Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Insändaren till denna artikel har bett om att få vara anonym med hänsyn till att uppgifterna inte alltid överenstämmer med monopolets företrädare då han är verksam i branschen. Den sanna bilden av svensk "sken" demokrati där monopolets företrädare bestämmer sanningen. Håll till godo! Kollektivtrafik, myter och fakta. Det finns ingen utbildning i kollektivtrafik i Sverige. Detta innebär att alla som arbetar med kollektivtrafik är självlärda, var och en efter sina förutsättningar och sin personlighet. Detta för med sig både fördelar och nackdelar. Fördelar är att kollektivtrafiken styrs med stort personligt engagemang och fritt tänkande och att var och en i denna bransch arbetar med just de ingredienser som han eller hon finner intressanta. Det är en bransch där utveckling sker i små, små steg varje dag i olika sektioner. Detta innebär att det sker en ständig utveckling, knappt märkbar dagligen - men absolut märkbar när man ser över en längre period av år. Stora kraftiga förändringar inom kollektivtrafiken sker sällan - vi kör fortfarande buss, spårvagn och tunnelbana - och det går inte i dagens läge att köra speciellt annorlunda. Idéer finns på olika variationer, spårtaxi, speciella linjer med olika för och nackdelar, olika trafikeringssätt som stjärntrafik o.s.v. Variationerna är inte så stora, tyvärr. Dom variationer som skulle vara ett stort steg framåt i utvecklingen är oerhört kostnadskrävande. Nackdelarna är beroende på samma företeelser som fördelarna. Var och en arbetar med just de aspekter som han eller hon finner intressanta. Detta medför att helhetsbilden ofta saknas på kollektivtrafik - dessutom är verkligheten sådan att kollektivtrafik ofta styrs av politiker - som totalt saknar grundläggande kunskap av kollektivtrafik. Kombinationen är oftast förödande. Konsekvensen av ovanstående, i kombination med att det är en hierarkisk bransch som styrs av storleken på företag - ju större företag - ju mer kunskap, punkt. Kom inte med nya idéer till ett stort företag om du har arbetat i ett litet företag. Även tjänsteår räknas ofta i branschen. Senilitetsordningen brukar den kallas. Kom inte med förslag om förbättringar till en chef eller kollega som har fler tjänsteår än du själv! Här mäts nämligen kunskap efter tjänsteår! Eftersom ingen utbildning finns i yrket - och alla är självlärda - måste en mätstock finnas. Mätstocken är alltså beroende på hur många tjänsteår du har och hur stort företaget är som du arbetar i - inte vad du har för kunskaper… En person från ett stort företag och som har många tjänsteår i branschen är alltså kunnig och duktig och honom lyssnar man på. Han/Hon är en auktoritet. Punkt. Ytterligare en auktoritet finns att lyssna på i branschen - här uppstår ett intressant motsatsförhållande som är en del av kollektivtrafikens stora charm - man lyssnar även på en människa som totalt saknar erfarenhet i branschen och som har noll tjänsteår - för han ser nämligen på verksamheten med nya ögon… I övriga delar av samhället fungerar inte denna typ av bedömning. Här lyssnar man på kunskap, är lyhörd efter nya synsätt, nya sätt att arbeta, utveckling o.s.v. Tjänsteår saknar betydelse för annat än lönesättning, om ens det. Inom kollektivtrafikbranschen är det ofta även så att man tävlar. Storleken på företaget mäts i antalet fordon. Ju fler fordon, ju större företag. I andra branscher mäter man oftast företagen efter deras ekonomiska resultat. Eftersom ekonomiska resultat inte går att mäta i en bransch som går med förlust - mäter man istället storlek i antal fordon, kunskap i antal tjänsteår (eller total brist på yrkeskunskap) - och ekonomiskt utfall och effektivitet mäts inte alls. Dessutom kan man inte mäta det ekonomiska utfallet inom branschen då varje företag mäter och beräknar sin trafik på olika sätt. Eftersom det inte finns någon utbildning inom kollektivtrafik så har olika system utvecklats att se och mäta. Företagen kan alltså inte jämföra sig med varandra särskilt bra, och det är troligtvis tur för många ansvariga inom branschen. Sammanfattning: Vill du bli an auktoritet (Guru) i den här branschen skall du alltså ha många tjänsteår inom ett stort företag – eller helt och hållet sakna yrkeserfarenhet och därmed se branschen med nya ögon. DÅ lyssnar man andlöst på dig. (det gäller att ha många bussar bakom sig)! * Myter och fakta: I vår bransch betraktas ofta myter som fakta. Ingen annan bransch har i lika stor utsträckning myter som grund till strategiska beslut. Beslut av den typ som påverkar företaget på lång sikt och där fakta borde vara en absolut förutsättning för beslutsfattande. I datavärlden brukar man lite drastiskt säga: skit in- skit ut. Kärnfullt, klart och tydligt. Många tunga beslut i vår bransch är baserade på myter som betraktas som sanningar och när besluten inte fungerar förstår man inte varför – besluten var ju så bra underbyggda. (Skit in – skit ut). Myterna ifrågasätts inte, dom är sanningar – och faan ta den som ifrågasätter sanningarna! (Här kommer alla med många tjänsteår (eller inga alls) från stora företag (många bussar bakom sig) och slår näven i bordet hotfullt – de kan nog sitt yrke, de vet hur det är)! (Militanta kollektivtrafiksfundamentalister)…? Man ifrågasätter inte sanningarna och myterna i branschen. Det är snudd på dödsstraff på detta. Reaktionerna och fördömandet blir mycket hårda – så hårda att man lätt inser inkompetensen hos de som fördömer. (De är inte förbannade – de är bara rädda för att avslöja sin inkompetens). Myterna finns hos oss alla, på alla nivåer, alla vet att: så är det! Myterna har blivit sanningar som dagligen används som referenspunkter och beslutsfattande. Att myterna kan vara käpprätt galna och totalt verklighetsfrämmande är det ingen som undersökt eller kollat upp - man vet ju redan sanningen… Kombinationen som uppstår är alltså följande: Kom inte och ifrågasätt några ”sanningar” (läs myter) i den här branschen, speciellt inte för personer med många tjänsteår (eller inga alls) i stora företag (många bussar bakom sig). Du skall tycka och arbeta som cheferna säger – ifrågasätt inte! Synsättet får naturligtvis konsekvenser i de organisationer där de finns. Utvecklingen avstannar, kreativiteten dör, framtiden har man redan bakom sig - men man har inte förstått det heller då fakta återigen saknas. Man lever på konstgjord andning. Signatur BB fortsättning finns under nr 42 på denna site

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.