Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter ”Varning Schönfelder nr 26” den 15 augusti 2004

Bäste läsare,
I detta nummer kan du läsa hur branschens styrelseledamöter å ena sidan förfärar sig över de få små företagen som finns kvar och samtidigt tillhör dom själv stor bovarna ifråga om säkerhet för de bussar dom är satta att sköta. Ölvemark resor är ett av företagen, årets företag enligt resebranschens expedienter.  
 
Vilket ansvar har företagen för sina resenärer, hur kan man vara chef för ett stort företag i bussbranschen, samtidigt få mängder med bussar klassade som trafikfarliga och tillika vara BR styrelseledamot? Varför sker det ingen utveckling i bussbranschen, svaret är givet, inte med dessa galjonsfigurer, mer därom följer.  
 
DIGITAL STOREBROR AVLYSSNAR Olympia staden Aten en förfärlig vision om framtiden om detta skulle permanentas.  
 
Det här med tekniken och IT utvecklingen är intressant, jag tar upp en artikel från 1999 som är lika aktuell idag som då, frågan är varför händer ingenting?  
Åtskilliga av mina läsare har däremot skaffat sig ett spam filter, dom är väl lika trötta och förbaskade som undertecknat på all reklam för viagra, penisförlängare, spanska och holländska lotteri vars vinster bara är båg och mycket annat märkligt.  
 
Just nu studsar fler Newsletter som sändes med e-mail tillbaks än vad som är normalt, en och annan har slutat i branschen andra har bytt e-mail adress för att slippa all skit på nätet, det är enkelt att kolla, men flertalet har ett effektivt spam filter och vill du ha detta Newsletter får du vara snäll att tillåta detta Newsletter att passera spam filtret eller så tar jag bort din e-mail adress. Det rör sig om ett 30 tal mottagare som får bestämma sig.  
 
Annars gäller som alltid, vill du vara med och påverka din omgivning där vi visar på slöseriet med skattemedel, korruptionen, maktens mygel så lägg till deras korrekta e-mail adress genom att klicka på rätt länk här ovan.  
Och har du intressant information så skickar den till mig – ett levande Newsletter behöver alltid rapportörer. Kom ihåg allt du sänder skall vara oantastligt korrekt, fakta endast fakta får plats i mitt Newsletter. Jag garantera dig absolut sekretess och i Spanien kan ingen nå dig hur gärna en och annan vill komma åt dig eller mig.  
Här råder alltjämt sekretess och ett totalt skydd av enskilda personer.  
 
=============================  
 
 
I detta Newsletter kan du läsa:  
 
 
1) Vilket ansvar har Ölvemark resor för sina kunders säkerhet?  
I Sverige fick 196 bussar betyget trafikfarliga gångna veckan, merparten tillhör bolagen vars chefer sitter i BR:s styrelse.  
 
2) Välkommen och kolla in på trafiken nu och trafiksituationen i Stockholm just nu!  
 
3) Fakta: Den nya EU-kommissionen från hösten 2004  
 
4) Det finns folk i andra branscher som inte har munkavel, där sker det en ständig utveckling.  
 
5) DIGITAL STOREBROR AVLYSSNAR Olympia staden ATENS gator  
 
6) Är dubbeldäckare farligare än en enkeldäckat långfärdsbuss?  
 
7) Den stora förändringens tid är här även för BUSSEN!  
 
 
 
=========================  
 
 
1)  
 
Vilket ansvar har Ölvemark resor för sina kunders säkerhet?  
I Sverige fick 196 bussar betyget trafikfarliga gångna veckan, merparten tillhör bolagen vars chefer sitter i BR:s styrelse.  
 
Vi börja med Ölvemark och deras ansvar för trafiksäkerheten!  
Den 26 juli 2004 kunde man läsa i tyska dagstidningen HNA nät och dagen efter i pappersupplagan att svenska bussbolaget Göran Johansson buss, Malmö blev stoppat av Autobahn Polizei i närheten av Kassel.  
 
Det var en uppmärksam bilist som såg att Setra Dubbeldäckaren från Göran Johansson Malmö tel 040 13 67 22 framfördes i snedläge som enligt vittnet såg farligt ut. (nu är ett snedläge orsakat av att luftbälgen gått sönder inte trafikfarlig om föraren anpassa hastigheten, men visst kan det se allvarligt ut för en okunnig person)  
 
Polisen gav sig ut och hittade bussen, en 10 år gammal Setra dubbeldäckare buss stående på en rastplats i närheten av Kassel där den 56 årige chauffören medels en kvast försökte putta på nivå reglaget för att åter få bussen i normalläge.  
 
Polisen tog hand om bussen som kördes till en Mercedes verkstad.  
 
Den officiella fel rapporten:  
 
1) Framvagnen var felaktig och bristfälligt reparerad  
2) Luftbälgen vänster fram hade spruckit, detta i kombination med en bristande reparerad framaxel är mycket allvarligt.  
3) En bromsventil saknade nödvändig regleringsskruv  
4) Tryckluftstanken för bromsen samt dess hållare var genomrostat och hängde på trekvart i luftslangen  
 
Utöver detta tillkommer en del mindre defekter som dock inte omedelbart påverkar trafiksäkerheten.  
Föraren står åtalat, något som blir böter kan man förmoda och fordonet får först efter att det tillfredsställande reparerats lämnar verkstaden.  
 
Bussen var på väg med 27 passagerare och 2 förare och 1 värd ( möjligen var värden en 3:e förare som ifall av att denne kör en enda meter, gör det olagligt)  
 
Bussen var på väg till Spanien för Ölvemarks resor.  
En inhyrd buss fick förtroendet att fortsätta färden från Kassel till Spanien, en dubbel dyr historia.  
 
 
Det är en rysare och påminner mig om olyckan med dåtida Vingresors bussreseverksamhet http://www.vingkund.com/se/main.htm även om det i Ölvemarks fall inte handlade om några personskador, men en defekt bromstank, en vansklig framvagn i Kassel backarna får åtminstone innehållet i min mage att snurra ett extra varv. Vid Vingresors bussresa är det många öppna frågor som är som ett sår för branschen alla vill glömma. Ving hyrde in en buss av Larsson i Örebro som arbetade likt en taxicentral som hyrde in en buss av….målat med Larssonbuss färger och logo men ändå inte var en Larsson buss och så händer detta som alla borde vara angelägna om att det inte skulle hända igen.(se länken ovan) Larsson resor hade samtidigt hand om produktionen av Vings bussresor på entreprenad, Ving tycker inte om kunder som överlever, skadats för livet, vilka samtidigt ställer krav. Mer om detta på ovanstående länk för dem som glömt vad som hände. Frågan som kvarstår är varför ett liv eller invaliditet värderas så olika beroende om man blir invalid vid en flygolycka eller en bussolycka?  
En sån för branschen vital fråga har BR inte ens orkat ta tag i, det finns ju mycket annat oväsentligt att sysselsätta sig med.  
 
Jag har tidigare skrivit om ett bristande ansvar hos vissa bussresearrangörer där jag har haft konkreta bevis men inte velat hänga ut berörda bolag mer än nödvändig eftersom många journalister från mer parten av de stora tidningarna tillhör läsekretsen av detta Newsletter. I en allmän hållen artikel där jag påpekade det legala ansvaret för researrangören där man måste ta större hänsyn till arbetstider och i avtal säkerställa att bussarna som sätts i trafik också är trafiksäkra, detta inte minst för att öka tillförliten till branschen som sådan. Dagspressen har följt upp detta i åtskilliga artiklar under åren något som inte exakt bidragit till att öka förtroendet för resandet med turistbussar.  
 
I sommar har jag haft anledning för RDA att närvara i flera möten med tyska myndighetspersoner, polisen, höga tjänstemän från EU DG7 samt en massa tyckare.  
Närmare 80 svensk registrerade bussar finns med i listan över bussar som har blivit stoppade sista året för grövre förseelse. Det handlar sålunda inte om felaktigheter från Polisens sida som enligt rykten lär ha stoppat en svensk buss för att en person gick till toaletten, detta är fel och alla som råkar ut för detta kan vända sig till mig så skall RDA se till att böterna återbetalas bums! De överträdelser som vi fick ta del av kan man enkelt hänföra till bristande kunskap/utbildning och tvånget att följa dagsprogrammen som redan innan start av en resa var olagliga. Juridisk är åtskilliga resor olagliga redan när man trycker resekatalogen.  
 
Det behövs inga kommentarer annat än att de sista årens tragiska olyckor i Tyskland varit förödande för otaliga resenärer, vänner och bekanta samt inte minst för branschen där praktiskt taget alla olyckor kan hänföras till förare fel eller allvarliga tekniska försummelser.  
Det är ett stort tryck på myndigheterna att öka kontrollen på bussar generellt.  
 
Jag får av vakna kollegor i branschen och inte minst av drabbade förare information när svenskar bussar är inblandade i tillbud med eller utan påföljd och vill framföra ett stort tack till dem, eftersom det återigen bevisar skenheligheten i branschen där alla vet och ingen talar om det. BR är tyst som musen, det är dom fina kollegorna som det handlar om och då gaffla man inte, men man hänger gärna ut spritbussar som det heter i det nyvunna flumspråket på BR kansliet, det var oantastligt politiskt korrekt.  
 
BR:s styrelse!  
Under den gångna veckan gjorde polisen i flertalet EU länder en gemensam sak och kontrollerade tusentalsbussar.  
I Sverige gjorde man kontroll på ett relativ fåtal bussar och resultatet är förödande, av de bussar som kontrollerades erhöll196 bussar betyget trafikfarliga med grova anmärkningar, många av dem tillhör storbolagen vars chefer sitter som styrelseledamöter i BR.  
Är detta seriöst? På vilket sätt menar BR folket att ni har rätt att sätta er till doms mot de mindre företagen eller de som klokt nog valt att lämna BR, då alla vet att ni talar med en kluven tunga? I själva verket har ni satt er alla på upphöjda piedestaler långt bort från verkligheten.  
Nu sitter ni med brallorna nere igen och snabbt får presstalesmannen gå ut med nonsens bortförklaringar.  
Släng er i väggen hela bunten och lämnar branschen, det vore en välsignelse för alla!  
 
 
År 2000 hade jag anledning att ryta till lite extra då en av Ölvemark resor inhyrda bussar som körde utanför allt vad lagen tillåter, rätt, på en resa till Spanien, jag vet det, då jag hade en närstående vän med på bussen som skrev en minutiös dag och nattrapport, den har jag kvar liksom Bengt Ölvemarks intelligenta svar som följer här!  
 
 
Hej Toni  
 
Du fortsätter ditt skjutande från höften. Tyvärr är träffsäkerheten katastrofal. Dina uppgiftslämnare är som vanligt okunniga. Beträffande arbetstiderna så kontrolleras vi med jämna mellanrum både av svensk och utländsk polis, utan anmärkning. Vad stort sker, sker tyst.  
Med vänlig hälsning  
Bengt Ölvemark  
den 23 oktober 2000 klockan 16:31  
 
Det finns många som vill idiot förklara undertecknat eller bara Kufstämpla, åtskilliga är förbannade på mig vilket är bra, det är ni som är bovarna i branschen, inte de små bolagen som kämpar för överlevnad. När sanningen tryter då skriver man som Bengt gjorde i tron att man äger sanningen, och självklart gick en kopia till förbundet som säkerligen hade en rolig timme, nu fick han allt på käften denne Schönfelder till kaxe Maja.  
 
Tyvärr finns det ingen lärdom, dom svenska bussresearrangörerna fortsätter alltjämt att arrangera resor som är mer lämpliga för en racerbil än med en långfärdsbuss.  
 
Det är nog få resenärer som uppskattar att från tidig morgon till sena kvällen jagas runt som en flock får. Är detta faktum kanske skälet till att branschen halverats de sista åren?  
Även om trivseln ombord genom gemenskapen är stor, att reseledarna gör ett storartat arbete med att vara guide och socialarbetare för ensamma hjärtan allt i samma person.  
 
Möjligheten att på egen hand ta en promenad i upplevelsestaden där man övernatta är mikroskopiska då hotellen oftast ligger en bra bit i utkanten, visst är det billigare att bo där, standarden ofta jämnare och kanske till och med bättre, men, en resa består inte av att jagas runt som skållade grisar, nog måste det finnas någon slags produktutveckling hos bussresearrangörerna utan att man kör samma upplägg av resor sedan 70 talet med en helt annan trafiksituation?  
Ju längre från centrum man bor, ju större blir grupptrycket på föraren att han skall köra in till centrum för bara ”någon timme”! Hans arbetstid var förmodligen redan innan vid limit eller över, nu sprack den helt och hållet.  
 
Efter att ha fört samtal denna sommar med flera bussbolag bekräfta alla, mangrant att de som ansvarar för resornas upplägg tycks ha ringa kunskaper om trafik situationen på kontinenten och arbetstidsregler för föraren och glömmer att planera resan där man tar hänsyn till dessa omständigheter. Det är en enda jakt dagen lång att hinna med, bussbolagen kör idag till priser som är lägre än för 20 år sedan när löner och bussar kostade närmare hälften och därtill idag tillkommande rullkostnader i form av avgifter som tidigare aldrig existerade.  
 
Hur man löser detta? Fordonen körs på så kallat marginalen enligt sysselsättningskalkylen som kanske ligger på 300 dagar och det må väl vara OK, men varför många av förarna inte erhåller någon lön utan får köra på sin semester eller ledighet för att få komma ut och köra till utlandet vilket för åtskilliga är eftertraktat och komma ifrån att köra länstrafiken. Bussens prissättning reduceras därmed, detta är en branschfråga käre BR mer än ett enskilt företagsproblem.  
Då åligger bransch ledarna att ta fram en plan hur man vill komma tillrätta med denna fråga Det är inte så enkelt att bara hänvisa till att det är bussbolagens problem, det kommer ni inte annat bli varse om den dag den av er inhyrda bussen är förvecklat i en dödsolycka. Att förarna hänvisas till dricks och en liten extra inkomst från lågbeskattade spritvaror på kända inköpsställen är illa, rent av för jäkligt.  
 
Jag har skrivit det förr, branschens stora, är inte stora, dom är fångade i ett system som dom själv medvetet har skapat. Hur BR vill vara trovärdig har för mig varit en gåta under många år, ett BR som inte kan reda upp de mest elementära problemen bland sina egna fina medlemmar och tillika styrelseledamöter.  
Att man inte kan reda ut nåt annat heller är bara en logisk följd varför branschen ser ut som den gör.  
 
Det är dessa personer som sitter i BR (nedan), mer döva och blinda inför verkligheten än vad som borde ha varit tillåtet! Sysselsatta med sina egna problem och det må vara berättigat, men varför då sitta sig i styrelsen och blockera utvecklingen? Det har varit dags sedan en lång tid tillbaks att se över hela BR från grunden och skapa en organisation med slagkraft med folk utifrån som våga säga ifrån och kan driva ärenden för branschens bästa.  
Snart har vi september och du skall vara med och rösta, det ligger faktisk i dina händer att ta tag i frågan utan att låta en valberedning som går i vännernas ledband förlänga sittande styrelses mandatperiod.  
50 år av jamsande har blivit ett enda gigantisk misslyckande, detta om något borde väl vara tillräckligt för att begripa att en förändring måste till?  
 
 
 
Claes Olofson ordförande , Suck! Ur tiden innan han ens fick ansvaret att vara ordförande!  
Buss i Väst AB  
Storgatan 53  
411 38 Göteborg  
Tel: 031-13 28 50, fax: 031-711 90 23  
E-post: claes.olofson@bussivast.se  
 
 
 
Kjell Bergkvist v ordf, som skickligt låter SL betala sin expansion och kör med bussar vars komfort är allt annat än ett hopp för nya bussresenärer för framtiden.  
FAC Flygbussarna AB  
Klarabergsviadukten 72  
111 64 Stockholm  
Tel: 08-686 37 88, fax: 08-686 37 97  
E-post: kjell.bergkvist@flygbussarna.com  
 
 
 
Jan Bosaeus, ännu en ekonom, en ärträknare som tror sig kunna spara ur eländet som hans föregångare i tur och ordning ställt till med. Smilfink och köra bort hundratals miljoner hjälper inte underhållet och därmed säkerheten. Förluster som då och då måste spädas på från främst Amerikanska pensionsfonder, den tiden är snart slut! Varför chefskarusellen lär fortsätta, insikten att felet ligger i systemet med länsbolagen tycks ingen förstå.  
Swebus AB  
Solna Strandväg 78  
171 54 Solna  
Tel: 08-546 30 000, fax: 08-546 30 010  
E-post: jan.boseaus@swebus.se  
 
 
 
Tomas Byberg, sorgligt kapitel som alltid svansar med  
Byberg & Nordins Busstrafik AB  
Box 45  
870 30 Nordingrå  
Tel: 0613-202 80, fax: 0613-202 87  
E-post: tomas@byberg-nordinbuss.se  
 
 
 
Gert Gotin, Vet han vad en bussresa överhuvudtaget är? Kör bort miljoner varje år!  
Busslink AB  
Box 6482  
Norrtullsgatan 6, 5 tr  
113 82 Stockholm  
Tel: 08-519 02 000, fax: 08-519 02 009  
E-post: gert.gotin@busslink.com  
 
 
 
Carl-Magnus Jarnegren, Vad vet han om bussägarens och arrangörens juridiska ansvar?  
Ölvemarks Holiday AB  
Box 17043  
200 10 Malmö  
Tel: 040 - 668 05 10, fax: 040 - 668 05 20  
Tel: 08-519 02 000, fax: 08-519 02 009  
E-post: cm.jarnegren@olvemarks.se  
 
 
 
Bengt-Olov Lundberg, vad har han bidragit ned?  
Sjöströms Bussar Vännäs AB  
Box 26  
911 26 Vännäs  
Tel: 0935-103 36, fax: 0935-127 72  
E-post: bengt-olov.lundberg@sjostrombuss.se  
 
 
 
Ragnar Nordström, hur nu detta går till? Kör bort några hundra miljoner medans man väntar på nytt kapital från Frankrike.  
Connex Sverige  
Box 1820  
171 24 Solna  
Tel: 08-629 50 00, fax: 08-29 00 56  
 
 
 
Thomas Torkelsson, han finns idag som lekpappa och innovatör på Göteborg & Co förmodligen rätt plats, grattis!  
Göteborgs Spårvägar AB  
Box 424  
Rantorget 4  
401 26 Göteborg  
 
 
 
 
Supleanter!  
Monica Holmgren, hade stora ambitioner och trodde att BR skulle kunna ta på sig BRA frågorna i BR, vad det blev av? Det bidde inte ens tumme!  
 
Norsjöbuss AB  
Box 42  
931 21 Skellefteå  
Tel: 0910-71 12 20, fax: 0910-711225  
 
E-p Anna-Karin Norberg, osynlig, vänlig och driver med ifall hon överhuvudtaget är tillfrågad  
Norbergsbuss AB, Anna  
Box 43  
851 02 Sundsvall  
Tel: 060-61 51 47, fax: 0910-711225  
E-post: anna-karin@annanorbergsbuss.se och: monica.holmgren@norsjobuss.se  
 
 
 
Lars Öqvist, borde om någon veta vad det handlar om, men vad gör man som suppleant? Varför tar man denna post? Vad vill han? Mer än att tycka undertecknat är en jubelidiot?  
S.Ö.-Buss i Södertälje AB  
Uthamnsvägen 5  
151 38 Södertälje  
Tel: 08-550 175 10, fax: 08-550 156 96  
E-post: so-buss@swipnet.se  
 
 
Är detta vad branschen förmår att visa upp? Förväntar du dig en bättre framtid med dessa personer som ledfigurer? Resegaranti, olagliga miljözoner, spritbussar, avveckling av länsbolag, fri företagsamhet, ansvarsfrågor, ja listan kan göras lång om försummelse som denna och tidigare styrelse gjort sig skyldiga till.  
Mitt råd, lämna BR och dra järnet så länge det håller! Men var med först på årsmiddagen och dra en vals, se dig om, se på dessa stackare som väl uppklädda driver runt på middagen, med folk från SLTF bidragstagargänget, det är bra tragiskt.  
 
 
==================================  
 
2)  
 
Välkommen till trafiken.nu och trafiksituationen i Stockholm just nu!  
 
Klicka in dig på denna site och du kan se genom ett stort antal webbkameror hur trafik situationen är i Stockholm och Göteborg samt i Skåne.  
Här kan du läsa tidtabeller, följa läget på vägarna, studera cykelbanor mm, samt få en uppfattning om den aktuella trafiksituationen i Göteborgsregionen.  
Trafiken.nu är en del av Göteborgs överenskommelsen.  
http://www.trafiken.nu/ klicka på kameror – sedan alla kameror så har du en perfekt bild över trafiksituationen för hela Stockholm just nu.  
 
Kunde följa att lördagen den 14 augusti 2004 kl14.19 trafiken på Klara Strand är lugn liksom i alla utfarter, och där kommer en Swebus Express ur Söder tunneln som nu kör över Centralbron. Häftig värre så länge det begränsas till trafikövervakning!  
 
 
 
 
===========================  
 
3)  
 
Fakta: Den nya EU-kommissionen från hösten 2004  
 
 
Så här ser den Europeiska unionens nya kommission ut: Befattning, namn, land och senaste politiska post inom parentes.  
Ordförande: José Manuel Durão Barroso, Portugal (premiärminister).  
Förste vice ordförande, pr-chef och ansvarig för relationerna mellan EU:s institutioner: Margot Wallström, Sverige (miljökommissionär).  
Vice ordförande, näringskommissionär: Günter Verheugen, Tyskland (utvidgningskommissionär).  
Vice ordförande, transportkommissionär: Jacques Barrot, Frankrike (regionalkommissionär).  
Vice ordförande, kommissionär för administrativa frågor och bedrägeribekämpning: Siim Kallas, Estland (premiärminister).  
Vice ordförande, kommissionär för rättsfrågor: Rocco Buttiglione, Italien (Europaminister).  
Övriga kommissionärer:  
IT och medier: Viviane Reding, Luxemburg (kultur- och utbildningskommissionär).  
Miljö: Stavros Dimas, Grekland (arbetsmarknads-, socialpolitik- och jämlikhetskommissionär).  
Ekonomi och penningfrågor: Joaquin Almunia, Spanien (samma som tidigare).  
Regionalpolitik: Danuta Hübner, Polen (chefsförhandlare med EU om medlemskap).  
Fiskeri- och sjöfart: Joe Borg, Malta (utrikesminister).  
Budget: Dalia Grybauskaite, Litauen (finansminister).  
Vetenskap och forskning: Janez Potocnik, Slovenien (Europaminister).  
Utbildning, kultur och språkfrågor: Jan Figel, Slovakien (chefsförhandlare med EU om medlemskap).  
Hälsa och konsumentskydd: Markos Kyprianou, Cypern (finansminister).  
Utvidgning: Olli Rehn, Finland (ekonomisk regeringsrådgivare).  
Bistånd: Louis Michel, Belgien (utrikesminister).  
Energi: Laszlo Kovacs, Ungern (utrikesminister).  
Konkurrens: Neelie Kroes-Smit, Nederländerna (transportminister).  
Jordbruk och landsbygdsutveckling: Mariann Fischer Boel, Danmark (jordbruksminister).  
Utrikesrelationer: Benita Fererro-Waldner, Österrike (utrikesminister).  
Inre marknaden och finansiella tjänster: Charlie McCreevy, Irland (finansminister).  
Arbetsmarknad, socialpolitik och jämlikhet: Vladimir Spidla, Tjeckien (premiärminister).  
Handel: Peter Mandelson, Storbritannien (Nordirlandsminister).  
Skatt och tull: Ingrida Udre, Lettland (talman).  
 
 
============================  
 
 
 
4)  
 
Det finns folk i andra branscher som inte har munkavel, där sker det en ständig utveckling.  
 
Fraktköparna anser att Green Cargo inte får säljas till DB  
Regeringen får inte sälja Green Cargo till tyska Railion, ägt av Deutsche Bahn. En sådan affär skulle enbart cementera det nuvarande monopolet för den Sverige-baserade järnvägstrafiken till kontinenten. I stället bör TGOJ Trafik brytas ut ur Green Cargo för att fraktköparna ska kunna välja mellan flera alternativa operatörer på marknaden.  
Det säger tio av landets tyngsta fraktköpare i Svenskt Näringslivs Transportråd i ett brev till näringsminister Leif Pagrotsky.  
Företagen kräver svar på en rad frågor som inte analyserats i regeringens proposition, och inte heller fick några svar när riksdagen den 18-19 juni gav regeringen mandat att sälja Green Cargo  
 
 
För Svenskt Näringsliv, som ser nästan varje form av statligt ägande som en styggelse, har diskussionerna om att sälja statliga Green Cargo till Deutsche Bahn kommit synnerligen olägligt. Just när avregleringarna av järnvägsmarknaderna i hela Europa börjat ta fart, med privatiseringar av statliga företag som en logisk spinoff-effekt, så skulle en affär DB-Green Cargo släcka det spirande ljuset i tunneln och spoliera mycket av det som nyss vunnits.  
 
 
Bussbranschen BR, hallå någon där?  
När får vi läsa ett motsvarande brev från BR att länsbolagens monopol är att cementera, driva kostnaderna i höjden, vara folkfientligt och skadligt för samhället. Att en fri etablering spar skattepengar, ökar kundservicen och därmed attrahera nya kunder att välja kollektivtrafiken i full frihet utan tvång samtidigt som det blir pengar över till vad alla behöver, mera resurser till sjukvården, äldrevården.  
 
 
 
=======================  
 
5)  
 
DIGITAL STOREBROR AVLYSSNAR Olympia staden ATENS gator  
 
Aten skyddas nu och fram till de olympiska spelens slut av ett nytt högteknologiskt övervakningssystem vars like tidigare aldrig har skådats. Bland annat har övervakningskameror på gator och torg försetts med mikrofoner som avlyssnar förbipasserande människors konversation. Dessa samtal tolkas automatiskt av en programvara med förmåga att "förstå" det som sägs och göra en sammanfattning. På motsvarande sätt analyseras kamerabilderna av en programvara på jakt efter något avvikande. Allt detta samkörs med resultaten från automatläst epost, automatisk analys av människors ringande och en hel del annat.  
 
Bland annat samlas ljud och bild in och analyseras på ett oerhört avancerat sätt. Insamling sker från många källor, bland annat dessa:  
 
- Mer än 1000 högupplösta övervakningskameror på gator och torg med (infraröd kapacitet för att fungera i mörker)  
- 12 patrullbåtar  
- 4.000 fordon  
- 9 helikoptrar  
- Ett luftskepp  
 
Systemet täcker hela stor-Aten, flygplatser, nio hamnar och alla andra olympiska städer. Det har utvecklats till en kostnad av 312 miljoner dollar av ett konsortium av internationella storföretag ledda av det San Diego-baserade företaget SAIC (Science Applications International Corp).  
 
 
Vissa grekiska medborgarrättsorganisationer protesterar mot övervakningssystemet, och sabotage mot kameror har förekommit. Dessa organisationer ser i systemet ett hot mot personlig integritet och medborgerliga rättigheter.  
 
 
I samband med öppnandet av spelen sättes detta övervakningssystem in, där hoten mot säkerheten onekligen är extrema. Men hur ser det ut IMORGON? Kommer ändamålsglidning att ske, så att denna typ av övervakningssystem blir vanligt förekommande i alla våra städer till vardags? Stockholm har kommit närmast ett liknande system om än inte så avancerat, nu ja. Det skulle kunna motiveras med att "tekniken finns ju ändå", "det blir i längden billigare än patrullerande poliser" och "den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja".  
 
 
Det är en sådan utveckling vi måste förebygga fast Stockholm är på väg att införa det hela bakvägen, se på länken trafiken.nu ovan, eftersom övervakningssystemet lätt skulle kunna missbrukas - det är åtminstone min personliga mening. Men då är vi inne på politik. Och kanske till och med en gnutta filosofi...  
Fiji i Söderhavet har 800 öar, därav 200 bebodda, det finns hopp med andra ord.  
 
 
 
======================  
 
 
6)  
 
Är dubbeldäckare farligare än en enkeldäckat långfärdsbuss?  
 
Denna fråga ställde tidningen Bussbranschen nyligen till sina läsare efter att artikel författaren Mats Karlsson vevat runt på flera sidor.  
 
Får jag kommentera med följande,  
 
Enligt Mats egna uppgifter skulle en dubbeldäckare vara mer vindkänslig för sidovindar och därmed lättare komma av vägen.  
 
 
Haverikommissionen tillsatte redan den 2 november 1999 en utredning med en svensk arbetsgrupp som ville begränsa bussars höjd innan man ens hade börjat utredningen, att ej vara högre än 3.9 meter. Av det bidde det inget som så mycket annat när maktens mäns konfronteras med verkligheten.  
 
 
1) det är ett fullständigt nonsens att påstå att en buss med 3,95 m skulle vara farligare på vägen än en buss som är 3,7 m hög.  
 
 
2) bussarnas stabilitet är en kombination av hjulupphängning bak och fram, luftfjädringens placering, motorns placering. Dubbeldäckarens brytpunkt dvs var ligger vikt medelpunkten av bussen i förhållande till för en beprövad mittmotor turistbuss på 3,7m, med eller utan air konditionering på taket? Den ligger alla kära läsare ca 4 cm högre utan och 12,5 cm högre med air konditionering på taket än för en dubbeldäckare av märken Setra eller Neoplan.  
 
 
3) Att hänvisar till dubbeldäckare som blåst av vägen kräver en mer noggrant undersökning, hur ser framaxeln ut, hur tar den upp sidorörelse, hur såg däcken ut, var dessa lämpliga för ett fordon med max belastning på framaxeln när bussen är fullsatt, hur var luftfjädringen inställt.  
 
 
4) ingen buss är den andre lik då samtliga har olika konstruktioner och svårast är det med bussar med dubbel framaxel och dubbel bakaxel, det är en helt annan teknisk lösning och måste framföras på ett helt annat sätt än en dubbeldäckare med enkel individuell framhjuls upphängning.  
 
 
5) att påstå att en dubbeldäckare av den typen som Mats hänvisar till skulle kunna blåsa av vägen är teoretisk möjligt -- men då har otaliga andra fordon blåst av vägen långt innan.  
 
 
6) Jag kan av förklarliga skäl inte gå in i hur Haverikommissionen utför sina tester men ett påstående om att dubbeldäckare skulle vara farligare än andra bussar visar en fatal okunnighet som en dylik myndighet borde vara för god med att gå ut med i media även om det var 1999 och en politisk inställsamhet. Sedan spelar det ingen roll hur mycket det blåser i en svensk vindtunnel – och från vilken vinkel.  
 
 
7) Dubbeldäckarna i långfärds variant som konstruerades redan under 60 talet har sedan dess varit utsatta för otaliga tester i alla möjliga länder och misstroende finns främst från länder där hemma industrin likt den i Sverige inte kunnat producera dylika fordon, men ingenstans har man kunnat bevisar att en dubbeldäckare skulle i någon situation vara osäker -- tvärtom! Till och med i USA har man funnit dubbeldäckaren inte vara farlige än andra bussar som är nästan lika höga annat än att långa personer slår sig lättare i skallen när dom går i mittgången.  
 
 
8) Få har kört så mycket dubbeldäckare för tester som jag i min ungdom i alla förkommande klimat med full last i övre våningen och tomt i undre våningen, på glashala vägar i blidväder efter stark kyla i Norrland eller snöstormar i Alperna med backar som får en att hissna i farter som med dagens regelbok skulle leda till körkortsindragning livet ut. Hundratals bussägare minns än idag med skräcken i vitögat hur vi försökte med dem i övre våningen välta en dubbeldäckare eller for fram genom diket och en åker när en låg balk med texten, Välkommen, försökte hindra vår framfart utanför Gävle på en busskongress. I bussen satt hela myndighetseliten och vettskrämda damer….  
Dubbeldäckar bussar finns för lokaltrafiken sedan sekelskiftet som visserligen framförs i lägre hastigheter, men tyngdpunkt  
problematiken kvarstår, det är inget problem.  
 
 
9) Däremot kräver stora fordon en bättre utbildning av förarna liksom det är skillnad att köra en liten lastbil eller en timmerbil med 60 ton last. Utbildning, respekten för väglag och tyngder, lära sig att hantera långa bussar med en trilskande rörlig 3:e axel som i snömodd kan ställa till det. Det är vad det handlar om.  
 
 
10) Lika lite som den Pilot som flyger en Boeing 737 inte får med automatik flyga en 747 jumbo, istället krävs det en ordentlig utbildning, i bussbranschen ett körkort genom AMS försorg på platt mark från någon liten håla i Sverige?  
 
 
11) Det som saknas är den tidigare normala utbildningen som funnits, där man kanske först körde lite taxi, för att sedan köra minibussar, kliva upp till långlinjebussar för att sedan få lära sig köra långfärdsbuss med en gammal räv sittandes bredvid som andre förare. Idag går man på någon AMS kurs, lär sig framföra vilket inte är samma sak att köra en stadsbuss. Det har gått fel här också, den naturliga utvecklingen är ersatt av busshaverister, en resa i lokaltrafiken är en hissande upplevelse och hjärtat blöder när man ser tattarna bakom ratten som inte har ringaste kör kunskap och hur man handhaver fordonet. Det är många av dem skall ut och köra på Autobahn utan kunskap om att hålla avstånd, hur och när man byter körbana, lära sig tyda viktiga varningsskyltar, använda sig av varningsblinkern vid snabba inbromsningar som är livsviktig för att inte bli påkörd av en långtradare bakifrån eller i Alpernas backar där trafiken uppför backen alltid har förkörsrätt där man använder sig av samma växel vid utför körning som man tvingas till vid uppförskörning. När det saknas det mest elementära i utbildning och det släpps ut glada, trevliga charmerande förare utan baskunskapen annat än man vet hur man för fram och misshandla en stadsbuss, då handlar det om grov vårdslöshet från bussbolaget, att släppa ut förare i en dubbeldäckare. Jag har skrivit om detta förut, om BR hade en uppgift så vore det i denna fråga, en frivillig utbildning att framföra dubbeldäckare under ledning av gamla uvar som kan och vet. Det borde vara en självklarhet för varje bussbolag att inte släppa ut förare utan ett intyg från denna kurs. Att det fungera så i flyget, i sjöfarten där man hela tiden bygger på sin utbildning, men för en bussförare räcker det med ett busskörkort från lokaltrafiken att framföra 70 personer i 100km, är det fortfarande någon som inte förstår att BR är ur tiden?  
 
 
12) Att den svenska bussindustrin som tidigare varit tekniskt långt efter i en internationell jämförelse, då återstår det bara att idiot förklara när sak argumenten saknas och ropen på myndigheter som skall leka polis, på order uppifrån! Och för dessa budskap finns det alltid lakejer som ställer upp, även om man sprider total nonsens.  
 
 
======================  
 
 
7)  
 
Den stora förändringens tid är här även för BUSSEN !  
 
 
Du läser dagligen i olika media hur IT världen förändrar vardagen, många som läser detta har uppnått en sk "mogen" ålder och är inte längre mottagliga för alla nya påfund. Det här med e-mail går väl an för en del, men insikten hur man kan använda IT tekniken i sina företag för att därmed skapa utrymme för större inkomster, saknas av många. Var inte ledsen, även industrin den traditionella industrin lider av detta. Fordonsindustrin är ett bra bevis. Med personbilarna, den "konkurrens utsatta fordonsindustrin" där sker en omvälvande utveckling med datatekniken som alltmer gör sitt intrång, det vet alla som "mekkade" med sina bilar tidigare om åren, idag är det omöjligt utan elektroniska instrument.  
 
 
Den tunga fordonsindustrin är långt efter, när hela världen har rusat iväg då kommer sist av allt bussindustrin.  
 
 
IT branschen har gjort det möjligt sedan ca 10 år.  
För en ringa kostnad, betydlig mindre än ett motorbyte, installera ett system som revolutionerar hela branschen, och det roliga med det hela är att det finns redan tillgängligt, utvecklat och klart -- nu, idag! Utvecklat av andra, det är bara att ta för sig.  
 
 
Flygplanen, fartygen har idag avancerade datanät som knyter ihop en mängd olika sensorer och annan elektronisk styrutrustning som tillverkaren har byggt in redan vid tillverkningen i en sk databox som styr otaliga antal funktioner samt kontinuerligt lagrar en mängd olika tillståndsvärden under gång.  
 
 
Detta är lika enkel att installera i en buss om det bara fanns en vilja och kunskap.  
Genom en utvecklat "brygga" kan databoxen kommunicera med GSM för långdistanskommunikation och Bluetooth för kortdistans. Dessutom kan detta kombineras med GPS för att bestämma fordonets position. Detta möjliggör att:  

     
  • fordonet självmant kontaktar en i förväg vald verkstad/serviceleverantör vid problem eller X-mila service och en service bokas in automatiskt. Man hinner åtgärda felen innan man blir "stående" eller blir trafikfarlig. Detta sker utan att föraren är inblandat.  
  • serviceteknikern vet redan innan fordonet anländer servicebehovet och har införskaffat rätt reservdelar. Stilleståndstiden blir minimal.  
  • vid kritiska fel kan serviceorganisationen se till att en tekniker möter upp fordonet längs rutten med rätt reservdelar, oavsett var i Europa man befinner sig (inom GSM nätets räckvidd).  
  • serviceorganisationen aktivt, t.ex. på begäran av föraren, gå in och styra vissa funktioner i fordonet. I dagsläget kan man med ett mindre ingrepp styra en rad funktioner på en Volvo S80 som t.ex. öka/minska antalet hästkrafter eller slå på/av antispinn.  
  • nya affärsmodeller skapas. Varför köpa fordonet när man kan hyra per kilometer? Fordonet rapporterar automatiskt till leverantörens datasystem om körd sträcka och servicebehov. Räkningen kommer på posten (jämför med telefonräkningen).  
  • En display på instrumentbrädan i fordonet ger föraren all information, "du har tid hos verkstaden xxx vänligen bekräfta" sedan visar datorn vägen till verkstaden med pil höger, rakt fram osv  
 
 
Genom att utnyttja den befintliga IT-tekniken som finns i fordonen idag och koppla ihop den med ett väl utvecklad Backoffice system kan de som är framsynta revolutionera hela underhållssidan. Där finns mycket pengar att spara ...... för storbolagen finns det en sparpotiential som motsvara hela drift förlusten och mer därtill.  
 
 
Allt eftersom tjänsterna på Internet utvecklas mot speciella målgrupper kommer vi framöver att få se en rad av nya framsynta tjänster som riktar sig mot mobilt uppkopplad yrkestrafik.  
 
 
Kanske en och annan känner igen delar av texten, rätt den skrevs i mars 1999 i ett av mina Newsletter.  
Och vad har hänt? I stort sett stampar man som om tiden inom branschen står stilla.  
Ovan kunde du läsa hur polisen vid en större upplagd kontroll i augusti 2004 fann över 190 bussar med grova säkerhetsfel.  
Detta skulle aldrig kunna inträffa om man haft ett system som ovan beskrivits.  
Istället för ärträknare i bussbolagens ledning behöver branschen åter innovatörer, kanske Volvo buss med sin nya ledning ser chansen att köra ifrån sina konkurrenter. Möjligheten finns, finns viljan?  
 
 
 
Detta var får vara nog för idag, tyvärr fanns det inte plats för Aspergergs syndrom inom kollektivtrafik branschen som utlovat men det kommer i nästa nummer garanterat.  
 
Tillönskar alla en fortsatt varm sen sommar och tar det varligt med snapsen till kräftan, läste att det var livsfarligt, det också!  
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
 
PS en aktuell ställning efter sommar uppehållet för diverse länkar enligt mätning från Alexa. Ju lägre siffra destu mer besökare på respektive site.  
 
http://www.trafiken.nu …………… 104.737  
http://www.busstidningen.se ………1.296.181 (varit stängt under sommarmånaderna)  
http://www.rt-forum.com …………4.876.122 (varit aktiv ändå ett usel resultat)  
http://www.bussbranschen.se BR ….2.523.14 (bra framgång med den nya siten)  
http://www.toni-schonfelder.com ……277.694 (även här har det minskat i antal besökare)  
http://expressen.se …………………….. 1.562  
http://www.svd.se …………………….10.150  
http://aftonbladet.se ……………………. 487  
 

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.