Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Bäste läsare Välkommen till ett nytt ”hett Newsletter Varning Schönfelder som är ett Blogg?”  
2004-10-03  
 
 
Vet du vad en Blogg är?  
 
I USA växer Internet fram som en allt viktigare maktfaktor i politik och samhällsdebatt. Vid sidan av de traditionella tidningarna och TV-bolagen har sedan några årtionden talkradio intagit en jämbördig faktor i amerikansk opinionsbildning. Nu ser det ut som om Internet - närmare bestämt "blogg" (kortare ord för web-log eller "webbdagbok" på svenska) - kommer att bli det fjärde elementet.  
 
Min blogg i hjärtat rebell är ett försök att bredda den mycket smala mediala samhällsdebatt som Sverige kännetecknas av.  
Säger DICK ERIXON på sin Blogg site http://www.erixon.com/  
 
Jadåså då har mina Newsletter Varning Schönfelder inordnats i samhällsordningen, det är ett BLOGG i det nya cyber språkbruket. Där kan man läsa något den smala samhällsdebatten helt har uteslutet, maktfullkomligheten inom kollektivtrafiken på grund av ett system fel. Monopol leder till maktkoncentration, monopolets företrädare förlöjliga andra uppfattningar i brist på vettiga argument då man tror sig sitta på kassakistan eller genom eget media äger ordet.  
 
Monopol leder till slöseri med skattebetalarnas pengar då det saknas en demokratisk moteffekt, elefantsjukan leder till att alla monopol för eller senare faller ihop, den svenska övertron på att staten kan och vet allt har i grunden fått sig en knäck där landet med expressfart går åt fel håll där alla tidigare värderingar satts ur spel, där ett politisk mygel erodera grunden i den svenska tilltron till rättstaten.  
 
Kollektivtrafiken är en sådan, och det är vad detta BLOGG handlar om, i detta nummer tar jag upp några aktuella och graverande fel som tydlig åskådliggör hur fel det kan gå när det inte finns någon övervakning eller fungerande motkrafter.  
 
 
 
I detta Newsletter kan du läsa följande:  
 

   
 1. Tack alla läsare – ni har slagit rekord  
   
 2. Sverige i frontalkrock med EU:s statsstödsregler  
   
 3. SL ayatollorna utpressar regeringen och lurar skattebetalarna  
  3:1 – 3:9) Svenska folket genom systematisk desinformation i ett halvt sekel förts bakom ljuset, Juridiska finterna, Tidsplanen som går åt skogen, Överklaganden, Londons biltullar,  
  Hur bevakar man den största skandalen i bussbranschens egna medier? SL och spelet med 200 nya bussar, effekterna på luftkvaliteten kommer inte ens att bli mätbara.  
   
 4. Fast för avfallsayatollorna som styr i Stockholm  
   
 5. Och jag tror att det finns ett utrymme för det civiliserade samtalet  
   
 6. SVENSK EKONOMI PÅ BERGSTOPP.  
   
 7. Nötter i kritstrecksrandiga kostymer  
   
 8. I Sverige talas det om entreprenörskap kontra byråkrati...  
   
 9. Endast 5 passagerare i snitt valde SJ X 2000 Jönköping-Köpenhamn  
   
 10. Transport, HTF Sveriges företagskvaddare av stora mått  
   
 11. Illusionen av att Sverige skulle vara en rättstat!  
   
 12. Sida stöder ungkommunister med 45.000 kronor för en konferens, pengar som istället skulle ha gått till behövande?  
   
 13. Säfflebussen satsar på lyx igen? Dömd att misslyckas!  
   
 14. Skatteseminarium med julbord för bussföretag och bussresearrangörer  
   
 15. Hallo, alla damer! Ju mer du ringer destu större bröst får du!  
   
 
 

 
 
 
1)  
Tack alla läsare – ni har slagit rekord  
Nära 97 000 unika besökare på Toni-Schönfelder Newsletters webbsajt enbart under september år 2004 enligt mätning på Alexa. Det är nytt rekord och läsarna har nu definitivt placerat mitt Newsletter bland de stora webbsajterna.  
En kraftfull ökning både jämfört med föregående månad och med motsvarande månad förra året.  
 
Har du vänner eller bekanta som du vill skall ta del av mitt Newsletter, klicka på rätt rad ovan och lägg till deras e-mail adress, det fungera som en snöboll som börja rulla och sätter eld under rumpan på en och annan makthavare som ännu tror sig sitta lugn och säkert.  
En riktig Bloggare alltså!  
 

 
 
2)  
 
Sverige i frontalkrock med EU:s statsstödsregler  
 
Stockholms stad har blivit anmäld till EU-kommissionen för brott mot unionens statsstödsregler. Saken har potential att tvinga fram omfattande förändringar i den näringslivsroll stat, landsting och kommuner iklätt sig i kraft av skattebetalarnas pengar.  
 
Anmälare är Destination Stockholm, en privat researrangör som bland annat utvecklat hotellbokningssystem i Stockholm. Anmälan görs mot det kommunalägda Stockholm Visitors Board AB, (SVB). Genom sin internationella webbsajt där de erbjuder Hotellbokning konkurrerar de med kommersiella aktörer. Bara i år har vi tappat 16 miljoner i intäkter och 80 procent av vår vinst, säger Jan Rencke, vd på Destination Stockholm.  
 
Flygtorget.se har bett flyg och EU-juristen Anders Lidman att bedöma anmälan, och han säger så här: -SVB sysslar med precis samma saker som Destination Stockholm, fast med skattemedel. – Stockholm brydde sig inte om att förhandsanmäla förfarandet till Kommissionen och sedan avvakta Kommissionens beslut, något de har en lagstadgad skyldighet att göra.  
 
Lidman (bilden) fortsätter sin analys av anmälan: SVB är inte avsett att kunna stå på egna ben med 100.000 i aktiekapital, ingen finansiell buffert och förbud i bolagsordningen att gå med vinst. Stockholms stad har pumpat in över 100 miljoner kr de senaste två åren och är på väg att överföra runt 50 miljoner till i år. SVB driver eget hotellbokningsssystem på nätet och fysiskt på Stockholms Central (Hotellcentralen). SVB fungerar som inkommande tour operator för individer och grupper, samt säljer Stockholmskortet, souvenirer, böcker, kartor, mm.  
Destination Stockholm som skall klara detta för egna pengar, börjar få svårt att stå emot och gör nu förlust p g a kommunens agerande. Det är just detta som EU:s statsstödsregler är avsedda att förhindra. Offentliga medel får inte användas till att skapa individuella fördelar för företag, vare sig de är offentliga eller privata, om de förvrider konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Anmälan är gjord av en av EU:s mest framstående konkurrensjurister och visar på flagranta brott mot EG rätten. Anmälan kritiserar även svensk kommunallag som i vissa paragrafer sägs vara alltför vidlyftig, ospecificerad och tillåtande och därmed strida mot statsstödsreglerna.  
 
Sedan aktiebolagen tilläts användas som instrument av kommuner och landsting för några decennier sedan, har ett systematiskt ökat intrång gjorts i den privatfinansierade näringsdriften. Kommunala Gym och solarier har dykt upp där man kan bada för växelpengar. Offentliga trafikföretags reparationsverkstäder erbjuder service till priser som privata verkstäder inte kan leva av. För det mesta är de lokala företeelser som inte omfattas av EG rätten, men i fallet Destination Stockholm påverkas den inre marknaden och därmed griper statsstödsreglerna in. Saken anses så allvarlig att anmälaren yrkar på omedelbart, interimistiskt förbud för Stockholm att överföra pengar till SVB. Detta dels med hänvisning till den pågående stora skadeeffekten på Destination Stockholm, dels för att Stockholm aldrig brydde sig om att förhandsanmäla förfarandet till Kommissionen och sedan avvakta Kommissionens beslut, något de har en lagstadgad skyldighet att göra.  
 
TS kommentar; det är bra att Janne Rencke för upp ärendet till en prövning, inte i en svensk politisk domstol som följer makten och dömer över lagen utan man går direkt till EU.  
Varför är det så få som vågar? Fundera kring detta du som är utsatt och kämpar för att hålla dig över vattenlinjen se felen men aldrig gör nåt åt det? Byt ut förbundsdirektören i BR det är en bra första åtgärd.  
 

 
Detta är en artikel med underartiklar från 3:1 till 3:10!  
 
3)  
 
SL ayatollorna utpressar regeringen och lurar skattebetalarna  
 
3:1)  
 
Svenska folket genom systematisk desinformation i ett halvt sekel förts bakom ljuset.  
Numera är det nämligen köer inom snart sagt varje samhällssektor och "trängselavgifter" men med gräddfiler för nomenklaturan.  
 
Alla har väl tagit del av turerna runt trängselavgifterna som skall införas eller inte införas i Stockholm. 55 procent är emot och 38 procent för trängselavgifter enligt opinionsundersökningar.  
Här följer ett kort sammanfattning i rubrik form.  
 
(s) går till val 2002 där man positionera sig att inte införa mp + v krav på trängselavgifter  
(s) tar över efter borgarna när s+v+mp får majoriteten  
i samarbetsavtalet med v + mp ger sig s och skall nu medverka till att införa trängselavgifter  
Nu sätter de juridiska finterna igång där det visar sig att Stockholm inte alls får behålla intäkterna från avgifterna utan det är endast staten som enligt lagen kan hantera detta.  
Regeringen tvingas gå in för att rädda koalitionen med v + mp som ställt detta som en förtroende fråga. Aldrig i svensk politiks historia har ett parti som (s) svikit så sina väljare så många gånger på så kort tid, trängselavgifterna är bara lök på laxen.  
 
Regeringen ger uppdraget till vägverket att sköta upphandlingen men innan dess har Landstinget i Stockholm försäkrat sig om att staten tar kostnaden för införandet av trängselavgifter, något som kostar minst ca 1,5 miljarder och då ingår inte anskaffandet av 200 nya bussar. SL får av landstinget uppdraget att skaffa fram ett underlag att förvärva dessa nya 200 bussar som beräknades kosta 600 miljoner nu över 800 miljoner kronor.  
Det är här det skiter sig så att säga, men BR gör naturligtvis ingenting eftersom den styrs av 4 storbolag som använder BR som sin plattform. SL får enligt lagen inte sköta upphandlingen eftersom man äger till 90% Busslink som är ett renodlat dotterbolag.  
 
Juridiken runt trängselavgiften fortsätter under tiden där dessa ärenden får förtur i dom politiska domstolarna där alla andra mål som ligger sedan år skjuts åt sidan.  
Är Sverige en juridisk bananrepublik, en välbefogat fråga.  
 
Citat: Vänsterpartiet anser att trängselskatten är en nödvändig åtgärd som tyvärr inte kan hanteras på det sätt den borde, med god planering och förankring, eftersom de stora partierna alltid blir lösa i magen framåt valåren. Det är kommunisternas sätt att sätta sig över folkets vilja där enligt flera olika opinionsundersökningar visar att en betryggande majoritet av Stockholmarna där 55 procent är emot och 38 procent för trängselavgifter.  
 

 
 
 
3:2)  
 
Juridiska finterna:  
 
Klartecken för trängselavgifter i Stockholm  
[040422]  
Vägverket överklagar trängseldomen  
[040817]  
Upphandlingen om trängselskatten görs om?  
[040611]  
Riksdagen sade ja till trängselskatt  
[040617]  
Kammarrätten lägger ner vägtullsmålet  
[040909]  
Domstol smiskar Vägverkets trängselupphandling  
[040813]  
 
Forskare dömer ut biltullsförsök  
Några av landets ledande trafikforskare tar avstånd från den försöksverksamhet med trängselavgifter som ska inledas i Stockholms stad.  
 
Danderyd säger nej till trängselavgifter  
Kommunstyrelsen i Danderyd gör inte oväntat tummen ned för Stockholms stads planer på att införa trängselavgifter  
 
Stor uppslutning mot trängeselavgifter i Täby  
När kommunfullmäktige i Täby på torsdagskvällen röstade om en hemställan till regeringen om trängselavgifter  
 
Annika Billströms flykt från ansvar  
Före valet 2002 var Annika Billström mycket tydlig. Gång på gång upprepade hon att några trängselavgifter inte är aktuell  
 
Billström anklagas för svek  
Stockholms blivande finansborgarråd Annika Billström (s) riskerar nu att anklagas för att svika vallöftet av sina egna och borgerliga väljare  
 
Klart med trängselavgifter  
Med siffrorna 51-49 röstades förslaget om trängselavgifter igenom ( vänsterblocket mot dom borgerliga)  
 
Utredning om trängselavgift döms ut  
Utredningen om trängselavgifter är undermålig. Stockholmsberedningens juridiske expert underkänner hela utredningen som ligger som grund för trängselavgifterna  
 
Stockholmarna emot trängselavgifter  
55 procent emot och 38 procent för. Stockholms stads egen opinionsundersökning visar att stockholmarna är klart emot trängselavgifterna  
 
Trängselavgift går före demokrati  
Bussar är SL:s enda möjlighet att ta emot de bilister som väntas ställa bilen när Stockholm inför trängselavgifter är med ökad busstrafik  
 
Biltull blev trängselskatt  
Trängselskatt, heter det. Så har högre makter, alltså finansdepartementet, bestämt.  
 
Trängselförsöket en svart satir  
Trafikinfarkten skulle opereras, bestämde doktorerna i Riksdagshuset. Kirurgerna i Stadshuset fick så bråttom att de inte ens hann tvätta händerna. Överläkarna grälade om var ingreppet skulle göras. Till slut fastnade skalpellerna i hissen.  
 

 
 
3:3  
 
Tidsplanen som går åt skogen  
 
Så här såg Tidsplanen från den röd gröna röran ut från tidsperspektivet 200223 APRIL  
Muntligt remissförfarande där Stockholms stad ordnar hearing om förslaget som nu ligger.  
30 APRIL  
Sista dagen att ha synpunkter på förslaget, remisstiden går ut.  
14 MAJ  
Den politiska majoriteten i Stadshuset är klar med sitt ställningstagande om hur försöket ska se ut.  
2 JUNI  
Majoritetens förslag behandlas i kommunfullmäktige.  
SOMMAREN 2003  
Upphandling av avgiftssystemet påbörjas.  
SLUTET AV 2004  
Trängselavgifter införs på besök.  
VÅREN 2006  
En utvärdering av försöket sker.  
SEPTEMBER 2006  
På valdagen hålls en folkomröstning om trängselavgifter i Stockholms län.  
Verkligheten är en annan, i bästa fall kan man komma igång någon gång under 2005.  
S + v + mp politiska motiveringen av Trängselavgifter  
Miljöavgifter i Stockholmstrafiken ska prövas under 2005 och 2006. Huvudmålen för försöket är att minska trängseln, öka framkomligheten och förbättra miljön. Syftet är att pröva om miljöavgifter kan bidra till ett effektivare trafiksystem. Med flyt i trafiken och förbättrad kollektivtrafik kan Stockholm utvecklas till en modernare och renare storstad.  

 
 
3:4)  
 
Överklaganden  
 
A)  
 
Combitech överklagar trängseldom 2004.09.22  
Företaget Combitech överklagade upphandlingen av det tekniska systemet för trängselskatten till regeringsrätten. Länsrätten har tidigare sagt att upphandlingen som gav IBM kontraktet var olaglig, men enligt kammarrätten gäller kontraktet ändå på grund av en lucka i lagen.  
Vägverket anser sig inte ha någon anledning att inhämta ytterligare besked från regeringen, och IBM har påbörjat sitt arbete.  
Combitech förlorade således affären trots att man vann i domstolen, och finner situationen så märklig att regeringsrätten slutgiltigt bör avgöra saken.  
I alla rättsstater måste väl ändå regeringen göra som den själv säger. Annars blir det ju fullständig härdsmälta  
LÄNSRÄTTEN I DALARNA har förklarat att Vägverkets upphandling var olaglig. Trots det kom kammarrätten i förra veckan fram till att Vägverkets kontrakt med IBM - på grund av en lucka i lagen om offentlig upphandling (LOU) - är giltigt.  
Vi har en dom som säger att upphandlingen ska göras om och utgår från att Vägverket följer domen.  
Om inte, så överklagar vi, säger Combitechs advokat Jonas Ågren.  
HAN MENAR ATT regeringen, i förarbetena till den lagändring som gjordes 2002, uttalade sig om exakt den situation som uppstått: Om civilrättslig avtalsbundenhet uppstått innan upphandlingen avslutats riskerar den upphandlande enheten att bli skadeståndsskyldig gentemot den leverantör som först tilldelats upphandlingskontraktet. Om allmän förvaltningsdomstol beslutar att upphandlingen skall göras om kan enheten inte rimligtvis fullfölja det första avtalet.  
 
 
B)  
Vägtullarna uppe i Regeringsrätten  
It-konsortierna Combitech och Efcon har överklagat Vägverkets upphandling av trafiksystem för vägtullsprojektet i Stockholm till regeringsrätten. Vägverkets avtal med IBM har underkänts i Länsrätten men godkänts i kammarrätten.Länsrätten sa att upphandlingen skulle göras om. Ändå trotsar Vägverket domen och gör upp med IBM. Vi tycker inte det är acceptabelt att man går emot länsrättens dom på det här viset, säger advokat Jonas Ågren på Glimstedts advokatbyrå till it-tidningen Computer Sweden.  
Jonas Ågren företräder Combitechkonsortiet, som består av det svenska företaget Capsch Traffic Com, den franska konsultjätten Atos Origin och det australiensiska företaget Transurban.  
 
Combitech har tidigare antytt att man vill föra ärendet vidare till regeringsrätten, men först nu har en prövningsansökan lämnats in, vilket också det schweiziska företaget Escon har gjort, enligt CS.  
 
Länsrätterna, kammarrätten och regeringsrätten är alla så kallade administrativa domstolar som avgör tvister av det här slaget. Kammarrätten, som är en högre instans än länsrätterna, ansåg i september att Vägverkets upphandling var korrekt och upphävde länsrätten i Faluns dom från augusti.  
Nu återstår att se vad Regeringsrätten säger om Kammarrättens bedömning.  
 
Vägverket skrev ett kontrakt med IBM den 24 augusti 04 och Vägverkets projektchef Birger Höök säger till CS att Vägverket blir skadeståndsskyldigt om avtalet med IBM bryts.  
 
 
C)  
I alla rättsstater måste väl ändå regeringen göra som den själv säger. Annars blir det ju fullständig härdsmälta, säger Jonas Ågren.  
Då har han inte varit med i Sverige!  
Thomas Ivarsson har lång erfarenhet av affärsupphandlingar och har aldrig tidigare varit med om något liknande.  
STÄMNINGSANSÖKAN LÄMNADES in till länsrätten i Stockholm torsdagen den 15 april 2004. I den kräver det stora brittisk-holländska IT-företaget LogicaCMG, att företagets anbud rörande tjänster, utrustning och system för hanteringen av trängselskatter i Stockholm åter tas med i upphandlingsprocessen  
VI HAR VERKSAMHET i 34 länder vilket gör att det är vanligt att vi lämnar in offerter där det lokala bolaget skriver under och representerar hela koncernen. I det här fallet visar också all korrespondens mellan företaget och staden att det svenska bolaget företräder hela koncernen.  
 
Thomas Ivarsson har lång erfarenhet av affärsupphandlingar och har aldrig tidigare varit med om något liknande. Företaget har de senaste veckorna varit i kontakt med stadens representanter för att få en utförligare motivering till uteslutningen. Men enligt advokat Ola Wiklund har staden inte givit någon sådan.  
 

 
 
3:5)  
 
Londons biltullar, Derek Turner, inför försöket med trängselavgifter. Ett av hans budskap är att busstrafiken inte behöver ökas.  
London har idag 24% längre köer till infarterna än före införandet av trängselavgifterna.  
 

 
 
3:6)  
 
Ett av syftena med att pröva trängselavgifter i Stockholm är att de ska ge en bättre miljö. Men effekterna på luftkvaliteten kommer inte ens att bli mätbara.  
Detta är bevisat från London och andra städer som har försökt sig på regleringar. Trängseln är en annan fråga och kan inte blandas ihop med miljön, en bra kollektivtrafik är viktig för ett lands utveckling. Hur den skall organiseras är en fråga om ekonomi och ideologi.  
Miljölagen som begränsar bussar att komma in till Stockholm är lika olaglig nu som tidigare.  
 

 
 
3:7)  
 
Hur bevakar man den största skandalen i bussbranschens egna medier?  
 
http://www.rt-forum.com chefredaktören och huvudägaren är Ulo Maasing  
Han, Ulo stöder trängselavgiften i ledare efter ledare sedan år 2002, konsekvent kan man påstå, är det vad Sveriges Bussägare behöver ett organ som skjuter dig i ryggen?  
Han, Ulo stöder odemokratiska ingrepp för den goda sakens skull.  
Han har öppet visat sig vara lakej för tvångslösningar som ligger närmast kommunisterna  
Han anser på fullt allvar att man skall byta ut Ulrika Messing mot kommunisten Karin Svensson Smith, då hon ju manifesterat både intresse och engagemang i trafikfrågorna, ja jösses, det är väl klart att hon gör liksom allt annat hon stöder för att ta livet av den privata företagsamheten, Vakna för bövelen ULO, vakna!  
 
En kort lektion om Karin är att hon tillsammans med Lars Ohly och miljöpartiet skriver insändare vars innebörd är där man kräver att all trafik i Sverige skall nationaliseras.  
Samme Karin står för en ideologi där alla privata företag skall tas över av samhället och att man vidtar nödvändiga åtgärder vid gränserna då annars folk kan komma att flytta.  
Detta är en omskrivning som innebär i klartext att Karin och hennes jämlika vill stänga gränserna, skjuta folk på gammal Sovjetisk vis som vill lämna landet. Läs kommunisternas Proletärer i alla länder förena er! http://www.kommunisterna.se  
Det är detta som Ulo Maasing med sin tidning Trafik Forum stöder år efter år, har detta i åtanke när du läser den annars välgjorda blaskan. Kommunist propaganda har alltid gjorts förförisk välgjort.  
Hur kan du som privat företagare stöda denna tidskrift? Som inte vill annat än med dina abonnemangspengar ta livet av dig, är nog för mig en gåta?  
 
 
Tidningen Bussbranschen http://www.busstidningen.se/lal.pdf har i dessa frågor en annan inställning den värna om den privata företagsamheten vilket inte minst visar en lysande artikel som beskriver spelet där BR avslöjas igen att endast vara till för de 4 stora entreprenörerna där 2 är helt beroende av SL.  
Så här ser dagens styrelse ut i BR, det är rimligt att Tomas Byberg som ny ordförande på får på sig en tid att visar vart han vill ta vägen med BR.  
Den som läser artikeln http://www.busstidningen.se/lal.pdf där det redogörs för hur Stockholms läns bussförbund får sig en rejäl skopa när man har fräckheten att föreslår en annorlunda kommersiell och minst lika praktisk lösning utan att skattebetalarna skall slänga in 800 miljoner kronor något som måste vara en skänk från ovan för Finansministeriet då blir 2 SL styrda företag, FAC Flygbussarna AB, Busslink AB samt Swebus och Connex förbannade.  
 

 
 
3:8)  
 
Det är faktisk dags att överväga om man inte skall utesluta dessa 4 företag ur BR och börja om från början med ett mindre och tydligt BR som är till för den privata verksamheten och inte för bidragstagarna i branschen.  
 
Tomas Byberg, ordförande, Är ny och skall rimligen få sin tid, är fånge av ett system, vad kan han göra? Börja med att avskeda VD katastrofen Jan-Erik Kjellberg.  
Byberg & Nordins Busstrafik AB  
Box 45  
870 30 Nordingrå  
Tel: 0613-202 80, fax: 0613-202 87  
E-post: tomas@byberg-nordinbuss.se  
 
Kjell Bergkvist v ordf, Det är dags att syna hans verksamhet där skattebetalarna försörjer bolaget och det torde vara en verksamhet som efter en anmälan till EU sysslar med precis samma saker som ett 30 tal privata företagare enbart i Stockholm, fast med skattemedel. Stockholm brydde sig inte om att förhandsanmäla hela ärendet kring försäljningen som inte var en försäljning då SL fick slänga in nya skattemiljoner och ökar sin ägarandel, förfarandet skulle helt naturligt ha anmälts av BR till EU. Stockholms landsting skulle anmält turerna till Kommissionen och sedan avvakta Kommissionens beslut, något de har en lagstadgad skyldighet att göra. Som alla kan läsa enligt ovan skiter makthavarna i vetskap att ändå ingen gör nåt och därmed kan Flygbussarna fortsätta med SL som delägare och Kjell Bergkvist bevakar sina egna intressen genom att Sthlm:s lokalföreningen inom BR får på moppen.  
Hur illa får det bli innan Sveriges bussägare gör rent hus med alla dessa parasiter?  
 
Kjell Bergkvist, Släng ut bolaget från BR!  
FAC Flygbussarna AB  
Klarabergsviadukten 72  
111 64 Stockholm  
Tel: 08-686 37 88, fax: 08-686 37 97  
E-post: kjell.bergkvist@flygbussarna.com  
 
Lars-Börje Björfjäll, en sann medlöpare och duperat man från Hallandstrafiken som har väldigt lite kontakt med verkligheten, är lycklig nu när han får köra spårvagn.  
Göteborgs Spårvägar AB  
Box 424  
Rantorget 4  
401 26 Göteborg  
Tel: 031-732 11 20, fax: 031-732 10 70  
 
Jan Bosaeus, enbart tragisk figur som bara väntar på att få sparken eftersom hans förmåga att åstadkomma är NOLL. Ägarna för Swebus kommer ändå att vidtaga åtgärder snart för det finns inget självändamål för US pensionsfonder att kasta in pengar i ett svart socialistisk bålverk. Det ligger långt ovanför Jans huvud eller påverkan, det gäller bara att hålla sig i stolen så länge det går, hade han haft minsta företagare feeling skulle han se detta och lämnat branschen, men vem vill ha en loooooser?  
Swebus AB  
Solna Strandväg 78  
171 54 Solna  
Tel: 08-546 30 000, fax: 08-546 30 010  
E-post: jan.boseaus@swebus.se  
 
Gert Gotin, är ännu en av SL:s galjonsfigurer, ut ur BR är enda lösningen  
Busslink AB  
Box 6482  
Norrtullsgatan 6, 5 tr  
113 82 Stockholm  
Tel: 08-519 02 000, fax: 08-519 02 009  
E-post: gert.gotin@busslink.com  
 
Per-Åke Hallgren, även han skall väl få ha sin tid att komma underfund med vad BR egentligen sysslar med, exempelvis att ta livet av den verksamhet som han leder! Risken är dock att han förstår spelet, tror bara det bästa dom är ju så trevliga på alla middagarna, till dess att det drabba honom då rasar världen och tilltron, hörrudu det gäller att vakna innan liemannen står vid dörren!  
Hallgrens Buss & Taxi AB  
Vasakyrkogatan 1  
411 27 Göteborg  
Tel: 031-81 30 00  
 
Carl-Magnus Jarnegren, nå denne trevlige Carl Magnus sitter här för att man lyckades med att köra föreningen BRA i graven nu är man på god väg att köra BR i graven eller medlemmarna, undrar vad som sker först?  
Ölvemarks Holiday AB  
Box 17043  
200 10 Malmö  
Tel: 040 - 668 05 10, fax: 040 - 668 05 20  
Tel: 08-519 02 000, fax: 08-519 02 009  
E-post: cm.jarnegren@olvemarks.se  
 
Bengt-Olov Lundberg, suck! Har väl fastnat i snön och väntar på klimatförändringen  
Sjöströms Bussar Vännäs AB  
Box 26  
911 26 Vännäs  
Tel: 0935-103 36, fax: 0935-127 72  
E-post: bengt-olov.lundberg@sjostrombuss.se  
 
Pelle Svensson, ännu en av dom som kommer och går, under tiden förstör dom för branschen som kommer att ta lång tid att reparera, en man som arbetar för ett konglomerat av franska staten ägda verksamheter som dumpar och dödar privata företag med tidigare oljeinkomster genom en massa dotterbolag i Frankrike som är avslöjade för att ha dränerat miljarder från ett förbjudet Irak under Saddams ledning Olja för Mat programmet. Fina gubbar man har i sitt sällskap, släng ut verksamheten ur BR.  
Connex Sverige  
Box 1820  
171 24 Solna  
Tel: 08-629 50 00, fax: 08-29 00 56  
e-post:  
 
Ett förbund utan dessa företag får alldeles säkert ett bättre gehör hos regeringen för en sak är alldeles säkert att denna regering inte överlever 2006, i inget land har man kunnat lura medborgarna till den milda grad som man nu gör, och det inte bara inom kollektivtrafiken.  
Ett nytt förbund utan dessa 4 företag försvagar dem och stärker ett fritt BR naturligtvis utan VD:n och katastrofen Jan-Erik Kjellberg. Skulle det inte vara så hade dessa 4 företag för länge sedan lämnat BR. Ändra BR i grunden och sök gemensamhet hos de större förbunden svensk näringsliv eller små företagarna med helt andra resurser.  
 

 
 
3:9)  
 
SL och spelet med 200 nya bussar  
 
Sthlm:s landsting som genom alla finter fick Finansen att ta det fulla ekonomiska ansvaret för trängselavgifterna där man gjorde en utredning på beställning varför det skall bli så mycket fler resenärer och en redan full T-bana samt pendeltrågstrafik inte kan svälja mer varför det behövs 200 nya bussar. Utredningen har av otaliga experter, forskare och andra utdöms som ett beställningsverk, förmodligen med rätta då det snart kommer att visa sig att trafiken med buss bara ökar marginellt eftersom merparten av de som arbetspendlar behöver bilen i arbetet och då är det företaget som får betala avgiften. Flertalet av statstjänstemännen och andra inom förvaltningen har redan sina egna bolag vid sidan om arbetet där man kör bilen och annat för att minska skatten från de små jobb man tar på sig välbetalda lobbyister eller rådgivare, det blir skattebetalarna en gång till som får betala trängselavgiften.  
 
SL med landstinget såg nu chansen när staten skall ta fullt ansvar för kostnaderna för trängselavgifterna att öka prislappen på bussar bortom det rimliga det gäller att fylla SL:s skrala kassa och dotterbolagens som exempelvis Busslink eller varför inte Vaxholsmbolaget.  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=648&show=648  
 
200 bussar skall inköpas till SL, som inte bedriver någon trafik efter den stora privatiseringen enligt SLTF synsätt.  
Vem köper bussarna och vem skall driva dessa?  
Jag förmodar utan att veta att det blir nåt SL organ som får bussarna, dessa kommer sedan att fördelas mellan Busslink, FAC, Swebus och Connex som får låna bussarna utan att behöva satsa en krona utan enbart bemanna dessa med förare som finns var då någonstans?  
 
Har Landstinget anmält detta för EU kommissionen? Naturligtvis inte för vem bryr sig vad BR anser och förslaget att man med alla befintliga bussar som står avställda och rostar skulle kunna enkelt klara av trafiken under det dryga året, ja det kom från ett lokalförbund som fått sig en åthutning.  
I den Svenska bussbranschen klarar man inte av konflikter, det skall vara samordnad utstakat väg mot avgrunden, med Ulo Maasing i spetsen för ett totalitär maktövertagande!  
Det finns ingen Asperin i världen som bota folk som lånar ut sig till vad som helst annat än att dessa förtjänar ett stort förakt.  
 
 

 
 
 
4)  
 
Fast för avfallsayatollorna som styr i Stockholm  
 
Den fastighetsägare som inte har möjlighet eller intresse att sortera måste kanske ställas inför taxeökningar i storleksordningen 100 till 200 procent för att bli motiverad att börja sortera.  
Så resonerar Stockholms stadsförvaltning och den rödgröna politiska majoriteten när de planerar framtida taxor för att hämta sopor varannan i stället för varje vecka hos 40 000 hushåll. Dubbla eller tredubbla priset för halverade tjänster, alltså.  
Fast för avfallsayatollorna , s + v + mp som styr i Stockholm handlar sophämtning inte längre om tjänster, utan om uppfostran. De har bestämt att folk ska sopsortera, och är beredda att använda drakoniska avgifter, långt utöver rimlig ersättning för vad tjänsten effektiv sophantering egentligen kostar att tillhandahålla, för att tvinga fram ett önskat beteende.  
Det beteende som den rödgröna majoriteten vill tvinga fram innebär i praktiken ett snuskigt merarbete i form av särsortering av matrester som även de får ligga och mogna i 14 dagar innan sopbilen behagar komma. Från Värmdö, som redan prövat 14-dagarshämtningen ett tag, rapporteras om stinkande sopor som förstör gatumiljön, som lockar flugor och råttor och får folk att välja bilen i stället för att promenera, och en okänslig förvaltning som uppmanar folk att förvara kräft- och räkskal i den egna frysen för att undvika stank. För privilegiet av en stinkande och ohälsosam närmiljö och/eller att behöva använda samma förvaringsutrymmen för sopor och matvaror i väntan på nästa tömning, förväntas Stockholms villaägare betala lika mycket som för dagens sophantering med tömning varje vecka.  
 
Rödgröna strategier  
Prisresonemang eller tjänstestrategier som ovanstående hade aldrig kunnat förekomma i ett tjänsteföretag på en konkurrensutsatt marknad; då hade kunderna raskt vänt sig till någon annan. Bara en politisk överhet har råd att behandla medborgarna  
Källsortering ställer krav på brukaren. En förutsättning för ett förändrat beteende är därför att skapa förtroende för insamlingssystem och behandlingsformer.” Eufemismen för det ökade merarbete som överheten kommer att kräva av den enskilde andas redan den sann öststat: ”Stockholmaren har en central roll för att åstadkomma en miljömässig och effektiv avfallshantering.” Jo, man tackar.  
Det är inte det enda öststatsmässiga. I själva verket handlar den rödgröna majoritetens ”informationsinsatser” till stora delar om ren propaganda. Särskilda insatser ska förändra stockholmarens attityder så att de överensstämmer med ”långsiktiga mål”, med andra ord ska stockholmarnas skattepengar användas till att få dem att tycka som den politiska majoriteten.  
 
Inte minst talande är att skolbarn – som väl inte är särskilt involverade i sophanteringen, men desto mer påverkbara av politisk propaganda – är en särskilt utvald målgrupp.  
I Sovjet var det Komsomol, i DDR var det FDJ Jugend som politiken använder för att smyga in rätt politisk uppfattning.  
 
 

 
 
5)  
 
Och jag tror att det finns ett utrymme för det civiliserade samtalet - inte bara den slagfärdiga debatten - också i Sverige.  
Ibland tvivlar man - men jag insisterar, men var finns helhetssynen?  
 

 
 
6)  
 
SVENSK EKONOMI PÅ BERGSTOPP. Svensk ekonomi är uppe på en bergstopp. "Där kommer vi att vara ett tag", säger KI:s nya prognoschef Mats Dillén.  
TS kommentar: Systemets handgågne män kan få till det, Svensk Ekonomi bäst -- vad han inte säger är att den har världens i särklass högsta skuldsättning, 63% av BNP närmare 100 miljarder i upplåning utan att en enda krona kan betlas tillbaka och så här fortsätter det näsra budgetår.  
 

 
 
7)  
 
"Nötter i kritstrecksrandiga kostymer"  
 
Häromdagen meddelade TUI att resebyråkedjan Lunn Poly, samt researrangören Thomson och flygbolaget Britannia skall minska personalstyrkan med 8% innan årets slut. Det låter kanske lite, men i antalet personliga öden talar vi om att mer än 1000 löntagare med anhöriga som berörs.  
Resebyråkedjan Lunn Polys ledning har uppenbarligen överraskats av att folk mer och mer bokar via Internet eller Call Center. Den nye chefen för TUI i Storbritannien Peter Rothwell -har nu på allvar kommit till insikt att kunderna fått nya beteendemönster allt efter det att Internet-tekniken utvecklas. TUI Storbritannien inkluderar även den Skandinaviska verksamheten med Fritidsresor mm. Peter Rothwell har tidigare varit ansvarig för den Skandinaviska verksamheten inom TUI UK efter att tidigare UKchefen Chris Mottershead först bad om time out i somras för att för några månader senare kortfristigt meddela att han efter en kort tid lämnar TUI.  
Hela artikeln kan du läsa på följande länk:  
http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetslista.asp?KatID=3  
 

 
 
8)  
 
I Sverige talas det om entreprenörskap kontra byråkrati...  
 
Detta ständiga tal om entreprenörer är riskfyllt...Huvuddelen av industriell verksamhet och huvuddelen av samhällets underhåll bygger icke på så kallat entreprenörskap. Det är en stabil, rutinmässig verksamhet med begränsat utrymme för fantasi men med mycket utrymme för kompetens. Vi ska producera i morgon vad vi producerade i går, förhoppningsvis med något bättre kvalitet och till något längre kostnader. Vi har inte råd med snabba kast i produktionen. Vi kan inte lägga om den för att någon råkar komma på en idé. Då rasar industri-Sverige och då rasar också en del av vår infrastruktur.  
Vi behöver lite kreativitet - inte mycket".  
 
Pehr G Gyllenhammar i ett tal på Verkstadsföreningen 1986. Rubrik: "Idéer och visioner inför 90-talet" Vem vill minnas vad man sa 20 år sedan? Gyllenhammar som dränerade miljarder av skattebetalarna årligen till Volvo.  
 
Entreprenör har som bekant blivit ett honnörsbegrepp i näringslivet. Till med fast anställda direktörer med livrem, hängslen och stor fallskärm ser sig numera som entreprenörer.  
Samhällskontrollerade monopol gynnar privatägda monopol alltid bara monopolisten.  
Det kan enkelt översättas till bussbranschen där 4 av dom stora medlemsföretagen lever upp till detta epitet  
 

 
 
9)  
 
5 passagerare i snitt valde SJ X 2000 Jönköping-Köpenhamn  
 
Snart drar SJ in de snabbtåg som går från Jönköping till Köpenhamn och som var tänkta att  
utgöra bekväma anslutningar till flyget på Kastrup. Tåget går ner till Köpenhamn på morgonen och åter på kvällen. I snitt har SJ haft endast 5 (fem!) resenärer på dessa tåg.  
 
http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetslista.asp?KatID=1  
 

 
 
10)  
 
Transport, HTF Sveriges företagskvaddare av stora mått!  
 
Du och Transportarbetareförbundet har åter igen kommit till slutsatsen att konflikt är den enda lösningen för att långsiktigt och varaktigt säkra jobben för de som jobbar med lastning och lossning av flygplan. Jag vet att Du är en upptagen man, som har den stora bilden framför ögonen, så mina kommentarer ur grodperspektiv kanske inte intresserar Dig. Men då Din konflikt hotar de jobb för dem som lossar och lastar flygplan, så känner i alla fall jag att jag vill höja en röst för dem som kan komma att drabbas.  
Om inga flygplan lyfter så har vi inga intäkter, och med full kostnad så är företaget på obestånd inom 10 dagar. 10 dagar kan förstöra det som jag och mina anställda tillsammans under 4 år byggt upp. Detta har jag lite svårt att förklara för andra, och skall sanningen fram så förstår jag det inte riktigt själv, men jag är bara en liten entreprenör som inte har hela bilden.  
Hur jag än vänder och vrider på detta, så är vi ett levande exempel på att Transports konfliktstrategi konkret och på riktigt hotar våra jobb. Och då talar vi inte bara om de som är anslutna till Transportarbetareförbundet, utan samtliga anställda  
http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?ID=2556  
 
Frågan kvarstår hur kan man rättfärdiga eller tillåta ca 3000 personer går i strejk som lamslår ett hel lands flyg? För några hundralappars löneförhöjning? Hur skulle det se ut om alla fackföreningar så snart det finns olika uppfattningar fick strejka så att hela landet stannar av?  
Finns det inget ansvar hos LO att sätta stopp för detta maktövergrepp?  
Att man kan ha många uppfattningar om SAS är en sak men att kallar dom för mörkermän, kan väl ändå inte vara acceptabelt, eller?  
 

 
 
11)  
 
Illusionen av att Sverige skulle vara en rättstat!  
 
Sverige är en rättsstat som hålls upp av en illusion, att även ekonomiska brottslingar bestraffas. Men som i många andra länder får man tag på de små fiskarna och stänger in dem ett tag eller gör det svårt eller omöjligt för dem att få en ordentlig inkomst inom överskådlig tid, och ibland resten av livet. Ett näringsförbud kombinerat med betalning av stora skatter och skattetillägg är ett effektivt stopp. Under tiden simmar de stora fiskarna lugnt omkring. De har råd med de bästa advokaterna, som känner andra personer, som känner någon, som kan dra i rätt spak. De återfinns i de högsta skikten inom både politiska kretsar och näringslivet.  
De små fiskarna som man får fast fyller emellertid en viktig funktion. Åtgärderna mot dem upprätthåller illusionen av rättsstat. Befolkning ser att många, mer eller mindre kriminella, åtalas och straff utmäts. Alltså upplever befolkningen att de lever i en rättsstat, även om alla vet att rättvisan mest når de små brottslingarna. Och tron på att man lever i en rättsstat är nödvändig för att inte staten skall behöva använda övervåld för att hålla landet samman. Rättsmaskineriet har inte råd, vilja eller förmåga att ta hand om de stora fiskarna - och om man hade det kunde det för övrigt vara destruktivt. På grund av deras positioner och kunskaper behövs deras tjänster.  
 

 
 
12)  
 
Sida stöder ungkommunister med 45.000 kronor för en konferens, pengar som istället skulle ha gått till behövande?  
 
SIDA har via sin gren Forum Syd använt 45000 kronor av skattebetalarnas pengar till stöd för en konferens, anordnad av RKU och Proletären FF.  
Målet för konferensen sägs vara att lyfta fram demokrati och främja de mänskliga rättigheterna i Mellanöstern.  
Förkortningen RKU står för Revolutionär Kommunistisk Ungdom, vilket av namnet att döma är en organisation som inte står för demokrati och mänskliga rättigheter!  
 
SIDA använder skattebetalarnas pengar till en sådan konferens utan att noga förhandsgranska aktiviteten vid konferensen!  
SIDA förklarar att man kräver tillbaka pengar vid eventuella avtalsbrott!  
Vem garanterar att pengar kommer tillbaka? Vem tar ansvar för att konferensen kontrolleras??? Vid kontroll så har dom inte kommit tillbaks och kommunisterna hade en givande fest med allt vad som hör därtill.  
Som skattebetalare blir jag förb---d av att höra och se att våra pengar inte används för att ge stöd åt nödställda människor i världen, utan slösas bort på detta sätt.  
De organisationer, som inte uppföljer kravet att främja de mänskliga rättigheterna och hjälpa människor i nöd skall i framtiden inte erbjudas möjligheter att få finansiellt stöd. De ansvariga för misslyckade projekt bör först själv betala tillbaka pengarna för att sedan avgå självmant!  
Avgå, detta ord finns inte i det svenska byråkrat språket, åtala dem för trolöshet mot skattebetalarna, det går inte då en svenska tjänstemän är ofelbara.  
 

 
 
13)  
 
Säfflebussen satsar på lyx igen? Dömd att misslyckas!  
 
Som första expressbussbolag satsar Säfflebussen på lyxbussar i trafiken mellan Oslo och Göteborg i samarbete med Volvobussar. Färre resenärer som betalar mer är mottot för företagets Royal Class berättar en stolt Bo Pettersson VD för Säfflebussen.  
Man undrar vad som har föranlett denna sinnesvandel?  
När Södertälje Trafik skötte linjen Stockholm –Göteborg åt Säfflebussen satte man in bussar med 9 säten ”Royal Class” med en helt annan standard än den som nu presenteras, icke förvånande var Bo Pettersson med sina papegojor som rådgivare emot allt annat än för bussar trånga med obekväma säten med en luftväxling på sommaren där man fick resa i dofter, närmare kunde man inte kan komma en svinstia.  
Bo med papegojor var emot smarta cykellådor vilket gjorde att man nådde en målgrupp som inget annat trafikslag erbjuder ett bra alternativ med att få sina cyklar utan att dessa går förlorade eller kommer fram skakade där man på vintern enkelt kunde få med sina skidor eller skrymmande gods. Försök och skicka en cykel så förstår var och en att idén var like enkel som genial.  
På länken http://www.gdgbuss.com och skrolla längs ned på denna site så kan du se bilder från 2 av de bussar som sattes in på linjen där samme Bo Pettersson motarbetade standardhöjningen. Du läser rätt samme Bo motarbetade det som skulle ge hans företag en ökad inkomst riskfritt, tillvänja resenärerna för en ny standard samt vara ett alternativ till Swebus Express!  
 
Grattis Bosse att du nu efter år har insett nåt som du fick alldeles gratis för 8 år sedan och förstörde, det är sånt man kallar framsynthet i en bransch som går på kryckor!  
 
Att Säfflebussen nu kommit fram till det mest självklara att erbjuda komfort är ändå dömd att misslyckas, att bygga en trafik på endast en målgrupp är lindrigt sagt hål i huvudet. Det tar en förfärlig lång tid att lära folk att resa buss hur bekväm man än gör dessa, då en hel bransch systematiskt förstört under en generation sina potentiella resenärer genom att erbjuda bussar där man ägnar sig åt att öka komforten för förarna men skiter heligt i resenären, den som betalar!  
 
Att lyfta till en ny standard gör man genom att kombinera genom 2 klasser så att man kan lära folket och övertyga dem att det finns ett bekvämare sätt att resa.  
Bäste Bo du missade chansen, du har förlorat 8 år och du har bara dig att skylla.  
Den nya satsningen är dödfödd då alternativet inte står mellan tåget och bussen eller ens flyget, utan mellan flyget och den egna bilen, bussen finns i detta marknadssegment överhuvudtaget inte i sinnesbilden hur mycket reklam du än lägger ned.  
 

 
 
14)  
 
Skatteseminarium med julbord för bussföretag och bussresearrangörer  
 
20-21 november  
boka du hos Lennart Gunnarsson  
GRUPPRESOR AB Stationslängan 1  
S-664 34 GRUMS  
 
Tel: 0555-10030  
Fax: 0555-10091  
E-mail: lennart@grums.nu http://www.grums.nu  
 
 
 

 
 
15)  
 
Hallo, alla damer! Ju mer du ringer destu större bröst får du!  
 
Japanerna tar bokstavligen till bröstoner i försäljningen av nya mobilsignaler.  
Senaste veckans största säljsuccé är en variant som utlovar större bröst för dem som vill lyssna.  
Japanerna köper mobilsignaler för miljarder. Veckans storsäljare har alla förutsättningar att bli en världssuccé. Om den håller vad den lovar. Men gör den det så kan kirurgerna världen över kasta skalpellerna. Då är det slut med silikonimplanterandet.  
Nu hävdar Mr Tomabechi att han utvecklat en mobil ringsingnal som förstorar brösten på dem som lyssnar på signalen.  
Och hans brösttoner har onekligen skapat en boom av sällan skådat slag.  
"Jag lyssnade på signalen under en vecka och var helt övertygad om att jag blev lurad. Men det var helt otroligt, mitt bröstmått på 87 centimeter hade ökat till 89!", säger modellen Chieri Nakayama till tidningen Shukan Gendai.  
 
Tomabechi har redan dragit upp riktlinjerna för nya signaler som ska bättra på minnet, öka attraktionskraften på det andra könet, få håret att växa och användaren att sluta röka.  
Snacka om brösttoner!  
 
TS kommentar; nådåså, då kanske folk börja minnas hur dom är lurade av diverse politiska partier och vid valet 2006 minns varför dom inte skall välja rödgröna sörjan igen!  
 

 
 
 
Mätning av bussbranschens tidningars siter  
 
http://www.rt-forum.com nya ställning 1.911.111 ca 20% fler läsare sedan senaste veckan.  
 
 
http://www.busstidningen.se nya ställning 669.245 är en fördubbling av antal läsare sedan förra veckans mätning.  
 
 

 
 
 
Bäste läsare, vad gör du denna vecka? Börja med att fråga din politiker hur han tänker få stopp på slöseriet med skattemedel och hur han kan börja agera för att avveckla länsbolagen.  
 
Med soliga och varma hälsningar  
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
 
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
 

 
 
Du som planera att resa till Spanien,  
Här bokar du din hyrbil på den första helautomatiska webbsiten dygnet om.  
http://www.eurocasacar.com  
 
För Kanarieöarna och hela världen http://www.telluscar.com  
 
Söker du värme och 9 mycket bra golfbanor?  
http://www.eurocasa.nu det är Margret som tar hand om din bokning  
fixa med golftider och annat, det finns 9 mycket bra banor inom en radie av max 20 bil minuter.  
Vill du utbyta en och annan erfarenhet över ett glas gott vin, så finns jag i faggorna ifall jag inte är ute på resa.  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.