Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter nr 27 "Varning Schönfelder" den 18 augusti 2004  
 
 
Hej bäste läsare,  
 
Mina Newsletter efter sommaruppehållet har fått en och annan komma i ett tillstånd som närmast påminner om blodstörtning. Superskandalen med Vaxholmsbolagets nya båt och innan man ens har kört den en säsong beställer man snabbt 2 till som kommer att kosta skattebetalarna innan det hela är färdigt en sådär halvmiljard kronor. Många har hört av sig och undrar om det kan vara sant! Ja, det är sant, inga överdrifter eller svartmålning.  
 
Mitt Newsletter har ett friare språkbruk än vad som annars är brukligt, det betyder däremot inte att uppgifterna skulle vara felaktiga, tvärtom, jag är synnerligen angelägen att vara i sak korrekt, att jag skäller och kallar folk för vad jag anser om dem, det är min lilla frihet i denna värld full av personer som skapar lagar där alla andra tvingas under hot av böter eller fängelse anpassa sig efter ett system som i grunden är i behov av en total översyn.  
 
BR är ett sorgligt kapital, endast 1 person har hört av sig och han höll med mig.  
Men vad gör du inför kongressen? Jamsa med som alltid?  
 
Kollektivtrafiken är en stor kostnad i samhället som redan med nuvarande monopol skulle kunna vara mer kundanpassat om det bara funnits minsta lilla intresse att se kunden som via skattsedeln betalar lekstugan, vara en kund. Nedan följer en artikel nr 4 hur Klåparna i Småland agera. Så fungera det överallt i det avlånga landet där "centralkommittén" i SLTF styr och ställer med uppenbara lögner allt för att vilseleda huvudmännen.  
 
Allvarligast är dock att det smugit sig in en massa medarbetare hos länsbolagen samt ett och annat större trafikbolag som lider av en elak sjukdom vars verkan försvåra att utveckla kollektivtrafiken och samtidigt är det en förklaring varför det ser ut som det gör. Snart träffas många av dem i Göteborg på Persontrafik 2004.  
 
Nu är jag riktigt förbaskad, läs detta bara om du har starka nerver!  
En tanke som slår mig, då SLTF och BR efter att dom har kommit fram till att Persontrafik mässan istället för varje år skall hållas vartannat år då det annars kollidera med andra mässor, tänk att det skulle ta årtionden! Varför inte hålla den istället i samband med läkarkongressen vart 4:e år, kanske det finns syenergieffekter? Förlåt nu var jag elak, men man må förlåta mig när jag ser hur man utan att blinka slösar med skatte betalarnas pengar på de mest förfärliga projekt samtidigt som dom äldre inte får en värdig vård, cancer sjuka inte kommer i tid till röntgen då det saknas resurser, sjukhusen lägger ned fullt fungerande avdelningar, vårdcentraler läggs ned överallt därför att det saknas pengar listan kan göras hur långt som helst. I detta för folket prekära läge framförhandla de styrande inom SLTF och länsbolagen för sina chefer vårdavtal till privata sjukhus. Nu är det banne mig min tur att få blodstörtning.  
 


 
 
I detta Newsletter kan du läsa:  
 
1) Har i sak rätt men är omöjligt att tillämpa! Aspergergs syndrom inom kollektivtrafik branschen  
 
2) Juridiken står över politiken? Det är knappt man kan tro det är sant.  
 
3) Facket har dom hål i huvudet?  
 
4) Klåparna i Småland  
 
5) Tusentals höns dog i transporter  
 
6) Forskare kritiserar skattesystemet, jasså, samtidigt som (s) nyligen kongressade på Island med sina nordiska kollegor och vill få resten av världen att höja sina skatter!  
 
7) Margot Wallström erkänner att "andra länder både kommit i kapp och gått förbi den svenska välfärden på många områden" Varför hon inte får bli Statsminister?  
 
8) Nytt resmål för bussresearrangörerna som kan bli en dunder succé, det bero på dig.  
 
9) "Det här är sexistiskt"  
 

 
 
 
 
2)  
 
Juridiken står över politiken?  
Det är knappt man kan tro det är sant.  
 
Domstol underkänner Vägverkets trängselupphandling, Stockholms biltullar redan historia innan dom ens kom till?  
Vägverket måste göra om upphandlingen av vägtullar som ska användas i trängselskatteförsöket i Stockholm.  
Det anser Länsrätten i Falun i en dom fredagen den13:e augusti 2004.  
 
Billström (s) anser det är (s) regeringens fel som prioritera andra saker!  
(miljöpartiet) hotar sossarna med åtgärder, Billström (s) viftar bort nederlaget som tillfälligt,  
Berger Kettner (s) är förmodligen ute och segla med Vaxholsmbolagets nya skandalbåt som försöker angöra en brygga vilket inte är det lättaste med denna felkonstruerade skärgårdsbåt som skulle bli skärgårdens stolthet men istället är en bastard som bryter mot den "olagliga miljölagen" som hon drog igenom, som drabbar bussbolagen.  
Det finns ingen motta för en politiker i dagens Sverige, där men inte behöver ta ansvar för sina handlingar. Se mer Klåparna på SL och Vaxholmsbolaget.  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=648&show=648  
 
 
Kristdemokraterna är snabbast ut bland oppositionspartierna att reagera på Kammarrättens dom. På Stockholms stads hemsida har Kristdemokraterna lagt ut följande uttalande:  
 
- Kammarrättens dom att upphäva beslutet om att upphandla trängselavgifterna är en signal om att hela införandet är olagligt. Trängselavgifterna borde nu stoppas, säger Kristdemokraterna.  
 
Sten Nordin (m), det blev ju en riktig bra dag, det är genannt att Billström fällts 2 ggr i domstol.  
 
Jan Björklund (fp) Detta är en glädjens dag för Stockholm. Spiken i kistan för projektet. Det får vara nog med lagbrott och politiska löftessvek.  
 
Viviann Gunnarsson (mp) Det känns jobbigt nu. Vi måste sätta oss ned och tänka.  
 
TS kommentar:  
Viviann du har så rätt, bättre hade varit om ni tänkt till innan och inte jämför er med London, dom har 10 miljoner invånare. Är det någon form av mindervärdighets komplex som styr era handlingar?  
Bättre hade varit om ni använt den halva miljarden som ni redan satt sprätt på i nya tunnlar, sammanhängande trafikleder runt stan och lett trafiken från Värtan via Värmdö förbi centrala staden från Strandvägen, Hamngatan etc. Infört rätten för varje fastighetsägare att bygga garage så att 10 tusentals bilar kunde försvinna från gatorna. Ajajaj förlåt då får gatukontoret in mindre antal felparkeringsboter.  
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  
 
Lite kort historia för genom tiderna största politiska svek i Stockholm.  
 
I och med att den planerade trängselavgiften i Stockholmstrafiken klassas som en trängselskatt är det en fråga för riksdagen att besluta om och inte för Stockholms stad, slår Kammarrätten fast.  
 
Länsrätten anser att Vägverket och Stockholms stad brustit vid upphandlingen eftersom förhandlingar inte skett med tillräckligt många anbudsgivare.  
 
Vägverket kommer nu att gå igenom domen och därefter ta ställning till om man ska överklaga domen och låta kammarrätten pröva ärendet, kommenterar Birger Höök, projektledare vid Vägverket.  
 
Mitt i sommaren, den 9 juli, offentliggjorde Vägverket att man valt IBM som huvudleverantör av det tekniska systemet.  
 
Beslutet överklagades omedelbart av de två andra företag som varit med i slutomgången av upphandlingen - Saabägda Combitech och schweiziska Efkon.  
 
Försöket med trängselskatter i Stockholm ska införas från 12 juni 2005. Senast den 1 september i år ska den utrustning som behövs ha upphandlats - en affär på mellan 500 och 700 miljoner kronor.  
 
Logica CMG stoppas i Stockholmsträngseln  
Det brittisk-holländska konsult- och programvarubolaget Logica CMG är troligen ute ur leken om Stockholms trängselsystem. En juridisk spetsfundighet fällde Logica CMG. Länsrätten vägrar att ta upp Logicas krav på överprövning.  
 
Brittisk konsultjätte stämmer Stockholms stad  
Det brittisk-holländska it-företaget Logica CMG stämmer Stockholms stad för att man ratats i upphandlingen av trängselsystemet i Stockholm. Enligt Dagens Nyheter lämnades stämningsansökan in till länsrätten i Stockholm  
 
Svenska konsulter vill inte bygga biltullar  
Tre stora svenska it-konsultföretag har hoppat av upphandlingen av det tekniska systemet för biltullar i Stockholm - trots att affären är värd 600 miljoner kronor, uppger it-branschtidningen Computer Sweden  
Osäkerheten kring projektets framtid har gjort att WM-data, Tieto Enator och Cap Gemini Ernst & Young dragit tillbaka sina anbud och intresseanmälningar  
 
Även Cap Gemini Ernst & Young anser att projektet är förenat med alltför stor risk.  
 
Cap Gemini Ernst & Young har dragit tillbaka det anbud som man lämnat in tillsammans med bland andra Telia och Kistaföretaget Tagmaster  
 
Upphandlingen om trängselskatten görs om?  
Trängselskatten i Stockholm har stött på patrull igen. Kammarrätten upphävde stadsfullmäktiges beslut från förra året om att starta upphandlingen av det tekniska systemet för projektet.  
 
Det innebär samtidigt att Stockholms stad är fel myndighet att hantera upphandlingen av de tekniska system och annat som måste till. I stället är det statliga Vägverket som ska sköta upphandlingen.  
 
Kammarrätten säger i sin dom att det var fel av Stockholms stad att starta upphandlingen utan att ansvarsfördelningen var klar och lagstiftningen på plats.  
 
 
 

 
 
 
3)  
 
Facket har dom hål i huvudet?  
 
Läste i Svd samt i nättidningen Stand By den 16 augusti 2004  
Personalen utnyttjas och Ryanairs höga personalomsättning hotar säkerheten, menar fackförbundet HTF.  
Förhållandena för kabinpersonalen strider mot svensk arbetslagsstiftning. De långa arbetspassen är orsaken till att personalomsättningen hög. HTF vill teckna avtal med den svenska kabinpersonalen, men Ryanair vill enligt HTF:s representanter inte veta av facket. HTF träffade ett avtal i mars i år för personalen på Fly Me.  
 
TS kommentar:  
ICOA är ett FN organ i Montreal som utfärdar alla regelverken för flyget i världen, varje lands luftfartsmyndighet har att följa dessa strikta regler. Varje land har sina egna experter i Montreal som är med och utformar regelverken. Sverige tillhör de framstående nationerna då man dels haft, just det haft, en betydande flygplanstillverkning, ett SAS som arbetat föredömligt med säkerheten under årtionden.  
Vad vill HTF? Inte ökad flygsäkerhet för detta har man ingen talan än mindre kunskap och dessutom är man inte rätt forum. Vad HTF är ute efter är makt och fackförningsinkomster när medlemmarna försvinner. HTF kollektivavtal passa inte in i en fri värld och det vet HTF men vad göra när Sverige stort i Norden och liten i världen, fåfängt försöker stoppa världen?  
Att HTF fått med Fly Me visar inte annat än på en svag VD vars spår förskräcker från Fritidsresor miljardförluster där han förkunnade lågprisflygbolagen som en sommar fluga, nu sitter han som VD för ett sådant och kör bort en sådär ca 10 miljoner kronor i månaden då han inte får upp beläggningen än mindre inkomsterna. Undrar vad som är mest farligt för branschen, en inkompetent VD för ett flygbolag eller HTF eller dom tillsammans? I vart fall är det inte Ryanair.  
 
 

 
 
4)  
 
Klåparna i Småland  
 
Ett privat bussbolag PTS expressen som kör mellan Jönköping och Öland med ett stopp i Växjö tvingas upphöra.  
Enkelt, lönsamhetsproblem.  
 
Känt är problemet med monopollisten länsbolaget (det som SLTF anser vara kollektivtrafikens genom tiderna största privatisering) som svarar för all trafik inom ett län inte tillåter PTS expressen att ta med resenärer för resa inom länet. Samma problem har Swebus Express, Säfflebussen, Svenska Buss, Tapanis, Ybussen, SGS bussen, Ceris resor och andra som kör expressbussar i något som kallas gränsöverskridande trafik! Gränsöverskridande trafik (?)Låter som man var på väg till annat land, nej det handlar om bussen som kör över en länsgräns i Sverige, exempelvis från Jönköpings län till Kalmar län.  
 
Sverige är till ytan Europas tredje största land, med den minsta befolkningstätheten, det bor färre invånare i Sverige än vad som bor i London, och folket i Sverige bor precis överallt. I ett land med denna demografi behöver man hjälp från alla entreprenörer som till LÄGSTA möjliga kostnad utför persontransporterna så att det totala skattetrycket kan minskas.  
 
I varje land finns det drivna personer som hittar sin födkrok på de mest otroliga sätt, bussfolket är ett sådant släkte, dom lär sig leva genom att kombinera olika tjänster för att få lönsamhet i sin verksamhet. Det kan vara förlängda taxi bilar som körde, OBS körde, ambulans och sjuktransporter det är något landstingen via en tvångs lag tagit över, det kan vara småbussar, det kan vara stora bussar som kör skolbarn, veckoslutsresor, shoppingresor, spritresor, hämta medicinen på apoteket i det avlägsna större samhället och handlar på ICA eller Konsum i brist på annat. Hela denna kedja av samhällsservice som kostade skattebetalarna i princip ingenting, den slog man sönder genom skapandet av länsbolagen och att landstingen skulle ta över, som det så fint heter, samordna resurserna. Något som snart visade sig vara ett fatalt misstag samt ett ekonomiskt svart hål.  
Länsbolagen arbetar som kolchoserna i Sovjet, isolerade från verkligheten vilka ledde till ett ständigt misslyckande som var orsaken till massvält under 70 år innan systemet bröt ihop.  
 
För resenärerna och inte minst skattebetalarna hade expressbusstrafiken kunnat vara den i särklass snabbaste och bekvämaste förbindelsen även för trafik inom ett län. En mer frekvent trafik på stora delar av dygnet utan kostnad kan man inte få.  
Svenska län är i regel stora med orter som ligger i utkanten och därmed motivera endast en ringa trafik genom länstrafikens försorg och ofta förknippat med byten och väntetider i snö, regn eller stekande sol. För expressbussarna hade det varit enkelt, lönsamt och för resenärerna en fantastisk förbindelse utan att det kostar skattebetalarna ett korv öre om dom hade fått ta med sig de resenärer som skall åt samma håll.  
 
Vad är det som hindrar dem att få göra detta? Det är monopolet som enligt lag ger ensam rätt för länsbolaget, för tjänstemän och vilseledda politiker att ensam styra och ställa. Med andra ord, urgrunden för det kommunistiska samhället där allt var folkägda företag som tog väl hand om sina medborgare, där miljoner kollaboratörer hittade sin plats att i själva verket jävlas med undersåtarna, som alla vet bröt detta system samman 1990 pga att ekonomin kollapsade.  
 
Jag skall naturligtvis inte trötta mina läsare med hur det var i Sovjet eller numera i Ryssland, frö det finns det en egen avdelning på min site, men såren av chockartade upplevelse sitter kvar där det svenska socialistiska systemet i många stycken är slående lik. Jag var i 6 år satt som chef för Sovjetstatens största tillika världens största rederi i egenskap som VD för Svensk Finska börsbolaget Effjohn Sweden AB som fick ett management uppdrag av Sovjets regering att få ordning på deras verksamhet, så snart vi löste otaliga problem, stal ryska mörker män samtliga fartyg, totalt 194 fartyg, många av de ansvariga sitter i dagens Ryska regering eller i Duman. Jag lärde mig snabbt hur illa det går i ett samhälle där marknadskrafterna sätts ur spel, hur människor förändras till rovdjur där varje form av medkänsla och beredskap till hjälp försvinner. Politikerna långt ned till gräsrotsnivå belönas för att vara lojal i ett sjukt system.  
 
Men vem tänker på kunden i ett monopol företag? En resa med PTS expressen kostar 260 kronor från Jönköping till Borgholm direkt utan byten, med länstrafiken och antal byten från länståg till nytt länståg med väntetider till buss och för allt detta tragglande betalar man 600 kronor som tar åtskilligt fler timmar i anspråk.  
 
Klåparna inom Länstrafiken, planeringschefen Klas Karlsson (sicken fars till tjänstebeteckning) Konstaterar mycket riktigt att det förmodligen inte är tillräckligt med resenärer för PTS expressen samtidigt som han bedyrar till Smålandsposten den 16 augusti att inte en enda resenär hört av sig med problem med byten mellan tåg eller buss.  
Klas Karlsson fortsätter, jag kan inte se vad hans problem är och menar PTS expressen.  
 
Hallå Klas Karlsson, ur vilken grotta har man grävt dig fram? Du är en fars, planeringschef som inte förstår att alla människor önskar en direkt transport utan byten då har man ta mig attan inte förstått det grundläggande i persontrafik. Och det är just vad jag påstått under många år, ni som satt er som systemets medlöpare har avtrubbats och för att till slut inte förstå vad ni sysslar med och vem som är er uppdragsgivare.  
 
Att sätta sprätt på skattebetalarnas pengar det går fint, att med monopolets rätt att bestämma över folk och hotar möjliga konkurrenter och samtidigt försvarar sig med att man driver ett av folket ägt verksamhet vilken drivs i bolagsform och därmed anses vara privatiserat!  
Är det någon som kan rädda Sverige?  
 
Det hade varit enkelt möjligt med ett pennstreck att tillåta expressbussarna som far genom länet att ta upp resenärer inom länet med villkor att det inte kostar samhället en krona, vari består förlusten för länsbolaget?  
 
Avslutningsvis konstatera planeringschefen att inte enda resenär hört av sig till honom och klagat för att man måste byta transportmedel, Grattis Karlsson du är som klippt och skuren ur  
Byråkratbyket till medlöpare där folket är till för dig och inte tvärtom. Blind, döv och ur tiden!  
 
Det är vetenskapligt bevisat att det finns fler personer inom kollektivtrafiken som bär på sjukdomen Aspergergs syndrom än i någon annan bransch, se artikel nr 1.  
 
Lägg ned länsbolagen, frigör kapitalet och använd pengarna till sjukhusen, äldrevården. Låt den fria företagsamheten lösa på kommersiella grunder den svenska kollektivtrafiken och där det skulle behövas bidrag, där får man förhandla om detta med berörda kommuner. Inbesparingen är miljarder kronor samtidigt som folk får en bättre förbindelse.  
 
Men ett sådant språk förstår inte monopolister, där allt skall regleras, där maktens män står över oss dödliga. Enda räddningen är att landstingen läggs ned och därmed försvinner förutsättningen till länsbolagen, ju förr ju bättre för hela landet.  
 
Tråkigt för er på PTS expressen, det var ett vällövligt försök, tyvärr är detta resultatet av en moderat kommunikationsminister som inte begrep bättre och branschen teg som alltid.  
Vi som var 2, arbetade hårt med att förhindra katastrofen resten ansåg det vara ett Bingo, då ja, men vi förlorade och det gjorde branschen senare också och den verklige förloraren är skattebetalaren.  
 
 

 
 
5)  
 
Tusentals höns dog i transporter  
 
Totalt dog över 6 000 höns i tre olika transporter på väg till fågelslakteriet i Håkantorp i Vara kommun under de senaste veckornas sommarvärme, uppger Skaraborgs Läns Tidning.  
Det är inte första gången som höns dött under transport till slakteriet. Sedan tidigare pågår polisutredning om flera sådana fall.  
 
TS kommnetar:  
Detta är inte möjligt, inte i Sverige, det är helt fel! Det har flera Svenskar ministrar sagt under de gångna åren runt om i världen samt till EU, i Sverige har vi ansvar, djuren mår bra, får knalla runt fritt, transporteras i specialbyggda lastbilar med aircondition och automatiska sprinkler bevattning, hela landet är ett enda stort paradis! Detta kan sålunda inte hända i det perfekta klinisk rena samhälle. Eller är det en skär lögn? Eller är det bara på ytan? Skrapa då för bövelen inte på den, folk kan rent av bli ledsna, må illa att få veta sanningen  
 
 

 
 
6)  
 
Forskare kritiserar skattesystemet  
 
TS kommentar:  
Vi har året 2004, hur är det möjligt att man kan komma med denna sanning som alla som har minsta lilla kunskap vet detta sedan 60 talet? Ibland undrar man hur det är fatt lite varstans.  
 
Forskare kritiserar skattesystemet  
 
Dagens skattesystem bygger på en föreställning om att beskattningen av ägandet inte spelar någon roll för investeringar och ekonomisk tillväxt. Det är fel, hävdar två forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.  
 
Småföretagarnas organisation Företagarna får nu färsk ammunition i de kommande samtalen med regeringen om tillväxtpolitiken. Ägarskatterna - inte minst 3:12-reglerna för småföretagen - leder till stora snedvridningar i ekonomin.  
 
Det framgår i en ny bok - "Ägarbeskattningen och företagandet" (SNS Förlag). Där ifrågasätter professor Magnus Henrekson och forskarassistent Tino Sanandaji hela den ekonomiska teoribildning som ligger till grund för företagsbeskattningen.  
I de ekonomiska modellerna finns varken företag eller företagare, konstaterar de. Modellerna bygger starka förenklingar och tar inte hänsyn till den komplicerade process som företagandet utgör.  
 
Det har bland annat lett till slutsatsen att det inte har någon betydelse för ekonomin i stort vilka skatter och skattesatser som läggs på företagen. Utländska företag kan ju etablera sig i Sverige i stället.  
Detta strider mot det sunda förnuftet. Och det finns också anledning att ifrågasätta teorierna från en teoretisk och empirisk grund, menar de  
båda forskarna.  
 
- Sverige har internationellt sett unikt hög beskattning av småföretag. Medan andra länder ofta försöker ge förmånliga villkor till de entreprenöriella företagen leder reglerna för fåmansbeskattning i stället till att små ägarledda bolag ofta beskattas högre än storföretagen, understryker Magnus Henrekson.  
 
 

 
 
7)  
 
Margot Wallström erkänner att "andra länder både kommit i kapp och gått förbi den svenska välfärden på många områden" Tråkigt Margot där försvann Statsministerposten, Svenska systemet är ofelbart och står över allt annat på denna jord, detta kritisera man inte utan påföljd.  
 
UTAN TILLVÄXT FINNS DET BARA NEDSKÄRNINGAR ATT FÖRDELA  
- Sveriges tillväxtförutsättningar måste stärkas rejält de närmaste åren för att vi ska klara en utveckling där allt färre annars måste försörja allt fler. Det duger inte med samtal och kongresser om tillväxt. Det krävs också en politisk handlingskraft. Endast genom en högre hållbar tillväxt genom fler i arbete kan Sverige undvika en utveckling där det bara finns nedskärningar att fördela. Vi undrar hur länge det ska dröja innan fler socialdemokrater än Margot Wallström erkänner att "andra länder både kommit i kapp och gått förbi den svenska välfärden på många områden"?  
 
TS kommentar:  
Insikten finns överallt, svårigheten är att bryta med dagens cementerade system som bevakas främst av facket samt de politiker som har det som sin födkrok eller ser sin position hotat. Att ändra på förutsättningen för kollektivtrafiken genom att den släpps fri och en ny järnvägspolitik där man satsar på de sträckor som järnvägen gör mest nytta är lika enkla som självklara beslut om man bortser från v och mp som pengarförintande institutioner.  
 
Det kan inte vara så svårt och se sig om i världen, trafikutskottet som snart varit på varje plätt på detta jordklot förutom på Fiji öarna kan väl inte ha missat hur man löst trafiken i USA med helt andra avstånd med ett statsbidrag som understiger vad Svenska skattebetalare tvingas betala till landstingen, att detta inte är så svårt vet jag från samtal med kunniga personer, men alla slår sig för pannan, hur skall en (s) ledd regering riva upp det hela när facken som blockera och säger nej till allting? Då återstår bara, det är slut i kassan, samtal pågår om att lägga ned landstingen, GÖR DET DÅ. Den dag man gör det, spara man lätt 100 miljarder, MILJARDER som kan användas till kreativa lösningar vilket naturligtvis inkludera en bättre sjuk och äldrevård.  
 

 
 
8)  
 
Nytt resmål för bussresearrangörerna som kan bli en dunder succé, det bero på dig.  
 
http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?KatID=8&ID=2427  
Flygupplevelser under jorden!  
 
 
Nu smygöppnas den underjordiska berganläggningen vid Göteborg-City Airport, Säve flygplats. Den 22 000 kvadratmeter stora flygbunkern 27 meter under jord var topphemlig fram tills för något år sedan.  
Nu håller stiftelsen Aeroseum på att omvandla anläggningen till ett spännande flygupplevelsecenter. Officiell invigning är den 15 maj 2005, men redan nu finns möjlighet att komma ner i berget.  
AEROSEUM blir ett världsunikt besöksmål. Med två tidigare topphemliga, militära bergsanläggningar som bas får du som besökare göra en resa genom flygets historia och utveckling.  
Området fylls med flygupplevelser för unga och gamla, män och kvinnor. Du får möjlighet att själv prova på, uppleva och experimentera, och beskåda hur gamla flygmaskiner och helikoptrar restaureras och flygs. Kanske följer du själv med på en flygtur?  
Från den 17/8, 2004och varje kommande tisdag hålls en guidad visning mellan kl. 18.30-20.30. Anmäl dig på tel. 031-692813 eller via info@aeroseum.se , senast dagen före.  
 
 

 
 
9)  
 
"Det här är sexistiskt"  
Margareta Winberg rasar mot volleybollförbundets klädregler.  
 
Hallo Fru Excellent Ambassadör i Brasilien, det är klart bor man i Brasilia långt inne i landet blir snabbt mossig och vet inte vad som sker i världen, en promenad vid nästa resa till Rio de Janeiro på stranden Copacopana eller vid festivalen i februari kan vara hälsosamt. Kanske det finns en chans att starta en feminist grupp som skall förbjuda allt sevärt? Isåfall klassas det snart som försök till omstörtande verksamhet med utvisning ur Brasilien kan man förmoda. Till och med i landet där det är flashigt att var feminist nu när vino tinto kommunism är ur tiden, FLN är bortglömt har Aftonbladet gjort en omröstning där  
långt över 100.000 har valt att yttra sig om Winbergs inhopp i den svenska ankdams debatten när hon inte landsförvisat till Brasilien känner sig lite utanför.  
Med alla respekt för ämbetet men i den svenska debatten är hon en gammal felvaggat kärring!  
 
Är beachvolleyboll i OS sexistisk?  
 
Ställningen just nu den 18:e augusti kl.17.00  
 
 
---> Ja (31.1 %)  
---> Nej (68.9 %)  
 
 
Totalt har 101.955 personer röstat.  
Omröstningen startade 17 augusti  
 

 
 
 
 
Efter regn kommer sol,  
 
Med detta tillönska jag ett avkopplande veckoslut  
 
Eder  
Tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
PS  
Har du fukt problem i huset, i verkstaden eller oljespill på betonggolvet som inte går bort.  
Kolla in min site www.komsol.nu gå in på EverCrete och BrickCover  
Ett ekologiskt material helt utan gifter, som man sprutar rätt på det oljeskadade golvet.  
Efter ca en månad är all olja borta ur betongen, det kanske behöver sprutas ett antal gånger beroende av hur skadat betongen är.  
För att därefter spruta på BrickCover, sedan fastnar aldrig någonsin mer någon olja på golvet. Gå in också på http://www.ecobeton.com/no/indexno.htm för mer detaljerad information eller kontakta mig så kan vi lösa alla fukt och vattenproblem. Skall du bygga nytt så bör du läsa detta. Materialet finns sedan 1918 i närmare 90 år har det använts, man slipper sålunda negativa överraskningar om några år. Nå då så, hör av dig!  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.