Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Varning Schönfelder nr 17 den 24 augusti 2003 Bäste Läsare, Tack för många e-mail och glada tillrop, välkommen alla nya läsare, enda sättet att sprida kunskap är att klicka på rätt länk ovan och lägga till en ny läsare genom att skriva in RÄTT e-mail adress, svårare är det inte. Detta nummer av Newsletter handlar om: 1) Det handlar om Länsbolagen! Varje verksamhet i statens regi betalas genom att människor tvingas att avstå från vad de rätteligen förtjänat genom arbete, företagande eller andra frivilliga transaktioner – med hot om fängelsestraff om betalning inte sker. 2) Sveriges ekonomiska kris allt tydligare! 3) Fler åtal för svartstädning 4) EMU debatten fortsätter och här några viktiga bidrag inför valet! 5) Svensk Turism! Det handlar inte bara om pengar! 6) Nytt rankningsresultat för Tidningen Busstidningen samt Res och Trafik =========================================== 1) Det handlar om Länsbolagen! Varje verksamhet i statens regi betalas genom att människor tvingas att avstå från vad de rätteligen förtjänat genom arbete, företagande eller andra frivilliga transaktioner – med hot om fängelsestraff om betalning inte sker Verksamheten som självändamål Ett relaterat synsätt är att utgå ifrån den offentliga verksamheten inkl Länsbolagen precis sådan den är med dagens stödform som ett självändamål. Det kan bara ske i ett mentalt genomsocialiserad Sverige. Att det blir sura reaktioner, även från borgerligt håll, varenda gång någon föreslår en begränsning av det offentligas makt och befogenheter är illavarslande. Den visar hur långt borgerligheten är ifrån att utgöra ett alternativ till den stora socialdemokratiska staten Visserligen finns det krafter inom borgerligheten som numera menar att Länsbolagens monopolupphandling skall brytas, om det finns tillräckligt med stöd för detta i dom egna leden, ifall det skulle upp till en prövning, kan med fog ifrågasättas. I vårt samhälle, där allt blivit politik, ses det som självklart att det man tycker är bra skall tvingas på alla eller åtminstone subventioneras, och det man tycker är dåligt skall förbjudas eller åtminstone regleras och beskattas. Alla goda skäl för att inte tvinga sina lösningar på alla utan tillåta fri konkurrens och självständiga val förblir därmed oförstådda. Den här sammanblandningen måste ryckas upp med roten om frihetens idéer ska ha en chans i debatten. Till detta kommer säkert också ett ekonomiskt tänkande som går ut på att man måste rätta munnen efter matsäcken. Men medan sådana nedskärningar i Länsbolagens verksamhet under offentligt ansvar ofta görs för att så drastiskt som möjligt påverka tillgängligheten och väcka uppmärksamhet för behovet av nya stöd, så har kostnadsminskningar i en mera marknadstillvänd sektor mindre effekter på tillgängligheten. I en annan bransch skulle man kanske använda modern teknik i stället för en gigantisk orkester, snarare än att ställa in föreställningar. Dolt i diskussionen kring hur varje offentligfinansierad verksamhet ska bevaras i omfattning och struktur är också, som vanligt i politiska sammanhang, vem som förväntas betala för kalaset. Men det är här varje politisk fråga måste börja. Varje verksamhet i statens regi betalas genom att människor tvingas att avstå från vad de rätteligen förtjänat genom arbete, företagande eller andra frivilliga transaktioner – med hot om fängelsestraff om betalning inte sker. Den fråga som måste ställas i varje diskussion kring offentliga budgetar är om den som fattar beslutet är beredd att kasta sina medmänniskor i fängelse för att kunna spendera pengar på en viss verksamhet som exempelvis Länsbolagens. Redan där borde de flesta diskussioner om offentliga åtaganden stanna. Jag är inte på något sätt ensam längre att förstå nåt är galet! Det tar sin tid att få stenen i rullning, nu när pengarna tryter och skatteintaget har nått astronomiska höjder eller högst i världen och ändå räcker det inte till, då är det tillåtet mer än tidigare att ifrågasätta kostnader, i detta Newsletter förs det fram gång på gång – onyttan med Länsbolagen – nyttan med kollektivtrafiken är en annan sak, den går att organisera med miljarder i besparingar med samma omfattning som idag. När kommer denna insikt till denna bransch? Och inte minst till alla vasaller som föredrar kortfristiga inkomster före frihet? Här är det några andra som inser hur fel mycket är! Rätta systemfelen så får vi råd med bättre vägar! Ytterligare besparingar på infrastrukturen hotar tillväxten. Det visar två rapporter som publiceras inom kort, berättar representanter för Svenskt Näringsliv och Sveriges Byggindustrier. I stället för att spara på vägar och järnvägar borde regeringen diskutera alternativ finansiering och "periodisering" av kostnaderna, skriver Lars Hallsten på Svenskt Näringsliv och Peter Stoltz på Sveriges Byggindustrier. Och trafiken har aldrig varit så omfattande, och både gods- och persontrafik väntas öka. Sverige är på väg mot en trafikinfarkt! Den alltför låga investeringsnivån hotar också den långsiktiga tillväxten. I två rapporter - den ena från konsultföretaget Inregia och KTH, den andra från Internationella handelshögskolan i Jönköping - som tagits fram på uppdrag av svensk Näringsliv, analyseras infrastrukturens betydelse för ett lands långsiktiga tillväxt. Författarna har granskat ett trettiotal vetenskapliga arbeten och slutsatserna är mycket tydliga: satsningar på infrastruktur leder till förbättrad produktivitet och minskade kostnader för näringslivet. Vad kan då göras? (Vi förespråkar givetvis inte en återgång till en politik som hotar att erodera de offentliga finanserna.) Vägverket föreslår avgiftsbelagda vägar och Banverket lånefinansiering. Vi vill vidga perspektivet, och öppna för alternativa möjligheter för byggande och finansiering. Metoden går ut på att staten anger villkor och uppdrar till den privata sektorn att ansvara för såväl byggande som drift och underhåll av väg och järnväg. Den privata sektorn kan även ansvara för finansieringen. Därefter betalar staten en årlig summa till projektbolaget under hela kontraktsperioden, som kan vara lång - upp till 50 år. Toni anm: Länsbolagen skapades för att man ville möjliggöra ett länskort med förebild av 50 kortet i Stockholm. På samma sätt som Länsbolagen skapades kan man också lösa upp dem. Det är ett system fel och det är ett slöseri med skattepengar långt bortom det fattbara. Efter snart 20 år har man visserligen infört ett länskort till en kostnad som saknar reallitet. Men maktens män som stjäl pengarna från skattebetalarna nöjer sig inte med detta, nu skall det bli ett länskort för hela landet för en totalkostnad av minst svindlande 15 miljarder kronor! Och därutöver ett par miljoner i årliga driftkostnader (stigande varje år) som skall tas från befintligt trafikutbud. Precis som om tant Elsa i Pajala har ett behov av att med samma kort resa i Malmö, ett sånt trams – inte ett ord i vasall tidningen om detta gigantiska slöseri som tär på resurserna och enklast skulle kunna användas i den befintliga trafiken. Folk med två hål i huvud …..det finns det gått om! ========================================= 2) Sveriges ekonomiska kris allt tydligare! Enligt European Credit Institute sker en fjärdedel av all konsumtion i Sverige idag med lånade pengar. Skuldkvoten, d v s hur stor del av den disponibla inkomsten som hushållen har i lån har snabbt ökat i Sverige till 120. (När svenskarnas lån växte till katastrofnivåer i slutet av 1980-talet låg nivån på 140 procent. Vi har inte långt dit.) Toni anm: Vem förstår varningen? Vem ser konsekvenserna? ========================================== 3) Fler åtal för svartstädning Fyra kvinnor från Göteborgsområdet åtalades på torsdagen misstänkta för att ha låtit utländska personer städa svart. Hittills har ett 90-tal familjer ertappats med att ha anlitat städerskor utan arbetstillstånd. Toni anm: systemet kväver sig självt! Skapa ett fribelopp på 150.000 per år och inkomsttagare så är vi av med alla svart inkomster för en lång tid framöver och bussbranschen får åter tillgång av förare , restauranger av servicepersonal, bara för att nämna något! Arbetslösheten minskar och därmed lägre utgifter för statskassan. ========================================== 4) EMU debatten fortsätter och här några viktiga bidrag inför valet! A) Fler jobb i euroländerna I Sverige utvecklas sysselsättningen väsentligt sämre än i euroländerna. Det visar nya siffror från Eurostat och ECB, som presenterades av Stefan Fölster, chefekonom i Svenskt Näringsliv i Göteborg. Om Sverige hade haft samma sysselsättningsutveckling som euroländerna enbart under det senaste året skulle 34 000 fler svenskar ha haft arbete. Om Sverige hade haft samma sysselsättningsutveckling som euroländerna sedan euron infördes 1999 skulle 108 000 fler svenskar ha haft arbete idag. Drygt nio miljoner fler européer har arbete idag jämfört med 1999, året då euron infördes. Även under det senaste året med lågkonjunktur har 500.000 fler européer fått arbete. B) Göran Persson verkade heller inte vara oroad över nejsidans försprång i opinionsmätningarna. ”Jag är övertygad om att opinionen fortfarande är helt rörlig. I slutändan kommer det att avgöras var vi hör hemma någonstans. Folk kommer att fråga sig vad det betyder på sikt om vi står utanför. Vad det betyder för deras barn”, sade Persson i sitt tal under valupptakten. C) Av Toni S. Näringsminister Leif Pagrotsky. Han guppade likt en skvalpvaluta omkring i Göta kanal och kom med följande svårförståeliga påstående: "Om vi avskaffar Riksbanken blir inflationen högre. Med högre inflation blir det färre jobb och det blir mera arbetslöshet." För det första borde en näringsminister veta att riksbanken inte avskaffas vid ett eurointräde. Vi får en gemensam riksbank, ECB, där den svenska är en delägare med inflytande. För det andra blir inflationen inte högre. ECB:s inflationsmål är strängare än den svenska riksbankens nuvarande. För det tredje är riskerna för arbetslöshet större om vi inte får eurons handelsstimulerande och tillväxtgynnande effekter för svenskt näringsliv – och att sådana effekter kommer är vi ju numera ense om mellan ja och nejföreträdare. Otaliga devalveringar har gjort svenskar folket till EU:s fattigaste medborgare! Kronans utveckling alldeles på egen hand utanför EU de senaste 30 åren har gjort Svenska folket fattigare, där man ligger i den nedre delen av OECD snittet. Räcker inte detta? Bäste Näringsminister, det finns gått om kyrktuppar som likt vindflöjel vrider sig kring sin egen axel. ... åså ett annat intelligents befriad uttalande! ...av Leif Pagrotsky Trots sitt bestämda nej till euron lämnade näringsministern dörren öppen för en framtida omprövning även efter ett nej i folkomröstningen. – Jag säger absolut inte nej för evigt. Toni anm: Med sådana vänner i regeringen behöver man inga yttre fiender! D) Från General Konsul OLLE WÄSTBERG i New York - You use the eurodollar, don´t you? Den frågan får jag ibland (i USA). Förklaringen om att vi är med i unionen men inte i myntunionen tar en stund och intresset hos den som frågar viker lätt. Amerikanska företag är de största investerarna i Sverige. Risken finns att intresset viker också hos dem, just därför att det verkar komplicerat och besvärligt om Sverige i motsats till större delen av Europa skulle ha en egen valuta. ========================================== 5) av Toni S. Svensk Turism! Det handlar inte bara om pengar. Kryssningsfartyg är inte allt Fler kryssningsfartyg än någonsin har lagt till i Stockholms hamn. Oron i Mellanöstern har gjort Östersjön till ett intressant alternativ till Medelhavet. Den stora turistökningen i år beror dock på något annat: Svenskar har inte råd att åka utomlands, utan väljer svenska billighetsalternativ. Camping och vandrarhemsnätter slår rekord. Ett modernt tjänstesamhälle som Sverige behöver turism.Vår turistbalans är dessutom starkt negativ. Svenskar åker hellre utomlands, även om det är allt färre, än människor från andra länder reser till Sverige, vilka blir allt färre. Det kräver att vi talar om fördelarna med Sverige - vilket också är bra för näringslivet som vill få investeringar och experter till Sverige. Sverige är ett av de länder som satsar minst på turistinformation. Finland lägger ner nästan dubbelt så mycket som Sverige, Österrike ännu mer och Irland nästan tio gånger så mycket. Men nu är det så att det inte handlar bara om pengar utan i lika hög grad om kompetens och en struktur förändring av Turist Sverige. Istället för att bryta ned allt i partikel format till regionala turistråden, EU bidragen som administreras sönder och till slut finns det ingen kraft i något projekt. Det blir ett par tusen fyrfärgsbroschyrer som landar i ett arkiv och småningom i återvinningen. Den dag ledande politiker förstår att turism inte är lokal politik utan en kunskaps bransch som ger möjligheter till stora inkomster till lokal politiken och bygdens företag ifall man skapa en struktur med personer i ledningen som bevisligen har en Internationell kunskap samt långvarig framgång. Den dag har turism en chans från att vända sig från en idag negativ och ännu en bidragsberoende bransch till en som ger överskott till bygden och landets statskassa. Åren går och ingen tycks förstå! Spaniens turistöverskott är ofattbara 30 miljarder Euro (närmare 280 miljarder Kronor). Svensk Turism liksom så mycket annat, lider av ett systemfel. Fel beskattning som kväver innovation, regler som gynnar offentliga verksamheter före privata. Turistbranschen vimlar av politisk sammansatta styrelser, kan något bli mera galet? =========================================== 6) Nytt rankningsresultat för bransch Tidningarna Busstidningen samt Res och Trafik Mätning den 22 aug kl. 23.39 (med Alexa ett Amazon företag) I särklass nr 1 är Busstidningen. rankning 562.525 Busstidningen att jämföra med (Mätning 17/8-03 1.008.560) Busstidningen har ökat antalet besökare med över 50% de senaste dagarna vilket återspeglas av mätningsresultatet. Den ledande nordiska facktidningen för buss och kollektivtrafik, enligt egen utsago, har ett allt större gap till Busstidningen. Res & Trafik forum har gått ut med flera Nyhetsbrev vilket har belönats med fler besökare på siten, men det räcker inte för att komma i närheten av Busstidningen. Rankningen är nu 1.062.199 för Res och Trafik forum att jämföra med (Mätning 17/8-03 1.421.431) Här några andra intressanta resultat! Sökmotor resultat. http://www.teoma.com Söker man på Busstidningar i Sverige får man inget napp. Söker man på Busstidningen får man 2 napp och båda går till Busstidningen. http://www.google.com Söker man på Busstidningar i Sverige får man inget napp. Söker man på Busstidningen får man ca 35 napp merparten till Busstidningen inget till Res & Trafik Söker man på Bussbranschen kommer Busstidningen som klar ETTA och därefter BR. Tidningen Trafik - Forum kommer först på 111 plats, något som borde få webmastern att ta sig en ordentlig funderare. Så dålig får man bara inte vara! Söker man på ordet: kollektivtrafiken får man ett häpnadsväckande resultat! Varken Busstidningen eller Res och Trafik återfinns på dom första 1000 platserna av totalt 3.904 på http://www.teoma.comhttp://www.google.com är motsvarande resultatet lika nedslående. Nu skall man komma ihåg att TEOMA söker i ett 20 tal och Google i ett 15 tal andra sökmotorer. Men skäms båda tidningar – som gör anspråk på att bevaka Kollektivtrafiken och inte återfinns på en vettig sökposition! =========================================== TIPS till dig som söker på Internet! Du som använder dig av Google eller någon annan sökmotor så har dessa erhållit konkurrens av en som är ett snäpp bättre, prova med TEOMA: http://www.teoma.com =========================================== Tack än en gång till alla läsare, kom ihåg när du debattera tillståndet i Sverige, Sveriges konsumtion och ekonomi är i stort lika med Stor Hamburg, för att få det hela i rätt perspektiv. Med dessa glada tillrop sänder jag varma hälsningar från ett ovanligt varmt Alicante. Vill du komma och hälsa på under hösten, många har redan gjort detta, klicka på http://www.eurocasa.nu koppla av med lite golfspel och utbyte av tankar, ett och annat glas vin gör hjärnan och övriga kroppen bara gott. Eder tillgivne Toni Schönfelder Tel 0034 616 421 085 Fax 0034 966 69 81 58 Mail: toni@schonfelder.com Nedanstående bilder skall symbolisera, vakna upp klockan klämtar samt efter en rejäl storm brukar luften rensas och vara klar. Man kan undra när en storm av denna dignitet går genom bussbranschen, i september är det årsmöte i Göteborg. Kan man hoppas på en rejäl omstart av ett kränkande bussförbund? Med en ny ordförande som ser helheten och inte snäva egenintressen? Jag undrar!

faxless cash advance faxless cash advance

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.