Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 16 den 25 april 2004  
 
 
Bäste läsare,  
denna gång är Schönfelder extra mycket på hugget, så tar det varsamt när du läser.  
 
==================================  
Äntligen!  
 
Nu kan du boka in dig på resan till RDA work shop den 1:a augusti, klicka på länken till anmälningsblanketten  
<http://www.busstidningen.se/rda.html>  
Välkommen!  
 
===============================  
 
Ledare  
 
Transparency International  
Välkommen till Sverige, det är med en stor tillfredsställelse som jag kan informera mina läsare om att efter snart 10 år av bearbetning har mina gelikar och jag fått Transparency att öppnar ett kontor i Sverige.  
Det Svenska officiella budskapet till världen, Sverige är befriat från korruption, en luftballong med något man kunnat dupera världen i många år är nu en gång för alla punkterat.  
 
Föreningen Transparancy är fri från politiker eller personer som dom står den förljugna makten nära. Det är rättframma journalister, fria jurister, statsvetare utan bindning till makten, företagsledare som över åren visat att dom står över korruptionen, några av dessa personer blir Transparency företrädare i Sverige.  
 
<http://www.transparency.org> ( Mitt i världens maktcentra Washington)  
<http://www.transparency.de> ( Här i Berlin började det hela 1999 med Peter Eigen)  
<http://www.globalcorruptionreport.org> ( En årlig rapport över korruptionen i Världen)  
 
 
Korruptionen på Latin corrumpere  
Hemligt missbruk av tjänster, mottagandet av mutor, "facilitation payment" i offentliga eller privaträttsliga verksamheter, personer som tar emot ersättningar eller gåvor för egen vinning där det förväntas en gentjänst.  
 
Spelar korruptionen någon roll?  
Den förstör tilltron till demokratin och myndigheter. Den skapar förakt mot politiker samt företagen som ägnar sig åt dylik verksamhet.  
Hela det svenska samhället är genomsyrat även av en annan form av korruption som inte förekommer på samma vis i andra länder, det är vänskapskorruptionen som utgår ifrån föreningar likt Rotary, Bachelors, Odd Fellow, fri Kyrkor, lokala sportföreningen och annat där alla känner varandra där myglet fått ett annat namn, nätverket, inom dessa nätverk bestämts det med hänsyn till personliga tjänster, ge och tag och sällan för det allmännas bästa.  
 
Domstolar utdömer domar som är för tillfället politiskt korrekta men bryter mot ingångna konventioner eller EU lagen. Sådant urholkar förtroendet mot samhället och för dem som ägnar sig åt detta har det varit ganska riskfritt.  
 
 
Nya tag mot mutor  
 
Muthärvor sågs länge som någonting som Sverige var förskonat ifrån. Svenska tjänstemän var omutbara hette det. Men de senaste åren har motsatsen bevisats flera gånger om.  
Vin & Sprit, Bofors, Ericsson, KF, RESO, Försvaret, SAAB, Skanska, NCC och många tusen fler stora som mindre företag. Alla är bolag som har anklagats för att ha tagit emot eller givit mutor.  
Nu ska problemet åtgärdas och ett led i det steget är att den internationella organisationen Transparency International etablerar en svensk avdelning.  
 
I den svenska avdelningens styrelse kommer ett antal namnkunniga personer inom svenskt näringsliv att ingå. De stora sfärernas män, såsom Wallenberg och Lundberg, kommer dock inte att ingå.  
Anledningen är att det är viktigt att organisationen är oberoende, säger Transparency Internationals grundare Peter Eigen.  
 
Organisationen startades 1991 av juristen Peter Eigen.  
 
Peter Eigen fram till 1990 medlem av Världsbankens styrelse som såg korruptionen breda ut sig inte bara i Afrika utan överallt i världen. Korruptionen är orsaken till många länders fattigdom, som enbart kan fortgå då givar länder med organisationer som SIDA blunda för verkligheten.  
Där biståndsmedlen används mestadels att smörja sjuka system istället för att hjälpa folket till självhjälp.  
Där FN, Världsbanken och andra internationella organisationer späder på systemen med nya pengar in i ett ekorrhjul av korruption.  
 
Peter Eigen startade med likasinnade personer 1991 Transperancy för att sätta ett stopp på detta system. Tusentals åtal har lämnats till domstolar eller till kongressen anti korruptions utskott världens mäktigaste centra för att få stopp på avarten.  
 
Idag är Transparency en av världen accepterat non profit organisation där man bistår regeringar och världssamfundet med råd och dåd hur man skall bekämpa korruptionen vår tids största fara mot en fungerande demokrati.  
 
Ett annat problem är att personer som sitter på kunskapen inte vågar träda fram i rädsla att bli av med sina arbeten eller på annat sätt bli förföljda. För detta har Transparency skapat ett program som säkerställer att ingen information läcker. Inga husrannsakningar eller andra åtgärder från makten som känner sig hotat kan komma över källan till uppgiftslämnaren.  
 
Det finns hopp!  
 
===========================  
 
 
Ur innehållet denna vecka!  
 
1) Artikeln om den fria företagsamheten har satt fart på sinnena  
Dessvärre kan man inte låta en bransch vara delvis konkurrensmässig hur länge som helst, lika litet som man kan vara delvis gravid!  
 
2) Insändare  
 
3) Föreningen Svensk Turism har avgett ett yttrande till Näringsdepartementet  
 
4) Mutanklagade fria i Hovrätten  
 
5) Bornholmstrafiken fortsätter trafiken till och från BORNHOLM  
 
6) Stockholm är den kommun i Sverige där det startas flest företag  
 
7) BIRKA PARADISE sjösatt  
 
8) EUROPEAN IST PRIZE, när får vi en pristävlan för hur man snabbast kan avveckla Länsbolagen? Att skicka hem Claes Olofsson?  
 
9) LRF:s ordförande får sparken  
 
10) Tillbaks till forntiden  
 
11) Hör och häpna, sickna kullebyttor.  
 
12) Adelsohn och fri företagsamhet, en fars eller läpparnas bekännelse?  
 
 
13) Ulrica Messing, statsråd med ansvar för regional utveckling på villospår?  
 
13b) Väst trafik med färre resenärer!  
 
14) Flytta till Stockholm, tror du jag är knäpp eller vaddå?  
 
15) Högre vinst för Volvo  
 
16) Järnvägsmaffian får på nöten så det ryker!  
 
 
 
==========================================  
 
1)  
 
Artikeln om den fria företagsamheten har satt fart på sinnena och flera monoplister har hört av sig, i sanningens namn är det fler som stöder den fria företagsamheten som hör av sig.  
Jag skall lägga på ett kol för alla som ropar på staten!  
 
Vår regering säger sig vilja stödja den privata företagsamheten, det är nog så, men regeringen är inte fri att agera, den regera tillsammans med 2 st partier vars målsättning är att förvandla Sverige till ett Nord Korea eller vad vet jag.  
I vilket fall är det klart att både mp + vp vill ut ur EU, som skickar sina mest inkompetenta politiker till Bryssel, som drar ut varje skattefri krona ur systemet för egen räkning, vars enda uppgift är att få ut Sverige ur EU utan att samtidigt ge väljarna ett alternativ!  
Sedan må det vara en fråga för forskarna att utreda hur tillståndet är i ett land där man kan vinna röster, tillräckligt många för att driva ett parti genom att gorma, ut ur EU, eller är det kvittot på den skola som samma gäng varit med om att rasera?  
 
Samtidigt som regeringen förvisso infört en del lättnade så tar man med råge tillbaks allt och lägger på ytterligare nya pålagor som en kompromiss med mp + vp, allt för att bibehålla regeringsmakten.  
Det må vara partipolitiskt taktiskt riktigt, men vad är det mot väljarkåren?  
 
De privata företagarna som skulle få lättnader i sin tillvaro, som är uppe hos regringen och gör sig påminda, blir istället tröttsamma entreprenörer aldrig nöjda och fortsätter att tjata om konkurrenshinder. Dessvärre kan man inte låta en bransch vara delvis konkurrensmässig hur länge som helst, lika litet som man kan vara delvis gravid!  
 
Det är antingen eller. Ingen kan seriöst mena att konkurrensbefrämjande bestämmelser är undanröjda förrän det till faktum är genomfört.  
Om detta ska uppnås får marknadsekonomins aktörer inte förvänta sig att ministrar och statstjänstemän ska ha en intuitiv uppfattning om hur marknaderna fungerar utan att istället hjälpa dem att förstå sig på dem. Här har olika branschorganisationer en särställning eftersom dom i samarbete kan utforma en plan hur man kan befria sig från tvångsjackan och istället föra fram åtgärder som spara samhället miljarder samtidigt som det stöder den fria företagsamheten och ökar välståndet för alla.  
 
Men vad gör man? Man står med mössan i handen och kräver mera bidrag.  
Kollektivbranschen är en av flera branscher där allt har gått snett, där politiken blivit fört bakom ljuset av ett fåtal högljudda militanta vp och mp kamrater som alldeles säkert saknar kontakt mellan hjärnan och munnen.  
 
Vårt utbildningssystem har i stor utsträckning misslyckats med att anpassa sig till det faktum att vårt välstånd och själva grunden för det alltid har varit beroende av marknadsekonomin. När statsapparaten väljer ut och fortbildar tycks den sätta större värde på kunskaper i socialvetenskap och ett 20 tal andra flumämnen än på insikter i vad det är som försvagar vår ekonomi till exempel alla konkurrenshinder och monopoletsföreträdare som med skattemedel i påsen kan ägna sig åt att utradera elaka uppstudsiga entreprenörer.  
 
När man på Universitetsnivå får lära sig att det svenska välståndet bygger på den stora offentliga förvaltningen så visar det nivån på uppförsbacken vi har att ta oss över. Inom politiken pågår nu seriösa samtal som ger hopp, man har ingående samtal om att slopa landstingen, det är (s) som för dessa samtal med vetskap om att landstingen enbart är en bromskloss. En institution som hindra mer än någon annan utveckligen av den privata företagssamheten. Den dag som förhoppningsvis ligger nära, när man lägger ned landstingen får inte bara sjukvården en ordentlig knuff framåt utan även kollektivbranschen får ett lyft, då är det goodbye för länsbolagen med en gång och med detta SLTF som letar efter russinen i kollektivtrafiken.  
 
Ett annat fenomen är att det är förhållandevis sällsynt att folk från statsförvaltningen flyttar till småföretag, där avslöjas deras inkompetens omedelbart när man dagligen måste slåss mot maktens mörker män och konkurrensen.  
Att flytta till storföretagen från en statlig tjänst är inte alldeles ovanligt, där försvinner man in i det anonyma, att vara lakej har man lärt sig, något man upphöjt till den högsta läran, ja rent av till fullkomlighet.  
 
Den finansiella sektorn är i nära samarbete med staten bemannat av personer med liknande utbildning och snarlik bakgrund.  
I vilket fall i det högre planet som de inom statsapparaten.  
 
Finansapparaten i ankdams Sverige där allt bestäms mellan Stureplan och Nybroplan, där man sitter på samma krogar, dar man tar en bärs på samma barer, är klädda i samma sterila kläder där det lyser, jag är en finansknutte med rätt att sätta sprätt på skattebetalarnas pengar oaktat om jag arbetar på bank, finansinstitut, stiftelse eller annan pengar akrobatisk inrättning utan personligt ansvar.  
 
Det är finansvärlden mellan Stureplan och Nybroplan som är ansvarig för att industrin har försvagats, dess vitalitet försvunnit då jakten gäller kvartalsrapporter inte vad man producerar, inte vad man forskar, inte vilka produkter man har för framtiden.  
 
Och vem har den största kontrollen över börsen och finansvälden om inte staten med alla sina institutioner där man sätter folk med partiboken, Harpsund kurser, fackpampar eller anpassade personer som Adelsohn (m) vilken ropar i otid fri konkurrens och samtidigt som ordförande för ett SJ menar att SJ inte skall konkurrens utsättas. Dessa medlöpare av systemet är med och besluta om bonusar, Strandvägslägenheter och annat som skandaliseras i pressen.  
 
Dessa välanpassade personer sitter kvar oaktat vad man hittar på och snabbt skyller man på en företagsledning som för all del må vara girig i överkant men i alla optionsplaner finns det alltid en eller flera fack samt statstjänstemän som varit med och beslutat, dels om utdelning som sedan duckar och inte syns i mediat för att snart vara med i nya äventyr, men vad gör det, det är ju ändå bara skattebetalarnas pengar.  
 
Detta spel med dina pengar visa hur farligt det blir när allting koncentreras till ett fåtal personer. Det finns inget mera överlägset för ett lands välstånd och ekonomi än det lilla företaget som i antal balansera de stora bolagen.  
 
När jag får mail från små bussägare som ursäktar sig att dom är så små varför dom inte kan göra så mycket mot ett förkalkat BR, är mitt standard svar, du skall vara stolt över att du är ett litet företag som klarar dig i en idag snedvriden konkurrens. Ytterst är det synd om ledarna för de större bussbolagen som exempel, med korta mellanrum får lämna chefsjobbet till en annan lakej som inte heller förstått hur det står till i branschen, som likt en grammofon skiva som hängt upp sig, tror att man kan tjäna pengar för företaget genom att spara in på personal.  
 
Vi alla måste gång på gång förklara att Sverige mår bäst av hundratusentals småföretag istället för fem stora.  
 
Det är alldeles uppenbart att finanssektorn är delansvarig för den koncentration vi har i landet, dom tjänar pengar på transaktionerna i dom stora företagen, både när det går ned eller upp, medans dom små kan man inte lugga på pengar.  
 
Vad som än händer i samhället hoppas jag att ni har det kul på jobbet, för om man acceptera att man kan göra misstag, den dag har man kommit långt, när chefen i det lilla företaget går på en mina och alla stöder honom, den dagen är vi på rätt väg.  
 
Denna attetyd måste börja i småföretagen för att smitta av sig upp till dom stora företagen, när detta sker, intar vi världen med våra produkter och den Svenska industrin går i spinn istället för att hacka sig fram. Då kan vi käkar honung tills vi storkna, nåja drömmar må alla få har någon gång.  
 
Den fria konkurrensen kommer nämligen aldrig låta oss sitta i bärsån, det är just vad konkurrensen gör, håller oss vakna och hindrar en överdebitering mot kunderna.  
Varför kunderna har mer pengar i fickan och mår bättre.  
 
 
=============================  
 
 
2)  
 
Insändare  
 
God Morgon!  
Med stor glädje läser jag dina nyhetsbrev varje gång dom kommer och sitter samtidigt och förfasar mig över varför jag inte gör något själv. Du har ju så rätt i allt. Ang. miljöcertifiering har jag också undrat vad det är som gör att så många företagare tror att man måste ha dessa löljiga iso-beteckningar på sina bussar. Det finns även företag som nu kräver att bussen man hyr in ska vara miljöcertifierad! .  
Men Tony ge inte upp. Fortsätt kämpa för att förnuftet ska segra. Jag hoppas att det ska lyckas innan det är för sent.  
 
=================================  
 
 
3)  
Föreningen Svensk Turism har avgett ett yttrande till Näringsdepartementet om hur ett framtida Turistråd skall organiseras.  
Jag har låtit ett antal kunniga personer som alla inte blivit hörda kommenterar årets blaj svar.  
Nettot av utredningsförslaget är att fyra (4) personer får sparken: "näringens" styrelseledamöter i Turistrådets styrelse. De vill gärna sitta kvar vid makten och remissvaret var därför beklämmande förutsägbart.  
 
================================  
 
4)  
MUTANKLAGADE FRIADE I HOVRÄTTEN  
De två tidigare Rolls-Royce-anställda som åtalats för bestickning av en tjänsteman i Rederi AB Gotland har friats av Svea hovrätt. Männen dömdes av tingsrätten till åtta respektive sex månaders fängelse. De har hävdat att de betalat ut cirka SEK 1,4 miljoner i rederirabatter och inte känt till att pengarna satts in på ett privat konto. Detta fann hovrätten stöd för i bevisningen och rätten anser också att uppgifterna som den nu avlidne tjänstemannen i Rederi AB Gotland lämnade i tingsrätten är motstridande och oprecisa.  
 
 
 
====================================  
 
 
5)  
BORNHOLMSTRAFIKKEN FORSÄTTER PÅ BORNHOLM,  
Anbud på färjetrafiken till och från Bornholm för fem år från 2005 har godkänts av danska transportministeriets granskningskommitté. BornholmsTrafikken var det enda rederi som fullföljde anbudsgivningen, sedan bl.a. Mols-Linien och Gotlandsbolaget hoppat av, och nu kan man gå vidare med beställningen av två ro-pax-färjor hos Scheepswerv De Merwede. Hela anbudsprocessen beräknas ha kostat kring DKK 17 miljoner i ersättningar till advokater och konsulter.  
Det är inte bara sjukt i Sverige, varför det skall kosta 17 miljoner att utreda där man vill konkurrensutsatta en monopoltrafik där slutet av historien blir att inga alternativa företag ställer upp då upphandlingen är utformat att passa bolaget som driver trafiken som är DSB som bevakar sitt monopol överallt i det Danska samhället.  
 
================================  
 
6)  
 
Stockholm är den kommun i Sverige där det startas flest företag i förhållande till antal invånare. Annika Billström, finansborgarråd i Stockholm, tar siffrorna till intäkt för att titta framåt. "Jag vill göra Stockholm till norra Europas mest spännande storstad", säger hon.  
 
Två områden där Annika Billström vill att Stockholm ska bli ledande är formgivning och arktitektur. Redan nästa år - under "designåret 2005" - kommer formgivningen få ett uppsving. Annika Billström hoppas att det ska ge positiva effekter. Men det finns andra planer också. Innan sommaren ska fullmäktige i Stockholm diskutera näringslivskontorets program, "Tillväxt Stockholm", som ska få fart på ekonomin i huvudstaden.  
 
Trots över 9 000 nystartade företag i Stockholm förra året är det en minskning med över 400 företag jämfört med förra året.  
 
Hallå där stopp på belägg!  
Informationen enligt ovan tål faktiskt en kommentar, synar man nyetableringen är det flera tusen statstjänstemän som öppnar små egna lådor som det nu heter i kansli svenskan.  
 
Det är enmansföretag vars enda syfte är att minska skatten till samhället för eget välbefinnande som man själv är med och driver upp genom otaliga huvudlösa beslut.  
Utan att gå in i detaljerna är åtskilliga verksamheter så nära jäv man kan komma, gränsen mellan en statstjänstemans heder suddas alltmer ut.  
 
En annan grupp av nyföretagande är mängder av journalister som är friställda och nu säljer sina tjänster till behövande, detsamma gäller Ericssons tusentals medarbetare som friställs.  
 
Vad jag vill påpeka är att det nästan enligt mina källor inte är frågan om nyföretagande i dess mening utan en annan form av sysselsättning som går ut på att snuva samhället på inkomstskatt.  
 
Att Billström vill göra Stockholm till Nord Europas häftigaste Stad är en hög ambition, då får man nog lyfta sig i håret eller börja med att ta bort biltullar, bygga P-platser och tillåta alla fastighetsägare bygga garage för bilar, att ta bort merparten av P-lisor, ökar framkomligheten av biltrafiken genom nya tunnlar och vägar som leder ut ur stan till en fungerande ringled.  
 
Göra staden gästvänlig på alla sätt genom att anlägga ett skyltsystem som leder till de olika hotellen, eller varför inte med en gång åka till Barcelona eller Köln och se hur det fungerar i praktiken?  
Flumuttalanden är enkla, att övertyga hjärndöda torde heller inte vara ett problem men vem vill tro på dig Billström när du går till valet med att INTE införa biltullar och sedan för att behålla makten gör det med hänvisning till att mp + vp vill ha det, 2 partier som har en klar minoritet kräver detta? Du har försuttit din chans och din trovärdighet är bortflugen.  
 
 
===========================  
 
7)  
 
BIRKA PARADISE SJÖSATT  
Birka Lines nybygge "Birka Paradise" sjösattes vid Aker Finnyards i Raumo fredagen de 16 april 2004. Med "Birka Paradise" introducerar Birka Line ett nytt kryssningskoncept, där man tar med sig värmen från sydligare breddgrader till Östersjön. Ett av dragplåstren ombord blir ett helt inglasat soldäck med en artificiell sol över poolen. Temperaturen kommer att hållas kring 30 grader och både ljus och ljud kommer att förstärka effekten av en tropisk miljö.  
Fartyget skall göra sin första kryssning från Stockholm till Mariehamn den 10 november 2004. Hon får hyttplats för 1.800 passagerare.  
 
För bussresearrangörerna är det ett välkommet bidrag till hösten och vintern då varje nytt fartyg ökar efterfrågan till alla fartygen som kryssar.  
Önskar all välgång och att Birka hittar nya kundkatogorier så att marknaden ökar.  
 
 
===========================  
 
8)  
 
EUROPEAN IST PRIZE, när får vi en pristävlan för hur man snabbast kan avveckla Länsbolagen? Att sända hem Claes Olofsson?  
 
EU inbjuder IT-företag att tävla om det prestigefyllda europeiska IST-priset (Information Society Technologies Prize). Tävlingen arrangeras för att uppmärksamma nya och innovativa IT-baserade produkter med goda marknadsförutsättningar. De 20 bästa IT-produkterna belönas med European IST-Prize om 5 000 € och kommer att uppmärksammas på IST-konferensen i Haag 14-15 november 2004. Bland de 20 pristagarna utses tre "stora pristagare" som belönas med vardera 200 000 €. Ansökan ska vara inlämnad senast den 5 maj.  
<http://www.it-prize.org/ >  
 
När får vi en pristävlan hur man snabbast avveckla länsbolagen? Hur man kan spara in till samhället miljarder kronor årligen utan att försämra servicen? När får vi veta när SLTF har hittat russinen i lokaltrafiken? När får vi en tävlan hur man snabbast stänger BR till förmån av ett nytt kraftfullt förbund som är till för hela branschen?  
Nåja drömmar må vi alla få ha någon gång?  
 
================================  
 
9)  
LRF:s ordförande får sparken  
Här ett annat förbund som insett att flata medlöpare skall bort och ersättas av folk som tillför något.  
Frågan kommer därför, vem skickar hem BR:s Claes Olofsson med co, det är endast en försynt fråga?  
 
LRF:s valberedning vill sparka sin ordförande Caroline Trapp och föreslår samtidigt stora förändringar i bondeorganisationens styrelse.  
Caroline Trapp anser inte att hon fått något bra förklaring till varför hon ska sparkas.  
- Jag begriper egentligen inte varför man vill ha en ny ordförande. Jag har bara fått förklaringar men jag delar inte uppfattningen, säger hon.  
 
 
=====================================  
 
 
 
10)  
 
Tillbaks till forntiden  
Dieselskatt för jordbruket sänks  
 
Dieselskatten för maskiner i jordbruket kommer att sänkas vid årsskiftet. Nästa år införs också en blandmodell som innebär att all jordbruksmark får lika mycket stöd.  
 
Det har socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister enats om.  
 
 
 
=======================================  
 
 
11)  
 
Hör och häpna, sickna kullebyttor.  
 
Ett dygn efter den så kallade tillväxtkongressen som var förra veckan går (s) fram med nya tillväxthämmande förslag är bisarrt  
 
- S-v-mp försvårar för entreprenörer. Huvudentreprenörer görs ansvariga för underleverantörers skatter och sociala avgifter. Borde inte problem och kontroller lösas av skattemyndigheterna?  
- S-v-mp avskaffar näringsfriheten för bemanningsföretag. Auktorisation och krångel för dessa tjänsteföretag torde vara helt fel?  
 
- S-v-mp vill göra det svårare att få f-skattsedel. Skärpta krav och tidsbegränsade F-skattsedlar är motsatsen till vad som behövs. Problemet i Sverige är att det redan idag är svårt och krångligt i många fall att vara företagare.  
 
- S-v-mp vill ge facken ännu större inflytande. En ökad facklig övervakning av löner och arbetsvillkor i företag som tidigare har tecknat kollektivavtal, även där facket inte har medlemmar.  
 
Förlåt men?  
Tillväxt skapas i arbete och företagande. Det viktigaste för ökad tillväxt är att fler svenskar jobbar och att fler startar och driver företag. Samt att de företag vi har får goda förutsättningar att stanna och expandera i Sverige. Är det inte så?  
Men problemet är att svenskarnas viktigaste företag har i stor utsträckning flyttat utomlands på senare år. Samtidigt ger 17 småföretagare upp och lägger ned sin verksamhet varje dag. De små och medelstora företag som skulle kunna ersätta de stora är alldeles för få.  
 
 
(s + vp + mp) har beslutat mer reglering av arbetsmarknaden,  
- mer styrning av statliga företag,  
- hålla fast vid avvecklingsplanen för kärnkraften,  
- mer stöd till kommunala bolag och  
- mindre konkurrens för mataffärer sk LIDL syndromet diverse nya regleringar som skall skydda Konsum?  
 
 
======================================  
 
 
12)  
Adelsohn och fri företagsamhet, en fars eller läpparnas bekännelse?  
 
SJ vill ha fri konkurrens, men vill inte släppa in utländska konkurrenter i Sverige förrän hela Europa är avreglerat.  
Härligt Adelsohn, med dylika uttalanden har man sagt att man vill ha fri företagsamhet utan att vilja ha det. Politiskt korrekt, du är säkerligen kandidat för fler uppdrag för vänstern.  
 
Får jag bara citera en tidigare (m) minister, Adelsohn var väl inte ett av de mest begåvade vi hade.  
 
Men attan också är det bara mindre begåvade som får dela på alla samhället viktigaste funktioner?  
 
Man kan ju undra.  
 
 
===========================  
 
 
13) Ulrica Messing, statsråd med ansvar för regional utveckling på villospår?  
 
 
Ulrica Messing, statsråd med ansvar för regional utveckling och infrastruktur, talade nyligen på konferensen "Krafttag Östra Norrbotten" i Överkalix. Konferensen har sin bakgrund i de förslag till åtgärder för  
en ny tillväxtpolitik som Överkalix, Övertorneå och Pajala kommuner presenterade vid Ulrica Messings besök i Pajala den 5 november 2003.  
 
I sitt anförande på temat "Tillväxt och livskraft i hela landet" presenterade Ulrica Messing nya åtgärder som en fortsättning på de  
strategiska åtgärder för Norrbottens utveckling som statsminister Göran Persson presenterade i slutet av mars 2004.  
 
Det handlar om:  
· ett projekt för att locka nordiska och tyska investerare till Östra Norrbotten och om att  
 
- se över strandskyddet i syfte att genom lättnader i vissa delar av landet kunna skapa attraktivare boendemiljöer.  
 
· Sedan Ulrica Messings  
besök i Pajala i slutet av 2003 har regeringen också kraftigt höjt det statliga driftbidraget till Pajala flygplats i syfte att värna den så  
viktiga flygtrafiken.  
 
 
Stopp på belägg!  
Nu Ulrica får du nog förklara dig, du är med på att bygga nya järnvägslinjer som kommer att utarma hela Sverige, du är med på att höja avgifterna på flygplatser från de högsta i världen till ännu högre, du är med på att höja avgifterna för kryssningsfartygen vilka kommer lämna svenska hamnar till förmån för andra och resultatet är en kvartsmiljard mindre exportinkomster till företagen i Stockholm och Visby, du är med på att subventionera SJ, du är med på att hålla länsbolagen under armarna fast dom dränera landet på miljarder årligen.  
 
SJ kan inte ens sköta en godstrafik trots de högsta fraktpriserna utan hundratals miljoner i årliga förluster, Luleå Kallax flygplats som byggs ut och när det är klart söker man flygoperatörer så hittar man i desperationen fisk i Norge i vetskap om att dom har flygplatser med långt större kapacitet än vad Kallax har och ändå vill man bygga en ny järnväg till Tromsö för fisktransporter, nu kommer min fråga - tror du på att alla är idioter i Sverige?  
 
Å så skall du satsa på Pajala flygplats? Genom avgiftshöjning till orimligheten på övriga Sveriges flygplatser som därmed tappar ännu mer i sin konkurrenskraft?  
 
==========================  
 
13 b)  
 
Väst Trafik med färre antal resenärer  
 
Väst Trafik med färre antal resenärer, det kom en insändare där en uppmärksammad läsare skickade med ett klipp från Göteborgs Posten 18/4 där GP redaktören som tillhör lokaltrafik maffian fick till det med rubriken,  
 
Färre väljer Västtrafik!  
 
Det är en redovisning i politikens tecken utslätat och fint tillrättalagt.  
Det enda intressanta i artikeln men den frågan tar GP Ulf Nyström inte upp, under 3 år har Väst Trafik genomfört 4 prishöjningar, bussbolagen som utför trafiken har inte erhållit en krona i högre ersättning samtidigt som ordföranden Blomkvist i VästTrafik skyller på högre kostnader vid upphandlingarna.  
 
Med kommentaren att nu när bussbolagen får bättre betalt förväntas det att trafiken blir bättre. Men för bövelen är det inte Väst Trafik som skötervtrafiken och bussbolagen kör på fälgarna?  
 
Den som har insyn i dravlet förstår att ingenting hänger ihop, att GP:s Ulf Nyström någon gång skulle ställa frågan. Är det rimligt med Väst Trafiks struktur eller finns det andra bättre lösningar utan att det skall kosta invånarna någon miljard kronor och allt blir bara sämre?  
 
Vi hoppas att regeringen snart kommer med förslaget om att Landstingen läggs ned, därmed är lösningen klar och Länsbolagen är historia.  
 
En dyrköpt sådan, men för all del det tog slut.  
 
Hoppas att de små företagare som kör i Buss i Väst överlever fram till dess, ställ Olofsson inför valet att antingen sköter han kraftfullt Buss i Väst och lämnar alla sidouppdragen som ordförandeskapet i BR, Västra Bussförbundet, och allt annat eller så får han gå hem.  
 
Buss i Väst offerter i upphandlingarna är en av orsakerna till den enskilde bussägarens prekära situation i ärlighetens namn.  
 
 
==================================  
 
 
 
14)  
 
Flytta till Stockholm, tror du jag är knäpp eller vaddå?  
 
Mer cash till stans politiker  
Under mina återvisiter i Stockholm noterar jag att om jag någon gång skulle drabbas av hemlängtan till mitt Stockholm, ja i så fall heter det allra, allra bästa motmedlet Annika Billström.  
Hon är finansborgarråd (s) i Stockholm och den som ligger bakom alla de många små elakartade förändringar som fick många att finna måttet rågat, sälja och dra.  
 
Skatterna har chockhöjts.  
 
Så kallade trängselavgifter - en ny konfiskatorisk pålaga - ska införas.  
 
Avgiften för boendeparkeringen har dubblerats - självklart utan platsgaranti; slaget om parkeringsplatserna på kvällarna rasar lika hårt som tidigare.  
 
Kostnaden för den som misslyckas att finna någonstans att bli av med bilen har dock ytterligare skärpts, även om stadens vänstermajoritet inte fullt ut lyckades vinna gehör för den hårresande höjning av p-böterna den äskat.  
 
Och i det allmänna hycklandet om att göra staden mindre bilbunden klappar man samtidigt till med groteska avgiftsskärpningar inom kollektivtrafiken och avslöjar vad det egentligen handlar om - mer cash till stans politiker som de kan fortsätta att spendera på omhuldade, inte alltid så behövande, väljargrupper och ineffektiva projekt.  
 
 
=================================  
 
 
15)  
 
Högre vinst för Volvo  
 
Fordonstillverkaren Volvo redovisar en vinst efter finansnetto på 2 876 miljoner kronor för årets första kvartal. Under motsvarande period i fjol gjorde bolaget en vinst på 757 miljoner kronor.  
Volvo Bussars läge är fortsatt besvärligt. Förlusten minskades något under första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2003, men resultatet är otillfredsställande, enligt Johansson. Det program som initierats tidigare för att uppnå lönsamhet fortgår.  
 
==================================  
 
16)  
 
Järnvägsmaffian får på nöten så det ryker!  
Du kan läsa hela artikeln på denna länk.  
<http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?KatID=3&ID=2126&bhcp=1>  
Arne Karyd ger här svar på tal till Erik Sandblom  
<http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?ID=2049&KatID=3>  
 
och menar att höghastighetståg från många synpunkter är orealistiskt för Sverige!  
 
Läs gärna Arnes krönika om myter om tåg och flyg!  
 
Artikeln om höghastighetstågens olämplighet för svenska förhållanden var ursprungligen publicerad i tidskriften Nordisk Infrastruktur och lär där framkalla moteld i nästa nummer. På Flygtorget har Erik Sandblom redan reagerat i en krönika den 12 april. Eriks hemsida är en av de bästa informationskällorna om järnväg och det var trevligt att läsa ett inlägg som höjer sig så högt över den lägg-ner-inrikesflyget - attityd som präglar höghastighetsfolket. Vi tycks vara eniga om det mesta men med lite ansträngning går det att hitta tre tvisteämnen:  
 
1) Om man bygger järnväg, ska det då vara i höghastighetsstandard? Erik är oklar på den punkten.  
 
2) Vilken roll spelade X2000 för nedläggning av flygtrafiken på vissa flygplatser?  
 
3) Har komfort och standard någon betydelse?  
 
 
Arne Karyd är frilansande nationalekonom och ansvarig för kursen Transportekonomi och miljö på civilingenjörsutbildningen i Norrköping.  
 
 
=============================  
 
 
17)  
 
Insändare  
 
”Det blir 60 kronor,” säger spärrvakten  
av Pernilla Ström ekonom och debattör.  
 
Jag är i Stockholm för ett styrelsemöte och tar tunnelbanan till Kista. Spärrvakten begär 60 kronor för en resa som varar i bara dryga tio minuter.  
Visserligen visste jag att Stockholms socialdemokratiska majoritet chockhöjt såväl SL-kort, som tunnelbaneavgifter. Men det är första gången jag åker utan att ha ett rabatthäfte till hands, och jag inser vad det betyder för dem som inte har andra alternativ - liksom för mig som slipper.  
Sedan maken och jag köpt gården i Skåne, har vi då och då stött på förundrade gamla vänner som undrat om vi inte ångrat oss. Hur ska det gå? Blir det inte ensligt? Hamnar man inte vid sidan av om man inte bor i Stockholm? Tappar man inte kontakten med det som verkligen händer? Är det inte förfärligt jobbigt att pendla, även om det bara är ett par dagar i veckan?  
Tålmodigt har vi förklarat att jotack, det går bra; vi har mer tid för umgänge nu än förr om vi vill; ensligt är det sannerligen inte och eftersom vi slipper sitta fast i evighetslånga, improduktiva köer har vi också betydligt mer tid att läsa intressanta skrifter och artiklar och hålla oss à jour med det som är viktigt.  
Vid det stadiet brukar våra vänner se lätt ängsliga ut och flacka en aning med blicken. Är det i själva verket de som har dragit nitlotten i livsmiljö?  
 
Dissonans efter köp  
När jag läste marknadsföring på Handelshögskolan fick vi lära oss hur viktigt det är att förebygga ”dissonans efter köp”. Syftet med reklam är inte bara - som man lätt kan inbilla sig - att få folk att köpa en viss vara eller tjänst. Minst lika viktigt är att få dem som väl har gjort ett köp att efteråt fortsätta att känna sig nöjda och övertygade om att de har fattat rätt beslut.  
Jag vet inte om det är vi eller våra vänner som lever i en calderonsk drömvärld, även om jag då och då, när jag ser ut över nejden och de allt grönare fälten, får nypa mig i armen för att det känns för bra för att vara sant.  
Må vara hur det vill med den saken: Under mina återvisiter i Stockholm noterar jag att om jag någon gång skulle drabbas av dissonans efter flytt, ja i så fall heter det allra, allra bästa motmedlet Annika Billström.  
Hon är finansborgarråd (s) i Stockholm och den som ligger bakom alla de många små elakartade förändringar som fick i varje fall mig att finna måttet rågat och sälja och dra.  
 
Filsnikande bilister  
Eftersom jag för ovanlighetens skull denna gång har tagit bilen och inte flyget upp från Skåne, påminns jag om hur snabbt en gång livsnödvändiga, stockholmska färdigheter går förlorade när man kommit att leva i en mer normal miljö. Som den i innerstaden oumbärliga kompetensen att kunna fickparkera i en lucka som är 90 procent av den egna bilens längd. Eller den stockholmska praxisen att täppa till varje centimeter till bilen framför så att inte filsnikande bilister - som lägger sig i den förbjudna bussfilen för att kunna komma förbi - ska kunna tränga sig före in i kön. Sådant kräver viss regelbunden övning.  
Där jag numera bor finns inga filsnikare. Det finns inga bussfiler de kan snika sig genom. Och det finns framför allt inga köer. Alltså har min påpasslighet något mattats, varför ilskna tutanden av bilisten i bilen bakom upplyser om min försumlighet då en filsnikare trots allt lyckas squeeza sig in framför mig.  
Att det kunde vara en stackars förvirrad turist, eller någon som helt enkelt hamnat fel i storstadstrafikens djungel av filer och skyltar, förespeglar inte den riktiga stockholmsbilisten: här ska ingen j-l kunna klämma sig före i den nästan stillastående kön.  
 
Stockholmsk livsnödvända  
I ett avseende visar sig dock de förvärvade storstadsinstinkterna intakta, när jag senare samma kväll stiger av tunnelbanetåget. Två tonårstjejer går planlöst och slår med handflatorna mot fönstren på vagnarna, som just då är på väg att rulla ut från perrongen. De är högljudda och stökiga på det där frustrerade vis som tidigare var kännetecknande endast för grabbar i flock.  
Jag har kommit i fel ända av tåget och går längs perrongen mot den bortre utgången. Det är bara vi tre kvar inom synhåll. De tystnar och saktar in något när jag kommer i jämnhöjd med dem. I ögonvrån märker jag hur de mäter mig med blicken, kollar min väska, mina kläder. Och jag inser att de just där och då gör en värdering av såväl mina tillhörigheter som av min förmåga att försvara dem. Så just när jag går förbi vrider jag på huvudet och stirrar dem hårt rakt in i ögonen - just den stockholmska livsnödvändan finns som tur är kvar, även om jag aldrig behövt praktisera den mot människor av mitt eget kön förut - ”försök inte din lilla bitch, för då ska du få se på…” och de stannar av. Jag börjar förstå innebörden av vad jag har läst men inte riktigt velat ta till mig: om tjejgäng som rånar och slår ner och om den ökande brutaliseringen.  
Det kommer att bli värre innan det blir bättre.  
För även om skatterna har höjts (eller kanske just därför, fast den skattedynamiska diskussionen kan vi ta en annan gång) har ordningsmakten urholkats, polisen avlövats resurser, tryggheten försämrats och segregationen cementerats.  
 
Ett återbesök i Stockholm är fullt tillräckligt för att förebygga all tänkbar och teoretisk dissonans efter flytt, om någon sådan nu någonsin skulle uppkomma.  
 
”Det blir 60 kronor,” säger spärrvakten.  
”Sexti spänn!” utropar jag och lägger fram ännu en sedel. ”Det är ju för helvete rena ockret!”  
 
Och jag ler brett när jag går mot rulltrapporna.  
 
 
==============================================  
 
 
Nu kan du boka in dig på resan till RDA work shop i augusti, klicka på länken till anmälningsblanketten  
<http://www.busstidningen.se/rda.html>  
Välkommen!  
Priset för resan är i del i dubbelrum per person 1.240 kronor  
Pris för resan I enkelrum 1.700 kronor  
Detta ingår i resan:  
Resa i en Volvo långfärdsbuss  
Färd över Öresundsbron  
Färja med Scandlines och en lättare måltid  
1 st Övernattning / frukost & middag på Scandic hotell i Lübeck  
2 st övernattningar / frukost på Lindner Hotell i Leverkusen  
Entre till RDA workshop  
Kvällsunderhållning samt buffe på RDA mässan  
1 måltid under vardera resväg mellan Lübeck - Köln - Travemünde  
Färja TT linjen Travemünde - Trelleborg hytt och frukost!  
Snacks och drycker på bussen  
<http://www.busstidningen.se/rda.html>  
 
 
========================================  
 
Skickar soliga och varma hälsningar  
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
fax 0034 966 69 81 58  
 
Bild 1  
förslag till brev till skattemyndigheten  
 
Bifogat bild kommer från Bränslecellens eldskäl i Sverige Olof Tegström  
 
 
 

faxless cash advance faxless cash advance

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web
http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.