Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Newsletter nr 32 "Varning Schönfelder" den 19 sept 2005  
 
Connex NY stor redare? Tallink köper Silja Line?,  
USA sjömännens fackföreningsboss satt i fängelse! Hård strid om sydsvenska tåg,  
Dags att avveckla Rikstrafiken?, Pippi Långstrump 60 år.  
 


 
 
I detta nummer kan du läsa:  
 
Ledaren:  
Branschen som saknar marknadsorientering och präglas av folk fjärran från realiteten?  
 
   
 1. Branschen som saknar marknadsorientering anser Lars-Börje Björfjäll  
 2. Den privata bussbranschen är den bättre än den kollektiv styrda?  
 3. Insändare: Dags att avveckla Rikstrafiken?  
 4. Hård strid om sydsvenska tåg  
 5. "Jag gör det som behövs, och inte det som är beordrat."  
 6. Pippi Långstrump 60 år!  
 7. USA sjömännens fackföreningsboss satt i fängelse!  
 8. Skicklig lobbing lönar sig!  
 9. Norges största färjerederi Color Line har mottagit en officiell varning  
 10. Mer lobbing, NYTT HOPP FÖR REDERISTÖD I ESTLAND  
 11. Såpoperan I Tallink fortsättning:
   
  11b) Tallink köper Silja Line?
   
  11c) Silja Finnjet till New Orleans  
 12. Connex NY stor redare?  
 13. G8-mötets medlemsländer skall nu stuva om Kyoto-protokollet,  
 
 

 
 
Ledare  
Branschen som saknar marknadsorientering och präglas av folk fjärran från realiteten?  
 
Svensk kollektivtrafik saknar marknadsorientering anser Lars-Börje Björfjäll, vd för Göteborgs Spårvägar låter mannen oss veta som vandrat från ett monopol till ett annat monopol. Han framför detta utan med all säkerhet egentligen veta vad han talar om, men det låter väl fint i en avtrubbat och kuvat bransch där ingenting ifrågasätts då risken är stor för en uteslutning av den inre cirkeln.  
Samtidigt pågår en annan teaterföreställning för galleriet i Skåne.  
 
I ett brev till Messing säger sig Skånetrafikens ordförande Bo Nilsson förutsätta att regeringen i en kommande proposition ger Skånetrafiken särskild trafikeringsrätt på sträckorna Malmö-Göteborg och Malmö-Kalmar.  
I spelet kring tågtrafiken har SJ ett dolt trumfkort. SJ hävdar att man hotas av konkurs om DSB får köra tåg till Göteborg och Kalmar. Det påståendet sägs få stöd i en rapport som amerikanska Boston Consulting Group gjort åt näringsdepartementet.  
 
(men hallå där finns det inga betrodda personer i Sverige som kan komma med ett så enkel förslag som att avreglera hela kollektivtrafiken?)  
 
Ulrica Messing har hemligstämplat hela konsultrapporten. (Visar hur orimligt det är med en kollektivtrafik som är så komplex att den måste hemligstämplas)  
 
Ett beslut som Skånetrafiken kräver är att regeringen omprövar:  
–Vi ifrågasätter att ett material som tillmäts betydelse i en för trafikpolitiken viktig fråga inte delges berörda parter, hävdar Bo Nilsson.  
 
Gösta Ahlberg (ännu en medlöpare som gått från GDG till länsbolagen som slösar med skattemedel utan att rodna) Ahlberg och Nilsson skriver nu till näringsdepartementet att de tycker att det är anmärkningsvärt att ”ett material som tillmäts betydelse i en för trafikpolitiken viktig fråga inte delges de berörda parterna”.  
 
Samtidigt som denna såpopera pågår vilken betalas fullt ut av skattebetalarna är det snart dags för trafikstarten på miljardslöseriet Botniabanan, men ingen operatör vill köra någon trafik, det bär sig inte eftersom underlaget saknas, och inte kan man ersätta någon större mängd busstrafik heller, tågen stannar ju bara i Städerna och pendlandet sker ju från landet till staden...  
Med en tiondel av vad banan kostat kunde man ha fått busstrafik var 15:e minut mellan Sundsvall-Luleå i 100 år, med nolltaxa. (Enligt en insändare nedan ”dags att lägga ned Rikstrafiken”?)  
 
Det finns bara ett råd, avveckla monopolet, avskaffa länsbolagen, inför ett fritt företagande.  
 
En gnutta glädje är att båda facktidningar inom branschen alltmer börja inser att det inte finns någon reträtt, bägge tidningar börja utifrån olika aspekter ta upp monopolets negativa inflytande, kanske det når fram till politiken en dag så att en förändring är möjlig.  
 
Det måste till radikala åtgärder, dessa kan genomföras i etapper, målsättningen måste vara full konkurrens om varje resenär i ett samhälle baserat fri etablering.  
Först då kan branschen bli marknadsorienterat!  
Och då lär det finnas ”nyhetsstoff” som fyller mer än 2 tidningar!  
 

 
 
1)  
 
Branschen som saknar marknadsorientering  
 
Svensk kollektivtrafik saknar marknadsorientering anser Lars-Börje Björfjäll, vd för Göteborgs Spårvägar kan man läsa på nättidningen http://www.rt-forum.com  
Den tidigare chefen för Hallandstrafiken anser också att operatörerna måste få en betydligt större frihet på marknaden.  
"Kollektivtrafiken förlorar hela tiden marknadsandelar. Vilken annan bransch skulle acceptera en sådan utveckling utan att ta i med hårdhandskarna", frågar han.  
 
Toni kommentar: hur detta skall gå till i en näring som är kuvad, består av lydmänniskor eftersom alla övriga praktisk taget lämnat branschen, denna tanke har väl aldrig slagit denne Björfjäll?  
I Busstidningens nättidning kan man läsa: http://www.busstidningen.se/dagens.html  
”Lindex modekänsla” - och företaget vill på detta sätt få ”en starkare modeprofil  
Emma ska lyfta ”Lindex modekänsla” - och företaget vill på detta sätt få ”en starkare modeprofil”. Inte så dumt tänkt - tror jag (det är vad Bjarne skriver)...  
Jag är ofta avundsjuk på andra branscher (än buss- och kollektivtrafiken) för att de har så mycket lättare (?) att marknadsföra sina produkter-tjänster. Beror detta bara på att jag tänker för begränsat? Har för smal fantasi -eller är jag för mycket indoktrinerad av buss- och kollektivtrafikens obenägenhet, ovillighet, att företa sig något - oväntat...  
 
Toni kommenterar: Det handlar om orsak och verkan, när marknadsanpassning, kampen om kunder inte finns, där ett 20 tal personer inom en hel bransch bestämmer över vad kunden SKALL få, något hela folket tvingas betalar via skattsedeln vad 20% i bästa fall utnyttjar då har man inte rätt att förvänta sig något annat än de som finns i branschen har som sitt främsta mål att vara tillaggs, kröka rygg, allt annat vore livsfarligt för den egna verksamheten.  
Därför blir det inte tal om Lindex, H&M, IKEA. VOLVO, SAAB och alla andra tusentals verksamheter som gnuggar sina geniknölar dag som natt hur man kan vinna kunden till just deras produkt.  
Den svenska modellen av kollektivtrafiken består av ryggdunkare och politiker som har det som sin utkomst att slå blå dunster i regeringen för att få mer pengar till en lekstuga ingen behöver eller efterfrågar.  
 

 
 
2)  
 
Den privata bussbranschen är den bättre än den kollektiv styrda?  
 
http://www.bussresa.com Texten är tagen från deras hemsida, Bussresa.com skapades på ett papper hösten -02. Det var Emil Boman som då fick idén till detta projekt. När själva projektidén var klar och utskriven så frågades det runt lite på olika webbyråer om priser på att göra detta. Det visade sig nästan direkt att det var alldeles för dyrt att utveckla på detta sätt. I stället fick Boman kontakt med Roland Johansson i början av 2003 som i detta läge hade webbproduktion som ett intresse. Johansson satt och knepade och knåpade med detta projekt i 3 månader.  
 
1 april -03 registrerades domänen bussresa.com och hemsidan lades upp på en server i Östersund. Johansson jobbade med att utveckla bussresa.com månad efter månad tillsammans med Boman. Boman kom med dem flesta idéerna och Johansson gjorde så gott han kunde för att förverkliga dem.  
 
1 mars -04 drog sig Johansson ut projektet p.g.a. tidsbrist. I stället för Johansson tog då Daniel Persson från DMD PAGE-UP över Johanssons del och ansvaret över den tekniska delen av bussresa.com  
Projektledare Emil Boman  
http://www.bussresa.com  
 
Toni kommenterar:  
Här sitter det ett par engagerade ungdomar och bygger upp en avancerad webbsite http://www.bussresa.com som kunde vara ett starkt verktyg för bussresebranschen.  
 
Emil och partners har inte tagit betalt av branschen, man har inte erhållit stöd från BR fast där sitter det folk från tidigare BRA med uppgift att förbättra livet för bussresearrangörerna.  
Jag har skrivit om deras förehavande många gånger, konsten att inte göra ett smack, sätta sig på centrala positioner i branschen för vilket ändamål?  
 
Varför röstas dessa inte bort? Ersätts med folk som har en stuns av vyer och ser helheten i branschen och inte enbart snäva egen intressen. Men då måste man faktisk agera och göra rent hus, eller finns det ingen tillväxt av nytt folk med nytt blod? Valberedning finns den eller är den korrumperat genom vänskapsband där helheten går förlorat?  
 
Denna del av bussbranschen har inget att göra med kollektivtrafikföretagen, denna del av branschen är konkurrensutsatt som kräver mod och entreprenörsanda.  
 
Denna del av branschen kunde vara ett lysande undantag och visar att det sjuder och utvecklas, men vad finner man, nästan lika många tröttnissar som präglar hela branschen.  
 
När branschens företrädare inte sluter upp kring innovativa personer som Emil och partners samtidigt som det inte finns alternativ är det ett underbetyg på alla.  
 
Inte föga förvånande saknas företagen som satt sig i BR:s styrelse vilka inte deltar i Bussresa.com, varför? Vad har man att förlora, däremot finns det väl en smärtgräns för Emil och grabbarna hur långt man skall sträcka sig att bygga och underhålla en site för branschen när företrädarna inte visar omdöme att sluta upp?  
 
Det finns ett fåtal lysande undantag, dessa företag listar jag här som stöttar bussbranschens första gemensamma site:  
Almgrens Buss, Baltic ExpressBuss AB, Bromölla Buss, Brunossons Resor, Euro Rider Bussresor AB, Europa Direkt, Forsbergs Buss AB, GB Buss, Grimslövsbuss AB, Gruppresor AB, Gustafssons Buss AB, Hansa Resor AB, JBF Trafik AB, Lamberths Bilstationer AB, Nöjesbilletten, Ramkvillabuss AB, ReseMakar´n, Rolfs Flyg o Buss, Sven Carlsson Trafik AB, Tore Jönsson ReseService, V.Strö Busstrafik, Vårgårdabuss AB, Åbergs Resor.  
 
Det skall påpekas att siten bussresa.com kan förbättras, detta kan man dock endast göra om det finns ett aktivt utbyte mellan företagen som erbjuder sina tjänster och Emil med partners.  
 
Man kan fila ständigt på en site det är fördelen mot en broschyr, eller tidning, är den tryckt så har man med alla fel, på Internet kan man redigera och förbättra fortlöpande.  
 
Om grabbarna inte skall tappa sugen, så bör du som driver verksamhet ta dig en ordentlig funderare på varför du inte är med och stötta upp branschens första verkliga initiativ.  
 
(jag har inte haft kontakt med Emil Boman, utan det är min spontana reaktion efter att jag var inne på siten och klickade runt, en bra site som kan bli bättre om det fanns fler som lanserade sina produkter)  
 

 
 
3)  
 
Insändare:  
Dags att avveckla Rikstrafiken?  
 
"Numera ska ju myndigheten (Rikstrafiken) ha en ledning som inte är politiskt tillsatt och vad passar då bättre än att angripa det absolut största trafikavtalet, Gotlandstrafiken", skriver Lasse Ödlund.  
 
Dags att avveckla Rikstrafiken?
 
Rikstrafiken har stadsmakternas uppdrag att upphandla kollektivtrafik av interregional betydelse.  
 
På vilket sätt detta sker kan man följa genom att titta på Rikstrafikens redovisningar av sina avtal (där Gotlandstrafikens siffror inte är offentliga). Då blir man ju minst sagt upprörd över subventionerna till flygtrafiken i Övre Norrland, Luleå-Pajala 4696-3425:-/resa och en kabinfaktor på i genomsnitt under 20%, Sveg-Arlanda 1600:-/resa och ca 25% i kabinfaktor.  
 
På annan plats kan man läsa att kabinfaktorn aldrig får understiga 35%, då ska turutbudet minskas. Trots detta har samtliga flyglinjer utom Gällivare-Arlanda under tre år inte lyckats nå ens 25-28% i genomsnitt, när man betänker att de på många håll rör sig om plan med 10-15 passagerare är trafikarbetet/tur i många fall under 3 passagerare. Vissa linjer har under flera kvartal i rad haft en så låg kabinfaktor på 10-15 %.  
 
Att minska turutbudet på sådana linjer (där alternativa resemöjligheter trots allt finns) borde givetvis vara Rikstrafikens mål nummer 1, allrahelst när beläggningen inte uppfyller kraven på fortsatt stöd.  
 
Flyglinjen Luleå-Pajala (som kan räknas som länstrafik) hade 2003 2478 resor, en kabinfaktor på 15% och en total subventionering på 2487 resor x 4696:- dvs 11.679.000:-, flyglinjen Arlanda-Sveg hade 4582 resor, en kabinfaktor på 28% och en total subventionering på 4582 resor + 1700:- dvs 7.789.000:-.  
 
Och så fortsätter det linje efter linje. Hur stor kabinfaktor har Gotlandstrafiken tro? Och hur stor subvention/resa?  
 
Att Rikstrafikens tidigare ledning visat stor inkompetens när man tecknat trafikavtalen är ju ingen hemlighet, de flesta som varit inblandade oavsett landsända och trafikslag kan vittna om detta. Numera ska ju myndigheten ha en ledning som inte är politiskt tillsatt och vad passar då bättre än att angripa det absolut största trafikavtalet, Gotlandstrafiken. Indragningar här ger ju stora besparingar och förargar inte lokalpolitiker i Norrlands inland.  
 
Snart är det dags för trafikstarten på miljardslöseriet Botniabanan, men ingen operatör vill köra någon trafik, det bär sig inte eftersom underlaget saknas, och inte kan man ersätta någon större mängd busstrafik heller, tågen stannar ju bara i Städerna och pendlandet sker ju från landet till staden...  
Med en tiondel av vad banan kostat kunde man fått busstrafik var 15:e minut mellan Sundsvall-Luleå i 100 år, med nolltaxa.  
 
Av Lasse Ödlund, Eksta (Gotland)  
 

 
 
4)  
 
Hård strid om sydsvenska tåg  
 
hela artikeln kan du läsa om på siten http://www.rt-forum.com  
 
Kampen hårdnar alltmer om tågtrafiken i södra Sverige. Bakgrunden är upphandlingen av dels de skånska pendeltågen, Pågatågen, dels upphandlingen av Öresundstågstrafiken (bilden).  
 
SJ vill hindra de danska statsbanorna, DSB, att delta i upphandlingen och har redan nu meddelat att om DSB vinner trafiken kommer SJ att överklaga, SJ har också vänt sig till infrastrukturminister Ulrica Messing för att hindra DSB från att konkurrera om svensk tågtrafik, eftersom SJ anser att DSB får otillåtet statligt stöd.  
”Inte alls”, anser DSB, som nu har krävt ett möte med Messing för att förklara hur DSB:s ekonomi ser ut. I ett brev till Messing skriver DSB att ”alla förbindelser mellan DSB och våra dotterbolag sker på kommersiella villkor”.  
Samtidigt protesterar länstrafikbolaget i Skåne, Skånetrafiken, mot SJ:s försök att stoppa DSB.  
 
I ett brev till Näringsdepartementet skriver Skånetrafikens chef Gösta Ahlberg och styrelseordföranden Bo Nilsson att SJ:s agerande är ”föga affärsmässigt”.  
 

 
 
5)  
 
"Jag gör det som behövs, och inte det som är beordrat."  
 
 
En totalt otänkbar åtgärd för svensk trafikplanering?  
 
Trafikljus och vägskyltar i överflöd har gjort trafiken osäkrare. Så resonerade man i den holländska staden Drachten med 50 000 invånare och beslöt att ta bort de flesta och överlåta till trafikanternas eget omdöme att ta sig fram.  
 
Hela artikeln finner du på denna site: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1159&a=463411  
 
Man kan fråga sig om detta uppror mot trafikljus och andra signaler blivit av utan Hans Mondermann. Han är trafikingenjör för hela provinsen Friesland, men bor i Drachten. Han tyckte länge att trafiksituationen var på väg åt fel håll. Det sattes upp fler och fler skyltar, men antalet särskilt olycksdrabbade platser ökade trots det. Grönt ljus uppfattades som en rättighet att köra för fullt fram till nästa stopp - och ryckighet och hetsighet framkallade olyckor.  
 
Kanske var det delvis skyltarnas fel att man inte såg upp tillräckligt? Budskapen blev så många, så man inte kunde hålla reda på dem alla, och ännu mindre hann man se vart andra trafikanter var på väg och vad de ville. Han slogs länge för sin idé om den trafiksignalfria staden. Till slut fick han med sig borgmästaren och de fyra viktiga åldermännen i stadens styrelse.  
 
- Hatar ni bilar, frågade reportern från Brasilien i hopp om att få ett utmanande ja till svar. Men nej, man hatar inte bilar i Drachten. Man vill bara få deras förare att bete sig ansvarsfullt:  
 
- Om man behandlar folk som åsnor, då beter de sig också som åsnor, säger Kerkstra. Men ger man dem ansvar, så beter de sig nästan alltid som vuxna människor.  
 
Antalet olyckor har som nämnts sjunkit drastiskt, och olyckorna med personskador har gått ner till noll:  
 

 
 
6)  
 
Pippi Långstrump fyller 60 år!  
 
Astrid Lindgren succé saga om Pippi Långstrump fyllde den 13 september 60 år  
Jessica Bab Bonde från förlaget Rabén & Sjögren fyllde många spaltkilometer i veckan som gått när hon blev intervjuat av en hel världspress efter att Pippi kom till 1945 och startade sitt segertåg över världen, i bokform liksom på film. http://www.astrid-lindgren.com  
 
Synd bara att Astrid Lindgrens temapark eller vad den kan kallas inte blivit barnens ”vallfartsort” från hela världen. http://www.alv.se  
 
Inte ens 60 årsdagen hedrar man något man däremot gör i stora delar av världen.  
Detta rår dock varken PIPPI eller Astrid Lindgren för, utan ett Turistråd utan styrning, amatörer till chefer som arbetat med projektet i Vimmerby, som alltid saknas en större vision och ängslan att ta till sig kunskap utifrån. Från en värld som dyrkar Pippi och hennes äventyr med förlag och andra som kunnat bidra med kunskap och reklam, Nej Tack vi är bäst!.  
 
Istället har jantelagen och snäva egen intressen satt sig över.  
Då lyckas man även att misslyckas med världens i särklass största ”Sverige produkt” som tillsammans med IKEA har format en hel värld och dess syn på den gedigna svenskheten!  
 

 
 
7)  
 
USA sjömännens fackföreningsboss satt i fängelse!  
 
Michael McKay 58, American Maritime Officers (AMO) en heltrevlig person som regerade från en tidigare av flottan ägt försvarsanläggning i Maryland, som heter duga med konferensanläggningar, hotell, rekreationsanläggning, en hel liten stad beläget vid havet med parker där Drottningholm slottspark framstår står som ”fnuttig”, här regerade Michael ohotat i årtionden tillsammans med brodern Robert McKay, 55 som var ekonomichef inom AMO. Vidare är AMO, Phillip Ciccarelli, 64, och förre detta AMO James Lynch, 55, arresterade för medhjälp att tagit för sig ur fackföreningens kassakista.  
 
Jag lärde känna ”bossarna” då vi hade en betydande kryssningsverksamhet i USA, det var trivsamma förhandlingar med folk som visserligen bedrev Amerikansk inrikespolitik men i sak var bra ”pöjkar” att ha att göra med.  
 
Synd att frestelsen tydligen blev för stor där det är svårt att hålla isär egna och medlemmarnas pengar.  
 

 
 
8)  
 
Skicklig lobbing lönar sig!  
 
Svensk sjömansfack och redare har fått igenom skattefrihet för svenska sjömän!  
 
Regeringen beslutade på torsdagen den 15:e sept om en lagrådsremiss om ändringar i inkomstskatten för sjömän.  
I dag gynnas svenska redare i förhållande till utländska redare när det gäller inkomstbeskattningen. Anledningen är att den regel om skattefrihet som under vissa förutsättningar gäller för svenska sjömän endast gäller vid anställning hos svenska redare.  
 
I lagrådsremissen föreslås därför att inkomst från anställning ombord hos en arbetsgivare som hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska kvalificera för skattefrihet. Svenska sjömän kan därmed ta anställning hos alla redare som är etablerade inom EES utan att bli skattskyldiga för inkomsten.  
 
Toni kommenterar:  
Vad säger man om detta? Grattis och där ser man vad effektiv lobby arbete kan leda till!  
I ett Sverige där man talar om likhet inför lagen, inga särregler, lika skatt för alla.  
 

 
 
9)  
 
KONKURRENSMYNDIGHET HÖJER VARNINGSFINGER MOT COLOR LINE  
 
Norges största färjerederi Color Line har mottagit en officiell varning från Konkurransetilsynet som granskat rederiets nya linje från Bergen/Stavanger till Hirtshals. Linjen är en direkt konkurrent till Fjord Line som anmält Color Line till myndigheten. Det Bergenbaserade rederiet hävdar att Color Line underprissätter biljetterna med NOK 100 miljoner per år.  
 
Konkurransetilsynet har visserligen inte hittat något fog för detta vid sin revision, men man kräver nu att få tillgång till Color Lines räkenskaper för linjen på månatlig basis för att säkerställa att rederiet inte missbrukar sin dominerande ställning. Linjen etablerades den 27 april när "Prinsesse Ragnhild" sattes in i trafiken och Fjord Line lämnade in sin anmälan den 3 maj.  
 

 
 
10)  
 
Mer lobbing, NYTT HOPP FÖR REDERISTÖD I ESTLAND  
 
Det finns ett behov av statligt rederistöd i Estland och regeringen kommer att dra nytta av grannländernas olika erfarenheter av sina stödsystem. Det var budskapet från Estlands närings- och kommunikationsminister Edgar Savisaar vid det baltiska transportministermötet i Riga den 9 september. Regeringen har tidigare varit kallsinnig i frågan trots att de flesta estniska rederier - med undantag för Tallink och Saaremaa Shipping Company som valt att flagga ut stora delar av sin flotta.  
 
Eftersom Sverige ger bidrag till den svenska sjöfarten har Estland hittat argument frö att stötta upp fartyg under Estnisk flagga. Är det någon som minns svensk fackförenings agerande mot Estniska byggarbetare som arbetade i Sverige?  
 

 
 
11)  
 
Såpoperan I Tallink fortsättning:  
 
Ain Hanschmidt, tidigare VD för SEB Eesti Ühispank som anklagas av Estlands Centralbank för att skaffat sig ett starkt inflytande över Tallink koncernen genom köp av aktier i moderbolaget till ett underpris samtidigt som han lämnat i egenskap av VD för banken för branschen ovanligt förmånliga lån till Tallink.  
 
Nu har även tidigare vice VD:n för SEB Ühispank Andres Lipstok dragits in som skall ha kommit över på samma sätt ”förmåns aktier” i Haapsalu HMR som äger hotell, badhus samt aktier i moderbolaget för Tallink.  
 
Det har nu blivit politik och nu går oppositionspartiet ut med att Eesti Pank som är chefen för Estlands Riksbank berikat sig under senare delen av 90 talet i Tallink när han satt som ordförande för Tallink koncernen.  
 
Svenska SEB banken har gjort egna undersökningar och finner inga oegentligheter! Den estniska AFFÄRSTIDNINGEN Business daily Äripäev påpekar dock att den svenska SEB rapporten har missat två väsentliga frågor, 1), Estnisk lag förbjöd fram till 1999 att en bank ordförande kunde lämna lån till ett företag i vilket denne hade betydande ägareintressen. 2) I boksluten för SEB Ühispank 1997 – 1999 framgår att  
 
Enn Pant, Tallinks tidigare styrelseordförande och huvudägare ägde en betydande del av banken SEB Ühispank där ”dåvarande” vännen Ain Hanschmidt var VD.  
 
Svenska SEB banken kan inte finna att tidigare VD för SEB Ühispank Ain Hanschmidt har lämnat ovanligt förmånliga lån till Tallink i vilket bolag han nu finns som huvudägare.  
 
Det kanske inte är så konstigt att svenska SEB banken helst inte vill ta del av de lagar som gäller och gällde eftersom affären håller på att utveckla sig till en jätteskandal där svenska SEB banken alltmer dras in.  
Fortsättning lär följa……  
 

 
 
11b)  
 
Silja lines nuvarande ägare Sea Container, London har satt ut hela Silja line till försäljning. (Information om Sea Container en spännande koncern) http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=728  
 
För den minnesgode läsaren av detta Newsletter har jag tidigare skrivit om Silja Lines ekonomiska djupdykning som lett till ett par uppretade mail från ansvarigt håll på Silja Line. Att folk inte kan skilja på sifferlekar till statistik och verklighet är inte helt ovanligt inom rese och turistindustrin.  
 
Silja line har under flera år gått med förluster som man noga sopat under mattan genom ett trixande i boksluten. Nu har sanningen kommit ikapp och det behövs nytt kapital som inte finns då Sea Container´s huvudägare James Sherwood inte kasta goda pengar efter dåliga pengar. Bytet av chefer inom Silja har varit ett sista halmstrå som inte gett resultat eftersom hela marknaden lider av överkapacitet och Silja främst av många års misskötsel.  
 
Silja är ”fånge” med sina fartyg i Östersjön, det är bara ett fåtal som kan säljas på världsmarknaden resten är bunden till Östersjön där man kör med olika dispenser.  
 
Siljas störste långivare är SEB banken i Sverige, Tallinks störste långivare är Estniska SEB banken med kapital i ryggen från svenska SEB. Såpoperan inom Tallink koncernen har du kunnat följa i detta Newsletter, det kan bli en snabb fortsättning när svenska SEB banken tillsammans med Sea Container gör rent hus och lämnar över verksamheten till Tallink?  
 
Sea Container har tröttnat på alla fantastiska prognoser som ledningen i Silja prognostisera där verkligheten är en helt annan, nu har bolaget dessutom ennegativ cash flow som inte gör saken enklare.  
 
SEB banken befinner sig nu i ett läge där man tvingas till åtgärder då fartygen är belånade till belopp som inte motsvara ett verklig andrahandsvärde.  
 
Räkna med att Tallink får ta över sorgebarnet Silja som en gång var den okrönta drottningen på Östersjön som genom en konsekvent misskötsel de senaste 10 åren nu närmast är konkursfärdig!  
 

 
 
11 c)  
 
Silja lines Finnjet som ligger i malpåse skall enligt Lloyds List idag med ”jetfart” till New Orleans och fungera som logement fartyg. Amerikanarna kommer få en chock när man ser de pytte små hytterna när en person skall klä om måste partner lämnar hytten och så ser merparten ut av alla hytter. I bästa fall kan dessa fungera som enkelhytter för arbetarna som skall återuppbygga New Orleans.  
 
Det blir en kostsam resa över Atlanten då fartyget inte har erforderliga certifikat och med höststormar med vågor upp till 20-30 meter blir det en utmaning som heter duga eller så väljer man rutten via Kanarieöarna och nära ekvatorn som alltid är en lugn resa för att sedan fara utefter den sydamerikanska kusten upp till Mexikanska golfen.  
 
För Silja line är detta säkerligen en räddningsplanka i nöden, man kan också utgå ifrån att Finnjet därmed är borta från Europa. Men det kan bli ett ekonomiskt äventyr med amerikanska skadeståndslagar ifall fartyget inte håller måttet där man skall stå sida vid sida med Carneval Cruise line jättekryssare som redan finns på plats och med en helt annan bostadsstandard.  
 
Vi lär få höra mer om detta spektakel ifall det överhuvudtaget blir av med en resa?  
 

 
 
12)  
 
Connex NY stor redare?  
 
I dagarna fick jag veta att Connex förhandla med Franska Staten att ta over det problemfyllda statliga färjerederiet SNCM som liksom svenska Gotlandsbolaget har monopoltrafik där SNCM trafikera till Korsika och andra platser.  
 
Kan Connex lyckas med denna ”kupp” har man kunskap att gå med i den nya budgivningen för Gotlandstrafiken som Rikstrafiken snart skall upphandla.  
 
Spännande tider för Connex som kanske snart upptäcker en lång mer lönsam verksamhet än att ”puttrar” omkring med bussar för länsbolagen när en av världens mest lönsamma färjetrafik mellan Nynäshamn och Visby på nytt skall upphandlas!  
 
Det blir spännande och se vad som kommer att hända!  
 

 
 
13)  
 
G8-mötets medlemsländer skall nu stuva om Kyoto-protokollet,  
H2-Nytt 50902  
 
Som var mer ett skämt för politiker. Dagens Växthuseffekt på samhällsekonomin kräver 6-8 gånger Kyotoprotokollets beslutade värden för att få jorden i balans. G8-länderna är alla med i IPHE, vilket gör att infrastrukturen är känd inför mötet 1/11.  
 
Olof Tegström med vänner ger Dig hela ingångsbilden för världens infrastruktur på vätgas som ersättningsbränsle för OLJA och Bensin. Häng med i utvecklingen = ny prenumerationsperiod kostar 150 kr i medlemsavgift.  
Insättes på pg:618 9436-6  
Sv. Vätgasförening AK/O.T.  
 

 
 
Det kom ett mail!  
 
Hej Toni,  
Mny tks för dina veckobrev – så ock dagens! Kul [& bra] att du tar upp Riksbankens guldförsäljning!  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=731&show=731  
Frågade deFacto hos RB i förra veckan orsaken till att man i januari i år sålde 15 ton – plus de nu ytterligare 10 tonnen.. Jo men visst är statens finanser välskötta…  
 
Såg oxo under pkt 8 att du använde rubricerat uttryck.  
Tips: Shit just doesn’t happen ! It always comes from an asshole !  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
Ring till mig gratis med Skype: tonischonfelder  
För att ringa gratis ladda ned http://www.skype.com det tar mindre än en minut.  
 

 
 
PS  
Lägre pris för hyrbil i Spanien, kolla in min site,  
http://www.eurocasacar.co.uk  
eller  
http://www.eurocascar.com  
 
från en av Spaniens största biluthyrare med 24.000 bilar. Varför så lågt pris? Vi har den 3:e generationen av en helautomatisk bokningsite som fungera 24 timmar alla dagar året om med svar inom 1 minut.  
 
Biluthyrning i hela Världen!  
EuroCasaCar har 2 andra siter http://www.telluscar.com samt http://www.telluscar2.com Där vi med partners i England respektive Irland förmedlar bilar i hela världen inklusive att hyra bil i Sverige samt till Kanarieöarna, Madrid, Barcelona och flera hundra andra orter i Spanien. Mest populär just nu är att boka bil i USA, England samt i Frankrike på dessa 2 siter. Det lönar sig i vart fall att jämföra!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.