Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter nr 42 "Varning Schönfelder" den 12 december 2005. Statsskulden i november 1 313 miljarder kronor, Fifflet, fuskarna, förtroendet, Kjell Bergkvist People Travel Group (Flygbussarna) på väg till Moskva?  
 
Alla vill till Borgafjäll - Folk har fått nog av Åre, Miljöförändringen innan SLTF, röda och gröna kommunister!  
 
Mygel är mygel och strunt är strunt ...  
 
 
LEDARE.  
Detta Newsletter har satt som sin uppgift att utifrån olika aspekter peka på hur fel det gått i ett land som en gång var en förebild för övriga Världen.  
 
... om mygel, bidragsfusk, vänskapskorruption, slöseri med skattemedel i gyllene dosor, men rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor.  
 
Det är så här det går till. Schön (fd SL chef) döms till villkorligt straff av en domstol, domen överklagas inte, han vet varför! Som present för att genomlidit domstolen får han av SLTF en plats i solen som Sveriges SLTF delegat i den internationella organisationen UITP betalt med svenska skattepengar.  
Som arbete får han ett jobb i en av de få företag som erbjuder sina tjänster till Länsbolagen, snacka om att sitta på 2 stolar som är oförenliga, det gäller att hålla ihop.  
 
Schön dömdes till villkorlig dom och böter på 26.000 kronor. Han ska dessutom betala 10.000 kronor i advokatkostnader. Makten berusar, sa åklagaren som en förklaring till Schöns handlande. Det är inte summan som är det viktiga i det här målet, utan den stora betydelse det har för allmänheten. Det är skattebetalarna som betalar vd:s lön och därför är brottet allvarligt.  
 
Med en insikt som denna skulle nog en stor del av den nya nomenklaturan sitter bakom lås! Låt oss hoppas.  
Man begår ett brott helt medvetet, man ställs inför domstol, man döms och får sitt straff. Så fungerar det i ett rättssamhälle. Vad som inte passa in i ett rättssamhälle är att man belönas av den inre kretsen (maktens organ som samtliga får sina löner av skattebetalarna) när det gäller att hålla varandra om ryggen.  
Nu är det näste man från SL som står inför skranket, Min klient hävdar att han inte gjort sig skyldig till brott i något sammanhang, säger Hultmans advokat Leif Silbersky.  
 
Leif Silbersky? Mannen som bara tar fall som ger publicitet? Vem betalar denna nota månne tro med en timavgift överstigande 8000 kronor?  
 
”Polititism” ett nytt ord för ett land som passerat grundvärderingarna på alla sätt där mygel, lögner ibland uppmärksammas i pressen, men vad blir konsekvensen? Ingenting allt fortsätter som vanligt eller man blir omplacerat till en ny och mer lönsam befattning. Systemet känns igen från länder som vi tidigare högljutt har föraktat, länder som trampar på de mänskliga rättigheterna, när en demokrati tillåtes skapa en nomenklatura något som tidigare varit förbehållen diktaturer, då har något gått fundamentalt fel.  
 
Med den synen blir det svårt för Svenskar med rättssinnet kvar att på ett trovärdigt sätt påstå något annat och kräva handling och inte bara ord och fällande domar. Det är ett logiskt resonemang som saknar kraft eftersom politiken i dagens Sverige står över lagen, så länge ingen överklaga till EU domstolen där Sverige intar en föga hederfull plats i såväl antalet mål och fällande domar.  
 
Sedan kan man ha vilken uppfattning man vill om mygel, korruption. Mänskligheten går inte under av att detta förbjuds och fällande domar tillämpas där ord ersätts med handling. Grundläggande är dock att ett samhälle som tillåter myglet förfaller, det blir en egen mekanism där alla som är inblandade vet med sig att när det uppdagas blir straffet en befordran. Den svenska kollektivtrafik branschen är ett bra exempel, den bestäms av ett fåtal personer som har makten över resten av folket där varje beslut har stora konsekvenser för den enskilde som inte kan värja sig. Trafik monopolet förbjuder den fria konkurrensen.  
 
Sveriges största kollektivtrafikområde är Stockholm, istället för att lösa situationen med biltrafiken med effektiva ringleder i tunnlar och broar, avreglera systemet som tillåter varje husägare att bygga garage i bostadshusen, där P-husen privatiseras, där uppfinningsrika personer kan trolla bort bilar från gatorna det är bara att ta en promenad i New York för att förstå vad man kan åstadkomma när man vill!  
 
I Stockholm väljer man att med tvång, skapa biltullar, med tvång förbjuda att parkera i innerstaden, skapandet av en enorm administration som förser folk med boendeparkering och hantera överklaganden, att med tvång driva en P verksamhet som medels klappjakt jagar bilister som blir en egen affär med hundratals miljoner i överskott dvs stadshuset skapar en inkomst genom förbud och samtidigt tvingar folk att åka kollektivt. Där det är samma politiker som har ansvaret för båda verksamheterna för mer förbud och kollektivtrafiken och en eländig sjukvård. I samma Stockholm som tvingar in all trafik till Hamngatan och för övrigt skapar medvetet kaos i trafiken och därmed ökar avgaserna i innerstaden tar man bort bränslecellbussarna som var ett första stapplande försök att ha fordon utan avgaser.  
 
Det är med tvång som kollektivtrafiken styrs, därför känns det nästan som en fars när man läser artiklar i maktens handgångne ”tidning Trafik Forum” Att åka kollektivt är en fråga om känsla (Nr 9 sidan 16, 2005) när det är precis tvärtom. Det är av politruker centralstyrt direktiv som genomförs av en handfull medlöpare tillika chefer för Länsbolagen och över allt vakar ett centralorgan SLTF som genom lögner, mygel, sanningsförfalskning pressar den politiska vägen mer pengar av skattebetalarna varav merparten går till byråkratin. Och Stockholms problematik påtvingar SLTF folket övriga landet om det inte vore så allvarligt kunde man gott skratta åt eländet.  
 
Bristen på civilkurage leder till en kvävande tystnad i stället för en konstruktiv debatt och en plan hur man avvecklar ett trafik monopol som förorsakat tusentals anställda att dom förlorat ett meningsfullt arbete, ett hundratal privata företagare som tvingast i konkurs.  
 
Frågan är när festen är över som i Tyskland där pengarna tog slut ”upptäcktes först” efter ett nyval och en ny regering, i Sverige fortsätter trixandet med att vilseleda folket hur illa det är med ekonomin. Det går så fantastisk bra, varför då Staten tvingas låna upp varje månad mer pengar och därmed skuldsätta folket som firar och är lyckliga liknande vad som föregick på Titanic denna förklaring kommer som en chock för de rättroende efter valet 2006.  
Den svenska statskulden ökade från oktober 1.245 miljarder till november 1.313 miljarder kronor.  
 
Rent krasst sett går nästan hela ökningen av statsskulden åt att betala den svenska kollektivtrafiken som kostar skattebetalarna 1.600 kronor i sekunden i bidrag.  
 
Det finns dom som anser att skattebetalarna skall betala ändå mer! Tidningen Trafik Forum svenska kollektivtrafikens motsvarighet till Sovjetiska Pravda är en av de vilseledda!  
Det är lönsamt att vara vindflöjel då tidningen hålls under armarna av annonsörerna, det gäller att vara med och fjäska någon annan nytta har ingen av annonserna när en bransch styrs av ett handfull personer, vilka gärna låter sig bjudas på resor för ”fördjupade” samtal, den lista över deltagare från en av branschens bussleverantörer som jag har talar sitt klara språk.  
 
Detta Newsletter har satt som sin uppgift att utifrån olika aspekter peka på hur fel det gått i ett land som en gång var en förebild för övriga Världen.  
 
Det går inte att som nu bara låtsas att allt är väl när hela samhället går på kryckor, det saknas pengar överallt eftersom över 70% arbeta åt varandra (inom det offentliga) och endast dryga 20% tillför nya fräscha pengar. ( I nästan alla andra länder är siffrorna precis tvärtom)  
 
Det med den sist och slutligen rätt enkla lagstiftning som vi har på det nationella planet där uppenbart allt ät tillåtet av de styrande när vanliga hyggliga medborgare förföljs till bortom det absurda. Det skapar inte trovärdighet i större sammanhang.  
 
Mygel är mygel och strunt är strunt ...och SLTF är ett organ som enbart förtjänar förakt!  
När vaknar du?  
 
Det är faktiskt allt fler som börja vakna, det kommer allt fler böcker och artiklar, jag tar mig friheten och plockar fram i varje Newsletter ett par läsvärda exempel.  
 


 
 
Bäste Läsare  
 
Newsletter nr 41 "Varning Schönfelder" den 12 december 2005
 
I detta nummer kan du läsa följande:  
 
 
   
 1. Statsskulden var i slutet av november 1 313 miljarder kronor.  
 2. Kronan stämplas som skräpvaluta, det blåser motvind.  
 3. Fifflet, fuskarna, förtroendet  
 4. Veckans Tallink såpa: 4a – d)  
 5. Kjell Bergkvist People Travel Group (Flygbussarna) på väg till Moskva?  
 6. Att återupprätta det som vi nära nog har förlorat – människans värdighet.  
 7. Lagrådet borde få rätt att stoppa lagar, inte bara som nu ha en rådgivande funktion!  
 8. ”Det är för få som avgår i svensk politik” ansåg Göran Persson året 1997  
 9. Om Freivalds får sparken – faller hon mjukt!  
 10. Han tar sitt ansvar – och sitter kvar?  
 11. Alla vill till Borgafjäll - Folk har fått nog av Åre  
 12. Branschen sviker pitchlöfte och denna gång är det inte bussbranschen!  
 13. Post och Tele Styrelsen PTS monopolet föder skurkar där Telia endast är en av dem!  
 14. 25.000 vill bli skattmasar ett mått på ett lands psykiska tillstånd?  
 15. Vad händer med Bussresa.com?  
 16. Landstings chefer, brukar springa ut till sina bilar och lägga filtar över presenterna i baksätet, man har väl sett för mycket på TV och Coca Cola reklamen?  
 17. Miljöförändringen innan SLTF, röda och gröna kommunister!  
 
 
 

 
 
1)  
 
Statsskulden var i slutet av november 1 313 miljarder kronor.  
 
Räntebetalningarna på statsskulden utvecklades i linje med prognos säger Riksgälden.  
Samtidigt som kronan förklarats som en skräpvaluta!  
 

 
 
2)  
 
Kronan stämplas som skräpvaluta, det blåser motvind.  
 
Motvind för kronan för kronan är inte kritiskt, men det blåser motvind. Exportflöden som stannar i utlandet gör kronan extra känslig för en rekordlåg styrränta.  
Det skriver SEB Merchant Banking i rapporten Kronsyn som presenterades i dag onsdag.  
 
Kronan stämplas som skräpvaluta, Kronan fortsätter att försvagas enligt Financial Times (FT) konstaterar att kronan blivit "Europas yen" - en lågavkastande skräpvaluta som varken regeringen eller Riksbanken rår på.  
Enligt FT har den svenska kronan gått sämst av samtliga valutor i världen i år.  
 

 
 
3)  
 
Fifflet, fuskarna, förtroendet  
 
Olle Rossander  
 
En utmärkt bok som belyser tydligt hur illa det är  
Det behövs långt fler TV uppföljare så att maktens män, politiker som näringlivschefer förstår att tillväxt sker endast under former där det finns en värdegemenskap, annars blir det huggsexa med exit som enda målsättning.  
Förödande för landet.  
 
Fiffel och fuskare vart man än vänder sig. Förtroendet för det svenska näringslivet sviktar. Samhällsmoralen sjunker. Media jagar fifflare. Politikerna skyller på direktörerna. Direktörerna skyller på varandra och talar om engångsföreteelser. Vem har rätt?  
”Ingen av dem!”, är Olle Rossanders svar.  
 
Det är den svenska modellen som är på väg att haverera. Det en gång nödvändiga samarbetet mellan storföretagen och regeringen har nu lett till systemfel, maktmissbruk, kompiskorruption. Bristen på civilkurage leder till en kvävande tystnad i stället för en konstruktiv debatt och till att reformerna begravs i utredningar.  
 
Olle Rossander är en av Sveriges mest rutinerade ekonomijournalister och samhällsdebattörer. Han började som journalist på Sveriges Television 1972 och gick 1976 till Dagens Eko i Stockholm och därefter 1980 till Dagens Nyheter där han 1982–1986 var chef för ekonomiredaktionen. Rossander arbetade under åren 1986–1998 på Affärsvärlden, bland annat som korrespondent i Tokyo och som chefredaktör 2001–2002. Hösten 2002 bad Erik Åsbrink honom axla ansvaret som huvudsekreterare i den s.k. Förtroendekommissionen som under ett knappt år skulle analysera förtroendet för svenskt näringsliv och föreslå åtgärder för att stärka detta. Efter att ha fått lämna detta uppdrag i förtid arbetar Olle Rossander nu som debattör, frilansskribent och kolumnist för olika tidningar och TV-program samt som moderator och debattledare.  
 
Inbunden. Kalla kulor förlag 2004-02.  
 
ISBN: 919742787X / 91-974278-7-X  
EAN: 9789197427876  
 

 
 
4)  
 
Veckans Tallink såpa:  
 
a)
 
 
Så var det dags igen att skaffa fram nytt rörelse kapital.  
Rekord stort intresse bland privata investerare för aktier i Tallink  
Av Tallinks nyemission riktades 5,2 miljoner aktier till privata investerare och totalt hade 17.114 tecknat sig för aktier av AS Tallink Grupp när tiden för erbjudandet gått ut. 1.074 av dessa var från Finland och 16.040 från Estland - mer än en procent av Estlands befolkning. Fördelningen blev 4.972 miljoner aktier i Estland och 237.447 aktier i Finland, men investerarna hade tecknat sig för totalt 15.307 miljoner aktier, vilket innebär att erbjudandet övertecknades tre gånger. Sedan Hansapank avnoterades i somras, blir Tallink det största privata företaget på börsen i Tallinn.  
 
b)  
 
Även de institutionella placerare är med och tecknar i Tallink  
AS Tallink Grupp har ökat aktiekapitalet med EEK 265 miljoner (EUR 16,94 miljoner) till EEK 1,365 miljarder (EUR 87,24 miljoner) genom att emissionen av totalt 31,6 miljoner aktier med nominellt värde EEK 10, varav 26,5 miljoner nya aktier riktades till institutionella placerare. De nuvarande aktieägarna har förpliktat sig att sälja 5,07 miljoner aktier och har också gett emissionsorganisatörerna rätt att tillsammans köpa ytterligare 3.157.000 aktier, om det behövs för att täcka övertecknande av andelar. De nuvarande aktieägarna hade inte rätt att teckna sig för nya aktier, men trots det blir AS Infortar den största aktieägaren också i framtiden. Enligt Citigroup som lett emissionen har intresset varit stort bland professionella investerare i USA, Storbritannien, Skandinavien och övriga Europa.  
 
Emissionspriset var EUR 5,27 per aktie. Köparna skall betala för aktierna senast den 8 december och noteringen på Tallinns börs sker sannolikt den 9 december.  
 
 
c)  
 
Estniska riksbanken VD lämnar Tallinks styrelse.  
AS Tallink Grupps styrelse (Supervisory Board) fortsätter med fem medlemmar sedan estniska riksbankens vd Andres Lipstok meddelat att han lämnar styrelsen. Formellt sitter han kvar tills hans mandat tar slut den 9 februari.  
 
Ledamöter i Tallink Grupps styrelse är Toivo Ninnas (före börsnoteringen ägde han 3,88 procent av aktierna), Eve Pant (0,21 procent), Ain Hanschmidt (14,22 procent), Suni Kumar Nair (Citigroup) samt Kustaa Lauri Äimä som representar några investeringsfonder. Andres Lipstok ägde 0,07 procent av aktierna. Företagsedningen består av Enn Pant, Kalev Järvelill, Keijo Mehtonen och Andres Hunt, som tillsammans ägde 37,23 procent av aktierna i Tallink Grupp. Efter börsnoteringen har ägarföretagets AS Infortar andel i Tallink Grupp fallit från 55,53 procent till 43,7 procent. AS Infortar kontrolleras av Ain Hanschmidt.  
 
d)  
 
TALLINK avskedar VD:n i Finland efter bara ett år på sin post!  
Tallinks styrelse har sagt upp det finländska dotterbolaget Tallink Finland Oy:s verkställande direktör Håkan Nordström. Ledningen för det finländska dotterbolaget tas över av Keijo Mehtonen som var Håkan Nordströms företrädare på vd-posten fram till 2004. Enligt Nordström fick han sparken för att han hade en annan åsikt än styrelsen om hur bolaget skall utvecklas.  
 
Nordström handplockades bara för dryga ett år sedan från Eckerö linjen som äger 30% av Birka Line för att reda upp Tallinks allt märkliga affärer.  
När Nordström nu lämnar Tallink betyder det att han ser saker som effektiv döljs för allmänheten.  
Naturligtvis sker detta efter nyemissionen.  
 
Var säker på att det finns en fortsättning i detta drama – som alldeles säkert inte är lika glättat som det kan se ut, den bistra verkligheten på Östersjön kommer snabbt ikapp.  
 

 
 
5)  
 
Kjell Bergkvist People Travel Group (Flygbussarna) på väg till Moskva?  
 
Enligt skvaller skall Kjell Bergkvist ta över posten som chef i Moskva.  
Jan Pelli på Flygbussarna skall efterträda Kjell Bergkvist i Sverige.  
 
Kan det vara så att situationen i Ryssland redan kommit ”Silver Travel i Moskva” i kapp. Isåfall är det ovanligt snabbt men hur kan man annars förklara att Kjell Bergkvist som skapat ”Koncernen” People Travel Group lämnar Sverige för att ägna sig åt Moskva verksamheten?  
 
Det lär väl bli en och annan information så snart ”mina” vänner i Ryssland kommit med detaljer om vad som skett.  
Ha i minnet det finns inget i Ryssland som ”grabbarna” inte känner till, det mesta fungera numera igen som under Sovjet.  
 
Detta är den senaste rapporten hur allvarligt det är i Ryssland från Transperancy chefen i Ryssland.  
Värst av alla som kör med korruptionen är Polisen, därefter lokala politiker, parlamentet, Justice myndigheterna som följs av skattemyndigheterna. Det har sina problem att driva verksamhet och vara en godtrogen svensk som fått för sig att Ryssland vill ha utländska företag när det i själva verket är helt tvärtom, man hatar utlänningar som aldrig förr.  
Mer om detta från ett tidigare Newsletter http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=698  
 
The Global Corruption Barometer 2005  
Russians say police and political parties are the most corrupt bodies in the country, a poll has shown.  
The Global Corruption Barometer 2005 survey was carried out by Gallup International at the request of Transparency International in 69 countries. According to the poll result in Russia published on Transparency International’s website for Russia, the police force received 4.2 points out of a possible 5 for corruption. The next were political parties with 4.0, the parliament and the justice system with 3.9. Tax bodies and businesses received 3.8 points, and customs and education institutions 3.7. The church was seen as the least corrupt with 2.0 points.  
 
The director of Transparency International’s Russian department, Yelena Panfilova,  
 

 
 
6)  
 
Att återupprätta det som vi nära nog har förlorat – människans värdighet.  
 
Harold Pinter – Nobelföreläsning 2005  
”Det finns inga skarpa gränser mellan verkligt och overkligt, inte heller mellan sant och osant. Någonting är inte nödvändigtvis endera sant eller inte sant; det kan vara både sant och inte sant.”  
 
Jag tror att de här påståendena fortfarande håller och än i dag kan tillämpas på utforskandet av verkligheten genom konsten. Som författare står jag alltså bakom dem, men som medborgare kan jag inte göra det. Som medborgare måste jag fråga mig: Vad är sant? Vad är osant?  
 
http://nobelprize.org/literature/laureates/2005/pinter-lecture-s.html  
 
Trots synnerligen dåliga odds tror jag att en orubblig, bergfast och hårdnackad intellektuell beslutsamhet för att fastställa vad som verkligen är sant i våra liv och samhällen är en fundamental förpliktelse, som åligger oss alla som medborgare. Den är i själva verket tvingande.  
 
Om en sådan beslutsamhet inte innefattas i vår politiska vision har vi inget hopp om att återupprätta det som vi nära nog har förlorat – människans värdighet.  
 

 
 
7)  
 
Lagrådet borde få rätt att stoppa lagar, inte bara som nu ha en rådgivande funktion!  
 
Lagrådet borde få rätt att stoppa lagar, inte bara som nu ha en rådgivande funktion, skriver Oxfordprofessorn Vernon Bogdanor. Det mångkulturella samhällets framväxt ställer lagstiftningen inför nya svårigheter. Borta är det samförstånd i värdefrågor som det gamla samhället vilade på. Därmed blir det också viktigare att hitta ett system som försvarar de impopulära minoriteternas rättigheter gentemot majoriteten.  
 
Den uppgiften kräver modiga politiker. Och de är sällsynta. Därför måste domarna få mer makt över lagstiftningen. Det skriver Vernon Bogdanor, professor på Brasenose College i Oxford.  
 
En liberal demokrati är ett styrelseskick som skyddar mänskliga rättigheter. Ändå finns det en spänning mellan demokratin - vilket innebär majoritetsstyre - och försvaret av minoriteternas rättigheter. Det är därför regeringar, som representerar majoriteten, kommer i konflikt med domare, vilkas uppgift är att skydda minoriteter. En slående utveckling i många demokratier är domarnas ökade påverkan och auktoritet; Sverige är ett land som hittills motsatt sig domstolsöversyn av lagarna.  
 
Sverige skiljer sig från den kontinentala standardmodellen med separata författningsdomstolar. Lagrådet borde ha rätten att stoppa lagar som strider mot mänskliga rättigheter.  
 
Valdiktatur i England?  
Problemet är särskilt akut i Storbritannien, eftersom det knappast finns något som balanserar regeringens makt - en regering som dessutom kan väljas av en minoritet. Blairs regering valdes tidigare i år, i vårt system med majoritetsval i enmansvalkretsar, av så få som 36 procent av väljarna. Storbritanniens regering närmar sig vad lord Hailsham, en tidigare justitieminister, har kallat "valdiktatur".  
 
Det finns en lucka i vår konstitution där de faktorer som balanserar regeringens makt borde vara - och domarna fyller den. Det gör de genom att identifiera vissa rättigheter som grundläggande och genom att deklarera att de inte nödvändigtvis skulle acceptera lagstiftning som strider mot dessa rättigheter som giltig.  
 
Både i Storbritannien och Sverige krockar två principer: majoritetsstyret och skyddet för minoriteternas rättigheter. Hur ska konflikten mellan principerna lösas? Svaret kommer att avgöra om huruvida Storbritannien och Sverige kommer att bli genuint konstitutionella stater.  
 

 
 
8)  
 
”Det är för få som avgår i svensk politik” ansåg Göran Persson året 1997  
 
”Den som är satt i skuld är inte fri”. Detta efter Göran Perssons beslut att inte ställa någon till svars för tsunamin.  
”Jag tror att det krävs en mycket mer, ska vi säga, mogen ansats av det slaget att vi faktiskt visar att vi har lärt av de misstag som har begåtts så att vi rättar till detta. Jag har inte mött kravet på att leta syndabockar”, sa Persson vid förra veckans presskonferens.  
 
För åtta år sedan konstaterade han in sin bok att det är för få som avgår i svensk politik.  
”Jag beklagar att vi har det så i Sverige. Det hänger samman med att vi är så rädda att lyfta fram det personliga ansvaret, men någon i kollektivet, gruppen, rörelsen, styrelsen, måste kliva fram och säga: Jag tar personligen ansvaret. Om det inte går rätt är jag beredd att avgå”, skrev Persson.  
Det var då det, året var 1997, nu år 2005 gäller andra regler, den som kritisera regeringen skall brännmärkas!  
 
Här hittar du NÄRMARE 500 LÄNKAR FRÅN TSUNANIEN KATASTROFEN  
 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=359171&previousRenderType=1  
 
En ledande statsvetare sa att en sittande regering aldrig fått så hård kritik i modern tid. Vi är helt enkelt inte vana vid att personer pekas ut som direkt ansvariga för misslyckanden i vårt land, vilket den här kommissionen valt att göra.  
 
FREIVALDS STÄLLER SIG flera frågor kring resebolagens roll vid flodvågskatastrofen:  
- Jag är häpen över hur resebyråerna agerade. Resebolagen sade upp avtalen med sina resenärer och lovade i stället att betala tillbaka pengar för resorna. Varför gjorde de det? Gjorde man det för att undgå ansvaret för att ta hem sina resenärer? Eller var tanken att kostnaderna skulle bli så stor så att allmänheten och skattebetalarna ändå skulle gå in och betala? Jag vet inte. Men jag ställer mig frågan. Är resebolagens nivå i ansvaret rimligt? säger Freivalds till Fokus  
 
Toni kommentar:  
Vi lever med ett systemfel, hade en olaglig (EU 1992) och felaktig resegaranti istället varit en solidarisk reseförsäkring, hade UD haft ett krisråd tillsammans med resebranschen som i avtal alltid måste finnas tillhands och använt sig av SOS i Köpenhamn då hade den svenska administartiva katastrofen undvikits där svensk hjälp startade samma dag som Tyskar, Engelsmän, Italienare hade samtliga sina medborgare hemma i respektive land.  
Att man sedan kan bortförklara allt – för detta finns det 500 länkar med svammel – ett bidrag om något i ett system som havererat på många vis.  
 

 
 
 
9)  
 
Om Freivalds får sparken – faller hon mjukt!  
 
Hennes avgång är bara en tidsfråga nu. Det uppger statsvetaren Stig-Björn Ljunggren i Expressen. Om hon sparkas skulle Laila Freivalds få ett avgångsvederlag på sammanlagt 1,4 miljoner kronor. Det motsvarar 12 månadslöner à 93.000 kronor. Freivalds är idag 63 år gammal. ”Hon behöver egentligen inte arbeta fram till sin pension i juni 2007”, skriver tidningen. Därefter får Laila Freivalds 53.000 kr/mån i pension.  
 

 
 
10)  
Han tar sitt ansvar – och sitter kvar?  
Sverige 2005 är alltmer ett 1984. Lögn blir sanning. Verklighet blir dikt. Orden förlorar sin innebörd.  
Nej, jag tänker inte primärt på Katastrofkommissionens rapport – även om Göran Persson med sitt ansvarsbefriade ansvarstagande gör en bättre Orwell än Orwell själv. Man vet ju inte om man ska skratta eller gråta när han försvarar Sveriges med rätta mest impopulära minister – den ryggradslösa olyckan Laila Freivalds – med att det är han och ingen annan som bär det yttersta ansvaret. Men så ta ditt pack och patrask och gå då!  
 
Nej, jag tänker på alla nya lagregler och framkommenderade utredningsförslag som vräks ut i parti och minut - och det stick i stäv med officiella intentioner.  
Storföretagen säljer just nu bra. Men de gör det med allt färre svenska anställda. Småföretagen – särskilt inom tjänstesektorn – har kapacitet att växa. Men de får sina möjligheter att faktiskt göra så allt mer kringskurna.  
Det ska, heter det, bli lättare att vara småföretagare. Men samtidigt kommer ständigt nya pålagor som gör det allt omöjligare att vara just det. Regeringen säger sig vilja ha fler människor i arbete. Samtidigt gör den det allt svårare att anställa.  
 
Rätten till heltid och deltid  
Nyss presenterades det omdebatterade förslaget om rätt till heltid. Enligt utredningen ska heltidsanställning bli norm på arbetsmarknaden, och dagens deltider ett krympande undantag.  
 
Många företag, och då framför allt mindre företag, har redan protesterat. Möjligen satte det sina spår; enligt utredningsförslaget ska företag med färre än tio anställda inte omfattas av heltidsanställningskravet.  
Den som därmed drog en lättnadens suck gjorde det dock nog lite för tidigt. LO vill inte ha några deltider alls. Och arbetslivsminister Hans Karlsson – som tycks ha tagit som sin livsuppgift att förvalta arbetslösheten snarare än att bekämpa den – kontrade raskt med att han minsann inte tyckte att det fanns några skäl att ha undantag för små företag. Från rent principiella utgångspunkter, resonerade han, är det inte bra att man tillämpar olika regelverk för stora företag och för små. Rent principiellt vore det bättre om man har samma villkor. Alltså inga undantag.  
Jag kan i och för sig hålla med Karlsson om det önskvärda i regler som tillämpas lika för alla. Men då borde han vända på kuttingen.  
 
Vad som är görligt för de stora är inte alltid överkomligt för de små. Vad som fungerar för de små bolagen borde däremot vara problemfritt även för de stora. Utgångspunkten kan därför inte vara vad som klaras av de stora företagen med alla deras jurist- och ekonomstaber och budgetar för konsulttjänster och skatteexpertis. Utgångspunkten måste i stället vara ett regelverk som är någorlunda lätthanterligt för de små företagen.  
Gosplanskalle och foliehatt mot verkligheten  
 
Jag vet inte riktigt hur han tror att företagsamhet fungerar, Karlsson – om han inbillar sig att det bara är att kräma på med försäljningen så att varje möjlighet till expansion automatiskt innebär att man fyller och finansierar ytterligare en heltid så snart företaget slagit i kapacitetstaket med befintlig personalstyrka. De flesta av oss praktiker vet att det inte är så det går till.  
 
Men kanske måste man ha en sådan där Gosplan-skalle för att kvala in som arbetsmarknadsansvarig i Göran Perssons socialdemokratiska regering.  
 
Jag kan se hur det fungerar i mitt eget lilla företag. Har man som jag lantbruk med gård och djur är det inte alltid så lätt att lägga scheman. Djur har – liksom många människor för övrigt – den trista benägenheten att vilja ha mat och omvårdnad även under andra tider än dem som infaller mellan klockan 8 och 17. Hos oss fodrar vi t ex 07.00, 12.00, 16.00 och 20.00. (Åldringar, så mycket har jag förstått, kan vi visserligen natta och bädda ner redan på eftermiddagen. Men det är för att de inte omfattas av Djurskyddsmyndighetens omsorger.)  
Jag tror heller inte att jag skulle hitta så många hågade personer som är intresserade av en heltidsanställning där de arbetar ett par timmar runt varje fodringstillfälle – och i praktiken är låsta mellan klockan 7 och 20 – men sedan har några lediga strötimmar däremellan.  
 
I stället blir det till att pussla med deltider och låta människor kombinera verksamhet på gården med andra sysslor. I mitt företag har det visat sig fungera utmärkt. En av mina anställda arbetar då som ridlärare och hopptränare på en föreningsdriven ridskola. En annan är i full färd med att bygga upp sin egen verksamhet och kompletterar sina ännu ganska osäkra månatliga inkomstflöden med en fast lön från mig. En tredje arbetar heltid. Och en fjärde fakturerar sina arbetsinsatser utifrån en position som egenföretagare.  
 
Jag tror inte att min situation som företagare och arbetsgivare är alldeles ovanlig. Och jag tror därför inte heller att min irritation över tanken på alla deltider som ska omvandlas till heltider är särskilt unik.  
 
Gör det själv-mentalitet  
En småföretagarkollega klagade häromåret över att hon som arbetsgivare bara hade skyldigheter, medan hennes personal ”bara hade rättigheter”. Då hade hon ett par anställda och långa öppettider. I dag driver hon verksamheten helt i egen regi: med lägre omsättning och begränsade öppettider - men med en avsevärt större sinnesro.  
 
Då tyckte jag att hon överdrev. I dag tror jag att hon är ganska nöjd med sitt beslut.  
För anställda finns det onekligen mycket rättigheter: rätt till ledighet för studier, rätt till föräldraledighet, rätt till ledighet för vård av sjukt barn – listan kan göras lång. Och nu kommer alltså rätten till heltid för den privilegierade anställde att så småningom kunna vara rättighetsledig från…  
 
Det är just därför Hans Karlsson – om han driver igenom förslaget om rätt till heltidsanställning för alla – kommer att upptäcka att han inte får fler anställda utan färre i arbete, och att fler heltider inte ger ökad sysselsättning utan färre arbetade timmar.  
 
Jag undrar vad han säger då. Att han tar sitt ansvar – och sitter kvar?  
av Pernilla Ström, ekonom och debattör.  
 

 
 
11)  
 
Alla vill till Borgafjäll - Folk har fått nog av Åre  
 
... där it-familjen Lövbrand driver Erskines hotell.  
Den så kallade Cognacshyllan på Hotell Borgafjäll. Här pustar stressade gäster ut när de känner lugnet från fjällen.  
Yvonne Lövbrand är vd för Hotell Borgafjäll som hon också äger tillsammans med sin familj.  
 
It-klippet gav familjen Lövbrand kapital att köpa och rusta upp Hotell Borgafjäll, ritat av arkitekten Ralph Erskine. I veckan öppnar hotellet för vintern med nyinköpta helikoptrar som tar gästerna upp på fjället. Till julfirandet har rekordmånga gäster velat komma.  
 
– Vi vill inte ta emot fler än 80 gäster, det ska vara lugn och ro, inte överexploaterat utan genuint, säger Yvonne Lövbrand, vd för Hotell Borgafjäll.  
 
Till det gammeldags julfirande som hotellet erbjuder – med både slädtur till kyrkan och eldar i öppna spisarna – har allt fler velat komma. I år är det dubbelt så många som velat komma i jämförelse med hur många Hotell Borgafjäll vill ta emot. Och de fjällängtande julfirarna ger sig inte utan har till och med ställt sig i kö utifall att det skulle bli någon avbokning.  
 
Stockholmarna, som från Arlanda har en resväg på tre och en halv timme, är inte de enda som besöker Hotell Borgafjäll i södra Lappland. Gästerna kommer från hela Sverige men några reser hela vägen från Danmark och England för att uppleva atmosfären i den hotellbyggnad som arkitekten Ralph Erskine ritade i mitten av 1940-talet.  
 
– Vi har köpt ett flygbolag med fyra helikoptrar som flyger upp skidåkare på fjället under vintern och de som vill fiska till fiskelägret på sommaren, säger Yvonne Lövbrand.  
Hotellets restaurang har även blivit omnämnt i restaurangguiderna White Guide och Sveriges bästa bord.  
 
Folk har fått nog av Åre och andra fjällorter där det är en massa hotellkrogar. Det är lite mer lugn och ro som gäller för att överleva stressen i vardagen, säger hon.  
 
Toni Kommentar:  
Det var året 1984, tillsammans med turistrådet besökte jag kommunalpolitikerna i några inlandskommuner från Vilhelmina och norrut. Vi talade med samtliga kommun företrädare för att undersöka intresset att skapa ett alternativ till Åre som skulle vara mer snösäker och ge en upplevelse av Lappland även om denna faktiska gräns går något längre norrut.  
När vi kom med en färdig plan för ett intressant område utan att kommunerna ekonomisk skulle vara med och satsa pengar utan enbart ge sitt oförbehållsamma stöd, så sprack det på det mest löjliga frågorna. Kanske tiden har mognat och med året 2005 kommit till en insikt utan entreprenörer händer ingenting och då hjälper inga stödprojekt hur stora dom än är.  
Sedan 1984 har flera miljarder kronor satsats i dessa områden – vad har blivit av dessa?  
 

 
 
12)  
 
Branschen sviker pitchlöfte och denna gång är det inte bussbranschen!  
 
Sveriges Annonsörer och Reklamförbundet tog förra året fram ett pitchdokument som skulle rensa upp i upphandlingsträsket. Problemet är bara att ingen använder det, inte ens de som skrivit under dokumentet. - De borde skämmas, dundrar Anders Ericsson, vd för Sveriges Annonsörer. Bland annat rekommenderades att alla deltagande byråer i en byråupphandlingstävling skulle få betalt för sitt arbete. Dessutom betonas att det är byråerna som äger de inlämnade alstren och idéerna. Både Sveriges Annonsörer och Reklamförbundet såg dokumentet som ett genombrott efter två års diskussioner.  
Men det verkar parterna vara tämligen ensamma om.  
 
Användningen av dokumentet har hittills varit ytterst begränsat.  
Det finns byråer som lägger sig platt och inte ställer några motkrav och inte ber om ersättning, ens i finalsammanhang. Det är upp till branschen att hålla sig till de krav vi kommit överens om.  
Men de största syndarna är kanske de som skrivit under dokumentet och ändå inte följer sina egna rekommendationer. Vattenfall är ett exempel på en kund som skrivit under och utpekas för att inte följa rekommendationerna.  
 
Du får ett trovärdighetsproblem, säger Anders Ericson.  
 
Toni kommentar:  
Anders Ericsson, i bussbranschens branschorgan har man inte ens insikten om när man borde och skall skämmas! Branschens företrädare skriver på vad som helst när man går ut genom dörren är allt glömt!  
 

 
 
13)  
 
Post och Tele Styrelsen PTS monopolet föder skurkar där Telia endast är en av dem!  
 
Långdragna rättsprocesser med överklaganden av PTS beslut hotar konkurrensen på bredbandsmarknaden. Det är budskapet i ett slags nödrop från PTS som nu hoppas på snabba lagändringar. Telia som framstår som en skurk.  
 
I rapporten framstår Telia Sonera gång på gång som skurk,  
Telia har bland annat överklagat flera viktiga beslut om hur andra operatörer ska få tillgång till telestationer, och har dessutom fått rätten att inhibera besluten, det vill säga göra dem ogiltiga tills rätten avgjort frågan.  
 
Vad innebär det för en operatör att ett beslut inhiberas i februari i år och att operatören får vänta i mer än nio månader på avgörande från rätten? Det är inte bra för marknaden, konstaterar Joanna Ledunger, chef för avdelningen för marknadsfrågor på PTS.  
 
Nödrop till regering och riksdag  
I dagsläget finns det bara en väg ur situationen - att ändra lagen så snabbt som möjligt. PTS nödrop riktar sig alltså indirekt till regering och riksdag.  
 
 
Toni kommentar:  
Varje monopol och varje avreglering som inte är total och entydig leder till tolkningsfrågor som övergår till rena stolligheter. Inom telebranschen har man mäktiga och kapitalstarka motståndare som tar bladet för munnen, bussbranschen är eliminerat och leds av vindflöjeln, det är problemet varför monopollagarna blir kvar och gänget runt makten tar upp smulorna!.  
 

 
 
14)  
 
25.000 vill bli skattmasar ett mått på ett lands psykiska tillstånd?  
 
Verket lediganslog 420 jobb och fick 25.000 ansökningar.  
"Rekord, Det kan man lugnt påstå" säger Annika Julius vid personalstaben hos Skatteverket. Det handlar om de 420 nya jobb som regeringen budgeterat för att öka kontrollverksamheten inom beskattning, kolla dina kreditkorts transaktioner, bankkonton och folkbokföring. Det vill säga man vill komma åt alla svenskar som bor i annat land men fortfarande skatta i Sverige så vill man göra sitt bästa där målet är att bor du mer än 180 dagar utanför Sverige skall du skatta i Sverige men inte få ta del av sjukvårdssystemet.  
 
Att detta strider mot EU:s grundlag det struntar man i eftersom ett mål mot Sverige tar en sådär 4-5 år och på den tiden har man sparat några miljarder.  
 
Skatteverket får därför sammanlagt 225 miljoner kronor under åren 2006 och 2007. Jobben är spridda och finns i verkets nio distrikt över hela landet.  
Det kostar ca 10 miljoner i att utvärdera alla ansökningar.  
 
Regeringens och stödpartierna medvetna politik att förinta och krossa den privata företagsamheten kan kommer att lyckas. När det är mer intressant för befolkningen i ett land att jobba på en skattemyndighet som skall verkställa indrivandet av världens högsta skatter än att ta risker och starta företag inser man lätt vart det hela är på väg på sikt.  
" Jag har inte bildat bolag för att brevväxla med myndigheter" Denna kille hade inte ens hunnit lämnat sin första deklaration?!  
 
Var finns räddningen?  
 

 
 
15)  
 
Vad händer med Bussresa.com?  
 
Då har insikten kommit till Emil Boman, att svenska bussresearrangörer är som en järnspis.  
Stoppar tiden vi vill ha det som det alltid varit! Trycka broschyrer, ge provision till återförsäljare, vara i händerna på andra, föda en organsiation och tvinga in kunder på tider som passar resebyrån.  
 
Emil upptäcker efter år av slit att bussresearrangörerna inte förstår att det bokstavligen försvinner en generation varje år varför det krävs att man arbeta parallellt med det kända och invanda systemet samtidigt som man satsar lite på det NYA som den generation som nu sakta går i pension lärt sig av att leva med. Med Internet.  
 
”Emil” Jag trivs så bra med att köra buss just nu så jag hinner inte med att driva bussresa.com? Därför har vi beslutat att istället för att lägga ner en portal som är färdigbyggd och enligt mig faktiskt ganska välbesökt låter bussresearrangörer registrera sig och annonsera ut resor helt gratis. Detta kommer vi att låta dom göra så länge tills vi beslutar oss för att börja driva portalen som en affärsrörelse igen.  
 
Vi hoppas nu att företag i branschen tar tillvara denna möjlighet och vi hoppas att portalen kommer att växa med tiden.  
Vi kommer naturligtvis inte att släppa portalen helt för vi kommer att göra vissa underhåll på den under tidens gång.  
 
Skulle det vara så att företag som har ett större antal resor och har dom liggande i en databas då finns möjligheten till importering fortfarande kvar men då kan en programmerare från arrangören skälv kopplar ihop databaserna.  
 
Hoppas nu att några av arrangörerna hjälper Emil att få fart på bussresa.com utan kostand!  
Det vore mer än förfärlig ifall branschen låter en entreprenör som Emil stänga igen portalen i brist på intresse.  
Att BR skulle komma till undsättning, att någon från styrelsen skulle kontakta Emil? Nej hur då när man har cykelställ frågor att syssla med.  
 

 
 
16)  
 
Landstings chefer, Locumcheferna brukar springa ut till sina bilar och lägga filtar över presenterna i baksätet, man har väl sett för mycket på TV och Coca Cola reklamen?  
 
Anställda inom Stockholms landstingsbolaget Locum har vid flera tillfällen åkt på bjudresor arrangerade av leverantörer och tillverkare.  
I december för två och ett halvt år sedan åkte minst sex personer, några projektledare och några från den tekniska avdelningen, till Köpenhamn. Förevändningen var att undersöka isolering av undertak. Värd var världens största mineralullstillverkare Roxull med kontor i Nacka. Det blev lunch, på kvällen en fin femrättersmiddag med öl, vin och sprit, senare var det nattklubb. För att inte mutresan skulle bli för uppenbar betalade Locum flygresan, resten stod Roxull för.  
 
I en ny revisionsrapport som Locum försökt hemlighålla - Man hittade några mindre saker. Det är klart att vi ska agera korrekt, men det är rätt små saker, säger Locums vd Ingemar Ziegler.  
Bara biljetterna för de platser på långsidan som de Locumanställda fick kostar runt 500 kronor styck. Denna gång behövde inte Locum betala någonting.  
 
Alla berättar om samma sak - ständiga lunchbjudningar av leverantörer, middagar och taxiresor där kostnaderna döljs i bygguppdrag.  
 
EN FÖRE DETTA CHEF berättar om alla presenter som projektledare och chefer får, framför allt i juletid. Ofta har det handlat om exklusiv whisky, olika hushållsprodukter och trisslotter. "Locumcheferna brukar springa ut till sina bilar och lägga filtar över presenterna i baksätet."  
 

 
 
18)  
 
Miljöförändringen innan SLTF, röda och gröna kommunister!  
”Varför försvann inlandsisen, egentligen?”, ”inte berodde det i alla fall på en ökad bilism. Det var istället en naturlig process, som inte behövde hjälp från vare sig antiglobalister, SLTF eller ett svenskt miljöparti.”  
 

 
 
Sist har vi bilden över Titanic som sjunker – en symbolik bra som annan då det påminner mycket av förlusten om moral och värdegemenskapen som går under med fest och glamour.  
Ta för dig så länge det går!  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
Hyr du bil i Sverige?  
Ibland kan det vara lönsamt att gå över ån och hämta vattnet!  
 
Kolla in http://www.telluscar.com klicka in dig på Sverige och kolla in priset i svenska kronor du upptäcker snart att du får en bil via mitt företag Tellus minst en tusenlapp billigare än om du hyr direkt hos dom svenska biluthyrningsbolagen eller med olika förmånskort eller rabatter! Och så är det med hela övriga världen – Tellus world wide rent a car på över 1450 destinationer!  
 
I Spanien http://www.eurocasacar.com Just nu 1 vecka för mindre 900 kronor inkl allt! Malaga, Alicante, Palma några av de mest populära destinationerna.  
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet, om alla dagar, året om! Utan att en enda levande skäl är inblandat!  
 
Välkommen du också där du sparar tusenlappar med ett musklick!!  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.