Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


I mitt Newsletter nr 28 är jag på krigsstigen mot de krafter som tror att reglering och totalitära system är vad vi behöver i Sverige.
Det svenska systemet för länsbolag är ett bra exempel hur illa det går när det inte finns några motkrafter. Att ingen har ställt sig upp och krävt att all Lastbilstrafik skall organiseras i länsbolagsfrom?
Sverige behöver en folkrörelse för kapitalismen, marknadsekonomin och frihandeln.

Det är vad detta extra Newsleter behöver.
Läs här nedan debatt artiklar från diverse fritänkare.
mvh / toni

Över en miljon människor i åldern 20-64 år försörjda med bidrag enligt SCB. Det betyder att var femte person i arbetsför ålder lever på skattepengar i stället för att arbeta. Och av dem som arbetar är inte mindre än var fjärde arbetstagare (26 %) anställd i offentlig sektor. Alla dessa befinner sig i beroendeställning av en stat som allt mindre står för trygghet. Villkoren kan ändras när som helst. Därför borde ökad kontroll över den egna livssituationen vara inte bara stimulerande utan också tryggare.

Vi som vill förändra och få ett samhälle med en mindre stat, lägre skatter och med mera frihet förvånas ofta över att motståndet är så stort.

Läs mer under denna länk:
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=4&id=608&show=608


Den slipslösa kapitalismen

av Fabian Zäll, medarrangör för Walk for Capitalism i Lund

En ny global rörelse för att skapa kunskap och förståelse för kapitalismens betydelse för vår välfärd håller på att växa fram. I stället för direktörer och partier är det nu vanligt folk som står upp och talar för den fria ekonomin. Att detta upplevs som ett hot av vänstern visas av det våldsamma bemötande som rörelsen har fått från Ung vänster och andra socialistiska grupper.

Sverige behöver en folkrörelse för kapitalismen, marknadsekonomin och frihandeln. Vanligt folk, med vanliga jobb och vanliga inkomster som lär sig mer om hur välstånd uppstår ur kapitalism och som själva på gator och torg visar sitt stöd för kapitalismen.

För två år sedan togs initiativet till en sådan folkrörelse i Australien och har sedan dess spritt sig över hela världen. Den första söndagen i december har blivit "Celebrate Capitalism Day", och en Walk for Capitalism genomförs i omkring 120 städer i 45 olika länder denna dag. Denna nätverksbaserade rörelse har på kort tid blivit en samlingspunkt för folk som en dag om året vill visa upp ett alternativ till Attacs och antiglobaliseringsrörelsernas dystopier.

Aldrig har förståelsen för den fria marknaden varit större. Få människor skulle i dag vilja avskaffa den ekonomiska frihet vi har i de industrialiserade länderna! Ändå finns det många, även ledande debattörer, som är beredda att förvägra t ex tredje världens länder ekonomisk utveckling genom kapitalism och marknadsekonomi. Fortfarande ses kapitalism som något som skall tyglas. Om den tillåts är det halvhjärtat och i tomrummet efter fungerande styrda ekonomier. Likaså försvaras planekonomin också där den lever kvar, i den offentliga sektorn.

I själva verket behöver de flesta länder mer, inte mindre, kapitalism. Både för välfärdens och frihetens skull. Det är detta positiva budskap vi måste föra ut:

Kapitalism är en förutsättning för demokrati. Det har aldrig existerat en demokrati utan privat ägande och privat marknad. Marknadsekonomin är demokratisk till sin natur. Medborgarnas val styr vad som skall produceras. Marknaden har inte någon grupp människor som sitter och väljer ut åt oss vad vi skall gilla, vad som egentligen är finare och bättre för oss fast vi inte förstår det.

Kapitalismen ger oss valfrihet och hög kvalitet. Den planekonomi som försöker dirigera sina företag att göra produkter som är avpassade efter vars och ens individuella behov misslyckas med detta. Samma sak gäller våra kommunala planekonomier inom välfärdstjänsterna.

Kapitalism innebär hög effektivitet. Om ett företag inte är effektivt får det lägga ner, och nya företag kan starta utan att fråga någon om lov. Det blir bättre och billigare med marknadsekonomi än med planekonomi. Detta gäller offentlig service och välfärdstjänster i lika hög grad som andra delar av ekonomin.

Varför är då vänstern så negativ till kapitalismen? Svaret är rimligtvis att kapitalismen innebär att makt förs över från politiker och byråkrater till människor själva. I stället för få, stora beslut som kan styras politiskt bejakar vi de miljontals små beslut som fattas hemma vid köksborden eller på arbetsplatserna eller i affärerna.

Gatans kapitalism
Ett flertal städer i Sverige har varit med och ordnat Walk for Capitalism. Den mest dramatiska utvecklingen har dock demonstrationerna i Lund tagit.

Lund ordnar i år för tredje året i rad en Walk for Capitalism. Båda åren har det ordnats motdemonstrationer för att stoppa demonstrationen. Första gången var allvarligast. Då kunde promenaden och talen genomföras i alla andra de 120 städer där den planerats, men inte i Lund.

Vi var ungefär 150 deltagare. När demonstrationståget startades infiltrerades det av ett 50-tal motdemonstranter, som försökte störa tåget och bar på falska plakat. Många av motdemonstanterna, vänsterungdomar på 13 till 18 år, var maskerade och betedde sig hotfullt.

När vi nådde stortorget där Mauricio Rojas, Olle Schmidt, Germund Hesslow m fl skulle tala tilläts inte detta av motdemonstranterna. Sabotörerna tryckte på och var närgångna, några lade sig på marken och hostade eller tiggde pengar för att visa att dom var kapitalismens offer, andra gick runt i dödsskallemasker och trakasserade demonstrationsdeltagarna. Rojas grep mikrofonen och erbjöd motdemonstranterna att skicka fram en talesman, så skulle vi ordna en debatt där på torget. Ingen vågade komma fram.

Det är ledsamt att se en trettonåring stå och skrika sitt förakt mot politiska motståndare. Många av dessa unga var knappt födda när muren revs och Östeuropa kastade av sig diktatur och planekonomi. Dessa ungdomar är så övertygade att de kan tillåta sig att begå brott om det stödjer deras sak. Deras åsikter får de naturligtvis föras fram så länge det inte hindrar andra från att göra samma sak. Vi behöver fler, inte färre, som säger sin mening. Men då krävs också respekt för de människor som tycker annorlunda.

Det är slående att det aldrig hänt att några liberaler försökt avbryta eller tysta ned t ex vänsterpartiets förstamajdemonstration, trots att vänsterpartiet försvarar förtryck och diktatur i många av världens länder. Gång på gång har däremot vänstern tagit till utomparlamentariska metoder mot all form av liberalism, frihandel, marknad och internationellt samarbete. Varje större frihandelsdiskussion eller EU-möte har mötts av glåpord, blockader och upplopp. Desto viktigare är det att marknadsekonomins vänner envisas med att säga sin mening, också på gator och torg!

På söndag är det dags igen, en dag när vanligt folk går ut på gatorna för att lära sig mer om och för att visa sitt stöd för den fria ekonomin. Varken de maskerade ungdomarna eller kultursidesvänstern lär tycka om det, men det är bara för vänstern att vänja sig.

Den slipslösa kapitalismen
Kampanjen för den fria ekonomin kan inte bedrivas av slipsar och kostymer, eller av personer som ser ut som om de skall ärva pappas företag. 4 oktoberrörelsen kunde aldrig bli en folkrörelse, inte för att engagemanget brast, utanför att det associerades med de besuttna i samhället, som ansågs försvara de rikas ägande.

Utmaningen för en folkrörelse för kapitalismen är att visa att den ger välstånd för alla. Samtidigt kan marknaden göra den idérike entreprenören mycket rik, men bara genom frivilliga beslut från alla oss som tycker att entreprenörens idé är bra och värd att betala för. På så sätt blir alla rikare.

Vi måste berätta historien om kapitalismen som den fattiges vän, om äganderättens betydelse för oss vanliga människor, om frihandeln som ger tredje världens länder en väg ut ur fattigdom och om marknadsekonomin som kan ge arbete och välfärd för folket. Och vi måste visa på det positiva i kapitalismen. Att faktiskt grunden för våra nuvarande välfärdsländer är kapitalismen, trots alla regleringar. Kan vi bara berätta om det negativa i Sverige i dag kan vi lika gärna låta bli. Vi är inte på väg in i den reglerade kapitalismens kris, men vi kan försvara det vi har och visa på hur vi kan få det långt bättre i framtiden.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.