Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Kollektivtrafiken skall inte få förfogar över mer skattepengar -- tvärtom skall det minskas i etapper till hälften eller ännu mer. Sänk Bensinpriset till 2 kronor milen! Helt rätt Finansministern Bosse Ringholm, kollektivtrafiken skall inte ha mer pengar! Denna bransch har idag nästan 20 miljarder mer ur statskassan än Svenska försvaret.! Branschen är liksom sjukvården och skolan i en ekonomisk total obalans, det är inte pengar det saknas utan 26 led av chefsnivåer som kan ta livet av vilket friskt företag som helst är grundfelet. Det saknas en ekonomisk insikt från den politiska styrningen via huvudmännen. Sverige med sina stora avstånd, ett helt land som förutom 3 regioner är glesbygd kan inte betjäna invånarna med en kollektivtrafik av den nivå som en del tycks drömma om. Varför ställer sig ingen denna fråga ? Hur kan det komma sig att privat personer fördrar framför allt annat att köpa sig en bil som kostar 100.000:- men egentligen betingar det dubblar priset beroende på att folket köper den med beskattade pengar.? ( Det är inte alla förunnade att företagen håller med bil.) Bensinen betalas med västvärldens högsta bensinpris ( med beskattade pengar ) och saboteras av dom som är satta att styra landet genom en snårskog av regler som skall försvåra innehavet med bl.a. helt ofattbara parkeringsregler där kommunen tar ut avgifter på mark vägar, som redan är betalt av samme skattebetalare. Missbrukad -- sysselsättningsterapi Tillfälligtvis är det samma politiker som beslutar det ena och det andra, ordet kollektivtrafiken är minst sagt ett missbrukad namn för en transportapparat som inte fyller sin funktion och där den gör det är över administrerat och istället för en väl fungerande kollektivtrafik blir en sysselsättningsåtgärd för tusentals personer. Att i enlighet med EU lagstiftningen sköta upphandlingar medels anbud är väl en sak, men varför skall det behövas tusentals medarbetare för detta ? Sverige är inte större än att ett hela landet kunde skötas av ett handfull kvalificerade personer. Dagens slöseri med skattemedel skapar istället snedvridningar ur konkurrens synpunkt mellan dom olika trafikmedlen vilket kommer att leda till allvarliga följdverkningar i framtiden. Sverige är avlångt - mycket långt och har en befolkningstäthet tillsammans med Finland den lägsta i Europa. SIKA är ett maktens instrument för beställningsprojekt, beställaren, mottagaren är densamme i slutändan! Vill man behålla Norrland och övrig glesbygd vid liv så måste man börja rensa i transportnäringens beskattning och i stället för "sanslösa" utredningar enligt den från SIKA med en teoretisk konsekvens av dryga 11 kr per liter i Bensinpris befria istället hela näringen från så mycket skatt som möjligt. Sedan sitter det tillfälligtvis samma organisationer i SIKA utredningen som å andra sidan begär mera bidrag för skola, vård och kollektivtrafiken. Sverige som är en av de främsta industri nationer är uppbyggd under en tid då bränsle och energi kostnaden var låg, det räckte ändå inte till, utan att en stor del av industrin lokaliserades med jätteliga bidrag, för sin etablering i glesbygden. Volvo, hela Wallenberg gruppen, KF samt några till är dom som delar på 60 miljarder varje år av skattebetalarna finansierade investeringar, forskning och allehanda andra stödpengar. Varje åtgärd som stör denna cykel skapar en nedläggning av industrin i norr eller glesbygd. Det är inte tillåtet enligt EU:s konkurrensregler att använda skattemedel till stöd av industrin i norr, sjukdomen belyses bäst på att Volvo och Scania´s fabriker i Luleå, Umeå etc alla erhåller rundhänta transportstöd , ett mera sjukt tillstånd finns inte. EU lagstiftningen förbjuder dylika subventioner, då svarar tillverkaren med att stänga eller hota om att stänga fabriken. Nu sitter samma politiker som å ena sidan kräver högre skatt på energin för att betala en högre kostnad på bl.a. kollektivtrafiken som redan är alldeles för stor och dyrbar med konsekvensen att hittar nya pengar till företaget som man just tagit "livet" av genom sina huvudlösa beslut endast kan betyda nya skatte pålagor, fler företagsnedläggelser, nya skattepengar så att man kan behålla fabriken och därmed arbetstillfällen kvar i sin region. 2 kronor för en liter bensin ! Skulle istället skatten halveras eller ändå lägre så att bensinkostnaden kommer ned till 2 kronor milen skulle hela samhället göra en jättelik vinst. Det torden vara den enda möjligheten att dra till Sverige nya eller på sikt få behålla den tillverkning man har framför att företagen skall flytta till kontinenten och därmed närmare kunden. Pragmatiska handlingar är det som gäller med en överskådlig politik som ger företagen en säker och kalkylerbar plattform för framtida investeringar. Miljön då ? Detta tema är oändligt om man så vill, men varför skall ett fordon köras på fossila bränslen i över 100 år och med samma teknik? Denna fråga tycks vara otänkbar att debattera för hela sfären av tyckare som nu bestämt sig att miljö är avgaser är lika med beskattning för att därmed framtvinga…. Denna taktik är dömd att förstöra ett helt samhälle sakta och säker, hitintills finns inget exempel i historien där man kunnat tvinga fram en utveckling annat än att man förstör. Den globala världsekonomin kommer snart att visar var och en att passar det inte flyttas tillverkningen dit man är välkommen. Vilket redan idag sker med kapitalet men snart "swoppar" det över till tillverkningsindustrin. Avgas beskattning Ett enklare sätt att påverka utvecklingen är att man systematisk arbetar med regler som minskar avgaser och alla andra utsläpp. Detta är konstruktivt, begåvad och skapar innovationer samtidigt som man utvecklar företagens ekonomi, behåller arbetsplatserna, Sverige kvar som industrination och skapar utrymme till nya verksamheter över hela landet utan konstbefruktning. Naturgas eller etanol samtliga bidrager till nedsmutsningen, lika farliga bara på olika sätt. Att ensidigt bestämma en sanning som att elektriska tåg är det enda välgörande som erhåller sin ström från kärnkraftverken, vad har dessa för miljö påverkan ? och hur passar detta in i kärnkraftsdebatten ? Flygplanen , flygplatser, start och inflygnings buller matta? Buller nivåer som järnvägen orsakar och skapar dygnet runt med ett bullerbälte som stör hundratusentals människors nattsömn ? Dagens käbbelteknik är föga framgångsrik och gynnar endast länder där man har en mer balanserad diskussion. Diskussionen hur bra det går för Sverige är endast en spegelbild av hur bra det går i de länder dit Svenska företag exportera sin produktion, Sverige som land är helt utan påverkan, däremot kan Sverige skapar ett regelverk som gynnar dom som finns kvar, de blir för övrigt allt färre som betalar den skatt som kan förvandlas till en allmän allmosa till behövliga regioner. Vänd på strömmen av skatteflyktingar , då skapas en långsiktigt och trovärdig miljö politik som alla har nytta av. Kollektivtrafiken behöver inte en enda krona till, det är dags att ta bort denna myt att kollektivt resande är lika med bättre miljö. Vi måste tillbaks till en harmonisk utveckling där saker och ting går hand i hand, bilen är det bästa kollektivtrafikmedlet som uppfunnits, nästa steg är ett annat miljövänligare bränsle, lastbilen är det billigaste och mest flexibla transport systemet, tåget när det gäller stora mängder mellan A och B, detsamma med pendeltåg och tunnelbana, fartygen när det gäller ännu större mängder, flyget när det gäller hastigheten. Allt behövs, allt skall utvecklas till en bättre värld men skapar då incitamenten för detta ! Skola hur man flyttar bort från Sverige En över- beskattning leder till innovationer hur man går runt, flyttar eller skapar sig förmåner genom undantagsbestämmelser, är Sverige en mästare och kan bilda skola för alla andra i hur man inte gör det. Därför går det aldrig bättre för Sverige än hur det går för omvärlden, idag ligger Sverige i bottenligan av Europas välstånd från att ha varit rankad nr 3 i världen. Fundera på detta! Svaret är ganska enkelt ! Sedan kan man göra vetenskap av allt. 1999-11-15 Toni Schönfelder,

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.