Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in DeutschDen nya TRX-tekniken:

TRX-tekniken slår, under värme och vakum, sönder sopor ända ner till grundelementa som kol- o väteatomer samt kol och olja.
Det är oftast med dessa grundelementa vi byggt upp våra levnads- glada produkter vi köper och slänger. Tänk, vad vore utan TV, radio, bilar o plastförpackningar ? ---- Men prylar slits, ändrar mode, vilket gör att vi köper nytt - nytt i en massproduktionskaru- sell, vars sopor nu skapar sopberg och som förbränns - beblandar sig med luften (PAH mm) ovanför sopförbränningsanläggningarnas
skorstenar. Koldioxidhalten i världens luft ökar idag 1% per år och CO2-utsläppen borde vara 1/6 del av vad den är idag. Riokonferen-
sen och Kyoto-protokollen visar på detta, men ingen politiker vågar röra vid tanken att sänka vår levnadsstandard.
Om nu inte politikerna kan åstadkomma något, så är det glädjande att en så stor marknadsoperatör som världens största bilproducen- ter förstått allvaret. Man har radikalt satsat på Noll-emissions-fordon
som med vätgas och bränsleceller efterlänar vatte i sina avgaser.
Förhoppningen är den att konsumenten ska påverka politikerna att hjälpa till att bygga upp ett fräschare samhälle ??

Ta Sverige till exempel, som fortfarande har energimonopolet kvar ("Två hål i väggen")och som med sitt veto mot vätgasen tvingat bort utveckling- en av vår bilindustri att fly till utlandet;

Volvo och SAAB till USA och Scania till Danmark för att nå vätgas/bränslecelltekniken.
Med vätgas/bränslecelltekniken (förkortas HFC) i serieproduktion har också öppnat möjligheten att kasta ut vedpannan för husvärmen.

EU har också visat en intellegensfaktor när man nu öppnar sitt 6:e ramprogram (FP6) för introduktion av vätgassamhället i Europa under åren 2002 - 2006. Planerna 2007 är att förbjuda nyförsäljning- en av bensin- o dieselbilar
(Se CNN
och därmed snabbt tvinga över till HFC-tekniken och slippa CO2-utsläppen.
Den 24 April 2003 invigs i Reykjavik på Island den 1:a i raden av EU-stödda, kommerciella vätgas-tankstationer. Detta tillsammans med Islands Regeringsrepresentanter, som har beslutat att helt lämna fossilbränslena och bygga upp EU:s första vätgassamhälle.
Det är EU:s 6:e ramprogram (FP6) som med 18,6 miljarder SEK startar introduktionsomställningen
till att under åren 2002 - 2006
finna behövda väteatomer för bilismens drivmedel och husens uppvärmning.
Den metod som TRX nu presenterar bygger på FP:6:s målsättning att på samhällsekonomiska grunder, slita loss väteatomer, isolera dem från kol och syre.

Med TRX har vi alltså lämnat Hedenhös, där vi hittils eldat för väl- stånd och kan nu gå vidare mot samhälle med noll-utsläpp, effekti-
vitetsökning, minskade råvarutransporter.
Bokstaväverna TR står för en utveckling av Thermo-Rec AB, Lilla Edet utanför Göteborg. Här har sedan 1989 patentets upphovsman,
Alf Johansson, byggt upp prototyp och kört analysprover med Statens Provningsanstalt i ett svindlande arbete. Processens steg börjar med kross av inkommande sopor (max 5 cm) och via transportör in i en ugn under vakum. Här höjs succesivt temperaturen från 20 grader Celsius upp mot 220 grader då sopornas oljeinnehåll börjar rinna av. Högre upp i temperaturskalan falle kolpulvret ut och eventuellt kvicksilver förgasas tilsammans med kolväten (CH4). Därefter kyls det hela ner och kvicksilvret mm
kondenserar av på särskild plats. Kvarvarande gas transporteras nu in i steg 3 , kalla här X, som står för en metod, som Kvaerner Engeneering (Norge) redan 1991 utarbetat och nu har flera fabriker ute i världen, som tvättar loss kolatomerna (C) från CH4 (metangas)
och kvar blir ren vätgas. Som exempel kan nämnas ny fabrik i Kanada, som också går över till vätgassamhället, där Kvaerner producerar 50 miljoner kubikmeter vätgas och 20.000 ton renaste kolpulver per år, när nu bindningen CH4 upplöses.
(Se www.Bellona.no). Temperaturen här når 1.600 grader i en plasmaugn. Som Ni ser kommer här en ny värld!

Den snart 20-åriga blockeringen vätgasutvecklingen (och därmed bränslecellsutvecklingen), som svenska energimonopolet åstadkommit måste brytas. En multikampanj i utbildning om vätgas-
teknikens möjligheter startas över hela Sverige - t.ex Agenda 21-folk
och kommunala samhällsplanerare samt till sist även politiker.

En god start för Sverige är att närvara vid EU:s Öppningsceremoni
den 24/4 och vidhängande symposium 24-25/4 i Reykjavik.

.
Ett Sverige för framtid !

Göteborg 23/4-2003

Olof Tegström

HydrogenOrganization


Bilden visar en bränslecell påfyllningsstation som skall byggas på Island

faxless cash advance faxless

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web
http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.