Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in DeutschVarning Schönfelder nr 21 Newsletter den 26 sep 2003.Detta nummer innehåller

==============================
Rekordmånga besökte Persontrafik
Persontrafik 2003 den 18-20 september i Göteborg slog alla rekord. Sammanlagt hade utställningen i mässhallen 4737 fackbesökare
==============================

Ur innehållet

1 ) BR:s årsmöte väl regisserat som ett politmöte under Stalins glansdagar i Sovjet!
-------------
2 a) Veckan efter EMU valet!
-------------
2b) Det kom en insändare med anledning av det förlorade EMU valet, surt sa räven!
-------------
3) Söta dagar för SL, och så vill man avskaffa landstinget om undantag från sekretessen enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen avseende uppgifter i handlingar hos AB Storstockholms lokaltrafik
-------------
4) BR:s Jan Erik Kjellberg som missade ett remiss svar
-------------
5) Pensionssparare mister miljoner
-------------
6) Flygbussarna och ett svammel Pressmeddelande i den övre klassen!
-------------
7) Skogsindustrin är en dominerande näring i Sverige och står för mer än
häften av överskottet i handelsbalansen.
-------------
8)
Internet bokningen av resor ökar för varje månad!
-------------
9) Vad väntar de på i Borlänge – Ulf Adelsohn?
-------------
10) Vill ingen riva Öresundsbron?
-------------
11) Internet statistiken för några aktuella Internet siter
-------------


Välkommen alla nya läsare! Här är det raka rör och högt i tak. Inget för räddhåga läsare.


===========================================


1) Ledare av Toni Schönfelder

Med anledning av Årsmötet i BR föra veckan ( Bussbranschen)

BR:s årsmöte väl regisserat som ett politmöte under Stalins glansdagar i Sovjet!

Årets årsmöte avvecklades med bravur.
Sittande styrelse med sittande valberedning har gjort omval, det är en seger för Claes Olofsson och en katastrof för den privata Bussbranschen som förening och för branschen i sin helhet.

Det är ett underbetyg av bussbranschens stora företag som väljer att skita i branschen eftersom man anser sig ha egna kanaler in i maktens boningar och inte är beroende av BR.

Det är ett underbetyg till sittande chefer i samma storbolag som själva sitter på nåder eftersom man inte åstadkommer annat än att manipulera med bokslut där man vinglar med avskrivningar och petimeter kalkyler. I slutändan blir det bara röda siffror eller så skjuter man framför sig förluster för att skönmåla sin egen situation inför håglösa aktieägare, sanningen kommer till slut alltid fram, men då har chefen redan fått ett bra avgångsvederlag och ersätts av en ny galjonsfigur som bländar omgivningen, ett spel som tycks gå hem år efter år.

Medlemmarna i BR har valt att som alltid sitta tyst och stilla, skådespelet är häpnadsväckande.
Här har en BR föreningen med en urbotad korkad VD, en bevisligen oduglig ordförande, en styrelse som jamsar med utan några som helst visioner.

Branschen blöder, det gråtes, många bolag går i konkurs hela bussbranschen är i obalans, SLTF med makten att ta för sig kräver total ansvaret för all trafik i Sverige.
Ja jisses, är det bara fånar kvar i branschen eller vad är felet?

Är medlemmarna, de som framhärdar så kuvade att man inte våga säga ifrån?
Men dansen då, den var väl kul?

Det är som på Stalins dagar, allt välregisserat, man sitter och applådera sin egen undergång!
Grattis!


====================================


Veckan efter EMU valet!


2 a)

För den som letar glädjeämnen i dagens värld finns det i alla fall sådana
på andra sidan Östersjön. Förra söndagen röstade Estland ja till
medlemskapet i Europeiska Unionen med 66,9 % och denna söndag bättrade
Lettland på det resultatet med att rösta ja med 67,0 %. Och redan i våras
sade Litauen sitt ja med inte mindre än 89,9 %.
Kontrasten med den svenska folkomröstningen är markant. Medan tio nationer
i f d Östeuropa och i Medelhavsområdet nu sagt ja till medlemskap i den
Europeiska Unionen, och helst skulle ha vilja haft den gemensamma valutan
med en gång, vänder sig Sverige åt andra hållet och sänder signalen att
man inte riktigt vill vara med, att samarbetet håller på att gå för långt,
och att man nog tror att man klarar sig bättre självt.
En mer öppen och framtidspositiv vision ställdes mot en mer sluten och lite
räddhågsen attityd till framtiden.
Ser man på Sverigekartan var det huvuddelen av Stockholmsområdet, de
västligaste delarna av Skåne, välbärgade Kungsbacka söder om Göteborg och
Haparanda vid finska gränsen uppe i norr som röstade ja. Med alla rimliga
mått mätt är detta de utåtriktade delarna av Sverige.Markant var att de röstberättigade som är födda utanför Sveriges gränser
med stor kraft röstade för den gemensamma valutan. De mer nationalistiska
och nostalgiska tongångarna i delar av kampanjen skrämde snarare än
attraherade dem. För första gången började vi att se hur invandringen på
sikt leder till att det växer fram ett öppnare och mer mångsidigt Sverige.


Socialdemokratiskt självmål!

Skälen till det ligger till stor del i den inre splittringen i (s) partiet,
men har sina djupare rötter i partiets självbild och den nationella myt
man byggt och försöker att bibehålla. I all sin enkelhet handlar ju den om
att allting gjorts bättre i Sverige än i alla andra länder, och att det
faktum att vi inte beblandat oss mer än nödvändigt med det övriga Europa
har gjort det lättare för oss att fortsätta att göra allting bättre än i
alla andra länder.

Denna socialdemokratiska självmyt har alltid varit svår att förena med
Europapolitiken, även om man då och då under senare år börjat en del rätt
stapplande försök. Men på alldeles för många håll har det europeiska
samarbetet betraktats som någonting som katten släpat in, och som därför
bör behandlas med viss distans. Löftet till väljarna har ju inte främst
varit att skapa en ny och bättre framtid, utan i grunden har ju löftet
inte minst till de som bär upp partiorganisation och annat varit att det
skall bli som det var förr.

Sveriges statsbudget sjunker som en sten!
Att statsbudgeten nu beräknas gå med ett underskott på hela 40 miljarder
kr är allvarligt. Att mycket tyder på att dessa underskott kommer att
fortsätta att öka än självfallet än allvarligare. Och på gränsen till det
alarmerande är att regeringen och samarbetspartierna mest verkar rycka på
axlarna åt det hela.

Utan att dra alltför starka paralleller finns det i alla fall skäl att
koppla till det retroaktiva rosornas krig om det socialdemokratiska
ekonomisk-politiska sammanbrottet i slutet av 1980- och början av
1990-talet som nu brutit ut med anledning av att Ingvar Carlsson skrivit
bok i ärendet.

Efter att i valrörelse efter valrörelse ha tutat ut att de ekonomiska
problemen i början av 1990-talet var den borgerliga regeringens - eller
mer specifikt Bildts - fel, meddelar Ingvar Carlsson nu att det i grunden
var Kjell-Olof Feldts fel.

Lägger man Ingvar Carlssons bok nu tillsammans bredvid Kjell-Olof Feldts
bok "Alla Dessa Dagar" från 1991 framträder den dramatiska bilden av den
ekonomisk-politiska härdsmälta som socialdemokratin drabbades av i slutet
av 1980-talet. Herrarna är djupt oense om vem av dem som hade mest fel,
men de är i grunden eniga om att det var deras oenighet och felsteg som
lade grunden till mycket av det som Sverige i dess helhet sedan kom att
drabbas av.

Och så var det förvisso. Att allt sedan blev än mer besvärligt av både en
parlamentarisk situation där pajaseriet satt i vågmästarroll och stormen
på de europeiska finansiella marknaderna under 1992 är en annan historia.
En vacker dag kan det finnas anledning att beskriva det lite mer i detalj.--------------------------

2 b)

Det kom en insändare med anledning av det förlorade EMU valet, surt sa räven!

Så har det då bevisats det som jag har gissat på länge, ca 60% av detta lands befolkning är idioter, dom röstade nej till euron och fråntar oss andra, psykiskt stabila, chansen att få leva som fullvärdiga europeèr.

Nu har befolkningen tillåtits välja och lantlollorna segrade! (Lantlolla =
skogsdel av befolkningen som med tom blick pratar med enstaviga ord som
"Öh", "Hä" och "Å", går klädda i V- jeans, täljer barkbåtar med AMS bidrag, har bringan nersmetad med snusdrägel, och som
indelar året i två årstider, före och efter älgjakten).

Inom kort, när vår industri nu flyttar utomlands,kommer troligen våra största exportprodukter att bestå av moraklockor, dalahästar, surströmming, virkade spetsar samt flätat hästtagel till den numera Polska sängtillverkningen. Enda exportmarknaden finns nu i Norge och på Cuba. Om vi småföretagare i Sverige nu skickar en faktura för sålda varor
till kunder i Europa så kommer den med största
sannolikhet att hamna i papperskorgen tillsammans med Nigeriabrev och andra
bluffakturor.

Största dragplåstret på Tekniska museet blir Ikeas sexkantsnyckel, den kommer att beundras av nejsägarna från orter som Utvärtes Bruk och
Rakvattnet och som har tvingats åka med minst fem olika järnvägsbolag, förskingrade från SJ, innan dom tog sig ner till Stockholms tomma gator.

Flottan kommer att ånyo tvingas sjösätta Vasa för nya provseglingar så vi kan försvara kronan från utländska attacker.

Dom säkraste jobben kommer att finnas inom utsugarverksamheter som kommunstyrelser, Vattenfall, inhe(ä)mska försäkringsbolag som livnär sig på spekulationer i kronkursen, kronofogdemyndigheten och
skattemyndigheten, nya arbetstillfällen kommer att skapas på det nyinrättade utvandrarverket.

Jag som är medicinskt lite krasslig kommer nu knappast att hinna uppleva en enda dag som fullvärdig europé, detta har knutpatrioterna berövat mig och min familj. Mardrömmen är att mina barnbarn skall bli tvungna att försörja mig med att putsa skor åt rika finnar, att deras
skolgång nu kommer att styras av någon religiös sekt.
För att komma in på landets enda högre utbildning: jordbrukshögskolan, krävs att dom vinner ett SM i plöjning.

Motorsportintresset för ungdomarna kommer att täckas av landsomfattande serier för Epa traktorer, arrangerade av Centerpartiet.

Värst av allt, norska kommer att införas i skolorna som första val av utländskt språk! Åt helvete med den del av befolkningen som har fler än tre siffror i riktnumret, dom borde inte ha fått rösta!==================================

3) Söta dagar för SL,

Flera partier och politiska organisationer vill komma över alla handlingar vad SL har haft för sig, inte minst utförsäljningen och villkoren är av intresse.

Ansökan från Lokala partier i Stockholms län - avskaffa landstinget om
undantag från sekretessen enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen avseende
uppgifter i handlingar hos AB Storstockholms lokaltrafikN2003/2897/TP

Söta dagar för SL, idag den 26 sep meddelar man att det skall sättas upp automater med sötsaker och kaffeautomater på andra ställen! Kul att man kommit så långt år 2003 i sin konsument anpassning, det gäller vara med i utvecklingen efter 100 år av Törnrosa sömn.


==========================


4)

BR:s Jan Erik Kjellberg som missade ett remiss svar, och det är ju inte så konstigt eftersom man sysslar med så många oväsentligheter som möjligt, då kan sådant lätt hända. Enklast hade det varit att ruska om tröttmössan i Bryssel, BR:s Rolf Waara vilken man betalar och bett honom komma med en kort information vad EU har sagt i denna fråga, svaret hade varit enkelt implementeringen skall ske fram till år 2010. Varför då vägverket vill ha annan tidtabell och återigen en svensk egen väg.
Enligt föreskrifterna (VVFS 2003:22) ska alla bussar som tas i bruk efter den 13 februari 2004 och som används i linjetrafik förses med ramp eller lyft.
Vägverket har tidigare förklarat att man inte kan riva upp beslutet utan vidare, strunt prat!
Samtidigt vidhåller Jan-Erik Kjellberg att Vägverket fört BR bakom ljuset. Förslaget var ute på remiss i oktober men innehållet i den har av någon anledning inte nått BR.
– Vi känner inte igen konsekvenserna av det här, säger Jan-Erik Kjellberg.
Enligt Jan-Erik Kjellberg skulle det till och med kunna vara så att Vägverket ändrat det som stod i remissen.


=====================================

5)
Här är gänget som gör det bekvämt för sig, när det saknas pengar betalar man ut mindre, något för bussbranschen att ta efter?

Pensionssparare mister miljoner

Pensionbolagens dåliga finanser slår nu direkt mot pensionärerna. SEB Trygg Liv tvingas nu sänka pensionsutbetalningarna med 420 miljoner kronor.

SEB Trygg Liv meddelade i går att pensionsutbetalningarna minskas med i snitt 6 procent för dem som har traditionell försäkring i bolaget. Traditionell försäkring är ett sparande i en stor blandfond med aktier, obligationer och fastigheter. Insatta pengar samt en viss årsränta, normalt 3 procent, skall vara garanterade. Ränta därutöver kan tas tillbaka men det har hittills aldrig hänt.

SEB Trygg Liv betalar årligen ut cirka 7 miljarder kronor i pensioner till 100 000 försäkringstagare - nu går dessa miste om 420 miljoner. Justeringen sker när försäkringarnas förfalllodag inträffar.
Det har tidigare inte hänt att pensioner från en traditionell försäkring har minskats när utbetalningen väl påbörjats. Detta är den så kallade Allan-regeln, uppkallad efter en försäkringstjänsteman i Skandia.
Att SEB Trygg Liv nu som första bolag skrotar regeln beror på de dåliga finanserna i börskrisens spår. Bolagets tillgångar motsvarar inte pensionsskulderna.
- Under ett par år har försäkringstagarna fått för mycket. Vi
har fortsatt att betala som om vi har överskott i kassan i stället för underskott, säger informationschefen Anna Selberg.
Hon pekar på vikten av att det skapas rättvisa mellan spararna. Om de 100 000 som i dag erhåller utbetalningar får för mycket drabbas de 700 000 sparare som ännu inte har blivit pensionärer, påpekar Anna Selberg. Tryggstiftelsen, som representerar försäkringstagarna och är företrädd i SEB Trygg Livs styrelse, har godkänt åtgärden.

Nästa alla svenska pensionsbolag har underskott i kassan och många väntas följa SEB Trygg Liv i spåren. Spararna i Handelsbanken Liv borde redan har drabbats men banken har garanterat pensionerna under 2003.
Handelsbanken Liv är vinstdrivande sedan 2002, då alla tillgångar delades upp mellan försäkringstagarna. Under det bistra 2002 gick kontona back med 7,3 procent vilket borde ha resulterat i lägre utbetalningar. Men banken har detta år stått för mellanskillnaden.

- Alla bolag sitter hemma på kammaren och funderar vad de skall göra. Någon måste ju betala
notan. Hos oss har aktieägarna gjort det medan det blir övriga försäkringstagare i andra bolag. Problemen måste hanteras, säger Göran Holgersson som är vice vd på Handelsbanken Liv.
SEB Trygg Liv hävdar att deras åtgärd inte är en reallokering, att bolaget återtar tidigare utdelad ränta över garantinivån 3 procent. Men Göran Holgersson håller inte med.
- Detta är reallokering av försäkringar under utbetalning.
Det är hans tydliga uppfattning6)
Flygbussarna och ett svammel Pressmeddelande i den övre klassen!

Eftersom Flygbussarnas prisstrategi är "Alltid lägsta pris till flyget" passar den här utvecklingen inom lågprisflyget oss perfekt. Våra kunder vill ha låga priser och en bra grundservice till och från flyget, säger Raymond Hellmark marknadschef på Flygbussarna.

Får man fråga i all välmening, vem betalar mer för någonting än nödvändigt? Flygbussarna och den tortyr man utsätter sina resenärer med, även om upplevelsen är slut efter en timme, är en skam för hela branschen.

===========================================


7)


Skogsindustrin är en dominerande näring i Sverige och står för mer än
häften av överskottet i handelsbalansen.
Sverige är snart åter i stadiet på början av 1900 talet, exportinkomsterna kommer från basnäringen, skogen, malmen. Volvo, Ericsson och allt annat vackert ger marginala inkomster
Till folkhemmet!

Regeringen har beslutat att anslå 110 000 kronor till ett projekt för
att främja exporten av svenskt trä och svenska förädlade träkomponenter
till Spanien.
- Svenska sågverk, även små och medelstora, har genom stora
investeringar i ny teknik ökat förädlingsgraden av sina produkter. Det
har skapat konkurrensfördelar som bör utnyttjas, säger näringsminister
Leif Pagrotsky.
- Skogsindustrin är en dominerande näring i Sverige och står för mer än
häften av överskottet i handelsbalansen. Genom att marknadsföra svenska
trävaror och svenskt träkunnande finns det goda möjligheter att
ytterligare öka Sveriges träexport, säger näringsministern.
Medlen disponeras av Sveriges ambassad i Madrid, som tillsammans med
svenska företag ska medverka vid trämässan Mederalia i Valencia i
november och delta i en konferens i anslutning till mässan. Projektet
genomförs i samarbete med Exportrådet, Svenskt Trä/Skogsindustrierna,
deltagande företag och spanska samarbetspartners.


========================================

8)
Internet bokningen av resor ökar för varje månad!

Resandet minskade med 8 % i Sverige förra året och antalet resor har fortsatt sjunka hittills under året. Däremot ökar försäljningen hos internetresebyråerna. Idag bokas 3% av resorna på internet.

Enligt Didrik von Seth, VD på Resefeber, beror framgången på en större flexibilitet jämfört med charterresebyråer. Destinationerna kan till exempel snabbt bytas ut, något som visat sig vara värdefullt. Priserna kan hållas lägre eftersom internetresebyråerna inte har vare sig kataloger eller försäljningskontor.

Travellinks VD, Peter Carlsson tror att utvecklingen kommer att följa den i USA, där nu 15% av alla resor bokas via nätet.


Gå med i http://www.bussresa.com och gör din verksamhet synlig!

==================================

9)
Vad väntar de på i Borlänge – Ulf Adelsohn?
I en bitter attack med anledning av den stora andelen Nej till EMU -röster utanför storstäderna fällde Ulf Adelsohn följande kommentar under TVs valvaka: - I Borlänge sitter de bara och väntar på välfärd .Men frågan är vad de väntar på i Borlänge egentligen? Ofta väntar man på en försenad tågfärd med SJ - där Adelsohn numera är ordförande. I Borlänge ligger dessutom Banverket, som väntar ännu fler miljarder för att bygga olönsamma järnvägar, något som i hög grad är ett hot mot välfärden och miljön. Banverket och SJ förbrukar varje timme - dygnet runt - en dryg miljon av skattemedel ! Men det räcker inte…..Banverket i Borlänge väntar nu på tillstånd att borra och dränera, Hallandsåsen ännu mera. SJ har nyligen fått ett statligt tillskott på 2 miljarder för att undvika konkurs, pengar från Systembolagets, Apotekets och Vattenfalls vinster. Banverket skickar räkningar till SJ när (om) de kör tåg på rälsen. På huvudkontoret i Borlänge sitter man och väntar på betalningen. Från den synpunkten spelat det väl mindre roll om den sker i Kronor eller Euron. Skattepengar är det i allafall !Är det detta den välfärd som Adelsohn avser? Snarare en hädanfärd för en urspårad och endast skenbart hållbar transportpolitik.

av Harald Rosén

================================

10)

Vill ingen riva Öresundsbron?

av Pernilla Ström, ekonom och debattör.
På kvällarna under sommaren har jag strosat genom trädgården ut på grusvägen, sett ut över nejden och konstaterat att det är något mycket konstigt med centerpartiet. Där i väster syns Öresundsbron i all sin prakt. Den är vacker. Den är inbjudande. Den är välkomnande.
Allt fler människor reser över bron. Många bor på den ena sidan och arbetar på den andra. Våra grannar i Hardeberga utanför Lund pendlar varje dag till Roskilde i Danmark. Det tar dem inte längre tid än det tar för våra vänner i Vällingby att ta sig in till Sergels torg om morgnarna. Alla jag har träffat här nere i Skåne gillar bron, är stolta över bron. Många tycks nästan känna sig befryndade med och har utvecklat ett personligt band med bron. (Jag märker hur snabbt jag själv har påverkats; jag tvekar om jag ska skriva bron "den", eller bron "hon".)
Ännu har jag inte hört någon hävda att den aldrig borde ha byggts. Än mindre har någon fört fram krav på att den borde rivas. Men det var om detta bygge som Olof Johansson sade att Öresundsbron var ett "feltänkt, miljöfarligt, dyrt och onödigt projekt".
Det var beslutet att äntligen låta bygga denna bro som hotade att fälla hela den borgerliga fyrklöverregeringen. Och det var om dessa förhandlingar som Carl Bildt, dåvarande statsminister, i efterhand har berättat att:
Vi kunde sitta i timmar och tränga in i detaljer om till exempel hur det ålgräs, som var av betydelse för skarpsillens fortplantning, skulle komma att påverkas av olika alternativa utföranden av de planerade muddringsarbetena.
Exakt hur det har gått med ålgräset vet jag inte. Heller inte huruvida skarpsillens fortplantningsförmåga påverkats. (Fast om euron kan sänka barnafödandet och hota folkhälsan, så för all del; säkert går det att skaka fram någon vilsekommen forskare som kan leda i bevis att bron sänkt fiskfertiliteten och romkvaliteten.) Men numera står bron där. Och torsken leker och frodas vid brofästena.
Finansieringen
Det finns dock ett problem med bron. Olof Johansson fick rätt i att det blev dyrt. Det är alltjämt för dyrt att åka över. Särskilt dyrt är det för den som vill ta bilen. Men anledningen till att det blev dyrt beror inte minst på Olof Johansson. Efter årtionden av upphetsad och infekterad debatt vågade politikerna inte subventionera bygget i tillräcklig grad. Bron skulle i stället finansieras med avgifter. Så blev det. Och taxan sattes därefter. Tåget har dock blivit en succé. Det avgår var tjugonde minut från Malmö Central. På tjugo minuter är man i Kastrup, strax därpå i Köpenhamns centrum. Den som vill åker vidare, till Bakken i Klampenborg eller till Louisiana i Humlebäck, eller Helsingör i norr.
Tåget är rent och snyggt. Det glider snabbt och tyst över bron. Utsikten är vidunderlig. Och jag minns - och mitt minne sitter i detta fall främst i luktsinnet - hur det brukade vara på de nerpissade, av gammal cigarett- och cigarrök inpyrda och skitiga, dunkande färjorna som tog en evighet på sig att stäva från Malmö till Köpenhamn. När man väl var framme var lusten som inspirerat till utflykten borta.
Jag är född och uppvuxen i Helsingborg. Jag minns bromotståndet. Debatten om brons vara eller icke vara har pågått så länge jag kan komma ihåg. Argumenten emot bron var aldrig särskilt tunga. Men engagemanget var djupt och starkt, och handlade - som så ofta - mestadels om något helt annat. Diskussionerna i den lilla världen, vid fikaborden in bowlinghallen, handlade om behovet av att skydda färjetrafiken. Invändningarna tog fasta på hur illa det skulle gå, hur torftigt livet skulle bli om det inte framöver fick fortsätta att inrymma en tur eller två till Helsingör i sällskap med ett smörrebröd med pillede rejer, ett par bajer och "en lille en".
Debatten i den stora världen, i riksdagen, handlade om vilken katastrof bron skulle bli för miljön. Propagandan trummade ut sitt budskap om hur i stort sett hela Skåne skulle läggas under asfalt och hur hela Öresundsregionen, från Höganäs i norr till Vellinge i söder skulle förvandlas till en enda stor motorvägsrondell.
Miljövänner och alternativrörelser stormade mot bron och dömde ut den som ett sextiotalistiskt projekt, ett storskaligt projekt av den sort som ingen människa i framtiden ville veta av. Tanken hade, hette det, överlevt sig själv.
När brovännerna likafullt envisades tog filibustrandet vid. Mästerfilibustern hette Olof Johansson.
Det skulle vara tredimensionella beräkningar av vattengenomströmningen. Det skulle vara prövning och överprövning av allehanda vattendomstolar och koncessionsnämnder. Det var krav på fonder och försäkringar; de förra för att kunna finansiera en rivning (sic!) av bron, de senare för att kunna betala för de miljökatastrofer (suck…) den skulle innebära. Det var fisken som inte skulle kunna leka som den behövde, algerna som skulle blomma eller dö, och Östersjön som antingen skulle växa igen eller gå en steril död till mötes. Och det var helt bort i tok.
Nu välver sig bron över vågorna och höjer sina pyloner mot horisonten. Fler än jag lutar sig mot fönstret och flämtar av förtjusning när vi svänger i en mjuk båge över den under inflygningen mot Kastrup.

Nöjda euro-användare
I knäet har jag en rapport om vad invånarna i euroområdet tycker om euron. Mer än 75 procent av dem, säger rapporten, är nöjda. Popularitetssiffrorna har aldrig varit så höga som just nu, då euroområdet i svensk debatt påstås lida under ett sällan skådat elände. I Tyskland, som sägs ha förlorat så enormt mycket på euro-övergången och på att inte kunna hålla en lägre tysk ränta, anser 7 av 10 invånare att euron är bra. Och det är en kraftig uppgång sedan förra mätningen.
När jag en kort stund senare sitter på tåget över bron på väg hem tänker jag att det fortfarande är något väldigt konstigt med centerpartiet. Och jag känner mig oändligt tacksam över att det aldrig blev någon folkomröstning om Öresundsbron

=================================

11)

Aktuell Internetstatistik!


www.busstidningen.se rankning 388.158 en klar förbättring, många fler läsare.

http://www.rt-forum.com res och Trafik forum som nu ligger på plats 865.491 efter att pumpat ut nyhetsbrev i mängder, så skall det gå till om man vill vara aktuell! Det belönas av läsarna som fördubblats på några månader.

---------------------------
http://www.bussbranschen.se/ BR har ökat besökare antal rankning 812.764

http://www.sltf.se/ har haft ökat antal besökare rankning 1.131.147


Söker man under http://www.Google.com HYRA BUSS

Är nummer 1 http://www.stockholmsbuss.se/hyrabuss.html
Nummer 2 http://www.brollopstorget.se/Forum-1-4/m353044.html
Nummer 3 seglar min egen site upp http://www.toni-schonfelder.com/links.asp?kid=7
Nummer 4 är alltjämt http://www.vikingbuss.com/boka/grupper.html
Nummer 5 är http://www.nilsbuss.se/start.htm


Söker man ”bussresor” så ser det ut så här:

Nummer 1 är http://www.mkbussresor.se/
Nummer 2 är http://www.eurorider.se/
Nummer 3 är http://www.owesbussresor.nu/
Nummer 4 är http://media.reseguiden.se/cgi-bin/rg/bus.cgi?site=expressen
Nummer 5 är http://www.100.nu/bussresor.htm


Önskar med detta alla ett trevligt veckoslut!

Eder tillgivne
Toni Schönfelder
Tel 0034 616 421 085
Fax 0034 966 69 81 58
mailto:toni@schonfelder.com

faxless cash advance faxless cash advance

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.