Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in DeutschVälkommen tillbaks från sommarlovet!

Semestern är bra för att tanka upp batterierna, många tillbringar den på båten eller sommarstugan och tiden tycks stå still,
NEJ DET GÖR DEN INTE.

1) Sverige blev återigen fälld i Europadomstolen
2) Statsekreterare Ljung, tycker det inte är roligt
3) Den svenska circusen av Bo Lundgren
4) Ericsson aktien under 8 kr på väg mot konkurs?


Jag börja med ett citat!
Redan på 1500-talet förstod Machiavelli att ett effektivt sätt
att skaffa sig makt är att göra människor beroende av staten. I
sitt berömda verk ”Fursten” gav han dåtidens politiker följande
råd:
”… en klok furste bör ordna det så, att hans undersåtar alltid
vid alla tillfällen behöver staten och honom, sedan kommer de
alltid att vara honom trogna”.

Det har hänt stora saker!
Vilket är relaterat till kollektivresandet och buss branschen i synnerhet.
Den största nyheten torde ha varit att Sverige än en gång fällts i Europadomstolen , kränkande av de mänskliga rättigheterna.
Målet avser en taxi ägare Velimir Janosevic som påstods ha lämnat en felaktig deklaration år 1998. Han tvingades att betala tillkommande skatter och avgifter plus ett skattetillägg.
Janosevic tvingades i konkurs.
Följdriktigt och politisk korrekt har länsrätten följt skattemyndighetens beslut. Med en fällande dom.
Varje år fattar skattemyndigheterna fler än 100.000 liknande beslut. Skattetillägget är idag svindlande 40%.

Europadomstolen konstatera att de svenska reglerna, där skattemyndigheten utdelar straff innan fallet prövats i domstol och den långa handläggningstiden utgör en kränkning av rätten till domstolsprövning.

Vem är det som driver ett dylikt fall till Europadomstolen, Taxiförbundet ? Nejdå !
Det var Skattebetalarna förening som drev fallet.

Svenska Staten genom Statsekreterare Claes Ljung kommentera latent:
…det är aldrig roligt att SVERIGE förlorar i Europadomstolen!

Det är bra få veta inför valet vilken slags typ av humor personer har, som är satta att sköta fögderiet Sverige. Tiotusentals drabbade småföretagare kan nog hålla sig för skratt.

I samtliga övriga EU länder är det rättsväsendet som måste bevisa att skattebetalaren fifflat.
Det är sådant som heter rättssäkerhet.

Den svenska bussbranschen är fullt med övergrepp från länsbolagen och det svenska rättssystemet vilken utdömer poltiska domar istället för att döma efter svensk lag.
Enskilda buss företagare i sverige misshandlas vareviga dag utan att kunna få sin sak prövat. Bussbranschens förening struntar i sina medlemmar kategorisk rent av systematisk.
I fall det inte berör en medlem som är av särskilt betydelse eller styrelseledamot.

Citat:
Säga vad man vill, men debatten är nödvändig. ”Det enda framgångsrika surrogatet för intelligens är tystnad”, skrev författaren Herbert V. Prochnow.

Ett lysande exempel är Dikanäs Taxi som i 12 år!!! kör en linje utan att erhålla ersättning av länsbolaget i Västerbotten med enda skälet att man inte kommit överens om km – ersättningen.
Bolaget fortsätter driva trafiken och målet som kastats mellan olika domstolar som dömer politisk korrekta domar men struntar högtidligen i den svenska lagstiftningen.
Politiken står över juridiken, är något jag gång på gång kommer att påvisa genom diverse aktuella fall. Tullen, bussbolagen och spriten vid svenskgräns, olaglig miljölag där polisen förtjust bogsera bort bussar listan är oändlig lång, alla ett grovt övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och mot bussbranschen som själv tiger eller framstår som medlöpare av ett sjukt system..

Så småningom landar även dessa fall i Europadomstolen, att svenska staten förlora dem fall är solklart. Att Sverige har mest förlorade fall i förhållande till alla andra EU länder är ett ensamt rekord, inte i procent utan i antalet fällda domar. Det allvarliga är att politiker i alla kulörer inte sätter stopp för övergreppet och länsbolagets huvudman samt ordförande i Dikanäs fallet hänvisar till kammarrättens dom och därför inte skall betala ut en vagn km ersättning samtidigt som bolaget fortsätter att utföra trafiken.
Kan ett rättssamhälle bli sjukare? Kan en branschförening oaktat om man är medlem eller inte göra sig till den grad osynlig att det drabbar en hel bransch av ständiga övergrepp i den dagliga verksamheten?
Ni som satt er i bussbranschens förenings styrelse frivilligt, lämna den.! Ni gör er själva och hela samhället en stor tjänst. Ni är inget annat än ännu ett bevis för den olycka som Sverige drabbas av pga inkompetenta ledare och styrelse. Perioden att klia varandra på ryggen är på väg till sin ända. Handling, moral och ansvar är vad som efterfrågas och en gnutta förstånd där man respektera småföretagen inom bussbranschen vilka som medlemmar inte enbart uppskattas för sin medlemsavgift.


Den Svenska Cirkusen ! enligt citat från Bo Lundgren (m) e-post.

Om knappt två månader avslutas en mandatperiod som har präglats
av socialdemokraternas passivitet och oförmåga. Många är de
ministrar som misslyckats, men huvudansvaret är Göran Perssons.
Det är bristen på politisk förändringsvilja som gör att Sverige
fortfarande släpar efter i välståndsligan.
Det är bristen på politiskt nytänkande som gör att skolan, vården
och omsorgen fortfarande dras med köer, dåliga resultat och
bristande kvalitet.
Det är bristen på politiskt ledarskap som är orsaken till att
euron inte införts ännu.
Sannolikt är det oförmågan att infria vallöftena som gjort att
Göran Persson inför årets valrörelse påminner om en
cirkusdirektör. För har ni tänkt på vad som i en enda mening
sammanfattar socialdemokraternas politiska besked?
”Största möjliga tystnad.”
När de socialdemokratiska akrobaterna skall ge besked om vilken
politik partiet går till val på, kan man höra en knappnål falla.
På punkt efter punkt är det samma sak: besked efter valet.
Hur skall de skenande sjukskrivningarna minska? Besked efter
valet.
Hur blir det med fastighetsskatten? Besked efter valet.
Hur skall Sveriges eftersläpning brytas? Besked efter valet.
Det som borde vara en regering är i stället ett enda stort
utredningskansli. Sedan 1994 har de tillsatt inte mindre än 965
olika utredningar. Många har det inte blivit något av, som
exempelvis förenklingarna för småföretagen. Andra skall inte vara
färdiga förrän just det efter valet.
Socialdemokraterna skulle lika gärna kunna ha en telefonsvarare
med meddelandet: ”Hej och välkommen till socialdemokraterna.
Rösta på oss. Varför berättar vi efter valet”.
Till denna politiska cirkus skall också läggas en parlamentarisk
cirkus.

Mina kommentarer är:
Rätt tänkt Bo Lundgren, synd bara att när du satt i regeringen Bildt som statsråd, händer inte så mycket, då heller. Visserligen stod den svenska företagseliten utanför dörren och krävde statsbidrag i miljardklassen, för det var kris i fastighetsbranschen i banksystemet osv, respekten för den fria konkurrensen och marknadsekonomin var som bortblåst. Men så är det när de svenska 14 taggarna, dom som sätter upp regelverket själva kommer i svårigheter, då gäller andra regler då skall skattebetalarna hoppa in och betala utan att få tillbaks något i gengäld. Anspråk på tolkningsföreträde tycks vara en utpräglad svensk sjukdom, kanske den allvarligaste.
Får jag bara påminna om att den största socialistiska kollektivreformen ( länsbolagen ) som dessutom är den genom historien dyraste reformen är genomfört av en Moderat Kommunikationsminister !
Ingenstans kan jag se ett tecken till att man vill riva upp denna reform och därmed inbespara utan svårighet en så där 20 miljarder.
Ingenstans ser jag kravet att installera en konstitutionsdomstol så att sverige kan komma i närheten av övriga EU - länders rättstrygghet.
Ingenstans ser jag att konkreta förslag hur man skall befria alla de som får huvuddelen av sin försörjning från stat eller kommun – ålderspensionärer, förtidspensionärer, anställda i stat och kommun, arbetslösa med offentligt stöd, arbetslösa som deltar i offentliga åtgärder och studerande – summeras får vi en siffra någonstans kring 4,5 miljoner människor av ca totalt 5.8 miljoner i förvärvslivet. En siffra som borde få var och en att kippa efter luft!

Citat:
Den svenska politiken måste bytas mot en frihetspolitik som alltid utgår
från insikten att staten finns till för medborgarna – aldrig
tvärtom.

Jag vill tillägga det gäller synnerligen även bussbranschens förening med sin blyga roll i samhället men en destu större betydelse för de enskilda åkarna.

Citat:

Kapitalismen bygger på den tanken – och på den känslan. Ta vad du vill ha – och betala för det. Det innebär att vi kan leva våra liv, och förverkliga våra drömmar – utan att hindra andra från att göra samma sak. Tvärtom. Genom att jag byter min bästa insats, mot andras bästa insats, utvecklas rikedomar och välstånd för alla. Sådan är kapitalismen.
Ändå anklagas kapitalismen för att leda till utsugning, ofrihet och vassa armbågar, trots att det i praktiken är tvärtom. Det är när du inte behöver betala för dig, som ditt berikande sker på andras bekostnad.
Ett exempel borde räcka. Hyrorna för innerstadslägenheter har reglerats till lägre priser än vad människor är beredda att betala. Det innebär att du kan få en lägenhet utan att betala för dig, men bara till priset av att andra blir helt utan eller tvingas köpa svartkontrakt till ockerpriser snarare än marknadspriser. Var är vassa armbågar, cynism och mygel mer utbrett än på den sönderreglerade hyresmarknaden?

Min kommentar:
Länsbolagen! Ett sjukare system finns inte, någonstans, varken i sverige, eller i f.d sovjet eller dagens ryssland eller någon annanstans på denna jord.
Fel av mig, det finns ett enda land som överträffa sverige, det är den tyska kollektivtrafiken som tyngs av ett bottenlöst ekonomiska hål där man förtvivlat försöker hittar en ny väg.
Man gör åtmintone ett försök att komma ur klorna på myglet och monopolisterna.

Citat:
- NCC:s erkännande om deltagande i olagliga karteller stärker regeringen i uppfattningen att det krävs kraftfulla åtgärder för att få byggmarknaden att fungera bättre, säger finansminister BosseRingholm.
- Regeringen lyfte fram en rad konkurrensfrågor i samband med budgetpropositionen i höstas. En viktig åtgärd är det förslag om nedsättning av konkurrensskadeavgifter för den som avslöjar en kartell som Ulrica Messing tidigare i veckan aviserade ska komma under våren.
- Fungerande byggverksamhet är centralt för den svenska tillväxten. Kartellverksamheten och bristande konkurrens är en del av problemet på byggområdet. Ett annat allvarligt problem är svartarbete.

Min kommentar:
Avveckla länsbolagen, rikstrafiken och alla andra avarter av myndigheter för kollektivtrafiken. Utsett kollektivtrafiken för en fri konkurrens, samhället sparar minst 20 miljarder av de 30 miljarder kollektivtrafiken kostar varje år.


En liten historisk tillbakablick!
Någon som hört det förut?

I januari 1999, för tre år sedan, då Björn Rosengren var ny och pigg chef för det nya superdepartementet duggade arbetsgrupperna tätt. "Allians för tillväxt" kallades Björn Rosengrens eget paradnummer. Biträdande näringsminister Mona Sahlin bildade Simplex-kommissionen och drog i gång nätverket Nybyggarna. Finansminister Erik Åsbrink höll skattesamtal. Ambitionsnivån var det inget fel på.

Sverige skulle bli "världsbäst" som industrination, sa Björn Rosengren när han mötte näringslivets och fackföreningsrörelsens främsta företrädare i regeringens representationshus Villa Bonnier.

Bakgrunden var en stor oro både i fackföreningsrörelsen och näringslivet över att huvudkontor flyttade utomlands. Näringslivet och regeringen hade pratat förr utan resultat, men den här gången skulle det bli annorlunda, det trodde Industriförbundets ordförande Bo Berggren. Björn Rosengren sa att hans ambition var att det skulle ge avtryck redan i vårbudgeten.

1999 års vårbudget alltså.

Näringslivet visade hur jobb och produktion successivt flyttat utomlands, och varnade för att processen skulle snabbas på. Storföretagens dominans i kombination med ett bristfälligt företagsklimat sågs som allvarliga riskfaktorer, näringslivet fruktade en snabbt ökande utflyttning i samband med den strukturförändring som skulle bli följden av den europeiska valutaunionen EMU.

Önskelistan var direkt knuten till de konkurrensnackdelar som näringslivets företrädare såg. De ville ha slopad reavinstskatt på näringsbetingade aktier i enlighet med ett utredningsförslag. Många länder har redan genomfört det, Tyskland gjorde det nu vid årsskiftet, i Sverige blir det i bästa fall 2003; en proposition ska läggas efter valet i höst.

Näringslivets företrädare pekade på att den svenska dubbelbeskattningen på aktier gjorde att huvudkontor hamnade utomlands; där har ingenting hänt.

De ville ha lägre skatter på arbete och lägre marginalskatt. Efter många års väntan har vissa utländska experter fått lägre skatt, men högsta marginalskatten är fortfarande 57 procent. Den förhatliga värnskatten är kvar.


Ericsson !
Det var år 1999 som finansmannen Robert Weil varnade för scenariot vi ser idag med Ericsson, en utförsbacke utan motstycke. Enligt dom värsta prognosmakarna är en konkurs nära! Var fanns alla dessa tyckare och analytiker för bara 2år sedan?
En styrelse som sitter i knäet på varandra, analytiker som är ett annat ord för ”köpta lakejer” vems intressen går dessa egentligen, tidningarna fulla av funderingar över hur det kunde gå som det gick. Från att varit nationens smycke till nationens hatobjekt, och visst finns det anledning att vara bekymmersamt, ett Ericsson i kris betyder i en förlängning ett Sverige i kris. Runt Ericsson hänger så mycket annat, tusentals leverantörer och pensionerna.
Analytiker, bara jag hör ordet så får jag krupp. Olyckan Ericsson är ett facit av en period där personalavdelningar fallerade genom att man anställer enbart stöpta personer som skall falla in i en slags ”vi” anda utan att förstå att världen är större än sverige och ute i världen råder djungelns lag, inte ”vi” andan. ”Vi” andan är flykten från ett ansvar, vi kom fram till …vad då! Vem bär ansvaret nu då, ”VI”?? När det går bra är det många som klappar sig för bröstet men då är ”vi” ersatt av, jag!
Och så blir NOKIA för tillfället vinnaren för i Finska företag är det resultat och inte möten med ”VI” beslut som är avgörande, jag vet, för jag var chef i ett sådant företag under många år. Medans det i sverige söktes efter ” vi” lösningar var vi andra ute och arbetade i ”djungeln” och kom med bytet innan ”vi” gänget ens kom ut från mötesrummet.

Efter allt dystert kommer något fint, efter regnet kom till slut sommaren.

Soliga och varma hälsningar från ett lagom långt avstånd
Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.