Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Toni Schönfelder och ett önsketänkande av den Svenska Kollektivtrafiken det nya årtusendet år 2000 · detta handlar om ofantliga nya möjligheter inom allt utom för dom som är beroende av länsbolagen…eller? · en trött bussbranschens förening, · miljö som förevändning för nya skatter och avgifter och några citat av Carl Bildt som inte har mycket att göra med den verkliga verklighet som han…. Välkommen till ett nytt årtusende där utvecklingen går i en rasande fart, tänk dig, det började för endast 5 år sedan e-mailen och internet kom till snart var mans ägande. I Sverige där mycket har stannat upp i ett frustrerande politisk och teknokratiskt käbbel mellan LO och SAF, mellan vänster och höger politiker, tar fräscha ungdomar som just kommit ut ur skolan upp konkurrensen med världens främsta IT- land - USA - och lyckas utan kapital hävdar sig i konkurrensen och skapar en plattform längst fram i IT - tåget samtidigt som man skapar över 100.000 nya arbetstillfällen, UTAN BIDRAG ! Långt borta från alla "makt inpinkade" revirer har dessa ungdomar visat vad hela "etablerade" samhället missade dom sista årtionden - nämligen att kunskapen sitter i huvudet och inte i att "klia" varandra på ryggen. IT världen kommer i sin utveckling uppleva både ris och ros, Prosolvia var ett första offer när det gick för fort och andra intressenter kom in och skulle göra snabba pengar, fler exempel kommer snart -- men, oändliga möjligheter hägra! Det är bara din egen fantasi som är en begränsning, sicken grej va. Efterkrigsekonomin är slut, den som gjorde sverige rik genom att sälja allt till alla, utan urskiljning, något som bekväma 50 år senare väcker visst moraliskt ifrågasättande -- så ofarligt, så klädsamt. Staten, Landstinget, kommunernas roll i ekonomin är förödande i en global konkurrens… Svenska politiker är inte dummare än i andra länder, skillnaden ligger i att på många håll har man insett att politikerns roll är att se till det övergripande, fördelningspolitiken, infrastruktur relaterade frågor och inte minst värna om demokratin och yttrandefriheten och inte bl.a. leka bussbolag… Här följer några av Politikens stora bragder ! som företagare. · Det statliga byggda stålverket i Luleå var ett exempel som slutade med drömmen om ett Stålverk 80 och ett par miljarder borta. · Det statliga inhoppet i Uddevallavarvet resulterade i en gigantisk flopp med nybyggda fartyg som det inte fanns något behov av på världsmarknaden och så var det åter borta någon miljard. · Ett komponentvarv som skulle byggas i Norrland stöp bland alla utredningar, detta kostade ingen miljard , men nära på, det blev en magnifik bro istället som dock i brist på "villig" svensk arbetskraft byggdes i huvudsak av finska byggarbetare.. · Ett rafflande äventyr i Nordbanken ledde till 40 miljarder i förluststöd och med alla ringar på vattnet effekten ett Sverige i jätte kris. · Kapital förstörelsen i Pharmacia och Kabi är legendarisk. · Halvstatliga Datasaab tog nästan död på Ericsson · KF var på gränsen till betalningsinställelse fram till att Posten fick avskriva sina obetalda portofordringar på över 700 milj, efter det att en välkänd svärson till en annan KF direktör skulle göra RESO till ett först nordisk sedan europeisk hotellimperium. · Telia - Telenor ! en massa analytiker blev miljonärer… · SJ som ensam fick betala hela infrastrukturen till Öresunds link ( Helsingborg - Köpenhamn ) där Danskarna byggde fartygen och sköter driften och svenska skattebetalare betalar (fortfarande) kalaset, allt inkl drift underskotten · Skapandet 1982-85 av länsbolagen som skulle kosta max enligt dåvarande politiker 700 - 800 milj kronor per år och trafiken skulle bli mångdubbelt effektivare…….. verkligheten är förödande, skattebetalarna tillför i olika led närmare 50 miljarder till den sammanlagda "potten" som skall fördelas för att Svensson skall förflytta sig från A till B inom kära Sverige…. · ( summan inkludera stöd till SJ och banverket, köp av tåg och annat till länsbolagen, kommunala färdtjänster, till landstinget färdtjänster, till skolbussar som går i kommunal regi, badbussar, skolbussar i landstingets regi, till flertalet av alla flygplatser, till olönsamma flyglinjer, till flyglinjer som flyger till regionsjukhus, till Gotlandstrafiken drift och fartyg -- osv ) Företag är ingen demokratirörelse Lyckade företag är ytterst sällan demokratiska, det gäller att styra verksamheten utan att medarbetare och kunder rösta med "fötterna". Den företags ledare som inte skapar ett mervärde av sitt bolag kommer snart anses som ett hot för företagets överlevnad. Företag kan nämligen dö väldigt snabbt, väldig hastigt. Vilket av Sveriges bussbolag som lever på "nåder" av ett länsbolags uppdrag lever under dessa självklara sanningar ? När politiker går in i företagandet slirar det nästan alltid med andra fiktiva hänsynstaganden än sådana som skapar överlevnad, alltför ofta får man en ingivelse att ett företag har råd med nationella eller regionala hänsyn. Därför är Länsbolagen dömda till undergång "Om ett varumärke börja svikta räcker det inte med finansiella åtgärder och organisatoriska förändringar, det är vad som finns huvuden på riskbenägna personer med visioner och största respekt för realitet" Länsbolagen som verksamhet har ingen marknadsstyrning och faller helt utanför systemet, planhushållning är vad som kommer närmast. Teoretisk hade Länsbolagen till uppgift att samordna all trafik i ett län, men har i själva verket utvecklad sig till ett pengaslutande svart hål där politisk makt och en nyskapande byråkrati kräver allt större bidrag från skattebetalarna, trafikutbudet har generellt endast ökats med ca 30 % på 19 år samtidigt som skattetillförseln ökats med flera 100%. Enligt EU lag är det förbjuden för företag som ägs av samhället, staten, kommun, landsting etc bedriva konkurrerande verksamhet om det finns privata alternativ. Detta leder till kreativa lösningar, Hokuspokus åtgärder som BUSLINK i Stockholm där den sk "privatiseringen" har tagit egna former, dvs man bildar ett bolag, där samtliga "NYA" av ägarna endast förfogar över skattebetalarnas medel och kallar det för privatisering! Ett större förakt för vad som är skattemedel och privata investorers pengar kan väl inte åskådliggöras, saken blir ju inte bättre av att ett moderat landstingsråd är arkitekt till det hela. Buslink uppfyller på inga sätt EU lagstiftningen och skulle vid en prövning i EU domstolen helt säkert behöva göras om, men vem vågar av sveriges privata bussbolag anmäla företeelsen till EU? och samtidigt vara kvar i branschen ? Det är dylika funderingar, bara att dom kommer fram som visar hur underutvecklad demokratin är på många håll, ett kuvad folk och företagare är resultatet. Detta år 2000! Länsbolagen är i sin form skattemässigt ohållbara och en avveckling är det enda statsfinansiella sunda, lägg pengarna på sjukvård och skola, det tjänar alla på. Miljön - avgifter - nya busskatter Miljöministern går ut med ett utspel om bilavgifter för storstadsregionerna som är baserad på felaktiga data -- tyvärr och pinsamt, och får mothugg av väldigt många inkl Kjell Olof Feldt, från bussbranschens förening ? nej då inte därifrån -- man kan ju trampa någon på tårna! Jag tänker inte lösa Stockholm trafik problem men visst är det väl märkligt att all genomfarts trafik måste passera centrum? att all trafik från Värtan, Djurgården etc måste passera Hamngatan och sedan blir man förskräckt över att city är full av bilar…. På liknande sätt är det med trafiken i Göteborg, E 6 går rätt genom staden. Denna vetenskapliga utredning ligger då som grund för att införa ännu mer avgifter ( vilka i sig strider mot Sveriges grundlag ) vill man tvinga skattebetalaren att åka kollektivt, där varje buss som används idag smutsar ned miljön mer --- obs -- per passagerare -- än vad en personbil gör!! Och tågen får mestadels sin ström från dom så förhatliga kärnkraftverken… I samma väva som man talar om överflyttning av resenärer från bilen till bussen så inför man en skatt på 25.000 kr per fordon som länsbolagen blir utlovade en kompensation för " till sina" bolag med nya skattemedel-- det går ju så bra för Sverige-- och alla privata bussbolag -- inte så många längre, för all del -- dessa får inte vara med i syltburken -- dessa bolag som kör i huvudsak resenärer som har det sämst ställt i samhället, pensionärer, skol och idrottsklubbar m.fl. Ett större "hål i huvud" politik får man nog leta efter. Att regeringen ansåg sig vara tvungen följa en överenskommelse med miljöpartiet visar bara komplexiviteten som jag tidigare har nämnt. För miljöpartiet är det uppenbart att det är makten att bestämma som gäller inte vilken ekonomisk eller miljö skada detta leder till. När sedan allt är klart och skall verkställas-- då kommer några ljushuvuden på bussbranschen förening --- efter att det mullrat ute bland medlemmarna -- nu skall man demonstrera ( dagarna före jul) -- en politisk broiler "välsmord talare" till VD, en styrelse som är skotträdd ! vad annat kan man förvänta sig ? av bussbranschföreningen. Skall man få stopp på något måste det göras innan propositionen lägges -- därefter är det kört! Detta måste ändå vara politisk grundskola. Om man verkligen ville miljön väl och skapar mervärden för samhället ex i saken forskning och arbetstillfällen, skulle det lindrigt sagt vara mer klädsamt om man satte alla klutar till att utveckla " bränslecellmotorn" som är det idag enda alternativet som uppfyller 0 energieanvändning. Tekniken finns idag framtagen och i drift i ett samarbete mellan ett amerikansk bolag tillsammans med Mercedes där bussar är trafik sedan nyligen i Hamburg, och i Vancouver och Chicago sedan över ett år. Volvo och Scania bussar som står för utvecklings stillestånd och politisk minglande med en utpräglad bristande kvalitet skulle må bra av att få ett rejält handtag av samhället och föra utvecklingen av bränslecellmotorn som för övrigt är en utveckling som gjordes av en herre vid namn HENSCHEL, i Kassel på 30-talet men som lades ned i en byrålåda… Det har gått att "lura Sveriges trafikpolitiker" under viss tid med sina partikelfilter, men är i det långa loppet ett noll spel eftersom för varje hokuspokus grej man hänger på måste man öka bränsle mängden. Det enda radikala hade varit att ta tag i grundproblemet varför köra omkring med en fossil förbränningsteknik som är långt över 100 år gammal när det finns alternativ som alla är långt bättre än det man kör på idag, det går inte lura omvärlden hur länge som helst. Med dagens IT teknik skulle den tillverkare som var vaken ! kunna skapa ett helt nytt tekniskt övervakningssystem av befintliga bussar som skulle leda till fordon utan haverier utefter vägarna ,vidare med lägre bränsleåtgång -- allt övervakas av en liten dator -- ett system som kostar ca 20.000 per fordon ! men var finns Volvo och Scania bussar? Scania bussar stänger sin fabrik i Katrineholm, permittering heter det enligt ett TT meddelande, dom "elaka kunderna" köper bussar i en annan takt än vad Scania producerar, mera klädsamt hade varit att ge ett ärlig svar att Scania bussar produkter är av sån usel kvalitet att få vill köpa trots att alla andra fabriker i Europa är fulltecknade av order…. Volvo som producerar sk bussar för monopolister och U - länder… Det bådar inte gått för framtiden -- men kanske kommer räddningen år 2003 för den svenska tunga fordonsindustrin när Volkswagen köper hela Volvo / Scania, så bästa chefer som tillbringat livet med att klia varandra på ryggen, det är dags att vakna och söka jobb nu, så blir chocken mindre den dag det händer eller redan nu förser er med väldigt , väldigt goda argument varför Mercedes/ Setra ( EVOBUS ) har kört ifrån er på alla nivåer, i teknisk utveckling, design, i miljö vänliga framtidskoncept och inte minst i distrubitionsledet. Blir det som vissa strateger förutspå så lägger VW ett nytt bud på VOLVO koncernen med Scania efter att EU är klar med sin prövning och då inlämnas också NEOPLAN i den nya koncernen, god natt Volvo och Scania bussar! Den som lever får se! Den störste vinnaren av en dylik fusion är Miljön ! för nu kommer det bussar med 0 utsläpp, medaljens baksida är -- vad gör man med Volvo och Scanias föråldrade busskonstruktioner i Sverige och ett hopplöst föråldrad management utan visioner och mål? På utlandsmarknaderna i Sydamerika och fjärran östern har båda bolagen bättre positioner än i Europa och blir där en stark motpol i en VW ägt koncern till EVOBUS, men vad göra med Katrineholm, Säffle och Borås osv? · Dom närmaste åren kommer alltså blir spännande, mitt stalltips är att länsbolagen går mot sitt slut, 12.000 skapade och inte behövliga arbetsplatser försvinner efter ett av historiens största skatte finansierade fiaskon i detta land. ( först blir det ordning på sjukvården, skolan och sedan faller länsbolagen) · Volvo koncernen med Scania är sålda inom några år, busstillverkningen då? blir inte förvånad att det står VW - Neoplan på fronten · Bussbranschensförening ? om dom inte har somnat helt, så leder alla möten, remisser liksom tidigare inte till något annat än middagar och kurser vars innehåll kan tillgodogöra sig då verkligheten är en annan än vad man försöker torgföra ! · Kanske har branschföreningen blivit 2 st, ett för klubben Swebus, Buslink och Linjebuss och ett annat för dom som måste tjäna ihop till sin överlevnad utan att få ideliga tillskott av sina ägare. · BRA, en förening inom bussbranschen som talar om etik, följa lagar och moral vars valde ordförande samtidigt är ansvarig för ett bussprogram som till stora delar bygger på olagligheter, ständiga brott mot arbetstidslagstiftningen, och dumpar priserna till en nivå så att dom ligger under självkostnaden för bussägaren. · IT kommer även till denna bransch -- långsammare än i övriga världen -- men den kommer -- dom första hel datoriserade bussar som övervaka sig själv är en verklighet inom något år. · År 2000 kommer vågen igång med utflaggade bussar -- vi får vänja oss vid att mot politiska övergrepp finns det alltid lösningar framför allt med ett EU som rättsstat i ryggen, alltså blir svenska bussar snart danska eller ännu bättre holländska med helt andra villkor som ger möjligheten till överlevnad, vägverkets svamlande med lagar är bara vapenskrammel av byråkrater som alltid ser sin egen betydelse hotad, så snart något sker som rubbar deras influens, Välkommen till EU, det är detta som är friheten. · Buss i Väst, javisst, dom som var kloka att dela upp sina företag i olika juridiska bolag kommer överleva resten är döda, det räcker inte med en bra idé, dagens företagare måste vara lite av en expert av allt eller har förmågan att dra till sig annan kunskap, missar man detta är det en tidsfråga till att vargarna kommer… · Kommunalbolagen, ja dom får strikt inte finnas sedan 1995 när Sverige gick med i EU och inte bad om något anstånd, tiden för vad som kan anses vara rimlig för den sk övergångstiden börja gå mot sin ända, Landstingsförbundets, kommunalförbundets och fackets försök att förhandla fram ett undantag så här i efterskott för Sverige, leder till ingenting då det är ett av EU :s grundförutsättningarna att verksamheter baserade på skattemedel får inte konkurrera med privata utövare. · Bussbranschen kommer att befinna sig i en tumultartad förändring vilket kommer gynna alla privata bolag. Grattis alla ungdomar i denna bransch. · Bussbranschen kommer att avregleras efter första "skenavreglering", tiden för planhushållning och svågerpolitik går mot sitt slut med mutor och myglande med allehanda kommunala bolag som täckmantel. · Den store vinnaren är miljön, dom som skall resa , samt skattebetalarna vilka bli avlastade med ca 30 miljarder per år -- dessa kanske kan gå till behövande sjukvård och skola? eller rent av mindre skatt ? · Volvo lastbilar får på "moppen" i fransk domstol, efter en överklagning fälls man igen, får ta fulla ansvaret för branden i Mont Blanc tunneln och därmed får hela den tunga branschen en kvalitetsregel där tillverkaren blir total ansvarig för hela sin produkt utan bortsnack och inte som idag sätta sina små kunder i konkurs som har oförskämdheten att bråka om dålig kvalitet…Tillverkaransvar blir ett nytt ord i svenska lexikon! 2000 talet ger ett nytt hopp -- och blir jag bara sannspådd på ett eller annat har den svenska bussbranschen vunnit mycket ! Toni Schönfelder För den som orkar har jag klippt ut en del citater från Carl Bildts… veckobrev.. så förstår var och en att avståndet mellan vad som skrivs som partiideologi och verkligheten i Sverige är minst ett hav av Atlantens storlek emellan. av Carl Bildt, jan 01.01 år 2000 >Det är med friheten som den främsta facklan som utvecklingen >under främst de senaste århundradena förts framåt. Den s k vetenskapliga socialismen hade länge >predikat löftet om det perfekta och på kollektivismen och dess >förmenta rationalitet byggda samhället. Karl Marx hade skrivit >inte bara brutalt om de konflikter som skulle komma, utan också >idylliskt om den tid som utlovades därefter. Detta vårt tjugonde sekel öppnades i optimismens tecken. Teknik >och vetenskap gjorde ständiga landvinningar. Imperier säkrade >handelsvägar världen över. Telegrafen band samman människor och >kontinenter som aldrig förr. >Men ingenting av detta hade varit möjligt om vi inte haft en >utveckling mot allt öppnare samhällen med allt större frihet för >tanken och det fria skapandet. >Lätt eller självklart har det förvisso inte varit. Friheten och >förnyelsen har alltid haft sina motståndare. Det var t ex först >under detta decennium som Vatikanen officiellt hävde sin >förkastelsedom mot Galileo för att han vågade hävda att jorden >kretsade kring solen i stället för tvärt om. Det nya har alltid >haft sina motståndare, men i längden har det i vår del av världen >varit det nya som segrat och det gamla som fått vika undan. I >Kina var dogmen om den egna perfektionen så stark att utveckling >över huvud taget inte blev möjlig. Det var 1901 som Guglielmo Marconi sände en svag >radiosignal över Atlanten. Det var i slutet av 1940-talet som >upptäckten av transistoreffekten skapade förutsättningarna för >vår tids digitala revolution. Exemplen kunde göras hur många som >helst. Så är det. Varje genombrott är revolutionerande, hisnande och >omdanande, men blir ändå snabbt en självklar del av vår vardag >och våra liv. Det är så vi i dag ser på radion, transistorn eller >penicillinet. Vi kan småle och undra hur mänskligheten under >större delen av sin historia kan ha trott att jorden var platt >eller att solen kretsade runt jorden. Vi lever just nu i en tid när horisonterna vidgas och när >ständigt nya möjligheter öppnas upp med hisnande kraft och fart. >Det finns ingen anledning att tro att den fantastiska utveckling >vi sett skulle vara på väg att stanna upp. Tvärt om. Den >intellektuella nyfikenhet och vetenskapliga nybyggaranda som lett >till så stora förändringar håller snarare på att få ny kraft i >takt med att nya teknologier skapar nya möjligheter för >forskningen. >Det var inte länge sedan som framtidspessimismen dominerade >större delen av vår samhällsdebatt. Det talades om hotande >miljökatastrof, om överbefolkning, om kärnvapenkrig, om massdöd >och hot mot mänsklighetens själva överlevnad. I kölvattnet på >dessa domedagsprofetior följde ofta politiska planer på nya >kollektivistiska projekt av det ena eller det andra slaget. Vi >som då sade emot och vågade att stå för optimismen och >framtidstron var då. > >Nu är det annorlunda. Under inte minst detta år har den >revolution som getts beteckningen Den Nya Ekonomin kommit på >snart sagt var mans läppar. Internet har blivit ett begrepp som >snart sagt ingen politiker med självaktning kan undgå att ge i >alla fall sken av att vara intresserad av >Under dessa decennier av förändring lever vi under Moores lag, >som säger att för samma pris så fördubblas datorkapaciteten ca >var adertonde månad. Så har det varit under ca två decennier, och >så tror de flesta att det kan fortsätta under ytterligare något >eller några innan vi stöter på mer absoluta gränser och tvingas >till ett nytt teknologiskifte. Vi står bara i början av den >revolution som nätverkssamhället och nätverksrevolutionen kommer >att innebära. De samhällen som kommer att lyckas bäst i det historiska skifte >som nu sker är de öppna samhällen som stimulerar kreativiteten, >nyfikenheten och förändringen. Att norra Europa har >förutsättningarna för ett språng framåt är uppenbart, men lika >uppenbart borde vara att de positioner vi nu erövrat snabbt >riskerar att förloras om vi inte är beredda till den >samhällsförnyelse som är framtidsutvecklingens förutsättning. >Och mycket har framstått som motvilligt och halvhjärtat. Det >ändlösa velandet >Och de ytterst på respekten för individen grundade värderingar >som är humanismens och etikens grund kommer med största >sannolikhet att bli ännu mycket viktigare när vi går in i en epok >där kombinationen av det slutna samhällets frestelser och den nya >vetenskapens möjligheter skulle kunna bli än mer utmanande mot >friheten och mänskligheten. >Det känns skönt att kunna fira skiftet hemma. Och att kunna >bidraga till att påminna om att vårt hemma är en del av en värld >stadd i förändring. Där möjligheterna är större än kanske >någonsin tidigare, men där de idéer och de värderingar som >prövats så grymt under detta sekels europeiska utveckling kommer >att förbli alldeles avgörande för vår och de våras utveckling. Och de ytterst på respekten för individen grundade värderingar >som är humanismens och etikens grund kommer med största >sannolikhet att bli ännu mycket viktigare när vi går in i en epok >där kombinationen av det slutna samhällets frestelser och den nya >vetenskapens möjligheter skulle kunna bli än mer utmanande mot >friheten och mänskligheten. Detta var alltså ett klipp ur Carl Bildts veckobrev med anledning av år 2000.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.