Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter Varning Schönfelder nr 36 den 1 december 2006  
Mot korruption, vänskapskorruptionen, maktmissbruk och slöseriet med skattemedel  
 
Jag har valt en personlig, oftast kontroversiellt prägel på det som skrivs, helt medvetet.  
 


 
 
1)  
 
Scania chefen och "Blitzkrig”
 
 
Peppe Engberg på Dagens PS om Scania:  
Varför sa Scaniachefen Östling som han sa? Förståsigpåarna har ägnat hela morgonen åt att hitta de rationella argumenten bakom förolämpningarna om tyskarnas läggning i allmänhet och fallenhet för "Blitzkrig" i synnerhet. Jag tror att man går över ån efter vatten.  
 
Jag tror att Scaniachefen helt enkelt öppnade munnen utan att koppla in hjärnan. Förmodligen begick han även ett annat misstag som stora män ofta gör: Han underskattade "lilla" TV8:s genomslag när han i Finansnytt sa vad han tänkte.  
 
Karln har helt enkelt fördomar om tyskar. Hade en politiker formulerat sig som Leif Östling hade han fått kräla i stoftet.  
 
Nu var det en överbetald direktör, som är arg för att en före detta kompis försökte lägga beslag på hans koja i den gemensamma skogen. Då kallar de stora medierna in ledarskapspsykologer och managementkonsulter för att uttyda dumhetens tomma inre.  
 
Korkat sagt, Östling! Att många andra svenskar tyckte att ditt skitsnack var käckt visar bara hur lätt förklädd storsvenskheten är.  
 
http://www.dagensps.se/article.aspx?articleID=23165&categID=41  
 

 
 
2)  
 
Fullständiga reglerna om ”nya” miljözonerna, som nu är färdigjusterade och blir lag.  
 
Se PDF fil här: http://www.toni-schonfelder.com/pdf/061208.pdf  
 
I samma författningsändring ligger ändrade regler om bilbälten enligt ett EG-direktiv
 
Klicka på denna länk och du får hela lagtexten vad som gäller för dom ”nya” miljözonerna som tidigare varit olagliga nu blir svensk lag  
 

 
 
3)  
 
Fundera du på att ge bort jul presenter ha i minnet det får kosta max 400 kronor
 
 
Julen närmar sig med stora steg och många företagare funderar över vilken julgåva de ska ge sina anställda. Skatteverket påminner därför om vilka regler som gäller: om man vill ge en skattefri julklapp så får den vara värd maximalt 400 kronor. Den får inte heller delas ut i form av pengar, check eller postväxel. Däremot så är presentkort okej.  
 
En kul present till folk som redan har allt är ett abonnemang:  
 
Grönköpings Veckoblad 5 nr (½ år)  
http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=60&kampanj=060324  
Jag tecknar en halvårsprenumeration på Grönköpings Veckoblad (5 nr) för 179:-  
 
Aktuella artiklar:  
Fläckfria politiker upprör!  
http://www.gronkoping.nu/index.php?action=las_text&id=1164714909  
Icke mindre än två politiker i Grönköping ha, helt oberoende av varandra, visat sig ha helt fläckfria bakgrunder vad avser inbetalning av svarta licenser m.m. sådant. Nu anklagas de båda för illojal konkurrens av övriga i Grönköping verkande politiker, vilka s.d.h. visat sig vara lite mer som folk är mest i detta avseende.  
 
Hållna löften upprör stadsråd!  
http://www.gronkoping.nu/index.php?action=las_text&id=1164715465  
Nu går hr stadsrådet Joel Eriksson (s) till frontalangrepp mot den borgerliga regeringen. Hr Eriksson menar att borgarna sviker väljarnas förtroende genom att – tvärtemot den vedertagna traditionen – helt själviskt välja att hålla sina vallöften om a-kassan. Borgarna har inget att skylla på eftersom de haft hela två år på sig att förbereda reträtten från givna löften, betonar hr Eriksson (s).  
 

 
 
4)  
 
Vill man inte skaffa sig ett abonnemang från Grönköping kan man vara medlem i Bussförbundet BR ungefär sak samma som jag i vart fall uppfattar föreningen, skillnaden består bara i att det kostar mer.  
 
BR är en papperstiger som aldrig förmått att leda eller lobba framgångsrik branschen.  
Bristen på ansvarskänsla och en klar målsättning sipprar igenom hela förbundet.  
Man skulle enklast kunna beskriva förbundets gradvisa förfall till en så kallad soft förening för närmast sörjande, ett mjukt förbund som inte längre förmår utföra sitt uppdrag att värna om medlemmarnas bästa där snart hälften av medlemmarna gått i konkurs och resterande med få undantag lever på en smal avsats där minsta ekonomisk förändring är ett hot mot existensen. Läs mer om ekonomin om tillståndet i den svenska bussnäringen i nya numret  
http://www.busstidningen.se nr 10 som utkommer den 15 december 06.  
 
När folket i ett förbund blir kitsliga och kränkta för att dom granska eller för all del med rätta angrips är detta ett svar på att allt inte står rätt till samt en avsaknad av hur demokratin fungera.  
 
Vi behöver återupprätta det demokratiska bygge som en gång gav hela landet välstånd och vi behöver ett starkt förbund (BR) som kan dra en gräns mellan den privata näringens bekymmer och den som orsakas av länsbolagen som driver sina verksamheter utan granskning eller insyn på bekostnad av skattebetalarna. Världens högsta skatter räcker inte för att mätta länsbolagens ambitioner där man tappat ansvarskänslan mellan satsat krona och på vilket sätt det ökar servicegraden samt komforten.  
 
Förfallet har pågått under de senaste 20 åren. En viktig orsak är att förbundet BR är grogrunden till vänskapskorruption där inte branschens bästa står för ögonen utan att vara kompis i alla lägen varför valberedningen är en del av spelet där det tillsätts folk som är medlöpare till maximerad gräns av anpassbarhet.  
 
Därför har Sveriges kollektivtrafik och bussbranschen tappat mycket kompetens och styrkraft och inte minst förlorat de etiska värderingar som styrandet måste grundas i. Förbundet sysslar med cykelställfrågor men aldrig med reformer som regeringen får ta del hur dom privata bolagens dagliga problem ter sig och vad monopolet har förorsakat Sverige och dess skattebetalare, varför en privatisering är att föredra framför ett monopol och de besparingar som finns att göra.  
 
Staten eller landstingen är inte ett företag som drivs av konkurrens utan är båda ett monopol som skall drivas av höga ideal och stora krav på god kvalitet. Så var tanken! BR är inget monopol och var idealen finns, tja dom lär man får leta efter. Däremot är man på hugget när det gäller att reglera och lägga sig platt för snart sagt alla myndigheter.  
 
Staten är till för att göra det som den privata sektorn inte gör. Detta är reglerat i lag.  
Men det finns ingenting som säger att svenska trafikföretag inte kan sköta en bättre kollektivtrafik i fri konkurrens till en avsevärd lägre kostnad.  
 
Staten bryter sålunda mot sin egen lag eftersom kollektivtrafiken kan skötas enklare och bättre av den privata företagen. Man skall ständigt tala om för regeringen att man bryter mot lagen! Jodå jag vet att detta är tio nummer för stort för BR, bättre med sidvindsfrågor.  
 
När man införde länsbolagsreformen hade man en klar intention, små verksamheter under landstingens kontroll skulle samordna den kollektiva trafiken i länet och ge medborgarna en tillfredsställande trafikförsörjning till ett lägre pris. Så snart lagen var på plats slogs olika kommuner om var dom nya bolagen i respektive län skulle få sina säten, Överkalix och Lycksele är några av vinnare. En god tanke fram till dess den skall omsättas i praktiken då blir allt ett politiskt svammel som kan rättfärdiga vad som helst.  
 
Resultatet har blivit att en hel näring kvävs bokstavligen till döds, det är tjänstemän med föga kontakt till verkligheten som bestämmer vilken trafik som Svensson skall få. Det har bildats en mängd företag som suger sig fast i bidragssvängen alla beroende av 15 huvudmäns godtycke, med ett sådant system tystar man demokratin och den fria konkurrensen. Ett ansvarsfullt och fungerande BR hade i ett tidigt stadium kunnat begränsa skadan och floran av bidragstagare eller i vart fall kunnat ta på sig rollen att granska länsbolagen flera gånger per år och därmed tagit fram till ytan alla avarter.  
 
Sverige införde med kollektivtrafiken på mitten av 80 talet en planhushållning samtidigt som stora delar av världen går den motsatta vägen. Och BR applåderade för planhushållningens införande, då samma ”gubbvälde” som gjorde det finns kvar i branschen än idag alla representerade i BR. Ett helt gäng som enbart lever på bidrag och därmed är tystade för alltid, kan dom verkligen vara de rätta personerna att företräda branschen?  
 
Att marknaden själv kan skapa en efterstyrd trafik, denna insikt har försvunnit med politiseringen av statssekreterare och tillsättning av verkschefer på politiska grunder. BR har inte lyckats och det är tveksamt om man ens har försökt med att i ett tidigt skede påtalar vad konsekvenserna kommer att bli. (Det har dom inte jag var med då)  
 
De högsta tjänstemännen i landstingen, i regeringskansliet ska arbeta sakligt och opartiskt. Det går knappast att underskatta betydelsen av den sammanhållande kraft de har i andra länder som vi dock saknar i Sverige där politiska medlöpare får alla positioner. Den svenska regeringen skulle själv vinna på att tillsätta de kunnigaste som departementschefer eftersom underlagen för beslut skulle bli bättre. Hade man gjort detta hade länsbolagen avvecklats för länge sedan som ett misslyckat projekt där tanken var god. De statliga myndigheterna borde ha fått de bäst meriterade cheferna, inte de politiskt lojala. Jag har kritiserat den politiska tillsättningen då den inte är till för medborgarnas bästa utan att infiltrera ett land med flöjeln som utan att tänka följer givna instruktioner uppifrån.  
 
Det värsta av allt är ändå att tillsättningen till alla positioner sker i en sluten krets kring statschefen. Det är oerhört stötande för den svenska öppenheten och måste få allvarliga följder för medborgarnas förtroende. Så här går det inte till i vår omvärld och det anstår inte en rättstat som en parantes och är en förklaring till varför samhället sjunkit in i en bidragsstat med världen högsta skatter som inte räcker utan man dessutom måste låna och skuldsätta (högst i världen per capita) sig för att trixa med statens ekonomi för att klara stabilitetspakten.  
 
BR som förbund och medlemmarnas flathet mot valberedningens tillsättningspolitik är anmärkningsvärt med tanke på att halva landets bussbolag antingen inte längre är medlemmar eller gått i konkurs.  
 
Bussbranschen BR är inte van att bli granskad och vill inte bli granskad men det är inte skäl att låta bli.  
 
Vänskapskorruptionen frodas inom BR som inte leder förbundet framåt, det är inte till gagn för medlemmarna och det är tråkigt för Sverige som land där skattebetalarna blir överdebiterade för en kollektivtrafik som i grunden har spårat ur, tekniskt som ekonomiskt.  
 
Kollektivtrafiken kan inte debatteras i media det är för komplex och leder snabbt in i politiska fällor.  
 
BR hade haft en klar uppgift att få regeringen att inse, avreglera och låt näringen sköta kollektivtrafiken, den störste vinnaren är förmodligen glesbygden där lokala taxiföretag som känner alla i bygden kan skapa en trafik som dagens tjänstemän bara kan drömma om. Ingen skall underskatta den drivkraft som finns hos entreprenörerna det är därför dom är entreprenörer och inte tjänstemän sittandes tryggt bakom skrivbordet där allt är reglerat i detalj med OB tillägg något entreprenören inte ens vet vad det är...  
 
Eftersom BR saknar den självklara uppgiften att skydda den privata näringen mot alla övergrepp som dagligen sker mot enskilda utövare är det viktig att det finns tidningar och personer som vågar sig på att granska och kritisera vad förbundet sysslar med.  
 
När BR intar en attityd där man själv värdera vilka som är vänner eller fiende då har man förlorat omdömet och hur en demokrati fungera.  
 
Den demokratiska grundregeln är att syna och kritisera, ur varje kritik i en rättstat vaskas det fram embryon till förnyelse till något bättre.  
 
En förnyelse har BR aldrig genom gått de sista 60 åren, det gäller istället att lunka fram med frågor som man själv bestämmer som är politisk riktiga, slirpelle taktiken i sin fulländning.  
 
Om frågorna är dom rätta för branschen är oviktig. Med ett tyst BR har näringen kvävs från att ha varit fullt med entreprenörer till en lydstat där alla gör det som förväntas från 15 huvudmän som varken tål kritik eller insyn dom heller. Att BR är allierad med motparten kanske tydligast visar hur illa det är ställt.  
 
Var finns tillväxtbolagen och var finns embryon till nya bolag i branschen?  
 
Var finns bolagen där kapitalmarknaden vill vara med och satsa i?  
Istället handlar det om att bocka djupt, fånge i ett system i ett land i förfall.  
 
”Vi är dödligt rädda att misslyckas i Sverige”  
Svensk Industri stora män, dit räknas Werthén som ofta påpekade att han inte anställer en chef utan att denne varit med om minst 1 konkurs. Först då lär man sig ett och annat.  
 
Jag vill poängtera, visst finns det sjujäkla till buss och taxiföretagare som hittat sin tillvaro både i glesbygden och i storstäderna, dessa bolag har som grund en egen verksamhet som ligger utanför länsbolagens armar. Än så länge. För mig är dessa företagare hjältar i mer än ett avseende, däremot kan man fråga sig varför man inte går in med motioner till årsmöten som kräver en ändring med krav om en anpassning till en utveckling som sker i rasande fart överallt i samhället?  
 
"Maktstrukturer cementeras och nödvändiga förändringar sinkas - i bästa fall”  
”I värsta fall stoppas de helt"
Hela artikeln finns som ledare i denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=782&q=BR%20&ww=strong  
 
Hela världen och branschen befinner sig vid en vändpunkt och inte ett ljud från BR vad man vill och hur vara kan med. Frågan är nog inte oberättigad vet BR ledningen om att det sker förändringar i omvärlden?  
 
Jag drömmer den dag jag skulle kunna förmedla budskapet för kollektivtrafikbranschen att BR efter svåra förehandlingar med regeringen skapat en fond på 10 miljarder kronor som skall späs på årligen med nya 10 miljarder med ett tak på 100 miljarder kronor för att omdana den svenska bussparken till Bränslecell/vätgasdrivna bussar som släpper ut 0 emission.  
 
Finansieringen går till genom att branschen avregleras och statens omedelbara vinst delas varför 10 miljarder tillfaller bussbranschen under kommande 10 år.  
 
Börja i vart fall fundera över varför du fortfarande är medlem i BR? Att förbundet låst fast sig och sedan 50 talet inte förstått att anpassa sig till omvärlden istället drivit frågan att klaga om höga skatter och dålig lönsamhet, och på denna väg fortsätter man utan resultat.  
 
Det behövs antingen ett nytt förbund eller kasta ut Mupparna en gång för alla, alternativt lämnar förbundet med en försämrad ekonomi tvingas dom att fundera i andra banor.  
 
Du har faktisk fortfarande möjligheten själv att bestämma!  
 
Ju fler tidningar och andra figurer dit jag räknas som kritisk granska BR och leverera obekväma sanningar är det en strimma av hopp för demokratin även i denna del av det svenska samhället.  
 
Dagens fråga var ”Är Bussbranschens Riksförbund BR en Papperstiger?” Svaret är ett klart Nej, BR är ingen papperstiger, BR är en liten mes som ibland piper i en värld full av brus där bara dom stora starka hörs och syns.  
 

 
 
5)  
 
Här kommer ett nytt uppslag för BR att ta tag i och vara med! Eller sin vana trogen missar man även detta tillfälle.
 
 
Näringsdepartementet  
 
Regelförenklingar ska ge företagen mer tid för jobb  
 
Ett brett upplagt regelförenklingsarbete drar nu igång inom regeringskansliet. Målet är att minska företagens administrativa kostnader för samtliga statliga regelverk med minst 25 procent fram till hösten 2010.  
 
- Företagen måste kunna lägga mer tid på att skapa jobb, och mindre tid på att fylla i blanketter. Regelförenklingsarbetet är därför centralt för att Sverige skall bli ett av världens bästa länder att starta och driva företag i, säger näringsminister Maud Olofsson.  
 
En viktig del i den processen kommer att vara samråd med näringslivet. Näringsdepartementet kommer att inbjuda representanter för näringslivet till en central samrådsgrupp. Dessutom kommer en del departementet att ha egna samråd med berörda branschorganisationer.  
 
Alla departement har fått i uppdrag att redovisa hur man tänker lägga upp sitt regelförenklingsarbete. Arbetet syftar till att skapa en märkbar förändring i företagens vardag. Departementen ska också identifiera regler på EU-nivå som skulle kunna förenklas för att minska de administrativa kostnaderna för företagen.  
 
I ett första steg till den 19 mars 2007 kommer departementen att redovisa inriktningen av det arbete som man planerar. Redovisningen ska också gälla de myndigheter som departementet ansvarar för. I ett andra steg till i november 2007 skall departementen redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare redovisade åtgärder.  
 
Ett 50-tal myndigheter kommer också att få i uppdrag att bistå Regeringskansliet. Många åtgärder kan vidtas på myndighetsnivå. Det gäller exempelvis förenkling av regler, förenklingar av processen för att följa reglerna, ökat samarbete mellan myndigheter, förbättrad service och tillgänglighet och förkortade handläggningstider.  
 
Regeringen kommer under våren att fatta beslut om en handlingsplan. Handlingsplanen kommer att uppdateras varje år och redovisas i skrivelser från regeringen till riksdagen. Ansvaret för att samordna arbetet ligger på Näringsdepartementet.  
 
Kontakt:  
Frank Nilsson  
Pressekreterare hos Maud Olofsson  
 

 
 
6)  
 
Bengt Hamsten lämnar MAN/Neoplan i Kina!
 
 
Detta sker bara knappa 2 månader där jag skrev Säg Adjö till Kina! Bengt Hamsten. http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=840&q=Bengt%20Hamsten%20&ww=strong Läs min artikel nr 12 på denna länk  
 
Att Bengt Hamsten lämnat posten som chef för MAN Lastbilar och Bussar i Kina må komma som en överraskning för honom, men han är en präktig svensk med svenska värderingar i Kina, ett säkert kort att åka ut ur landet. Bengt Hamsten är gift med en kinesiska varför han kanske får finnas kvar på nåder och andra företag har i Hamsten måhända en god rådgivare om han begripit att Kina är en totalitär stat.  
 
Vid årsskiftet tas posten över av Urs Vollrath, 46.  
 
Tidigare har Bengt Hamsten varit den förste chefen för busstillverkningen i det sammanslagna MAN och Neoplan, dvs Neoman. Innan dess arbetade han för EvoBus, dit han kom från Volvo Bussar.  
 
 

 
 
7)  
 
Insändare: Cityterminalen är ett problem
 
 
Hej Toni !  
 
a) Cityterminalen är ett stort problem som kräver en lösning, börja med att höja tacket till 4 meter så att det går komma in med höga bussar och dubbeldäckare.  
 
Toni kommentar:  
Tacka ytterst Bosse Ringholm för denna fadäs samt planeringsgruppen SJ / SL buss som bygger med statliga pengar en av världens bästa terminaler dit inga privata bussar skulle få köra in och höjderna bestämdes av SJ Ikarus bussar samt SL flygbussar. Det är en superskandal som det är nästintill omöjlig att rätta till då man måste minska tjockleken på betongplattan i tak och botten till en kostnad ingen är beredd att ta. Samtliga ansvarige till denna jätteblunder är i Pension varför Cityterminalen ståtar som ett monument över svensk dumhet i särklass, al a Hallandsåsen men ingen bryr sig och ingen tas till ansvar. Att man byggde lägre än 4 m takhöjd när det samtidigt är lag om att den fria höjden skall vara 4.5 m kan man tacka Ringholm, han i sitt ämbete på Landstinget vägrade godkänna en höjning av Cityterminalen med en 0,5 m med orden då skyms stadshuset. Lagen den struntade man i eftersom det är privat område…  
 
Ringholms karriär är kantad med galna beslut som skattebetalarna får stå för och ingen åtala honom. Gänget håller ihop, att vara politisk korrekt är viktigare än att använda huvudet. Det är ju ändå bara skattebetalarna som tvingas till att betala.
 
 
b) Buss terminalen fylls även av taxibilar som finns bland bussarna vilket inte gör framkomligheten för bussarna lättare.  
 
Toni kommentar: Eftersom Terminalen aldrig var byggt annat än för SJ – GDG – Posten samt SL bussar saknas det en rad logistiska strukturer. Att Terminalen öppnades för den privata bussnäringen kom att ske av ekonomiska skäl samt att GDG körde hela Kontinenttrafiken därifrån med hundratal privata bussägare som entreprenörer. Det ena gav det andra, man sökte inkomster och till slut efter många turer öppnades terminalen för alla. Hela Cityterminalen kräver en ordentlig ombyggnad och utbyggnad över spårområdet som ännu inte är övertäckt det finns naturligtvis kortsiktiga smarta lösningar där man kan börja med att ta bort en fil på Klarabergsviadukten i vardera riktningen och ställa alla taxi bilar framför Centralstationens ingång där bussarna kan lasta av i de frigjorda bil filerna. Nog finns det möjligheter men för detta krävs en samordnad uppvaktning till politikerna samt Gatukontoret. Här har åter BR sina givna roll, jodå jag vet att detta är också 10 nummer för stort varför inget sker och alla är lika glada för det och tjänstemännen på BR går hem och sover tryggt, vem bryr sig?  
 
c) 99.99% av alla bussar har den stora bagageluckan på vänster sida varför man är mitt i trafiken bland all trafik, bussar i båda färdriktningarna. Taxi bilar som måste fram för att hjälpa äldre människor med sitt bagage. Det blir trångt och irriterat för en oinvigd verka det vara mest kaos i något som påstås vara Europas modernaste Buss terminal!  
 
Toni kommentar: Cityterminalen är en fin skapelse, problemen som nu tillhör den dagliga ordningen kunde man enkelt konstatera redan när man byggde ”eländet” där jag som ofta var en böld i rumpan på byråkrat kollegorna, då GDG använde inhyrda dubbeldäckare fick vi ställa dessa på nedre våningen tillsammans med flygbussarna. Ha i minnet terminalen byggdes för att den privata bussnäringen inte skulle få tillträde.
 
 
d) Alla bussar över 3,95 de måste backa ut från terminalen är en ren trafikfara  
 
e) Den bästa terminal jag har varit till är Oslo under tak ingen trafik på sidor bak om fram för alla kommer inifrån man har en ficka alla är rena och torra om fötterna.  
 
Den sämsta är i Köpenhamn den är på öppen gata och den näst sämsta den är i Göteborg, en bland dom bättre är Jönköping.  
 
Toni kommentar: Det finns bussterminaler ute i Europa som är enastående genomtänkta då man i inget land får använda statliga medel till ett bygge som skall utestänga den privata bussnäringen.  
BR har som alltid missat chansen att påtala detta för regeringen samt att använda sig av de medel som står till buds exempelvis mediat. Varför? Posten, GDG var medlemmar i BR och stofilerna då liksom nu tål inte att kritiseras eller insyn, och ett mesigt BR viker sig, hör och ser inget. Så länge det finns medlemmar som betalar för skämtgänget finns dom kvar.
 
 

 
 
 
Turism  
 
8)  
 
IKEA:s etablering drar upp Haparanda till en ny turistisk topp - position under oktober
 
 
IKEA:s etablering med följdetableringar ger en extrem skjuts åt turismen i Haparanda. Hotellkapaciteten har på ett år byggts ut med 154,2 %. Trots detta ökar rumsbeläggningen under oktober från 20 % till 45 %. Hotellen ökade rumsförsäljningen med +454,5 % och gästnattstalen ökade med 376,7 %.  
 
Östhammar fick också en kraftig uppgång. Kapaciteten byggdes ut mycket måttligt med +6,4 %. Rumsförsäljningen ökade med 38,2 %. Men gästnattstalen ökade med hela + 391,8 %. Man har haft ett stort arrangemang med fritidsresenärer som ökade andelen sålda rum till fritidsresenärer med +22 %-enheter till 38 % samtidigt som affärsreseandelen av rumsförsäljningen sjönk från 45 % till 24 %.  
 
Övriga kommuner med undantag av Hässleholm, som också haft ett större fritidsarrangemang, är antingen storstäder eller regionstäder. Anmärkningsvärt är Gävles kapacitetsökning. Brandskadade CH är åter i verksamhet. Flera regionstäder har tvåsiffriga ökningstakter på rumsförsäljningen och stora ökningar i beläggningsgraden.  
 
Absolute Advantage  
konsulter inom turism - världens största näring  
Leif Aronsson, Askims Stenblocksväg 8, 436 40 Askim, 031-28 26 50, 0707-92 31 01, mailto:tourism@telia.com  
 
Toni kommentar:  
Hallo Leif, att Gävle öka beläggningen kraftigt – tacka SJ för det som inte är kapabel att sköta tågtrafiken och måste inkvartera folk på hotell.
 
 

 
 
9)  
 
Tåget till Åre – SJ tåg till Storlien får konkurrens av Connex tåg
 
 
31 januari börjar Connex natttåg köra från Göteborg/Stockholm till Åre/Storlien. Det är första gången två bolag i konkurrens kör samma järnvägssträcka i Sverige  
Och Connex tågdebut till den jämtländska fjällen väntas sätta press på biljettpriserna.  
 
"Det ska bli jättekul att se hur det utvecklas", säger Dan Olofsson, ansvarig för region nord på SJ, till DN och fortsätter: "Vi kommer att få skärpa oss ytterligare. För kunderna är det positivt med fler avgångar."  
 
Toni kommentar:  
Tönt svar, problemet för Åre regionen har alltid varit SJ ledningen, det har inte saknats med idéer från SJ folket i Östersund – det är SJ Stockholm centralstyrning som stoppat tåg utvecklingen.  
Samma förfaringssätt som SAS fram till dess det blir konkurrens då jäkla anamma sker saker och ting, så märkligt att lite fri konkurrens kan öka servicegraden med lägre priser tätare trafik och ökat komfort. Detta om något visar vilken överdebitering som monopolister tillåter sig. Ingen kontroll, ingen insyn, bara kräva mer bidrag och stoppa alla fria företagare.  
 

 
 
Miljö  
 
10)  
 
Barrskogen i Norden ökar växthuseffekten vad nu mp skall vi asfaltera Norrland?
 
 
I Science Magazine visar svenska och finska forskare i rapporten ”High Natural Aerosol Loading over Boreal Forests” att även Nordens barrskogar – granar och tallar – producerar stora mängder luftförorenande partiklar. Ju högre temperaturer desto mer partiklar produceras. Mängderna av partiklar är så stora att vid nordliga sommarvindar utgör de majoriteten av luftföroreningarna över den norra barrskogsregionen på jorden. Dessa naturliga organiska föreningar kan uppgå till hela 1.400 miljoner ton per år.  
 
Barrträden ger ifrån sig aerosoler och terpener – ämnen som utgör trädens försvar mot växtätande djur. De partiklar som barrträden avger är troligen inte direkt hälsofarliga för människor. Men forskarna vet inte säkert. Dock bidrar förhöjda halter av luftpartiklar till en ökad förekomst av hjärt-kärlsjukdomar och lungskador samt orsakar ungefär 5.000 dödsfall per år i Sverige och hela 400.000 dödsfall i Europa.  
 
Inte heller vet forskarna vad dessa partiklar har för effekter på klimatet. Eftersom partiklarna dämpar solstrålningen och bidrar till molnbildning har de sannolikt effekt på jordens klimat. Däremot är det uppenbart att åtskilliga klimatforskares datamodeller måste omprogrammeras eftersom denna variabel inte finns med. Det kanske är säkrast för miljövännerna att asfaltera våra skogar för att förhindra växthuseffekten och uppvärmningen efter den senaste kalla vintern.  
 
Källa: Science Magazine vol. 312. no. 5771 2006, pp. 261 – 263 och TT 2006-04-14. http://www.analyskritik.press.se/Miljo/Vaxthuseffekten/vaxthuseffekten.htm  
 
Toni kommentar:  
Och så lansera man Etanol bussar som ytterligare spär på Co2 utsläppen.  
Är det någon som minns att hela Norrland besprutades med ett för människan ”ogiftigt” medel som däremot tog livet av all lövskog? Vem tror på denna saga? När lövträden försvann visade det sig att barrskogen mådde dåligt och en inkallad expert team från Kanada gav rådet att återinplantera lövträd. Jodå det var miljöpartiets anarkister som var med och tog besluten som idag ingen vill veta av, och hur många norrlänningar som avled, det skall vi hålla tyst. Det som inte forskas det finns inte därför kan man tillåta sig idag tillverka Etanol som är farlig för människan och politisk påstå att det är rena hälsodrycken! Tobak är också en naturprodukt.  
 

 
 
11)  
 
De tvärsäkra prognoserna om en klimatförändring
 
 
Tidigt på onsdagsmorgonen den 18 januari 2006 spåddes varmt väder i Svealand med 3-6 plusgrader i slutet av veckan. Några timmar senare hade SMHI:s prognos ändrats till 5-8 minusgrader. Under vintertid brukar väderprognoserna vara endast 70 procent riktiga jämfört med närmare 90 procent under somrarna. Men temperaturhöjningarna om 20-100 år är meteorologerna emellertid till hundraprocent helt säkra på. Hur kan SMHI:s metrologer vara så tvärsäkra på att jordens medeltemperatur kommer att stiga med ett par grader under detta sekel till följd av den antropogena växthuseffekten när det de inte ens lyckas förutse en temperaturskillnad på 8-10 grader på två dagar? Det verkar som att bland Sveriges duktiga meteorologer insmugit sig en portion hybris och en övertro på datormodeller eller har SMHI tagits över av mp = miljöanarkisterna?  
 

 
 
12)  
 
SVT Aktuellts katastrofrapportering
 
 
Den 7 augusti 2006 visade SVT Aktuellt ett inslag om växthuseffektens konsekvenser för staden Karlstad. Det gröna journalistiska reportaget påstod att om 75-80 år kommer halva staden att ha dränkts p.g.a. de antropogena klimatförändringarna. I inslaget noterades dock att Karlstad bara under de senaste halv seklet har drabbats av tre allvarliga översvämningar - 1957, 1987 och 1995. Huruvida dessa och tidigare översvämningar var orsakad av den antropogena växthuseffekten framgick inte av reportaget. Reportaget hänvisade till SMHI:s forskning, men någon redovisning av någon forskningsrapport eller intervju med någon forskare från SMHI gjordes inte heller i det dubiösa och tendentiösa inslaget. Numera behöver inte journalister upprätthålla källkritiska krav när det gäller rapportering om miljöfrågor, eftersom den gröna agendan är lagfäst.  
 
Samma Journalist har därefter gjort diverse inslag om Etanol bränslet…att Journalisten ideologisk står mp nära spelar ingen roll och självkontrollen på SVT är satts ur funktion.  
 

 
 
Samhälle  
 
13)  
 
Sossarna har total makt över samhället även efter Alliansen valseger i sep 2006
 
 
"Vi lever sedan några årtionden i en tid då socialdemokratin sätter tonen i den centrala zonen i Sverige. Den har erövrat ämbetsverken genom sina utnämningar. Och varje ny ordförande eller direktör i SAF, LRF, SNS, SACO, Läkarförbundet, Skattebetalarna, m fl. har blivit mer försagd än sin företrädare och mer tillmötesgående mot socialdemokratins opinioner. Socialdemokratins långa kontroll av den centrala zonen har också lett till att alla svenska partier är socialdemokratiska; det finns bara gradskillnader i deras sosseri, ingen artskillnad."  
 
"Vi lever i ett Europa där vänsterns en gång så stolta paroller börjat koka ihop till en brygd av anti-amerikanism och högerns stolta traditioner börjat koka ihop till en brygd av främlingsfientlighet.  
 
Det finns faktiskt risk för en dubbel rockad på Europas politiska scen så att vänsterfalangens fackföreningsfolk och högerfalangens kulturandar båda blir både anti-amerikaniska och främlingsfientliga.  
Korridoren för anständig politik krymper."  
 

 
 
14)  
 
Facktopparna lever ett eget liv förbi sina medlemmar
 
 
 
Sex procents inkomstökning i genomsnitt, dubbelt så mycket som vanliga löntagare. Det visar en genomgång av taxeringsuppgifter som Dagens Nyheter har gjort.  
 
Högst lyft fick Sekos förbundsordförande Jan Rudén. Hans inkomst höjdes med 17 procent till drygt 808.000 kronor. Mest tjänade TCO:s ordförande Sture Nordh. Hans inkomst ökade med cirka åtta procent till 1,4 miljoner.  
 
Förutom lön räknas även andra ersättningar som löneförmåner och styrelsearvoden in i inkomsten. Sture Nordh säger till DN att ordförande bör ha lika mycket i löneökning som gäller inom respektive avtalsområde.  
 
Han tror också att det är så. Inkomstökningarna som syns i taxeringsuppgifterna skulle i så fall bero på kraftigt höjda styrelsearvoden, enligt Nordh som själv sitter i flera styrelser, bland annat Fjärde AP-fonden och Folksam. Fackets folk sitter i alla strategiska styrelse där man blockera allt vad det går till hjälp har man ”sina” chefer som överklaga eller bara fördröjer i hopp om att 4 år skall gå snabbt. Till hjälp har man ett media där över 60% är vänsteranhängare, taktiken har använts tidigare, tyvärr framgångsrikt.  
 
Fackpamparnas tio-i-topp:
 
1. Sture Nordh, TCO, 1,43 miljoner  
2. Anna Ekström, Saco, 1.42 miljoner  
3. Mari-Ann Krantz, SIF, 1,24 miljoner  
4. Wanja Lunby-Wedin, LO, 1,15 miljoner  
5. Eva Nilsson Bågenholm, Läkarnas Riksförbund, 1,06 miljoner  
6. Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, 1,01 miljoner  
7. Bengt Olsson, HTF, 974.345 kr  
8. Ylva Thörn, Kommunal, 930.718 kr  
9. Ulf Bengtsson, CF, 927.193 kr  
10. Annette Carnhede, 893.877 kr  
 
13. Jan Rudén, Seko, 0,81 miljoner  
 

 
 
15)  
 
VARANNAN svensk RÄDD FÖR STOREBROR  
 
Nästan hälften av svenskarna känner stort obehag inför övervakningen på Internet och tre av fyra vill kunna surfa anonymt. Var femte svensk är också rädd för att någon annan kan läsa deras e-post.
 
 
1.206 svenskar svarade om deras inställning till nätet.  
Den nya undersökningen ger svar på frågan varför man vill vara anonym. Så här fördelar sig svaren.  
48 procent är rädda för att kartläggas och att denna information sedan används i internetrelaterad brottslighet.  
Man känner obehag inför att vara övervakad på nätet.  
Man tycker att det är en demokratisk rättighet att kunna vara anonym.  
Man oroar sig för att informationen används av företag i kommersiellt bruk.  
Man vill inte att någon ska se vilka filer som laddas ned.  
Man är rädd för att någon annan kan läsa deras mejl.  
Man vill kunna söka hjälp på nätet anonymt, utan offentlig identifiering.  
Man vill inte att arbetsgivaren ser och spårar surfningen.  
Man är oroliga för att politiska åsikter registreras.  
Man medger att de vill kunna porrsurfa i fred.  
 

 
 
16)  
 
NU KAN MAN SURFA ANONYMT PÅ NÄTET  
 
Brottslingar och terrorister vet detta redan…
 
 
För tre veckor sedan lanserade Jonas Birgerssons Trygghetsbolaget den krypterade surftjänsten Relakks, nu kommer datatidningsförlaget IDG med en liknande tjänst - Dold.se, som innebär att man blir anonym när man är ute på nätet.  
Vi har genomfört en opinionsundersökning som visar att 75 procent av svenskarna vill kunna surfa anonymt. Många vanliga människor känner obehag av att deras beteende på nätet registreras på ett eller annat sätt, säger Fredrik Bernsel, chef för IDG:s on-line-affärer.  
 
Vi tror att vi inom ett år kan ha 50.000 kunder, sade Fredrik Bernsel på en presskonferens på torsdagen.  
 
Surfarna blandas med varandra  
Fredrik Bernsel hävdar att tekniken i Dold.se garanterar 100 procent anomymitet.  
Användaren loggar in på Dold.se med sitt användarnamn och lösenord och öppnar så en krypterad förbindelse till Dold.se:s servrar.  
 
Ingen kan se något av den trafik som skickas mellan dig och Dold.se. Det går inte heller att se vart du surfar för den som övervakar din trafik, tack vare krypteringen, säger Fredrik Bernsel.  
När man sedan går ut på internet är det Dold.se:s servrar som syns i loggfilerna hos de olika webbsajterna. Om någon skulle försöka spåra varifrån trafiken kommer hamnar man hos Dold.se.  
 
Genom att Dold.se-systemet saknar både hårddisk och administrationskonto och att tjänsten blandar all pågående surftrafik går det inte att se vem som surfar vart. Ingen kan logga in i systemet och tappa det på information och det finns inga spår på någon hårddisk i systemet, säger Fredrik Bernsel.  
 
En prenumeration på Dold.se kostar 49 kronor i månaden eller 449 kronor för ett år. Det är samma pris som Relakks tar för sin tjänst.  
 
"Även Posten erbjuder anonymitet"  
Fredrik Bernsel får en rad frågor om hur han ser på att anonymiteten hos Dold.se kan locka till sig brottslingar, terrorister och pedofiler.  
 
Den här tjänsten är för vanligt folk. Brottslingar och terrorister vet redan hur man agerar anonymt på nätet, till exempel genom internetkaféer. Pedofiler måste man stoppa genom att komma åt servrarna där barnpornografin ligger, säger Fredrik Bernsel.  
Han menar även Posten förmedlar information anonymt. Man är helt anonym när man lägger ett brev på postlådan.  
 
EU-lagen kan sätta käppar i hjulet  
Om polisen gör husrannsakan hos Dold.se kommer man visserligen att få tillgång till kundregistret men kommer inte längre än så.  
 
Däremot kan den kommande EU-lagstiftningen om operatörers skyldighet att registrera internettrafik, sms och taltrafik att kunna sätta käppar i hjulet för den här typen av business.  
Men då börjar det likna Kina, säger Fredrik Bernsel.  
 

 
 
17)  
 
Övervakningssamhället tar form och allt kan rättfärdigas var för sig
 
Gör man en sammanställning blir det en kuslig bild och vi är bara i början.  
 
Nedanstående information 17a – 17k kommer från:  
Pär Ström, Integritetsombudsman, Den Nya Välfärden  
Civilingenjör och författare, Atomer och bitar AB  
Epost: par@atomer.se www.stoppa-storebror.se  
www.dnv.se www.atomer.se  
Tel 0709-699 411  
 
17a)  
 
Krönika:  
 
DDR och skrattet som fastnade i halsen  
 
Jag såg nyligen den utmärkta tyska filmen "De andras liv", som skildrar hur Stasi i det forna DDR spionerade på författare och andra så kallade intellektuella. I en sekvens skildras ett möte. För att få reda på vem som ligger bakom vissa maskinskrivna papper som Stasi kommit över inkallas en skinntorr övervakningsbyråkrat vars livsuppgift det uppenbarligen är att utgående från ett papper kunna säga vilken skrivmaskin som använts. Och inte nog med det. Det var uppenbart för biobesökarna att i stort sett vilken författares eller kulturarbetares namn som helst kunde slungas ut i luften och omedelbart levererade byråkraten direkt ur minnet upplysning om vilket märke och vilken modell som vederbörande skrev på. Allt i säkerhetens namn, förstås.  
 
Många i biosalongen skrattade. "Det är ju patetiskt. Vilken människosyn. Tänk att ett samhälle kan sjunka så lågt", tänkte vi nog lite till mans. Jag skrattade också.  
 
Reaktionen i biosalongen var densamma när filmen visade hur Stasi noggrant täckte stolen med en tygbit när en person skulle förhöras. Efter avslutat förhör stoppades tygbiten omsorgsfullt in i en märkt glasburk med lock. Kroppslukten för varje misstänkt säkerhetsrisk måste ju sparas för framtiden för den händelse behov skulle uppstå. "Det är ju patetiskt. Vilken människosyn. Tänk att ett samhälle kan sjunka så lågt", tänkte jag och skrattade lite.  
 
Uppenbarligen jobbade min hjärna självständigt vidare i det undermedvetna, för på väg hem från bion dök det plötsligt upp kopplingar till dagens verklighet som jag inte tänkt på.  
 
Stasi kunde förvisso plocka fram ett papper som man hittat, analysera bokstäverna och därmed typernas slitage och sedan via register få fram vem som skrivit dokumentet. Men ... vi i den fria och demokratiska västvärlden har ju byggt upp ett system där skrivare och kopiatorer medvetet lägger in hemliga och osynliga koder på papperet i syfte att via register kunna få fram vem som skrivit ut papperet. Samma princip som i DDR alltså, men mycket mera systematiskt och i mycket större skala.  
 
Och så var det ju det där med lukten. Vid minst två akademiska lärosäten, ett i Österrike och ett i USA, forskar man för närvarande i luktidentifiering (se notis under Hänt i korthet). Tanken är att med hjälp av elektroniska näsor kunna identifiera människor via deras kroppslukt. Sytet är - säkerhet.  
 

 
 
17b)  
 
Lyktstolparna lyssnar - med ilskedetektering  
Polisen i Holland har börjat installera ett system för avlyssning av människors samtal på offentliga platser. Övervakningskameror förses med högkänsliga mikrofoner och en programvara med automatisk aggressivitetsdetektering. Polisen är entusiastisk över de nya automatiska öronen.
 
 
Mikrofonerna, vars känslighet ställs in efter situationen, kan uppfatta en konversation på upp till 30 meters avstånd. En avancerad programvara efterbehandlar ljudet, bland annat genom att filtrera bort bakgrundsbrus. Dessutom finns automatisk detektering av aggression, och övervakningssystemet kan ställas in på att automatiskt spela in alla samtal som förs i ett aggressivt tonläge.  
 
Graden av aggressivitet hos en talande person beräknas på grundval av mätning av tolv faktorer i rösten, däribland ljudnivå, tonhöjd och talhastighet (se bild nedan). När en dialog två människor emellan övergår från vänlig till aggressiv svänger övervakningskamerorna i Holland automatiskt över åt det håll varifrån den aggressiva konversationen kommer samtidigt som ett larm går i polisens övervakningscentral. I bästa fall ska detta göra det möjligt för polisen att förebygga våldsbrott genom ett snabbt ingripande. I skede två ska inspelade konversatiner kunna användas som bevismaterial i rätten  
 
Integritetslagstiftningen i Holland tillåter bara inspelning av korta snuttar av samtal människor emellan, men tekniken ger mycket större möjligheter än så. "Det är tekniskt möjligt att ha systemet igång 24 timmar om dygnet och även spela in 24 timmar om dygnet. Det beror bara på vilka integritetslagar som ett visst land har", säger Derek van der Vorst, chef på det holländska företaget Sound Intelligence som har utvecklat de automatiska öronen.  
 
Övervakningssystemet har hittills installerats i städerna Groningen, Utrecht och Rotterdam. Platserna varierar - lyssnande kameror återfinns bland annat på offentliga platser i stadskärnor, på socialkontor, fängelser och butiker tillhöriga teleoperatören T-Mobile. Det holländska järnvägsbolaget har provat systemet och säger sig planera ett införande i tåg och på järnvägsstationer. Tester av systemet vid simbassänger ska också vara inplanerade.  
 
Borgmästaren i staden Groningen, Jacq Wallage, är entusiastisk. "Som komplement till kamerasystemet är aggressionsdetekteringen mycket viktig. Den nya tekniken ser till att kameror aktiveras bara när det är nödvändigt och därför innebär det inget integritetshot", säger han. Den holländska myndigheten för integritetsfrågor, Dutch Privacy Board, har gett de automatiska öronen sin välsignelse.  
 
Den holländska polisen är nöjd med sitt nya övervakningssystem. Satsningen på avlyssning av offentliga platser har visserligen inte utvärderats färdigt än, men i ett inledande sexveckorstest i staden Groningen gav systemet i 70 fall berättigade larm, vilka resulterade i fyra gripanden.  
 
Den brittiska tidningen Times berättar att polis och stadsdelsnämnder i Storbritannien är mycket intresserade av de automatiska öronen från Sound Intelligence. Man har varit på studiebesök i Holland, och överväger att införa teknologin även i Storbritannien. Dock uttalar organisationen Association of Chief Police Officers att det är lämpligt med en offentlig debatt kring integritetsaspekterna innan beslut fattas.  
 

 
 
17c)  
 
Engelsk polis kräver övervakningskameror med beteendetolkning
 
 
I Storbritannien trycker polisen och inrikesdepartementet på för en ny lagstiftning som kan tvinga fram en drastisk modernisering av landets övervakningskameror. Man vill att alla 4,2 miljoner övervakningskameror - polisiära såväl som privatägda - ska uppgraderas för att bli ännu effektivare verktyg i brottsbekämpningen. Bland annat ska den tekniska kvaliteten på bilderna bli bättre. Vidare ska dagens analoga övervakningskameror bytas ut mot digitala, som fungerar tillsammans med "framväxande teknologier" såsom automatisk identifiering av människor och automatisk tolkning av människors beteende. Det rapporterar nyhetstjänsten The Register.  
www.theregister.co.uk/2006/11/22/cctv_powers/  
 

 
 
17d)  
 
Tyska järnvägen testar ansiktsigenkänning
 
 
Den tyska statsjärnvägen, Deutsche Bahn, har inlett tester med digital ansiktsigenkänning. "Sedan ett par veckor provar vi en teknologi som automatiskt ska känna igen terrorister och andra brottslingar som kommer ombord på tåg och larma säkerhetspersonal", säger Deutsche Bahns säkerhetsdirektör Jens Puls till Deutsche Welle. Övervakningskameror försedda med programvara för ansiktsigenkänning spanar under testperioden efter de 200 personer som frivilligt erbjudit sina ansikten som försöksterrorister.  
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2222284,00.html  
 

 
 
17e)  
 
Resedata från vägkameror kan användas för reklam
 
 
Som ett led i Storbritanniens försök att "göra vägnätet oanvändbart för brottslingar" installeras över hela landet ett finmaskigt nät med övervakningskameror som automatiskt läser in nummerplåten på varje passerande bil. Informationen sänds till polisen, där varje bilpassage lagras i två till fem år. Nu avslöjas det att i staden Chester kan informationen om människors bilresor komma att användas i marknadsföringssyfte av det lokala näringslivet. Kommunens ansvarige för övervakningskameror, Peter Johnson, säger att övervakningssystemet monteras upp i säkerhetssyfte. Men han tillägger: "Vissa shoppingcentra använder ANPR [Automatic Number Plate Recognition] i marknadsföringssyfte för att ta reda på var deras kunders bilar är registrerade, så att de kan koncentrera sin marknadsföring i det området. För närvarande är det skydd och säkerhet som vi vill uppnå med övervakningskamerorna i Chester. Vi kan inte säga att de aldrig kommer att användas för marknadsföring men i det här skedet är det inte prioriterat". Han säger vidare att det ofta finns kommersiella tillämpningar för säkerhetsteknologi. I Sverige har Rikspolisstyrelsen sagt till Integritetsombudsmannen att man förmodligen kommer att satsa på ANPR även här.  
 
Kopia på artikel i Chester Chronicle:  
http://www.safespeed.org.uk/forum/viewtopic.php?t=8887  
 

 
 
17f)  
 
Telia lämnar ut info om mobilägares rörelser
 
 
De av Telias mobiltelefonkunder som befinner sig i Skåne kommer nästa år att mätas i trafiken. Telia ska nämligen lämna ut data till Vägverket om hur snabbt mobilkunderna rör sig på vissa vägsträckor. Vägverket kan då se om det går extra långsamt på en sträcka, det skulle i så fall kunna innebära köbildningar och den informationen ska Vägverket publicera på internet. Telia kommer inte att lämna ut personuppgifter eller uppgifter om var enskilda mobiler befinner sig, men det skulle förstås kunna vara en tänkbar "ändamålsglidning" (ett fenomen som är mera regel än undantag i sådana här fall). Telias nya användning av mobilinformationen är ett exempel på vad som kallas "cell phone mining", att utvinna diverse information ur de loggfiler som genereras hos teleoperatörerna av vår mobiltelefonanvändning. Integritetsombudsmannen har tidigare skrivit om hur cell phone mining exempelvis har börjat användas av polisen för att skapa listor på vilka som varit närvarande på ett större evenemang.  
 

 
 
17g)  
 
GPS i mobiler ökar övervakningens precision
 
 
Idag positionsbestäms mobiltelefoner för det mesta genom mätning av vilken eller vilka basstationer som är närmast. Denna teknologi används exempelvis i den fartmätning som beskrivs i notisen ovan. Med en GPS-apparat inbyggd i mobiltelefonen blir positionen mycket noggrannare bestämd, vilket också ger mycket större precision i geografisk övervakning. Analysföretaget Bergh Insight skrev nyligen i en rapport att man förutspår att 60 procent av alla 3G-telefoner kommer att vara försedda med GPS- eller Galileo-positionering år 2010. Vi kan vara säkra på att våra mobiltelefoner allt oftare kommer att användas för geografisk positionering av oss. På olika sätt. Det handlar både om positioneringstjänster man kommer att kunna abonnera på (och som exempelvis kommer att användas av arbetsgivare för att positionera personal), om polisens användning av positioner i sin spaning och om spionprogramvaror som rapporterar vår position till obehöriga. Med GPS i telefonen kan vår position bestämmas på kanske 10 meter när. Det europeiska positioneringssystemet Galileo kommer att ge ännu bättre noggrannhet, kanske på några decimeter när.  
http://www.nyteknik.se/art/48154  
 

 
 
17h)  
 
Svett-identifiering av människor via elektroniska näsor
 
 
Kreativiteten är stor när det gäller utveckling av nya metoder för att identifiera människor. Bland de mera spektakulära teknologierna återfinns luktidentifiering med automatiska näsor. Forskare vid Konrad Lorenz-institutet i Wien har kommit fram till att vi utsänder kroppslukt, främst svett från armhålorna, som är unik för varje människa. Därför skulle den kunna användas som en ny biometrisk teknologi för att identifiera oss med hjälp av elektroniska näsor, så kallade e-noses. Sedan tidigare är man inne på samma spår vid University of Buffalo i USA. Kommentar: Luktidentifiering är en identifieringsmetod som det skulle vara svårt att skydda sig mot som individ. Man kan ju låta bli att ge sitt fingeravtryck, man kan undgå röstidentifierng genom att hålla tyst och man kan låta bli att titta in i avläsare för irisigenkänning, men hur undkommer man en e-näsa?  
http://www.oeaw.ac.at/klivv/en/misc/news/200611.html  
http://www.nature.com/news/2006/061127/full/061127-4.html  
 

 
 
17i)  
 
Svenska RFID passen kan avläsas av obehöriga
 
 
De nya svenska passen med RFID-chip som sedan oktober 2005 utfärdas till alla som söker pass har stora säkerhetsbrister. För det första går det att avläsa passen trådlöst på så långt avstånd som fem meter, istället för som utlovat på bara några centimeters avstånd. För det andra är krypteringen mycket svag, på gränsen till obefintlig. Det säger Hans Hedbom, som är forskare vid Karlstads universitet och knuten till den EU-finansierade forskningsnätverket Fidis (Future of identity in the digital society). Kryptonyckeln är en kombination av passnummer, födelsedatum och datumet då passet går ut, vilket är uppgifter som är enkla att komma över. "Så i praktiken finns ingen kryptering", säger Hans Hedbom till tidningen Computer Sweden. Även utan tillgång till krypteringsnyckeln kan kryptot knäckas av en dator på 3 till 20 timmar, enligt ett holländskt forskarlag. Big Brother Bulletin/Integritetsombudsmannen har tidigare skrivit om risken för att obehöriga personer med en apparat under rocken ("RFID-skimmer") kan läsa av olika RFID-chips som människor bär med sig (länk nedan). RFID-passen infördes i all hast av EU efter starka amerikanska påtryckningar som ett led i det nya säkerhetstänkandet efter "den 11 september".  
 
Artikel: http://computersweden.idg.se/2.139/1.83408  
 
RFID-skimmer: http://www.stoppa-storebror.se/rfid-skimmer.htm  
 

 
 
17j)  
 
Klart för buggning i Sverige
 
 
Det ser ut att vara klart för att införa buggning som polisiärt tvångsmedel i Sverige. Både Centern och Kristdemokraterna säger sig nu vara beredda att rösta för en lag om buggning, efter att den statliga utredaren Anders Ericsson presenterat ett förslag om hur rättssäkerheten ska garanteras. Enligt det förslaget ska den som varit utsatt för buggning med vissa undantag informeras om det i efterhand, och en statlig nämnd med domare och personer som riksdagsledamöter får utsa ska i efterhand granska att genomförd buggning gjorts på riktiga premisser. Det nya tvångsmedlet ska enligt förslaget få sättas in när polisen utreder brott som kan ge fängelsestraff i fyra år eller mer. Frågan är - ska svensk polis också få bugga som FBI (se nästa notis)?  
 

 
 
 
17k)  
 
FBI tillämpar "vandrande buggning"
 
 
Den amerikanska federala polisen FBI har av allt att döma börjat bugga rum och andra omgivningar med manipulerade mobiltelefoner. Därvid aktiveras mobiltelefonens mikrofon så att ljudet sänds via datanätet även när samtal inte pågår. Den avlyssnades mobiltelefon förvandlas till en närmast perfekt buggningsenhet. Förändringen av mobiltelefonens funktion sägs kunna göras utan fysisk tillgång till telefonen. Den amerikanska nyhetstjänsten Cnet uppger att detta nya buggningsförfarande, där mobilen kallas "roving bug" ("vandrande bugg"), har godkänts av höga befattningshavare på justitiedepartementet för spaning mot en maffiafamilj. Tidigare har bland annat det brittiska TV-bolaget BBC och tidningen Financial Times kommit med liknande uppgifter.  
http://news.com.com/2100-1029_3-6140191.html?part=rss&tag=2547-1_3-0-20&subj=news  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/3522137.stm  
 

 
 
18)  
 
Nu kan du söka ditt och dina vänners pass på Internet
 
 
Här kan du få se alla personliga passupplysningar via Internet genom Schengens databaser - utan att ange lösenord!  
Man skriver endast namn och nationalitet på den man söker.  
Där visas passet med serienummer, bild och allt.  
Kolla om ni hittar ert eget pass på nedanstående länk.  
Vad är det för värld vi lever i?  
http://www.scrolllock.nl/passport  
 

 
 
19)  
 
Insändare  
 
Hej Toni  
 
Etanolen.....och tack för snabbt svar. Har antecknat allt.  
 
Ja, det är säkerligen inget man ducka för. Du inspirerar mig. Kanske jag skulle gå, men här ute i skogen finns inte mycket att tillgå annat än tystnaden och en härlig luft från barrskogen som jag uppskattade fram till dess att jag läste dina rader om barrskogen och växthuseffekten.  
Det måste vara total oförstånd som gjort att Sverige valt en ensam väg in på Etanolen, så gräsligt.  
 
Ja, Alliansen har stora förväntningar på sig. Mitt synsätt är att det viktigaste var att vi fick en ny regering med nya spelare. Sossarna kom till makten 1932 året före min födelse. Med undantag av några få "sosse borgerliga" regeringar, har socialdemokraterna, på gott och ont, satt sin totala prägel på samhället. Vad gläder en återinvandrad svensk är att det börjar bli klart för fler och fler att byta regering är en hygienisk åtgärd för att motverka croonyism, kompisskap och i slutändan en form av en-parti styre.  
 
Skulle Alliansen inte motsvara folkets förväntningar, ja..då blir det byte igen. Detta är demokrati. Jag tror och hoppas på att de borgerliga under alla dessa år äntligen insett att de inte utgjort någon meningsfull opposition. Ämnet är för stort att avhandla per e-post, men det skulle vara kul att få utbyta tankar nu när jag har nu fått lite mer "skit under naglarna".  
 
Dina kommentarer gällande Skattemyndigheten delar jag. Å andra sidan förekommer det så innihelvete mycket fusk i detta land, att det är nödvändigt i detta läge att fordra av myndigheter att oerhört bättra kolla skattefusk och felaktigt utbetalda bidrag. Det finns i Spanien omkr. 7000 svenska personer som får bidrag från Sverige utan att Försäkringskassan vet det faktiska läget. Tyskarna har ju alltid tyckt svenskarna är dumma och inte minst naiva.  
 
Tror det är förståndigt att Alliansen tar mått och steg i lagom takt. Har debatterat och ironiserat mot Moderater, som jag helst inte skulle vilja se i ett modernt parti. Siv och jag har haft många duster med gamla M - gubbar om att för att vinna makten måste man inse sossefieringen inom det svenska folket. Det gäller att vara taktiskt intelligent - inte skrämma upp det trygghetsberoende folket, som - skall vi veta - är och har blivit indoktrinerat att vara stolt över vårt välfärdsamhälle. Jag tror du delar min uppfattning att Tyskland och fler andra europeiska länder lider av samma strukturproblem som Sverige.  
 
Ja, det känns mycket skönare att gå ut att kratta än bara hålla på med politik. Du har rätt när det gäller löven. Men baksidan är att för mycket av dem kväver till slut gräset. Har köpt en ny klippare. Har nu två stycken där en passar att skära sönder löven för bättre kompostering i gräsmattan. Den andra är en Husqvarna mulcher som klipper sönder gräset till små, små bitar och därmed också göder. Ja du Toni, jag kämpar med en gräsmatta som ligger på gammal sjöbotten bestående av sand och grus. Men jag tycker det ser allt bättre ut. Kom och se till våren!!  
 
Vi har börjat julpynta. Flera av våra barn och barnbarn firar jul här. Det skall bli roligt. Kanske en vacker, kall, snöig vinterhelg får vi se er här med brasa, levande ljus och tomten som lurkar ute i skogen?  
Sänder de varmaste hälsningar till er alla.  
 

 
 
20)  
 
Klappar, Bond och vintertips
 
 
http://www.barnensturistguide.se  
 
Nu har du mindre än två veckor på dig att vara med i utlottningen av en julklapp. Precis som förra året lottar Barnens Turistguide ut tio julklappar i år.  
 
Läs denna månad om Sveriges kanske hemligaste museum som är högaktuellt just nu - James Bond-museet i Kalmar. Trots det varma vädret är det kanske ändå dags att planera för skidresan till Sälen? Då får du flera tips i artikeln "På glatt vinteräventyr i Sälen".  
 
Funderar familjen på att köpa gps? I artikeln "Pappas platta paket". kan du få råd. Eller varför inte ta del av Barnens  
Turistguide test av Stockholms bästa museer för barnfamiljer.  
 

 
 
21)  
 
Statsskulden var 1 241 miljarder kronor i slutet av november.
 
 
Det är 1,2 miljarder kronor bättre än prognos. Avvikelsen beror huvudsakligen på att EU-avgiften blev lägre än beräknat.  
För tolvmånadersperioden t.o.m. november uppgick lånebehovet till 43 miljarder kronor.  
 

 
 
Veckans Spanien  
 
Byggkorruptionen värre än befarat"
 
En fjärdedel av den spanska befolkningen har ingen möjlighet att skaffa sig en egen bostad och byggkorruptionen är än värre än befarat. Den slutsatsen drar FN:s bostadsexpert Miloon Kothari, efter ett tolv dagar lång studiebesök i landet. Han bedömer bostadssituationen som den värsta inom EU och en av de värsta i världen. De höga bostadspriserna gör att mellan 20 och 25 procent av befolkningen inte kan skaffa eget boende. Kothari konstaterade i en presskonferens att den spanska regeringen är medveten om problemet, men tillade att de åtgärder som hittills vidtagits är otillräckliga. På frågan om byggkorruptionen sade Kothari att skandalen i Marbella bara är toppen på ett isberg och att situationen är betydligt värre än vad som framgått i massmedia.  
 
Advokaterna missnöjda med rättssystemet  
En majoritet av advokaterna i Málagaprovinsen upplever allvarliga problem med rättssystemet. Enligt en undersökning som gjorts av konsultbyrån Marketinnova har 64,2 procent av de tillfrågade advokaterna upplevt någon typ av konflikt i deras yrkesutövning, främst med domare eller domstolssekreterare. Ännu fler, 77,5 procent, upplever svårigheter med rättssystemet. Anmärkningarna gäller främst utdragna domar och långsam handläggning i allmänhet.  
 
Svalt intresse för ny författning i Gibraltar  
Valdeltagandet var anmärkningsvärt lågt när Gibraltarborna 30 november röstade för en reform av sin grundlag. Endast 60 procent av innevånarna på klippan deltog i folkomröstningen, vilket kan jämföras med 88 procent i den tidigare 2002. Av de 12 117 röstande stödde 7 299 utkastet till ny grundlag. Den innebär större självbestämmande för Gibraltar och därmed frihet från Storbritannien. Försteministern Peter Caruana bedömer den nya författningen som det definitiva slutet på kolonialismen i Gibraltar  
 
Momsfiffel för 40 miljoner euro  
Minst 40 personer greps 30 november i ett tillslag mot det som misstänks vara det största enskilda momsbedrägeriet någonsin i Spanien. Utredningen, som inleddes i Málagaprovinsen, omfattar åtta spanska regioner. De gripna är främst aktiva inom telefonibranschen och misstänks ha undanlåtit att betala omkring 400 miljoner euro i momsavgifter sedan 2003. Det var kronofogdemyndigheterna som först fattade misstankar, på grund av oegentligheter i ett av bolagens deklarationer. När härvän växte tog tingsrätten i Málaga över utredningen. Ett 30-tal husrannsakningar genomfördes vid tillslaget. De inblandade misstänks ha köpt en stor mängd elektronisk utrustning momsfritt från andra EU-länder och sedan ha undlåtit att betala den obligatoriska momsen i Spanien.  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Ring till lokaltaxa och swisch är du i Alicante  
Stockholm 08 - 519 70 616 eller Göteborg 031 - 360 84 81  
 
annars gäller som alltid  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com
 
 

 
 
Annons  
 
Hyr din bil från EuroCasaCar i Spanien!  
 
Återigen har vi sänkt priserna för 8:e gången på 5 år!  
1 vecka Ford KA 79 euro! VW Polo 83 euro, Opel Astra 111 euro  
…allting inkluderat http://www.eurocasacar.eu  
 
Vi har över 24.000 bilar på flygplatserna Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Barcelona Girona flygplatser som är några av 50 tal mest populära destinationerna där vi finns.  
 
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet om alla dagar, året om!  
Svar inom några sekunder, Voucher inom 1 minut!  
 
Inga rabatter, inga bonusprogram, inget snicksnack, inga flum löften, bara rakt av ett lågt pris där allt är inkluderat från första början!  
 
Välkommen du också, du sparar tusenlappar med ett enda ”musklick”!!  
http://www.eurocasacar.eu  
 

 
 
Hyr din bil i hela VÄRLDEN (i Sverige, USA, Kanada, Frankrike, England vi har avtal med lokala firmor i 142 länder och över 6.400 destinationer)  
 
Klicka alltid in dig på bägge webbsidorna och jämför priserna vilka kan variera då vi har olika avtal med olika lokala hyrbilsfirmor  
 
1) http://www.telluscar2.com  
 
2) http://www.telluscar.eu

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.