Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
Valborgs firandet är över, ett annat tar vid med ett historiskt perspektiv.  
 
1 maj 2004, dagen då 15 EU länder blir 25.  
 
För många bekant tillhör jag dem som har engagerat mig sedan mer än 30 år för ett förenat Europa är dagen värd att fira. Den politiska effekten för ett stort EU med gemensamma värderingar från Portugal i söder till Finland i norr, Polen i öster och Cypern i sydöst. Där alla nästan också är medlemmar i Nato, för första gången i historien har krigsskådeplatsen Europa, varifrån 2 världskrig har startats blivit en plats där man kommer att få leva i fred.  
 
Europas folk som på olika sätt varit ofria har hittat vägen till en samlevnad under ett gemensamt politiskt tak, genom EU och i försvarsfrågor genom Nato.  
Finland och Österrike får inte vara med i Nato genom ett avtal med Sovjet som togs över av Ryssland allt medans Nato redan har flyttat fram sina positioner utanför EU, där folken i Rumänien och Bulgarien valt att ansluta sig och sedan lång tid tillbaks även Norge och Turkiet.  
 
Ett revanschsuget Ryssland som kapprustar allt vad tygen håller, där folket ute i landet svälter, där medelåldern har sjunkit till under 40 år, där makten använder inkomsterna från oljemiljarderna till att rusta upp försvaret med den senaste teknologin för vilken nytta?  
Ryssland om fem kanske tio år är ett helt annat väpnat Ryssland vad många ens våga drömma om.  
 
Ryssland befinner sig i en för dem helt ovan situation där Europa växer tillsammans till något som bara för 10 år sedan såg ut att vara som en dröm, en värdegemenskap som får en gemensam författning, gemensam försvars och utrikespolitik.  
 
Europa har blivit betydligt säkrare ur ett militärt och politiskt perspektiv.  
Den rädsla som finns bland många invånare inom alla länder måste övervinnas, det blir inget som är perfekt, men det är det inte idag heller och så var det inte tidigare.  
 
Kriminaliteten är en betydande fråga och den är nog så allvarlig, flera av de nya EU länderna är hårt belastade av kriminalitet, ända upp till presidentämbetet som i Lettland.  
Detta sätter alla poliskårer inom EU på helt nya utmaningar samtidigt som Sverige bantar ned antalet Poliser och genom ständiga omorganisationer skapa en olustkälla inom Polisen.  
 
Det positiva förutom fredsfrågan är att också den gemensamma marknaden har ökat med 100 miljoner nya potentiella konsumenter som är en jätte chans för svensk exportnäring.  
Närmare 450 miljoner konsumenter med snart en och samma valuta och så 8 miljoner svenskar med en svensk krona!  
 
För svenska bussresearrangörer öppnar sig en ny marknad, länder som är oupptäckta med priser som en svag krona tål. Av dessa 10 nya länder som nu har anslutit sig är flera nettobetalare till EU, allt medan bl.a. Polen samt de baltiska staterna kommer få betydande hjälp att få upp sin ekonomi och satsningar på infrastrukturen vilket leder till bl.a. snabba nya vägar.  
Titta på kartan och snart upptäcker man vägar via Polen på projekterade motorvägar direkt till Berlin. Före 2:a världskriget var Gdansk den största tyska hamnen i Östersjön vid sidan om Szcecia ( fd Stettin). Hemresan via Rostock eller Mukran (Sassnitz) blir sevärda rundresor. Eller varför inte Östersjön runt som nu blir nästintill ett EU innanhav.  
I vart fall är det en ny tid för bussresandet där inget flyg i världen kan konkurrera.  
Flertalet av de nya länderna befinner sig idag på en standard nivå som Spanien, Grekland och Portugal befann sig när dessa 14 år innan Sverige anslöt sig till EU.  
 
Idag har dessa länder en standardutveckling som få vill ta till sig i vart fall om man ser det ur ett snävt svenskt perspektiv. Vi håller tummarna att våra närmaste grannländer får samma häftiga resa. Alla nya medlemsländer har genom folkval bestämt sig vara med i den europeiska valutan EURO. Med start 2006 och fram till 2012 skall alla nya länder ha en ekonomi som tillåter att Euron införs. Malta och Cypern tillhör de länder som först kommer att ändra sin valuta till Euron.  
 
På denna länk finner du viktig data om alla 25 EU medlemsländer.  
http://www.toni-schonfelder.com/eu.html  
 
Smolk i bägaren är den Svenska regeringens svek som enda nation inom det gamla EU. Många länder hade uttryckt sina farhågor inför utvidgningen och ville ha olika former av övergångsregler när det gäller den fria rörelsen av arbetskraften för att förhindra som det så populärt heter socialturism.  
Den svenska regeringen agerade hårt inom EU, rätten för alla att få arbeta var dom ville, när EU efter flera manglingar tillslut accepterade den svenska linjen, då slår regeringen Persson till med en taktik som har överraskat alla länder genom att ge facket helt nya befogenheter.  
 
Därmed är det inte regeringen som bromsa ut eventuella nya arbetstagare utan är det facket med helt nya befogenheter som gärna tog uppgiften att verka som polis på arbetsplatser även hos företag som inte är fackligt anslutna.  
Den svenska öppenheten är återigen endast på pappret för att man skall vara rumsren inom det politiska EU, istället blev en ny reglering där man låter facket vara bromsklossen.  
 
Riksdagens s, v och mp-majoritet har helt tillmötesgått LO genom att ställa sig  
bakom krav som syftar till att stärka de fackliga organisationernas position. Det är minst sagt uppseendeväckande, säger Jan-Peter Duker, vice VD Svenskt Näringsliv.  
 
Nu försöker riksdagsmajoriteten bakvägen försvåra utvecklingen mot öppenhet genom att beställa en inriktning av politiken som försämrar företagsklimatet i Sverige. Bland annat ska det bli svårare att få F-  
skattesedel, ett ökat ansvar ska läggas på uppdragsgivare inom byggnads-  
och anläggningsbranschen för uppdragstagares skatter och sociala avgifter. Facken ska också få möjlighet att kontrollera löner även på  
företag där de inte har medlemmar och kontrollen av bemanningsföretagsetableringar ökas.  
 
Resultatet av riksdagens beslut är steg för öppenheten men tyvärr också steg åt fel håll för att skapa förutsättningar för ett bättre  
företagsklimat i Sverige, säger Jan-Peter Duker. Frågan är bara hur lång tid det kommer att ta, och hur många jobb som måste försvinna, innan regeringen inser att det är viktigare att driva en politik som stimulerar till nyföretagande och nya jobb framför att tillmötesgå LO:s krav på ökad makt, avslutar Jan-Peter Duker.  
 
Överdrivna farhågor om skattekonkurrens inom det nya EU!  
 
USA har varit en union i 215 år. Ändå varierar skatterna kraftigt över  
landet. T ex har New York och dess två grannstater Connecticut och New  
Jersey olika skatter och skattebaser. Connecticut har t ex ingen  
förmögenhetsskatt, New Jersey ingen moms. Det leder ibland till speciella  
åtgärder, som att New York tar bort momsen inför stora helger för att inte  
alla New Yorkare ska ta bilen till New Jersey och storhandla. Men i det stora  
hela finns ingen tendens till skattekonvergens  
 
 
I hopp om att alla även EU skeptikerna snart komer att inse att den värdegemenskap som nu har bildats på fredlig väg kräver fortsatta kompromisser och aktivt arbete för att hålla ihop. EU är inget självändamål, det är av historiskt betydelse där framtiden kommer visa om det var rätt eller fel. I vart fall lever du mitt i denna fantastiska utveckling som saknar motstycke.  
 
Vad du gör av det hela beror mycket på dig din egen förmåga att ta till dig förändringen.  
 
 
Med detta sänder jag soliga hälsningar  
 
eder tillgivne  
toni schönfelder  
tel 0034 616 421 085  
fax 0034 966 69 81 58  
 
 
 
PS  
 
Nu kan du boka in dig på resan till RDA work shop i augusti, klicka på länken till anmälningsblanketten  
http://www.busstidningen.se/rda.html  
 
Välkommen!  
Priset för resan är i del i dubbelrum per person 1.240 kronor  
Pris för resan I enkelrum 1.700 kronor  
Detta ingår i resan:  
Resa i en Volvo långfärdsbuss  
Färd över Öresundsbron  
Färja med Scandlines och en lättare måltid  
1 st Övernattning / frukost & middag på Scandic hotell i Lübeck  
2 st övernattningar / frukost på Lindner Hotell i Leverkusen  
Entre till RDA workshop  
Kvällsunderhållning samt buffe på RDA mässan  
1 måltid under vardera resväg mellan Lübeck - Köln - Travemünde  
Färja TT linjen Travemünde - Trelleborg hytt och frukost!  
Snacks och drycker på bussen  
http://www.busstidningen.se/rda.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
emot EU

faxless cash advance faxless cash advance<>

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.