Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

1) Nobina luftaffär och svensk rädsla  
Utan nya idéer finns ingen innovation. Och risken är att det är du som chef som är orsaken.  
Liksom merparten av svenska människor som oftast har mycket bra synpunkter på det mesta inom sitt intresseområde. Men när det gäller att stå upp för olika galenskaper  
kryper de in i sitt skal och vill absolut inte stå för sina erfarenheter.  
Nobinas notering på svenska aktiemarknaden så har Dagens Industri grävt vidare och avslöjar ombarmhärtigt hur ledningen kapar åt sig en rejäl kaka av den kommande noteringen.  
Här visar verkligheten GIRIGHETEN!  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20150614-1.pdf  
 
 
 
2) Den förda svenska politiken är förödande för Sverige och svenskt näringsliv  
”De som har valt att rösta på ett alliansparti har inte gjort det för att något av dessa partier aktivt ska bidra till att vi i Sverige får en politik som påtagligt försämrar svenskt välståndsbygge och svensk konkurrenskraft”  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20150614-2.pdf  
 
 
 
3) SD näst största partiet i nästa val  
 
Läs hela artikeln på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20150614-3.pdf  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.