Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
 
 
Det bidde ett fel!  
I den del av mina Newsletter fungerar inte länkarna som jag har klistrat in, detta beror på ett tekniskt missöde i hanteringen av Nyhetsbrevet innan det skickas ut. Nu har vi klarat ut felet men på tidigare utskickade Newsletter där länken inte fungera så är det enkelt att korrigera, du gör på följande sätt, under adressen på raden där länken står kommer det upp som sista tecken < BR> som betyder bryta rad, om du tar bort dessa fyra tecken så fungerar länken!  
 
 
Bäste läsare,  
 
Varning Schönfelder är denna gång synnerligen befogat nr 9, inget för svaga hjärtan, nerver eller hög adrenalin spegel.  
 
Välkommen till en avhyvling av miljö maffian som främst består av miljöpartiet och vänsterpartiet. Där SLTF och BR tar chansen att sprida lögnaktiga budskap allt för att lura till sig mera bidrag där tidningen Trafik Forum villigt låter använda sig som en av megafonerna.  
Sug på detta, 1.600 kronor per sekund eller 95.000 kronor i minuten kostar kollektivtrafiken Sveriges skattebetalare!  
 
=====================  
 
Ur innehållet  
 
1) 1.600 kronor per sekund eller 95.000 kronor i minuten kostar kollektivtrafiken!  
 
2) Entreprenören Stikkan Anderson som satte Sverige på musikens världskarta  
 
3) Lögner, Lögner, Lögnen om Miljön och busstrafiken 7 artiklar 3:A – 3:G  
3:a Sopsortering i hushållen en ekonomisk miljö skandal  
3:b Olagliga miljözoner  
3:c Fakta kring Etanol som alternativt fordonsbränsle  
3:d Lobbygrupper, miljonklipp, kortsiktighet och snäva egen intressen är vad som styr svensk miljöpolitik!  
3:e Sverige satsar på fossila bränslen fast man påstår sig vilja avveckla dem !  
3:f Lögnen om Miljövänliga bussar och ISO märkningen!  
3:g Diesel avgaserna med eller utan ISO certifikat ger cancer  
 
4) Sverige måste förändras, läs här hur man gjorde för att skapa i Spanien 4,5 miljoner nya arbetsplatser på ett enda år!  
 
5) Barcelona och Alicante får åter spårvagnar  
 
 
 
======================================  
 
 
1)  
 
1.600 kronor per sekund eller 95.000 kronor i minuten kostar kollektivtrafiken!  
 
 
1.600 kronor per sekund  
eller  
95.000 kronor i minuten  
eller  
5,7 miljoner kronor i timmen  
eller  
11 miljoner om dygnet(siffrorna kommer från RSV, jag har bara spaltat upp dem)  
…..det är vad gänget eller som jag föredrar att kalla dem, BLODIGLARNA, dom är ca 10.000 personer där inte en enda av dem behövs dom bara snurrar runt och har synpunkter samt sprider dogmatiska lögner. Den svenska kollektivtrafiken erhåller i rena driftbidrag dryga 50 miljarder varje år till detta tillkommer anslagen för nyinvesteringar.  
(i kollektivtrafiken ingår allt från flygplatser, olönsamma flyglinjer, tåg, buss, lokal och regionaltrafiken vidare Gotlandsbolaget färjor till Ven och annat smått och gått)  
 
Åså påstår dom med Ulo Maasing (tidningen Trafik Forum) i spetsen att det inte räcker utan man kräver mer pengar!  
 
Man tar sig för pannan!  
 
De som företräder detta enorma slöseri med pengar träffas varje år i svenska kollektivtrafikens Mecka, TRANSPORTFORUM i Linköping. Deltagarna vilka samtliga är där på skattebetalarnas bekostnad överträffar varandra i de mest sanslösa andliga seanser som numera kallas för seminarier.  
 
Tidningen Trafik forum som förmodligen tillhör Europas bättre branschtidningar ondgör sig över att det nästan inte finns några deltagare från näringen det vill säga dom som kör trafiken.  
 
Min hälsning är: det är ett hälsotecken att inga företagare kommer bäste Ulo och inget annat.  
Hur rätt jag har visar att även högste chefen Ulrika Messing inte kommer till lekstugan en bra fingervisning om vad som komma skall. Avveckling är enda möjligheten och införandet av en fri etablering. Ca 10.000 icke behövande personer finns i ankdammen som fungerar som blodiglar och suger ut skattebetalarna på sista korvöret.  
 
Mer än 1700 deltagare merparten med tjänstebilar och ingen av dem, inte en enda av deras verksamheter behövs för att utföra svensk kollektivtrafik, är det någon som kan tillgodogöra sig detta enorma svindleri med svenska folkets skattepengar?  
 
Varför blir det inte uppror istället för krav på mer pengar?  
 
SLTF menar att 75% av befolkningen vill att samhället prioritera satsningen på kollektivtrafiken framför bilen.  
Detta är som allt annat en enda stor lögn liksom allt annat som kommer från propaganda maskineriet SLTF och BR som snällt går i ledbandet.  
 
Hade frågan till intervju offren istället ställts på följande sätt, om du hade valet mellan att resa i den egna bilen till en kostnad till mindre än hälften av vad den kostar i dag, med tiotusentals nya parkeringsplatser, tagit bort två tredje delar av antalet lapplisor, bort med alla hinder som försvåra framkomligheten av biltrafiken i städerna, förutsatt en neddragen kollektivtrafik samtidigt som det bli pengar över som klarade en ökad satsning på sjukvården, skolan och äldrevården, hur hade då svaret varit?  
 
Ifall folket som tillfrågades får veta att den monopoltrafik som körs med stöd av huvudmannalagen där kostnaden är svindlande1.600 kronor i sekunden!  
- 1.600 per SEKUND! -  
Eller varje dygn över 11 miljoner kronor i rena skattetransaktioner, hur hade då svaret varit?  
 
Att politikerna med mp + v i spetsen i sin ideologi vill driva samhället till en total socialisering och därmed tvingar folket till att resa kollektivt. Betala en överdriven beskattning på den egna bilen, skattemyndigheten skapar regler med körbok och annat som är att betrakta som trakasserier, skapa medvetna hinder till städernas infarter, ta bort parkerings möjligheter, tillåter inga privata P-hus eftersom kommunen inte ger tillstånd till sådana (i Barcelona finns det minst 2 i varje kvarter) man anställer tusentals personer som med Gestapo liknande metoder far runt alla tider på dygnet för att bötfälla bilar även i förorterna.  
Att varje skattebetalare i Sverige under hot om fängelsestraff är tvingad att vara med och betala denna cirkus oaktat om han använder sig av den.  
Vad hade då svaret varit?  
 
Kära SLTF och medlöpare, kläm till med ytterligare beskattning och låt leasingbilen istället för att förmånsbeskattas bli en del av inkomsten därmed kommer alla över brytningsgränsen även den med en 20 årig gammal Volvo Amazon så får ni snart 100% som vill ha en samhällsägd kollektivtrafik men vad man nu ska ha den till ifall biltillverkarna och industrin har flyttat ut ur landet, vem skall då resa vart? Hur är det möjligt att så många korkhuvuden samlas inom kollektivtrafiken, svaret är enkelt, där det inte finns någon konkurrens blir allt likformat, där det inte finns några krav på marknadsanpassning blir det medlöparna som tar över, där man gör allt för att förhindra fri etablering och samtidigt hävdar att Sverige har en fungerande marknadsekonomi, så ljuger man, och talar samma sanning som maktens män och kvinnor gjorde i forna öststater, innan det brakade ihop.  
 
Men sitter man ohotad på skattebetalarnas kassa är man oantastlig och har tolkningsföreträde, allt annat sopas under mattan eller idiotförklaras.  
 
 
===============================  
 
2)  
 
Entreprenören Stikkan Anderson som satte Sverige på musikens världskarta  
 
Det spännande med företagande och entreprenörskap är att enstaka insatser kan få så stora konsekvenser långt fram i tiden. Beslut eller kampanjer kan påverka förutsättningarna för ett företag, en region eller till och med en hel nation.  
Entreprenören Stikkan Anderson tillhörde inte Sveriges mest firade företagare när han för precis 30 år sedan med all sin erfarenhet och entusiasm lanserade popgruppen Abba.  
Stikkan Anderson hade gradvis under en lång karriär som musikförläggare lärt sig de internationella spelreglerna och han hade redan gjort några misslyckade försök. Med de fyra musikerna i Abba kom hans livs chans och han tog den.  
 
Det var första gången som en svensk grupp backades upp globalt på ett professionellt sätt. Abba blev också en av de första globala musikgrupperna efter brittiska Beatles och Rolling Stones. Det nya var att gruppen vände sig till alla åldersgrupper.  
 
Det svenska popmusik undret startades av en företagare som växt upp under små förhållanden och som helt på egen hand arbetade sig in i en konservativ och lokal musikbransch.  
 
Utan honom skulle Sverige inte vara en av världens främsta musikexportländer i dag. Utan honom skulle inte Abba låtar spela in royaltyn på 100 miljoner kronor år efter år.  
 
Det finns få exempel som bättre illustrerar varför ett land behöver företagare och det även inom den svenska kollektivtrafiken. Alla känner vi till Stagecoach korta närvaro i Sverige genom förvärvet av Swebus från SJ. Innan England tvingades till en total avreglering hade man ett snarlikt system som nu finns i Sverige. När järnvägen var nedkörd till den milda grad att spåren lossnade från rälsen, när British Rail inte fått köpa ett enda nytt lok eller järnvägsvagn då det inte fanns några pengar återstod endast en privatisering fullt ut.  
Det var i detta tidens tecken som Stagecoach för knappt 20 år sedan bildades och genom olika händelser där Volvo var med på ett hörn skapade på rekord tid ett av Europas största trafik operatörer med stöd av privata pengar och senare med börsens hjälp. I Sverige kan man inte starta ett företag inom kollektivtrafiken som kan växa till sig och etablera sig på marknadsmässiga villkor och definitivt inte utanför landets gränser eftersom allt kretsar runt länshuvudmännen och ett godtyckligt upphandlingssystem där vänskapskorruptionen är välutvecklat, det allena avgörande.  
 
 
==========================================  
 
 
3)  
 
Lögner, Lögner, Lögnen om Miljön och busstrafiken  
här följer 7 artiklar som åskådliggör lögnen med Miljön som förevändning påtvingar folk saker och ting.  
 
---------------------  
 
3:A) Sopsortering i hushållen en ekonomisk miljö skandal  
 
De sista årtionden största lögn när det gäller miljö åtgärder måste väl ändå vara när man dikterade medels lag att ett helt samhälle skall sopsortera.  
Nyligen presenterades det i Köln (Tyskland) en samlad studie från 6 olika Universitet som visade att allt vad dom gröna har dillat i folk är en skär osanning. Efter närmare 4 år har man utvärderat 3 nya sopsortingsmaskiner som finns placerade i 3 olika delstater dit man kör alla sopor från bostaden, batterier, plastflaskor, medikament, öl och Cola burkar och allt övrigt som slinker ned i soporna där maskinerna sortera rubbet ned till minsta partikel till 100%.  
 
Studien som inte är en teori dokumentera att det kostar i runda slänga 200 euro per ton att göra en 100% sopsortering och det kostar ca 1.000 euro per ton att hantera källsortering som dessutom är minst sagt bristfällig. Det finns ingen anledning att tro att kostnadsbilden skulle vara annorlunda i Sverige.  
Tar man sedan hänsyn till Göteborgs kommun kör lastbilar med sina sopor till Luleå för förbränning åskådliggör man miljöpartiet och vänsterpartiets dubbelspel där man å ena sidan driver igenom olagliga miljö zoner i Göteborg och 3 andra städer, vill tvinga all gods över till järnvägen samtidigt som man kör soporna med lastbil 200 mil Göteborg – Luleå och retur. I Göteborg, Stockholm och Malmö har vi hamnar dit fartygen kommer och går som ger sysselsättning till hundratusentals personer, fartyg som spyr ut svavelhaltiga avgaser vilka enkelt översatt, 10 minuters gång av 2 st färjor under uppstartning motsvarar vad alla Sveriges turistbussar släpper ut sammanlagt per år.  
Är det någon som förstår idiotierna som BR är med och samtycker? Vem har orken att skicka hem hela gänget?  
 
------------------------  
3:B)  
Olagliga miljözoner  
 
4 svenska kommuner inför med stöd av lokala trafikföreskrifter bestämmelser som hindra ett stort antal tunga fordon inkl Buss att komma in i dessa 4 städer.  
Detta är olagligt enligt den svenska författningen, föreskrifter som kräver förändring på fordonet kan bara Vägverket utforma efter att ha tagit hänsyn till vad EU lagen säger.  
Branschens eget förbund BR jamsar med mot sina medlemmars intressen, en anmälan till Näringsdepartementet och EU har förbundit till dags dato ännu inte gjort och hur skulle dom kunna efter att varit med och accepterat och därmed sanktionerat olagligheten. Samtidigt som BR:s man i Bryssel Rolf Waara tycks befinna sig en ständig Törnrosa sömn.  
 
----------------------  
3:C )  
Fakta kring Etanol som alternativt fordonsbränsle  
 
Etanol, med den kemiska formeln CH3-CH2-OH, är en av de alkoholer som används som drivmedel i fordon idag. Detta kan vara i ren form eller att man blandar en mindre del i bensin- eller dieselbränslet (s.k. låg-inblandning).  
Etanolen räknas som ett förnyelsebart bränsle under förutsättning att det framställs ur biomassa. Denna måste då tillverkas genom användande av spannmål eller skogsråvara samt även sockerrör eller majs som i t.ex. Brasilien (världens största producerande land med en årlig tillverkning på ca 15 miljoner m3).  
Tyvärr kan man konstatera att merparten av den etanol, som används idag tillverkas genom att man som råvara utnyttjar det vinöverskott, som flertalet av de sydeuropeiska länderna har problem med att hantera på ett ”naturligt sätt”. Då talar vi inte längre om s.k. Bioetanol, vilket ju skulle vara den självklara kopplingen till att värna om miljön, genom att minska den globala uppvärmningen (växthuseffekten).  
 
Om vi jämför detta bränsle med diesel erhåller man lägre kolmonoxid, kväveoxid- och partikelutsläpp. Emissioner av kolväten som alkoholer och aldehyder ökar dock. Etanol skall helst användas i en ottomotor p.g.a. dess höga oktantal (ligger runt 110). Det krävs dock en s.k. tändförbättrare för att kunna användas i en dieselmotor.  
Etanolen har ett avsevärt lägre energiinnehåll än diesel (1 liter diesel motsvarar ca 1.8 liter etanol), vilket innebär en väsentlig högre bränsleförbrukning. Detta i sin tur medför att det enskilda fordonet, för att få en motsvarande aktionsradie som ett dieselfordon, måste ha en dubblerad tankvolym!!  
Ser man på etanolen ur produktionssynpunkt, visar det sig att den har en negativ energieffektivitet d.v.s. det åtgår mer energi för att producera 1 liter etanol än motsvarande mängds egna energiinnehåll, vilket innebär att det är ett mycket dyrt bränsle även med en närmast skattebefrielse.  
I praktiken har det höga priset sålunda medfört att samtliga fordonsägare - stora eller små - till dags dato har betalat ett av staten genom skattelättnader subventionerat literpris. (Detta är något som det talas ganska tyst om bland politiker och miljövänner).  
Ur fordonssynpunkt måste relativt omfattande modifieringar göras på dieselmotorn samt även en dubblering av bränsletanksvolymen. Resultatet av dessa anpassningar blir ett avsevärt högre fordonspris.  
 
Sammanfattning  
 
- För att ge de önskade miljövinsterna måste tillverkningen ske via biomassa. Idag framställs även etanol i stora volymer på basis av helt andra råvaror t.ex. överskottsvin.  
- Det krävs stora odlingsarealer av spannmål eller skogsråvara om det skulle bli aktuellt med en storskalig användning.  
- .  
- Restprodukten lignin (vedämne i cellväggarna hos bl.a. barrved) måste hanteras ism tillverkningen.  
- Bränslet är giftigt vid en felaktig användning.  
- För att användas i ren form i en modifierad dieselmotor krävs tändförbättrare.  
- Bussens bränsleförbrukning är cirka dubbelt så hög jämfört med motsvarande dieseldrift.  
- Anpassningen av motor, bränsle- och brandsläckningssystemen i en buss är mycket kostbar.  
- Svårt att få fordonstillverkare intresserade, eftersom det inte finns en tillräckligt stor och stabil kundkrets.  
 
- Produktionen har en negativ energieffektivitet, sålunda en omöjlig ekvation ur rent ekonomisk synvinkel  
- I de orter som kör eller har kört etanoldrivna bussar spyr ut besvärande lukt (ättiks- eller frityrlukt).  
- Idag är bränslet kraftigt subventionerat genom en statlig skattelättnad.  
- Etanolen är allergiframkallande och cancerframkallande  
 
---------------------  
 
3: D)  
 
Lobbygrupper, miljonklipp, kortsiktighet och snäva egen intressen är vad som styr svensk miljöpolitik!  
 
 
Under oljekrisens dagar 1974 och den därpå följande domedags debatten, avseende storleken på världens oljereserver, tvingades den svenska regeringen till långtgående eftergifter till energiproducenterna i Sverige. Det är ett svårt ämne att hitta heltäckande informationer då mycket är hemligstämplat eller döljs på annat sätt.  
Staten och kommunernas roll att sitta på 2 stolar har lett till en ensidig utveckling där riksdagen fick ta ett beslut som i praktiken hindrade bidragen till utveckling och forskning på alternativa energikällor, istället koncentrerade man sig på vattenkraft och kärnkraft.  
Staten gick in med ett borgensåtagande sammanlagt på 20 miljarder samtidigt som man skulle betala skadestånd till Vattenfall och petroleumindustrin om man stödde alternativa bränslen. Skadeståndet är utformat på sätt att man skall betala 20 öre för varje förlorad kWh. Sveriges regering med stöd av Miljöpartiet (partiet som profilerade sig som miljöns räddare skulle lika gärna namnändra till miljöns kvaddare ) kände sig väl tvingad till ett beslut där man i princip hindrade all utveckling till alternativa bränslen, detta med hänsyn till den tidens anda varför resurser sattes till att bygga raffinaderier och kärnkraft!.  
 
Avtalsperioderna var mellan 10 - 15 år för Vattenfall med automatik på förlängda avtal, vilka man kan befara att dessa fortfarande gäller i dessa dagar.  
(hemlighetsmakeriet är stort)  
Den så vitt omtalade svenska offentlighets principen, den som Sveriges regering har som mål att exportera till EU förvaltningen, gäller i vart fall inte här. Det är inte med automatik man erhåller handlingar som åskådliggör hur besluten har gått till och bevekelsegrunden till dessa.  
 
Det ligger nära tillhands att sammanfatta lite förenklat den svenska regeringens Miljö-åtgärdesplan med ett enda begrepp, höja skatterna och skattebefria eller lägre skatt på bränslen som är politisk för tillfället korrekta, vad som sker med miljön det är av mindre betydelse, tja resten löser sig nog av sig själv!  
 
Men inget kan vara mera felaktigt, då höjda skatter på bränsle drabbar fel part.  
Hela den svenska transportsektorn, buss , lastbil är ett exempel på som genom en stigande beskattning av bränsle inte kan kompensera denna genom höjda priser.  
SJ:s verksamhet som oaktad stora direkt kontant bidrag motsvarande 1.2 miljoner kronor i timmen dygnet om från statskassan med skattebefriat el bedriver sin verksamhet med förlust så kompenseras detta ytterligare med exempel att staten efterskänker den årliga avgiften till Banverket. Driftsunderskotten tillkommer varför man med trixande i statens bolag transferera över pengar till SJ för fortsatt överlevnad, med andra ord destu klantigare ledningen i SJ, ju mer bidrag erhåller man, lysande!  
 
BRÄNSLECELLEN  
Den svenska regeringens ödesdigra beslut att hindra eller vart fall försvåra alternativa utvecklingar på bränslen, har försatt Sverige på efterkälken och på ett sidospår.  
 
I flera länder där man gått en annan väg är man framme med produkter för serietillverkning med bränslecellen som drivkälla, vilket mig veterligen inte finns en enda industri i Sverige som kan erbjuda ex. värmepannor för villor med avgaser som består av rent vatten.  
Nu är inte bränslecellen det slutgiltiga, det är dock ett steg i rätt riktning bort från fossila bränslen, slut målet torde vara med dagens kunskap att använda solenergien fullt ut, men dit är det en bit kvar.  
Miljöpartiet vill göra gällande att de som står miljön närmast har snällt ställt sig bakom regeringens beslut att indirekt stoppa alternativa " miljövänliga " bränslen. Resonemanget att tvinga godstransporter från vägen till tåget håller inte i ett tidsperspektiv där snabba transporter där lagren finns på vägen mellan producent och fabrikerna.  
Den stora satsningen på järnvägen utefter Norrlandskusten är inte bara total huvudlös utan ekonomisk ansvarslöst. Att falla till föga för utpressningen från (mp) och Eriksson från Kalix är beklämmande då vore det bättre med ett nyval.  
Att bygga järnvägen är en sak men vem skall driva den och vem skall investera i nya tåg samtidigt som södra Sveriges järnväg behöver varje krona till upprustning.  
 
Även el skall framställas då en ökat utvinning av vattenkraften är omöjlig, förmodligen världens bästa kärnkraftverk skall stängas återstår endast el från statliga Vattenfalls brunkol och kärnkraftverk i andra länder. En allvarlig struts politik med långtgående konsekvenser för generationer framåt.  
 
Alternativbränsleutredningen kom så sent som 1998 fram till att inom en 10 års period  
(alltså ej före 2008) skulle det inte finnas någon bränslecellteknik tillgänglig på marknaden. Inget kunde vara mer fel än detta.  
 
När bl.a. Karlstad och Uppsala stadstrafik ville prova vätgasbussar  
(bränslecellmotor) fick man avslag av Transportforskningsberedningen.  
 
Under tiden har firman Ballard (Kanada) och Zevco samt andra finansierade av Daimler Benz, BMW, Volkswagen samt EU tagit fram för en snar serietillverkning av motorer med den nya tekniken. Kapplöpning sker främst mellan BMW och Mercedes.  
Mercedes har idag ett större antal A 160 blir som kör omkring i Stuttgart regionen.  
Det är idag enbart ett praktiskt problem innan man kan släppa ut ett långt större antal fordon eftersom man måste bygga upp mackar där man kan fylla på vätgasen och sådant tar sin tid.  
Kuriosa är att Stockholms 3 st första bränslecellbussarna tillverkade av Mercedes (Daimler Benz) motarbetades av miljöpartiet och endast genom tryck från EU har dessa bussar kommit till Sverige, men det minns ingen längre, nu framställer sig alla i Stockholm som pionjärer och slå varandra på bröstet, sicket folk. Det finns idag flera hundra bränslecellbussar i trafik inte minst i Kanada med långt besvärliga vintrar än vad Stockholm har. Men Stockholm är unik i den svenska ankdammen och endast det som finns i Sverige är av intresse, dessförinnan var det ingen som helst uppmärksamhet i mediat om bränslecellen fast den finns sedan flera år i drift.  
Vätgasen tillverkas med elektrolys vid SLs bussgarage på östra Södermalm. Processen drivs enligt propagandisterna med grön el, men Sveriges elunderskott gör att den konsumtionen ersätts med importerad smutsig el från svenska statens Vattenfall med en vinst för år 20003 överstigande 12 miljarder som kommer uteslutande från el produktionen från kol och kärnkraft i Tyskland och en klen kronkurs i förhållande till euron..  
 
--------------------  
 
3:E)  
 
Sverige satsar på fossila bränslen fast man påstår sig vilja avveckla dem !  
 
Etanol, Biogas, Etanol och andra hokupokus bränslen är istället det officiella Sveriges svar som alternativ bränsle, samtliga fossila som förutom miljön också påverkar hälsan på människor negativt. ( bakom dessa satsningar ligger främst lobbygrupper som LRF och andra och alla med betydliga statsbidrag och skattelättnader )  
 
 
Den svenska staten har valt att skatta sönder företag som vill arbeta med bränsleceller eller annan miljöbesparande forskning. .  
Är det inte dags att sätta sig ned och ta bort ett lapptäcke av lagar, förordningar, avtal och börja om från början så att svensk industri kan komma ikapp och Sverige visar i handling att man vill ligga främst i miljö sammanhang?  
 
Samhället i världen befinner sig förmodligen i den största förvandlingen någonsin, mot ett bättre och miljöanpassat samhälle, med en rasande fart som saknar motstycke. Med Nanotekniken kommer i grunden allt att förändras, ja hela vår tillvaro och tillverkningsindustri om en så där 10 - 40 år vem vet, det går inte att sia längre i termer av år eftersom världen med Internet och IT har förändrat all utveckling till det bättre, till det snabbare. Ett är säkert, Sverige som land skulle göra sig en björntjänst om man tog bort all gammal prestige och se över alla ingångna avtal, samt struntar i lobbygruppernas snäva egenintressen.  
 
Bränslecelltekniken är en första början i en resa till dess att tekniken med solenergien tar över. Skatter på energi, löser inga miljöproblem utan gör hål i statskassan. Vill man ha en skatt som påverkar utvecklingen till ett miljöanpassat samhälle, skall den vara baserad på avgaser och föroreningar dvs det som kommer ut ur avgasröret. Detta skulle leda till fler uppfinningar och påskynda bort från beroendet av fossila bränslen men då måste berörda myndigheter hänga med vilket i sin tur förmodligen kräver en annan struktur och bemanning där ett nytänkande sätts före byråkratiska lösningar.  
Var skulle den svenska tekniken har varit idag ifall NUTEK skulle ha lämnat tillstånd i varje stycke inom utvecklingen för IT och Internet, datorer i allmänhet? Löjligt tycker du kanske en dålig jämförelse, varför det får man fråga? Hela den rasande utvecklingen inom datorvärlden har skett i USA med hjälp av snillen från hela världen då USA ger dessa förmånliga villkor med pengar kvar i fickan som inte samhället snor ifrån dem.  
Det blir en grannlaga samhälls uppgift att rensa i byråkratin och alla lagar som hindra att svensk industri kan bli bäst istället för att hinka efter.  
Det finns få länder likt Sverige, där det uppfinns så mycket och där "snillena" måste utvandra istället för att Sverige gör allt för att få dem att stanna. Det borde vara en opolitisk fråga för alla partier att skapa ett klimat där man tillvaratager sina förmågor och attrahera andra att komma hit.  
Bränslecellen är ett bevis på att något har gått snett.  
 
Om någon känner sig förvirrad av alla dessa turer så är du inte ensam.  
Logiken är inte bara helt obegriplig. Den är obefintlig.  
 
-----------------  
3:F)  
 
Lögnen om Miljövänliga bussar och ISO märkningen!  
 
Jag tar som exempel ett av bussföretagen Carlstens i Bodafors som är grundlurade!  
(tar det inte personligt, ni är bara ett exempel på ett 20 tal bolag)  
 
Historik http://www.carlstens.se  
Trafikbolaget Carlstens i Bodafors AB är ett entreprenörsföretag som har förvärvats av Höglandets Invest AB och som ingår i HGL Buss AB tillsammans med Lingmerths Buss AB. Båda dessa företag startade och bedrevs som lokala bussföretag med såväl beställnings-, linje- och turisttrafik kompletterat med taxiverksamhet. Båda dessa företag har förvärvats av HGL-gruppen i samband med generationsskiften inom de båda företagen. Genom ett effektivt utnyttjande av fordon, mycket duktig och kompetent personal i kombination med professionell ledning finns entreprenörsandan kvar. Dessutom har stordriftsfördelar kunnat uppnås avseende den administrativa hanteringen av verksamheten.  
 
Kvalitet & miljö  
För att hela tiden anpassa och utveckla vår verksamhet arbetar vi med olika typer av kvalitetsmål. Detta innebär att vi sedan år 1999 är kvalitetscertifierade enligt ISO 9002. Vår bedömning är att även miljöfrågor är mycket viktiga för att kunna vidareutveckla vår verksamhet. Denna medvetenhet innebär att vi har infört ett miljöledningssystem, och att vår verksamhet är certifierad sedan år 2000 enligt ISO 14001. I samband med införande av dessa kontrollfunktioner har vi utarbetat både en kvalitets- respektive en miljöpolicy. Vår uppfattning är att båda dessa olika system som vi har infört i vår verksamhet kommer att positivt påverka våra kunder. I dessa kvalitets- och miljöledningssystem finns ett antal olika egen kontroller inbyggda för att säkerställa en hög och jämn kvalitet till slutkunden.  
 
Tonis kommentar:  
Hade det funnits ett pris för sanslöst svammel skulle Trafikbolaget Carlstens i Bodafors AB stå på prispallen tillsammans med ett antal andra bussbolag.  
Sorry flickor och grabbar, ni är lurade jämns med fotknölarna för hjärnan har ni ta mig attan inte använt. ISO 9001,2,3,4 osv har utvecklats för Industrin så att underleverantörer kan orientera sig efter ett kvalitets val där beställaren har möjlighet att bestämma produktens sammansättning och materialval. En Volvo som exempel består av tusentals delar som alla kommer från olika tillverkare i många länder har företaget möjligheten att styra upp kvalitén så att Volvo kan ta helhetsansvaret för sina fordon.  
Ett bussbolag som inte har ordning på sitt lager eller allt annat som rör fordonen samt har en klar strategi i hur man inköper fordon, vad har dom i branschen att göra? Det löser sig automatisk genom naturlig avgång ur branschen.  
Vad kunden vill ha är en bra ren och bekväm buss, en bra chaufför med stort service sinne. Börja i denna ända, det är allt för vanliga brister i många bussbolag, man lovar runt och håller tunt.  
 
Lågprisflygets överlägsna kostnadsbesparing är just att man har homogena flygflottor där man kan minimera reservdels och underhåll, på SAS har man gjort tvärtom där har man köpt på sig allt möjligt varför underhållskostnaderna jämförelsevis är katastrofala.  
Inget flygbolag i världen har en ISO märkning, inte attan frågar kunden efter en ISO märkning eller om flygkaptener också har flygarcertifikat, så urbota korkat BR och alla andra miljö amatörer!  
 
Miljö ISO 14001 ett sånt nonsens, till ett ansvarsfullt företagande tillhör förutom att tänka kostnadseffektivt också en självklarhet ta hänsyn till naturen.  
 
En buss som levereras från en tillverkare har utrustas med alla de nu gällande miljö bestämmelserna, en viss komplettering kan vara aktuell beroende på bussens faktiska ålder för ren självbevarelse drift.  
Eftersom det finns så många dö nickar i branschen och BR som inte kan, inte vet utan föredra att vingla med i brist på kompetens skall naturligtvis inte branschens företagare följa deras rekommendationer. När Buss i Väst påstår sig ha ett miljöcertifikat som inte äger ett fordon har konsulterna som kränger tjänsterna degraderats till scharlakaner och diplomet som ett skämt som bör lämpligast sättas upp på torrdasset på landet.  
 
-------------  
 
3:G)  
Diesel avgaserna dödar med eller utan ISO certifikat och ger cancer  
 
Dieselavgaserna dödar närmare 2 000 personer varje år i Sverige. Det kan jämföras med de cirka 500 som dödas i trafikolyckor.  
Dessutom drabbas omkring 30 000 ungdomar av astma och halsinfektioner och vi har cirka 300 000 sjukdagar årligen för att vi andas in de mikroskopiskt små Nano partiklarna i dieselavgaserna Sverige har 160 000 dieselbilar  
Dessutom anser forskarna till WHO att Nano partiklarna även ger cancer men cancersjukdomarna är inte redovisade i rapporten.  
WHO-rapporten föreslår att den som släpper ut avgaserna måste betala för kostnaderna. Bara i Sverige är den årliga kostnaden för förlorad hälsa och allt för tidig död över 2,5 miljarder kronor. Skulle den summan slås ut lika på alla dieselfordon i Sverige skulle det bli 9 000 kronor per bil och år.  
Tror någon i ankdammen att en ISO 1401 klassificering skulle förändra verkligheten? Det är som så mycket annat ett stort självbedrägeri!  
 
Det lilla företaget Rototest utanför Stockholm är världsledande när det gäller mätningar av bilavgaser och partikelutsläpp. Där är man inte förvånad över rapporten.  
– Det märkliga är att den inte blivit känd tidigare, säger VD:n Nils Engström. Men det är typiskt, hela diskussionen handlar om olyckor, miljöproblemen får ingen uppmärksamhet alls.  
 
Lika mycket som 7,9 cigaretter  
Dieselmotorer premieras av EU för att de är bränslesnåla och inte bidrar lika mycket till växthuseffekten som en bensinmotor detta sker i avvaktan på att bränslecell motorn skall kunna serietillverkas.  
Problemet är de höga utsläppen av partiklar i dieseln. Även de moderna direktinsprutade bensinmotorerna har oroväckande mycket partiklar i avgaserna. Vanliga bensinmotorer med  
turbo kan bilda lika mycket partiklar som en diesel under kraftig acceleration.  
En dieselbil spyr ut lika mycket partiklar under en kilometers blandad körning som 7,9 cigaretter, en direktinsprutad bensinmotor motsvarar 3,8 cigaretter, en vanlig bensinmotor bara 0,9.  
 
==========================================  
 
4)  
 
 
Sverige måste förändras, läs här hur man gjorde för att skapa i Spanien 4,5 miljoner nya arbetsplatser på ett enda år!  
 
 
Kort sammanfattning på svenska:  
Hälften av alla nya arbetsplatser som skapades inom EU förra året gjordes i Spanien.  
4,5 miljoner nya arbetsplatser genom att politiken som har förts av Presidenten Aznar och hans administration privatiserat allt vad tygen håller samtidigt som man sänkte statens utgifter till 40% av BNP ( Sverige från 75 till 71% samtidigt som antalet arbetslösa ökar)  
Alla stora investeringar i exempelvis Barcelona sedan Olympiaden 1992 är till två tredje delar privat finansierat.  
 
Källa: Newsweek International, BBC i news & CIA World Fact book  
 
Tonis kommentar:  
Det är en enkel matematik, ju fler som kommer in i arbetet ju fler betalar skatter vilka kan sänkas ytterligare eftersom fler bidrar till det gemensamma som leder till ännu lägre skatter samtidigt man erhåller en bättre samhällsservice.  
Att privatisera allt vad tygen håller och det återstår ännu mycket att privatisera så öppna man marknaden för konkurrens och därmed innovatörer samt entreprenörer som skapar nya arbetsplatser.  
För att förstå avgrunden mellan det svenska tänkandet och det spanska är att på Universiteten i Sverige i ekonomi lär man ungdomarna att det svenska välståndet beror på den stora offentliga sektorn.  
Inget kan vara mer felaktigt!  
Jag är ingen politiker eller har någon parti tillhörighet, men det kan bara vara en kommunist som hävdar att om staten tar över allt så har alla arbeten, att alla bli urfattiga som i öststaterna där nomenklaturan skor sig det vill man inte veta av, teflon hjärnor heter det på fikonspråket.  
 
Här kommer original artikeln på engelska!  
 
Half of all jobs created in the EU last year were in Spain - and a third of the jobs created over the past eight years, a remarkable 4.5 million. Even though a third of jobs are officially temporary Spain is in its Bullish Years.  
Priminister Aznar has privatised much of the publicly owned enterprise, made large tax cuts and reduced public spending from 48% (close to France) to 40% (below Britain).  
Public attitudes have changed so that change and enterprise are welcomed. This can be highlighted in the changing face of Barcelona where the city that once "turned its back on the sea", now has a trendy modern waterfront built with 2/3 private money. Barcelona is now the most stylish city in Europe and the model of city planning where tourism has grown five fold following the Barcelona Olympics in 1992.  
Sources: Newsweek International, BBC i news & CIA World Factbook  
 
 
========================================  
 
5)  
 
Barcelona och Alicante får åter spårvagnar  
 
I Barcelona är tunnelbanan så fullt utnyttjad att det nu byggs nya spårbundna resmöjligheter över jord.  
Staden har nämligen beslutat att spårvagnar åter ska rulla på gatorna och redan i år kommer de första linjerna att öppnas.  
 
I Alicante har man levererat under hösten år 2003, 9 st nya låggolv Spårvagnar som far fram som ett jihuij tysta och mycket bekväma samtidigt har man byggt ett nytt dubbelspår till förorten San Juan. Ändstationen vid Alicantes playa och hotel Melia skall förlängas genom en tunnel under hela staden med 2 ytterligare underjordiska hållplatser för att binda ihop spårvägen med järnvägsstationen.  
 
=================================  
 
 
För bussresearrangörer, RDA resan den 1:a augusti 2004  
 
Tidningen Bussbranschen inbjuder alla bussresearrangörer från Sverige, Norge, Åland och Finland att följa med vår studieresa för bussresearrangörer till Köln och RDA work shoppen med avresa från Sverige  
Söndagen den 1:a augusti 2004 med återkomst den 5 augusti vilket är en Torsdag.  
 
Bussen avgår från Göteborg 06.30 via Malmö Syd Svågertorp, Öresundsbron och Rödby – Puttgarden med Scandlines till Lübeck där vi övernattar.  
För deltagare från övriga Sverige kan vi rekommendera påstigning i Malmö Syd Svågertorp  
Järnvägsstation som ligger direkt vid motorvägen till Öresundsbron, det finns möjligheter till bevakat Parkering hos firman http://www.parksmart.nu/bokning/bokning_malmosyd.html  
 
Flyg direkt till Malmö!  
Du som väljer att flyga med nya lågprisflyget i Sverige till Malmö föreslår vi att du tar en Taxi från Sturup till Malmö Syd Svågertorp. Avgången från Malmö Syd Svågertorp är 11.00  
 
Flyg direkt till Lübeck!  
Ett annat alternativ är att från Stockholm/ Skavsta flyga direkt till Lübeck med Ryanair http://www.ryanair.com och ansluta till hotell Scandic Lübeck. Ryanair kostar om man bokar nu 195 kronor enkel resa ev skatter tillkommer. Bokning gör du själv!  
Flyg nr FR 9701 avg Sthlm 13.55 ank Lübeck 15.20 ( förbehåll för tidtabell ändring)  
Återkomsten till Trelleborg är den 5:e augusti kl 07.00 till Malmö Syd Svågertorp senast 07.45 och Göteborg 11.30.  
 
Resan sponsras av:  
Busstidningen Bussbranschen http://www.busstidningen.se  
Volvo Bussar, http://www.volvo.com/bus/global/en-gb  
Resekonsulterna http://www.resekonsulterna.se  
Öresundsbron http://www.oresundskonsortiet.com/  
Haman Scandinavia http://www.haman.se/  
Scandlines http://www.scandlines.se/SEFront/Front_SE  
TT-linjen http://www.ttline.se/ttrtm?Publisher=2&Language=sv&PageID=467  
Scandic Hotells i Lübeck http://www.scandic-hotels.com/dispatch/ViewPropertyHomePageForm?hid=11105375&ViewPropertyHomePage=&formName=ViewPropertyHomePageForm i samarbete med Resekonsulterna  
samt Lindner Hotell i totalrenoverade Leverkusens Fotbolls Arena  
http://www.lindner.de/en/BAY  
RDA work shop som svarar för inbjudan och sponsrar alla deltagare i Köln  
http://www.rda-workshop.de/new/index.html  
 
 
Information om resan erhåller du av Erland Olsson (Ljungskilebuss)  
på telefon tel 0709414214  
eller av Toni Schönfelder 0034 616 421 085 eller per mailto:toni@schonfelder.com som är reseledare och är med från Malmö till Köln och tillbaks till Malmö.  
 
 
Hur man bokar och vad det kostar kommer under mars månad!  
 
====================================  
 
Söker du värmen och lite avkoppling eller bra golfbanor med rimliga Green Fee avgifter  
kolla du in på http://www.eurocasa.nu  
 
Hyra bil från världens första helautomatiska site med tillgång till över 12.000 bilar till lägsta pris i Spanien svar på minuten och voucher inom 1 timme oaktat när bokningen görs på dygnet.  
http://www.eurocasacar.se  
 
Hyra bil till lågpris i hela världen http://www.telluscar.se  
 
Eder tillgivne  
Toni Schönfelder  
 
PS du som vill att någon mer skall få ta del av mina Newsletter, klick på raden högst upp och lägg till en annan persons e-mail adress, svårare är det inte.  
==========================  
 
Bild 1  
Hinder för en positiv utveckling av svensk företagsamhet från Svensk Näringsliv  
 
Bild 2  
Ryanair chefen protestera mot ett EU beslut som för all del är överklagat. Varför ser vi inga svenska bussägare vilka tillsammans begär ett nytt BR?  
 
 
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web
http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.