Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter Varning Schönfelder nr 27 den 6 september 2006  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiellt prägel på det som skrivs, helt medvetet.  
 


 
 
Ledare nr 27  
 
Konsensuskulturen. Ren galenskap kan ta över hela samhället  
 
Vad skapar tystnadens zoner i ett land som Sverige? Den stora risken är inte lagar som begränsar yttrandefriheten - där är vi liberalast i världen - utan oskrivna hänsyn som hämmar yttrandeviljan.  
Detta har att göra med två strukturella omständigheter:  
dels att vi har ett statsbärande parti vars perspektiv och maktbaser har varit präglande på det svenska samhället under generationer;  
 
dels att vi är ett konsensussamhälle, där rädslan för social utstötning är stark. Det värsta som kan drabba en svensk är att få stämpeln "tillhör ej längre gruppen".  
Värsta tillståndet förefaller råda inom sfären kollektivtrafiken.  
 
1) Det statsbärande partiet, tesen om tystnad kan synas märklig med tanke på mediernas "avslöjanden" på senare tid. Ingen är befriad från "affärer" i dagens mediemiljö.  
Vad jag avser är något mer djupgående, nämligen att det långvariga maktinnehavet för ett parti (88 procent av tiden sedan 1932) tenderar att bygga vanor, strukturer och anpassningar som understödjer de perspektiv på samhället som präglar makten.  
 
2) En faktor är helt enkelt anpasslighet. För varje år av förväntan om fortsatt samma parti i regering tenderar många som är beroende av makten, även näringslivsorganisationer, att bli försiktigare i kritik av sakernas tillstånd.  
 
Myndighetsledningar finner det lämpligt att springa några hundra meter extra i "rätt" riktning när husse visslar  
 
3) Konsensuskulturen, ren galenskap kan ta över hela samhället, om bara galenskaparna förmår inympa ett mått av rädsla hos alla som har annan mening. Dagens mest slående exempel är att kalla något för miljöbränsle som sannerligen är raka motsatsen samtidigt som s, mp, v firar Etanolets segertåg, i Sverige. Den som vill fördjupa sin kunskap kan läsa på svenska http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4te  
samt en fylligare information på engelska http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen  
 
Därför är det oerhört viktigt att stödja de få som har orkat visa civilkurage exempelvis Olof Tegström som ständigt pekar på återvändsgränden som svensk energipolitik slagit in på.  
 
4) Upplysningskulturens nedgång, populism, mysticism, astrologitro och annan anti-vetenskaplighet bildar betydande stråk i samtiden.  
 
Jag är rädd för att mediernas förmåga att medvetet stå emot är i avtagande. Färre tidningsägare vill något med sin tidningsutgivning. Förutom att tjäna pengar och då gäller inga spärrar vilket tydlig en av kollektivtrafik branschens färgsprakande "tidningsmakare" är ett bra exempel, helt enkelt inte stå för något särskilt annat än att följa husse och den politiska trenden.  
 
I denna nya svenska värld är begrepp som upplysning, rationalitet, folkbildning och fördjupning helt främmande. Den innefattar även en total utsuddning av gränserna mellan kunskap och rövslickeri.  
 
Kulturen inom kollektivtrafikens media avskaffar tvärtom medborgarskapet, genom att även i den offentliga sfären vädja till läsarnas lägsta instinkter av avundsjuka, och den ständiga hetsen på mera bidrag, socialisering det skall vara gratis, förbud som till slut leder till en total monopolstat.  
 
"Det ska vara sant och relevant" har varit två kriterier som har suttit djupt i varje ansvarig utgivares medvetande. Vänskapskulturen bygger på motsatsen: vad som sprids behöver inte vara sant och det är inte relevant.  
Vänskapskulturen sänker nivån på det offentliga samtalet, skrämmer den också till tystnad. Det implicita budskapet är: "Om du angriper mig i sak, svarar jag med att skandalisera din person, inklusive ditt utseende, och ditt privatliv."  
 
I en konsensus- och rädslokultur som den svenska kommer då de modiga som vågar stå emot, även vid risk för offentlig hängning, att kunna räknas på ena handens fingrar.  
 
Själv har jag ställt mig över denna konsensus- och rädslokultur, jag tar mig rätten att ta fram saker och ting när de som borde göra det sitter fast i vänskapskorruptionens bojor.  
Med risk att idiot förklaras – hellre det än att tillhöra gruppen av krökande ryggar.  
 
Toni Schönfelder  
 

 
 
Miljö  
 
1)  
 
"Faran är den största vi någonsin stått inför"
 
 
Al Gores (förre vice President i USA) "En obekväm sanning" är en fängslande skräckfilm om klimatkrisen. Den 6 september 2006 besöker han Stockholm.  
 
Demokraternas tidigare presidentkandidat har varken trikåer eller superkrafter men flyger jorden runt för att rädda planeten med en obekväm sanning: överdoserna av koldioxid är ett dödligt hot mot planetens hälsa. Om vi inte snabbt drar ner på utsläppen av koldioxid så hotar jorden att kollapsa inom en inte alltför snar framtid.  
 
"EN OBEKVÄM SANNING" är en upphottad version av Al Gores ambulerande power point-presentation om växthuseffekten. I filmen ger en avslappnad lektor Gore en kusligt övertygande miljölektion med bilder och vetenskapliga fakta om smältande glaciärer, orkaner och störda havsströmmar. Han tvingas ta hjälp av hydrauliska lyftkranar för att visa vilka historiskt alarmerande nivåer som koldioxidhalten ligger på i dag. Al Gore mötte den "den obekväma sanningen" hos en miljömedveten professor redan på sextiotalet som ung Harvardvalp. I slutet av 80-talet började han samla material till sin en diabildsshow.  
 
Faran är den största vi någonsin stått inför. Men möjligheterna är också de största någonsin. Vi kommer att ta itu med detta eftersom vi måste. Min erfarenhet säger mig att det politiska systemet är lite som klimatsystemet, icke-linjärt. Det kan tyckas förändra sig extremt långsamt för att sedan ändra sig snabbt och dramatiskt när väl bägaren rinner över, säger Al Gore. Hoppas att han också påpekar att USA idag leder Vätgas utvecklingen där Kalifornien ligger längs framme. Att President Bush utropat en nationell uppslutning kring vätgasen där man beslutat i kongressen att satsa 7 miljarder US dollar i första omgången för att påskynda omställningen av samhället.  
 
Al Gores nästa drag för att skynda på processen är att träna upp tusentals lärjungar som ger kopior av hans föreläsning världen över.  
 
Toni kommentar:  
Jag tillhör lärjungarna, Svenska regeringens beslut att subventionera Etanol bränslet är förfärligt, Al Gore borde tala om det för Regeringen Persson att Etanolen bidrar med ökat utsläpp absolut tvärtemot vad mp, s, v påstår.  
Påskynda omvandlingen av samhället mot vätgasen som kan ske omgående för att därefter planera ett skifte med sol energi.  
Läs här om Vätgasen på svenska
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4te  
en mera utförlig beskrivning på engelska  
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen  
 

 
 
2)  
 
Miljö katastrofen utanför Sundsvall där tickar en kvicksilver bomb!
 
 
Jag är säker på att handeln med utsläppsrätter inte på det minsta sätt påverkar miljön, negativt eller positivt. Det ser ut som ett nollsummespel, dvs vad den ena förlorar vinner den andre, dvs. "förloraren" betalar en annan part för att denna inte släpper ut koldioxid. Pengavinster går det däremot bra att göra. Om jag köper en fabrik som skitar ner ordentligt, kan jag dra ned produktionen och leva gott på att inte göra någonting. Den som betalar sitt avlatsbrev kan bolma på efter bästa förmåga.  
 
Den svenska industrin har köpt på sig utsläppsrätter från andra länder för att på sätt undgå nödvändig miljö investering. I pengar betyder det ett större belopp än vad Sverige betalar årligen till EU i medlemsavgift vilket betalas gladligen till företag på kontinenten som gjort sin hemläxa för att svenska företag skall kunna fortsätta skita ned i Sverige.  
 
Det är denna miljö politik som mp, v värnar om och menar gynnar världen. (Vad annars kan man förvänta sig av ett gäng anarkister?)  
 
Utanför Sundsvall i Östersjön ligger det 16.000 (sexton tusen) fat kvicksilver som finns sänkta av svensk industri som är en tickande miljöbomb, har någon sett att mp + v gör det till en val fråga?  
 
Däremot har svenska miljöforskare gjort övriga Europa uppmärksam på detta problem som kan komma att förgifta hela Östersjön. I Sverige fick man knappt något gehör, den svenska fasaden av att vara den miljö ledande nationen fick ännu en gång många att lyfta på ögonlocket.  
 
Det är den sittande regering som gett dispenser från miljölagen under de senaste 20 åren och tillåtet att man dumpat kvicksilver faten som kommer att kål på allt liv i Östersjön om inget görs omgående.  
Har du sett till en åtgärdsplan?  
 

 
 
Samhälle  

kollektivtrafik  
 
4)  
 
Insändare:  
 
Hur skall de stora reseföretagen likt Scandorama och Ölvemarks klara nästa säsong?
 
 
Hej Toni,  
 
Läser med intresse dina "Newsletter" och dina funderingar över det som händer inom bransch med mera. Håller dock inte med dig alltid, men motsatser ger ju inblick från ett annat håll. Jag har också mina funderingar och vill dela med dem till dig, men om du skriver i ämnet så vill jag vara anonym.  
 
Hur skall de stora reseföretagen likt Scandorama och Ölvemarks till nästa säsong klara av sina resor? Med de nya digitala färdskrivarna ges inte samma möjligheter att smyga med de regler som gäller för arbetstidsregler. Allt är registrerat för lång tid framåt. Vissa av reseföretagens etapper är över 80 mil långa vilket innebär en ganska hög medelsnitthastighet. Själv körde jag för tre år sedan en resa för Ölvemarks från Italien norröver där en etapp var 105 mil - räkna ut snitthastigheten på en spärrad buss så förstår du - sedan upp tidigt nästa morgon! Ett typiskt exempel är resan genom Danmark - sällan är färjan bokad i Rödby under förutsättning att du skall hålla lagstadgad 80 km/h. Dessutom är vissa sträckor belagda med omkörningsförbud - bakom en lastbil som varierar i hastighet förlorar man snabbt tid och kilometer.  
 
Arbetar nu på ett bolag som trafikledare och fick en reklamation för ett tag sedan där bussen gått i sönder. Ny buss ordnades fram och det var vissa struligheter och besvär - allt detta låg inte på mitt bord men när jag såg reklamationen blev jag verkligen förbannad. Tyvärr måste jag hålla tyst och svälja.  
 
Det var reseledarens beskrivning av händelserna vilka är acceptabla…….. Men!!!! "Att chaufförerna från företagets xxxxxxxx alltid skall vara så noga med rasternas tider kan jag inte förstå, jag räknar 45 minuter från att vi stannar och släpper av tills bussen skall vara framkörd och lastad tills vi skall åka medan just det aktuella bolagets chaufförer vill räkna tiden från att de stannar bussen på närliggande p-plats och tills de skall börja köra till uppsamlingen igen - så gör inte t ex företag X och företag Y."  
 
Informerar inte reseföretagen sina reseledare om gällande lagstiftning? Även om reseledare bestämmer färdväg och raster måste det vara chaufförens beslut i dessa frågor som gäller i slutändan - en chaufför som vägrar överskrida lagarna är ju en chaufför med pondus!  
 
När skall reseföretagens reseledare förstå det - eller rättare sagt, när skall reseföretagens ledning informera om att dessa chaufförer är guld värda? Och när tänker de planera efter verkligheten, inte efter sina miltal! Ring gärna upp Johan Malmqvist och bröderna Ölvemarks och fråga dem - då har vi svart på vitt att visa upp för reseledarna.  
 
Nu väntar en efterlängtat semester  
 
Med vänlig hälsning  
xxxxxxxxxxxxxx  
 
Toni kommentar:  
I tidigare Newsletter har jag tagit upp gång på gång förare problematiken kontra reseledare samt researrangörernas ansvar. Det är väl ingen hemlighet att rese planeringen är en skrivbordsprodukt som sällan har med verkligheten att göra. Förarna har tvingats till att mickla med färdskrivarkorten och det har pågått under årtionden.  
 
Min ledare i detta Nyhetsbrev beskriver just vad är det som skapar tystnadens zoner i ett land som Sverige? I ett konsensussamhälle, där rädslan för social utstötning är stark där risken är överhängande för den som tar fram sanningen får sparken eller bolaget som utför körningen blir utan.  
 
Det värsta som kan drabba en svensk är att få stämpeln "tillhör ej längre gruppen". Flockbeteendet övergår till skadeglädje, sanningen är inte efterfrågad och skulle en olycka hända är det första BR slår sig för bröstet med att bolaget inte är medlem i föreningen som om detta skulle vara en värdemätare, hur ser man då på faktumet att i BR styrelsen sitter en ansvarig person från Ölvemarks?  
 

 
 
5)  
 
Intelligensfria zoner i SL trafiken  
Insändare:
 
Av ANN-CHARLOTTE MARTEUS ann-charlotte.marteus@expressen.se  
 
Trenden att politiker skapar trivselregler, för att medborgarna ska slippa reta sig på varandra, är förödande.  
I tisdags åkte jag med Stockholms tunnelbana, som denna vecka har fått mobilfria zoner.  
 
En kvinna slog sig ner nära mig och fiskade upp sin mobil ur väskan. Blixtsnabbt lutade sig en annan kvinna över mittgången och sade strängt, men med stor och äkta skadeglädje:  
 
"Det är förbjudet att tala i mobil här! Det är en mobilfri zon."  
Hon pekade mot tunnelbanedörren, och där satt minsann en radda plastmärken med tecknade figurer.  
Två visade streckgubbar som gick på vagnen på rätt, respektive fel, sätt aja, baja. En annan visade en övervakningskamera med texten För din trygghet. En tredje visade en överkorsad hund. Den sista: en överkorsad mobil.  
 
Det var en vagn för hund- och elallergiker med taskig motorik och terrorplaner.  
"Ja", sade äldre dam som ville klargöra läget, det är mobilfritt här, faktiskt."  
"Då får jag väl sms:a", morrade mobilägarinnan.  
 
Ett ögonblicks tystnad lägrade sig medan vi väl alla grunnade över den stora frågan: är det okej att sms:a här, eller ska vi tackla ner henne på golvet och dra i nödbromsen som goda medborgare?  
 
Det löste sig dock. Kvinnan reste sig och gick.  
Men vid nästa hållplats kom nya syndare. En man gick förbi oss, talande i sin hands-free. Han hördes inte, det var mycket sorl i vagnen nu. Men…  
"Hallå där!" ropade den äldre damen. "Stäng av telefonen, du får inte tala här. Det är förbjudet, säger dörren!"  
 
Mannen hörde henne inte, eller var inte redo att ta order från en tunnelbanedörr. Han gick vidare. Damen följde honom med blicken:  
 
"Pratar han fortfarande, dumskallen? Är han döv?"  
"Ja, vet verkar så", sade en medpassagerare.  
Jag frågade damen om hon verkligen blev störd av mannen. Han hördes ju inte.  
Hon stirrade på mig. Samtidigt vände sig en ung man, som suttit med ryggen mot oss, och skrek till henne:  
"Du, nu stör du mig! Håll tyst!"  
"Va? Vad sade han?" frågade damen skrämt.  
"Han sade att han blir störd", sade jag, "så det är bäst att vi är tysta allihop."  
Vicken bra trivselregel.  
 
SL, Storstockholms Lokaltrafik, säger att mobilförbudet är en trivselregel.  
Ansvariga miljöpartister säger sig dessutom värna om elallergikerna. Totalt nonsens. Elallergi är inte vetenskapligt belagd och tunnelbanan är hursomhelst smockfull med elektronik. Det finns inget rationellt skäl att värna om elallergiker i tunnelbanan.  
 
Och när politiker inför frihetsinskränkande regler som bygger på tokstolleri är det fara å färde.  
De missbrukar sin makt. De undergräver människors respekt för rättssamhället. De underblåser fördumning och godtycke.  
Eftersom människor kan hävda att de är allergiska eller överkänsliga mot precis allting är nu allting möjligt.  
 
Men det huvudsakliga argumentet för mobilfria zoner är alltså trivsel. Vilket är enastående dumt.  
För det första blir folk garanterat långt mer irriterade över att människor ignorerar mobilförbudet än de någonsin blivit över att någon talat för högt i sin mobil.  
För det andra förvandlas människor till barnsliga, intoleranta vardagsfascister av dessa regler.  
 
Det är svårt att leva ihop med främlingar i en storstad. Man irriterar sig på tusen små saker. Men sånt måste människor fixa själva - genom att uthärda, i toleransens namn, eller genom att argumentera, ansikte mot ansikte, för sin rätt till andras hänsyn.  
 
Jag är en laglydig person. Jag högaktar demokratins spelregler.  
Men, vänner, svenskar, landsmän! - fredligt, civilt motstånd mot tunnelbanedörrars mopsighet kan jag rakt inte förakta.  
 

 
 
6)  
 
Swebus och Dalarna kan ett företag bli mera avklädd?
 
 
http://www.falukuriren.se/artikel.asp?id=1654249  
 
Nu ska tidmätning genomföras på Swebus bussarna i dalatrafik  
 
Den omtvistade frågan om otillräcklig framkörningstid för lokalbussarna inom dalatrafik sin lösning.  
Fackförbundet Kommunal kom överens med entreprenören av busstrafiken i länet, Swebus, om att genomföra en mätning av tiderna under veckan med start på måndag.  
 
– Vi hade förhandlingar med Swebus i ärendet under fredagen, berättar sektionsordföanden i Kommunal Leif Eriksson.  
Han uppger att Kommunal ställde krav på att tidmätning måste genomföras, så det blir rätt anpassade framkörningstider.  
 
– Jag åker själv runt till bussgaragen, tillsammans med skyddsombud och representant för Swebus. Vi betar av ställe för ställe och börjar i Falun på måndag och fortsätter därefter till Mora.  
Enligt Leif Eriksson är det viktigt att få fram riktiga framkörningstider i arbetsbeskrivningen när tjänstetillsättningar ska göras. Inom några veckor ska tiderna vara justerade.  
 
Toni kommentar:  
Swebus i världsklass? Utan att personalen är med på noterna? Http://www.swebus.se/about/index.asp?mainid=145&subid=0&subsubid=0  
”Swebus vision är att bli ett tjänsteföretag i världsklass! För att nå dit måste alla Swebusanställda sträva åt samma håll och trivas i och vara stolta över sin yrkesroll. Därför har Swebus en klart uttalad personalfilosofi som ska genomsyra hela företaget.”  
 
Kvalificerat skitsnack – att skapa visioner som aldrig blir annat än visioner är man nog världsbäst i!  
Artikel om Swebus med ett starkt budskap! Artikel nr 1  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=757&q=Swebus&ww=strong  
Låt värmlänningarna själva välja sitt sätt att resa i stället för att omyndigförklara dem. Det skriver STEFAN CARLÉN, fd VD för Swebus Express, i ett öppet brev till Värmlands bussresenärer och erbjuder alla som redan har Värmlandstrafiks månadskort gratis resor med Swebus inom länet.  
Artikel nr 2  
Det är en svår uppgift att få folk att förstå, utan monopol och gränser blir världen bättre!
 
 

 
 
7)  
 
Insändare:  
 
Swebus och personal politiken!
 
 
Hoj Toni!!  
 
Ringde till Manpower som är utsedd att skaffa chaufförer åt Swebus. Det är 20 st. heltider berättade kvinnan som svarade.  
 
Det är lokaltrafiken i Falun.  
Jag ville veta om jag kunde prata med någon på Swebus.  
Alla frågor skulle hon vidarebefordra till sin "kontaktman" på Swebus.  
 
Hon berättade att hon intervjuat 10 st. personer och de har annonserat i 4 veckor!!!!  
 
Frågade hur tjänsterna var.  
"Jo du har 5veckors schema, men du går på dagkommendering.  
Vad betyder det?  
Jo du får reda på dagen före vilka arbetstider du har dagen efter.  
Okej då vet jag svarade jag, då söker jag inte vidare - blir liksom svårt att planera det normala livet när man får veta dagen innan hur man jobbar dagen efter!  
 
Så tråkigt tycker jag att de inte kan ha nån som kan det här med bussar, scheman osv. när de skall anställa, det blir liksom så himla opersonligt.  
Man får inte direkt någon känsla för företaget man försöker söka arbete hos och ev. bli anställd av…  
 
Skillnad mot bussbolaget i XXXXX och company-personlig kontakt!  
Han vägrade köra "under" Swebus när han fick förfrågan av dem - flera småbolag "hjälper" Swebus och kör som underentreprenörer.  
 
XXXXXXX fortsätter med turisttrafiken och håvar in storkovan på de fantastiska tågen som oftast står still och har resegaranti vilket gör att bussbolaget XXXXXX får köra hur mycket som helst.  
 
Modigt att säga nej till ohållbara erbjudanden att "bussarna kommer ju gå hela tiden och då kommer ju ni veta vad ni får in varje månad…" - Just det, man vet vad man får in - det är mindre än vad man vill ha ut för det!  
Skönt att en del bussåkare vågar säga nej till underpriser!!  
..och vågar vara personliga!! Heja heja!  
 
Toni kommentar:  
Mycket är galet inom Swebus det förstår var och en även när man låter Manpower sköta rekrytering ser nog bra ut på pappret men i verkligheten är det att sälja sin skäl. Det förstår nog varenda företagare med lite livserfarenhet, på Swebus har man åsidosatt det mesta i tron att man uppfunnit hjulet på nytt. Det pågår så länge som ägarna vill hålla kvar verksamheten, det vill man inte eftersom man sedan en längre tid försöker bli av med Swebus samtal har pågått inom finansvärlden i flera år, då frågan är till vilken kostnad blir man av med ett bolag som är ett korthus? Samtidigt som man har förmodligen branschens mest inkompetenta VD och styrelseordförande?  
 

 
 
8)  
 
Göran Demnert hjärntvättat av miljö pajasarna i Stockholm?
 
 
Görans blogg är kul och underhållande om man trivs med kul inslag och personliga funderingar från vardagen. Http://www.goransfunderingar.blogspot.com  
 
Så läste jag att han önskar att folk rösta för trängselskatt för miljöns skull och då undrar man ju gärna hur det är fatt, har miljö pajasarna i Stockholm även lyckats hjärntvätta Göran? Ulo Maasing tillhör gänget som vill och det förstår jag ju, det gäller att stå på rätt sida och glida med, om det är rätt eller fel spelar ingen roll.  
 
Men Göran var i helskotta får du ifrån att SL Etanol bussar skulle vara hälsosamma?  
 
Nu är det inte bara bussar som förpestar Stockholms innerstad utan taxi och färdtjänsten som medverka därför att man får subventionerat bränsle på 5 kr litern. Husse vissla och hela gänget springer som lämlar utan att veta varför, flockbeteendet är påtagligt.  
 
Finns det inget sund förstånd bara lite? Läs om Etanolen och dess skadeverkningar som är större än bensin och diesel avgaser.  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=813&show=813  
 
Swiss bank issues environment warning on biofuels  
 
Den anrika Schweiziska banken Sarasin sedan 1841 varnar för Biodiesel och Etanol.  
Det betyder i klarspråk att bankerna på kontinenten inte lånar ut en euro eller Schweizer franc till företag som vill tillverka ett bränsle som förgiftar folket mer än dagens bränslen.  
http://www.sparksdata.co.uk/refocus/redesign/showdoc.asp?docid=65481204&accnum=1  
 
BASEL, Switzerland, August 2, 2006 (Refocus Weekly) Current methods of producing ethanol and biodiesel are not as environmentally sound and as socially compatible as the industry suggests, according to one of Switzerland’s private banking institutions….  
 
http://www.goransfunderingar.blogspot.com  
citat;  
Det finns inget annat sätt för att komma tillrätta med trafik-och miljöproblemet. Jo, det är klart det finns, men inget revolutionerande som knäcker frågan i ett slag. Trängselskatten är ett steg på vägen. Ringleder kan vara ett annat, men vi måste nog dessvärre ta många steg innan vi är framme.  
 
Vi MÅSTE börja bry oss om vår miljö. Nu. Trängselskatten är enkel och i stort sett rättvis. Visst finns/fanns det knasigheter, men inte värre än att man kan leva med dem.  
 
Trängselskatten är bra för trafiken och ännu bättre för mina barnbarn. Och dina också.
 
 
GÖRAN DU HAR FEL  
Bäste Göran, det bästa för dina barn är att få bort taxi, färdtjänsten och SL etanoldrivna bussar, få bort gänget ur stadshuset som medvetet ljuger för folket därför att det skall gynna  
regioner där mp köper röster med Etanol som argument för skogsavverkning – även om man tar all svensk skog i anspråk – svensk skogs industri får ingenting – täcker det bara 30% av behovet eftersom det krävs mellan 2-3 liter Etanol för motsvarande 1 liter bensin samtidigt som Etanol fordonen drar ca 20 – 30% mer, vilken idiot kan rösta på detta?  
 
Trängselskatten hindrar inte att Sverige idag har den i särklass äldsta bilparken inom EU där till och med Polen sprungit om oss (ca 700.000 plåtskrällen) som avger 80% av all koldioxid något man snabbt kunde åtgärda ifall folk fick råd att köpa nya avgas effektivare bilar.  
Rösta på något parti som förändra skatteeländet är enda lösningen.  
 
Överallt där man har en nyare vagnpark minska avgaserna i ett så tätbebyggt område som Ruhr området har avgasbelastningen minskat med nära hälften samtidigt som antalet bilar har fördubblats. Men sådant vill vi ju inte veta i sagans land Sverige där husse talar om vad som gäller och övriga faller in i kören utan att kolla fakta.  
 
Ta dig en funderare istället varför dem Svenska regeringen stoppar vätgasen som är den renaste formen av avgaser där vi i enbart på väst kusten släpper ut vätgas rakt ut från Industrin som skulle kunna vara gratis bränsle för 1 miljon bilar och då har du rent vatten ur avgasröret.  
 
Den vätgas som vi släpper ut idag till ingen nytta förstör ozonskiktet, hade man använt den så skulle man åstadkomma flera effekter, bort med vätgasen i luften, avgasfria fordon, en miljö förändring till det bättre på kort tid.  
Men man kanske inte får ställa en så simpel fråga?  
 
En röst för trängselskatten är en röst på det röd gröna gänget som leder Sverige till miljökris utan dess lika. Kan man strunta i att 16.000 tunnor kvicksilver som ligger utanför Sundsvall som rostar sakta och säkert tillräckligt för att döda allt liv i hela Östersjön – vad mer kan säga om dessa miljö pajsare som du vill man skall rösta på vilka borde åtalas om Sverige vore en rättsstat.  
 
Fundera kring detta Göran hur det skulle kännas att segla i ett dött hav där dina barn inte kan simma eller leka i vattnet! Är det rimligt att rösta på dylika miljökvaddare?  
Eller är det ett nummer för stort?  
 

 
 
9)  
 
Politiskt inlägg frän Socialdemokraterna  
 
Efter succén i SL-trafiken:
 
Socialdemokraterna vill slopa zonerna även i färdtjänsttrafiken  
 
Slopade zoner till förmån för en enhetlig taxa. Det har varit ett framgångsrecept för SL-trafiken. Nu är det färdtjänstens tur. Om vi Socialdemokrater vinner landstingsvalet vill vi göra taxan mer rättvis för färdtjänstresenärerna. Utgångspunkten är att alla länets invånare ska ha tillgång till olika former av kollektivtrafik så att personer med funktionshinder kan delta i samhällslivet på samma villkor som övriga medborgare.  
 
En resa med färdtjänsten kostar 70 kronor om den är kortare än 30 kilometer, därefter tillkommer ytterligare 70 kronor. Denna zonindelning i färdtjänsttrafiken gör det dyrare för dem i länets ytterkanter att ta del av hela länets aktiviteter och utbud. Vi Socialdemokrater tänker därför, om vi får fortsatt förtroende att leda landstinget efter valet, att föreslå enhetliga taxa för färdtjänsten, d v s slopad zonindelning.  
 
Efter rekordunderskottet i landstingets ekonomi som blev följden av den förra borgerliga majoritetens politik har vi nu sanerat ekonomin. Det har varit ett tufft jobb men nu har vi en stark ekonomi med möjligheter till nödvändiga reformer. Får vi förtroende att fortsätta leda landstinget kommer välbehövliga reformer alltid gå före kraftiga skattesänkningar. Först vill vi slopa zonerna och sedan vill vi öka resetilldelningen för de med störst behov. Det är nästa mandatperiods stora utmaning, säger färdtjänstnämndens ordförande Johan Sjölander (s) i en kommentar.  
 
Toni kommentar:  
Efter succén i SL-trafiken? Förlåt vilken succé till vilken kostnad?  
Är inte SL resenärerna de mest luttrade och med lurade resenärerna i Sverige?  
Frågan kan vändas istället hur mycket får skattebetalarna betalar för en verksamhet som missköts som SL, ju du ca 7 miljarder per år!  
 
Fundera istället över – avskaffa SL Monopollagen som ger bolaget oinskränkt rätt att sköta allt på sätt som SL anser vara riktigt inte vad marknaden efterfråga.  
 
Det finns många miljarder att spara från den dag man avskaffar tvångslagen.  
Planhushållning är resultatet istället fri konkurrens.  
 

 
 
10)  
 
Politiskt inlägg från Folkpartiet
 
 
Vänstern snackar strunt och håller tunt (fp)  
 
I ett tramsigt pressmeddelande försöker vänsterns Måns Almqvist förespegla allmänhet och media att de tänker införa en studentrabatt. Men som vanligt kördes vänstern över av socialdemokraterna på ett sammanträde med SL.  
 
I ett tramsigt pressmeddelande försöker vänsterns Måns Almqvist förespegla allmänhet och media att de tänker införa en studentrabatt. Men som vanligt kördes vänstern över av socialdemokraterna på dagens sammanträde med SL. Socialdemokraterna vill nämligen inte ha en studentrabatt och verkar strunta i vad deras majoritetskollega vänstern vill. Vänstern stod på gator och torg och lovade i valet 2002 att införa gratis kollektivtrafik och höjde istället månadskortet med 20%. Nu lovar man studentrabatt – vad blir resultatet denna gång? Indragna studiemedel?  
 
 
Toni kommentar:  
Hej Folkpartiet, hur vore det med att fundera kring frågan att avreglera SL och genom fri konkurrens låta marknadskrafterna ge vad folk efterfråga?  
 

 
 
11)  
 
Politiskt inlägg från vänster anarkister  
De rika ska betala vår kollektivtrafik
 
 
Miljöpartiets Alexander Chamberland (genom inlägg i City debatt den 4 september) sluter upp bakom oss i planka.nu i fråga om hur man stoppar plankningen, nämligen genom att göra så att alla stockholmare får råd att resa kollektivt.  
 
Vad är det för tjafs om studenter och en hundring hit eller dit? Är det inte dags att sluta tjafsa och låta de rika betala för vår kollektiva nyttighet?  
 
Nolltaxa – ett gemensamt finansierande där de rika betalar mer och de fattiga mindre – är den enda rättvisa lösningen som garanterar ett stopp på plankningen.  
 
Något planka.nu kämpat för i Stockholms under-jord och på stadens gator i fyra år nu!  
Ulf Slotte  
talesperson i planka.nu  
 
Toni kommentar:  
Ulf Slotte, Chamberland, Smith – Svensson, Ohly, Eriksson sicket gäng som breder ut sig på alla debatt sidor vecka efter vecka och vad sysslar BR med som borde ha något att säga till skydd för sina medlemmar?  
 

 
 
12)  
 
Staten betalar 13 miljoner kronor till laboratorieföretaget Medanalys förre ägare
 
 
Lennart Ransnäs har efter en förlikning fått klart med en ersättning på 13 miljoner. I början av juni betalade staten drygt 30 miljoner till företagets konkursbo - även det efter en förlikning.  
 
De 13 miljonerna är ett i sammanhanget rekordstort belopp, rapporterar Sveriges Televisions regionala nyhetsprogram Västnytt. Men det är ändå en bra bit från Lennart Ransnäs ursprungliga skadeståndskrav på drygt 200 miljoner kronor.  
 
Samtidigt undviker båda parterna den långa rättegång som var planerad att börja i Göteborgs tingsrätt i oktober, och beräknad att pågå till juli 2007.  
 
Statens förlikning med Ransnäs är det senaste inslaget i en över tio år gammal tvist som inleddes när Socialstyrelsen i mars 1995 gjorde ett tillslag mot Medanalys.  
 
Tillslaget motiverades med att Medanalys lämnat ifrån sig dels felaktiga, dels falska provsvar. Ägaren Lennart Ransnäs anhölls och företaget försattes i konkurs. Senare samma år anklagade konkursförvaltaren Socialstyrelsen för rättsövergrepp och stämde staten.  
 
Brottsmisstankarna mot Lennart Ransnäs avskrevs 1997 och ytterligare tre år senare beslutade kammarrätten att han skulle få behålla sin läkarlegitimation. Samtidigt tvingades chefen för Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet Margareta Unander lämna sin tjänst med ett avgångsvederlag på 2,5 miljoner. I juni 2000 begärde Lennart Ransnäs skadestånd av justitiekanslern.  
 
 
Toni kommentar:  
Brottsmisstankarna mot Lennart Ransnäs avskrevs 1997  
I augusti 2006 får han en ekonomisk upprättelse dvs dryga 10 år efter övergreppet.  
 
Ansvarig för övergreppet är Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet Margareta Unander som lämnade sin tjänst med ett avgångsvederlag på 2,5 miljoner och sitter sedan dess med nya uppdrag åt samhället.  
 
Att hon inte ensam är ansvarig är solklart – men hon fick ta ansvaret på sig, kompisarna inom systemet betalade henne frikostig med skattebetalarnas pengar för att hon skall hålla tyst.  
 
I en fungerande rättsstat hade hon med flera andra fått i vart fall villkorliga fängelsedomar och definitivt inget avgångsvederlag.  
 

 
 
13)  
 
MÖRKLÄGGNING & DESINFORMATION kring ESTONIA:s förlisning
 
 
 
Ett annat exempel på Den Svenska Mediacensuren är den gigantiska MÖRKLÄGGNING & DESINFORMATION som utvecklats kring ESTONIA:s förlisning  
 
http://www.dsm.nu klicka på länken Estonia  
Den förlisning som i själva verket var ett MASSMORD, för vilket Sveriges regering och underställda myndigheter bär ett betydande delansvar. Just detta är motivet för det ESTONIAGATE, om vilket JAN GILLBERG skriver i ännu en ESTONIA-artikel.  
 
DSM har sedan våren 2001 publicerat inte mindre än 28 artiklar om MASSMORDET samtidigt som ”main-stream-media” ägnat sig åt att bygga upp en TYSTNADSMUR kring vad som orsakade förlisningen. Nu på sistone har dock TV4 kommit att utgöra en spricka i denna mur samtidigt som systemlojala organ som DN och SvD fortsätter censurerandet - exempelvis om hur kraven i Estland nu växer på en helt ny utredning inbegripande nya dykningar.  
 
Från estniskt håll har det nyligen också ställts krav på att ESTONIA bärgas - det enda sättet att fullt ut kunna visa det som är den HEMLIGHET som de svenska myndigheterna i 12 års tid undanhållit det svenska folket: HEMLIGHETEN ATT ESTONIA SPRÄNGDES.  
 
Sådana stora och betydelsefulla nyheter släpps bara fram i ”avskalad notisform” - ibland inte ens det. Inte minst är det påfallande hur det tigs om sådana nyheter i TV1 och TV2 - den TV som i sin reklam uppger sig vara fri.  
 
Läs Jan Gillbergs artikel i DSM 4/2006: ESTONIAGATE.  
* I boken "Estonias undergång" redogörs för den vilseledning och den mörkläggning, som svenska myndigheter iscensatt för att svenska folket och världen inte ska få veta vad och vilka, som ligger bakom detta massmord.  
 
Boken är skriven av  
Jan Gillberg - utgivare av tidskriften DSM http://www.dsm.nu  
 
Boken kostar 180 kr + porto  
 
Toni kommentar:  
Sista ordet är inte sagt, det pågår starka krafter Internationellt inte minst i Estland som vill riva upp allt, bärga Estonia och ta fram sanningen. Det finns idag så mycket material som visar att den svenska versionen är en enda stor jättebluff, tråkigt nog för alla inblandade.  
 
Uppgifter som nu finns stämmer överens med de uppgifter jag erhöll 5 timmar efter förlisningen från källor på andra sidan som hade total insikt. Uppgifter som jag gav till berörd svensk myndighet och där stannade dessa.  
 

 
 
14)  
 
Skatter tar död på nya affärsidéer
 
 
Av: Kjell Olof Feldt  
 
 
Alltför lite av näringslivets vinster plöjs ner i ny verksamhet. Riskkapitalister drar sig för att pumpa in pengar i riskfyllda projekt som nystartade företag. Många lovande affärsprojekt dör därför redan i vaggan  
 
Personligt risktagande som leder till ekonomisk framgång ska belönas, inte bestraffas. Och den som riskerar väldigt mycket, satsar alla sina egna och kanske också familjens resurser i företagsamhet, borde belönas bättre än den som satsar lite och riskerar lite.  
 
Alltför litet av de värden näringslivet åstadkommer investeras i ny eller utbyggd verksamhet i Sverige. Många tycker att det är fint att bytesbalansen gentemot utlandet år efter år visar stora överskott.  
 
Men det betyder att Sverige blivit ett land som exporterar kapital i stor skala. Alltför litet av det ökade produktionsvärdet, de vinster som uppstår, omsätts i verksamhet i vårt land, investeras i nya företag och för att bygga ut existerande.  
 
Det finns också en oroande tendens i de stora börsbolagens hantering av sina vinster. En växande del investeras i passiva tillgångar, börsnoterade aktier, statsobligationer och andra räntepapper, eller öses tillbaka till aktiemarknaden genom uppköp av egna aktier.  
 
Det mest bekymmersamma är att de stora industriföretagen med stor egen kompetens och starka finansiella muskler undviker att satsa på nya projekt eller ge sig in på nya områden. Det borde betyda att många lovande affärsprojekt aldrig kommer till stånd eller dör en för tidig död på grund av brist på riskvilligt kapital.  
 
I dag är exemplen på avknoppningar, så kallade spin offs, långt färre än under tidigare perioder.  
 
Alla ropar efter fler entreprenörer som kan skapa företag av alla de uppfinningar och idéer som uppstår i Sverige. Man kan tro att ledningarna i våra storföretag själva är entrepenörer eller att de i varje fall vore bra på att hitta sådana personer och kan hjälpa dem att komma igång. Men det sker alltför sällan.  
 
Man kan invända att det finns många andra källor för kapitalförsörjningen av nystartade eller växande företag. Det myllrar ju av riskkapitalbolag. Också privatpersoner satsar, de som brukar kallas företagsänglar. Men orden svarar inte mot verkligheten. De allra flesta riskkapitalister drar sig för de riskfyllda projekten, där man kan förlora allt.  
 
Dessutom saknas ofta den uthållighet som behövs, viljan att uthärda många år utan avkastning och att sedan ändå satsa mer därför att kalkylerna inte håller.  
 
Den generella frågan blir därför varför vi i Sverige är så pass dåliga på att utnyttja det finanskapital och den mänskliga kreativitet som ändå faktiskt existerar.  
 
Man tror sig veta att några skatter snarare avskräcker från sådant risktagande: starkt progressiva inkomstskatter, skatt på finansiella tillgångar och skatt som belastar vinst när tillgångar säljs.  
 
En ny skattereform borde därför ha samma utgångspunkt som den gamla, nämligen att personligt risktagande som leder till ekonomisk framgång ska belönas, inte bestraffas. Och den som riskerar väldigt mycket, satsar alla sina egna och kanske också familjens resurser i företagsamhet, borde belönas bättre än den som satsar lite och riskerar lite.  
 
Bakgrund:  
Kjell-Olof Feldt kommentar kommer från boken "17 röster - om hur 500 000 nya jobb kan skapas i Sverige". I boken ger 17 experter sin syn på var och hur framtidens jobb kan skapas. Skribenterna framförde sina listor på åtgärder till Svenskt Näringlsivs kris- och framtidskommission under våren 2006.  
 
Toni kommentar:  
När Feldt valde i årtionden att följa partiet blev han finansminister, efter en del kritiska uttalanden som gick emot betongsossarna blev han utstött. Som pensionär är han fri att agera och då kommer självklara sanningar fram som han tidigare förlöjligade, vad lär du dig av detta?  
 

 
 
Turism  
 
15)  
 
Är det någon som tittat lite närmare på siten VisitSweden?  
En fråga som ställer sig? Har allt förstånd gått förlorat?
 
http://www.visitsweden.com  
 
Jag gjorde det och förbluffades över hur det är möjligt att skapa en site som är så i bomben oduglig som turist site, är det någon i branschen som gott igenom siten?  
 

 
 
Vad är: Useful links förlåt - I vilket land kallas turistbyråer för External partners eller för Externa aktörer?  
The travel industry consists of many different players - companies, organisations, authorities, institutions - within a variety of business areas.  
What they have in common is their ability, together, to influence the way the travel industry works. In the next few pages, we present some of our industry partners and, via links to their websites; you can read more about their respective fields of operation.  
 
Sedan listar man upp alla centrala turistföreningar med namn som för en icke svensk måste vara obegriplig – än mer obegriplig är att man har adresser utan webbsida dom återfinns på annan plats – kan en bransch acceptera en så oduglig site?  
Här följer några exempel.  
 
Kvarstår – Thomas Brühl, hitta ett annat jobb för Sveriges bästa!
 
 
Mellersta Sverige  
Dalarnas Turistråd  
Region Dalarna  
Myntgatan 2  
791 51 Falun  
Tel 023-77 70 00  
Fax 023-77 70 01  
 
Gästrikland Turism  
Gallerian Nian, Drottninggatan 9  
801 35 Gävle  
Tel +46 (0)26-66 00 26  
Fax +46 (0)26-10 78 31  
info@gastrikland.com  
 
Stockholm Visitors Board  
Box 16282  
Drottninggatan 33  
103 25 Stockholm  
Tel +46 (0)8-508 285 00  
Fax +46 (0)8-508 285 10  
info@svb.stockholm.se  
 
Gotlands Turistförening  
Box 1403  
Skeppsbron 4-6  
621 25 Visby  
Tel +46 (0)498-20 17 00  
Fax +46 (0)498- 20 17 17  
info@gotland.info  
 
Stiftelsen Värmlands Turistråd  
Drottninggatan 45  
652 25 Karlstad  
Tel +46 (0)54-14 80 41  
Fax +46 (0)54-14 80 42  
turistrad@varmland.se  
 
Sörmlandsturism AB  
Brunnsgatan 29  
Box 58  
611 22 Nyköping  
Tel +46 (0)155-24 59 00  
Fax +46 (0)155-28 83 69  
info@sormlandsturism.se  
 

 
 
Citat från en av USA:s största affärsmän:  
 
Slutar slicka mig i röven, det är redan fullt där! Han tillhör enligt Forbes USA 100 mäktigaste.  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa och swisch är du i Alicante  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 

 
 
Annons  
 
Hyra bil från Nummer 1 i Spanien!  
http://www.eurocasacar.eu  
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona Girona flygplatser som är några av 30 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 

 
 
World Wide Biluthyrning  
Hyra bil i övriga världen gör du på http://www.telluscar.eu eller på http://www.telluscar2.com  
Över 6400 destinationer inkl Kanarieöarna, Sverige, USA, UK, Italien, Tyskland till ett lägre pris!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.