Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

20 dec 2001 Insändaren till denna artikel har bett om att få vara anonym med hänsyn till att uppgifterna inte alltid överenstämmer med monopolets företrädare då han är verksam i branschen. Den sanna bilden av svensk "sken" demokrati där monopolets företrädare bestämmer sanningen. Håll till godo! Myter och sanningar. Kollektivtrafiksbranschen arbetar med kollektivt resande. Där tror jag att alla är överens. Vi arbetar med många människor (kunder) samtidigt – eller gör vi det? Kan man arbeta med många människor samtidigt? Nej, varje enskild människa (kund) är unik som individ och lever i sin egen verklighet och uppfattar sin omvärld därefter. Vi arbetar med teknik. Vi undersöker, planerar och utför trafik som är förlagd på ett sådant sätt (linjenät) att många enskilda individer kan utnyttja linjenätet för att transportera sig. Vi arbetar inte med resor från A till Ö som jag hört så många i branschen säga – vi arbetar med hela alfabetet där våra kunder skall kunna resa från vilken bokstav som helst – till vilken bokstav som helst – på ett tryggt, säkert och trevligt sätt med bekvämat fordon och en välutbildad och trygg förare. Hur ser då resandet ut? Det är ju en viktig fråga, kanske den allra viktigaste frågan. Resandet består ju av våra kunder. Våra kunder genererar intäkter. Intäkterna gör att vi överlever (förhoppningsvis). När har vi resandetoppar i kollektivtrafiken? Ja, det vet vi ju, eller hur? Vi har delat in resandet i tre trafikeringsperioder, högtrafik på morgonen, lågtrafik mitt på dagen och högtrafik på eftermiddagen. På engelska heter det: morning peek, off peek, och afternoon peek. Synsättet är internationellt. Högtrafiken på morgonen har det högsta antalet resor, det vet vi ju alla, därefter kommer resandet i högtrafik på eftermiddagen och lägst resande sker i lågtrafiken mitt på dagen. Hur kan det annars vara? Under lågtrafik används ju bara ungefär halva fordonsparken då resandet är så lågt. Detta är ju känt i branschen och jag har aldrig hört någon annan åsikt än denna. Jag har sett åtskilliga ansvariga rita upp kollektivtrafikens resande med sina toppar i högtrafik och förklara branschen problem och vad resandetopparna i högtrafik har för negativa konsekvenser. Det man ritar upp är resandet över en dag timma för timma med två tydliga resandetoppar. Detta har vi alla sett. Denna statistik finns i alla företag. Denna statistik fanns i nästan alla årsredovisningar förr i tiden men har börjat att plockas bort numera och det är bra att dessa diagram plockas bort – för verkligheten ser inte ut så. Hur många gånger har du, kära läsare, hört att: ”i lågtrafik är det så lite kunder som reser med oss så då räcker det med att vi kör halva vagnparken”? Detta suger vi in i oss med modersmjölken när vi börjar vårt yrkesverksamma liv i vår bransch. Dom gamla lär upp dom nya. (senilitetsordningen). Först en fråga. Varför använder vår bransch så ofta diagram över resandet timma för timma när vi inte fattar beslut timma för timma? Vi fattar beslut i trafikeringsperioder. Varför använder vi inte diagram över trafikeringsperioder och ser resandet i dem? Det blir ju att komma närmare verkligheten, eller hur? För att förklara vad jag menar så att alla förstår det fullt ut – och detta är mycket viktigt för alla som arbetar med kollektivtrafik – ta först fram ditt diagram över resandet timma för timma innan du läser vidare. Har du hämtat det nu? Bra. Rita nu ett diagram över hur många fordon som är i trafik under de tre trafikeringsperioderna. Jämför de två diagrammen (det är ju så vi har gjort i alla år). Du ser nu att när det reser mest kunder timma för timma så kör vi flest fordon, när det reser minst kunder så kör vi bara halva fordonsparken och på eftermiddagen, när resandet åter ökar så kör vi hela fordonsparken igen. Eller hur? Hurra vad vi är bra! Vi balanserar antalet fordon efter resandet! Gör nu så här. Addera resandet i morgonens högtrafik (06.00 – 09.00), alltså addera de tre timmarnas resande och rita en stapel med detta resande. Addera sedan resandet mellan 09.00 – 15.00 och rita en stapel med detta resande. (Nej, du har säkert inte räknat fel- räkna om igen för säkerhets skull). Addera sedan resandet i eftermiddagens resande mellan kl 15.00 – 19.00 och rita den tredje stapeln. Nu framträder resandet efter de principer du fattat dina beslut. Resandet i morgonens högtrafik är det lägsta resandet. Lågtrafikens resande är oftast 200-250 % högre än högtrafikens resande. Eftermiddagens högtrafik ligger i höjd med mitt emellan de andra två staplarna. Om du nu tar och jämför resandet med utsättningen av fordon framträder en helt annan bild än den vi såg tidigare. Den bild som nu framträder ser ut så här: · När resandet är som LÄGST i morgonens högtrafik kör vi 100% av fordonsparken. · När resandet är som störst kör vi halva fordonsparken · När resandet är ”mittemellan” kör vi 100% av vagnparken igen. Vad får denna bild för konsekvenser jämfört med att jämföra diagrammet timma för timma? Jo du börjar se verkligheten. OM du har trott att det största resandet har skett i högtrafik på morgonen – så har i stort sett alla dina beslut blivit fel. Under morgonens högtrafik, som alltså resandemässigt är det lägsta resandet – har de som reser upp till 80 % rabatt på sina biljetter. Alltså, inte nog med att det är ett lågt resande – intäkterna är minimala. För det är ju så här våra politiker har resonerat under årens lopp…. · Vi skall subventionera kollektivtrafiken så att invånarna får en bra och billig resa till och från sina arbeten. Subventioneringen kan vi säga var 50% av produktionspriset. · De som reser ofta och regelbundet (stamkunder) skall ha extra rabatt (alltså månadskortsresenärer som därmed får rabatt på rabatten). · Pensionärer får rabatt på månadskortet (alltså rabatt – på rabatt – på rabatten). · Barn och ungdom får högre rabatt än pensionärer (alltså, rabatt – på rabatt – på rabatt – på rabatten). · Bäst rabatt skall skolungdomar, uniformerade tjänstemän, o.s.v. ha, dom får 100% rabatt. · Vi ställer samtidigt krav på att kollektivtrafiken skall öka sina intäkter… Vi kan alltså nu konstatera att när resandet är som lägst, i högtrafik på morgonen, har de resande upp 80% rabatt på produktionspriset – samtidigt är kollektivtrafikens kostnader skyhöga då 100% av fordonsparken rullar. Ebberöds bank fungerade bättre. I lågtrafik ÖKAR resandet med 200-250 % (ja, det ÄR så). Hur i Helv…. kan resandet ÖKA när vi minskar antalet fordon i trafik? Svaret är enkelt. Under lågtrafik utförs ett helt annat resmönster än under högtrafik. I lågtrafik reser kunderna åt alla håll över hela linjenätet, under högtrafik reser alla kunderna åt ett och samma håll vilket kräver 100% fler fordon i trafik för att klara av ett lägre resande. Vad vi ser är alltså att till samma kostnad som högtrafik på morgonen (tre timmar med 100% av fordonsparken eller 6 timmar med 50% av fordonsparken har samma kostnad) utförs 250% fler resor. Ungefär 50% av detta resande utförs på kontantbiljetter (alltså till betydligt högre taxa än under högtrafiken) Detta innebär att nu tjänar vi pengar! Firman går med vinst! Tyvärr är det så att förlusterna under högtrafiksperioderna äter, med råge, upp vinsten under lågtrafiken. Verkligheten var alltså tvärtom mot det gängse seendet. Lågtrafiken har det högsta resandet – inte det lägsta. Handen på hjärtat, visste du detta? Var ärlig mot dig själv nu. Stå för vad du trodde. Nu finns det en massa olika argument som brukar dyka upp. Jag tror att jag har hört dem alla under årens lopp. Allt ifrån att jag ingenting begriper om kollektivtrafik till att det är ju naturligt eftersom det är 6 timmars lågtrafik och bara tre timmars högtrafik… Ändå har jag inte träffat någon, inte en enda person i branschen, som sett resandet så här. På min fråga har i stort sett 100 % av de tillfrågade svarat på min fråga om resandet - att det högsta resandet sker i högtrafiken på morgonen. Jorden ÄR rund. Bränn mig på bål eller vad som helst – det förändrar inte bilden. Jorden ÄR rund. Resandet ser ut så här. Acceptera det – eller låt ditt företag förbli olönsamt. För – om du fortfarande tror att det största resandet utförs på morgonen i högtrafiken – och skall skapa en affärsmässig taxa – så blir ju alla dina beslut fel. (Skit in- skit ut). Skall du bygga ett biljettsystem och inte vet hur resandet ser ut – så blir ju det också fel. Skall du försöka få lönsamhet i ditt företag – så misslyckas du om du inte har klart för dig hur resandet ser ut i verkligheten. Att se resandet efter verkligheten - inte efter myten - är i början kanske smärtsamt och obehagligt och du kan nu naturligtvis välja att hålla kvar vid vad du trodde tidigare (jorden är platt) och låta dina konkurrenter, som accepterar att jorden är rund, ta din trafik. För om du inte redan har förstått det hela – detta får naturligtvis mycket stora konsekvenser för ditt beslutsfattande. Det medför ett helt annat sätt att tänka och att arbeta. Du måste fullt ut förstå resandet eftersom resandet är den plattform du står på. Själva grunden för din verksamhet. Låter jag självgod? Det är absolut inte meningen – men jag vet vilket motstånd det finns att överbrygga. Vi har allt för länge levt med myten att: ” I lågtrafik är det så lite människor som reser med oss så då räcker det med att vi kör bara halva fordonsparken”. Kan det vara så (hemska tanke) att myten om att resandet i högtrafik på morgonen är det största resandet - är den grundläggande orsaken till branschens olönsamhet? Signatur BB. fortsättning i nästa artikel under punkt 43

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.