Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


Gunnar Olsson, har gått bort.

Just nu får jag budskapet att en av mina bästa vänner i Sverige lämnat oss.
Det händer ibland att en stor personlighet, betydande aktör i en nation uppnår en aktat ålder av 76 år samt hinner gå till historien för sina insatser. I Värmland förde Gunnar sitt (fp) till höjder som rikspartiet bara kunde drömma om. Gunnars besök hemma i köken med en kopp kaffe förskaffade honom den kunskap som många politiker saknar, nämligen vad folk ytterst bekymrar. Gunnar förskaffade sig respekt i alla politiska läger och ledde Kil kommun även när (fp) inte hade erforderlig majoritet i samarbete med andra borgeliga partier.
Många i buss & resebranschen lärde känna Gunnar Olsson som den alltid postive och vältalande mannen med ett vackert ord för alla på vägen.
Jag lärde känna Gunnar Olsson (fp) när han var framgångsrik (chef) som Kommunstyrelsens ordförande för kommunen Kil i Värmland.
Gunnar stod för kraftfullt handlande med vidvinkel syn och jordnära handling.
Efter sin politiska bana som tog slut efter den första hjärtinfarkten, ( det skulle komma fler) kom han till ett lugnare GDG som snart skulle bli vildare än allt annat han tidgare upplevt.
Där vi tillsammans kom att arbeta ihop i dryga 10 år.
Den visdom och känsla för rätta saker i vid rätt tidpunkt var fascinerande. Med Gunnar förde vi ett GDG team och ett företag som var i bästa fall lokalt känt till att bli ett välkänt och respekterat trafikbolag i Sverige och Europa med många olika verksamheter som alla gick in i varandra. Inte ovanligt var motståndet till alla nyheter och förändringar störst i dom egna leden inte minst hos allehanda chefer. GDG Executive Bussar, Reseverksamheten, GDG för alla, Alpus däck, GDG Hotellen i flera Svenska städer , GDG Resor med kryssningar på Rhen och Mosel samt Norges Fjordrar, GDG Continentbus och mycket annat var Gunnar med och påverkade i alla led med sitt kunnande och rätta känsla för vad marknaden ville ha.
Gunnar förskaffade sig snabbt respekt inom en statlig koloss som GDG var, ingen stod emot hans övertygelse och charm där förändringen av koncernen gick med en rasande fart från något rött och tråkigt till ett glättat och positivt företag. GDG fick till antal utmärkelse nationellt och internationellt för sina framgångar som inget annat svensk rese och trafiksällskap erhållit varken då eller nu.
Därutöver hade Gunnar många uppdrag som styrelseledamot i AP fonder och annat, hans kontaktnät var imponerande.
Något som han värdesatte alldeles speciellt, vet jag, var den dag när Gunnar och jag erhöll var för sig Selma Lagerlöf Orden i Sunne, en utmärkelse som bara ett fåtal svenskar erhållit däribland Astrid Lindgren. Det var ett bevis för den uppskattning för ett livsverk som Värmlänningen Gunnar hade gjort för Kil och Värmland.

Min tid med Gunnar har lämnat många spår inom mig, vi umgicks inte bara i arbetet utan även mellan familjerna långt efter att vi båda lämnade GDG koncernen.

Gunnar var klarsynthet energisk och målmedveten och kunde på till synes enkelt och självklart sätt dra upp linjer för en ny verksamhet på dittills oprövade fält, GDG alla gånger var ett sådant med en succé som saknar motstycke i den svenska resebranschen.
Gunnar kunde inte bara linda sina meningsfränder runt fingret utan även en ondelat eller var det en papegoja som kunde sjunga otaliga snapsvisor så fort man kom på besök.

Försök att sätta den skapande fantasin i gång, och du skall känna hur själen reser sig som en stålfjäder. Något av Gunnars många bevingade ord.

Med stöd av sitt ljusa sinnelag, sin humor, som ofta gav uttryck i ett glatt skämt när man kanske minst väntade det.
Det är den bild som Gunnar efterlämnar hos mig och min familj.
En vän, min mentor har lämnat oss för alltid men hans minne kvarlever inom mig.

Toni Schönfelder

Begravningen sker den Tisdagen den 6 augusti i Santa Annas Kyrka, Helsingborg

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.