Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter Varning Schönfelder nr 5 den 31 januari 2007  
 
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiellt prägel på det som skrivs, helt medvetet  
 


 
 
Ledare  
 
Det går att påverka!  
Du sitter och bär på frågor som upprör dig, som oftast lägger du frågan till alla andra frågor vilka läggs på hög och med en axelryckning konstatera du, jag kan ju ändå inget göra?  
Det kan du! Du kan ruska om hela samhället idag med lite energi med ett budskap som berör.  
 
Mitt Nyhetsbrev är en väg det når enligt senaste mätningen över 40.000 besökare i veckan som stannar längre än 3 minuter.  
 
Det som läses mest är Etanol och miljöfrågorna.  
Kollektivtrafiken och slöseriet med skattemedel berör mindre, det är svårt, det är komplex, det är socialistisk korrekt = planhushållning där tilltron till staten alltjämt är stor.  
 
Förenklat: Sverige är uppdelad i två delar i den ena halvan pågå en härlig frisk debatt som för saker och ting framåt, utvecklingen forceras och folk är ivriga att skapa något, det går bra för Sverige är vad dessa entreprenörer skriker ut i världen. Den andra delen som behärskas av monopolister och det är mer än halva landet där finns en djupgående brist på debatter, liten bredd på informationsvinklar, ängslighet att stöta sig med någon.  
Alla skall ha precis samma ”politiskt korrekta” åsikter. I den delen av samhället sker ingen förändring.  
 
Jag bär på ett stort intresse i frågor som berör miljön där jag tar ställning mot alla miljöflumare som bara tycker, dom har alltid tyckt något som gynnar den egna plånboken eller är vilseledda ombud för miljöpartiet och vänstern som fullständigt struntar i miljön utan vill ha till en samhällsförändring där alla skall leva efter deras regler, en ideologi från dom svunna öststaterna. Genom dessa två partiers maktposition som stödparti till den förra socialdemokratiska regeringen hade man en kader av personer som i riks och lokaltidningarna körde ut kampanjer med vilseledande propaganda där man lanserade att ett farligt Etanol är miljövänligt.  
 
Svenska företagare sin vana trogen från att följa husse och få bidrag tog genast okritiskt tag i Etanolet här skall det produceras med raps, fjällnära skog, vete för vilket man får bidrag varför LRF satte in alla klutar politisk som propaganda mässigt, svensk oljeindustri med bidrag inrättade ”Bio pumpar” med rekordfart. Snart insåg man att det inte räcker med egen producerad Etanol, utan att den svenska arealen måste ökas 4 ggr landets totala yta vilket innebär att vi återta Norge, Finland, Baltikum och Preussen liksom före 1500 talet för att klara egen Etanol tillverkning men ingenting till föda eller importera från Brasilien där man kalhugger regnskogen där andra samtidigt satsar miljoner kronor för att rädda den. Den farliga Etanolen flödar efter att Oljekommisionen lämnade en rapport ett ”beställningsarbete” åt regeringskansliet varför Persson & Co kunde propagera för att Etanol. Att verkligheten är motsatsen till miljö främjande åtgärder då Etanolen istället ökar utsläppen av Co2.  
 
Regeringen Persson körde med skrämseltekniken alla som inte har samma åsikt skall brännmärkas, avskedas eller omplaceras.  
 
Jag har samlat ihop några artiklar i detta Nyhetsbrev som skall bevaras till eftervärlden, från DN, Expressen, BLT och andra där man nu våga ifrågasätta irrfärden där artikel nr 15 är lysande ur mer än en aspekt.  
 
Kollektivtrafiken  
…är en annan svensk irrfärd där man hittar sina medarbetare vilka under monopolets skydd rättfärdiga alla tänkbara dumheter för att få politikerna att satsa mera skattepengar på en hopplös planhushållning. Den svenska kollektivtrafiken sammanfattas i en nuläges rapport i Göteborgs Posten där reportern Ulf Nyström gjort ett väldigt bra arbete som beskriver tillståndet som för övrigt gäller för hela landet. Det är inget konstigt med detta, det blir alltid så när en verksamhet inte utsätts för konkurrens, en fri konkurrens.  
 
Planhushållningens alla negativa effekter har inga nationalgränser, istället samlas under detta paraply världens förmodligen mest korkade människor som ägna sig åt att bekämpa varandra inte för kundes väl men väl för den egna maktpositionen, intriger före resultat, Göteborgs Spårvägars ansträngda samlevnad med Västtrafik är endast ett exempel, det är inte annorlunda i Stockholm eller annorstädes, kanske lite annorlunda men ingen väsentlig skillnad. Detta kan pågå så länge ingen syna verksamheten och utsätter den för ständig debatt eller dra in på anslagen. Skilj på gnäll debatten i tidningarna där alla vill ha mer, det är inte vad detta Nyhetsbrev handlar om.  
En fråga är varför regeringen tillåts bryta mot svensk grundlag som förbjuder staten att driva verksamheter som kan utföras av privata företagare? Och branschens eget organ BR inte mobilisera hela det politiska etablissemanget för en ändring.  
 
Nog har Alliansen all anledning att syna kollektivtrafiken, något man lovade med en total översyn under kommande mandat period.  
 
Det är en svensk irrfärd att tro att kollektivtrafiken måste skötas av politiker och kring denna irrfärd har det samlats över 10 000 personer som har sitt levebröd vilka suger sig fast likt blodiglar från skattebetalarna där åtminstone en bransch tidning gör allt för att ”krypa upp i arslet” vilket belönas med många storslagna annonser till en tidning med få läsare. Också detta är helt naturligt i planhushållningen.  
 
I detta nummer kan du läsa en ingående rapport hur det fungera i verkligheten medans alla dyrbara undersökningar från SLTF bara hittar nöjda kunder som tas fram så att beställaren blir nöjd. Man har liksom vanan inne i Sverige att krypa för monopolets chefer och det får kosta och inte ifrågasättas. Verkligheten är dock en annan enligt ett länsbolag som gick ut med denna information i veckan: Vi förstår att den som står ute och fryser i väntan på en försenad buss/spårvagn/tåg vill att något ska hända omgående, men vi hoppas att det kan vara någon tröst att veta att vi är många parter som i nära samarbete arbetar för att förbättra kollektivtrafiken, och att vi kommer att fortsätta göra det tills problemen är lösta  
 
Får jag påpeka att vi har hållit på med subventionerad kollektivtrafik i 100 år i Sverige och inte kommit längre. Efter att man förbrukat under åren över 1 Biljon kronor – det är så man baxnar – pengar som används för att säkerställa den egna maktbasen, f-n troet att man inte vill ha till en förändring.  
Det finns inget att tillägga annat än att släpp kollektivtrafiken fri!  
 

 
 
1)  
 
Cityterminalen i Stockholm genomgår uppfräschning till glädje för alla resenärer
 
 
Hallå där blir det någon förbättring för dubbeldäckade och vanliga bussar som är högre än 3,9 meter?  
 
Från nye VD:n på Cityterminalen kommer denna hälsning:  
 
Hej Toni,  
Huvudinslaget i förändringen är en kommersiell förtätning i plan 1 i kombination av en effektivare ytanvänding för andra ändamål, såsom exempelvis event. Bifogad skiss kan ge dig en fingervisning i vilken riktning vi är på väg. Från ett resenärsperspektiv kommer en samlad biljettförsäljning att vara en ”fantastisk” förbättring där vi idag säljer bussbiljetter på fyra olika ställen. Kul att du var med redan då, och får du vägarna förbi ska vi göra ett inslag med dig i Nyhetsbrevet som förklarar – ”Varför man missade dubbeldeckare i plan 2”.  
 
Ha det skönt i Solen!  
Med vänliga hälsningar  
 
Richard Teodorowitz, VD  
Stockholms Terminal AB  
Box 70356, 107 24 Stockholm  
Telefon 08-762 59 90  
 
Detta är vad som händer:  
Sveriges Radio program Studio Ett kommer att direktsändas från Cityterminalen på onsdagar med start den 31 januari. Programmet vill nå lyssnare på plats i levande miljöer och då passar Cityterminalen utmärkt, tycker en av programmets producenter  
 
Att bygga om Cityterminalen är ett projekt som kan jämföras med att lägga ett gigantiskt pussel. Eftersom verksamheten ska pågå så ostört som möjligt planeras det nu in i minsta detalj. Nils Johansson är byggprojektledare hos företaget Co-Pilot, som ska samordna ett hundratal olika hantverkare.  
 
När fastighetskonsulten CB Richard Ellis kopplades in på planeringen av ombyggnaden av Cityterminalen såg man möjligheterna direkt. Ett centralt läge med en genomströmning av 10 miljoner resenärer varje år, är som gjort för att bli ett ännu bättre resandecentrum med busstrafiken i fokus.  
 

 
 
2)  
 
Rättelse: om JHT incoming och Inlandsbanan
 
 
Även Schönfelder gör fel, det har hänt vid ytterst få tillfällen som jag fått korrigera uppgifter, men denna gång gick det helt galet. Jag har en nyhetsbevakning som håller mig informerad om allt vad som sker i Sverige och de ämnen som intressera mig. Turism är ett av dem, vad som händer är att även Nyhetsbevakaren utvecklas och blir effektivare, när jag gjorde en sökning på olika verksamheter så tar Nyhetsbevakaren fram sedan en tid även äldre och relevanta artiklar, jag missade sålunda att det var fråga om en uppgift som tillhör det förgångna.  
Sorry och beklaga, tack till mina vakna läsare som håller koll på mig.  
 
Hej Toni  
Hihi får ditt nyhetsbrev och läser det med glädje.  
Fast ibland blir det galet. Åt helsk-ta galet. I nyhetsbrev nr 5 skriver du om JHT incoming och Inlandsbanan och jag måste korrigera dig: i massor. Du är dessutom ganska sent ute för att vara ett nyhetsbrev.  
JHT incoming har varit jhts försäljningsavdelning, helt rätt. Knoppades av till Inlandsbanan för tre år sedan då JHTs eniga styrelse och vd ansåg att offentliga medel inte ska användas till en försäljningsavdelning. I synnerhet som den började gå bra. Inlandsbanan tog således över JHT incoming (utan ersättning) för tre år sedan och har i sin tur sedermera omstrukturerat sin verksamhet så att den rena persontrafiken sköts av Grand Nordic Travel (det nya namnet) och själva incomingverksamheten har avknoppats till den då rekryterade försäljningschefen Anders Wiblom som driver bolaget vidare, förstås utan offentliga medel. Så många kronor i EU-medel har alltså inte figurerat i det bolaget som du kanske förstår.  
Med vänliga hälsningar  
 
Håkan Hising, ÅRE OF SWEDEN AB  
Kurortsvägen 7, 83013 Åre, Sweden  
Tel: +46 (0)70-3156346  
hakan.hising@telia.com  
 
Som jag sa – Sorry – skall ha bättre koll på min Nyhetsbevakare – artikel 3 och 4 nedan handlar om dagsfärska bidrag! Har kollat detta flera gånger!  
toni  
 

 
 
Turism  
 
3)  
 
Turistorganisationernas anslag kartlagda år 2006. Totalt ½ miljard.
 
De 25 regionala turistorganisationerna disponerar 169,4 miljoner för sin verksamhet och de 289 kommunala 333,2 miljoner. Av detta svarar de tre storstäderna dock för så mycket som 92,8 miljoner och resterande 286 kommuner därmed för 240,4 miljoner eller 0,8 per kommun. Det framgår av en studie som Turistdelegationen låtit utföra. Medfinansiering och försäljning tillkommer med över 150 miljoner.  
 
Studien lämnar inga uppgifter hur anslagen fördelas på olika kostnadsposter, men de är i de flesta fall så låga att de knappast räcker till mycket mer än personal, lokaler och informationsmaterial. Tidigare uppgifter i en uppsats av fil.lic. Per Grängsjö som visar att marknadsföringen är av obetydlig omfattning styrks med detta.  
 
Av den totala kakan på 500 miljoner går 200 till en liten handfull mycket stora organisationer. Stockholm Information Service (63,4), Göteborg & Co (37,9), Västsvenska Turistrådet (26,0), Malmö Turist AB (17,0), Skåne Turism (11,0), Westmannaturism (10,5), Uppsala Tourism (8,2) och Västerbotten Turism (8,0).  
 
Turistrådet framstår med sina 69,5 miljoner och stora fasta kostnader i utlandet närmast som en fattig kusin i detta sammanhang. Intressant är att en stor regional organisation klarar sig utan anslag. Det är Siljan Turism som dock bland mycket annat driver fyra lokala turistbyråer på entreprenad. De berörda kommunerna redovisar nettokostnader på tillsammans 9,5 milj.  
 
Rent lokala organisationer som man satsat stort på är Norrköping (7,2 milj), Jönköping (5,6), Helsingborg (5,1), Kristianstad (4,9), Östersund (4,8), Karlskoga (4,1), Umeå (4,0), Gävle (4,0), Gotland (3,9), Borås (3,7), Härnösand (3,7), och Sala (3,5). Något starkt samband mellan anslag och turism kan inte utläsas ur detta material, vilket dock kan bero på att möjligheterna till medfinansiering från näringslivet är betydligt större för stora resmål. Ett exempel på det är Vimmerby (1,0) och Borgholm (0,8).  
 
Toni kommentar: Ovanstående uppgifter är tyvärr bara i närheten av sanningen som den svenska offentliga turism kostar där ett par hundra verksamheter, stiftelser, bolag osv alla får pengar från samhället. Det är ofta på krokiga vägar men lika väl skattepengar, en tidigare uppgift från 2002 var dryga miljarden kronor.  
Till detta kommer EU medel som Länsstyrelserna fördelar i Sverige eftersom man inte har nåt bättre att satsa på än att skicka miljoner hit och dit. Pengar som tas från skattebetalarna samt föder olika byråkratier vilka blockera varandra och därmed saknas en effektiv samordnad planering hur man öka total turism och helst från andra länder som tillför netto pengar vilket kommer hela landet tillgodo.  
Nästa rubrik Gotland delar med andra öar på 140 miljoner kronor är bara ett exempel.  
 

 
 
4)  
 
Gotland med och delar på 140 miljoner  
15 miljoner euro, eller nästan 140 miljoner kronor - det satsar EU på öar och skärgårdar i mellersta Östersjön, alltså Gotland, Dagö och Ösel, Stockholms skärgård och Åland.
 
 
Pengarna betalas ut till olika samarbetsprojekt där minst två länder ingår, och där själva samarbetet i sig tillför något. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och det kan handla om hur man löser olika miljöfrågor som till exempel vattenförsörjning, gemensam marknadsföring inom turism, och hur man skapar en god livsmiljö. Satsningen på öar och skärgård ingår i EU:s strukturfondsprogram Mellersta Östersjön, som totalt omfattar över 100 miljoner euro och som fortgår till år 2013. Från och med senhösten 2007 kommer olika organisationer att kunna söka pengar från EU för olika ö-projekt.  
 

 
 
5)  
 
En föredömlig turistverksamhet som arbetar utan byråkrati
 
http://www.swedengate.de  
 
Om Sveriges politiker kunde ta till sig lite hur man faktisk kan arbeta med små medel utan byråkrati och tillföra Sverige mer än VisitSweden med sina närmare 100 miljoner som försvinner i ett svart hål där man fortfarande söker hur marknaden fungera.  
 
Skamligt är väl det lindrigaste vad kan man säga om VisitSweden och en moderat ordförande som är ditsatt efter något politisk kval för folk med kjol av sossarna som torde vara en av svensk historias mest inkompetenta turistbasar.  
 
Förbruka pengar är man duktig på, satsa på skandalösa IT lösningar som är till för den inre kretsen, ett pris som försvann under märkliga former på Medelhavets strand i fyllan och villan, mail adresser som skulle bearbetas? Kampanjer som skulle efterbevakas och vart tog detta vägen?  
 

 
 
6)  
 
Världsturismen ökade med +4,5% och beräknas fortsätta att växa med +4 % under 2007
 
 
Världsturismen ökade preliminärt under 2006 med +4,5% (internationella ankomster) trots terror, fågelinfluensa och exceptionellt höga oljepriser. Ökningstakten tilltog dessutom i slutet av året. I Europa var ökningen +4% och i Norra Europa +6,6 %.  
 
För 2007 beräknas ökningen till +4 % påskyndad av en fortsatt stark väldsekonomi och lägre oljepriser än 2006. Hot är ökade räntenivåer som dämpar den privata konsumtionen. En omfördelning kan ske på grund av ändrade växelkurser. En trolig lägre dollarkurs hämmar utresandet från USA. Samtidigt kan en ökad eurokurs ge ökat europeiskt utresande. För Europa förutses därmed en dämpad tillväxt till +3 %. UNWTO 29.01.07  
 
Absolute Advantage  
konsulter inom turism - världens största näring  
Leif Aronsson, Askims Stenblocksväg 8, 436 40 Askim, 031-28 26 50, 0707-92 31 01, mailto:tourism@telia.com  
 

 
 
7)  
 
Rekordår för Stockholmsmässan ger 3 miljarder till Stockholm
 
 
År 2006 var ett av Stockholmsmässans bästa år någonsin. Antal utställare och besökare ökade väsentligt jämfört med 2005 och effekterna av det rekordstora antalet gjorde sig kännbara inom Stockholms besöksnäring. Hela 3 miljarder genererades till bland annat Stockholms transportföretag, hotell, restauranger och affärer.  
 
- Vi visste att 2006 skulle bli ett av våra starkaste år på länge, säger Stockholmsmässans VD Tom Beyer. Det är inte bara tack vare sammansättningen av vår mässportfölj, som innebar att vi hade rekordmånga stora mässor samma år, som 2006 blev ett väldigt bra år för oss. Även det ökade intresset för mässor som mediekanal påverkade positivt.  
 
Det totala antalet besökare uppgick till 1,3 miljoner. Mässbesökarna ökade med 25 % till 1 076 000 jämfört med förra året och utställarna ökade i antal med 7% till sammanlagt 12 000. Det stora antalet besökare och utställare påverkade inte bara Stockholmsmässan positivt, utan bidrog även med miljarder till Stockholms besöksnäring förra året.  
 
Absolute Advantage  
konsulter inom turism - världens största näring  
Leif Aronsson, Askims Stenblocksväg 8, 436 40 Askim, 031-28 26 50, 0707-92 31 01, mailto:tourism@telia.com  
 

 
 
8)  
 
Största turistutbyggnaden i världen.
 
 
Världsettan stärker positionen. Varje hotellrum har gett 7 jobb  
Nu investeras 210 mdr längs stripen som ger 30.000 nya hotellrum och över 200.000 nya jobb som kräver 100.000 nya lägenheter och villor och en väsentligt utökad servicesektor.  
 
artikeln kan du läsa på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070131-8.pdf  
 

 
 
Miljö pajsarna = Naturskyddsföreningen  
 
9)  
 
Naturskyddsföreningen vill ha mer kollektivtrafik under tvång
 
 
Naturskyddsföreningen överlämnade förra veckan ett tiopunktsprogram för bättre klimatpolitik till regeringen. "Det finns ingen anledning att tappa tempo i väntan på ett preciserat klimatmål", skriver föreningen och syftar på att regeringen ska hantera klimatfrågan i en parlamentarisk beredning och ett vetenskapligt råd.  
 
Flera av punkterna i naturskyddsföreningens program berör kollektivtrafiken.  
 
Man föreslår bl a att avståndet till arbetsplatsen ska styra reseavdraget, i stället för de regler som gäller idag och där milavdrag gäller enbart för bil. För andra transportmedel styr biljettpris och schabloner. Föreningen menar att dagens system gynnar bilresor på bekostnad av kollektivtrafik, cykel och gång.  
 
Systemet finns i Norge och där klarar man också de regionalpolitiska målen.  
 
Naturskyddsföreningen vill också ha samma förmånsregler för månadskort i kollektivtrafiken som för tjänstebil. Idag får både arbetsgivare och arbetstagare lägre skatt om arbetstagaren väljer förmånsbil i stället för högre lön.  
 
Toni kommentar:  
 
Pressreleasen i en nedkortat form fanns bara hos 2 tidningar i hela landet och hos busstidningen Trafik & Forum, var annars?  
Sammanfattning, mera tvång, högre beskattning, i original pressreleasen dra man också en lans för Etanol som miljö vänligt bränsle – då rann det över för Schönfelder som bombarderade inte bara Naturskyddsföreningen utan en rad tidningar med denna osanning - vilket en stor del av detta Nyhetsbrev handlar om, nämligen där allt fler tidningar vågar publicera med referens till olika sakkunskaper som källa där alla varnar för Etanol bränslet. En liten uppmuntran till Ulo Maasing, busstidningen Trafik & Forum, det är numera riskfritt att träda fram och publicera sakligheter efter att till och med regeringen fått kalla fötter, vår miljöminister försatts med munkavel då sanningen inte längre går att förtiga, Etanol är farlig för människan, ökar utsläppen av Co2 och gynnar bara en part, LRF som kammat in miljarder kronor i bidrag.  
 
Det hade varit konstruktivt om Naturskyddsföreningen gjorde skäl för sitt namn och föreslagit en ändring av fordonsbeskattningen beroende hur mycket Co2 det släpper ut, att påskynda omställningen till vätgasdrivna tillsatser för att så snart som möjligt motivera en övergång till 100% bränslecell –vätgas drivna fordon.  
 

 
 
Miljö och Etanol nu kommer sanningen fram  
 
10)  
 
Fossila bränslen tar tid att ersätta
 
 
Bensin och diesel kommer att dominera som bränsle många år till. Det närmaste decenniet kommer endast 10-15 procent utgöras av alternativa drivmedel.  
 
Rapporten kom i våras och är en uppföljning av en studie från 2003. Den är gjord gemensamt av EU-kommissionens Joint Research Cent¬re, bilbranschens Eucar och oljebolagens samverkansorgan Concawe.  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070131-10.pdf  
 

 
 
11)  
 
Pessimisterna har fel om oljan
 
 
Allt fler varnar för att världens oljetillgångar håller på att sina. Ledande oljebolag går ut i helsidesannonser i internationell press och skriver att "epoken med billig olja är över". Men oljebristen behöver inte knäcka välfärden, menar Christian Azar, professor på Chalmers.  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070131-11.pdf  
 

 
 
12)  
 
Etanol inte hållbart
 
Uppsalaforskare sågar etanol som fordonsbränsle. Ekvationen går inte ihop.  
 
Att ersätta bensin med etanol är rena lurendrejeriet. Det går åt mer energi att framställa den än vad man får ut när man gör en bredare analys av allt bakomliggande arbete, menar lantbruksforskaren Torbjörn Rydberg.  
ATT PÅSTÅ ATT man kan ersätta oljan med biobränslen är att slå duns¬ter i folk. Ekvationen går inte ihop  
 
Torbjörn Rydbergs budskap går på tvärs mot den gällande politiken. Etanolbilar subventioneras med en rad skattelättnader, bränslet är befriat från energi- och koldioxidskatt och hundratals skattemiljoner har pumpats in i olika etanolprojekt. Bensinmackarna, som enligt lag måste erbjuda alternativa bränslen, kan också välja gas, men i praktiken satsar de på etanol eftersom gaspumpar är tiofaldigt dyrare att bygga. Styrmedlen har på kort tid låst fast macknäringen i etanolspåret. Näringsminister Maud Olofsson talar sig varm för sin etanoldrivna Ford. Oljekommissionen lyfter i sin rapport fram etanolen som ett intressant alternativ som bör ges fortsatta stimulanser för att utveckla andra generationens biodrivmedel. Torbjörn Rydberg menar att regering, myndigheter, forskningsråd och universitet inte tar sitt ansvar för dessa frågor.  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070131-12.pdf  
 

 
 
13)  
 
Svenskar räddar regnskogen – samtidigt som vi med Svenska skattepengar kalhugger
 
Med 50 miljoner kronor från Ikea räddar svenska forskare regnskogen.  
På en mansålder tycks ny regnskog kunnas stå på plats igen, för reservat, eller uthålligt virkesuttag.  
 
Toni kommentar:  
Det är för märkligt, samtidigt som vi kalhugger regnskogen för att importera billig Etanol till Sverige som subventioneras med skattepengar vilket har den svenska regeringens stöd. Utöver detta sänder man Brasiliens småbönder under massiva hot in i slumkvarteren för att stor bönderna som äger 99% av all mark skall kunna skövla regnskogen för billig Etanol till Sverige.  
Det är svensk miljövård – vi som skall bli bäst i världen, i vaddå att slå blå dunster i omgivningen och ljuga för den egna befolkningen om alla faror och felaktigheter?  
 

 
 
14)
 
 
Expressen 30 jan 2007  
Tommy Hammarström: Etanol är inte lösningen  
Vi ska kanske inte köra bilarna på havre när allt kommer omkring. Och inte på majs heller, särskilt inte majs.  
Professor David Pimentel
vid Cornell University i USA ledde en undersökning åt det amerikanska energidepartementet och konstaterade i en rapport från mars 2005 att "för att producera en liter etanol krävs 29 procent mer fossilt bränsle än vad etanolen innehåller".  
Utsläppen av koldioxid ökade!  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070131-14.pdf  
 

 
 
15)  
 
Etanol bränsle - Detta torde vara en av de största politiska irrfärderna på länge i Sverige  
 
Stoppa vansinnet, Eskil
 
(artikel från Blekinge läns tidning)  
 
Förra året sålde Saab mer än 10 000 etanolbilar i Sverige. Försäljningen av etanol- och så kallade flexifuelbilar har hittills varit en framgångssaga, och det nästan uteslutande av två orsaker: kraftig skatterabatt på miljöbilar och på etanolbränslet och att etanolen som bränsle av staten betraktas som miljövänlig.  
 
Detta torde vara en av de största politiska irrfärderna på länge i Sverige. En galenskap som även välsignades av den så kallade oljekommissionen i dess rapport.  
 
Växtbaserade fordonsbränslen tillför, till skillnad från de fossila, ingen ny koldioxid till atmosfären eftersom växterna tar upp koldioxid från luften. Detta är en odiskutabel miljöfördel som oljekommissionen tagit fasta på. Problemet med kommissionen är dock att den missat en viktig, för att inte säga avgörande, aspekt: majoriteten av de biobränslen som i dag finns att tillgå på marknaden - etanol, biodiesel och biogas - kräver större tillförsel av energi än den energi de ger tillbaka som fordonsbränsle. Detta faktum gör att dessa bränslen inte på längre sikt kan ersätta oljan som bränsle till våra bilar.  
 
Om statsminister Fredrik Reinfeldt har uttryckt sitt gillande över Oljekommisionen så uttalade i alla jordbruksminister Eskil Erlandsson försiktig skepsis mot satsningar på spannmålsbaserade biobränslen. Det inger hopp.  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070131-15.pdf  
 

 
 
16)  
 
Etanol sk ”Miljöbränsle” klarar inte kylan
 
 
Umeå. Ambitionen att göra tung trafik mindre miljöförstörande skapar problem vid det kyliga vädret i Norrland. En rapsprodukt, RME, i dieseln gjorde att ett tjugotal lastbilsåkare i Skellefteåområdet inte fick igång fordonen.  
 
Framför allt var det i Skellefteåområdet som lastbilarna inte fungerade i kylan, men entreprenörer från hela Västerbotten har haft stora problem det senaste dygnet. Vid vissa av stenkrossanläggningarna vid Botniabanebygget i Hörnefors blev det också stopp.  
 
Den stränga kylan gjorde att fettet i rapsen och dieseln frös och det blev stopp i bränsleledningarna.  
Det här är helt åt skogen och det ställer till stora problem för oss. Det är svårt att förstå varför man inte testat dieseln bättre innan man släpper ut den på marknaden, säger Stefan Larsson, en av de drabbade entreprenörerna till SVT:s regionala nyhetsprogram Västerbottensnytt.  
 
Bränslebolagen är tagna på sängen och skyller på de nya miljödirektiven som gör att mer förnyelsebar energi, till exempel raps, måste blandas i dieseln. Problemen med kylan har ökat sedan rapshalten höjts från två till fem procent.  
 

 
 
Buss & kollektivtrafiken  
 
17)  
 
En sammanfattning över den svenska kollektivtrafiken, planhushållningen och skattesvindleriet.  
 
Tonis anmärkning: SLTF påstår att svenska folket är överväldig nöjd med den svenska kollektivtrafiken. Sanningen är, inte i Stockholm, inte i Göteborg, inte på västkusten, inte i Skåne, var finns dom alla super nöjda resenärerna? som skall motivera skattebetalarna att öka tillförseln av mera pengar och hålla SLTF vid liv?  
 
Det du läser nedan betalas med skattebetalarnas pengar och ändå finns det dom rättfärdiga systemet, det gjorde många även i Sovjet. Det är i alla samhällssystem Nomenklaturan som värnar om sina privilegier och varje kritik skall elimineras.  
 
Göteborgs Spårvägar nära att knäckas  
Ett dumpat anbud som hållit på att knäcka Göteborgs Spårvägar, en storvinst, en oändlig ström av högtflygande visioner men alldeles för dåligt fotarbete.
 
 
Det är de viktigaste förklaringarna till de stora problemen för kollektivtrafiken i Göteborg just nu.  
 
År 2000 återtog Göteborgs Spårvägar busstrafiken i västra Göteborg efter några år med Linjebuss vid ratten. Men Spårvägens revansch var dyrköpt, enligt den hemligstämplade anbudet åtog sig Spårvägen att köra för 99 miljoner kronor om året. Konkurrenternas anbud låg på 125-140 miljoner.  
 
Avtalet löpte i fem år men med ensidig rätt för Västtrafik att förlänga avtalet ett år i taget till år 2010. Eftersom Västtrafik får mycket busstrafik till låg kostnad har länstrafikbolaget varje år valt att förlänga avtalet.  
 
Hur mycket Göteborgs Spårvägar förlorar på busstrafiken i väster är svårt att bedöma, troligen handlar det om fem-tio miljoner kronor årligen.  
 
Även om många busstrafikföretag slogs ut i den obarmhärtiga konkurrensen under 1990-talet, överlevande bolag tvingades inse att de inte kan bära förluster i all oändlighet och kostnaderna för länstrafikbolagen ökade 40-50 procent på bara några år till följd av dyrare trafikavtal har många bussbolag fortsatt blöda.  
 
Under åren 2001-2005 redovisade Sveriges sex största bussbolag förluster på två miljarder kronor.  
Mot den bakgrunden är det inte förvånande att underhållet av bussar blivit något eftersatt.  
 
l Sedan år 2000 kör Göteborgs Spårvägar busstrafiken i västra Göteborg på ett olönsamt avtal, avtalet löper till år 2010.  
 
l 2004 vann Göteborgs Spårvägar all busstrafik som upphandlades i Göteborg med något enstaka undantag, företaget köpte 125 nya bussar och anställde 500 bussförare. Expansionen skapade kaos i organisationen.  
 
l Ju fler som reser med buss och spårvagn i Göteborg desto högre intäkter får Västtrafik. Göteborgs Spårvägar får betalt för den trafik man utför med avdrag för inställda turer. Det finns inga morötter, bara piskor.  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070131-17.pdf  
 

 
 
18)  
 
Sedan år 2000 kör Göteborgs Spårvägar busstrafiken i västra Göteborg på ett olönsamt avtal, avtalet löper till år 2010.
 
 
2004 vann Göteborgs Spårvägar all busstrafik som upphandlades i Göteborg med något enstaka undantag, företaget köpte 125 nya bussar och anställde 500 bussförare. Expansionen skapade kaos i organisationen.  
l Ju fler som reser med buss och spårvagn i Göteborg desto högre intäkter får Västtrafik. Göteborgs Spårvägar får betalt för den trafik man utför med avdrag för inställda turer. Det finns inga morötter, bara piskor.  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070131-18.pdf  
 

 
 
19)  
 
Gräl mellan Västtrafik och Spårvägen (Västtrafik lever i en annan värld, de glömmer resenärerna)
 
 
En oseriös anklagelse, en kniv i nacken. Så betecknar Spårvägens vd Lars-Börje Björfjäll kritiken från Västtrafik.  
Jag är förbannad på Västtrafik, säger Björfjäll. Vi är medvetna om problemen med förseningar och inställda turer, vi jobbar stenhårt med detta och vi gör det i samarbete med Västtrafik.  
 
Många problem beror på ökande trafik i stan och på att vi fått i uppdrag att köra fler buss- och spårvagnslinjer. Då skall inte Västtrafik skylla på oss. Västtrafik lever i en annan värld, de glömmer resenärerna, det är vi och våra förare som får bära hundhuvudet.  
 
I gårdagens GP betecknade Lennart Löfberg på Västtrafik, ansvarig för stadstrafiken i Göteborg, de många försenade och inställda buss- och spårvagnsturerna som "fullständigt oacceptabelt".  
 
- Göteborgs Spårvägar har köpt dåliga bussar och missköter underhållet, sade Löfberg. När över tio procent av bussarna står i väntan på reparation är det inte underligt att man tvingas ställa in så mycket trafik.  
 
Lars-Börje Björfjäll anser att Löfbergs uttalanden är "oseriösa".  
Vi anstränger oss verkligen och vi är en bra bit på väg mot färre inställda turer och färre förseningar. Det här påhoppet sänker oss totalt, det är verkligen knivar i nacken.  
 
Björfjäll, som tidigare var vd i Hallandstrafiken, länstrafikbolaget i Halland, träffar i dag riksdagens trafikutskott i Stockholm för att diskutera förhållandena mellan länstrafikbolagen och entreprenörerna.  
 
Det måste redas ut, säger han. Vi lever i skilda världar, det är vi som måste ta oss fram i trafiken varje dag, det är vi som fastnar i köerna, det är vi som har 100 000-tals kundkontakter varje dag och det är vi som får ta emot resenärernas missnöje. Då borde vi få anpassa tidtabeller och utbud till framkomlighet och trängsel, inte Västtrafik som lever i en skyddad tillvaro.  
 

 
 
20)  
 
Var tredje avgång inte i tid 10.000 spårvagnsturer och 5.000 bussturer ställdes in 2006.
 
 
Var tredje buss och spårvagn är försenad eller går för tidigt i Göteborg. 10.000 spårvagnsturer och 5.000 bussturer ställdes in förra året.  
Det är för många bussar i vägen, säger Hugo Lepik, planeringschef på affärsområde Spårvagn på Göteborgs Spårvägar.  
- Vi har får många dåliga bussar, säger Dan Paulström, planeringschef på affärsområde Buss på Göteborgs Spårvägar.  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070131-20.pdf  
 

 
 
21)  
 
Så vill politikerna öka resandet med kollektivtrafik  
Hur ska man få göteborgarna att åka mer kollektivt? GP har ställt frågan till några av ledamöterna i trafiknämnden.
 
 
GP ställde följande tre frågor:  
1. Hur vill ni få fler att åka kollektivt?  
2. Vilket är den enskilt viktigaste åtgärden för det - på lång sikt?  
3. Och på kort sikt?  
 
Läs svaren på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070131-21.pdf  
 

 
 
22)  
 
För snart 30 år sedan kom lagen (1979:558) om handikappanpassad  
kollektivtrafik
 
 
http://www.dagensfinans.se/press1.php?id=95674&page=0  
Med anledning av Trafikutskottets offentliga utfrågning om framtidens  
kollektiv-trafik önskar den politiskt obundna arbetsgruppen Marschen för  
tillgänglighet http://www.marschen.se/ uppmärksamma utskottet om  
situationen för personer med funktionshinder.  
För snart 30 år sedan kom lagen (1979:558) om handikappanpassad  
kollektivtrafik som föreskriver att kollektivtrafiken skall  
tillgängliggöras.  
 
Hela artikeln kan du läsa på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20070131-22.pdf  
 

 
 
23)  
 
Görans Demnert - Blogg
 
 
Svajig konkurrens eller Saker du inte visste om bussbranschen  
Inte undra på att bussbranschen på sina håll uppfattas som rena cowboylekstugan. Ta det här med lönesättning. Det finns en arbetsgivarpart och en arbetstagarpart. Båda parter representeras av stora fackliga resp arbetsgivarorganisationer.  
Resten kan du läsa på följande länk…  
http://www.goransfunderingar.blogspot.com  
 

 
 
24)  
 
Veckans citat:
 
 
Slutsats efter att ha sett Fredrik Lindströms serie om den svenska identiteten (Världens modernaste land)  
SVENSKEN har dålig självkänsla, men en stark tilltro till samhället (ingen nyhet, va?)  
SVENSKEN är en SSM-varelse, vi vill ha det så SSM:igt som det bara går  
SSM = störningsfritt, självständigt och modernt  
SVENSKEN är osäker hemma, men säker utomlands och skall lära världen införa den svenska modellen  
 

 
 
25)  
 
Det är skillnad på att vara billigast och lova lägsta möjliga pris att resa för 1 krona!
 
 
Det är härligt med uppfinningsrikedom eller hur man engagera ett helt folkslag för att köpa flygbiljetter för 1 krona.  
Runt omkring min omgivning finns det många svenskar som valt att bosätta sig i södern lik amerikanen från östkusten nere i Florida, för oss från Norden är det Spanien som gäller.  
Det är däremot ett stort mentalt glapp mellan svensken generellt och Spanien och östkust amerikanen med Florida.  
 
Fly Me som tycks överleva det mesta även varningar på börsen samt spektakulära på och avhopp bland ägare och chefer.  
Ett livat företag med andra ord som söker sin marknadsposition.  
 
Fly Me gick ut med en till synes mycket lyckat kampanj då man fick mycket gratis reklam i svensk media när man erbjöd natten mellan den 23:e och 24:e januari 50.000 biljetter till alla sina destinationer med avresa mellan 12 februari - 27 oktober 2007 för 1 krona.  
 
Våra damer här i Alicante satt på terrassen med kaffe och dopp där man smidde sina planer – nu skulle det bokas biljetter.  
Det inrättades en natt jour och en morgon jour hemma hos mig eftersom jag har flera data terminaler.  
Bland alla munterheter i förarbetet upprättades listor med namn på släkt och vänner som nu skulle resa för 1 krona + skatter.  
 
Fram med kreditkort, nu skall det handlas.  
Min fru som tillhör släktet som alltid tror det bästa och förlåter alla hur orättfärdigt hon än blir behandlad, urtypen för en svensk varelse, var spindeln i nätet där förutom schema lagda datortider på ett excell program även ingick nattmacka, vin och annat för att hålla damerna vid god vigör.  
 
Man tjuvstartade naturligtvis och klickade in sig på länken som Fly Me uppgav en bra bit före det magiska klockslaget. (Länken är inte den ordinarie Fly Me webbsidan) Det gick inte!  
 
1 minut efter midnatt kom alla in trodde man – det kom upp en site med ERROR från servern hos Fly Me eller där man var inhyrt för detta speciella tillfälle.  
Nu sjönk mungiporna och vin åtgången tilltog.  
 
02.00 gav sällskapet upp lagom salongberusade som bara kvinnor kan bli, riktigt trevliga med andra ord. Schemat var förbrukat, men damerna under min älskades övervakarn beslöt att 08.00 skulle en ny attack sättas in från damerna som fanns på schemat nr 2 som var reserven eftersom jag tillhör mer den luttrade typen där jag dagarna innan lät förstå att det nog mer är ett PR jippo än realitet.  
Skam till den som ger sig, 08.00 satt ett antal nya damer vid datorerna och jublet steg när man kom in på siten.  
Kaffe och tilltugg skulle glädja dom förväntansfulla för nu skall det bokas listan var lång.  
Den alltmer upphetsade samtalstonen fick mig att lämna sängen en okristlig tid för en som vant sig vid den spanska livsrytm där ingenting sker förrän 10.00.  
 
På datum som fanns på önskelistan kunde man inte hitta en biljett ens i närheten av 1 krona.  
Nu skulle datanörden som en del kallar mig för att ta upp konkurrensen med damerna för att snart konstatera att det var utsiktslös.  
 
Nu gällde det blixtsnabbt komma fram med en ny strategi – samtliga damer fick 5 datum att leta på och efter en halvtimme hade vi kontrollerat samtliga  
Avresedatum mellan den 12 februari till 27:e oktober mellan Alicante - Göteborg, Göteborg – Alicante, Stockholm – Alicante, Alicante – Stockholm.  
Inget napp.  
 
Parallellt satt männen i sina hem och gjorde attacker på andra destinationer än de från och till Alicante.  
Själv letade jag fram till 14 tiden mest för husfridens skull, ville ju inte bli utan lunch, min fru är en jäkel på god mat, det vet alla som besökt oss eller sett mig i helfigur. Sökte på biljetter från Stockholm till någon av de destinationer i Spanien som Fly Me flyger till.  
 
Vid 15 tiden hittade jag en biljett i mars Alicante – Göteborg – Alicante för 2790 + 363 i skatter = 3.153 kr t/r  
 
Nu var det dags att gå till lunch med damerna på en grannes terrass där vi satt + 24C i solen med klarblå himmel, en härlig kristall klar dag med utsikt över hela Alicante bukten där vi avnjöt god mat och dryck, ett av många skäl varför vi alla samlats här 300 mil från Norden, den gemensamma nämnaren så att säga varför en del efter nederlaget med Fy Me som bolaget numera kallas av vår elit av grannar vilka genast planerade tröstarns fullt kommande dagar med golfspel, andra med att väva i vår lilla vävstuga, det gäller att hålla humöret uppe. Min oförbätterliga fru skulle däremot gå tillbaks till datorn för att se om det inte fanns i alla fall åtminstone 1 biljett till svärmor i Stockholm, såvitt jag vet med tanke på den totala tystnaden så var det inte framgångsrikt. Jag tänker inte heller fråga för nu är det vid 22 tiden och tid att intaga nystekta lammkotletter som är himmliska.  
 
En annan gick omkring med ett leende tillbaks till datorn för att skriva lite till mitt kommande Nyhetsbrev, och svara på urbota dumma frågor av folk som vill hyra bil och inte förstår att ”min” biluthyrning http://www.eurocasacar.eu är 40-50% billigare än alla andra, det måste vara nåt skumt tycker folk men att erbjuda biljetter för 1 krona och sälja som billigast för 3.153 är helt ok, det säger en hel del om det svenska kynnet.  
 
Till slut kan jag informera om att 2 vänner och jag slog till bara för att se hur det fungera när Ryanair kom med sitt erbjudande att resa för 1 euro + skatter.  
 
Mina vänner som var 2 journalister överlät till mig att göra en färdrutt kors och tvärs i Europa, jag bokade och reste under 9 dagar till 30 tal destinationer har aldrig tidigare varit så ofta på Stansted och upplevt en sådan folkrörelse med leenden på läpparna. Mina vänner som är välkända journalister och jag har väl sällan haft så kul, som givit Ryanair otaliga gratis artiklar där man skildrade om upplevelsen att resa kompakt, snabbt och enkelt.  
 
Vi han med att vara 2 ggr i Skavsta och besöka Stockholm i ett par timmar innan det bar iväg igen.  
Sverige fick en bra reklam såg jag senare för att inte tala om vad Ryanair fick. Jag måste tillstå det är svårt att ge ett motsvarande omdöme om Fly Me, men å andra sidan är dom vana vid att få på moppen även från dom som inte flyger med dem, Stockholms börsen är en av dom men vem bryr sig, min fru i vart fall tycker dom är bättre än SAS och det är vad som räknas. Med SAS tar det hela dagen att flyga Alicante – Göteborg där mertiden går åt att sitta i Madrid och Köpenhamn flygplats för denna upplevelse betalar man dryga 4000 kr i flyg hem klubben plus alla extra på flygplatserna med sitt otroliga utbud av lockelser för att inte glömma dom danska smörrebröden av jätteformat på Kastrup.  
 
I vart fall har jag lärt mig en sak – vi som driver biluthyrning som garanterat alltid är 50% lägre i pris än vad Fly Me erbjuder, vi får många frågor främst från svenska kunder som vill veta att det inte är något skojeri. När Fly Me går ut med en kampanj och lovar 50 000 biljetter för 1 krona och man inte hittar en enda då är det helt legitimt för att inte säga det var kul att sitta tillsammans i ett glatt gäng framför datorerna på natten och bli småfnittriga.  
 
Jag skall fundera på om vi inte skall ta lärdom av detta, vi erbjuder exempelvis 100.000 bilar (vi har ju 24.000 bilar medans Fly Me bara har 5 plan och 3 flyger tror jag…) vi hyr ut dessa för 1 krona lägger denna bokning på en egen site och när man klicka in sig får man ERROR. Det tycks fungera för en del i vart fall.  
Man lär så länge man lever.  
 
Toni Schönfelder  
 

 
 
26)  
 
EU kräver max 120 gr/km i Co2 utsläpp Volvo och SAAB placera sig i miljöns bottenliga
 
 
Volvo och Saab säljer miljöbilar vilket är godkänt av Vägverket som släpper ut osannolika 200 gr/km. (skall vara under 120 gr / km)  
Vägverket gav miljö stämpeln på order av den röd gröna sörjan till regering svenska bilar är bäst på miljö, sicken osanning.  
 
Persson & Co har skadat svensk miljö mer än någon kan ana förutom att man förgiftar folket med avgaserna från Etanol fordonen som skapar astma och utvecklar cancer.  
 
Alliansen med en miljöminister Andreas Carlgren (c) som förklädd mp vet varken ut eller in, vi skall bli bäst i världen, jodå kruse petter det är en lång väg att vandra. Börja med att studera sanningen och kom bort från alla osanningar.  
 
EU:s krav på 120 gr/km Co2 i utsläpp från 2010 är redan en stor kompromiss, det är bara Fiat personbilar som klara denna gräns.  
 
Men även 120 gr/km Co2 är skadlig för hälsan och miljön, det vi behöver är en samlad resurs där vi tillsätter alla klutar för att kliva in i vätgas samhället med 0 emission i utsläpp. Vätgas som tas ram med befintliga vindmöllor = wellgas kan vi snart bli oberoende från annan energi, det finns lösningar bara vi inser allvaret.  
 
FN miljö möte i Paris den 2 feb 2002 visa tydlig hur illa det är ställt med vår jord. Sluta tjabbla börja handla och utan vidare fördröjning.  
 
Tyska bilindustrin har yrvaket satt till alla klutar för att stoppa den kommande EU lagen. Lobby gänget arbeta för fullt med dom traditionella hoten att arbetsplatserna i tysk bilindustri försvinner? Ja inte är det av miljö skäl utan att man sovit och missat den utveckling som Toyota varit inne på de senaste 10 åren.  
Dit hör även SAAB och Volvo med GM respektive Ford som ägare. Både SAAB och VOLVO tillhör bottenligan, teknologisk skam för Sverige!  
 
Det är ett enda stort bedrägeri mot vår miljö och riktigt avklädda står dom där när Toyota lansera en rad bilar som alla ligger långt under dom nya EU värden och dessutom säljer bränslecell / vätgas drivna bilar med 0 emission.  
 
Sist i detta Nyhetsbrev en uppställning över utsläppen ingen rolig läsning och en superskandal av Vägverket som är med i bedrägeriet.  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa och swisch är du i Alicante  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
Annons  
 
Hyr din bil från EuroCasaCar i Spanien!  
 
Återigen har vi sänkt priserna för 8:e gången på 5 år!  
1 vecka Ford KA 79 euro! VW Polo 83 euro, Opel Astra 111 euro  
…allting inkluderat http://www.eurocasacar.eu  
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona Girona flygplatser som är några av 50 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 
 
Hyr din bil i Sverige, USA, Kanada, Frankrike, England och övriga VÄRLDEN  
(vi har avtal med lokala firmor i 142 länder och över 6.400 destinationer)  
 
Klicka alltid in dig på bägge webbsidorna och jämför priserna vilka kan variera då vi har olika avtal med olika lokala hyrbilsfirmor  
 
1) http://www.telluscar2.com  
 
2) http://www.telluscar.eu  
 
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.