Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
 
 
 
”Varning Schönfelder” Newsletter nr 10 den 29 februari 2004  
 
Bäste läsare,  
 
Statens lånebehov för 2004 uppgår till 68 miljarder kronor förmodligen 90 miljarder?  
Halloj alla ivriga tiggare av mer pengar till kollektivtrafiken statsskulden ökar snabbare än vad man tidigare velat medge från berörd ansvarig minister.  
Statens beräknade lånebehov för 2004 uppgår till 68 miljarder kronor, enligt Riksgäldskontoret.  
Det är 12 miljarder kronor mer än i oktoberprognosen med andra ord en liten fel prognos på ”futtiga” 12miljarder. Det verkliga behovet kommer enligt insider information närmar sig 90 miljarder, svaret har vi i december 2004.  
Summan av kardemumman är att samhället går ännu mer back än vad man tidigare ville medge. Facit är ännu mer neddragningar varför kollektivtrafiken kommer få att bära sin andel av detta, sålunda tvärtemot vad kravmaskinen SLTF och medlöpare med alla vilseledande argument försöker slår i omvärlden och Finans samt Näringsdepartementets ansvariga.  
 
Det är bara att inse er tid går mot ända, en avreglering kommer!  
 
 
När räntan höjs kraschar skulderna, ekonomin  
 
De senaste tio åren har hushållens skuldbörda i relation till inkomsten ökat  
i Sverige. Nu är hushållen lika skuldsatta som före finanskrisen. Minnet är  
kort. Historien upprepar sig sällan och någon ny finanskris av 90-talssnitt är  
knappast i faggorna. I stället finns ett annat scenario för pessimister. Jag  
menar att det inte är konsistent att USA kan hålla en ränta på en procent  
samtidigt som de offentliga underskotten växer till rekordnivåer och dollarn  
faller. Systemet kommer att få in alltmer likviditet samtidigt som dollarn  
kan ge inflationsimpulser. Och staten måste betala för de pengar man lånar.  
Därför förefaller det sannolikt att den långa lågränteperioden bryts i  
slutet av hösten.  
Går räntorna upp måste hushållen använda en större del av sina inkomster för  
räntor och amorteringar samtidigt som fastighetspriserna sjunker. Och då får  
vi en kontraktion i hela den amerikanska ekonomin med effekter också i  
Sverige med en liten valuta, flykten går till stabilare valutor ex Euron.  
 
 
=======================================  
 
Ur innehållet  
 
1) Trollhättan säger upp avtal med Västtrafik!  
 
2) Lögner om miljön och ISO certifikat, många har vaknat!  
 
3) Förmögenhetsskatten har inte släckt ner Sverige, 1.500miljarder har lämnat Sverige.  
 
4) Det byggs som aldrig för i Åre, klipp för bussbranschen och bussresearrangörerna  
 
5) "Sverige slarvade bort IT-myndighet" samt var man kan hitta förmodligen bussbranschens mest lämplige VD kandidat?  
 
6) SJ tror på vinst i år  
 
7) Men var er själva nån gång då!"  
 
8) Dyrt lösa ut landstingsdirektörer  
 
9) Nu har Räls Angels slagit till igen. Låt norrbottningarna flyga gratis !  
 
10) Nya mätning av intressanta Webbsajter på nätet  
 
EXTRA aktuellt:  
VIRUS problematiken  
 
Nya sponsorer till RDA workshop resan den 1:a augusti  
 
==============================  
 
1)  
Trollhättan säger upp avtal med Västtrafik!  
 
I den ekonomiska bisarra situation som Sverige befinner sig och någon ljusning finns inte på horisonten tvingas kommunerna ser över kostnadsbilden.  
Det är sunt!  
Trollhättan kommun har enligt GP sagt upp avtalet med Västtrafik.  
Västtrafik är ett av länsbolagen med en synnerligen överviktig kostnadskostym och en för stor ambitionsnivå vars mål är en total socialisering, det som saknas är ett eget flygbolag.  
Kommunstyrelsens berednings och ledningsutskott vill starta med egna projekt och om dessa slår väl ut skall man ta över all trafik i egen regi.  
Det finns dock en reträtt väg ifall det inte fungerar väl kan man tänka sig att återgå till Västtrafik.  
Det är bra att man lämnar Vässtrafik och det skulle förvåna mig ifall man inte kan åstadkomma en billigare lösning, men det är lika väl fel, det enda rätta är en fri etableringsrätt.  
FRI ETABLERING jag förstår att för många saknas ordet i ordförrådet.  
 
 
========================================  
 
2) Under denna punkt har jag samlat ihop allt om kollektivfrågor för denna gång,  
Du finner mina synpunkter under punkterna A-K.  
 
 
Lögner om miljön och ISO certifikat.  
 
Så fick jag till slut igång ett ivrigt debatterande om lögnerna och nyttan av ISO certifikat.  
Det kom många e-mail där alla var tacksamma på att jag tog fram och åskådliggjorde falsarierna.  
 
A)  
Låt mig bara förtydliga ett par frågor, ISO 9001 är omöjlig i ett busstjänsteföretag eftersom den viktigaste beståndsdelen inte kan ISO kvalitetsmärkas, det är föraren!  
 
B)  
ISO 1401 miljöcertifikat är ett enda stort trams eftersom varje fordon som passerat Bilprovningen är up to date enligt rådande miljölag. Varför varje fordon därmed är automatisk miljöcertifierat varför en ytterligare miljöcertifiering inte kan göras rent formellt.  
 
Den av BR rekommenderade miljöcertifieringen strider mot den av Sverige ingångna EU miljölagstiftningen. (Denna uppgift kom från en EU tjänsteman som läser mina Newsletter och sitter på miljödepartementet, tack för det!)  
 
Andra branscher har ingen Bilprovning som övervakar med EU ingångna lagar, varför ISO överhuvudtaget inte är tillämplig för ett bussföretag.  
Kan det vara så att BR har en inkomst från ISO certifikaten?  
 
Man skall inte ge de 4 kommunerna som hittar på egna förordningar som är olagliga enligt svensk författningslag sitt stöd, tvärtom det gäller att JK anmäla dem så att man får trafikförodningen prövat eller skicka en skriven anmälan på svenska språket till mig som jag kan vidarebeordra till EU kommissionen och den anmälan som föreligger.  
Varför vågar så få agera, varför denna feghet?  
RDA förbundet för bussresearrangörer har anmält Sverige och inte BR som borde ha varit mera naturligt. Det hade aldrig kommit så långt ifall BR hade tillskrivit Näringsdepartementet i första skedet och påtalat det orimliga, men det är historia nu, men väl så talande för BR:s undfallande och glorifierande uttalanden inför makten.  
För att återgå till ISO 1401 ingår även sopsortering i verksamheten som är en beståndsdel av falsarierna. Det är ett politiskt beslut baserat på felaktiga argument. Sorteringen i slutändan med alla mellanhänder och maskiner samt lastbilar leder till en större energiåtgång varför kretsloppsförfarandet inte alls motsvarar förväntningen till ett mera ekologisk samhälle istället blir det tvärtemot, det är kostsamt föder en massa byråkrater och alltsammans måste betalas av skattebetalarna. Den enda verkliga idag kända effektiva system som ger en 100% sopsortering är de 3 maskinerna som finns i Tyskland sedan 4 år på test enligt vad 6 Universitet i en gemensam studie har funnit effektiva och tillförlitliga.  
 
C)  
Den enda miljövänliga bussen är bränslecellbussen även i en konsekvensanalys i ett kretsloppsförfarande.  
 
D)  
Människor får cancer eller andra allvarliga sjukdomar av dieselmotorer oaktat med eller utan ISO certifikat. Därför är ett miljöcertifikat en bluff inget annat.  
 
E)  
Det är inte förbjudet att använda hjärnan och ej heller att sätta sig upp emot ett branschorgan som lider av kompetensbrist och endast är en megafon för makten.  
 
F)  
Det finns mycket pengar att spara genom att köra sin verksamhet med största varsamhet där inte minst en reducerat bränsleförbrukningen är en viktig del i miljö sammanhang och slår direkt positivt på kostnadssidan.  
 
G)  
Märkligt tyst är det om däckens roll och förslitningen som orsakar partiklar vilka är minst lika farliga som dieselavgaser.  
Är nästa steg av de 4 kommunerna att bussar skall köras utan däck??  
Ekonomisk kör branschen redan på fälgarna.  
 
Att tillåta sig att använda vanligt bondförstånd kan inte vara för mycket begärt, 3 av de berörda kommunerna har betydande hamnar där det finns fartyg som släpper ut skadliga avgaser, där en uppstartning under tiden av endast 10 minuter av 2 ordinära färjor spyr ut mer skadliga avgaser än vad alla turistbussars utsläpp gör i Sverige på ett helt år.  
Skulle berörda kommuner vilja ha renare bussar då borde man ha satsat på bränslecellbussar som man hitintills effektivt bromsat genom olika andra myndigheters försorg.  
 
Det som gör mig rasande är föraktet att efterleva lagarna, där skapas det egna förordningar för att vinna kortsiktiga politiska poäng. Man missaktar medvetet svensk författninglag. Det är vid dessa tillfällen som branschen måste agera gemensamt för att hålla emot, som alla sett är det ingen annan som kommer till hjälp.  
Det är uppseendeväckande att BR väljer än idag inte gå in med en JK anmälan, detta borde varje medlem vara medveten om och därför börja agera i sina lokala organisationer för att gänget i BR:s ledning och styrelse skall bytas ut. Var miljö frågan seriös menat har dessa 4 kommuner haft möjlighet via berörda länsbolag vilka kommunerna kontrollera och krävt i upphandlingen vad man önskar, för då hade det varit ett kommersiellt avtal och då kan kommunerna hittar på vad som helst så länge det finns pengar att leka med.  
 
H)  
 
I olika artiklar har jag åskådliggjort att även Näringsdepartementet har intygat att den av de 4 kommunernas införda trafikförordningar mest genom en högljutt kvinnlig mp företrädare från Göteborg som mer är gaphals än kompetent är olaglig och strider mot den svenska författningen, det är endast vägverket som kan utfärda bestämmelser som kräver ingrepp i ett fordon.  
 
Sverige har folk sittande i EU som skriver under handlingar i vilken takt EURO motorerna skall införas, det är av konkurrensskäl viktigt att BR bevakar en konkurrens neutral utveckling där svenska företagare inte får ett sämre läge än sina kollegor inom andra EU stater.  
Det borde tillhöra grundskolan i ett föreningsliv där man förstår att förbundet är till för att skydda dom egna medlemmarna och inte att jamsa med några gaphalsar till kommuner som tillåter sig att gå utanför lagen. JK anmäl istället berörda politiker och tjänstemän så skall ni få se på ordning och reda. Vad annars har men ett förbund till?  
Vem behöver ett BR?  
Dags att fundera kring ett nytt forum? Med nya ledare till nytta för branschen,till nytta för ditt företag?  
 
 
I)  
 
Det kom en fråga från en av läsarna hur jag anser man skulle komma tillrätta med trafikproblem i de tre största städerna.  
Svaret är enkelt, ifall man skulle vilja komma tillrätta med de av politikerna skapade trafikproblemen, så låter man alla husägare bygga parkeringsgarage utan tillstånd från byggnadsnämnden och inte som nu att det får finnas max 0,4 parkeringsplatser per fastighet även i ex Hammarby sjöstad varför det saknas tusentals P platser under mark till förmån för av kommunen ägda parkeringshus.  
 
Vill man ta bort köerna så sker det enklast genom att under 2 timmar på morgonen och på eftermiddagen enkelrikta alla infarter samt de större gatorna inne i staden som exempelvis Sveavägen, Birger Jarlsgatan, Söderleden med flera.  
Detta skulle vara en nödplan fram till dess man bygger nya sammanhängande ringleder och tunnlar under staden fram till stora P-hus som byggs under centrum samt under alla gator som Karlavägen, Valhallavägen, Strandvägen, Hamngatan, Sveavägen samt Birger Jarlsgatan.  
Under tiden som dessa byggen pågår kommer allt fler bilar fram föras med bränsleceller med endast vatten som avgaser. Planeringen idag måste täcka behoven för de nästa 50 åren och inte vara endagsflugor.  
Vill man, finns det mängder med lösningar och finansieringen torde inte vara några problem av vare sig vägar eller P-hus om politiken är långsiktig och inte kullkastas av nästa kull av miljöknuttar som i själva verket struntar i miljön och istället vill åstadkomma en samhällsförändring.  
Den kollektiva trafiken kan enkelt byggas ut med ny snabba Spårvägar som inte kräver samma investering som T-banan eller Pendeltågen. Kontinenten är full av Spårvagnar långa som T-bane tåg som susar fram bekvämt och inte skakiga som i Göteborg i dryga 100 km med fika vagn i mitten. Nog finns det möjligheter.  
 
Släpper man loss innovatörerna så kommer det fram skickliga lösningar som gör städerna åter attraktiva för alla. Gatorna kan användas än mer till uteserveringar och cykelbanor ifall man leder bort trafiken. Städer som Köln, Barcelona och många fler är bästa beviset där politikerna förstått att bilen är det billigaste kollektiva trafikmedlet för samhället och i en snar framtid med bränslecelldrivna fordon även den bästa lösningen för miljön.  
 
 
 
 
J) Verkligheten ser dock ut på följande sätt!  
 
Därför förbereds en uppvaktning hos regeringen för att Stockholms län ska få statlig hjälp med vissa omställningskostnader för sammanslagningen av de bägge storsjukhusen.  
 
Den enskilt största posten är kostnaderna för att minska personalen. Det beräknas kosta 322 miljoner kronor med omplaceringar, ålderspensioner, avgångsvederlag och andra åtgärder. Men även anpassningen av de befintliga fastigheterna och evakueringar slukar pengar, över 200 miljoner kronor. Till vilken nytta?  
Men att slå ihop två sjukhus medför också andra kostnader. Att skapa ett varumärke går lös på tre miljoner och att göra om skyltar kostar två miljoner. Att skapa ett varumärke, förlåt vaddå? Var finns egen nyttan för ett varumärke för ett sjukhus när det samtidigt saknas pengar överallt?  
Men den höga slutsumman till trots lär fler poster tillkomma. Till exempel finns i dag bara en enda buss som går mellan Karolinska Universitetssjukhusets bägge enheter i Huddinge och Solna.  
Sådan är verkligheten i ankdamsperspektivet! Sprid miljonerna på vanvettiga saker som krymper möjligheten där det behövs, beslut tagna i en politisk harmoni, men snart är festen slut.  
 
 
 
K)  
Gratis lokaltrafik för alla!  
 
Huvudstaden i provinsen Limburg som ligger i Belgien heter Hasselt. http://www.trabel.com/hasselt.htm  
68.000 invånare finns I denna huvudstad vilket inte låter mycket, men då måste man ha I minne att städer och kommunerna I Belgien är alla väldigt små till ytan och att det bor en massa folk runt omkring. Hasselt ligger ca 7 mil öster om Bryssel och ligger i området där floderna Maas och Rhen flyter fram. Genom staden flyter Albert Kanalen en kanal med mycket livlig pråmtrafik.  
Liksom alla andra städer i Belgien är det trångt och besvärligt i trafiken i ett land med dryga 10 miljoner invånare på en yta strax något större än Blekinge. http://www.trabel.com/belgium-countries.htm  
Lika väl flyter biltrafiken visserligen ganska långsamt under rusningstrafiken!  
Hasselt har tagit steget fullt ut och har infört gratis lokaltrafik för att därmed stimulera fler att använda kollektivtrafiken som visserligen är bekväm för dem som bor vid hållplatsen och vars resmål är exakt dit bussen går till. Nu är det bara så att ett fåtal människor har denna bekvämlighet andra skall till och från hållplatsen och ev byten med betydligt längre gångavstånd i regn och slask. Därför erbjuder man en gratis lokaltrafik för att höja attraktionen och motivera användandet av kollektivtrafiken, vilket måste vara en chock för en och annan läsare som hellre hade sett att folk skulle tvingas till att använda lokaltrafiken.  
Nu är inte Hasselt inte ensam om att ha infört gratis lokaltrafik, alltfler städer i EU överväger att göra det då bilen är det överlägsna bästa trafikmedlet. Ett annat bra grepp är GRATIS bevakade infarts parkeringar tillsammans med en Bensinstation där man erbjuder fullservice för den som vill ha bilen tvättat eller ett oljebyte utfört. Kreativiteten är vad som gäller och inte tvång, ett svårt språk för SLTF?  
 
 
================================  
 
3)  
 
Förmögenhetsskatten har inte släckt ner Sverige men tvingat bort uppskattningsvis  
1.500 miljarder kronor från landet  
 
Förmögenhetsskatten är Sveriges mest skadliga skatt. Den är full av  
inbyggda orättvisor, fungerar som taggtråd i ekonomin och slår som ett lotteri.  
Finns det något skäl för att behålla den? Ett ruttet system?  
 
Just när man trodde att alla politiska partier var överens om att förmögenhetsskatten bör avskaffas, blir det känt att Egendomsskattekommittén tänker i helt andra banor.  
 
Som DN kunde rapportera, vill majoriteten i denna parlamentariska utredning inte bara behålla förmögenhetsskatten utan också sänka gränsen för fribeloppet, från 1,5 miljoner kronor till 800 000 kronor per person.  
 
Förmögenhetsskatten har inte släckt ner Sverige men tvingat bort uppskattningsvis 1 500 miljarder kronor från landet (inklusive de icke-miljardärer som lämnat av skatteskäl). Därtill har den på sina håll dramatiskt höjt kostnaden för att bo i våra storstäder, utan att ta någon som helst hänsyn till hushållens ekonomiska situation.  
 
Dess betydelse för statens finanser är minimal. Dess skadeverkningar för enskilda människor och samhället i stort är betydande.  
 
Toni kommentar:  
RSV har flertalet gånger informerat regeringen om att det kostar samhället mer pengar för uppbörden än vad skatteintäkten ger från arvs och förmögenhetsskatten. Av politiska överväganden framhärdar man att hålla kvar en skatt som är skadlig och olönsam.  
 
 
==========================================  
 
 
4)  
 
Det byggs som aldrig för i Åre, klipp för bussbranschen och bussresearrangörerna  
 
 
Alpina VM i Åre 2007 är världens näst största vinter- sportarrangemang och en motor i investeringarna.  
Fram till VM investeras 1,2 miljarder kronor i Åre.  
När Hagströmer och Qviberger trycker in pengar i Åre väcker det ytterligare intresse från andra finansiärer, säger Lasse Lindqvist, vd för VM Åre 2007.  
VM-bolaget med Mats Paulsson och Olof Stenhammar i styrelsen investerar 120 miljoner.  
 
Åre ett kluster  
Åre är den enda kommunen i glesbygden som kan redovisa tillväxt. Kommunen och det lokala näringslivet räknar med att vintergästerna ska öka med 50 procent fram till år 2011. Investeringar görs i fler och fler hotellanläggningar och infrastruktur. I regeringens infrastrukturpaket i förra veckan var 107 miljoner öronmärkta för järnvägar i Jämtland.  
 
Att nyföretagandet är högt syns i statistiken. I Åre kommun med 850 invånare finns drygt 150 företag. Och antalet nyföretagare är 10,3 per 1.000 invånare, jämfört med Sverigesnittet på 7,3.  
 
Investeringar i Åre  
1,2 miljoner kronor satsas i Åre de kommande tre åren.  
 
1. Holiday Club: 400 milj  
2. Åre torg: 300 milj  
3. VM i Åre: 120 milj  
4. Lienlägdan: 100 milj  
5. Hotell Excellent: 80 milj  
6. Tunnel under E14: 60 milj  
7. Holiday Clubs time shareanläggning: 40 milj  
8. Hotell Fjällgården: 40 milj  
9. Handelshuset: 30 milj  
10. Nya Alphyddorna: 22 milj  
 
Källa: Veckans Affärer  
 
 
Charterflyg till Åre (Östersund) ger massor av nya kör uppdrag till de lokala bussbolagen.  
Bussresearrangemang från hela landet året om.  
Enligt börsnoterade Skistars beräkning ökar dessutom andelen utlänningar i Åre. Av totalt cirka 350.000 gäster denna vintersäsong så är cirka 50.000 utlänningar som skall köra till Åre från Östersund och tillbaks ger uppdrag för minst 2.000 bussturer som kör fram och tillbaks.  
Det är chartern till Åre från England och Holland som blir bingo för bussbolagen.  
 
Skistar och Peab med överallt  
Bröderna Mats och Erik Paulsson är huvudägare i Skistar och byggföretaget Peab, är inblandade i de flesta projekten i Åre. Enligt VA är Peab totalentreprenör i samtliga stora byggprojekt i Åre. Och de kom in i Åre som räddare efter att statliga Securum städat upp efter fastighetskraschen på 90-talet. Och Skistar stärktes när Hagströmer och Qviberger gick in i bolaget. Förra vintersäsongen hade Skistar en avskastning på 25 procent, där Åreanläggningarna stod för 150 miljoner av omsättningen (och Sälenanläggningarna omsatte 300 miljoner).  
I Åre har Skistar fått 32 miljoner i bidrag från Nutek och länsstyrelsen.  
 
Finska Holiday Club satsar året om  
Den nya gigantiska hotell- och konferensanläggningen byggs däremot av den finska hotellkedjan Holiday Club, och ska vara öppet 51 veckor om året. Bakom projektet finns finskt riskkapital. Och 150 bidragmiljoner – 60 från Nutek, 30 från EU och 60 från kommunen.  
 
 
=========================================  
 
 
5)  
 
"Sverige slarvade bort IT-myndighet" eller ett tips var man kan hitta förmodligen bussbranschens mest lämplige VD kandidat?  
 
Svenska politiker slarvade bort möjligheten att få EU:s nya IT-myndighet placerad i Sverige. Det anser Peter Kopelman, vd för Microsoft Sverige, ett Sverige som också saknar ett politiskt ledarskap i IT-frågor.  
 
I Sverige finns det inte längre någon som driver IT-utvecklingen, säger svenska Microsofts nye vd Peter Kopelman i en TT-intervju.  
Vi hade chansen att få EU:s IT-myndighet, men ingen drev frågan och alltihop hamnade i Grekland, fortsätter han.  
Ny sedan två och en halv månad på vd-stolen för Microsoft i Sverige drar han sig inte för att sticka ut hakan.  
Jag är genuint oroad för utvecklingen. För några år sedan var IT en överlevnadsfråga för svenskt näringsliv och välstånd. Det är det fortfarande, men på politiskt håll splittras frågan mellan olika myndigheter och ingen vågar ta stafettpinnen på allvar, säger han.  
 
Han är ny som vd på Microsoft, men knappast i IT-branschen. Med 14 år på IBM och fyra år på Cisco har Peter Kopelman varit med under stora delar av PC-utvecklingen och IT:s uppgång mot molnfri höjd och det hårdhänta uppvaknandet. Tappat tilltron till IT:s möjligheter har han däremot inte gjort.  
Nej, absolut inte. Men det som för några år sedan var revolution är numera evolution. Vi ser IT som en naturlig del av vardagen. I näringslivet är det inte mycket som skulle fungera utan IT-stöd i olika former, säger han.  
 
I det nya jobbet vill han förvandla visionerna kring IT till verklighet.  
Inte minst när det gäller att underlätta medborgarnas kontakter med offentliga förvaltningar, säger Kopelman och fortsätter:  
Men det förutsätter att det inte bara blir prat utan också handling. Till exempel att det tas fram standardlösningar för till exempel bygglovshantering som alla kan använda. Det är knappast vettigt att 290 kommuner tar fram 290 lösningar.  
 
Också här saknar han ledarskap från regeringens sida.  
Man har bestämt regler för hur en motorväg ska se ut, att det kommer 220 volt ur kontakten i hela landet. Man måste våga bestämma och skaffa en standard också inom IT-området.  
 
 
Tonis kommentar:  
Det finns hopp, med en tänkbar person som Peter Kopelman som VD i bussbranschen skulle man få en person som kan få en för branschen nödvändig utveckling istället för stillestånd.  
IT frågorna är något av det viktigaste inför framtiden, skapa ett system där alla kan vara uppkopplade mot kund i Sverige i världen samt skapa en helautomatisk administration, ständig automatisk felsökning på bussen under färd, ett enkelt positionerings system, där Hogia och andra idag skor sig med lösningar som är IT teknisk minst sagt baklänges och därmed oförskämt kostsamma.  
Samtidigt som en Peter Kopelman onekligen tycks våga föra fram saker som visar på ett STORT problem vilket inte minst berör buss och kollektivtrafikbranschen, nämligen en politisk avsaknad av en ledning som ser helheten för Sverige.  
Jag är genuint oroad för utvecklingen säger Peter, om han är oroad inför utvecklingen vad borde då bussbranschen vara?  
Den svenska IT myndighetens miss i Bryssel är bara ytterligare en miss där värdefulla myndigheter går Sverige förbi bara för att ingen driver en fråga, det räcker inte med att skicka en ansökan och tro att det räcker, det gäller att slåss för varje millimeter i en stenhård konkurrens. Istället ser man tusentals ämbetsmän samt politiker som far som skottspolingar till Bryssel vilka driver egna frågor, vilket ger ett passagerarunderlag tillräckligt för att 3 flygbolag dagligen kan fylla sina stolar mellan Sverige och Bryssel. Resorna dit har ett enda syfte, det handlar om att få bidrag till nåt mystisk projekt man har med sig.  
Det gemensamma som skulle fungera som en motor för hela samhället den insikten saknas helt!  
Peter Kopelman eller motsvarande ungdomar pekar på det sjuka, jag känner inte honom, men förstår av att forskat lite kring honom att ett BR med dylika personer skulle kunna återföra bussbranschen från dom halvdöda.  
 
=================================  
 
6)  
 
SJ tror på vinst i år  
 
Fjolåret blev ett nytt förlustår för SJ men i år kan järnvägsbolaget börja tjäna pengar igen, tror vd Jan Forsberg. "Vi känner att vi är på hyggligt god väg", säger han.  
SJ SJ går fortfarande med förlust, men mindre än väntat.  
Och i år kan bolaget börja tjäna pengar igen. Om inte resenärerna sviker.  
SJ redovisar en förlust efter finansnetto på 24 miljoner kronor för fjolåret. Det är en förbättring med 58 miljoner kronor jämfört med 2002. Och bara hälften så stor förlust som SJ-ledningen hade räknat med.  
-Vi känner att vi är på hyggligt god väg, säger SJ:s vd Jan Forsberg.  
 
-Vi tror att 2004, med oförändrade förutsättningar, kan bli ett år då vi vänder från ett negativt till ett positivt resultat, säger Jan Forsberg.  
 
Förhoppningen är att SJ:s ekonomi ska repa sig ännu mer under 2005, då bolaget har mindre kostnader att bära runt på. 2006 ska man kunna kalla bolaget, sunt, konkurrenskraftigt och lönsamt, hoppas SJ-ledningen.  
 
SJ har liksom andra reseföretag fått känna av det minskade resandet, om än inte lika mycket som flyget. Men fler människor valde att köpa lågprisbiljetter under 2003, vilket minskade SJ:s intäkter med runt 100 miljoner kronor.  
 
För att möta konkurrensen från lågprisflyg och andra alternativ har SJ precis presenterat ett nytt biljettsystem med enklare och billigare biljetter. Dessutom ska SJ jobba mer med punktligheten.  
 
I december fick SJ det kapitaltillskott på 1,6 miljarder kronor som riksdagen beslutade om tidigare under året. De pengarna har använts för att betala av skulder. Fortfarande är det dock osäkert om EU-kommissionen kommer att godkänna utbetalningen.  
 
 
Tonis kommentar:  
Snacka om bajsprat!  
”Vi tror att 2004, med oförändrade förutsättningar, kan bli ett år då vi vänder från ett negativt till ett positivt resultat, säger Jan Forsberg.”  
Här har vi exit ur hans egna prognoser, oförändrade förutsättningar, vem kan ens fundera i dylika banor annat än en monopolist? Forsberg kommer från SAS en annan tidigare skyddat verkstad, där han under åren varit med och fört bolaget till randen av en JÄTTE konkurs ifall inte de nordiska regeringar kommer på ett sätt att tillföra kapital med tillgång till AP fonder och andra institutioner som staten kontrollera utan att det därmed blir olovlig kapitaltillskott som får EU byråkraterna att vakna.  
Alldeles klart är att ett oförändrat år 2004 blir det inte, inte med 3 flygbolag som flyger hundratusentals stolar i Triangeln för 195 kronor. Redan nu kan man se när man reser med X2000 att det blivit glest i beläggningen, man kan fråga sig varför det alltid är managementet som ser det som siste man, åker Forsberg inte tåg? Affärsklassen som ger inkomsterna är närmast tom och tåg avgångar som tidigare var nästintill omöjlig att komma med på är nu inte ens halvfulla.  
Den enda sträckan som lär få uppsving det är nog inte tåget utan flyget till Luleå dit alla konsulter som nu kastar sig över Norrbottniabanans projektet och skall vara med och hugga för sig.  
SJ erhåller i kontant stöd mer än 1 miljoner kronor i timmen i bidrag, dygnet om lördag som söndag!  
Och många fler kommer det att bli den dag man skall börja köra tåg också på Botniabanan samt ifall att Norrbottniabanan blir av och inte bara ett politiskt projekt som en eftergift till mp och militante Eriksson från Kalix. Närheten till forna Sovjet måste ha präglat hans barndom, med drömmen om en järnväg fram till Murmansk med annan spårvidd från Haparanda och inga spår norrut, är någon förundrat över att statens skuld ökar? Detta år med minst 60 och mera troligt 90 miljarder kronor i ny upplåning och en årlig räntekostnad på över 300 miljarder kronor utan att man amorterat en krona.  
 
Vem kan få stopp på dylika sagoberättare som Forsberg och kompani?  
 
När tar Näringsministern SJ styrelse och VD i örat och begär korten på bordet en gång för alla? När tar man fram en helhetskalkyl där man ställer olika trafikmedlen mot varandra.  
Vad är det för fel på flyget? Vad är det för fel på bussar, bilar och lastbilar? Vad är det som är bäst för landet?  
Skall det bli fart på Norrland så kan detta bara ske med ett välfungerande flyg och breda landsvägar. Eller finns det någon som tror att den Internationella Bilindustrins testanläggningar i Arjeplog väljer att resa med tåg från kontinenten? Något som tar dagar förutom allt omlastande av bagage, biljetter som inte kan köpas på ett vettigt sätt och alla andra idiotier som man har lyckats med.  
Finns det inget flyg till Arjeplog och dess närhet så försvinner biltestanläggningarna till Finlands inland, eller till Grönland dit det finns flyg och en välkommande attityd.  
Grönland är inget skämt, VW med Audi är där för att se på förutsättningarna, sanningens stund kommer för Västerbotten. Vad kan ersätta alla arbetsplatser i Västerbotten den dag då Bosch och gänget säger, Hej då till Arjeplog?  
 
=======================================  
 
7)  
 
Men var er själva nån gång då!"  
 
"Var ligger det allvarliga hjärnfel som orsakar denna massiva osäkerhet,  
behovet att passa in genom att se ut som alla andra, spela och agera och  
försöka karva ut en idealmänniska (vems ideal?) Ur den stackars individ som  
är du. Som är jag. Som är every-fucking-hopa. Varför skall det bli så  
väldigt överspänt? Överstylat? Hur alternativ är man när man ser ut som  
100.000 andra. Vad är alternativet till att inte kasta sig in i någon annans  
påhitt av "hur man ska vara" till priset av att acceptera sin egen existens  
(som individ). Hur svårt är det egentligen att TÄNKA? Själv?"  
Ja. Jantelagen har ju inte passerat obemärkt förbi. Hela samhället är praktiskt taget UPPBYGGT på att:  
DU duger INTE som du ÄR. Du skall följa lik ett evangelium det som BR och andra hitta på hur fel dom än har.  
Gör bara som BR säger så blir du LYCKLIG. Vi LOVAR. Tro fan inte att du kan komma här och bara VARA (dig själv?).  
Du ska ha ångest och mindervärdeskomplex och tro som fan på att inkompetens ersätts av ledare vilka blir kompetenta bara för att de sätter sig en stol utan krav på sakkunskap, visioner eller kompetens, skall du verkligen vara offret för en dylik ideologi, något som gör dig lycklig. Fyller upp det där HÅLET inom dig? F-n heller, börja använda hjärnan och stå upp och uttala din frustration över hur fel allt har gått, det är du som får betala BR:s misslyckande som blir ditt eget misslyckande.  
 
Jag är så fucking curious på den här livrädda självupptagna lögnen att krusa inför förbundslivets funktionärer eller de chefer som satt sig att administrera något som skulle bli så bra, som istället blev en gigantisk ekonomisk flopp, du som åkare har blivit livegen, skattebetalarna har blivit lurade på hundratals miljarder under åren, något alla måste vara med om att betala oaktat om man nyttjar det eller inte.  
Är jag den enda som inser att något är fel?  
 
==================================  
 
8)  
 
Dyrt lösa ut landstingsdirektörer  
Det blir ett provisorium i ledningen för såväl Värmlands landsting som det omskrivna Torsby sjukhus. Att lösa ut de sparkade direktörerna kommer kosta landstinget fem miljoner kronor  
Låt miljonerna rullar, vem bryr sig? Är det bara att trycka nya sedlar i Tumba? Vem kan vara så felvaggad?  
 
===============================  
 
9)  
Nu har Räls Angels slagit till igen.  
Låt norrbottningarna flyga gratis !  
 
http://www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?KatID=3&ID=1963&bhcp=1  
 
Publicerat: 2004-02-22  
Av Harald Rosén generalsekreterare för föreningen svensk Flyg  
 
( förlåt jag bara inte låta bli, när tror någon att gänget med de blå dunsterna i BR skulle våga skriva en dylik debattartikel)  
 
Låt norrbottningarna flyga gratis !  
Nu har Räls Angels slagit till igen. Norrbottniabanan - en kustjärnväg utan tillstymmelse till nödvändigt resandeunderlag - vill man bygga. Minst 20 miljarder det vill säga 20 tusen miljoner(!) skall plöjas ner i banvallar, tunnlar och räls. Därtill kommer några miljarder för inköp av tåg och och stora, löpande förluster för trafiken i all framtid.Samma vecka som planerna på Norrbottnibanan kohandlas fram under hot om regeringskris, beslutar samma regering att det livsnödvändiga flyget till Lappland skall skäras ner. 10 miljoner skall staten (Rikstrafiken)spara in på bra flygförbindelser, ett slag i ansiktet på våra glesaste och mest avlägsna kommuner.Vad kan då norrbottningarna få för 20 miljarder? Eller för bara räntan (5%/år). Jo för denna miljard skulle flyget kunna köra sex (6) Boeing eller Airbus med vardera 180 platser fram och åter mellan Luleå, Kiruna, Gällivare och Arvidsjaur mer till Stockholm eller Köpenhamn. Fem turer fram och åter varje dag, året runt i all framtid. Biljetterna skulle vara gratis! För denna ränta skulle flyget kunna erbjuda 3,8 miljoner flygstolar per år. Var och en av 270.000 norrbottningarna skulle få möjlighet att flyga ut eller hem mer än 10 gånger per år. Ändå skulle det finnas plats för flera 100-tusen besökare eller turister som skulle kunna resa gratis till Kiruna eller Gällivare och fjällvandra, åka skidor eller konferera. Ny verksamhet kan etableras. En jättelik tillväxtmöjlighet för regionen.Nu är väl denna räkneoperation rent hypotetisk. Norrbottningarna kommer inte att åka tåg i stället för flyg till Stockholm. Banan skall se till att godset går som på räls söderut - eller norrut till Barentsregionen och Murmansk. -Men sjöfarten då? Vi har isfria hamnar efter hela Norrlandskusten. Lasta på fraktfartyget och kör exporten direkt till mottagarens hamn. När man föreslår detta för Räls Angels så blir det ofta tyst. Sjöfart har man inte räknat med.Då kommer istället order Regionförstoring och Arbetspendling in i bilden som ett brev på posten. Haparanda och Skellefteå-bor skall dagpendla till Luleå med tåg som går stup i kvarten! - Men bussar och bilar - i framtiden el- eller biodrivna - som kör från dörr till dörr, är inte det ett alternativ? Då blir det tyst igen. En som drivit på i kohandeln om mera räls - och ofinansierade skattemiljarder till Norrbotten - är Kalix starke man Peter Eriksson. I söder är det Lars Ohly (namn nästan som en flygplats i Paris) , tjänstledig tågmästare och nybliven vänsterledare som pressat fram miljarder till sina kompisar på SJ. Ohly har avslöjats att dribbla med sanningen sedan har påståtts ha spelat fotboll med självaste Nacka Skoglund, något som inte var sant. Ohly dribblar även med sanningen när det gäller fakta om järnvägen. Straxt före jul i radions P4 Efter 12 diskuterades Järnvägsutredningen - Järnvägen betalar i stort sett alla sina kostnader, sade Ohly. (se artikel nedan som följer)Drygt 1 miljon av skattemedel per timme (15 miljarder/år) går till järnvägens investeringar, drift och underskott. Tänk vad mycket vård, skola och tillväxt man kunde få för räntan på dessa pengar. Härmed inte sagt att all tågtrafik är onödig. Men att försöka bygga Norrbotniabanan, Hallandsåstunneln och Citytunneln i Malmö är sämsta tänkbara hushållning med samhällets resurser. Denna KO-handel borde anmälas till KO!  
 
Osanningar, ständigt nya osanningar!  
 
Vänsterledarkandidat vilseleder!  
Nye partiledaren i vänsterpartiet Lars Ohly, jag är en kommunist och inget annat, talade järnvägspolitik i radions Efter 12 . Ohly, som är tjänstledig SJ-medarbetare, hade vid denna utfrågning med radiolyssnare inga som helst bekymmer med kostnader och underskotten i det svenska järnvägssystemet. - Järnvägen betalar i stort sett alla sina kostnader, sade Ohly. Han hade uppenbarligen glömt att han i riksdagen nyligen hejat fram regeringen att lämna krisstöd till SJ på 1,9 miljarder. Detta tillskott till Ohlys arbetsgivare SJ är dock blygsamt jämfört med de 13 miljarder per år som hela den svenska järnvägen kostar skattebetalarna. Det blir mer än 1 miljon per timme eller 10 kronor/mil i subventioner till varje tågresenär!Dessa subventioner - där en alternativanvändning kan vara 45.000 anställda inom vård och skola - räknar inte Ohly som en kostnad. Är denna man verkligen något att räkna med?Frågan är när miljardrullningen till järnvägen skall ifrågasättas även av vänsterpartiet? Ett steg i rätt riktning kan vara att partierna nu - efter år av tystnad - ifrågasätter fler miljarder till hålen i väggen i Hallandsåsen. Men i debatten om miljö och utsläpp så vill man inte höra talas om att elkraft till järnväg alstrar några utsläpp alls. Utsläppen sker ju i Danmark eller Polen där generatorerna eldar brunkol för högtyck och levererar ström till svensk järnväg. -Det har inte svenska politiker något ansvar för - är den underförstådda slutsatsen av Ohlys resonemang. Det är uppenbart att den svenska transport- och miljöpolitiken - som delvis styrs av Ohly - är högst skenbar. Vad värre är: den är dyrbar så till den milda grad att övrig infrastruktur och offentlig sektor saknar medel att utvecklas för att skapa den tillväxt vi alla behöver.  
 
==============================  
 
 
10)  
 
Så här är ställningen på några av branschens siter på Internet  
 
Busstidningen Bussbranschen har 3 ggr fler besökare än någon annan branschtidning  
Rankningen är 427.993 http://www.busstidningen.se  
 
Tidningen Trafik Forum rankning är 1.192.146 http://www.rt-forum.com  
Det är ganska klurigt varför det är på detta sätt, tidningen har ett bra Newsletter men få läsare vilket borde få Ulo att ta sig en ordentlig funderare varför det är på detta sätt.  
 
BR som tappar allt mer besökare trots en ny fin site, men vad hjälper det när man inte har nåt vettigt budskap? Rankningen är 2.030.272 en halvering sedan kongressdagarna i september 2003 http://www.bussbranschen.se  
 
Rikstrafiken har också en ny site med ett starkt ökande antal besökare  
rankning är 814.888 http://www.rikstrafiken.se  
 
 
========================================  
 
 
Välkommen Tallink som är med som NY sponsor för RDA resan till Köln!  
 
 
För bussresearrangörer från Sverige, Norge och Åland, RDA resan den 1:a augusti 2004  
 
Tidningen Bussbranschen inbjuder alla bussresearrangörer från Sverige, Norge, Åland och Finland att följa med vår studieresa för bussresearrangörer till Köln och RDA work shoppen med avresa från Sverige  
Söndagen den 1:a augusti 2004 med återkomst den 5 augusti vilket är en Torsdag.  
 
Bussen avgår från Göteborg 06.30 via Malmö Syd Svågertorp, Öresundsbron och Rödby Puttgarden med Scandlines till Lübeck där vi övernattar.  
För deltagare från övriga Sverige kan vi rekommendera påstigning i Malmö Syd Svågertorp  
Järnvägsstation som ligger direkt vid motorvägen till Öresundsbron, det finns möjligheter till bevakat Parkering hos firman http://www.parksmart.nu/bokning/bokning_malmosyd.html  
 
Flyg direkt till Malmö!  
Du som väljer att flyga med nya lågprisflyget i Sverige till Malmö föreslår vi att du tar en Taxi från Sturup till Malmö Syd Svågertorp. Avgången från Malmö Syd Svågertorp är 11.00  
 
Flyg direkt till Lübeck!  
Ett annat alternativ är att från Stockholm/ Skavsta flyga direkt till Lübeck med Ryanair http://www.ryanair.com och ansluta till hotell Scandic Lübeck. Ryanair kostar om man bokar nu 195 kronor enkel resa ev skatter tillkommer. Bokning gör du själv!  
Flyg nr FR 9701 avg Sthlm 13.55 ank Lübeck 15.20 ( förbehåll för tidtabell ändring)  
Återkomsten till Trelleborg är den 5:e augusti kl 07.30 till Malmö Syd Svågertorp senast 08.30 och Göteborg 11.45.  
Dag 1 avresa med buss från VOLVO från Göteborg NE terminalen via Malmö Svågertorp till Lübeck  
Dag 2 Lübeck - Köln / Leverkusen med studie besök på vägen  
Dag 3 Besök av Köln RDA workshop med mottagning samt kvällsunderhållning med buffé  
Dag 4 Köln RDA workshop fram till kl.13.00 avgång direkt till Travemünde  
Dag 5 ank till Trelleborg 07.30  
 
Resan sponsras av:  
Busstidningen Bussbranschen http://www.busstidningen.se  
Volvo Bussar, http://www.volvo.com/bus/global/en-gb  
Resekonsulterna http://www.resekonsulterna.se  
Øresundsbron http://www.oeresundsbron.com/  
Haman Scandinavia http://www.haman.se/  
Scandlines http://www.scandlines.se/SEFront/Front_SE  
TT-linjen http://www.ttline.se/ttrtm?Publisher=2&Language=sv&PageID=467  
Scandic Hotells i Lübeck http://www.scandic-hotels.com/dispatch/ViewPropertyHomePageForm?hid=11105375&ViewPropertyHomePage=&formName=ViewPropertyHomePageForm i samarbete med Resekonsulterna  
samt Lindner Hotell i totalrenoverade Leverkusens Fotbolls Arena  
http://www.lindner.de/en/BAY  
RDA work shop som svarar för inbjudan och sponsrar alla deltagare i Köln  
http://www.rda-workshop.de/new/index.html  
 
Tallink har tillkommit som kommer presentera under resan spännande erbjudanden.  
http://tallink.se Börje Palmqvist medföljer mailto:borje.palmqvist@tallink.see  
 
 
Information om resan erhåller du av Erland Olsson (Ljungskilebuss)  
på telefon tel 0709414214 eller 0522 29005  
eller av Toni Schönfelder 0034 616 421 085 eller per mailto:toni@schonfelder.com som är reseledare och är med från Malmö till Köln och tillbaks till Malmö.  
 
 
Hur man bokar och vad det kostar kommer efter Påsken!  
Bokningen kommer att ske via Haman Scandinavia i Stockholm.  
 
================================================  
 
EXTRA  
 
VIRUS problematiken och Varning för ett nytt virus.  
Merparten av alla världens datorer även dom i nätverk har blivit attackerade sedan december av någon form av virus. Mydoom var den värsta i den korta Internet historien och fler är på väg.  
Det är främst ryska och chinesiska studenter på universiteten som tävla om att få knäcka Internet. Det är idag en stor business med hot om utpressning mot Microsoft samt Antivirusföretagen och av ideologiska skäl där man vill strypa det fria utbyte över gränserna.  
Det är ett visuellt krig på nätet som man bedriver vars syfte är att strypa möjligheten till utbyte av det fria ordet.  
Mydoom som var hitintills det värsta viruset någonsin som kom i datorn utan att man öppnade en file tog Antivirus företagen på sängen varför den kunde passare alla skyddsåtgärder, så även in i min dator, det tog mig åtskilliga timmar av intensivt arbeta att få datorn rent igen.  
Den slank in via uppkoppling till en välbesökt site…..  
 
Det du måste göra som en daglig rutin är efter att du startat datorn, starta med att ladda ned virusskyddet, även om du har automatisk nedladdning så är en manuell säkrare. Öppna inte e-mail från personer du inte känner och får du ett budskap från folk du har kontakt med kolla rubriken, kommer det text i rubriken på engelska eller svenska utan vettig mening, ex HI, Välkommen, Gratulera, Information eller annat som består av ett två, tre ord så kan du vara säker på att det är en bugg eller virus.  
Använd delete knappen, och här kommer det viktiga i mitt budskap, markera e-mailet före och efter och därefter det misstänkta, sedan deleta du alla tre samtidigt.  
Var de andra två e-mailen viktiga för dig går du till knappen borttagen och markera respektive mail och för det genom att hålla nere musetangenten till inkorgen så är den på plats igen.  
Även MAC dator användare eller de som använder Linux program går inte säker längre.  
 
NY VARNING!  
En ny variant av Bagle masken, Bagle.C, har börjat spridas. Den tidigare B varianten slutade spridas för tre dagar sedan. Bagle.C sprids i e-postmeddelanden som ett bifogat ZIP arkiv innehållande en EXE fil som ser ut som ett Excel ark.  
F-Secure Anti-Virus detekterar Bagle.C med uppdateringar från 28 februari 2004:  
Mer information om Bagle.C finns på:  
http://www.f-secure.se/virus/virusinfo.asp?Namn=Bagle.C  
Två nya varianter av Bagle masken har upptäckts. Det har nu kommit tre nya varianter inom 24 timmar. Bagle.D varianten är väldigt lik Bagle.C och har endast modifierats för att undgå detektion. Bagle.E innehåller större förändringar och analyseras fortfarande.  
 
==================================  
 
Söker du värmen och lite avkoppling eller bra golfbanor med rimliga Green Fee avgifter  
kolla du in på http://www.eurocasa.nu  
 
Hyra bil från världens första helautomatiska site med tillgång till över 12.000 bilar till lägsta pris i Spanien svar på minuten och voucher inom 1 timme oaktat när bokningen görs på dygnet. http://www.eurocasacar.se  
 
Hyra bil till lågpris i hela världen http://www.telluscar.se  
 
 
Eder tillgivne  
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 42 10 85  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
PS vill du att någon mer skall få ta del av mina Newsletter, klick på raden högst upp och lägg till en annan persons e-mail adress, svårare är det inte.  
 
 
 
Bild 1 så här kan man uppleva branschen -- allt är upp och ned!  
 
Bild 2 Det är så mycket osanningar från branschorganen att brallorna är nere på dem felsta - ändå sitter alla och väntar, på vaddå?  
Mera bidrag?  

faxless cash advance faxless cash advance

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.