Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter ”Varning Schönfelder” nr 5 den 30 januari 2005  
 
Bäste läsare!  
I detta nummer kan du läsa om följande:  
 
 
1) Grattis Volvo! till Volvos största bussorder någonsin med kommentar av Toni S.  
 
2) Pengarna börja ta slut i Tallink!  
 
3) Det är vårt största IT-hot 2005  
 
4) Connex kör även fortsättningen godstransporter i Göteborgs södra skärgård  
 
5) Kraftig nedgång för mötesindustrin  
 
6) IKEA vet hur man tillsätter en ny chef, något som saknas hos dem som styr över Turistrådet!  
 
7) Investering i turism kan ge 40 000 jobb  
 
8) Problemet med konstitutioner  
 
9) Staten måste inte tvinga oss via skatten till medmänsklighet.  
 
10) Osund kommunal konkurrens missgynnar lokala företag inom snart sagt alla branscher  
 
11) POLISEN SKA FÅ ANVÄNDA SPIONPROGRAM OCH SÄPO-TEKNIK ännu ett steg närmare George Orwells!  
 
12) Du som vill skydda dig mot spionprogram, ladda ned från Microsoft! Här finns länken!  
 
13) Ny mask förklär sig till nyhetsbrev  
 
14) ”Ingen är bäst på allt” Det säger Johan Staël von Holstein!  
 
15) Bussarna dämpar farten i hård vind  
 
16) Bränslecellteknikens Guru i Sverige kommer med ett budskap till stadsplanerare och politiker!  
 
 
========================================  
 
Grattis Volvo! Till Volvos största bussorder någonsin  
 
Tre operatörer i Santiago i Chile har tillsammans beställt 1 667 bussar av Volvo. Bussarna skall användas i Santiagos nya transportsystem med bland annat särskilda bussgator.  
 
Orden gäller 1 157 ledbussar Volvo B9SALFoch 510 vanlig bussar Volvo B7R LE. Ordern kommer från operatörerna Subus Chile, Express de Santiago Uno och Inversiones Alsacia.  
 
De 1 157 ledbusschassierna skall tillverkas i Volvo Bussars fabrik i Curitiba, Brasilien och de 510 chassierna Volvo B7R LE skall tillverkas i företagets fabrik i Borås, Sverige. Karosserna tillverkas av tre olika brasilianska företag, Marcopolo, Induscar/Caio och Busscar. Leveranserna startar i juni i år och pågår fram till och med februari 2006.  
 
Bakgrunden till ordern är att Santiago nu genomför det största projektet någonsin i Latinamerika när det gäller att modernisera kollektivtrafiken. I dag är det i princip fritt fram för vem som helst att bedriva busstrafik.  
 
Det finns runt 3 500 bussoperatörer som bedriver trafik utan någon större samordning. I det nya transportsystemet, Transantiago, kommer det endast att finnas 15 operatörer. Dessa består av många mindre operatörer som samarbetar i konsortium.  
Kostnaderna för ny infrastruktur är förhållandevis mycket låga och driftskostnaderna för busstrafiken kan täckas helt utan subventioner, säger Henrik Munck, produktchef för Volvo Bussars transportsystemlösningar. Vi på Volvo Bussar är övertygade om att BRT-system på många håll i världen kommer att bli den dominerande lösningen för effektiva transportlösningar i storstäderna.  
 
TS kommentar:  
Volvo har sedan länge arbetat och förfinat BRT systemet. Jag har haft möjligheten genom ett flerårigt uppdrag i Panama, Colombia att resa runt i stora delar av Syd - Amerika och studera BRT. Helt rätt rakt igenom, väl genomtänkt, och hoppas jag att Volvo kan slå mynt av det för framtiden. Mest Intressant med det hela är dock att man kan genomföra ett komplett system i Syd Amerika som betraktas av alla ”besserwisser” i Sverige som U-land, där det råder etableringsfrihet och i Sverige med sin totalitära reglering, en reglering till döds där tjafsar man om var dörren skall sitta och vilken inredning bussen skall ha. Investera miljarder i ett biljettsystem som redan innan det är i bruk är tekniskt odugligt, storhetsvansinne med andra ord! För Volvo gäller världen, den svenska bussmarknaden är lika stor som Stor Hamburg, ha detta i minne när du läser alla artiklar som få en att tro att Sverige vore världens medelpunkt med 900 milj invånare och inte de 9 man har.  
 
 
=======================================  
 
 
2)  
 
Pengarna börjar ta slut i Tallink!  
 
AS Tallink Grupp planerar enligt nyhetsbyrån BNS att emittera  
82,5 miljoner nya aktier med det nominella värdet EEK 10.  
Om beslutet godkänns av bolagsstämman den 5 februari, skulle Tallinks aktiekapital efter  
emissionen uppgå till EEK 1,1 miljarder (EUR 70,3 miljoner eller närmare 650 milj. kronor).  
Med nya fräscha pengar i kassan och som Estlands mest betydande arbetsgivare torde det inte vara några som helst problem att få in nödvändigt kapital.  
 
Under år 2004 transporterade Tallink 3,1 miljoner passagerare, vilket är  
över en halv miljon mer än året innan. Antalet passagerare på linjen  
Tallinn-Helsingfors var 2,4 miljoner, vilket är 13,3 procent mer än under år  
2003. Mest ökade antalet passagerare på snabbfärjorna. Konkurrensen är stenhård med låga biljett inkomster.  
 
Den största ökningen noterades på linjen Tallinn-Stockholm, där passagerarvolymen  
uppgick till 539.300 passagerare eller 46 procent mer än året innan. Detta  
är sannolikt en följd av att den nya färjan "Victoria I" sattes i trafik i våras.  
 
Den svagaste volymtillväxten noterades för kryssningspassagerarna, som uppgick till  
205.600 passagerare eller knappt en procent mer än året innan.  
 
På linjen Tallinn-St.Petersburg-Helsingfors transporterades ca 11.000 passagerare trafiken är nedlagt och fartyget Fantaasia kör nu mellan Frankrike och Algeriet.  
Det blir en ny upplevelse med en helt annan kultur av passagerare, kackerlackor som promenera ombord och sprider sig för att alltid finnas ombord, det blir ett prov på om fartygets motorer får rätt kylning med ett varmt Medelhavsvatten samt blir det ett elddop för Luftkonditionering som skall fungera i tropiska temperaturer.  
 
Tallink fick sin Fantaasia även om utlåtande från oberoende experter avrådde SE banken i Estland som med EU medel satsade på fartyget, när politiken går in går vettet förlorat.  
Östersjön har för många ”fina” fartyg som idag söker efter nya rutter, hos berörda rederier trixas det för fullt med uppskrivna värden för att visa fina siffror i boksluten, det är som att kissa i byxan – skönt för stunden.  
Trafiken till Ryssland går det inte att få någon lönsamhet i så länge ”grabbarna” med de stora svarta glasögonen styr, politiken, hamnen och delstaten. Men vem vill lyssna till ett budskap som inte passar in i företagets tillväxt prognoser, det är först med egna erfarenheter och åtskilliga miljoner bortblåsta som insikten kommer.  
Senast meddelade ryska UD att kryssningsresenärerna skall få betala ännu högre avgifter för att få gå iland, pengar som snabbt försvinner i många stora fickor.  
 
===========================================  
 
3)  
 
Det är vårt största IT-hot 2005  
 
Om du frågar en IT-administratör om vad som skrämmer honom/henne mest inför den kommande 12-månadsersperioden svarar två av tre: spionprogram! Deras chefer däremot, vill att de fokuser på virus! Det skriver tidningen Nätverk & Kommunikation.  
Det är IT-säkerhetsföretaget WatchGuard Technologies som gjort webbenkäten bland IT-administratörer, som tidningen refererar till. Företaget ville ta reda på vad som oroar säkerhetsansvariga mest under 2005.  
Användarna i nätverken har naturligtvis ännu sämre koll, bland dessa vet inte ens hälften vad spionprgram är för något. Och är därför inte speciellt oroliga för programmen.  
Spionprogrammen som blir alltmer sofistikerade är med nuvarande teknik närmast omöjliga att spåra, företag med känslig information bör därför se över vilket slag av meddelanden man tillåter medarbetarna sända. Idag kan man sortera ut via sitt spionprogram vilken slags information man vill komma åt. Exempelvis kan man programmera att samtliga bussbolag som skickar en offert får den som vill få en kopia av. Snart är gamla hederliga posten det enda säkra, åtminstone för känslig information.  
 
===============================  
 
4)  
 
Connex kör även fortsättningen godstransporter i Göteborgs södra skärgård  
 
Connex-ägda Styrsöbolaget har fått ett nytt avtal om gods- och  
fordonstransporter i Göteborgs södra skärgård förlängt. Det nya avtalet med  
Trafikkontoret i Göteborg är på fem år med option på två år. Trafiken sköts  
med två bil- och fraktfärjor plus en reservfärja och omsätter cirka SEK 7  
miljoner per år.  
 
 
==============================  
 
5)  
 
Kraftig nedgång för mötesindustrin  
 
Omsättningen av svenskars och utlänningars affärsresande i Sverige minskade  
med åtta procent till 58 miljarder kronor under 2003. Det visar färsk  
statistik, som presenteras i Travel News Årsrapport 2005 som lanserades i  
slutet på januari.  
 
I nedgången ingår såväl mötesindustrin som det individuella affärsresandet.  
Antalet sysselsatta inom området minskade under samma period med 5 procent  
till 27 500 enligt statistiken, som framtagits av konsultföretaget Hellman &  
Partners.  
Statistiken om mötesindustrin är bara en bråkdel av det digra material som  
presenteras i den 84-sidiga årsrapporten, som ges ut för andra året i rad.  
Nytt för i år är till exempel Travel News statistik över vilka länder  
svenskar reser till, med uppgifter insamlade från ett 40-tal turistbyråer och  
turistmyndigheter.  
I rapporten ingår också statistik om mötesindustrin, ekonomiska basfakta,  
statistik från Turistdelegationen och Luftfartsverket. I rapporten behandlas  
också branschens betalningsförmåga, med såväl snittsiffror för olika delar  
av branschen som per företag. Dessutom ingår Travel News årliga analyser om  
de olika segmenten, exempelvis Resebyrå- och Arrangörstoppen samt  
Ägarstrukturen.  
 
===================================  
 
6)  
 
IKEA vet hur man tillsätter en ny chef, något som saknas hos dem som styr över Turistrådet!  
 
Ikea-varuhusen i Sverige får en ny chef, för hela landet för att förtydliga budskapet. Från första september tar 39-åriga Jeanette Söderberg kommandot över de 14 svenska varuhusen. Hon började i kassan på varuhuset i Kungens Kurva för 22 år sedan.  
 
===================================  
 
7)  
 
Insändare:  
 
Investering i turism kan ge 40 000 jobb  
 
- - - -  
När Saab hotas, agerar staten snabbt för att säkra framtidsjobben. Men investringar inom turistindustrin ger bättre utdelning. Här brådskar det med marknadsföringsinsatser och en ordentlig ekonomisk analys. Mässor och evenemang är mer lönsamma och ger fler jobb än vandringsleder och safari. Och storstadsturismen är inkörsporten till övriga Sverige, framhåller Claes Bjerkne i Sveriges Rese- och Turistråd.  
 
CITAT.  
Stockholms slott kommer aldrig att flytta till ett låglöneland.  
- - -  
Enligt världsturistorganisationen World Travel and Tourism Council (WTTC) kan Sverige fördubbla turistexporten. Det skulle på kort tid kunna skapa 40 000 nya jobb.  
Vad som behövs är en kraftfull gemensam insats av näringsliv, stat och kommuner för att marknadsföra Sverige. Insatsen hittills har varit blygsam, och därför är turistlandet Sverige internationellt sett en väl bevarad hemlighet.  
Införandet av den i "Framtidsprogrammet för svensk turism" föreslagna "marknadspengen" skulle kunna tillföra 1,8 miljarder kr årligen till att marknadsföra Sverige som turistland.  
Marknadspengen skulle komma från 20 kronor per hotellnatt plus tillskott av motsvarande summa, var för sig, från stat, kommun och näringsliv.  
Samtidigt krävs ökad insikt om vilka delar av turismen som är verkligt lönsamma och kan skapa nya jobb.  
Till exempel är mässor, evenemang och "city-breaks" betydligt mer lönsamma och genererar fler arbetstillfällen än vandringsleder, dressinsafari och kanoting.  
Dagarna före jul presenterades regeringens proposition (2004/05:56) om hur Sverige i framtiden ska marknadsföras som turistland, och hur turismen ska kunna öka och växa. Flera förslag går i rätt riktning. Till exempel att turistpolitiken ska ges ett tydligt näringsperspektiv.  
Dock saknas i propositionen en ordentlig ekonomisk analys.  
En färsk studie, "The Report 2004 - European Cities Tourism" (Turismens Utredningsinstitut), av 99 städer i Europa visar att ett väl utvecklat samarbete mellan politik och näringsliv och kraftfulla investeringar i samspel, som i Barcelona, ger goda resultat.  
När 15 000 jobb hos Saab och underleverantörer är i farozonen, presenterar regeringen ett miljardpaket för att rädda dessa. Samma synsätt skulle behövas när det gäller framtidsjobb inom rese- och turistindustrin.  
Turismen är Sveriges tredje största exportnäring, och exportandelen i dag motsvarar 40 000 arbetstillfällen.  
Turismen är personalintensiv och för varje ökning av omsättningen med 1,3 miljoner kronor skapas ett nytt jobb.  
I fordonsindustrin krävs 3,3 Mkr och i teleproduktindustrin 3,1 Mkr för varje arbetstillfälle, enligt SCB:s siffror.  
Turismen är en form av export som är belagd med full moms, vilket gör den extremt lönsam för staten. För varje hundralapp som en utländsk besökare spenderar i Sverige får staten in nära 60 kronor via olika skatter  
Stockholms slott, kabinbanan i Åre, Globen, Svenska Mässan eller Liseberg kommer heller aldrig att flytta till ett låglöneland av konkurrensskäl.  
Storstäderna är bra på de lönsamma delarna av turismen som mässor, kongresser, evenemang, affärsmöten och inte minst shopping.  
En butik skyltar med det som bäst lockar in kunderna - väl inne erbjuds de mycket annat. Stockholm, Göteborg och Malmö fungerar också som inkörsportar.  
En resa till Stockholm kan kombineras med Jukkasjärvi eller midnattssolen. Malmö kombineras med glasriket eller golf i Skåne. Göteborg med den svenska skärgården.  
Dessutom kan vi erbjuda skidåkning, golf, sol och bad, äventyr eller mat. Dessa upplevelser bör göras tillgängliga internationellt ihop med liknande europeiska produkter, inte bara placeras i Sverigekataloger.  
Lågprisflyget måste härvid utnyttjas mer effektivt än hittills.  
Få industrier är så beroende av ett effektivt samspel mellan offentliga och privata aktörer som rese- och turistindustrin - det gäller lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Staten och näringen måste ta ett gemensamt ansvar för marknadsföringen.  
Arbetet med att införa marknadspengen måste komma i gång snarast. Flera internationella destinationer har liknande system.  
 
Claes Bjerkne  
VD Göteborg & Co, styrelseledamot Sveriges Rese- och Turistråd, President European Cities Tourism  
 
 
====================================  
 
8)  
 
Problemet med konstitutioner  
 
På 1970-talet skrevs den svenska författningen om. Kungen förlorade sin formella makt, även om makten i praktiken redan flyttats till riksdag och regering. Men samtidigt gick maktdelningen förlorad. Dessförinnan hade beslut behövt godkännas av såväl regeringen som riksdagens båda kamrar. Ju lättare det blir för politiker att fatta beslut, desto fler beslut kommer de att fatta. När all makt hamnade hos riksdagen utvecklades den svenska modellen, och plötsligt kom påbud från Helgeandsholmen om nästan allting.  
 
Hela artikeln finner du på följande länk:  
http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=1199  
 
=================================  
 
9)  
 
Staten måste inte tvinga oss via skatten till medmänsklighet.  
 
Tvärtom visar erfarenheterna efter tsunamin att den bör avstå från det.  
”Solidaritet och trygghet fungerar bättre när det inte förstatligas."  
 
Stora katastrofer skakar om samhället. Tsunamin i Asien var en sådan,  
som kommer att dominera landet länge - privat och politiskt. Viktiga  
frågor ställs: Vem kan man lita på? Hur ska hjälp organiseras? Vem  
utövar ledarskap? Vad finns det för beredskap?  
 
Statens grundläggande uppgift är att värna medborgarnas liv. I Sverige  
har vi byggt ut det offentliga åtagandet mycket långt utöver det.  
Välfärd och trygghet är offentliga uppgifter. Vi har i stor  
utsträckning fört bort sådana företeelser från den privata sfären.  
Staten kan således förväntas ta hand om vår trygghet.  
 
Ingen kunde hindra att tsunamin slog in över de asiatiska kusterna.  
Men följderna kan hanteras bra eller dåligt, snabbt eller långsamt.  
Den svenska staten misslyckades kapitalt med krishanteringen: felaktig  
information, otroligt långsam reaktion, ingen beredskap, stor  
byråkrati, ansvarslöshet och arrogans.  
 
Kontrasten står att finna i det privata samhället. Svenska medborgare  
skänkte på kort tid ca 500 miljoner kronor och gick man ur huse för  
att ge bort saker och göra insatser. Ett 30-tal större svenska företag  
har skänkt kapital, varor och tjänster motsvarande 325 miljoner kronor.  
Och få lär glömma intensiteten i resebolagens arbete.  
 
Företag som strävar efter vinst i fri konkurrens visade en självklar  
effektivitet. UD kunde varken agera, finansiera eller kommunicera -  
med sig själva eller omvärlden. Vaktbolag erbjöd sig att vakta husen  
gratis åt dem som inte hade kommit hem. Men Polisen gav inte  
information om vilka hus och personer det var.  
 
Samhället fungerade, staten misslyckades. Solidaritet, omtanke och  
vilja att hjälpa till finns frivilligt mellan människor. Staten måste  
inte tvinga oss via skatten till medmänsklighet. Tvärtom visar denna  
tragiska utveckling att den bör avstå från det. Solidaritet och  
trygghet fungerar bättre när det inte förstatligas.  
 
Åter tycks det även bekräftas med all tydlighet att det offentliga gör  
för mycket. Över 100 miljarder om året går till sjukskrivningar och  
förtidspensioner. Men landstingen tvingas spara några miljoner så att  
farliga psykiskt sjuka släpps fria. Och staten klarar inte att hantera  
en kris. Etc. Det viktiga klaras inte av när staten ska göra väldigt  
mycket åt väldigt många.  
 
Självklart säger hanteringen även mycket om regeringsmakten och  
krisberedskapen. Trots utredningar har lite gjorts för att skapa en  
organisation för kriser. Och om det inte finns en organisation faller  
avgörandet på personer. Statsminister Persson har mest ägnat sig åt  
att skylla ifrån sig, till skillnad från statsminister Bildt som  
verkligen tog kommandot vid Estonias haveri. Så bräcklig grund kan  
inte dessa viktiga uppgifter ha; en organisation måste finnas.  
 
Centraliseringen av politisk makt till ett regeringskansli och en  
person har förvärrat problemet. Få personer kan agera snabbt och  
effektivt på eget bevåg om just en person måste bestämma allt.  
Frånvaro av opposition och öppen diskussion - resultatet av en  
medveten strategi - förslöar regeringskansliet och försämrar dess  
beslut.  
 
Lär man inte av misstag kommer de att upprepas. Få saker torde te sig  
viktigare för många nu än att lärdomar dras av denna utveckling. Till  
uppenbara åtgärder hör att centraliseringen av makt måste brytas och  
att en krisorganisation bör upprättas. Men också det vidare  
perspektivet; staten borde fokusera på sina kärnuppgifter och lämna  
mer utrymme åt individer och företag.  
 
Dit hör att se över resegarantin, att ändra den till en solidarisk garanti med en peng för varje resenär till en gemensam kassa och ta bort alla betungande garantier samt ständiga informationer till kammarkollegiet som förvaltar och när dom behövs som mest då finns dom inte tillhands. Spåren förskräcker av tidigare hantering, när vaknar resebranschen?  
 
 
===================================  
 
10)  
 
 
Osund kommunal konkurrens missgynnar lokala företag inom snart sagt alla branscher  
 
Många företag i Sverige vittnar om osund konkurrens när kommun, landsting  
eller staten bedriver verksamheter som inte är förenliga med kommunallagen  
eller statens uppdrag. I en unik kartläggning genomförd av Svenskt  
Näringsliv ger drygt 41 000 företagare sin syn på hur den osunda konkurrensen ser ut runt om i Sveriges alla kommuner.  
 
De främsta problemområdena som kan utläsas ur företagarnas enkätsvar i  
rapporten är: sammanblandning av roller, underprissättning,  
korssubventionering, subventionering till utvalda aktörer,  
arbetsmarknadspolitiska projekt samt överskottsförsäljning. De branscher i  
vilka osund kommunal konkurrens uppges vara vanligast förekommande är  
fastigheter, uthyrning, kollektivtrafiken och företagstjänster (uppges i 184 kommuner) följt  
av bygg och anläggning (164) samt hotell och restaurang (160).  
 
De kommuner i vilka företagarna givit flest exempel på olika branscher med  
osund kommunal konkurrens är; Skellefteå och Älvsbyn (9 av 10 branscher),  
Arboga, Göteborg, Karlskrona, Kiruna, Ljusdal, Lund, Olofström och  
Oskarshamn (8 av 10), Gävle, Karlsborg, Lidköping, Mark, Piteå, Sollefteå,  
Stockholm, Umeå, Vimmerby, Ystad och Åmål (7 av 10). I rapporten, som  
återfinns i sin helhet på Svenskt Näringslivs hemsida, finns också enkätens  
resultat för samtliga Sveriges kommuner.  
 
Att det finns problem med kommuner som på olika sätt stör marknaden är  
ingen nyhet. Men nu har vi fler än tusen konkreta exempel från företag i  
hela landet. Vi vet att det finns långt fler. Detta illustrerar med stor  
tydlighet problemets omfattning. Det handlar om förlorad tillväxt i  
företagen och förlorade skattemedel i princip i samtliga Sveriges kommuner  
i en betydligt större omfattning än vad som tidigare varit känt, säger  
Kristina Scharp ansvarig för arbete med Lokalt Företagsklimat i Svenskt  
Näringsliv.  
 
Svenskt Näringsliv förespråkar bland annat följande lösningar på problemet  
med osund kommunal konkurrens; De kommunägda företagen bör successivt  
avvecklas och kommunerna bör endast få bedriva näringsverksamhet i  
undantagsfall.  
 
Lagstiftningen på området är egentligen väldigt klar vad en kommun eller  
ett kommunalt bolag får syssla med. Vad som saknas är möjligheterna till  
överklagande och framförallt möjligheterna till någon form av ekonomiska  
straffsanktioner, marknadsskadeavgifter, mot kommuner som bryter mot lagen.  
Här finns ett område där biträdande finansminister tillika kommunministern  
Sven-Erik Österberg snabbt skulle kunna rätta till missförhållandena, säger  
Joakim Bogdanoff, konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv, i en kommentar  
till rapporten.  
 
Rapporterna Osund kommunal konkurrens finns tillgänglig på  
www.svensktnaringsliv.se.  
 
TS kommentar: När vaknar BR och tar tag i dom stora frågorna? Med dylika rapporter och ett förslag till regeringen där man visar hur man kan spara miljarder kronor, är det ingen självklarhet att nuvarande system med länsbolagen skulle bli långlivad. Frihet under ansvar gäller här som i allt annat, kan man i Syd Amerika, kan man i England och annorstädes varför skulle det inte fungera i Sverige?  
 
 
=====================================  
 
11)  
 
POLISEN SKA FÅ ANVÄNDA SPIONPROGRAM OCH SÄPO-TEKNIK ännu ett steg närmare George Orwells 1984!  
 
Den av regeringen tillsatta Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU) har precis färdigställt det förslag som är tänkt att bli nästa delbetänkande. Jag har läst det. Sammantaget är innebörden en kraftig ökning av polisens möjligheter till övervakning och avlyssning. Bland annat föreslås att polisen ska få installera spionprogramvaror på människors datorer och få använda ett hemligt kartläggningsverktyg som hittills bara Säpo haft tillgång till.  
 
De utökade befogenheter för polisen som BRU föreslår ska ses mot bakgrund av ett antal tidigare åtgärder och förslag som också ökar polisens möjligheter att övervaka och avlyssna. Låt oss börja med det idag aktuella BRU-förslaget, som innehåller bland annat följande:  
 
1. Polisen ska få installera spionprogramvaror  
 
Ett nytt tvångsmedel föreslås bli spionprogramvaror, som ska kunna installeras på misstänkta personers datorer. Installationen ska antingen ske på plats eller via internet. Spionprogramvaror registrerar ALLT som görs på en dator, i smyg, och skickar det vidare till övervakaren. Spionprogramvaror ger också övervakaren tillgång till allt som ligger på hårddisken, och möjlighet att fjärrstyra datorn. Rent tekniskt kan spionprogramvaror även användas för att avlyssna det rum där datorn står, och för att titta in i rummet om datorn är försedd med kamera (så kallad webcam).  
 
2. Nytt hemligt Säpo-verktyg ska kartlägga kommunikation  
 
Polisen föreslås få tillgång till ett hemligt verktyg, hittills bara använt av Säpo, för att registrera samtliga elektroniska kommunikationsapparater som används inom ett visst fysiskt område (exempelvis ett kvarter). Verktyget ger en helhetsbild av vilka fasta telefoner, mobiltelefoner, internetanslutna datorer och andra "teleadresser" (även kallade "tekniska hjälpmedel") som för stunden är i bruk inom området. Texten i BRU-förslaget är mycket kortfattad när det gäller beskrivningen av detta verktyg.  
 
3. Hemlig teleövervakning breddas till att omfatta även lokalisering  
 
Idag råder juridisk osäkerhet om huruvida rätten till hemlig teleövervakning också innefattar rätten att lokalisera en mobiltelefon geografiskt även när samtal inte pågår. Enligt BRU kan lagen idag tolkas som att sådan lokalisering inte får göras. Beredningen föreslår dock en breddning av begreppet hemlig teleövervakning, så att det i klartext sägs att sådan omfattar även lokalisering av en mobiltelefon, även när telefonen inte används. Även historiska geografiska data ska omfattas, alltså information om var en person tidigare gått med sin mobiltelefon.  
 
4. Övervakning även utan misstänkt person  
 
Vid förundersökning rörande brott som är så allvarliga att de kan ligga till grund för beslut om avlyssning, föreslås att övervakning skall få användas även om det inte finns någon person som är skäligen misstänkt för det brott som utreds.  
 
5. Även internetleverantörer blir skyldiga underlätta övervakning och avlyssning  
 
Redan idag är telekomoperatörer enligt lag skyldiga att anpassa sin tekniska utrustning för att underlätta polisens avlyssning och övervakning. BRU föreslår att även internetleverantörer ska omfattas av den skyldigheten.  
 
6. Skärpta krav på telekomoperatörernas medverkan vid övervakning och avlyssning  
 
BRU föreslår att större krav ska ställas på teleoperatörernas aktiva medverkan vid övervakning och avlyssning. "Operatörerna skall vara skyldiga att genast på begäran medverka vid verkställighet av avlyssning och övervakning", skriver man.  
 
Utöver ovanstående punkter för beredningen i sitt förslag ett resonemang kring förekomsten av kontantkort för mobiltelefoner. Det påpekas att kontantkort, som ju är anonyma, ofta används av brottslingar och att det försvårar polisens utredningar. Polisen kräver därför att det ska bli obligatoriskt att lämna identitetsuppgifter vid inköp av kontantkort, alltså ett avskaffande av anonyma kontantkort. Trots att beredningen visar stor förståelse för detta polisiära önskemål slutar ändå resonemanget med att man på grund av de praktiska svårigheterna inte "nu" bör förbjuda anonyma kontantkort. I flera andra europeiska länder har anonyma kontantkort redan förbjudits.  
 
 
Så långt BRU:s nu aktuella förslag. Man kan konstatera att beredningen i stort sett bara inhämtat synpunkter från den övervakande sidan, inte från exempelvis medborgarrättsorganisationer. I sitt förslag skriver beredningen: "Vi har under arbetet inhämtat synpunkter från Åklagarmyndigheten i Stockholm, Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen, Polismyndigheterna i Stockholms och Västmanlands län och Tullverket”. Vi har också fört diskussioner med operatörer rörande de s.k. anpassnings- och bevarandeskyldigheterna. Dessutom har vi haft kontakt med den nationella narkotikapolitiska samordningen Mobilisering mot narkotika".  
 
Beredningen förbiser dock inte frågan om personlig integritet. Ett resonemang förs på flera ställen om avvägningar mellan brottsbekämpning och personlig integritet. Så här skriver man på ett ställe:  
 
"Varje tvångsmedel innefattar ett mått av integritetsintrång. Det ligger i sakens natur. Samtidigt måste det beaktas att denna integritetskränkning ofta är blygsam i jämförelse med den kränkning som brottsoffren många gånger måste utstå. Ju allvarligare och mera svårutredd brottsligheten blir desto mer tvingas statsmakterna tillåta i form av tvångsåtgärder för att bekämpa och utreda brottsligheten.... I det sammanhanget måste nämnas att en annan och minst lika viktig utgångspunkt är att de brottsbekämpande myndigheterna inte får ges sådana befogenheter att medborgarnas tilltro till dem och rättssystemet påverkas negativt."  
 
De förändringar som BRU nu föreslår är som sagt inte de enda på området. Redan tidigare finns ett antal förslag, och några redan genomförda regeländringar, som också kan sammanfattas som förstärkta möjligheter för polisiär avlyssning och övervakning. Några av dem är:  
 
7. Telebolagen ska betala för polisens avlyssning och övervakning  
 
I sitt förra delbetänkande, det femte, lanserade BRU förslaget att polisen inte längre ska behöva ersätta telebolagen för genomförd teleavlyssning och teleövervakning. Kostnaderna ska istället tas av telebolagen.  
 
Många menar att detta skulle leda till en överkonsumtion av avlyssning och övervakning från polisens sida. Från inofficiella källor i telekombranschen har jag erfarit att det sedan tidigare finns exempel på att enskilda poliser kraftigt justerat ned omfattningen på begärd teleavlyssning/teleövervakning när de fått reda på att tjänsterna kostar pengar. Beredningen för rättsväsendets utveckling skriver dock i sitt tidigare delbetänkande att någon risk för överkonsumtion inte föreligger.  
 
Frågan om gratis teleavlyssning och teleövervakning för polisen hanteras för närvarande av Näringsdepartementet.  
 
Redan idag, sedan 1996, har teleoperatörer skyldighet att själva stå för de kostnader som följer av lagkravet på att anpassa sin tekniska utrustning efter Rikspolisstyrelsens krav för att förenkla polisens övervakning och avlyssning. Den förändring som föreslås är att teleoperatörerna även ska behöva stå för de rörliga kostnaderna.  
 
8. Bodström föreslår införande av "förebyggande" teleavlyssning  
 
I maj 2004 lanserade justitieminister Thomas Bodström en idé om införande av "preventiv" teleavlyssning för Säpo, det vill säga avlyssning utan att det finns något konkret brott att utreda. Det vore en mycket stor principiell förändring, vilket Bodström inte förnekar. "Detta är en helt ny ordning, det ska man inte sticka under stol med. Men vill man förebygga brott så måste man ha redskap", säger Bodström enligt en artikel i Svenska Dagbladet den 11 maj 2004.  
 
Flera tunga jurister är mycket negativa till förslaget. Exempelvis säger sig chefs-JO, Mats Melin, enligt samma artikel vara "utomordentligt tveksam". Den förre chefs-JO, Claes Eklundh, är ännu mera kritisk. Han säger att "det urholkar grundlagsskyddet på ett oacceptabelt sätt".  
 
9. Alla människors data- och teleanvändning ska långtidslagras  
 
Som bekant håller man inom EU på att utarbeta ett regelverk som ska tvinga teleoperatörer och internetleverantörer att långtidslagra så kallade "trafikdata" om alla EU-medborgares användning av elektroniska kommunikationer. Exempelvis ska man lagra vilka vi ringer till, mailar till, var vi befinner oss geografiskt när vi ringer med mobiltelefonen och vilka sajter vi besöker. Sverige är ett av de fyra länder som lanserat idén. Under vintern/våren 2005 kommer detta förslag att beredas inom EU, så det finns fortfarande möjlighet att påverka.  
 
10. Sänkta krav för användning av "hemliga tvångsmedel"  
 
Redan den 1 oktober 2004 infördes nya regler som ökar antalet situationer där polisen får tillgripa hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Det mera långtgående ingreppet av de två, hemlig teleavlyssning, får numera tillämpas även om minimistraffet för det brott som begåtts är under två år om det enskilda brottets straffvärde kan antas överstiga två år. Dessutom får från detta datum hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning sättas in även på teleadresser som inte tillhör den som misstänks för ett brott, om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att kontakta dessa teleadresser.  
 
11. Möjlighet inhämta även historiska teledata  
 
Den 1 oktober 2004 trädde också en ny formulering i rättegångsbalken i kraft som i klartext slår fast att polisen har rätt att från teleoperatörer begära in även historiska data om en persons kommunikation. Tillsammans med skrivningen i Lagen om elektronisk kommunikation från 2003 (där undantag införs från teleoperatörernas skyldighet att radera trafikdata efter användning) öppnar detta dörren för polisens användning av historiska data om telekommunikation.  
 
Personlig kommentar  
 
Först vill jag slå fast något viktigt: Jag är INTE motståndare till lag och ordning, eller till polisens brottsutredande verksamhet. Brottsbekämpning är viktigt, och grova brottslingar bör dömas till hårda straff. Vidare måste det naturligtvis finnas situationer där polisen har rätt att ta till avlyssning, övervakning och andra så kallade tvångsmedel vid utredning av grov brottslighet. Ju grövre brottslighet det handlar om, desto mera motiverade blir tvångsmedel.  
 
Emellertid är trenden oroande. Befinner vi oss på en så kallad "slippery slope" (en hal sluttning) på väg mot mer och mer övervakning? Många tecken tyder på det. I det nu aktuella förslaget från BRU för man inledningsvis ett resonemang som kan sammanfattas som att "nu har det dykt upp en del nya teknologier, därför måste polisen också få möjlighet att använda dem för övervakningsändamål".  
 
Men, om man nu resonerar så, vad händer då framöver när tekniken blir ännu mera utbredd och avancerad? När vi lämnar efter oss ännu fler, och ännu mera detaljerade, elektroniska fotspår från vårt vardagsliv? Den digitala revolutionen har bara börjat, om nu någon trodde något annat.  
 
Det är inte en bra utgångspunkt att ta för givet att all tillgänglig teknik ska ställas i polisens tjänst för övervakning och kontroll.  
 
Ett samhälle kan välja att lägga sig någonstans mellan två ändpunkter, där den ena ändpunkten är ingen övervakning alls (=anarki), och den andra ändpunkten är total övervakning (=polisstat, eller George Orwells 1984).  
 
=====================================  
 
 
12)  
 
Du som vill skydda dig mot spionprogram, ladda ned från Microsoft!  
 
Testa att ladda ner microsoft anti-spyware. Är en beta men fungerar himla bra.  
Min kan jag använda till juli i år. sedan kommer det troligtvis att kosta en slant att fortsätta.  
 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=321cd7a2-6a57-4c57-a8bd-dbf62eda9671&displaylang=en&Hash=MRV6QL  
 
 
====================================  
 
 
13)  
 
Ny mask förklär sig till nyhetsbrev  
 
Masken Crowt-A sprids via e-post med ämnesrad och text i form av senaste nyheterna från CNN. Masken installerar en trojan som kan ge angripare kontroll över datorn.  
 
Säkerhetsföretaget Sophos rapporterar att en ny mask sprids genom e-post som är tänkt att efterlikna ett nyhetsbrev med nyheter från CNN:s webbplats.  
 
Masken, som kallas Crowt-A, drabbar Windowsanvändare och e-postmeddelandena är utformade för att få mottagaren att tro att det är ett nyhetsbrev med de senaste nyheterna från CNN. Ämnesraden och den bifogade filen heter likadant, men de ändras hela tiden för att kopiera rubriken på webbplatsen förstasida.  
 
Masken skickar sig själv till alla e-postadresser den hittar på den infekterade datorn. Den installerar även en bakdörrstrojan som samlar information, till exempel vad användaren skriver på tangentbordet.  
 
Trojanen kan utnyttjas av angripare för att stjäla information och för att ta kontroll över datorn. Enligt Sophos kan masken dessutom orsaka att filer raderas från hårddisken.  
 
 
=============================  
 
14)  
 
”Ingen är bäst på allt” Det säger Johan Staël von Holstein!  
 
Många chefer gör ett misstag när de försöker bli duktiga på sådant som de är dåliga på. Då lägger de fokus och energi på fel saker, vilket ökar stressen. Det säger Johan Staël von Holstein, grundare av Iqube. Själv gör han tvärtom. - Jag fokuserar på det som jag är bra på och släpper det som jag är dålig på till andra, förklarar han vidare.  
 
Johan Staël von Holstein har haft många titlar; entreprenör, vd, chef och företagsbyggare. I dag är han grundare och ledare av entreprenörscentret Iqube.  
Han blev känd som högst våghalsig när han utvecklade it till big business innan bubblan plötsligt sprack. Så här förklarar han sitt risktagande:  
 
- Om du har 1 000 bollar i luften och 50 faller mellan stolarna är det inte så farligt. Det är ytterst sällan allt står och faller med dessa 50 saker. Har man som chef bidragit till ett kreativt arbetsklimat kommer dina medarbetare dessutom att skapa 100 nya bollar som kompenserar och överträffar de 50 fallna.  
Han säger att han är en jäkel på att lösa problem. Hans livsfilosofi är ”Det löser sig alltid”. Inte stressa upp sig i onödan, men ta sitt ansvar om man slarvat. Han talar fort och kortfattat.  
- Jag vet att jag är dålig på att ge tillräcklig information, mycket på grund av otålighet. Jag har så många bollar i luften att jag inte har tid.  
Han är väl medveten om riskerna:  
 
- Slarvar jag med informationen kan jag inte vara säker på att saker blir som jag har förväntat mig. Dessutom utsätter jag mina medarbetare för stress när de inte får veta allt de behöver.  
Men han ser också att det kan vara något positivt:  
- Å andra sidan får de förtroende och fria händer att själva lösa saker utan att jag petar i detaljerna. Om jag styr för hårt riskerar jag att begränsa den kreativa förmågan hos andra.  
En duktig chef i Johan Staël von Holsteins ögon är någon som inser att han eller hon inte är bäst på allt och inte klarar att göra allt själv. På Iqube låter han därför andra ta ansvar för just informationshanteringen.  
 
En annan situation där han kan missa är när han ska läsa in mycket material. Han lider av dyslexi, vilket gör det svårt.  
- Jag läser långsamt, det tar sådan tid för mig. Därför låter jag hellre andra läsa och göra korta sammanfattningar åt mig.  
En del tycker kanske att han är slarvig som har ett överbelamrat skrivbord och inte sköter sin mejl exemplariskt. Det motiverar han så här:  
- Det gäller att välja bort en del saker. Jag hinner inte allt. Tricket för att få ett snabbt svar från mig är att skriva extremt korta mejl, helst ja- och nej-frågor. De som lär sig det har större chans att nå fram.  
 
Han är inte chefen som älskar pappersexercis. Han brinner för människor, inte för administration. Mindre viktiga detaljfrågor släpper han om han tycker att andra gör det bättre.  
Han har dessutom ett gott självförtroende. Men det är inte samma sak som att han tror att han är bäst på allt. Tvärtom.  
- Tack vare mitt självförtroende vågar jag erkänna att jag är dålig på och slarvig med en del saker. Jag har inte ambitionen att göra, klara eller hinna allt.  
Nyckeln är att få andra att engagera sig.  
- Det går ofta bra men det finns alltid folk som inte vill engagera sig och som tycker det är bekvämast om chefen tar allt ansvar. Då är det bara nyttigt att släppa en del och låta saker falla på dem så att de förstår hur det är. De får dela chefens ångest helt enkelt.  
 
En sak som han är noga med är att aldrig släppa är det övergripande ansvaret. Det vore en dödssynd, då skulle medarbetarna inte vilja ta ansvar i fortsättningen, menar han.  
- Om en medarbetare har fångat en boll åt mig och det går åt helvete kan jag inte lägga skulden på den personen. Det yttersta ansvaret är mitt. Det är oerhört viktigt att komma ihåg och visa. Allt annat går att delegera.  
 
==================================  
 
 
15)  
 
Bussarna dämpar farten i hård vind  
 
Hela artikeln finner du på denna länk http://www.busstidningen.se/skvaller.html  
 
Bussresan ska bli ännu säkrare. Vägverket, Svenska Lokaltrafikföreningen och Bussbranschens Riksförbund är överens om ett försök med stöd för hastighetsanpassningar i hård vind. Nya råd och rekommendationer har tagits fram som ska stödja bussföretagen och förarna att utföra busstrafiken säkert. Ett försöksprojekt startar nu på sträckan Umeå-Haparanda.  
 
De senaste åren har ett antal olyckor med buss inträffat där hård vind och halka har varit bidragande orsaker. Länstrafiken i Norrbotten, Västerbotten samt Bussbranschen och Vägverket har därför initierat ett försök med stöd till företag och förare.  
 
– Vi vill med detta projekt säkerställa att säkerheten är viktigare än tidtabellen. Vi tror att resenären har förståelse för att vissa turer av säkerhetsskäl kan bli försenade eller inställda, säger Maria Höglander, VD hos Länstrafiken i Västerbotten AB.  
 
Under 2004 har kunskapen ökat om riskerna i samband med hård vind. Genom vindtunneltester och simuleringar vet vi nu att hastigheten bör sänkas i hård vind. Råder stormstyrka är rådet att ställa in trafiken. Särskilt observant och restriktiv ska man vara vid hård vind kombinerat med halka och en viktfördelning med låg andel på bussens framaxel. Flera av bussarna på E4 har utrustning som mäter vikten på framaxeln.  
 
Råd och rekommendationer i korthet:  
 
Vindstyrka Rekommenderad maxhastighet  
> 8 meter/sekund 90 km/tim, var observant  
> 12 meter/sekund 70 km/tim  
> 16 meter/sekund 50 km/tim  
> 24 meter/sekund Ställ in trafiken  
 
Vägverket tillhandahåller information via Trafikinformationscentralerna samt webbtjänsten ”Läget på vägarna” http://www.vv.se  
 
– Vi måste våga ställa in trafik eller reducera hastigheten vid dåliga väderleksförhållanden. Tiden då bussar ansågs kunna köras i alla väder är förbi, säger Sven Olofsson, trafikchef på Connex i Umeå.  
 
Försöket omfattar all upphandlad busstrafik på sträckan Umeå-Haparanda och startar 1 februari, 2005.  
 
 
TS kommentar:  
Undrar vad det kostat skattebetalarna att rekommendera sunt förnuft? Påståenden är ”goja” slutsatsen man kommer fram till borde vara lika självklart som när det snöar och det är halt anpassa man hastigheten efter vägförhållanden, det gäller alla slags fordon.  
Grattis alla byråkrater till dessa självklarheter.  
 
===============================  
 
16)  
Bränslecellteknikens Guru i Sverige kommer med ett budskap till stadsplanerare och politiker!  
 
Se bilden längs ned!  
 
==============================  
 
Med detta önskar jag alla en god arbetsvecka, soliga hälsningar från ett Alicante som återhämta sig från 2 nätter med frostgrader, något som inte har hänt på 27 år.  
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
 
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
==============================  
 
Du som planera att resa till Spanien,  
Här bokar du din hyrbil på den första helautomatiska webbsiten dygnet om med dom i särklass lägsta priserna,14.500 bilar och ett 20 tal bilmodeller kan du välja mellan.  
Vi finns på Alicante, Malaga, Palma de Mallorca, Valencia, Murcia, Jerez/Cadiz, Almeria flygplatser dygnet om för avhämtning samt hos ett 20 tal lokala kontor.  
Hyr på en flygplats och lämna bilen på en annan av ovanstående flygplatser utan extra kostnad.  
http://www.eurocasacar.com Du får svar inom 1 minut, en Voucher inom 1 timme, dygnet om alla dagar.  
 
 
För Kanarieöarna och till hela Världen http://www.telluscar.com  
 
Tillbringa några dagar i Solen! Golf?  
 
Varför inte koppla av några dagar i Alicante / Santa Pola ca 15 minuter från flygplatsen högt beläget direkt vid havet med en magnifik utsikt. Vill du spela Golf? Går det bra  
http://www.eurocasa.nu det är Margret som tar hand om din bokning  
fixa med golftider och annat, det finns 9 mycket bra banor inom en radie av max 20 bil minuter till halva priset mot vad som finns på Costa del Sol. På banor av Internationell klass, enligt dom som kan och vet

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.