som vill ha mer frekventa avgångar än vad som ekonomisk kan motiveras kopplar upp en dator varifrån taxi / bussbolag kan ladda ned ett bidrag baserat per passagerare eller vilken annan modell man vill tillämpa utan att en enda person / byråkrat är involverad.
 
 

 
 
12)  
 
Eftersom cheferna på Länsbolaget i Västmanland saknar grundkompetensen måste Politikerna komma med lösningen?
 
 
Bättre kollektivtrafik på landsbygden, snabbare bussturer och tätare tågtrafik.  
Det ska bli verklighet när kollektivtrafiken på landsbygden i Västmanland nästa år får så kallade stomlinjer, som landstinget ska ansvara för.  
 
Det här bestämdes vid ett ägarmöte som Västmanlands Lokaltrafik hade härom veckan.  
Landstingets representant vid mötet, Glenn Andersson, är nöjd:  
 
Det känns väldigt bra att kunna starta upp med de här stomlinjerna som landstinget ska börja med. Det kan vi börja med redan 2007 nu, vilket är glädjande för alla västmanlänningar.  
 
Det blir alltså landstinget som tar det ekonomiska ansvaret för kollektivtrafiken på landsbygden - de så kallade stomlinjerna - medan kommunerna kommer att ansvara för kollektivtrafiken i tätorterna.  
 
Det är en lösning som ger kommunerna nya möjligheter att samordna den samhällsbetalda trafiken, säger Carola Gunnarsson, kommunalråd i Sala.  
 
Toni kommentar:  
Ett annat alternativ hade varit att lägga ned länsbolaget och låta privata företagare köra en trafik som styrs av marknaden.  
Det borde ha varit en naturligare lösning med en inbesparing på ett par hundra miljoner om året enbart i detta län som kunde ha använts till sjuk och äldrevården!  
 

 
 
13)  
 
Västtrafik kräver alkolås i anropsstyrd trafik
 
 
Artikeln finns att läsa i http://www.rt-forum.com/nyhet.html  
Västtrafik, som svarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland, ska i kommande upphandlingar kräva alkolås i alla fordon som används i den anropsstyrda trafiken, bl a färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor.  
 
Västtrafik kommer också att kräva att de taxiföretag som kör åt dem ska ha en drogpolicy.  
Sedan tidigare ställer man motsvarande krav på alla nya bussar som används i den allmänna kollektivtrafiken.  
 
De nya kraven berör ett 70-tal trafik- och taxiföretag och ca 650 fordon: taxibilar, specialfordon och bussar.  
 
Toni kommentar:  
Eftersom en svensk byråkrat bara kan ta tag i en fråga i taget är det alkolås som nu är på modet. Ding Pelle Debatt som skapar nya kostnader och tekniska problem.  
 
Avskaffa politikernas inflytande genom att ta bort fotbojorna från näringen och förklara den som myndig genom att avreglera, bort med planhushållningen – lika myndig som flygbranschen eller andra branscher dit politikerna ännu inte fått fotfäste och låt oss hoppas att så skall det förbli.  
 

 
 
14)  
 
Ny miljözonsrazzia av Polisen vid Liseberg i Göteborg i torsdags den 1 juni 2006.
 
 
a) Smålandsbussen lär ha fått en buss utbärgad.  
Bussen står 75 meter på ”fel” sida av Mölndalsån.  
Polisen lät bärga bussen.  
 
Fråga:  
Har polisen rätt att bärga ut bussen?  
 
b) Var åskådare till på parkeringen vid södra ingången till Liseberg i Göteborg, Torsdagen den 1 juni. När jag kom med min buss till parkeringen stod polisen där och "gottade sig" för de hade haffat en "miljösyndare" han hade ju inget Miljözon-märke, men stod ju på parkeringen som är inom miljözonen. Inom tjugo minuter dyker en bärgare upp, tar fram dragstången och drar denna Neoplan från Glimma Buss, från parkeringen och över Mölndalsån till norra stranden av ån, alltså ca: 100 meters bärgning.Miljözonen går tydligen längs med ån. Detta kostade bussägaren 12.000:- skr, böter och bärgning tillsammans. Man kan fråga sig om miljön blev bättre av detta.  
 
Toni kommentar:  
Nej Polisen har inte rätt samtidigt som Polisen begår ett lagbrott.  
Nu finns det ju inget som hindrar Polis från att begå felaktigheter, tyvärr har vi just en grupp Poliser i Göteborg som anser sig stå över lagen.  
 
Smålandsbussen och Glimma Buss bör rimligen vägra betala boten samt kräva skadestånd. Genom att bestrida får man det domstol och påpeka att miljözonen som den är utformad, strider mot svensk lag då bara Vägverket kan utfärda regler som kräver tekniska förändringar av motorer.  
 
Även EU har påtalat det oriktiga med lagen och har hotat Sverige till EU domstolen ifall man inte ändra på föreskrifterna. Föraren skall vägra acceptera boten genom att bestrida samt göra Polismannen uppmärksam på att han begår ett lagbrott och därmed ett tjänstefel, det skall han göra när Polisen begår övergreppet.  
Är man riktig på hugget skall man anmäla alla inblandade Polismän till JK!  
 
Miljözonen som den är utformad för turistbussar är olaglig det har jag påpekat åtskilliga gånger. Till och med bussförbundet BR har yrvaket kommit underfund med detta och skickat en skrivelse till EU som jag läst och bara kan kommentera med en stor suck! Visserligen har regeringen på nytt skickat en förändrat skivelse till EU som skall prövas även den är inte acceptabel och jag bara utgår ifrån att man får korrigera förslaget.  
 
Så länge EU inte godkänt regeringens förslag får Polisen inte agera det är den enkla kontentan!  
 
I min artikel ovan nr 2 har jag som rubrik:  
Folk vänjer sig vid missförhållanden och övergrepp. Demokratiska problem och tendenser till korruption ses som naturliga företeelser.  
Det är där vi är, man vänjer sig och som så ofta sitter svenska bussägare och blir fogliga närmast gör sig i byxan när statsmakten rycker ut. Det gjorde man också i DDR, Sovjet och andra totalitära stater. Det är fruktansvärt att se på när svensk förvaltning genom ändamålsglidning flyttar fram sina positioner som övergår till författningsvidriga åtgärder.  
Det är upp till varje företagare att ta ställning vad man vill göra, det finns tyvärr gott om tröttmössor i branschen, jag tror inte Smålandsbussen tillhör dem.  
 

 
 
15)  
 
Dåliga Connexbussar i Malmö
 
 
Artikeln finns att läsa i http://www.rt-forum.com/nyhet.html  
 
Polisen har vid flera tillfällen tvingats stoppa Connexägda bussar på motorvägen utanför Malmö – inte för fortkörning utan därför att bussarna inte kommer upp i trafiksäker hastighet. Det rapporterar Sveriges Radio Malmö.  
 
Enligt SR Malmö finns det stora brister på framför allt Connex bussar i staden. Connex svarar för 50 procent av stadstrafiken i Malmö.  
Passagerare vittnar om bussar där motorerna plötsligt slutar att fungera, där det läcker in när det regnar och som skumpar fram.  
 
Mikael Nilsson, huvudskyddsombud på Connex i Malmö, bekräftar bristerna för SR Malmö.  
– Det har hänt att bussar bara kommit upp i 30 km/tim på motorvägen. Då finns det risk för att man ställer till med olyckor.  
 
Eron Runström, Connex personalchef i Malmö, förklarar problemen med att bussarna har barnsjukdomar.  
– Många har jobbat med problemen genom åren. Men fortfarande kan bussen gå bra i några timmar. När man sedan ska starta den går inte motorn.  
 
Toni kommentar:  
Eron Runström, Connex förklarar problemen med att bussarna har barnsjukdomar.  
Ja jisses och du tillåts arbeta i branschen? Känner du till att bussar har man tillverkat i över 100 år? Att problemen ni har är hemmagjorda i ivern att krypa för politikerna och en inkompetent ledning i Skånes Länsbolag?  
 
Härligt med planhushållning där man gömma sig bakom andra för det är alltid någon annan som är ansvarig, så var det i DDR, Sovjet så är det i dagens Sverige.  
 

 
 
16)  
 
Swebus ni är ta mig tusan dummare än vad som borde vara tillåtet?
 
 
Sveriges största expressbussföretag, Swebus Express, ger sig nu in i konkurrensen om trafiken från Sverige till kontinenten. Trafiken startade den 1 juni i samarbete med det stora tyska expressbussföretaget Gullivers som har ett omfattande linjenät i Europa och som är en tuff konkurrent till Eurolines.  
 
Toni kommentar:  
Först förstör ni GDG som var ett i särklass välskött bolag och förintar allt vad bolaget hade i human kapital. 15 år senare och en sådär 12-14 miljarder kronor senare i rena förluster kommer ni på den ljusa idén att koppla ihop något som ni redan en gång förstört.  
Man saknar ibland ord över alla dessa befängda individer till chefer!  
 

 
 
17)  
 
Danmark har insett det England insåg snart 20 år sedan – avreglera Järnvägen STATEN HAR INTE LÄNGRE RÅD!
 
 
Kunde läsa häromdagen i den danska finanstidningen Børsen.  
Danmarks motsvarighet till SJ, DSB, ska vara i privat ägo senast år 2010.  
Den bedömningen gör den danske transportministern Flemming Hansen som nu vill skynda på regeringens ambitioner att göra sig av med statsjärnvägarna,  
 
Toni kommentar:  
Naturligtvis kan all trafik inte skötas på enbart kommersiella grunder utan samhället måste gå in med stödpengar, men det blir till helt andra villkor i fri konkurrens där vinnaren är skattebetalaren och företagen kan skapa trafik genom att använda sina geniknölar istället för att fylla i ansökningsblanketter. Grattis Danmark!  
 

 
 
18)  
 
Regeringen vill stoppa trafikföretag från andra EU länder att konkurrera i Sverige
 
 
Inför rådets möte om transport 8-9 juni samråder infrastrukturminister Ulrica Messing med EU-nämnden om de nya försöken att nå en överenskommelse om ändringar i reglerna för tilldelning av kontrakt för kollektivtrafik på väg och järnväg.  
 
Bakgrund  
 
Förslaget behandlar hur kontrakt skall tilldelas transportföretag som utför kollektivtrafik på järnväg och väg. Förslaget, som är en omarbetning av två tidigare förslag, tar hänsyn till diskussionerna om vitboken om tjänster av allmänt intresse och till rättspraxis (Altmark-domen). Huvudregeln i förslaget har inledningsvis varit att kontrakt ska tilldelas efter anbudsförfarande i konkurrens. Ett annat syfte med förslaget är därför att fastställa en ordning som så lite som möjligt påverkar konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna. Under behandlingen av förslaget har det dock visat sig att många MS inte vill ha anbudsförfarande utan vill kunna direkttilldela kontrakt till de transportföretag de själva väljer ut, i många fall tidigare monopolföretag. I ett sådant läge har fråga aktualiserats om de MS som tillämpar ett system med anbudsförfarande i konkurrens ska kunna utestänga företag från länder som har mindre öppna marknader från att delta i anbudsförfarande.  
 
Rättslig grund och beslutsförfarande  
 
Rättslig grund är artiklarna 71 och 89 i EG-fördraget. Beslutsförfarande sker enligt fördragets artikel 251. Rådet beslutar med kvalificerad majoritet i medbeslutandeförfarande med Europaparlamentet.  
 
Svensk ståndpunkt  
 
Sveriges inställning till förslaget har inledningsvis varit ganska positiv eftersom det inte innebär några väsentliga ingrepp i det regelsystem som vi i dag tillämpar i Sverige. Under behandlingen av förslaget har det dock visat sig att många MS inte vill ha anbudsförfarande utan vill kunna direkttilldela kontrakt till de transportföretag de själva väljer ut, i många fall tidigare monopolföretag.  
 
SE bör motverka ökade inslag av marknadsbegränsningar som bland annat alltför långa kontraktstider, omfattande möjligheter till direkttilldelning till så kallade interna företag och alltför långa övergångsperioder. En majoritet MS är överens om att alla kontrakt som avser järnvägstrafik ska kunna direkttilldelas.  
 
SE bör tillsammans med ett antal likasinnade MS (EE, IT, NL, SK och UK) försöka begränsa denna möjlighet till enbart långväga tågförbindelser för att inte motverka marknadsöppning för den typ av trafik där SE har en öppen marknad. Vidare bör SE verka för att kontraktstiderna inte förlängs alltför mycket i jämförelse med KOM:s ursprungliga förslag. Slutligen bör SE driva frågan om ömsesidighet när det gäller marknadstillträde.  
 
Europaparlamentets inställning  
 
Europarlamentet anser att det redan lämnat sina synpunkter på tidigare förslag och kommer därför inte att göra någon särskild läsning av det nu aktuella förslaget som är en omarbetning av två tidigare. I det aktuella förslaget har många av Europaparlamentets ändringsförslag arbetats in så det är troligt att parlamentet kan godta stora delar av förslaget i dess nuvarande utformning.  
 
Förslaget  
 
Artikel 1: Syfte och tillämpningsområde  
 
Förordningens tillämpningsområde är detsamma som i det tidigare förslaget, dvs. kollektivtrafik på väg och spårbunden kollektivtrafik. Syftet med förslaget begränsas till fastställandet av ramarna för de behöriga myndigheternas tilldelning av ensamrätt och ersättning för allmän trafikplikt, dvs. de myndighetsåtgärder som medför den största risken att påverka konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna.  
 
Artikel 2: Definitioner  
 
Begreppen "kollektivtrafikföretag" och "avtal om allmän trafik" definieras så att de täcker alla rättsliga relationer mellan myndigheterna och transportföretagen. "Internt företag", "behörig lokal myndighet" och "regional transport eller fjärrtransport" definieras på ett sätt som skall göra det möjligt att tillämpa bestämmelsen om direkttilldelning i artikel 5. Definitionen av lokal järnvägstrafik har försvunnit eftersom en majoritet MS vill kunna direkttilldela alla järnvägskontrakt. SE, UK, EE, IT och SK har invändningar mot detta.  
 
Artikel 3: Allmänna bestämmelser och avtal om kollektivtrafik  
 
Texten i den här artikeln har hämtats från det tidigare förslaget och rör skyldigheten att sluta avtal om kollektivtrafik med det utvalda transportföretaget samt en del allmänna bestämmelser.  
 
Artikel 4: Obligatoriskt innehåll i avtal om kollektivtrafik och i allmänna bestämmelser  
 
Den här artikeln innehåller bestämmelser om avtalens innehåll och löptid. Den behandlar, med beaktande av den senaste tidens rättspraxis (Altmark-domen), skyldigheten att fastställa allmän trafikplikt och metoder för beräkning av ersättningen för allmän trafikplikt.  
 
Artikel 5: Tilldelning av avtal om kollektivtrafik  
 
I punkt 1 klargörs kopplingen till gemenskapens regelverk om offentlig upphandling.  
 
Genom punkt 2 får de lokala myndigheterna möjlighet att själva tillhandahålla kollektivtrafiktjänster eller att uppdra åt ett internt företag som myndigheten kontrollerar fullt ut på samma sätt som sina egna avdelningar att tillhandahålla sådana tjänster, dock under förutsättning att verksamheten endast bedrivs inom de lokala myndigheternas geografiska område. Detta område har utvidgats under arbetet med förslaget.  
 
I punkt 3 fastställs principen om att avtal skall tilldelas genom ett anbudsförfarande och hur ett anbudsförfarande skall gå till. Genom denna punkt införs också möjligheten till förhandlingar.  
 
I punkterna 4 (mindre avtal ), 5 (nödåtgärder) och 6  
 
(all järnvägstrafik) finns bestämmelser om omfattande undantag från skyldigheten att tilldela kontrakt genom ett anbudsförfarande.  
 
Artikel 6: Ersättning för kollektivtrafik  
 
I punkt 1 hänvisas till bestämmelserna i artikel 4 och i bilagan om villkoren för och beräkning av ersättning vid direkttilldelning av avtal.  
 
I punkt 2 fastställs de behöriga myndigheternas skyldigheter gentemot kommissionen när det gäller kontrollen av att förordningen tillämpas på rätt sätt.  
 
Artikel 7: Offentliggörande  
 
I denna artikel fastställs vad som krävs (årlig rapport och offentliggörande i Europeiska unionens offentliga tidning) för att garantera tillräcklig insyn.  
 
Artikel 8: Övergångsperiod  
 
I denna artikel fastställs bestämmelser om avtalets löptid och olika övergångsperioder för busstransportsektorn (8 år) och järnvägstransportsektorn (10 år).  
 
I artikeln fastställs också en mekanism för successivt införande av anbudsförfaranden och där regleras även frågan om avtal som slutits före förordningens ikraftträdande.  
 
Principen om ömsesidighet under övergångsperioden bibehålls.  
 
Artikel 9: Förenlighet med fördraget  
 
Enligt artikeln är endast sådan ersättning för allmän trafikplikt som utbetalas i enlighet med förordningen förenlig med den gemensamma marknaden. Den omfattas dessutom inte av kravet på förhandsanmälan.  
 
Artikel 10: Upphävande  
 
Förordning 1107/70, som blivit föråldrad, upphör att gälla.  
 
Artikel 11 Uppföljning  
 
I denna artikel fastställs att kommissionen skall följa upp hur förordningen genomförs och hur kollektivtrafiken i Europa utvecklas.  
 
Bilaga: Regler för beviljande av ersättning i de fall som avses i artikel 6.1  
 
Bilagan innehåller de regler som är nödvändiga i de fall där avtal tilldelas utan anbudsförfarande.  
 
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa  
 
Regler finns framförallt i lagen om offentlig upphandling (1992:1528).  
 
Någon detaljerad genomgång om förslagets effekter på befintliga svenska regler har ännu inte gjorts. En preliminär bedömning är att det går att fortsätta att tillämpa det svenska regelverk som idag tillämpas vid upphandlig av kollektivtrafik med iakttagande av förslagets regler som komplement. Övriga regler som kan tänkas påverkas av förslaget finns i lagen om ansvar för viss kollektiv persontrafik (1977:734).  
 
Ekonomiska konsekvenser  
 
En preliminär bedömning är att förslaget inte får några nämnvärda konsekvenser för berörda svenska aktörer eller statsbudgeten.  
 
Övrigt  
 
Fortsatt behandling av ärendet  
 
Om rådet kan enas om en politisk överenskommelse kommer ärendet efter sedvanlig behandling att slutligt antas som A-punkt vid ett rådsmöte och sedan gå vidare till EP för en andra läsning.  
 
Toni kommentar:  
Försök bara en gång fundera istället i termen– avreglera – låt företagen ta han kollektivtrafiken i konkurrens om kunderna såsom i England som 1 exempel.  
 

 
 
19)  
 
Mobilfria zoner i kollektivtrafiken
 
 
Den rödgröna majoriteten i SL:s styrelse beslöt idag hur mobiltelefonfria zoner i kollektivtrafiken i Stockholms län ska genomföras. Det blir längst bak och längst fram i t-banetåg och pendeltåg, och i främre delen av bussarna. Även lokaltåg och spårvagnar berörs.  
 
SL-styrelsens beslut idag innebär att mobiltelefonfria zoner införs i samband med hösttidtabellen. Klistermärken med en överkorsad mobiltelefon kommer att informera resenärerna.  
 
Frågan har drivits främst av miljöpartiet, dels med tanke på elallergiker och dels på dem som vill slippa höra andras "mobilprat" på tåg och buss.  
Den borgerliga oppositionen i SL:s styrelse reserverade sig mot beslutet. Maria Wallhager (fp) säger till ABC att pengarna det kostar behövs bättre till annat, att trängseln i kollektivtrafiken inte ger resenärerna möjlighet att välja zon i tågen och att elallergiker inte kan komma ifrån att till exempel tunnelbanan är full av elektronik.  
 
Blir det borgerlig valseger i september kommer mobiltelefonfria zoner i kollektivtrafiken att avskaffas, säger Maria Wallhager.  
 
Toni kommentar:  
Fria zoner mot dom som luktar vitlök? Fria zoner mot dom som dränker sig i Parfym?  
Fria zoner för dom som har nöt allergi? Inget skämt, satt på ett svensktplan ”var annars” när flygvärdinnan ropade ut till 190 passagerare att inte äta någon chokladkaka som innehöll nötter då vi hade en person ombord som angav att hon var allergisk mot nötter!  
Undrar vad framtidens forskare kommer att rubricera dagens ledare?  
Nåt bättre ord än Idioter kan jag i alla fall inte komma på!  
 

 
 
Till slut!  
 
20)  
 
De svenska hushållens förmögenhet nådde upp till en ny rekordnivå
 
 
De svenska hushållens förmögenhet nådde upp till en ny rekordnivå  
under årets första kvartal enligt SEB:s sparbarometer. Bakom lyftet låg börsuppgång, stigande bostadspriser och ökat nysparande.  
 
Nettoförmögenheten, hushållens tillgångar minus skulder, ökade med fem procent till 6 204 miljarder kronor från årsskiftet till utgången av första kvartalet enligt barometern. Upplåningen ökade med omkring tolv procent på årsbasis, den högsta ökningstakten på tio år.  
 
Toni kommentar:  
Jaha och att allt är byggt på lån som sammanfattningsvis är en dopad ekonomi, fallet kommer blir svidande, åter igen!  
 

 
 
21)  
 
Veckans Spanien  
 
Rumänsk inbrottsliga hade gömma i skogen
 
Guardia Civil har gripit fem rumänska medborgare som gömde ett stort stöldbyte i en skog i Tarragonaprovinsen. Ligan misstänks ligga bakom ett hundratal våldsamma inbrott i Katalonien sen senaste tiden. I gömstället i skogen ska de både ha bott och förvarat inbrottsgodset. Förutom en stor mängd stulna föremål har polisen även beslagtagit ett flertal vapen.  
 
Slut på vattenrestriktionerna  
Vattenrestriktionerna på västra Costa del Sol upphävdes 1 juni. Anledningen är att vattenreservoarerna är helt fyllda och överträffar med råge den gräns som de andalusiska regionalmyndigheterna satte upp när restriktionerna infördes i november förra året. Minimigränsen för att upphäva restriktionerna sattes till 45 kubikhektar vatten och reservoarerna rymde i slutet av maj 56 kubikhektar. Detta innebär att det åter blir tillåtet att vattna trädgårdar, fylla simbassänger och exempelvis tvätta bilen privat.  
 
Tusentals turister lurades med falska Time sharing lägenheter hundratal svenskar bland alla lurade  
Nationalpolisen har sprängt en liga som misstänks ha bedragit uppemot 15 000 turister på Costa del Sol, genom falska s.k. time-sharinglägenheter. Polisen har legat ligan på spåren i flera år, men hade hittills inte kommit åt ledarna. De flesta misstänkta är engelsmän och de bedragna turister från de flesta EU-länder. Ligan ska ha administrerat ett nätverk av cirka 300 företag som skapats och lagts ned ömsom vartannat och de misstänks ha tjänat omkring 18 miljoner euro de senaste fem åren på falska lägenhetsaffärer. Många av de bedragna har inte ens anmält bedrägeriet, då den enskilda summan inte var särskilt stor och de samtidigt skämdes för att de låtit sig luras.  
 
Bolånen ännu dyrare  
Det blir allt dyrare att betala av hypotekslånen. Den ledande hypoteksräntan Euribor steg i maj kraftigt till 3,308 procent. Det är den högsta nivån sedan augusti 2002. Det innebär i sin tur att ett genomsnittligt hypotekslån blir nästan tusen euro dyrare om året.  
 
Nya dystra inflationssiffror  
Inflationen steg i maj till den högsta nivån sedan 2001. Det framgår av preliminära siffror från statistikbyrån INE, som offentliggjordes redan 30 maj. Inflationen på årsbasis steg med 0,2 procentenheter, till 4,1 procent. De mer detaljerade siffrorna för maj presenteras 13 juni.  
 
En tiondel av Spaniens arbetande befolkning är utlänningar  
Tio procent av de inskrivna i den spanska försäkringskassan är utlänningar. Per 30 april fanns 18 559 178 personer inskrivna hos försäkringskassan, av vilka 1 803 323 var utlänningar. Den största gruppen är britter och utlänningarna koncentrerar sig i första hand i regionerna längs Medelhavskusten samt Madrid. Siffrorna visar vidare att 8,5 procent av utlänningarna är registrerade som egenföretagare.  
 
Tidigare borgmästare dömda till fängelse  
De tidigare socialistiska borgmästaren i Sanlúcar de Barrameda samt Chipiona har dömts till fängelse och ämbetsförbud för mutförsök. Provinsdomstolen i Cádiz finner Agustín Cuevas och Luis Mario Aparcero skyldiga till anklagelserna om mutbrott och egenmäktigt förfarande. De döms till två, respektive ett och ett halvt års fängelse samt 370 000 euro i böter vardera. Cuevas beläggs dessutom med tio års ämbetsförbud och Aparcero med fem års avstängning.  
 
Dyra "pipas" det inte finns mycket annat att göra än att äta solrosfrön.  
En 21-åring i staden Churriana har dömts till 100 euro i böter för att han slängt skal från solrosfrön på gatan. Mannen anmäldes av lokalpolisen och kommunen valde att bötfälla honom. Oppositionspartiet PSOE anser att straffet är oproportionerligt och menar att utbudet av nöjen för ungdomar i kommunen är så litet att det inte finns mycket annat att göra än att äta solrosfrön.  
 
Oro för våldsamma inbrott i Katalonien  
Våldsamma inbrott i Katalonien har föranlett Guardia Civil att skicka 200 extra poliser till regionen. Under våren har ett flertal hus utsatts för inbrott. Det som är speciellt alarmerande är att tjuvarna slår till även när ägarna är hemma och många har utsatts för misshandel, för att tvingas ange var de gömmer sina värdesaker. Kraven på skärpt bevakning är stor och Guardia Civil kommer brådskande att öka sin personalstyrka i Katalonien med 20 procent. Deras uppgift blir i första hand bevakning i de bostadsområden där regionalpolisen Mossos d´Esquadra inte räcker till.  
 

 
 
22) Volvo gjorde rätt när dom flydde Sverige! Påstår Olof Tegström  
Läs sist i detta Newsletter varför det är så.
 
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa och swisch är du i Alicante  
08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
Nummer 1 i Spanien!  
http://www.eurocasacar.eu  
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona Girona flygplatser som är några av 30 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 
World Wide Biluthyrning  
Hyra bil i övriga världen gör du på http://www.telluscar.eu eller på http://www.telluscar2.com  
Över 6000 destinationer inkl Kanarieöarna, Sverige, USA, UK, Italien, Tyskland osv

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.