Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


Varning Schönfelder nr 3 Newsletter den 14 jan 2004

Bäste Läsare,

Ett nytt fartfyllt Newsletter med ett varierat innehåll som gör en glad, ibland bara förvånad eller halvt galen på grund av all mänsklig dumhet i dessa dagar!
Håll till godo!1) Dystra tider i Tysklands motsvarighet till SLTF vilket är VDV

2) Visste du att flygkoden NB (Sterling) står för…..

3) Mer om Connex koncernens verksamhet till sjöss!

4) Förbud på Made in Sweden?

5) TALLINN BLEV ÖSTERSJÖNS TREDJE KRYSSNINGSHAMN

6) Det finns hopp om Rättsstaten !

7) Här betalas det 2 miljarder till någon som ingen känner till?

8) För folk med dåligt minne!

9) Cashkortet går i graven, tack för det.

10) Kul med siffror!

11) Tuffa tag i TUI och MyTravel====================================


1)

Tysklands motsvarighet till SLTF är VDV

Från tyska VDV kommer dystra besked med tydlig adress till de tyska politikerna, det vore som om SLTF hade författat skrivelsen.
Nedskärningar på 1,5 miljarder euro (14.400 miljarder kronor) enbart för spårbunden trafik, tillkommer ett ännu icke fastställt belopp för buss och regional trafiken som i vart fall inte blir mindre enligt initierade källor..
Genast utmålas ett katastrof scenario, studenter och äldre blir lidande, landsorten blir utan trafik eller i vart fall får mindre trafik. Samma tema, samma agrument, samma fantasilöshet som om det vore en naturlag att den offentliga trafiken får kosta vad den vill. Om jag har synpunkter på SLTF medlems företagen så kan jag framföra att den tyska motsvarigheten är sju gånger värre med en byråkrati som framställer ett svenskt länsbolag som en lätt västanvind.

Den tyska motsvarigheten till länsbolag får nu kännas vid betydande besparingsåtgärder, även den tyska statskassan är tom och då gäller det att hitta kreativa lösningar. Det var tyskarna som stoppade fri trafik inom kollektivtrafiken inom EU och andra länder som Sverige m.fl hakade på. Nu är det andra bullar som gäller och sparåtgärderna med osthyvel som branschen haft möjlighet att genomföra sedan flera årtionden tillbaks har man missat, varje bolagsfürste skulle visa sin makt geonom antalet anställda och onödig trafikvolym.
Nu är det inte längre fråga om osthyvel metoden i besparingar utan nu går man fram med yxan!

Jag är övertygad om att lösningen blir den engelska hur smärtsamt det än må låta i alla monopolisternas öra, etableringsfrihet och en trafik anpassat efter efterfråga. Det är detta som är fördelen med kriser, då får man även överväga frågor som tidigare var tabulagda, det sprätas visserligen emot av VDV, SLTF och motsvarigheterna i andra länder som valt monopoltrafik framför den engelska varianten. Nu skall ingen tro att det engelska systemet är något jag är blind övertygad om. Å andra sidan när ekonomin tryter blir det tvära kast och vettiga lösningar får ingen chans.
Ta varmt på er alla monopolister och ni som valt att flumar med, vi är bara i tingens första början, det värsta kommer först.
Det är då alla hinder slängs överbord och etableringsfriheten blir en möjlighet.
Sanna mina ord.

====================================

2)

Viste du att flygkoden NB (Sterling) står för något som borde värma en bussgubbe - Nordiska Buss
Det var när prästen köpte sina två första flygplan av Swissair det var då han skulle ha en flyg kod och valde då förkortningen från sitt bussbolag.


====================================

3)

Mer om Connex koncernens verksamhet till sjöss!

Jag erhöll en del frågor av några läsare vilka besvaras härmed.
Connex som köpte Styrsöbolaget häromdagen där jag som första Newsletter kunde informera flera dagar innan det kom ut i mediat. Connex driver nu färjetrafik i Göteborgs södra skärgård samt Älvsnabben som är en färjeförbindelse mellan Göteborgs norra och södra älvstränder. Det blir inga förändringar i personalen och nuvarande ägaren Ove Boström fortsätter som vd. Den franska koncernen har cirka 8.000 anställda i Sverige och en omsättning på ungefär SEK 4 miljarder.
Connex har verksamhet i 22 länder, cirka 55.000 anställda och runt 1,4 miljarder resenärer per år.
Genom dotterbolag bedriver man färjetrafik i Frankrike och sedan förra året också i Holland och Norge. Man har tagit över holländska BBA som opererar två färjor mellan Vlissingen och Breskens med cirka 800.000 resande per år. I Norge driver dotterbolaget FFR A/S färje- och busstrafik i Finnmark. Bolaget har cirka 300 anställda och har också intressen i snabbfärjetrafik i Helsingfors och Hamburg.

Låt oss skicka en vänlig tanke till alla franska skattebetalare som håller bolag som Connex under armarna.
Om dom någonsin får se en avkastning på sina investeringar det tvivla jag på, besperingsåtgärderna träffar även Connex och den dag då allt släps loss, fri etablering, har Connex skaffat sig en betydande overhead kostnad.
I vart fall går vi en spännande tid till mötes.


====================================

4)
Förbud på Made in Sweden ?

EU:s konsumentverk har lagt fram ett förslag där Made in Sweden eller motsvarande från andra EU länder blir otillåten och skall ersättas av Made in European Union. Förslaget är till för att förstärka EU:s inrikesmarknad hos allmänheten. Inget hindrar sedan att man lägger till

Made in European Union from the country of Sweden.

Se där, EU rycker samman sakteligen, men så har vi motståndet från många vilseledda i Sverige.
Det skulle vara intressant att få ta del vad opinonen i Sverige skulle säga om man gjorde konsekvent vad kommunister, mp m.fl vill, nämligen att lämna EU, vilket ytterst skulle innebära när man vill resa till Danmark eller annat EU land behöva söka visum, betala tull för export till EU länder och överhuvudtaget stänga gränserna, det är ju vad vp+mp vill.
Vem förväntas bo kvar och vilka företag kommer det att finnas kvar i Sverige under dessa betingelse?
Åså en kommentar från positiva klubben som uttala sig först och tänker inte alls?

Marie Wåhlin, textilformgivare vid Designtorget i Stockholm tycker inte om förslaget. Hon anser att förändringen riskerar att slår hårt mot både turism och hantverk.
- Det vore jättetråkigt. För oss på Designtorget spelar det roll att vi kan sälja varor som är svenskproducerade. Många turister vill att det ska stå "Made in Sweden" på det vi säljer. Det är inte alls lika roligt om varorna är danska eller tyska, säger hon.
Förlåt Marie, men du har inte fattat ett smack är du förvånad? Jag är det inte!
Är det nåt fel på:
Made in European Union from the country of Sweden ?

=====================================

5)

TALLINN BLEV ÖSTERSJÖNS TREDJE KRYSSNINGSHAMN
Stockholm är förbiseglad i alla ordens bemärkelse.
Under kryssningssäsongen 2003 besöktes Tallinn av 234 kryssningsfartyg med ca 204.000 passagerare. Endast St Petersburg (263 fartyg) och Köpenhamn (246) har fler anlöp i Östersjöområdet. Därefter följde på 4:e plats Stockholm med 214 och Helsingfors med 168 anlöp.
(I Helsingfors siffran inkluderas Siljas kryssningsbåt samt Kristina Cruise varför siffran för kryssningsbåtar med Internationell publik är betydligt lägre)

Jag skrev i tidigare Newsletter om ett kommande självmål för Sverige ifall sjöfartsverket gör
Allvar av att införa en angöringsavgift på 100 per passagerare.
Det kom ett mail från en god vän och inom kryssningsbranschen som skriver så här,
Det finns mycket att meddela politiker och dess nära. Vid mitt besök i USA de två första veckorna i december 2003 när vi talade om de nya farledsavgifterna (rätt runt 100 kr per pass, där flera kryssare har över 3.000 pass gavs beskedet, jodå Stockholm är en bra destination men inte tillräcklig bra, varför kanske en tredjedel eller mindre av anlöp blir resultatet.
Dessutom tillkommer ökade lotskostnaderna med ytterligare 20% kommande år.
Rederierna ser på detta kallt, vill Sverige inte ha kryssningsfartyg så skall dom få slippa dessa. Man refererar till Finland och dess farledsavgifter vilket har lett till ett betydligt färre antal anlöp fast dom ligger ur kryssningssynpunkt bättre till än vad Stockholm gör.
Du, Toni vet ju from Effjohn tiden och Baltic Line där flera rederier har helt gett upp Helsingfors eller dragit ner.
Låt oss hålla kontakten, förutom mitt stora projekt har jag just nu fullt upp med att försöka rädda vad som rädda går. Skall internationella redare angöra även i fortsättningen Sverige krävs det ordentlig information till politikerna som sist till syvenes är ansvariga för sjöfartsverket.
Många års arbete spolieras och tiotusentals turister mindre till Stockholm, Visby är resultatet.

===============================

6)

Det finns hopp om Rättssatten !
Morgan Stanley måste betala 250 miljoner för dåliga råd
En domstol i frankrike dömmer investmentbanken Morgan Stanley att betala 30 miljoner euro i skadestånd till Luis Vuitton Moet Hennessy för manipulerade analysråd.

TS: så skall det gå till! När ser vi en parallell dom i de svenska domstolarna?

------------------------------------

6:2
Mera Franskt:
FRANSK DOMSTOL VILL HÄKTA CHEFEN FÖR MALTAS SJÖFARTSVERK
En fransk domstol kan komma att utfärda en internationell häktningsorder för chefen för Maltas sjöfartsverk, Lino Vasallo. Orsaken är att Vasallo inte dök upp vid en domstols-förhandling i december. Enligt Vasallo beordrades han av maltesiska myndigheter att inte närvara. En fransk åklagare har planer på att åtala Vasallo och den maltesiska sjöfartsmyndigheten för vårdslöshet och medhjälp till förorening i samband med "Erika"-katastrofen 1999.

TS: på dom bara, Malta har länge skyddat alla skurkar på haven inte minst alla Ryssar som finns på ön med alla stulna fartyg från Baltic Shipping, där man stal 194 fartyg på mindre än 6 månader varav merparten finns under Malta flagg. ( Det var dessa stölder av fartyg som blev orsaken till att Baltic Line inte kunde fortsätta sin verksamhet i jan 1996.

------------------

6:3

2 Svenska Konsulter mutade Världsbanken
Två svenska företagare, 62 och 44 år gamla, döms till fängelse för att ha mutat tjänstemän inom Världsbanken.

TS: bra rensa ut och sätt in dom bakom galler!

----------------

6:4
Kan det möjligen vara så att den Svenska regeringen städa i låneportföljen och minskar sina lån i andra valutor då man befarar att kronan kommer att dyka efter höstens NEJ valet till EMU?

Fundering nr 1
Riksgäldskontoret förbjöd Öresundsbrokonsortiet att ha kvar sina lån i schweizerfranc.
Det beslutet har kostat Öresundsbrokonsortiet över en kvarts miljard kronor bara under fjolåret.

Fundering nr 2
Svenskarna är skyldiga 1 229 miljarder kronor
Statsskulden uppgick vid utgången av 2003 till 1 229 miljarder kronor. Det är en ökning med
25 miljarder jämfört med slutet av 2002, samtidigt har man minskat utlandsskulden med 15 miljarder för att minska kurs risken månne tro?


=================================

7)

Här betalas det 2 miljarder till någon som ingen känner till?
Hur dum tror cheferna egentligen att vanligt folk är?

Tetra Pak betalade till okända bolag över 2 miljarder kronor
Såpa 1 först vet man inget och förnekar all inblandning
Såpa 2 när det börja brännas skall man göra en inter undersökning
Såpa 3 man kommer fram till att 2 miljarder har betalts ut med 12,5 miljoner per år till några man inte känner till vilka konto innehavaren är.
Såpa 4 det har tagit inte ens en full vecka från att man inte vet något till att man vet men till till vem!
Kan man få ställa sig i kön och få ett bidrag?

Tetra Pak har på skandalbolaget Parmalats begäran betalat över två miljarder kronor till bolag på Curacao, Malta, i Singapore och USA. Men Tetra Pak vet inte vem eller vilka som står bakom dessa bolag.
Vi har betalat ut pengarna till de bolag som Parmalat har instruerat oss att betala till, säger Tetra Paks informationschef Jörgen Haglind.

Hallå där, jag har ett konto på SEB banken, kan man vara med och få en liten utdelning?


==========================================


8)

För folk med dåligt minne!

Trögare för industrin enligt besked den 13 jan 2004
Orderingången till den svenska industrin minskade med 3,7 procent i november jämfört med oktober.
Den totala orderingången minskade med 7,5 procent i november jämfört med motsvarande månad 2002.
Orderingången från exportmarknaderna sjönk med 12,9 procent medan orderingången från hemmamarknaderna minskade med 0,6 procent, jämfört med samma månad i fjol.

TS kommentar:
Blaj,blaj, i höstas var det inte hejd på den förväntade uppgången till 2004, industrin hade fler beställningar i sina order böcker än på länge. Nu kommer denna rapport från samma källa, hardom inga arkiv, inget minne eller saknas både och?
Sicket blaj och detta förmedlas av Sveriges största affärstidning!


==================================

9)
Cashkortet går i graven, tack för det.

Storbankernas gemensamma satsning på det så kallade cashkortet läggs ner.
Kortet kunde laddas med pengar och användas för mindre inköp. Men konceptet blev aldrig någon succé. Kortet lanserades 1996 och användningen toppade under 1999 med en total omsättning på 4,4 miljoner kronor.

TS kommentar; det gläder mig att cash kortet försvinner, ett sånt skräp! När jag satt och diskuterade cash kortet på TUR mässan på en IT dag som var helt menigslös för ett antal år sedan sa jag till berörda fina chefer på podiet i en debatt, skit skall man kalla med sitt rätta ord, skit är skit och cash kortet tillhör den katogorien. Nu ett antal år senare och förmodligen till en kostnad på flera hundra miljoner som någon viskade till mig i örat läggs skiten ned. Tack för det!


====================================

10)

Kul med siffror!
Om vi tar år 2000 var totalt skatt på arbete 727 miljarder (drygt 34% av BNP).
Av dessa avsåg 33 miljarder statlig skatt, på 336 miljarder kommunal skatt . Arbetsgivaravgifterna var 283 miljarder.
Till detta kommer i huvudsak allmänna egenavgifter (för socialförsäkringen) på 63 miljarder.
Direkt från medborgaren kommer därför ca 400 miljarder vilket skall jämföras med moms plus punktskatter (sprit, bensin mm) som
totalt sett är 268 miljarder!
Tar man bort inkomstskatten så räcker det alltså inte med att dubblera momsen!!
Till detta kommer problemet att momsen på sikt måste harmoniera (dvs sänkas inte höjas) med övriga EU om inte all inköp av kapitalvaror på sikt skall lämna landet!
Momsen i Sverige måste sänkas inte höjas.
Ja, det som verkade kunna stjälpa Sverige visade sig bli en nyttig injektion för förändringar som satte fart på Sverige. Vi får hoppas att vi lärt oss av läxan. Är vi öppna för nya lösningar kommer tillväxten. Och därmed välfärden.


===============================

11)

Artikel publicerat på Flygtorget.se den 11 jan 2004
Skriven av Toni Schönfelder

Tuffa tag i TUI och MyTravel
Den dramatiska utvecklingen för Europas resekoncerner TUI och MyTravel fortsätter. TUI lyckas tjäna pengar men drar sig ut ur Italien och Spanien. MyTravel väntar på pengar för att överleva, den skandinaviska delen kan komma att knoppas av. Kryssningsföretag, lågprisflyg och kvalitetsflygbolag som SAS och Lufthansa kan gå vinnande ut ur rådande kris, skriver Toni Schönfelder.

Den europeiska resekoncernen TUI meddelade förra veckan att man har gjort en överenskommelse med Agnelligruppen i Italien som köper tillbaks 50% av aktierna i Italiens största researrangör AlpiTour. Agnelli gruppen var tidigare ensam ägare innan TUI för dryga tre år sedan ville vara närvarande på den italienska marknaden som man ansåg hade goda tillväxtchanser. Globalisering var beskedet från TUI:s koncernchef Michael Frenzel, men det är ett mål som inte längre tilltalar aktieägarna.
I engagemanget ingick även ägandet av det Milanobaserade charterflygbolaget Neos med tre Boeing 737-800 (bilden). Neos sköttes efter förvärvet, helt och hållet, från TUIs flygdivision i Hannover där även flygbolaget Hapaq Lloyd, Britannia med flera hör hemma idag.
TUI och Agnelli samägde det italienska äventyret genom ett holdingbolag under namnet New Holding for Tourism (NHT). TUI fick betala 40 miljoner Euro för att äga 10% i holdingbolaget som även ägde ett femtontal hotell och en hel del annat inom resebranschen. När TUI klev in på den italienska arenan fick man initialt skjuta till sammanlagt närmare 15 miljoner Euro för att täcka ackumulerade förluster.
Nu har man alltså klivit av Italien-äventyret och får tillbaka 50 miljoner Euro, ett belopp som motsvarar det insatta kapitalet i AlpiTour och flygbolaget Neos med sina tre flygplan. Det kapital som täckte upp förlusterna med ca 15 miljoner Euro är förlorade pengar. TUI har idag en skuldbörda på dryga 4 miljarder Euro det vill säga närmare 40 miljarder kronor.
TUIs koncernchef Michael Frenzel, som egentligen är socialdemokratisk politiker och vän till Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder och blev årets chef i Tyskland 2000, står numera allt mer i skottlinjen för kritiker. Inga av hans visioner om lönsamhet eller tillväxt har infriats.
Strax före jul lade ledningsgruppen med Michael Frenzel i spetsen fram en plan på att ta över TUI, en plan som fallerade på grund av bankernas misstroende till hans kompetens. Ett tidigare förslag om att ta över TUI kom från en f.d. Hapaq Lloyd-direktör som skött verksamheten och givit bolaget ett renommé som är minst lika bra på den tyska marknaden som Lufthansas. Han fanns med sedan starten på 70 talet och fick lämna bolaget efter att Michael Frenzel, med sina vidlyftiga planer, gick in på en väg för företaget som HapaqLloyds chefer motsatte sig.
I höstas kom dessa chefer upp med ett förslag om att ta över verksamheten tillsammans med en av världens rikaste miljardärer som äger en av de Europas största kaffeverksamheter Tchibo. Tchibo, som med sina tiotusentals filialer inte bara säljer kaffe utan även olika presentartiklar och resor, betraktades som en möjlig finansiär och delägare. Av en för mig okänd anledning sprack dock denna affär, enligt vissa källor på grund av den stora skuldsättningen som TUI har dragit på sig under Michael Frenzels tid som koncernchef. Detta i kombination med en allmän stagnerande marknad i Europa gav inga goda framtidsutsikter. Bland annat genererar engagemanget i skandinaviska Fritidsresor och flygbolaget Britannia betydande förluster varje år. Sista årens förluster har passerat sammanlagt 2 miljarder kronor.
För italienska Agnelli-gruppen kommer TUI beslut att sälja sina aktier som en försenad julklapp, man slipper inflytande från tyskarna och man har fått ett tidigare sargat bolag i balans. Under 2004 kommer AlpiTour, med nytt kapital från TUI i ryggen, öppna sju nya hotell och därmed ökar beståndet från 17 till 24 i tolv regioner varav några runt Medelhavet andra i Caribien. Agnelli gruppen är också delägare med 28% i Franska Club Med, en verksamhet som går med betydande underskott. Franska, statsägda företag och banker tvingas för närvarande att stötta bolaget med kapital. Samtidigt hoppas alla på bättre tider?

TUI vill även lämna Spanien! I Spanien äger TUI en resebyråkedja med 60 resebyråer, TUI Espána, även det en flopp av megaformat. Man köpte befintliga resebyråer och namnändrade dessa till TUI. Enligt källor med god insikt i turerna förvärvade man de spanska resebyråerna alldeles för dyrt. När man sedan ändrade gamla invanda namn till TUI Viajes, en åtgärd som ingen spanjor hurrade över, lämnade kunderna i strid ström och många flyttade sina konton till andra nationella resebyråer.
Den spanska resekoncernen Iberostar befinner sig i slutförhandlingar med TUI om ett förvärv av de spanska resebyråerna under förutsättning att man samtidigt erhåller ett betydande belopp i övertagandet. Det är säkerligen en bra affär för TUI om man kan skicka med en slant för att få bort ännu en förlustkälla. I TUI:s bokföring kan detta bli en pluspost. TUI har därutöver ett betydande engagemang i Spanien, bland annat i stora Hotellkedjor som RIU med flera som fylls med resenärer från Skandinavien, England, Tyskland, Benelux, Polen, Ryssland med flera länder.
TUI aktien har farit berg och dalbana under 2003 och hade en nedgång de första dagarna in på nya året med 1% till 18,03 Euro ( 161.96 kronor) den 9 januari 2004. Rörelseresultatet för 2003 uppges för koncernen - trots allt - ge ett överskott.

MyTravel en annan gigant på marknaden som till skillnad från TUI dras med betydande operativa underskott i rörelsen. MyTravel avvaktar en ny finansiering från berörda banker som denna gång torde omfatta hela 30 miljarder kronor vilket inkluderar tidigare erhållna 17 miljarder kronor. MyTravel har en aktiekurs den 9 jan -04 på 11.65 pund. ( 150.57 kronor)
Kursen stod som lägst den 12/3/2003 med 7.50 pund och efter saneringslånet på 17 miljarder klättrade kursen den 22/7 2003 upp till 38.75 pund. Därefter kom på löpande band informationer om att bokföringen var fel och att ett plus minus noll resultat för 2003 istället skulle bli ett betydande underskott. Inför styrelsemötet den 11:e december - som föregick av att fem chefer och VD:n lämnade sina platser - sipprade det ut uppgifter om att förlusten skulle ligga runt 8 miljarder kronor. Senare visade det sig vara 12 miljarder och då hade man redan räknat in inkomster från tidigare försäljningar av verksamheter, främst i USA.
Den sammanlagda förlusten för europas stora resegiganter för året 2003 torde överstiga 100 miljarder kronor. Till detta tillkommer förluster från 2002. I bolagen - som saknar erforderlig kassaflöde - har aktieägarna gått in och fyllt på kassan samtidigt som man med kreativ bokföringen har balanserat resultaten. Ofta har detta skett genom att skriva upp godwill poster. Numera har banker och andra stora finansiärer lärt sig att globaliseringseffekter saknas inom resebranschen. Det må vara en annan sak för vissa flygbolag som genom ett starkt varumärke får kunder på grund av kvalitet inom service och underhåll av flygplan.
För resebranschen torde man lärt sig att kunderna hör hemma i olika språkområden utan andra synergieffekter. Att blanda olika nationaliteter, främst i Europa, fungerar dåligt. Det är också fråga om managementproblem, chefer som skall sätta sig in i olika marknaders specifika frågor och kunna dra upp rätta strategier. De möjliga vinster i rationell användning av hotell och flygplan går förlorade i otympliga, kostnadskrävande byråkratier där det uppstår landskamper mellan personalen och annat som minska flexibiliteten. MyTravel (och SAS) är bra (dåliga) exempel. Det går inte att spara så mycket mer då man sitter fast i långa avtal med personal, hotell och flygleasing. Det finns bara en väg ur krisen och det är att fler flyger och betalar ca 30% mer än vad man gjort de senaste åren, och vem kan tro på ett dylikt scenario?
Jan Carlzon ställde upp sig i TV häromveckan och meddelade att han hade folk med sig som kunde köpa ut Nordiska SLG gruppen med Ving m.fl. från MyTravel. Han har säkerligen en god chans ifall ett köp är formellt möjligt. Då kan den nordiska delen koncentrera sig på en avgränsad marknad med förhållandevis låga marknadsföringskostnader. Framgång med detta förutsätter att ett förvärv omfattar den friska delen och inte den överdimensionerade flygbolagsverksamheten i My Travel Airways.

En researrangör fungerar som aktör i något som liknar ett gerillakrig. En verksamhet där man hela tiden måste reagera på omvärlden, därför gäller det att ha korta kontrakt som tillåter en snabb anpassning. Kan Carlzon få igenom ett köp är Ving den store vinnaren på marknaden och Fritidsresor den store förloraren med en byråkratisk beslutsväg som saknar motstycke i resebranschens historia. 2004 kommer att bli ett spännande år.

Inte bara för researrangörerna utan i lika hög grad för lågprisflygbolagen där många opererar utan tydliga strategier med enbart priset som lockbete. Sådant fungerar inte i något annan marknad heller för den delen.
Kryssningstrafiken har varit den store vinnaren i en tid av turbulens. Nya och större fartyg, med mer komfort och kapacitet har gjort att man kunnat sänka genomsnittspriser och samtidigt ökat lönsamheten. Ett 20- tal nya bjässar är under byggnation och kommer ut på världshaven de närmaste åren.
Ur varje kris kommer det vinnare. Denna gång tycks det vara den internationella kryssningstrafiken och - tror jag - de välrenommerade flygbolagen. Det inkluderar flera av dagens stora och några av de mest välkända lågprisflygbolagen. Det finns ett marknadssegment för alla, bara chefer samt styrelser lär sig hantera kostnaderna och skapa administrationer som är flexibla. Den som stänger alla sin alla lounger och samtidigt vill tillhöra eliten i flygbolagsvärlden har - enligt mitt resonemang - inte de bästa möjligheterna. Inom alla branscher finns det lågprisprodukter och kvalitetsprodukter. Hur märkligt det än låter, det är kvalitetsprodukterna som vinner i längden!
2004 kommer därför att bli ett spännande år i många avseenden.

Det kom ett mail:

Broder,
Jag håller som oftast med dig, det var en bra artikel.
Jag är helt på det klara över med vad du skriver, Interndebiteringar är det mest lönsamma som finns det fick du väl uppleva i GDG. Genom en förändrat interndebitering av busskostnaderna slog man ut GDG:s kontinent trafik samt reseverksamheten. Hur företaget kunnat leva innan närmare 20 år med en god lönsamhet vilket tillät en harmonisk tillväxt, det var ingen intresserat av. Det gällde att fylla SJ:s förluster till varje pris och då var dotterbolagen ett bra redskap.
Du ska veta att några av lågpris flygbolagen som trafikerar Sverige är ca 4-500 kronor billigare än vad Fritidsresor eget flygbolag Britannia interndebiterar till medelhavet.

Du kan tänka dig vad frustrerande det är för folket på Fritidsresor att betala ett internt pris som är närmast 80% dyrare än om man vore fri att köpa platserna på den fria marknaden.


TS: kommentar: Interndebiteringar är ett gissel och när dessa tar överhand pga en svag eller obefintlig ledning då är verksamheten på mentalt obestånd och snart även i praktiken.
Då jag har hundratals läsare som hör hemma inom sfären länsbolagen, ta detta som ett bra exempel, oaktat hur ni pressar priserna vid en upphandling är det totalkostnaden som gäller. Det är vad skattebetalaren förväntas betala och den blir skyhögt högre än om det vore etableringsfrihet. Så är det bara, det är helheten som gäller och inte delar av kostnadsmassan.
Samma ekonomiska naturlag gäller för privata eller statliga verksamheter.


===============================


12)


En kul site på nätet som jag hittade är där folk kan stjärnmarkera standarden på den offentliga toaletten på restaurangen eller annan plats.
http://www.restroomratings.com/

Internet är en härlig uppfinning!

Med detta önskar jag mina läsare en god behållning och var glada, vi går mot bättre tider i alla avseenden.

Tillönskar eder tillgivne

Toni Schönfelder ( www.eurocasa.se)
Tel 0034 616 421 085
Fax 0034 966 69 81 58
mailto:toni@sconfelder.com


Bilden nedan är Queen Mary 2 som lämande Southampton i förrgår på väg till Las Palmas och vidare till New York. Fartyget ägs av Cunnard i England som ägs av Carneval Cruises, Miami liksom merparten snart av världens alla giganter till kryssninsgfartyg.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web
http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.