Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in DeutschHur skyddar vi oss mot Rikstrafiken?

Sverige är på väg att gå under i sin iver att skapa sysselsättning genom myndigheter. Rikstrafiken är en sådan, landstingen en annan bara för att nämna några.

Rikstrafiken är ytterligare en myndighet utan kontakt med verkligheten!

Rikstrafiken, den myndighet som är satt att upphandla olönsam trafik i Sverige. Hur deras utredningar går till, våga man inte drömma om. Deras snäva utredningar är motsägelsefulla och ett hån mot svenska resenärer och skattebetalare.
När man upphandlade tågtrafiken till Norrland får ett par år sedan, fick det som resultat att Tågkompaniet totalt underskattade biljett problematiken och resenärerna från kontinenten blev praktisk taget utestängda från att resa
till Norrland och vidare till Narvik.
Efter ett antal möten hos Näringsministern löste man biljettfrågan i Sverige nödtorftigt, från utlandet var det näst intill omöjligt om man inte av en slump fick reda på att en resebyrå i Tyskland var återförsäljare. Men alla
andra turister från 60 tal länder i världen var avskurna att besöka Nord Sverige och Nord Norge med järnväg.
Tiotusentals passagerare från Europa och övriga världen blev effektivt utestängda från Interrail och andra internationella tågbiljetter (vilket för övrigt redan SJ hade lyckats med på sitt eget speciella vis). Något som kunde vara ett av Europas största turistattraktioner och den mest avlägsna tågdestinationen, Narvik och svenska Lappland blev avskurna från omvärlden. Lagom till att Tågkompaniet fick ordning på sin distribution av biljetter, men långt ifrån som den var
en gång, blir det nu Connex tur att ta över trafiken till Norrland. De vann Rikstrafikens upphandling med ett bud som var ganska så exakt hälften av vad Tågkompaniet lämnat. Rikstrafikens chef kom till slut fram med detta besked, trots att Tågkompaniet i en sista strid satt igång hela den politiska och fackliga rörelsen. Att Connex bud på trafiken skulle varit en påstådd dumpning var fel. Istället var det helt korrekt enligt de ekonomiska
beräkningar Rikstrafiken gjort!

Då inställer sig frågan hur räknade Rikstrafiken åren innan när trafiken
kostade dubbelt så mycket? Var finns trovärdigheten! Var finns pengarna?

Vad som är kontentan av detta är att Rikstrafiken, säkert helt korrekt
enligt något direktiv, blint skall se på trafikens isolerade kostnad och
inte på möjligheter till inkomster och tillväxt.

Det senare vore en sensation i Sverige där merparten av myndigheterna ser enbart snäva egen intressen enligt sagda direktiv och inte helheten. Samma sak sker för sveriges del för övrigt ofta i EU. Om jag jämför med Spanien som skickar sina vassaste hjärnor till EU, där frukterna av en intensiv lobbyng betalar sig på löpande band, man kan inte gå många meter utan att det står en skylt att detta project finansieras med FEDER medel. Nya motorvägar och snabbvägar förbinder spaniens alla delar, nya höghastihetståg som far iväg med dryga 350km/tim förbinder spaniens ekonimiska centra, nya flygplatser överallt, medans Sverige uppvisar reprensentanter som exempelvis Per Gharton och andra som anvädner sin tid i Brüssel med att få Sverige ut ur EU!
Vidare att skriva fantastiska reseräkningar där varje minut övervägs noga så att man erhåller maximala ersättningar. Girigheten och oförstånd präglar Sveriges EU medlemskap, ordet konkurrens finns inte hos merparten som satt sig därnere. Detta som en parantes men allt hänger ihop med varannat.

Att Rikstrafiken - trogen sin inkompetens - då upphandlar en flygtrafik som enligt ett nytt direktiv skall vara lägsta möjliga kostnad för att transportera ett fåtal passagerare från punkt A till B är helt förståeligt.
Att man genom denna snäva syn förstör för andra delar av näringen som till exempel turistnäringen är inget som berör Rikstrafiken då det som sagt säkerligen inte ingick i uppdraget att se helheten. Turistnäringen kommer
snart stå i kön till regionala bidragsvattenhål där man kommer skylla sina dåliga resultat på Rikstrafiken och andras ingrepp. Till sist är det samme skattebetalare som skall betala något som först såg ut att vara helt klanderfritt hanterat och slutar i ett kollektivt ekonomiskt kollaps.
Detta är nu inget unikt för Rikstrafiken. Länsbolagen är en annan trafikgren som förvaltas av landstingen och berörda kommuner har samma snäva syn. Man skulle kunna raljera länge om dessa ineffektiva monster som staten har skapat, där över 10.000 adminstratörer förvalta något som skulle kunna ske
med en bråkdel av dessa. Eller varför finns det en tjänsteman för varje förare i Stockholm?

Privatisering är på modet, i saken Tågkompaniet såg det ut på följande sätt,3 SJ anställda erhåller av Nordbanken ett lån, Norrlandsfonder av olika slag skjuter till sin bit, Rosengren Näringsministern med sin korta - men intensiva - hemvist som landshövding fixar via sina kanaler några miljoner, totalt får man ihop 900 miljoner eller mer med garantier. Vilka
privatpersoner kan detta i Sverige där man får nobben att låna långt mindre bidrag? Samtliga pengar är skattebetalarnas och med dessa lyfter man av SJ tågtrafiken som redan betalades av samme skattebetalare. Privatisering? Dessa
berörda ex SJ gubbar som drog vinstlotten har säkert haft kul under de år som det fungerade. Nu är det Franska skattebetalarnas tur att subventionera tågtrafik till Norrland med EU bidrag (?), vilka kommer från Sverige? Och hur
blir det med återbetalningen som Tågkompaniet rimligen skall göra av nu över 1 miljard kronor?

Blir Skattebetalaren än en gång den store förloraren? Förmodligen, men vad är väl en miljard kronor i dessa fifflens dagar?

”Det finns flera signaler om att den av Rikstrafiken upphandlade flygtrafiken inte fått den kapacitet och kvalitet som krävs för en god
tillväxt av flygturism till fjällvärden. I Hemavan vill man nu ha utökad trafik på grund av stor efterfrågan och har tillskrivit Rikstrafiken för att snarast få tillstånd ett möte för att säkra en växande turism i
Hemavan/Tärnaby”, skriver Flygtorget i sitt nyhetsbrev.

Ett danskt flygbolag - låt oss kalla det Flygkompaniet - har lagt ett lågt
bud men bokningar fungerar inte.

Historien med Rikstrafiken upprepar sig!

tillgivne
Toni Schönfelder

PS
Denna artikel publiceras på www.Flygtorget.se den 17 november och skickas ut med Flygtorgets Newsletter som du hittar på www.flygtorget.se
Där finns åtskilliga intressanta artiklar som visserligen mestadels berör flygbranschen och skillnaden till Bussbranschen är avgrundsdjup. På flygtorgets site chattras det, en bransch fullt av livs levande aktörer som bryr sig, debattera med liv och lust vad som kan bli bättre. All utveckling sker genom kritik eller innovativa personer som tar tag i saker som andra inte ser. Flygbranschen är internationell och de som arbeta där har kanske möjligen se och ställa krav på fri konkurrens vilket antsällda på vissa av staten kontrollerade flygbolag försöker försvåra eller förhindra.
Monopolister finns det överallt i alla samhällen. Inget svenskt problem sålunda.

Skillnanden med bussbranschen är den, att i flygbranschen finns det fullt med folk som ser vart utvecklingen är på väg, där går diskussionerna högt. Där branschmediat och bransch organisationen bevakar noggrant allt som leder till att svensk flyg diskrimineras i förhållande till omvärlden.

När får vi en motsvarande öppenhet i den svenska bussnäringen? Börja med och titta på Svensk Flyg:s förstklassiga websida och den av BR. Man kan fråga sig, är vi på samma jordklot?
Det handlar inte om pengar -- det handlar om förståelse och viljan att serva sina medlemmar. Jag påstår att styrelsen i BR ägnar sig åt snäva egenintressen inget annat. Längre räcker nämligen inte förmågan.

Det blir det ingen ändring förrän man gör om hela förbundet! Anställ en VD utifrån, styrelsen 7 personer högst 40% från branschen resten från andra näringar, inga supleanter. Ordföranden, skall vara en driftig person från den fria näringen. Valberedningen får ha en person från bussnäringen resten från den fria marknaden.


Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.