Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in DeutschMina kommentarer finns efter TS)

1)
Svensk turism är på väg mot sitt andra rekordår i rad. Tacka våra nordiska grannar och ryssarna för det. - Ryska besökare är den grupp som ökat mest, säger Göte Ekström, chef vid myndigheten Turistdelegationen. Färsk statistik från SCB som tagits fram visar att antalet övernattningar på hotell, vandrarhem och stugbyar ökat med 208 000 gästnätter till 12,7 miljoner jämfört med förra året.

TS) samtidigt som hotellen ojar sig över minskade inkomster och dålig lönsamhet!

SVENSKA HOTELL TAPPAR GÄSTER
Antalet övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med 4 procent i juni.
Det visar siffror från SCB:s inkvarteringsstatistik som Turismens Utredningsinstitut bearbetat.
Men det är vandrarhemmen och stugbyarna som står för ökningen medan hotellens rumsförsäljning minskade med 2 procent under perioden.

TS) Svenska Dagbladet den 23 juli rapporterar att turism till Stockholm stagnerat, det var ryssarna som stod för den största tillväxten, samma ryssar som Stockholms politiker och poliskår jagar i sina bussar för att dessa släpper ut avgaser, vilka sammantaget för ett helt år motsvarar kanske 7 minuters utsläpp från en av Vikinglinjens färjor vid avgång i stadsgården. Därutöver har vi dryga hundratalet kryssningsbåtar som står och puttrar hela dygnet med den värsta svartolja som drivmedel. Man kan inte mäta en rysk turistbuss avgaser inköpt från Sverige med Sida pengar ( skattebetalarnas pengar) och jämföra dessa med alla SL bussar som far runt som bålgetingar och släpper ut avgaser långt över alla politiska värden. WHO rapporten säger att Dieselavgaserna dödar närmare 2 000 personer varje år i Sverige. Det kan jämföras med de cirka 550 som dödas i trafikolyckor. Dessutom drabbas omkring 30 000 ungdomar av astma och halsinfektioner och vi har cirka 300 000 sjukdagar årligen för att vi andas in de mikroskopiskt små partiklarna i dieselavgaserna. ( Nano partiklar) Då spelar det ingen roll vilka partikelfilter man använder sig av, effekten blir istället den ren motsatta.

Till slut kommer sanningen alltid ikapp – även till aningslösa politiker!
SL har tillslut bestämt sig för att sluta köra med Etanolbussar som är långt farligare än Dieselbussar. Alltid något och därmed har man satt närmare en halv miljard kronor i sanden!
Vad hade man istället kunnat få
för 500.000.000 kronor?
BR som rimligen borde ha en liten, liten aning om vad man sysslar med, var fanns varningen därifrån till det politiska etablissemanget?
Sådan är verkligheten kontra politiska skrivbordsbeslut.

Det bästa för miljön i ett kortare perspektiv är bränslecellen som framgångsrikt används i USA och Europa. Prototyperna i Europa är byggda av Mercedes och MAN, medan Volvo yrvaket påstår sig följa utvecklingen....Volvo bussar har under sin livstid aldrig utvecklat något -- Volvo bussar står för stillestånd i alla hänseenden. Cheferna kommer och går, den ene skall bli världsstörst, köper på sig tillväxt, som om detta skulle ha sålt en enda buss. Den andre får lägga ned diverse fabriker och kapitalförstöringen är inte helt obetydlig.
Det är aktieägarna som betalar kalaset. Svenska institutioner, med avsaknad av ansvar, satsar pensionsfonds-pengar i en hopplös industri som leds av ryggdunkande chefer. Ericsson, Volvo är inget undantag bara ett av många storbolag.


Svensk Turism har kört fast – sedan många år står det stilla, den statistik som visats genom åren är ett önsketänkande, eller ett enda stort bedrägeri, turism till Sverige har gått i stå, ökat har det gjort till storstäderna genom bl.a.olika politiska engagemang, Sveriges EU ordförandeskap har under de sista 2 åren betytt ett markant mer resande av allehanda EU tjänstemän. Stockholm tillsammans med Göteborg är det stora undantaget från en annars misslyckad turistpolitik. 3 personer som lyckats bättre än alla andra med att SKAPA nya turister i egenskap av kongresser och andra stora engemang, är Bengt Klaesson och Claes Bjerkne.
Ute i landet har vi Yngve Bergkvist i Jukkasjärvi som åstadkommit en fantastisk turistprodukt med ishotellet och en export produkt där man flyger med svenska flygplan runt halva jorden och exportera svensk is. Detta är en bravad utan motstycke! Men vem är Karl Erik Strand?
Annat än en bredkäftat politruk och VD för Turisrådet f.n. vars största merit torde vara krognotorna som betalas med skattebetalarnas pengar?. Bedriften består i att gynnade krogar har högkonjunktur och att levern ännu inte sagt ifrån, men vad sysslar styrelsen med?
Den stora frågan är istället vem eller vilka axlar Bengt, Claes och Yngve den dag dom faller för åldersstrecket? Dessa tre herrar som i stort sett håller hela den svenska turismen under armarna?


2)
Luftfartsinspektionens säkerhetsarbete går inte att lita på. Den slår gärna ner på flygbolagens säkerhet men tiger om motsvarande brister vid flygplatserna, där inspektörernas jobbarkompisar finns. Skälet är att inspektionen vill visa handlingskraft och jagar ökade statsanslag via Luftfartsverket. Allvarliga organisatoriska problem har påtalats från flera håll under tre års tid, men inget kommer att hända förrän Luftfartsinspektionen blir en självständig kontrollmyndighet, skriver flygexperten Bo Sehlberg.

TS) Äntligen någon som tar bladet för munnen!

3)
Genom att ta ut en avgift varje gång en buss ska hämta eller lämna passagerare på Arlanda vill Luftfartsverket begränsa busstrafiken till Arlanda flygplats. Som skäl för de nya avgifterna hänvisar Luftfartsverket till att de är ålagda att minska koldioxidutsläppen på Arlanda. All busstrafik kommer att drabbas, även flygbussarna som kommer att tvingas till kraftiga avgiftshöjningar om Luftfartsverket får igenom sina planer.

TS) Beslutet, att en av BR:s styrelseledamöters företag är kanske inte en tillfällighet, men att BR för första gången agerar utan fördröjning måste vara ett oslagbart rekord i föreningens historia.
Att LFV, som myndighet blandar ihop sin roll som utövare av en allmän servicefunktion, enväldigt skapar beslut för att öka intäkterna med hänvisning till ett flummigt miljö beslut. Som om detta vore allsmäktigt att hela flygplatsen kunde stängas och därmed skulle inga angöringsavgifter behövas.


4)
Läst i media,
Det som borde vara en regering är i stället ett enda stort utredningskansli. Sedan 1994 har de tillsatt inte mindre än 965 olika utredningar. Många har det inte blivit något av, som
exempelvis förenklingarna för småföretagen. Andra skall inte vara färdiga förrän ...just det, efter valet

TS) Tyskland med socialdemokratisk regering, har efter snarliknande problem som Sverige, överbyråkratisering, osynligt nät av lagar som snår in egenföretagaren i ett nätverk av regler och bestämmelser där man tar livet av allt och alla.
Vilket den sittande regering (s) upptäckt och tillsatt en kommission ( Hartz Kommissionen) vilken presenterade igår delar av sitt program, det skall bort ca 1000 onödiga lagar, vidare där alla kan tjäna 400€ = 4000 kronor per månad utan skatt för arbetstagaren eller arbetsgivaren.
Där småföretagaren lättare skall få lån utan byråkrati, uppsägningar istället för
adoption, 35 timmarsveckan blir åter 40 timmar. Manifestet består av 2000 åtgärder som skall sätta fart på ett Tyskland där det tyska LO i sitt nära samarbete med (s) försatt landet i en tvångströja. Få se vad tyska LO skall göra med sina (s) – bröder nu då, i vart fall har Förbundskanslern Schröder sagt att han skall ta en fajt med dem?
Utöver allt detta erbjuder man alla tyskar som flyttar hem sina ”svarta pengar” från bankoaser, skatte och straff frihet! Valfläsk ? Det är val den 22 sept 2002.

Jag skulle vilja se den som kommer upp till skattemyndigheten, Goddag jag har 20 miljoner € i Liechtenstein som jag vill sätta in på mitt konto, kan jag få ett intyg om straff frihet? Och att ni inte ta dem ifrån mig kommande år? Ja, tjänare!

5)
16 miljarder tillbaka på skatten
I dagarna får 3,6 miljoner svenskar ett glatt besked från skattemyndigheten.

TS)
I vilket annat land än i Sverige och Norge kan en myndighet ta pengar från sina invånare för att skapa en byråkrati och därefter återskicka delar av dessa med en glad hälsning utan att det blir revolt?

6)
Apropå att det är så förmånligt för utlänningar komma till Sverige!
Om en peso sjunker från 12 till 6 kronor har den nominella växelkursen fallit med 50 procent. Men om priserna i landet samtidigt fördubblas, är den reala växelkursen oförändrad.

TS) Något att fundera på ni som håller på med statistiken.
Svensk turistnäring lever högt nu som då, på att det i Norge är ännu högre levnadskostnader varför gränshandeln florera som aldrig förr från Svinesund till Kiruna. Resten är en bedrövelse.

7)
Det är bristen på politisk förändringsvilja som gör att Sverige
fortfarande släpar efter i välståndsligan. (citat Lundgren, m)

TS) inte bara välståndet släpar, utan fler svenskar lämnar landet varje år som visserligen kompenseras av nya invandrare, men det tar sin tid innan dessa skapar en tillväxt i ekonomin.
Att bota sjuka system kräver åtgärder i roten, börja med detta:
”… en klok furste bör ordna det så, att hans undersåtar alltid
vid alla tillfällen behöver staten och honom, sedan kommer de
alltid att vara honom trogna”.

8)

SL trixar
Under 10 år har SL fått runt 45 miljarder i bidrag från Stockholms läns
landsting. Bidragen har av SL bokförts som aktieägartillskott och därför undgått bl.a. moms. Skattemyndigheten eftertaxerar nu SL med 18 miljarder kronor. För sex år sedan - 1996-1997 - satt nuvarande finansminister Bosse Ringholm som landstingsråd.

TS) SLTF förbundsdirektörska skyndar att försvara sig med att det inte alls är så utan att det handlar om teknikaliteter. Just det, hela det svenska skattesystemet är ett tekniskt missfoster, med enda skillnaden, när det är partivänner så rycker systemets försvarare ut, den enskilde företagaren blir istället frivild genom diverse generalklausuler som bara fanns i forna öststater

9)
Läst i DN
Om alla som får huvuddelen av sin försörjning från stat eller kommun – ålderspensionärer, förtidspensionärer, anställda i stat
och kommun, arbetslösa med offentligt stöd, arbetslösa som deltar i offentliga åtgärder och studerande – summeras får vi en siffra
någonstans kring 4,5 miljoner människor.

TS)
Summering 1 privat anställd bär 3,5 offentligt anställda på sin rygg!
I mitten av 1960-talet arbetade drygt 3,2 miljoner svenskar i privata företag medan det i dag, när vi talar om "sysselsättningsunder", bara finns knappt 2 miljoner sådana jobb kvar. Det krävs ingen särskild sofistikerad kalkyl för att visa att det svenska systemet med världens minsta andel privata jobb och världens högsta skattetryck, snart når vägs ände. Länsbolagen ensamma slukar dryga 30 miljarder varje år där mesta delen går att hålla närmare 10.000 administratörer under armarna som inte behövs. Det innebär att du, i stället för den sjukvård du hoppats på, får en kölapp med beskedet att vänta ett par år. Eller att barnen du år efter år skickar till skolan, lämnar den med kunskaper om hur man sorterar sopor och firar FN-dagen, men utan ekonomiska kunskaper eller hur världssamfundet fungerar och är sammansatt.


10) Svensk företagsflytt, följetongen som saknar både början och slut
Svenska transportföretagen tvingas att lämna landet och finns med solida baser i andra länder. Svenska ASG och Bilspedition har båda lämnat landet och därmed ledningsfunktionerna likaså. Den svenska bussbranschen finns kvar mestadels för, man lever på ekonomiskt dropp från länsbolagen. ( skattebetalarna) Svenska verkstadsföretag flyttar eller säljs till andra länder, det stora hoppet på IT företagen har också hittat vägen till Holländska holdingbolag liksom svenska staten säljer sina egna bolag i Holland för att undgå beskattning i Sverige.
IKEA finns i Danmark och varumärket i Holland, Tetra Pack i Holland och England. Mölnlycke försvann liksom halva pappersindustrin samt stora delar av sågverksindustrin.
Om det inte vore så allvarligt kunde man gott skratta åt vansinnigheterna.

Abbas löksill liksom de andra sillsorterna och Kalles Kaviar ägs av det i Oslo noterade börsbolaget Orkla. Ölet från Pripps är uppköpt av danska Carlsberg. Vill du klaga på ölet ska du ringa Carlsberg.
Skinkan kommer från Danmark och Slottssenapen ägs av schweiziska Nestlé. Wasabrödsmackan kommer från fabriken i Filipstad som också ägs av italienska Barilla. Smöret är finskt, Valio
Besticken är från Boda Nova som ägs av Royal Copenhagen och tallrikarna kommer från Rörstrand som nu är i finska händer
Men snapsen, Aalborg Jubileum, den är faktiskt svensk, köpt från Danisco av Vin & Sprit. Duken av linne kommer från Borås Wäfveriers fabrik i Narva i Estland
Beslut om investeringar i Abba tas i Oslo, beslut om desinvesteringar i Gislaved och Degerfors tas i Hannover respektive London etc.
Det är egendomligt att vi har ett särskilt statligt organ, Invest in Sweden Agency, som ska locka utländskt kapital till Sverige, när vi saknar ett motsvarande organ för inhemska investeringar. Genom skattelagstiftningen (dubbelbeskattningen och förmögenhetsbeskattningen) är det fördelaktigare att vara utländsk ägare än svensk ägare i Sverige.


11)
Björn Rosengren försäkrar att det finns dialog och samarbete. Han säger att han har mycket goda relationer med Svenskt Näringsliv, som hans departement har kontinuerliga träffar med.

TS) när frågade Rosengrens departement hur Sveriges bussbolag mår?
Svensk marknadsekonomi har skapat allt färre sysselsättningstillfällen under samma tid som antalet svenskar växt med en miljon.

12)
Alla skall resa kollektivt!
Mer bensin i tanken eller bättre vägar 1924 var skatten på bensin 5 öre. Idag, med ett pris per liter på 8,95 uppgår skatterna till 6,40 (grön 95-oktanig bensin)

TS)
Inget annat land producerar mer bilar per invånare. Få länder har en så hög teknisk kompetens per invånare och inget land är så exportberoende som Sverige, ändå gör man allt i den politiska världen för att förstöra allt för alla. Att det tar en sån lång tid innan landet knäar fullt ut, beror på att det finns ett otal människor som alltid sliter och skapar nya inkomster.
Sverige kan vara stolt över alla dessa överlevare – det är inte analytiker eller andra flummare som skapar grogrunden till inkomster utan små, små företagare när Ericsson och andra faller som furor, då är det exempelvis den lille bussägaren som hittar sin väg i ett samhälle som blir mer motståndare än hjälp i nöden. Alla skall resa kollektivt? I den tyska inrikes debatten pågår just nu en klappjakt på förbundsparlamentets medlemmar med sina intjänade Eurobonus? Vilket visar att dom gröna partimedlemmarna reser påtagligt mer med flyg privat och gärna i första klass. Hur skulle motsvarande se ut i Sverige, många av dom som reser fram och tillbaks till Bryssel med fullt betalda biljetter? Enligt en nära vän till mig med god insyn, jajamensan det reses för fullt privat och långt med insparade Eurobonus.
Det är stöld och bedrägeri – intjänade Eurobonus poängen tillhör skattebetalarna och ingen annan. Men mina 6 år i Ryssland ( 1989 – 1995) fick mig att inse att likheten mellan Ryssland (sovjet) och Sverige är större än olikheterna. Jäpp, så är det.


13)
Underbetyg till systemet i alla led!
41 procent av LO-medlemmarna gjorde avdrag för privata pensionsförsäkringar
(med i genomsnitt 4.600 kr) 1999. Tio år tidigare, 1989, sparade 4 procent i
privata pensionsförsäkringar. Även TCO- och SACO-medlemmarna har ökat sitt sparande i försäkringar. Från 8 och 7 procent 1989 till 54 resp 62 procent 1999. Denna information finns att läsa på LO:s egen hemsida.

TS) siffrorna talar sitt eget tydliga språk.


14)
Du möts av en skrämmande löpsedel om bussolyckan. Medier förmedlar snabbare och snabbare nyheter genom olika kanaler till dig som konsument. Du får besked om att en olycka har inträffat genom löpsedlar, radio, TV, Internet, vänner, SMS etc. Och du vill veta mera, men var söker du? För fler och fler personer blir Internet en viktig källa för att söka efter ytterligare information. Men hittar man den information man letar efter på det ställe man kan förvänta sig att hitta informationen, dvs. det drabbade företagets egen hemsida? Tyvärr blir resultatet ganska dåligt. Många svenska företag har helt missat att Internet är en av de viktigaste kommunikationskanalerna vid en kris.

TS) Varje företagare i litet som stort företag och inte minst bussresebranschen borde ha en
aktiv plan som varje medarbetare har under huvudkudden, i sin arbetspärm, hemma , i sommarstugan, i semester båten.
Denna plan skall omfatta vad som skall göras ifall olyckan är framme, att skadade etc. tas hand av räddningsorganen är en sak, men allt runt omkring, kontakten till anhöriga, visning av kontor och verkstad för medialt, försäkringsbolag, blommor, återbetalningar, sjukhusbesök, goodwill åtgärder listan är lång varför det krävs att man sätter sig ned med SOS i Köpenhamn eller andra organisationer där du kan vara återförsäkrad för dom har kunskapen.
När det händer då blåser det till, det handlar om ditt företags fortsatta liv och det gäller att veta vad man får lämna ut och vad som faller under personskyddet.
Flera stora tragiska händelser där svenska turistbussar varit inblandade påvisar stora brister i managementet. Värst av allt torde väl vara Vingresor och Larssonbuss där allt som kunde gå snett också gjorde det. www.vingkund.com
Att BR inte har tid med så elementära frågor är ju inte att förvånas över, hade man haft respekt för sina medlemmar och miljoner årliga resenärer skulle en dylik plan finnas på hemsidan, vilken kunde laddas ned. Medlem eller inte spelar i detta fall ingen roll eftersom det handlar om branschens anseende och inte ett enskilt företag och det handlar om värdefulla sekunder! Olyckan kan man inte göra ogjort, men man kan lindra alla inblandade personers lidanden. Lite omtanke och lite ansvarskänsla med detta kommer man långt.15)
Något jag försvarar, är yttrandefriheten!
Vietnam är fortfarande en kommunistisk stat dit SIDA skickar åtskilligt med miljoner US dollar betalt av svenska skattebetalare. ( du kanske inte blir förvånad att Kuba, Angola, Zambia och andra Diktaturer i världen är de länder dit Sverige skickar mest av sina bidragspengar)
Parallellen med, när vänsterpartierna förlorade i den svenska riksdagen med endast en enda röst i övervikt, då annars parabolen varit förbjuden i Sverige är skrämmande. Detta var i mitten på 80 talet men samma gäng sitter kvar i orubbat bo i Riksdagen och i sittande regering.
Varför denna nyhets rubrik får mig att resa ragg:
Vietnam rensar i Internetträsket
2002-08-07
Vietnam ska kontrollera landets Internetkaféer och se till att invånarna inte kan stöta på skadlig information på nätet.

TS)
När kommer insikten till SIDA och svenska statstjänstemän, att diktatur och korruption måste bytas mot en frihetspolitik som alltid utgår från insikten att staten finns till för medborgarna – aldrig tvärtom.?

16)
EU domstolen klappar till Sverige och olagliga skattedomar.
Den dom som tillslut kom efter att Sverige som stat gjort allt för att fördröja, trixa och slingra sig gav till slut Taxi ägaren i Malmö rätt, som visserligen nu är i konkurs, men det tar ingen en notis om, men domen visar hur fel samhället kommit.
Nu är frågan vem tar upp det olagliga och ovärdiga i generalklasulerna? Att återskapa en rättstat genom införandet av en konstitutionsdomstol? Att Sverige följer dom lagar man undertecknat och slutar föra häxprocesser mot bussåkare som helt lagligen kör folk till ett annat land, som vill handla vad dom vill och i princip hur mycket dom vill?

Bussbranschen borde sätta upp en katalog över 100 punkter som måste åtgärdas för att återskapa frihet och möjligheter att utföra sin profession utan hinder från länsbolag och andra makthavare.
Börja med att avskaffa länsbolagen. Kanske jag får uppleva detta innan man sätter näsan i vädret. Ett befriat Sverige?!

17)
Sverige har varit emot allt! Läs mer i boken den ståndaktiga nationalstaten skriven av den bortgångne historikern Mikael af Malmberg
Sverige motsatte sig Kol och stålunionen som bildades för 50 år sedan, numera EU,
Sverige är emot en konstitutionsdomstol som skulle ge en värdig rättstat,
Sverige var emot Schengenavtalet och öppna gränser,
Sverige var / är emot Euron?
Sverige var emot OEEC 1947.
Sverige med Gunnar Myrdal ansåg att våra helt övergripande politiska intressen låg närmare med Sovjetunionen.
Sverige emot Nato, ändå bygger Sverige i smyg, förlängda landningsbanor för B52 flygplan.

18) Det har varit extra stort tryck på destinationen Nordkap i sommar, Scandorama har varit en av många arrangörer som drabbats hårt med ombokningar till andra boende kvarter långt bort från Nordkap. Åtskilliga klagomål, så allvarliga att utländska arrangörer hoppat av och bokat om inbokade resenärer. Det lär bli ordentligt med efterspel, utländska arrangörer har långt strängare konsumentkrav på sig att följa än de i Sverige förekommande, det gäller att veta när man skall bli internationell.

19)
Klippt från www.sigtuna.nu
Sigtuna.nu begärde under vecka 39 fram uppgifter om det åtgärdsprogram som Luftfartsinspektionen tagit fram för att komma till rätta med de brister som ICAO (International Civil Aviation Organization), FAA (Federal Aviation Administration) riktat mot inspektionen
Det har varit tålamodsprövande att få fram begärda handlingar. Förutom väntan har vi hittills har vi lagt ner mer än två fulla arbetsdagar, ringt cirka 20 gånger och konstaterat att samtliga ansvariga chefer varit på semester (4 st), sjukskriven
(1 st) eller varit på tjänsteresa (2 st). Efter dag två visade det sig att en chef på tjänsteresa - var på sitt kontor! Endast en sekreterare kände till vem som var tillförordnad chef vilket inte framkom förrän sent på fredag eftermiddag.

TS) monopolister är sig alltid lika!

Soliga hälsningar
Toni Schönfelder

PS
Jodå, i Spanien finns det sjukvård, en bra sådan dessutom utan köer, en person får ha en inkomst upp till motsvarande 150.000 Kr utan att betala skatt däremot betalar arbetsgivaren arbetsgivareavgift. Inget ideal land men långt enklare att leva i.
Hundratusentals små barer och restauranger, de betalar ingen skatt utan en årlig engångsavgift där man själv får välja mellan 4 olika system, alla enkla och begripliga. Långt bort från krogspioner, skattespioner, spritspioner, polisingripanden, åtal och fängelse!

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.