Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter „Varning Schönfelder“ nr 26 den 8 augusti 2005  
 
 
Bäste läsare,  
 
I detta nummer kan du läsa om följande:  
förslag till en ny enhetlig moms som kommer att skapa katastrof för den privata rese och bussbranschen, svensk historia i ett perspektiv som berör kollektivtrafiken, Kyoto-protokollet förnyas, Världen i Google perspektiv.  
 


 
 
   
 1. Regeringen beställde en utredning om den framtida momsen!  
 2. Lite svensk historia med perspektiv på kollektivtrafiken  
 3. Lite ditt och datt om livet!
   
  Globaliseringen, svensk politik under 1900-talet och dess utmaningar inför 2000-talet,
   
  Google Earth, Lite sommar mygel.  
 4. Kyoto-protokollet förnyas  
 
 

 
 
1)  
 
Regeringen beställde en utredning om den framtida momsen!  
 
Det pågår ett arbete i EU att få fram en enhetlig momssats, riktlinjen är 17 – 18%, Sverige som tillsammans med Danmark toppar moms försöker därför ta fram olika modeller för att möta EU kravet.  
 
Den som minns 1992 när borgarna i regeringsställning höjde momsen för allt resande till 25% kanske också minns den största nedgången av resandet i Sverige. I runda tal 100.000 förlorade arbetstillfällen, där tusentals restauranger och hotell slog igen, åtskilliga mindre researrangörer fick slå igen.  
 
Det tog närmare 14 år innan man var tillbaks till ett normalt resande efter att regeringen såg sig tvungen att sänka momsen vid 2 tillfällen.  
 
Låt oss hoppas att man lärt sig något, så långt vet vi att nuvarande finansminister inte vågar en förändring innan valet år 2006. Allt beror på statsfinanserna, facit från förra gången var att bilindustrin sålde fler bilar, folk åkte i egen bil och betalade momsförluster på resandet med höjd bränsleskatt.  
 
Gungor och karusell med andra ord, även om utredningen lär landa i en låda borde den vara tankeväckande, en skatteförändring ligger runt hörnet något som kan ödelägga hela din verksamhet, dags att se över och fundera kring vad händer ifall värsta scenariot inträffar.  
 
På denna länk kan du läsa en sammanfattning av utredningen som omfattar 450 sidor totalt  
http://www.sou.gov.se/momssatser/dokument/slutsatser.pdf  
I bilaga nr 8 kan du läsa en sammanfattning det som avser kollektivtrafiken.  
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/65/28/3e710291.pdf  
Man kommer fram till samma slutsats som jag ständigt försöker påminna alla om, kollektivtrafiken är inte fri, den skall inte vara fri, den skall vara en del av skattebasen för det allmänna.  
 
Siffrorna som man kan läsa är rätt och fel, felaktiga då man glömmer bort 30 miljarder i kostnader som inte redovisas då dessa ligger som andra poster i utredningen. Varför helheten försvann i denna jätte utredning.  
 
Vad det innebär för den lilla privata del av näringen som ihärdigt finns kvar, det nämns överhudtaget inte. Däremot skriver man helt sanningsenligt när man höjde momsen till 25% höjde kollektivtrafiken priserna med i snitt 39%, när man sänkte momsen kom praktisk taget inget kunderna till godo.  
 
SJ hängs ut som lurat folket mest som om detta skulle vara en nyhet.  
 
Vinnarna är som alltid länsbolagen och folket runt köttgrytorna som tvingar skattebetalarna att betala kalaset, ingen fråga vad det kostar eller vad kunden efterfråga, man kör på i samma spår om socialrättvisa, glesbygd, tillgänglighet, rättigheter, och annat trams.  
 
1) De områden som idag är befriade från mervärdesskatt kommer att vara det även i fortsättningen generellt sett. Ett undantag är periodiska tidskrifter som idag är befriade, vilket innebär att vi kommer att få betala m-skatt på tidningen. Däremot kommer försäljning av fartyg, reparationer och tillbehör att fortsatta vara befriade enligt förslaget.  
 
2) De områden som idag har antingen 6 %, 12 % eller 25 % föreslås alla få en enhetlig skattesats om 21,7 %. Mat m m ombord får sänkt skattesats från 25 % till 21,7 %. Personbefordran som idag har 6 % höjs till 21,7 %, vilket direkt påverkar biljettpriset. Konsekvenserna av detta beskrivs som följer:  
 
Vad händer med kollektivtrafiken?  
Enligt grundanalysen ökar priserna med närmare 15 procent på lång sikt, som ett resultat av att momsen höjs från 6 till 21,7 procent. Detta sammantaget med en relativt hög priskänslighet beräknas enligt modellanalysen medföra ett bortfall av efterfrågan med ca 20 procent, i genomsnitt. Kollektivtrafiken är dock subventionerad och prisreglerad och konkurrensen fungerar inte som på en vanlig marknad. Prisgenomslaget av momshöjningen blir därför sannolikt inte fullständigt.  
 
Momshöjningen måste dock betalas, och verksamheten anpassas till nya kostnadsförhållanden.  
 
I viss utsträckning kan taxehöjningarna komma att avspegla hur priskänsliga olika kunder är, så att mer prisokänsliga grupper kanske får bära en större del av kostnadsökningen än de med högre priskänslighet.  
 
Utbudet av mindre lönsam trafik kan också komma att påverkas.  
 

 
 
2)  
 
Lite svensk historia med perspektiv på kollektivtrafiken  
http://www.bussbranschenbw.se/insand.html  
 

 
 
3)  
 
Lite ditt och datt om livet! A - D  
 
A)  
Det pågår nu en världsomspännande accelererande utveckling som innebär att allt fler tävlar om att bli vinnare och att allt fler också blir vinnare. Aldrig förr i mänsklighetens historia har så många människor fått det så mycket bättre på så kort tid som under det senaste decenniet.  
 
Globaliseringen är inte ett argument för en försiktigare hållning när det gäller reformer av skatter och regler, skriver Michael Treschow och Urban Bäckström.  
 
Det är naturligt att den snabba utvecklingen skapar oro i etablerade ekonomier som Sverige. Men protektionism betyder bara att andra - exempelvis asiatiska textilarbetare - får betala priset.  
 
Vi måste i stället ta till vara de möjligheter som finns, att vi undanröjer hinder så att fler vill investera, fler vill låta sina företag växa och det därmed skapas fler jobb. Det är endast så verklig trygghet skapas.  
 
Hela artikeln finner du på http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=444072&previousRenderType=2  
 

 
 
B)  
Mauricio Rojas rapport om svensk politik under 1900-talet och dess utmaningar inför 2000-talet är värt en genomläsning.  
På Engelska  
http://www.timbro.se/mail/20050621  
 

 
 
C) Google Earth  
 
"Ett nytt sätt att betrakta världen", var rubriken i en tidning som recenserade Google senaste program Google Earth.  
 
Det är gratis, kan installeras på Windows-datorer och kräver bredband. Det hämtar information från Googles servrar och det man ser bilder som är lagrade där. Väl på plats i datorn erbjuder det möjligheten att zooma in var man vill på jordklotet och se konturerna av byggnader, parker, vägar, sjöar etc.  
Kryssar man i rutan "roads" får man också namn på flera gator på orten  
 
Allt är inte kartlagt ännu, men programmet erbjuder en ny upplevelse av en levande karta.  
 
Söker man efter "Stockholm" hamnar man ovanför Operan. Att sedan flyga vidare till Köpehamn tar det bara någon sekund, Paris eller London är inte heller så långt borta.  
 
Presentation av programmet med fylliga instruktioner finns på Googles webbsida, varifrån man laddar ner programmet:  
 
Google Earth  
http://earth.google.com/  
 
Som alltid, ha detta i minnet det är bara en början av det som skall komma, snacka om möjligheter!  
 

 
 
D) Lite sommar mygel  
 
Ett 30-tal lägenheter som ägdes av Synskadades riksförbund gick inte till de synskadade medlemmarna. Nu mörkar dessutom förbundet resultatet av den utredning som tillsattes efter avslöjandet.  
Och vem är det som finansiera förbundet? Du med dina skattepengar.  
 

 
 
4)  
 
Kyoto-protokollet förnyas  
Olof Tegström har skickat med en uppföljning av Kyoto protokollet, läser du sist i detta Newsletter.  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
PS  
http://www.eurocasacar.co.uk  
Lägre pris för hyrbil i Spanien, från ett av Spaniens största biluthyrare med 24.000 bilar. Varför så lågt pris? Vi har den 3:e generationen av en helautomatisk bokningsite som fungera 24 timmar alla dagar med svar inom 1 minut.  
 
Biluthyrning i hela Världen!  
EuroCasaCar har 2 andra siter http://www.telluscar.com samt http://www.telluscar2.com  
 
Där vi med partners i England respektive Irland förmedlar bilar i hela världen inklusive Sverige samt till platser i Spanien som Kanarieöarna, Madrid, Barcelona och flera hundra andra orter.  
 
Det lönar sig i vart fall att jämföra!  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.