Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Budskapet om ett miljövänligt sätt att resa " är genialt " om man reser tillsammans -- mannen från -- framtiden som tittar bakåt -- en kampanj för glidare. Sällan har man väl läst så mycket strunt om budskap, tittarsiffror, tillfrågade biobesökare etc som lokaltrafikens kampanj skulle ge. Varje form av kampanj har ett syfte - 1) det vill säga att motivera till köp 2) skapa image 3) placera en produkt i människors medvetande Coca Cola lägger ned ofantliga pengar på att kvalitén är lika oaktad var i världen du dricker din Cola, eftersom vattnet är avgörande för smaken är det ett jätte problem att få smaken lika, MC Donalds lägger likaså ned hela sin energi på att produkten skall vara konsumentinriktad och lika var du än befinner dig i världen, det var skälet till att en fransman som innehade franchisings avtalet på 70 talet blev av med den efter att MC Donalds stängde ett 10 tal resturanger i Paris ( domstolsbeslut ) eftersom vår franske vän sålde till en hamburgare också vin ! Vin till en hamburgare -- se den gubben gick inte hem hos grabbarna i USA. Mercedes, Volvo, Volkswagen och alla andra bilmärken som bygger bilar på olika platser i världen lägger ned all sin möda på att skapa en produkt som är kvalitets mässig lika. Nike, Addidas, New Balance, Reebock är några av världens 5 största fritidsko tillverkare, oaktad var i världen dessa produceras är kvalitén lika, Heinz tomatketschup och alla andra "världsvaror" inom livsmedel har samma kvalitet om du köper dem i Sverige eller Japan. Det jag vill säga är att en kampanj som väcker uppseende inte betyder att den är lyckad ! Den är lyckad om jag kan avläsa en attetyd förändring och ett ökad köp intresse-- cash in ! Hur kan man tro att en produkt som är så totalt olika på alla sätt som kollektivtrafiken där kvalitén är så diagonalt olika mellan dom olika aktörerna kan stimuleras genom att försöka med ett budskap att det är " är genialt att resa tillsammans " när produkten inte finns att köpa och den som är tillgänglig bara omfattar några få som arbetar på regelbundna tider, resten tar bilen eftersom den är vida överlägsen i komfort och flexibilitet. Gud bevara Sverige och dess skattebetalare från dylika kampanjer som egentligen bara har två vinnare dvs byrån som gör den , och glädjen hos dem som beställer den. "Det är roligt att medlemmarna har använt sig av materialet" - det skulle väl vara kriminellt om en skattefinanserat verksamhet ( som lokaltrafiken är )inte skulle använda sig av materialet som framtages på skattebetalarnas bekostnad - utan att dessa kan säga ja eller nej till dylika kampanjer. Så länge det tar 1 tim och 10 minuter ( oakatad tid på dygnet, inkl fordonsbyte buss till spårvagn ) från Önnered inom Göteborg stad till Korsvägen och kostar 24 :- enkel resa, därtill kommer gåtiden från hemmet och väntetiden - samtidigt som det tar med bilen 17 minuter under rusningstid från dörr till dörr - är alla kampanjer bortkastade pengar --( dom som inte har råd med bil och resandebiljett dom svartåker) det är väl därför man skall sätta in stora resurser för att komma åt dem " snattare " av den offentliga kollektivtrafiken -- men vad annars har man att glädja sig åt inom lokaltrafiken ? Det enda som hjälper -- och det är alldeles gratis för beslutsfattarna - höj bensinpriset till 200 kr milen , förbjud bilen inom städerna och tar ut 1000 kr om dagen som en extra miljöskatt -- då reser alla kollektivt, åtminstone i några dagar innan samhället bryter totalt samman. Men vem bryr sig -- i ett land med världens högsta skattetryck på individen - ett land med världens i särklass dyraste lokaltrafik per invånare - (eftersom minnet sviker hos dom flesta bör man tillägga det är inte enbart lokaltrafiken och tåg som subventioneras, utan färjetrafik stora som små, flyg och flygplatser lite här och där ) i detta perspektiv kan man naturligtvis glädja reklambyråer och alla utredare med lite småsmulor för en kampanj. Att dylika kampanjer inte har någon effekt eller förändrar attetyden -- ja vem bryr sig ? Sedan spelar det ingen roll om likartade kampanjer görs i andra länder - eftersom belutsfattarna där liksom här -- inte betalar det med egna pengar utan med skattebetalarnas är cirkeln sluten , moment 22

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.