Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Krönikor av Harald Rosén Datum: 2002-06-16


Avreglering är bra - men inte förändring!?

Näringsminister Björn Rosengren (s) verkar nu ha fått kalla fötter när det gäller avregleringar och statliga företags konkurrensutsättning. Aktuella frågor är problem med postkontor och järnvägen där Rosengren nu plötsligt backar på sin tidigare uppfattning att konkurrens är bra. Men det är ju valår m m....
Vet Du förresten vad den senaste trenden Kronflyg är?

SJs nye styrelseordförande Ulf Adelsohn (m) håller med Rosengren. I vart fall när det gäller järnvägstationer som SJ nu lagt i ett bolag efter det att SJAB anpassat sig till en avreglerad marknad. Problemet för Adelsohn är att stationerna inte är lönsamma och kostar tågoperatören SJ stora pengar. Det andra problemet är att SJ inte kör trafik överallt utan andra operatörer från utlandet tar över – och dessa har inga järnvägsstationer att förvalta. Därför håller Adelsohn(m) med Rosengren (s) och vill helst att staten tar över stationerna och finansierar dem med skattemedel.

När Adelsohn (m) var ordförande i Luftfartsverket till för en månad sedan så tyckte han precis tvärtom. Då var det självklart att Luftfartsverkets flygplatser skulle vara vinstdrivande enheter och ta betalt för service till fordon och passagerare. Men det gäller att vara pragmatisk och haka på näringsministern så att SJ skall slippa stänga stationer och installera biljettautomater som pensionärer inte får att fungera.


Att Björn Rosengren diskuterar en återreglering, omreglering och mer statlig inblandning just nu är ingen tillfällighet. Det är valår i år och då bör inte de nödvändiga förändringarna som är resultat av konkurrensutsättning av statlig monopolverksamhet bli alltför tydlig. I Rosengrens valdistrikt Norrbotten handlas just nu tågtrafiken Kiruna – Luleå – Stockholm – Göteborg upp i konkurrens. Tågkompaniet kör trafiken nu men ett annat bolag har lagt in ett lägre bud än Tågkompaniet. Skulle detta utländska bolag ta över trafiken så går det ut över anställda vid Tågkompaniet och det är inte bra såhär i valtider. Det blir ett himla liv och räkna med att tågen blir stående ett tag.

Inte heller är det bra ett valår att vissa Postkontor har frimärken i automat och Gällivare har knackiga flygförbindelser. Då gäller det att återställa. I vart fall tills valet är överstökat.

Som sagt – avreglering och konkurrensutsättning av monopol är bra – bara det inte leder till krav på förändring i verksamheterna! Eller ?

Den nya trenden i branschen heter annars Kronflyg. Det var tidigare arbetsnamn för försvarets inköp av flygresor. Men nu får Kronflyg en ny betydelse som kioskvältare för lågkostnadsbolagen. En Krona till Paris och Fem Kronor till London är veckans notering för enkelpriser med flyg från Sverige. Men sen skall man hem – och då är kronkursen en helt annan historia.


Skrivet av: Harald Rosén


från tidningen bussbranschen.....nätupplaga hittar jag denna artikel och fråga.

Tåget,

200-300 tjänster bort inom SJ

Det går dåligt för SJ. Lönsamheten belastas av gamla och dåliga avtal med länstrafikbolagen. Det tvingar fram ett åtgärdsprogram, som bland annat innebär att 200-300 tjänster ska bort och en rationalisering av biljettsystemet.

Under förra året gick bolagets operativa verksamhet back med 100 miljoner kronor och det finns risk för att förlusten blir lika stor i år.

Nu ska hela verksamheten ses över för att förbättra lönsamheten.

Det tidigare aviserade resultatförbättringsprogrammet på 625 miljoner kronor kommer inte att klaras om inte kraftfulla åtgärder sätts in.

Huvudskälet till den dåliga ekonomin är enligt den nya SJ-ledningen med vd Jan Forsberg i spetsen att ekonomin belastas av mycket ogynnsamma avtal som skrevs för flera år sedan med länstrafikbolagen.

Tidigare har också många beslut fattats utan att styrelsen informerats. Förre ekonomichefen har fått sparken och ersatts av en ny. Och nu ska det bli ordning och reda på SJ med klara regler för beslut och verkställighet.

De dåliga avtalen med länstrafikbolagen har inneburit att SJ:s eget kapital halverats till omkring 800 miljoner kronor.
Bara Kustpilenavtalet kostar i år 100 miljoner kronor i reserveringar, säger vd Jan Forsberg.

När SJ för ett och ett halvår sedan blev ett eget aktiebolag hade vi ett eget kapital på 1,8 miljarder kronor. Det är nu halverat då vi tvingats göra avsättningar för alla gamla dåliga avtal.
Det innebär också merkostnader för SJ när bolaget ska låna pengar eftersom bolagets finanser är så skakiga.

Underhållet av SJ:s tåg är eftersatt och blir allt dyrare. Vagnparken börjar också bli rätt ålderstigen, inte minst X-2000-tågen.

Och beslut om nyinvesteringar har inte fattats i tid vilket inneburit fördyringar.
SJ har investerat 2,5 miljarder kronor i 43 nya snabbtåg. Men leveranserna börjar inte förrän om drygt ett år.

För att förbättra lönsamheten kommer 200-300 anställda sägas upp i bolaget. Förhoppningen är enligt SJ-ledningen att det ska kunna ske med bland annat förtidpensioneringar.


Nu kan man ju undra hur i hela världen det kommer sig att SJ har tecknat dåliga avtal med länstrafiken. SJ - om något bolag - borde väl ha anställt ekonomer av hög klass som klarar av att räkna fram lönsamma avtal. Eller?
BW
Den som undrar heter Bjarne Wilmarsgård och är chefredaktör för Tidningen Bussbranschen.
http://www.bussbranschenbw.se/


Svaret är följande enligt mitt förmenande,
av Toni Schönfelder

Svaret finns att söka hos förmodligens Sveriges störste kameleont som heter Karl Erik Strand, f.d chef för Swedair, då bedrevs kampanjer mot SJ och illasinnade bidrag som endast gynnade tåget, efter några år och betydande förluster flyttade Karl Erik till SJ som chef för persontrafiken, från denna position skrev han åtskilliga artiklar om Flygets fördelar vilka var till tågets nackdel.
Åtskilliga miljoner satsade man på diverse forskare som alla hade till uppgift att framhålla tågets fördelar till dess någon synade dessa upenbara lögner, så var 10 tal miljoner brända och det blev slut med osanningarna.
Samme Karl Erik, frihetens apostel knåpade ihop avtal med sin chefs Stig Larssons goda minne, (han som har försnillat dryga 30 miljarder i statens (SJ)tillgångar och idag står ett SJ utan substans, man äger inte någonting, allt är sålt, mycket till utlandet med skulder i huvudsak i USD och intjäning i sv kronor! Grattis Sverige)
I vart fall var det under Karl Eriks tid man gjorde avtalen vilka idag kommer upp till ytan när SJ bolaget håller på att förblöda. Idiotiska av avtal med länsbolagen vilka hade som en enda uppgift att inga konkurrenter kunde vara med. ( detta gjordes i samförstånd med facket)
Det är dessa förluster som dagens skattebetalare för kanske tredje gången betalar, vem bryr sig så länge det handlar om skattebetalarnas pengar. Samme Karl Erik hann med att säga upp avtalet med Interrail varför detta kort från utlandet inte gäller i sverige utan ett särskilt tillägg. Varför jag nämner detta, denne Karl Erik sitter nu som chef för Sveriges Turistråd och ondgör sig över de höga tågpriserna i landet, de höga flygpriserna och en dålig konkurrens rent allmänt.
Karl Erik är en produkt av genom släktskap och i sängläge, genom att vara sommargrannar eller ha en gemensam ungdom i Umeås mest vänstra elit där han gled in i något man åstadkommit, unikt för en demokratisk stat, en liten exklusiv och exekutiv härskarklass med bördsprivilegier och förläningssystem. Den politiska adeln.

Med dylika personer vid rodret behöver man inga yttre fiender.Det behövs bara nya fräscha skattekronor och glada medborgare som vill betala.

tillgivne
Toni SchönfelderReklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.