Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Bäste läsare av Nyhetsbrevet “ Varning Schönfelder” detta är nr 22 och något sommar uppehåll är det inte tal om, kanske bara lite glesare mellan utgåvorna.  
 
I denna utgåva kan du läsa följande:  
1) Helhetssyn! SL:s ”Schön” dömd till villkorligt fängelsestraff,  
 
2) Känd profil i branschen fick 2 års fängelse och näringsförbud  
 
3) Kalle Anka domstolen har fel  
4) Branschen och svensk media  
5) Myndigheters övergrepp skapar rädsla i en hel bransch!  
 
6) Farlig avtrubbning hos politikerna?  
 
7) Tokupphandling i Stockholm stad  
 
8) Ulf Nilson: Vi behöver demokrati – inte byråkrati  
9) Veckans Svenskrelaterade Rysslands förlust, shit happens!  
 
10) PÅ Mallorca blir det fler järnvägslinjer!  
 
11) Tillsättning som belöning, stärker myglet inom makten!  
 
12) Ny moms på kollektivtrafiken?  
 
13) Lägg till i analysen att branschen har utvecklat ett skråtänkande…  
 


 
 
1)  
 
Helhetssyn!  
 
I majnumret av Psykologförbundets tidning Psykologen skriver förbundets ordförande Lars Ahlin på ledarplats:  
 
"I vårt komplicerade moderna Sverige saknas alltför ofta helhetssynen och man kan fråga sig om vårt svenska samhälle är organiserat för de behov som dagens medborgare har och för de förutsättningar som gäller för människor i dag. Knappast. Tvärtom så motverkar samhällsektorernas uppdelning ett helhetstänkande. Hälso- och sjukvården (landstinget), socialtjänsten, barnomsorgen, skolan (kommunen), försäkringskassan, arbetsförmedlingen (staten) - alla lever sina egna liv. Med egen budget, egna styrsystem, egna regelverk och kultur. Nu när det mer än någonsin krävs sektorsövergripande insatser, sett ur individens synpunkt, så har beslutsfattare sällan vare sig kunskap, möjligheter eller mandat att titta utanför den egna sektorns verksamhet. I stället för helhetssyn kan vi snarare tala om tunnelseende"  
 
Toni Kommentar:  
Ännu en som fått upp ögonen och börja inser det allvarliga i ett system som går fel, bort från demokrati till något som mest påminner om en sken demokrati.  
 
Förre SL-chefen nyligen dömd till villkorligt fängelsestraff utses till hedersmedlem i UITP av kompisarna i SLTF. UITP ännu en organisation som bara kostar pengar, legitimera svenska länsbolagschefer att resa ut i världen med ett släptåg av politiker och fackföreningsfolk man skall ju umgås och så kan man tala ostört. Kontrollfunktionen av bolaget sätts ur spel, man umgås och planera nya attacker hur man skall kapa åt sig mera bidrag. Något man dra nytta av vad som sägs inom UITP? Nej inte ett smack, ett första krav hade varit att SLTF politrukerna hade kunnat enas om att man kan använda samma typ av bussar i hela landet och därmed sparar miljoner till skattebetalarna. Det finns inget legitimt i att resa ut till alla världens hörn för en grupp länsbolagschefer och politiker från nåt län i landet. UITP ett totalt överflödigt förbund håller möten runt världen och presentera sig som en maktfaktor man inte är, samtidigt som man ger sken av att påverka något någonstans i världen, något man inte kan.  
 
SLTF ser till att ta hand om sin ”Schön” dömd till villkorligt fängelsestraff, men sådant rapporteras inte i Tidningen Trafik Forum, man satsa på glömska, endast att Schön tagit plats i UITP, detta är ett citat direkt från Tidningen  
 
2005-06-08 [kollektivtrafik]  
 
Den förre chefen för Storstockholms Lokaltrafik, Gunnar Schön, har valts in som hedersmedlem i den internationella kollektivtrafikunionen, UITP.  
 
Schön tvingades lämna sin tjänst på SL för drygt två år sedan. Han hade då anklagats bl a för att ha låtit SL betala privatresor för hans hustru liksom en mobiltelefon till sin dotter.  
 
För några veckor sedan frikändes han av Stockholms Tingsrätt för de flesta av de punkter han anklagats för. Schön fälldes endast för affären med mobiltelefonen
 
 
Nåja Herr redaktör, en fällande dom med villkorligt fängelsestraff är en ovanlig stark juridisk dom med tanke på att systemet dömer sin ”egen” pöjk.  
Anpassat nyhetsrapporteringen ” i branschens största tidning” som är till för dom egna. Det är du som betalar den via en tvångsanslutning via BR. Det är bolagen som fjäskar runt länsbolagen samt bolag och verksamheter som är en del av dom som vill ta livet av den privata bussbranschen, det är dom som förser tidningen med annonser och därmed förser indirekt tidningen med pengar för att vara språkröret för en grupp i samhället som borde ställas inför åtal hela bunten om det funnits lagar med ansvar för dom som får lön från skattebetalarna.  
Nu finns inte en dylik lag, det har samma gäng tagit bort för länge sedan varför man kan resa till Australien, Syd Amerika och alla omöjliga platser på fullt betalande flygbiljetter a la 40-60.000 kronor stycket slänga iväg hundratusentals kronor på hotell, traktamenten, restauranger. Enbart att resa till Oslo för SL potentaterna gick lös på dryga en kvartsmiljon kronor förra året. Ingen reagera, ingen ifrågasätter. Man slänger ut pengar på de mest otroliga saker hela kontrollfunktionen är satt ur spel organiserat av folket runt grytorna, om inte SvD och mitt Newsletter hade rapporterat om Schön´s fiffel hade han fortfarande suttit kvar. Uppgifterna kom från folket i Stadshuset som till slut fick nog av skattebedrägeriet. Vem har mod att rapportera nästa bedrägeri som dagligen pågår i dom allra flesta länsbolagen?  
 
Förstörelsen av kunskap, övergreppen, kapitalförstörningen inom kollektivtrafiken som rotat sig så att folk i allmänhet inte kan värdera servicen kontra kostnaden då ingen kan se helheten mycket noga politiserad som väl döljs i ett politiskt spel mellan regeringen röda och gröna kommunister, en lamslagen opposition, kommunförbundet, landstingen och ett koppel länsbolagschefer som lakejer.  
Frågan är om branschens företrädare är kapabla att se helheten?  
System felet i Sverige smyger sig in, överallt där alla tvingas in i ett politiskt beroende. Jag tar upp som alltid ett antal exempel som är ett försök att få dig att vakna och förstå att den inslagna vägen leder till fördärv och en ohygglig skada för hela landet.  
I detta Newsletter kan du se sammansättningen av Arbetsgivarverkets styrelse, bestående av kompisar, maktens belöning till dem som inordna sig i leden.  
Inte undantagen är en branschförening som i grunden är fel konstruerat, där tiden stått still i årtionden, där den enskilde företagaren lider och tvingas allt oftare i konkurs med allt vad det innebär av personligt lidande, kapitalförstörning och lojala anställda som förpassas in i arbetslöshet med allt vad detta innebär. Men branschen fortsätter som om detta inte spelade någon roll, bara man kan vara med och ta för sig vid köttgrytorna, medlemmarna i övrigt dumskallar som inte förstår bättre skall skylla sig själv, det tycka vara mottot för dem som satt sig att leda ett förbund i stillestånd med en VD som lakej som inte begriper överhuvudtaget någonting om någonting, bara detta faktum är ett botten rekord i sig.  
Som man bäddar får man ligga, som man röstar får man lida, tänk på det i september när det förväntas att du skall hålla upp handen.  
Men dansen på kvällen efter årsmötet den blir underhållande, i en värld av medlöpare.  
 

 
 
2)  
 
Känd profil i branschen fick istället 2 års fängelse och näringsförbud  
 
Kommer Du ihåg Berton, han var en känd profil i branschen, arbetade med kortkryssningar från Mjölby resebyrå. Efter en del utsvängningar som försäljsningsansvarig för olika rederier hamnade han hos "Danmarksspecialisten” med säte i Strömstad. Firman gick i konkurs med skulder på 4-5 miljoner. Stena var nog störste förloraren.  
För några veckor sedan dömdes Berton till 2 års fängelse och 5 års näringsförbud.  
 
Det är skillnad inför lagen, den ene han var en ”av grabbarna” och Berton en glad ”skit” som hade talats gåva men kunde inte hantera pengar.  
 
Inför Gud är vi alla lika sägs det, inför lagen gäller det att vara med i partiet, likheten inför lagen den togs bort för många år sedan.  
 

 
 
3)  
 
Kalle Anka domstolen har fel  
 
Nyligen kunde jag läsa en artikel från branschtidningen Resumé som blivit fälld i Pressens opinionsnämnd. Det är en Kalle Ankadomstol instiftad av Tidningsutgivarna som ska se till att allmänheten, det vill säga vanligt folk, inte trakasseras i spalterna. Vi har enligt allmänhetens pressombudsman Olle Stenholm brutit mot "god publicistisk sed".  
Det anser jag att Resumé inte har gjort.  
 
Det påminner mig starkt om BR:s agerande mot ”spritbussarna” och annat man varit med om att döma ut bussbolag som till skillnad från många andra inte lever på bidrag.  
 
Till att börja med så skriver Resumé inte om allmänheten utan om en bransch för en bransch. Vår upplaga är mycket låg, inte i förhållande till våra konkurrenter, men till traditionella dagstidningar och magasin. Vi skriver inte om "vanliga" människor utan nästan uteslutande om höga chefer i vårt bevakningsområde. Vår uppgift är att vara mycket kritiska.  
 
Vem kan påstå att man skriver kritisk i bussbranschen möjligen Busstidningen som börja alltmer att publicera artiklar som i vart fall ifrågasätter.  
Resumé avser inte att betala någon straffavgift och kommer inte att publicera nämndens felaktiga beslut.  
 
Den misstänkta chefen friades sedermera från alla misstankar. Vill han eller någon annan processa mot Resumé föreslår jag att vederbörande vänder sig till en riktig domstol. Kalle Ankadomstolar är inte värdelösa, men i Resumés fall blir det ohållbart. Vår uppgift är att granska en bransch, en elit enligt många. Vi finns inte till för allmänheten och allmänheten läser inte det vi skriver. Vi är en affärstidning och granskar medie- och marknadskommunikationsbranschen. Det kommer vi att fortsätta att göra.
 
Med andra ord raka motsatsen till tidningen Trafik Forum som slickar maktens folk i röven i varje utgåva av Trafik Forum, något som visat sig vara ytterst lönsamt!  
 

 
 
4)  
 
Branschen och svensk media  
 
När en bussägare intervjuas i någon av branschens båda tidningar beklaga dessa sig som Amen i kyrkan över att det aldrig skrivs något positivt i dagtidningarna, en och annan redaktör faller snabbt in i denna kör av klagan. Varför? Vad har branschen att säga allmänheten som är positivt? Jag menar inte reklam utan ett bärande budskap som är av allmänt intresse, ett budskap som en journalist inte bara kan låta gå förbi som är viktigt för tidningens läsare eller TV kanalens tittare. När har branschen haft ett dylikt budskap?  
Under senare århundradet bara en gång så vitt jag kan begripa det hela, det var när Expressbusstrafiken avreglerades i en slags avreglering som fortfarande är en reglering men det som skedde var i alla fall bättre än vad som var möjligt tidigare.  
På vilket sätt branschen har medverkat till en sken bar avreglering? Nejdå det var EU lagarna som tvingade fram en avreglering och branschen tillsammans gjorde sitt bästa för att avregleringen skulle vara en reglering där SJ bestämde beskattningen på busstrafiken, där BR gjorde vaddå?  
Där branschens företrädare dom ”stora” gjorde sitt bästa att den egna verksamheten skulle skyddas bäst man kunde från konkurrens. Ett bra exempel är vice ordförandens agerande i frågan om flygbussar där ett uppenbart myglande med SL skrämmer ”fria” enskilda eller samarbetande företag att ta upp konkurrensen. Att allt myglande luktar kartellbildning lång väg, att det är ett mycket allvarligt brott, tja sådant ser inte fjanten till VD på BR eftersom han måste kröka och gärna gör det dagarna i ända inför sin styrelse där alla bevaka egna intressen och ger högtidligen f-n i vad som är lag, eller vad som är sunt för branschen.  
I en stor uppslagen artikel tidning på Nord Irland, här finns ett budskap som berör alla som reser, varför det blir en artikel som skapar en nyhet, en bra sådan. När får man läsa något liknande i svensk media där Svenska Buss tar upp konkurrensen med Flygbussarna eller Swebus eller Säfflebussen? Där det är kunden som sätts före egen intressen?  
 
Jag vet, det går inte eftersom samtliga sitter i knäet på varandra, den ene sitter i arbetsgivare föreningen och förhandlar fram kollektiva löner för hela branschen istället för att arbeta för att bryta upp fackets monopol och få bort kollektivavtalen. Dom andra sitter i BR:s styrelse där man kliar varandra på ryggen förutom Säfflebussen. När jag läste Anna Grönlunds kommentar vad som skett i branschen tog hon upp Säfflebussens satsning på Royal Class, Jahadå Anna det bekräftar att du tillhör ännu en som varit mer ett blindstyre, utan historisk kunskap eller vilja att lära sig. Nåja, nu har hon vandrat vidare i livet till nästa jobb och vad finns kvar? Annat än att man saknar hennes glada utstrålning och positiva tänkande der tjejerna med kommunist feminister skulle ta ett större ansvar? Den egna makten igen frmför vad resenärerna skulle vilja ha, dom är det ingen som fråga. Makt räcker inte för att ändra en bransch som befinner si i fritt fall, ekonomisk som moralisk utan värdegemenskap eller klara affärsmässiga mål. Det som krävs är insikten om ett systemfel och arbeta med detta, ändra en felaktig lag som tillåter monopol för länsbolagen, det skulle vara den rätta ändan. Nu blev det som alltid bra en bild på ett omslag, sann glädje i kafferummet, och omvärlden får fortsättningsvis betala kalaset.  
En artikel som denna som väcker folk och skapa ett mervärde för bussbranschen!  
Naturligtvis inte i Sverige.  
 
Travel: Bus route price war a boost  
By Ben Lowry  
mailto:blowry@belfasttelegraph.co.uk  
 
02 July 2005  
A PRICE war on the Dublin to Belfast bus route has helped highlight a service to Dublin Airport that remains largely unknown, almost a year after being introduced.  
The Aircoach service has increased public access to the airport, which is a major gateway to Northern Ireland with around a million passenger journeys being made by people travelling to or from north of the border.  
Now there are fare cuts by both Aircoach and their competitors, the Ulsterbus/Bus Eireann Goldline Service. Aircoach single tickets cost €7 (£5) and returns come in at €12 (£8.50). Goldline have dipped under this with a £4.80 single fare.  
Goldline offer departures seven times a day from Belfast to Dublin Airport, while Aircoach have 15 each day, departing Jurys Hotel hourly 6.30am to 8.30pm.  
Goldline travel to and from Dublin city centre, which can cause delays, but if demand is high enough for a particular coach they may provide a back-up bus that makes no stops between the airport and Belfast.  
Aircoach is a dedicated airport-only service, although it takes in passengers at northern towns on the outbound, including Banbridge, and southern towns, including Dundalk, on the return.  
Aircoach claim congestion adds no more than 20 minutes to their estimated two-hour travelling time, (mainly in Dundalk ahead of next years opening of the motorway bypass).  
The first Goldline bus leaves the Europa bus centre at 8am, and does not arrive at the airport until 10.35am, meaning that it is of use only to travellers whose flights leave after noon, missing many flights to America and elsewhere.  
The earliest Aircoach service arrives at 8.30am - a two-hour improvement, but still not early enough for travellers such as Rosemary Armstrong, from Bangor, who has a home in France.  
She would like to catch the 9.20am Ryanair Dublin-Biarritz flight, but the connection from the first Aircoach is too tight.  
Mrs Armstrong said: "This is a badly needed service, but it is a shame that they do not have an earlier departure."  
Aircoach said in response that it is planning two earlier buses. John O Sullivan, managing director, said: "We have plans to introduce coaches at 4.30am and 5.30am."  
Yet the Aircoach service remains barely known, and buses often carry only two or three passengers.  
"The brand is well-known in the Republic but we need to advertise more in Belfast in particular," Mr O Sullivan said.  
A Translink spokeswoman said: "Our Goldline services offer passengers value for money along with fast, frequent and comfortable journeys to their destination. Currently services operate throughout the day, offering a convenient means of travel to Dublin city centre via a direct service with the option of disembarking at Dublin Airport.  
"Passengers can also avail of our modern waiting facilities at the Europa and Newry Bus centres."  
 

 
 
5)  
 
Myndigheters övergrepp skapar rädsla i en hel bransch! Denna gång i flygbranschen, det går igen genom hela samhället, systemfelet.  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna länk  
http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?ID=1503  
 
Hur har det kunnat gå så långt och så snett?  
Myndigheter ska vara till för medborgarna - det får aldrig vara tvärtom. Frågan är om det gått så långt att ledningen hos Luftfarts Inspektionen (Lfi) inte längre ser problemen? Har några blivit så fartblinda - så vana vid fjäsket - att detta upphöjts till norm och standard? Eller - som Ragnar Boge - blivit så hemmablinda att de inte kan se problemen och därför hellre försöker  
misstänkliggöra budbäraren och dennes motiv?  
 
Kommentarer från andra tjänstemän på inspektionen:  
   
 • Bra att du tar upp det här! Du har rätt i allt du skrev. Här är så lågt i tak att vi inte ens kan krypa - vi får åla!  
 • Axelsson skapar processer för allt! Snart får vi väl en process för att gå på toaletten också!  
 • Kunskap hålls tillbaka till förmån för de som fjäskar. Ledningen är rädd för kunniga medarbetare.  
 • Man skäms att arbeta på Luftfartsinspektionen med tanke på hur vi har hanterat Lapplandsflyg!  
 • Du kommer att få höra massor om Axelsson slutar. Innan dess vågar ingen snacka...  
 
Behöver vi tillägga att ovanstående tjänstemän valt att vara anonyma? Rädslan för repressalier är mycket påtaglig.  
Svenska entreprenörer flaggar ut, lägger ner, ger upp - eller tvingas i onödan till konkurs (med katastrofala följder för långt fler än bara det berörda flygbolaget) - och mitt i alltihopa lyser den svenska Luftfartsinspektionen som direkt eller indirekt ansvarig.  
Uppdraget inspektionen har, är att Sveriges flygsäkerhet skall vara i nivå med den i andra välutvecklade länder. Ett sätt att nå målet - och till och med överträffa den ambitionen - är naturligtvis att omöjliggöra flygverksamhet.  
http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?ID=1503  
 
Varje liknelse med bussbranschen är en tillfällighet? Är det?  
 

 
 
6)  
 
Farlig avtrubbning hos politikerna?  
Än en gång - Ericsson stänger igen tillverkning i Sverige och satsar på Kina.  
Lönsamheten på fabriken i Kalmar för elkraft till radiobasstationer är alltför dålig. Därför flyttas den till ett land med mindre än tiondelen i lönekostnad.  
Kvar vid Ericsson i Kalmar blir cirka 100 av de 230 anställda som ska syssla med nya produkter. Det är en klen tröst att två tredjedelar av de 130 som får gå är korttidsanställda, särskilt i ett län som redan drabbats hårt av nedskärningar.  
Kalmar län råkar ut för det som tidigare skett i Östergötland, den ena stora fabriken efter den andra stängs eller skär ned. Ericsson har på fyra år halverat antalet anställda i Sverige till drygt 20 000.  
 
Electrolux i Västervik har flyttat till Ungern med lägre löner, 520 blev utan jobb. Vid tågtillverkaren Bombardier, gamla Kalmar Verkstad, försvinner närmare 500 jobb. Här var det brist på beställningar, framför allt från statliga och regionala järnvägsbolag. Rifa elektronikfilter, tidigare Ericssonägt, lägger ned fabriken med 220 anställda, 80 jobb flyttas till Finland.  
Golvtillverkaren Kährs varslade förra året 190 av de 250 anställda vid en fabrik i Nybro. Efter fyra månader hade efterfrågan kommit tillbaka och bolaget gick i januari i år ut och sökte 75 personer.  
I Blomstermåla utanför Kalmar varslades för drygt ett år sedan 25 av de 160 anställda, efterfrågan på sopbilar ute i Europa gått ned.  
 
Även företag som går lysande, t ex Scania lastbilar, varslade i början av året 200 anställda vid hyttfabriken i Oskarshamn. Ovanpå detta fick 150 korttidsanställda inte förlängt sina tillfälliga anställningar.  
Men även de verkligt stora arbetsgivarna, offentliga institutioner finansierade med skattemedel, minskar. Och då kan det röra sig om stora tal som cirka 500 anställda vid landstinget i Kalmar län. Eller mindre varsel som beskedet från luftfartsverket i augusti förra året om att 32 jobb skulle bort (samtidigt som beskedet kom om 30 varsel i Norrköping).  
 
Nya Jobb betalda genom arbetsmarknadsåtgärder, finansieras med skattepengar!  
För tre år sedan invigde Trelleborgskoncernen en mindre fabrik i Kalmar för tillverkning av ljuddämpande gummi för fordon.  
Det blev 60 jobb vid Arlas nya fabrik för mjölkpulver i Vimmerby.  
Spånskivefabriken i Hultsfred med 150 anställda var tidigare dödsdömd, priset på sågverksspån hade stigit kraftigt sedan främst de kommunala värmeverken hakat på politikernas nya mode i energipolitiken, biobränsle.  
Ikea såg möjligheter att tillverka spånskivor till sina möbler och investerade 300 miljoner kr i fabriken som nu konkurrera med skattebaserade verksamheter och nyckfulla politiker i en ojämn konkurrens om sågverksspån.  
Jobben är visserligen för tillfället säkrade enligt en IKEA talesman, men för hur länge kunde han inte uttala sig om. När jobben är räddade samtidigt som man konkurrerar internt inom IKEA med möbelföretagets många fabriker i bl and annat Ryssland och Ukraina.  
 
Nya jobb där ett 50 tal får ett nytt arbete i Kalmar när Ikeas nya möbelvaruhus, öppnar snart, inte ett ord om den uppenbarliga risken att antal möbelvaruhus slår igen varför nettot blir fler arbetslösa eller ett nollsummespel?  
Och som plåster på såren för alla varsel i Kalmar län har regeringens utredare Ulf Lönnqvist, tidigare landshövding i Karlskrona, föreslagit att Kalmar får 200 nya statliga jobb. Dessutom 500 ytterligare högskoleplatser i Kalmar, vilket normalt ger ett drygt 50-tal nya jobb. Järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona liksom bangården i Nybro ska rustas upp.  
Allt som skalla finansieras med skattemedel, inte en frisk krona som bidrar med långsiktiga arbeten det handlar om att ta från skattebetalarna, utreda och skapa administrativa arbeten baserade på bidrag, hur länge detta kan fortgår?  
 
Uppenbarligen har alla varsel som duggat de senaste åren gjort politiker avtrubbade. Visst är det svårt att konkurrera med låglöneländer. Men ofta är det många faktorer som vägs in när ett företag stänger igen i Sverige. Kraftigt förbättrade villkor hade med all säkerhet räddat kvar många industrijobb, därmed också tjänstejobb.  
Enligt nyligen publicerade AMS-siffror får vi istället betala ytterligare nästan 19 000 i arbetslöshet och i åtgärder jämfört med för ett år sedan - nu totalt 262 000 arbetslösa och nästan 114 000 i åtgärder plus 540 000 förtidspensionerade, många unga och i medelåldern.  
Över 1,2 miljoner svenskar står utanför arbetsmarknaden, och detta när ekonomin rullar på i god fart, mer än 3 procents ökning av BNP förra året. Men första kvartalets plus 1,4 procent är riktigt illavarslande för hur det kommer att se ut när lågkonjunkturen kommer. Och den har kommit smygande!  
Vad det innebär för en uppblåst kollektivtrafik där länsbolagen fortsätter som om det inte berör dem, där SLTF slösar med skattemedel, där man arbetar med ett vanvettigt riksanpassat biljett system som slukar miljarder kronor som är tekniskt ur tiden innan det ens kommit att användas. Detta inhandlar man hos ett företag i Australien vars solvens är så dålig att SL fick slänga in en halv miljard för att rädda vad som kan räddas, samtidigt som vi har i Sverige världens främsta datafolk som för någon enstaka miljon kunde byggt ett databaserat system som är enkelt och anpassningsbart för framtiden.  
Sl folket samt politiker ställs inte inför riksrätt så inte SLTF folket som festar allt vad tygen håller. Att tiotusentals mödrar saknar pengar till det mesta, där semester är något man inte kan stava till längre, det ger man blanka attan i bara man får sätta sprätt på ännu mer skattepengar utan bedövning med stöd av röda och gröna kommunister.  
Det är dags att väcka dom som bestämmer över våra pengar eller har avtrubbningen gått så långt att man inte längre ser horisonten?  
 

 
 
7)  
 
Tokupphandling i Stockholm stad  
 
Ännu en bransch som fått upp ögonen!  
Turerna i Stockholm stads stora kommunikationsupphandling fortsätter. När reklambyråerna nu fått lämna in sina svar har bilden av Stockholm stad som en luddig uppdragsgivare stärkts.  
De missburkar sin ställning och det offentliga upphandlingsförfarandet, säger Anna Serner.  
Den stora kommunikationsupphandlingen för Stockholm stad har gått in i nästa skede. Byråerna har fått lämna in frågor för att få förtydliganden av upphandlingen.  
 
I de mest graverande svaren framkommer då bland annat att allt arbetsresultat som produceras automatiskt tillfaller Stockholm stad i form av upphovsrätter och patenträtt. Men helt utan extra ersättning för till exempel friköpa och upphovsrättsskyddade fotograferingar, illustrationer och filmproduktioner.  
 
Reklamförbundet rasar över Stockholm stads hårda krav. Ett maktspel som är vanligt bland offentliga uppdragsgivare.  
 
Ja, tyvärr anser statliga myndigheter och kommuner att de ska ha rätt till det men det är helt uppåt väggarna. Att en reklambyrå ska köpa loss fullständiga rättigheter är rättsekonomiskt helt befängt. Man är inte beredd att betala för det utan tycker att man ska få det gratis. Det är helt fel, säger Anna Serner, vd på Reklamförbundet.  
 
Stockholm stad gör allt för att bakbinda byråerna. Genom snirkliga formuleringar försöker man vilseleda mindre byråer. Bland annat genom att hävda att det går bra att samarbeta med underleverantörer - förutsatt att underleverantörer finns till förfogande hos huvudleverantören dygnet runt.  
 
Jag förstår det inte alls. Som jag tolkar det där så betyder det att jag ska kunna gå in på en annan firma och kräva att få tillgång till den personalen på stört. Jag förstår inte att man ska kunna jobba på det sättet, säger Micke Kuniholm, vd för Timmer och nuvarande leverantör till Stockholm stad.  
 
I upphandlingen tillåts det inte heller att lämna anbud på utvalda delar av upphandlingen. Något som också upprör Reklamförbundet.  
 
Ska man shoppa runt så är det inte okey. De vill antagligen ha ett antal byråer som får ramavtal och sen låta byråerna pitcha mot varandra i varje enskilt uppdrag. De missburkar sin ställning och det offentliga upphandlingsförfarandet, säger Anna Serner.  
 
Är det någon som känner igen sig? Är det inte likadant med upphandlingarna inom kollektivtrafiken som sker exempelvis genom SL:s försorg, med maktövergrepp? I vilket fall, jag känner väl igen det hela där Lars Nordstrand som ansvarig för upphandling på SL myglade med ett företag som gått 2 gånger i konkurs där samma personer fick köra uppdrag med ett tredje företag när det andra alltjämt utreddes av konkursförvaltaren, där SL stal förslaget till ett annat kostnadsbesparande trafikupplägg som man lämnade över till ”konkursgänget”. Entreprenören som gav förslaget fick inte uppdraget som med all säkerhet hade varit bättre lämpad och hade lokalkännedom. SL med Lars Nordstrand satte sig över kommunens ”upphandlingsdirektiv” och istället använde sig av ett företag som snart gick till mötes en tredje konkurs. Nordstrand är kvar som ansvarig person. BR och kommittén som skall handlägga problem med huvudmännen, vad dom gjorde, jodå som alltid, ingenting!  
 

 
 
8)  
 
Ulf Nilson: Vi behöver demokrati – inte byråkrati  
 
Frankrikes och Hollands väljare röstade i n t e nej till EU:s grundlag. Den har nästan ingen läst. Det man röstade nej till var sina ledare – och till framtiden.  
Detsamma hände tidigare i ett delstatsval i Tyskland. Det skulle hända i Sverige också om Göran Persson inte vore för feg för att ta en folkomröstning. Vi skulle få ett nej så rungande att det hördes från Ystad till Haparanda.  
Européer av alla slag tycker att de regeringar man olyckligtvis valt är högfärdiga och inkompetenta. Inte minst gäller detta i Sverige.  
Holländare, fransmän och svenskar anser, fullt riktigt, att arbetslösheten är för hög och sysselsättningen för låg. Somliga fruktar, totalt grundlöst, att den ”polske rörmokaren” ska komma och ta jobbet ifrån den svenske, franske och holländske kollegan. Men framför allt fruktar man efter årtionden av indoktrinering (inte bara i Sverige) att det nya, större EU, ska medföra hårdare konkurrens, lägre bidrag, lägre pensioner. Kort sagt: man fruktar och säger nej, nej, nej till ett mera ”amerikanskt” samhälle.  
 
Fransmän och holländare sa också nej – ett rytande nej – till alltför många invandrare, främst muslimer. Detsamma skulle utan tvekan hända i Sverige, även om ingen vågar erkänna det. De senaste årtiondena har hundratusentals muslimer fått asyl, men långt mindre ofta arbete, i Frankrike, Sverige och framför allt Holland. Invandrarna får inte jobb, men begår oproportionellt ofta brott. Gatubilden ändras, hela stadsdelar blir no mans land, ja, till och med språket förvrids. Äldre människor, det vågar jag påstå, känner sig inte längre hemma i sina egna länder. Det gäller Frankrike. Det gäller i hisklig grad Holland. Det gäller Tyskland och Danmark. Och ja: Sverige.  
Allt detta låg i nej-högen. Vilka majoriteter som krävs vid omröstning i Europeiska Rådet var det nog ingen som brydde sig om. Folk sa nej, nej, nej till elitens politiska lekstuga. Därmed uppstod en kris, fast inte för Europa som det okunnigt skrivs. Egentligen inte heller för EU, men för den härskande eliten och dess byråkrati.  
Väl bekomme! Får den modige Sören Wibe till sin folkomröstning ska jag också rösta nej (även om jag vet att jag hamnar i förbannat dåligt sällskap med kommunister och miljöfjantar).  
 
Sett i ett större perspektiv var nej-segern bra därför att ett hårdare centralstyrt, småningom militärt upprustat EU (stöttat på fjöliga franska och brittiska kärnvapen) är det sista vi behöver. Ett starkt och centralstyrt EU är svaret på ett problem som försvann vid jultid 1991 då Sovjet kollapsade. EU tillkom för att för alltid förhindra krig mellan Tyskland och Frankrike. Det utvecklades till Natos:s ekonomiska ekvivalent och stöddes livligt av USA (Marshall-hjälpen!) som på många sätt var den sjunde grundarmakten. Men i dag är kommunismen död (utom i Lars Ohlys kök och mina mardrömmar). Vi européer behöver inte riskera anfall österifrån och minst av allt vara ”motvikt” mot USA. Vi behöver skaffa oss kompetenta regeringar, inte minst i kommuner och regioner. Vi behöver inte mer ”Bryssel” och absolut inte Jacques Chiracs förvirrade stormaktsdrömmar – ett imperium byggt på vålnader.  
Demokrati är vad vi behöver. Inte snobberi och byråkrati.  
Av ULF NILSON  
 

 
 
9)  
 
Veckans Svenskrelaterade Rysslands förlust, shit happens!  
 
Telia Sonera försöker rädda ryska investeringen  
Det är inte bara Anders Igel och Telia Sonera som motarbetas av ryssen Mikhail Fridman och hans bolag Alfa Group. Även Jon Fredrik Baksaas, vd för norska Telenor, gick på pumpen i går.  
 
Alfa Group är storägare i flera ryska mobiloperatörer, bland annat Megafon, där Telia Sonera är delägare, och Vimpelcom, där Telenor är delägare.  
 
Telenor fick i går ge vika för Alfa Group när det gällde tillsättande av styrelseledamöter i den ryska mobiloperatören Vimpelcom där Alfa Group och Telenor strider om makten.  
Telenor och Alfa Group fick ta in tre styrelser representanter vardera, men sedan fick Alfa Group välja två oberoende kandidater medan Telenor bara fick välja en. Därmed anses makten i Vimpelcom nu ligga hos Alfa Group.  
 
En av de ryska oligarkerna  
Mikhail Fridman, som räknas till en av de ryska så kallade oligarkerna, det vill säga de som gjorde sig rika på den ryska privatiseringen under Boris Jeltsins tid vid makten, har byggt upp Alfa Group och är en av Rysslands rikaste privatpersoner.  
 
Hans kerubliknande ansikte är i dag som ett rött skynke för både Telia Soneras koncernchef Anders Igel och Telenors koncernchef Jon Fredrik Baksaas.  
 
Mikhail Fridman strular till det för Telia Sonera både när det gäller makten över den ryska mobiloperatören Megafon och makten över den turkiska mobiloperatören Turkcell.  
 
Efter Alfa Groups finansiella transaktion i dagarna med storägaren i Turkcell, Cukorova Group, tycks Mikael Fridman definitivt ha satt stopp för Telia Soneras försök att kontrollera mer än 50 procent av aktierna i Turkcell.  
 

 
 
10)  
 
På Mallorca blir det fler järnvägslinjer!  
 
Enighet om nya linjer på räls  
Balearernas regerande parti (PP) och det lokala socialdemokratiska oppositionspartiet PSIB är överens om att bygga 6 nya tåglinjer på Mallorca under dom närmaste åren.  
 
Ett dubbelspår ska byggas mellan Inca-Son Bordils (Binissalem) och nya järnvägslinjer ska uppföras mellan Sa Pobla–Alcudia, Manacor–Cala Rajada, Palma–Felanitx–Santanyi-Manacor. Spårvagn ska anläggas mellan Alcúdia-Port d’Alcúdia, Port de Pollença-Can Picafort. En tåglinje i Palmabukten ska förbinda Calvia och Palma med flygplatsen.  
 

 
 
11)  
 
Tillsättning som belöning, stärker myglet inom makten!  
 
Pressmeddelande  
22 juni 2005  
Finansdepartementet  
 
Ledamöter i Arbetsgivarverkets styrelse har nu för första gången utsetts av regeringen  
 
Regeringen har på dagens sammanträde, efter förslag från Arbetsgivarkollegiet, utsett följande personer att under tiden den 1 juli 2005 - den 30 juni 2006 vara ledamöter i styrelsen för Arbetsgivarverket, nämligen  
 
Generaldirektören Ines Uusmann, Boverket Generaldirektören Lars Rekke, Luftfartsverket Landshövdingen Eva Eriksson, Länsstyrelsen i Värmlands län Rektorn Anders Flodström, Kungliga Tekniska Högskolan Generaldirektören Gun Hellsvik, Patent- och registreringsverket Generaldirektören Curt Malmborg, Försäkringskassan Rektorn Mille Millnert, Linköpings universitet Museichefen Birgitta Nygren, Arkitekturmuseet Generaldirektören Mats Sjöstrand, Skatteverket Generaltulldirektören Karin Starrin, Tullverket Rikspolischefen Stefan Strömberg, Rikspolisstyrelsen Överbefälhavaren Håkan Syrén, Försvarsmakten Generaldirektören Janna Valik, Migrationsverket Generaldirektören Svante Öberg, Statistiska centralbyrån  
 
Generaldirektören vid Arbetsgivarverket, Birgitta Isaksson Pérez, ingår enligt verkets instruktion som ledamot i styrelsen.  
 
Av de nu utsedda ledamöterna är Curt Malmborg, Mille Millnert, Karin Starrin, och Janna Valik nya i styrelsen. Stefan Strömberg har tidigare varit ledamot i styrelsen i sin egenskap av GD för Domstolsverket.  
 
Av de föreslagna ledamöterna har regeringen utsett Ines Uusmann och Lars Rekke att under samma tid vara ordförande respektive vice ordförande i styrelsen.  
 

 
 
12)  
 
Ny moms på kollektivtrafiken?  
 
21 juni 2005  
Finansdepartementet  
Mervärdesskattesatsutredningen  
 
Mervärdesskatten kan förenklas genom en enhetlig skattesats  
 
Mervärdesskattesatsutredningen (Fi 2002:11) överlämnar i dag delbetänkandet "Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt?" (SOU 2005:57) till Finansdepartementet.  
 
Utredningen rekommenderar att normalskattesatsen, alltså den skattesats som konsumenterna betalar vid inköp av de flesta varor och tjänster, sänks från 25 till 21,7 procent. Sänkningen skulle kunna finansieras genom att de nuvarande reducerade skattesatserna (6 och 12 procent) slopas, så att all konsumtion beskattas enhetligt. Nu beskattas cirka 76 procent av den konsumtion som är skattepliktig med "normalskattesatsen" 25 procent medan 18 procent av konsumtionen beskattas med 12 procent och 5 procent av konsumtionen med 6 procent.  
 
Förändringen skulle således innebära att att nuvarande tre olika momssatser 6, 12 och 25 procent ersätts med en enda enhetlig skattesats, som beräknas till 21,7 procent. Ändringen skulle bli statsfinansiellt neutral, och inte påverka hushållens genomsnittliga standard.  
 
Bakgrunden till utredningen är ett tillkännagivande från riksdagen om att tillämpningsområdet för de reducerade skattesatserna bör ses över för att nuvarande avgränsningsproblem ska kunna begränsas. I delbetänkandet görs en omfattande kartläggning av avgränsningsproblemen. Utredningen har också granskat skälen bakom nuvarande reducerade skattesatser och om de mål som lagstiftaren velat åstadkomma har uppnåtts. Vidare görs, i enlighet med riksdagens tillkännagivande och regeringens direktiv, en analys av skattesatsstrukturen utifrån rättsliga, administrativa, ekonomiska, statsfinansiella, föredelningspolitiska och internationella aspekter. Mervärdesskattens påverkan på konkurrenssituationen belyses också.  
 
Utredningens arbete ska redovisas i två etapper. Nu redovisas kartläggningen och analysen. Vidare beskrivs möjliga alternativ till dagens skattesatsstruktur och de allmänna effekterna av de olika alternativen. För- och nackdelar belyses och slutligen görs en rekommendation. Några slutligt utarbetade förslag lämnas inte i detta skede.  
 
Utredningens rekommendation är att en enhetlig mervärdesskattesats om 21,7 procent införs. De fördelar som skulle uppnås är framför allt följande:  
 
   
   
 • En sänkning av normalskattesatsen till 21,7 procent medför att den svenska skattesatsnivån närmar sig genomsnittet i EU (19,6 procent). Det är en viktig åtgärd sett ur ett internationellt konkurrensperspektiv.  
   
 • Införande av en enhetlig mervärdesskatt om 21,7 procent medför en skattesänkning på en stor majoritet av alla varor och tjänster.  
   
 • De omfattande gränsdragningsproblem som nuvarande skillnader i mervärdesskattesatser ger upphov till försvinner.  
   
 • Hanteringskostnaderna för det stora antal företag som i dag tillämpar fler skattesatser minskar. Detta gäller i synnerhet för de mindre företagen.  
   
 • Myndigheter och domstolars administrativa kostnader minskar.  
   
 • De konkurrenssnedvridningar som i dag beror på att olika jämförbara verksamheter beskattas olika försvinner.  
   
 • Införande av en enhetlig skattesats medför att mervärdesskatten blir en mer stabil finansieringskälla. System med differentierade skattesatser tenderar att vara instabila.  
   
 • Mervärdesskatten kan användas som styrmedel för att främja olika mål men det finns andra och ofta mer effektiva styrinstrument. Om det stöd som nu ges till ett fåtal sektorer genom tillämpning av reducerade skattesatser slopas kan skattesatsen för all annan skattepliktig konsumtion sättas ned från 25 till 21,7 procent.  
   
 • Fördelningseffekterna till följd av en övergång till enhetlig mervärdesskatt blir begränsade, och. sådana fördelningseffekter som man i vissa fall önskat uppnå med nuvarande skattesatsdifferentiering kan åstadkommas med andra effektivare och framför allt mindre kostsamma åtgärder.  
 
 
Det nu lämnade delbetänkandet ska remitteras. Enligt utredningens direktiv ska arbetet bedrivas på sådant sätt att ett slutbetänkande kan redovisas senast den 1 oktober 2006. Slutbetänkandet ska innehålla utredningens förslag.  
 

 
 
13)  
 
Lägg till i analysen att branschen har utvecklat ett skråtänkande…  
 
Hej Toni  
Kan inte låta bli att returnera ett tack för ett så fylligt och intressant svar.  
 
Lägg till i analysen att branschen har utvecklat ett skråtänkande som binder den hårdare till sitt fall. Avsaknaden av ett kunnigt och drivet ledarskap bidrar till förseningar i innovation och utveckling. Men vad jag främst ser som hinder är de väl etablerade aktörernas initiativ till barriärbygge. På den regionala arenan kväser Länsbolagen snart varje smart, ung, driven och kostnadseffektiv entreprenör som introducerar något nytt.  
De har alltför mycket att förlora och lyckas inte förvånande heller..  
 
Hälsningar o skön sommar!  
Pelle & Ann Marie  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
PS  
 
Holiday Auto och EuroCasaCar, det blev en del rabalder från Holiday Auto efter att vi jämförde rakt av vad en hyrbil kostar för en motsvarande period.  
Skulle det vara så att du vill hyra bil i Spanien (vi har i år 24.000 bilar) så glöm inte att kontrollera priset på min site http://www.eurocasacar.co.uk som tydlig visar närmare 7-800 kronor lägre pris för motsvarande hyrbil än vad Holiday Auto kan erbjuda dig.  
 
Hur är detta möjligt? Enkelt vi har ingen administration, inga anställda, vi har den 3:e generationen av en helautomatisk bokningsite som fungera 24 timmar alla dagar med svar inom 1 minut.  
 
Nu påpekar Holiday Auto med rätta att bilar man hyr via dem har en självriskeliminering, där det visserligen tillkommer 350 kronor och är obligatorisk fast priset man publicera är 350sek lägre.  
Även vi på EuroCasaCar har en motsvarande försäkring och den är valfri som kostar 90 kronor, varför priset som vi publicera är vad kunden betalar. Hur man än försöker vrida till det från Holiday Auto så är våra priser närmare 40% lägre.  
 
Att vänliga personer från resebranschen till och från ringer eller skriver till mig och fråga om rabatter då man får 20% agent rabatt hos Holiday Auto enligt egna uppgifter så får jag blygsam framföra att våra ordinarie priser fortfarande efter agentrabatten hos Holiday Auto är minst 20% lägre.  
 
Det är väl ändå netto priset som måste vara avgörande och inte hur stor rabatten är? Ja, jag bara undra.  
 
Holiday Auto förmedlar bilar i hela världen, det gör vi också hos EuroCasaCar genom 2 andra siter http://www.telluscar.com samt http://www.telluscar2.com World Wide carrental  
 
Där vi med partners i England respektive Irland förmedlar bilar i hela världen inklusive Sverige samt till platser i Spanien som Kanarieöarna, Madrid, Barcelona och flera hundra andra orter.  
Det lönar sig i vart fall att jämföra!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.