Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Bäste läsare  
 
"Varning Schönfelder" nr 28 den 22 augusti 2005  
 
I detta nummer kan du läsa följande:  
 

   
 1. Swebus  
 2. I en egen värld!  
 3. SLTF 100 år? En kvalificerat historieförfalskning.  
 4. Svenskar tjänstemän och politiker solar sig i ROM på skattebetalarnas bekostnad.  
 5. SLTF och kravet på politisk mod!  
 6. Märta Lena Schwaiger ” jag visar hellre på konsekvenserna av ett beslut än tar ära och heder av dem har fattat det”  
 7. Vägverket har tillsatt en nationell cykelkoordinator  
 8. Innan Fly Me startar har man lagt ned Ullaredexpressen!  
 9. Pensionschock hotar varannan svensk  
 10. Persson vill sänka spritskatten, vad nu BR?  
 11. Idre Fjälls vd Lars Axelsson slutar  
 
 

 
 
1)  
 
Swebus!  
 
Swebus affärer har publicerats i många tidningar, både i dags, affärs och fackpressen.  
Det kom några mail från medarbetare som känner sig, för att summera, felaktig behandlade.  
 
Jag tror liksom alla som arbetar inom företaget att man gör så gott man kan, att det saknas den rätta glöden kan man bara spekulera om framför allt när det hela tiden kommer nya rapporter som inte exakt är uppmuntrande, att tillförliten till ledningen är i botten är kanske inte så förvånande med tanke på alla tidigare dimridåer.  
Problemet jag försöker få fram är inte att ett bolag går ekonomiskt dåligt detta tillhör livet utan orsaken till att det överhudtaget kunnat göra det under en sådan lång tid.  
 
Swebus härstammar från Surahammars Trafik i Västerås!  
Swebus kom till efter att Surahammars trafik AB:s reseverksamhet med buss ut i Europa växte kraftigt och det blev ideliga språkproblem, varför familjen Wild som drev Surahammars Trafik som förvärvades under 80 talet av GDG ville byta namn på reseverksamheten till Swebus vilket gjordes framgångsrikt.  
 
Detta som ett budskap till eftervärlden ifall av att någon skulle vara intresserad vad som hände efter att SJ Buss fusionerades med ett gediget bolag som GDG som efter samgåendet blev Swebus fast nu utan reseverksamheten. Reseverksamheten las ned liksom GDG resor och allt annat som fanns med i koncernen då det visade sig vara svårigheter med att hitta folk som kunde hålla ihop en av Europas mest omfattande reseverksamheter med buss.  
 
GDG Continentbus i Norden samt Eurolines såldes till Thingaard i Danmark.  
 
Nuvarande Sebus management har bara suttit en relativ kort tid, man tog jobbet får man förmoda för att göra något av företaget som befunnit sig i problem de senaste 10 åren efter att Stagecoach lämnade ett sargat och till fälgen plundrat företag över till Concordia gruppen.  
 
Förlustbolag!  
Tillträder man posten som VD i ett förlustbolag är en första åtgärd att göra en analys över situationen, hur kan Sveriges största bussbolag vara så sargat? Det hade varit enkelt att konstatera att Swebus inte lider i princip av för höga kostnader utan man lider av för låga intäkter med avtal som ingåtts av en föregångare till VD och kanske även dennes föregångare som bekant har det skiftats vilt med VD:ar och ekonomichefer bara för att nämna några befattningar.  
 
Varje chef har naturligtvis en frihet att välja inriktning, enklast är det att starta med en plan att avskeda misshagliga typer, förnyelse kallas detta på flumspråket.  
Positioner ersätts med nya personer som oftast skall göra om felen minst 2 ggr till om det räcker. (var finns besparingen i denna åtgärd?)  
 
I många andra framstående länder har unga chefer lärt sig konsten att låta de äldre med erfarenhet gå kvar parallellt för att lära upp en ny generation medarbetare. Att bara sopa rent med oftast dyrbara avgångsvederlag tyder närmast på ett management i desperation där nästa kvartal siffra på pappret är viktigare än bolagets möjlighet att leva vidare med hög svansföring bland medarbetarna.  
 
Men det jag vill peka på är att en ny VD oaktat i vilken bransch som tillträder ett företag med problem har skyldigheten till styrelsen att redogöra sanningen, hela sanningen!  
Då hade det varit enkelt att konstatera att bolaget av egen kraft inte kan nå vinst!  
Orsaken till detta är upphandlingsmonopolet.  
 
Att VD:n för ett enda förtag inte vill gå ut och ta strid med systemet kan jag, även om svårligen förstå med tanke på att man fostrat fram otaligt antal chefer senaste årtiondet vars kvalifikationer är att vara pappersbärare som låser in sig i mötesrum, att vara helt avskuren från verkligheten.  
 
Branschorganisation?  
Vem som helst som satt sig i VD stolen för Swebus hade kunnat konstatera att Swebus är ett bra företag men att det är ett branschfel som inte tillåter bolaget att intjäna tillräckligt med pengar.  
Inget hade varit enklare än att initiera till en vitbok som för politikerna beskriver hur fel och kostsamt länsbolagsmonopolet är för skattebetalaren.  
 
Naturligtvis kräver det ett förbund med en VD kapacitet som begriper sin uppgift som har kunskapen och omedelbart kan rabbla fem fraser på fem sekunder varför bussbranschen blöder och finns inte denna kapacitet får man ändra där.  
Istället låter man miljarderna rullar, som betalas av världens högst beskattade medborgare, som får offra den en gång i världen kanske bästa sjukvård, offra åldringsvården som är allt annat idag än vad ordet ”vård” innebär.  
 
Det saknas pengar överallt i samhället sommarlediga skolbarn låter man driva runt i städerna och förvildas istället för att skicka dessa till ett meningsfullt kollo där man lär både ett och annat. Det fifflas och krumbuktas inom den offentliga förvaltningen som förvalta monopolet inom kollektivtrafiken, det har till slut blivit en egen värld där man respektlös mot dem som betalar far runt på olika tillställningar dit ingen svensk lokaltrafikmedarbetare eller chef har att göra, i vart fall inte på skattebetalarens bekostnad.  
(nu senast var det åtskilliga svenska delegater i Rom på UITP kongressen, se mer på annan plats i detta nummer av Nyhetsbrevet)  
 
Om politikerna fått från branschen en tydlig och förståelig redogörelse hur länsbolagen fungera ekonomisk med ett konkret förslag till alternativ som visar hur man under några år kan spara in över 50 miljarder kronor som idag årligen snurras iväg.  
Det är en förbannat skyldighet av varje chef att påtala när något går fel, när man av olika hänsyn inte kan framföra det själv – har man en branschförening som skall göra detta.  
 
Politikerna är valda av folket för att göra det bästa för landet och inte medverka till svindlerier med skattemedel som alla verksamheter tendera att syssla med som arbeta i system för planhushållning  
Istället ingår Swebus VD i förening med övriga chefer i BR:s styrelse, en låta rulla på mentalitet där var och en får försöka göra det bästa av det hela.  
 
Det är denna mentalitet som är det värsta man kan göra för sitt företag där tusentals medarbetare som litar på att ”kaptenen” på skutan kan navigera. Swebus medarbetare har utsatts för ett svek vilket nog är ett ord i underkant.  
 
Varje Swebus medarbetare måste vara klar över att orsaken till dagens problem är hemmagjorda då ingen av alla VD:ar som passerade revy drog i nödbromsen i tid, ingen begav sig upp till trafikutskottet med riktiga och inte förljugna argument.  
Det har funnits många tillfällen att komma tillrätta med det hela.  
 
Swebus lever nu på ”dropp” där investerarna som inte har ett enda intresse att bedriva företag som är katastrofalt dåligt skött. Internationella investerare har blivit bländade och säkerligen lurade av löften som inte överensstämmer med vekligheten. Kanske man i förbifarten jämförde med företagen i England där ett hundratal bolag tjänar bra med pengar och bolaget med Sverige erfarenhet Stagecoach har haft sitt bästa år någonsin bakom sig vilket gladde många tusen aktieägare.  
 
Swebus förses nödtorftigt med kapital för att vinna tid och hitta lösningar även om en av dessa skulle innebära att man stänger igen butiken. Att sittande VD inte haft förstånd redan för några år sedan att lämna skeppet visar inte på hjälteinsatser utan kanske mer på vilket stolpskott till chef man har valt vilket inklusive ordföranden som aldrig varit i närheten av att driva ett bolag annat än att vara ordermottagare i alla sina tidigare befattningar.  
 
Det är inte titlar som ger kompetens – även om Alice i underlandet Sverige idag mycket är upp och ned – så jävla galet kan det ändå inte få vara där man med insats av tusentals anställda och deras liv och lem får leka företagare utan att vara annat än ordermottagare.  
 
Tyvärr alla Swebus medarbetare, bolaget har passerat punkten ”of no return” som man använder sig av inom flyget när planet måste lyfta vid start och inte längre kan nödbromsar.  
 
Bolaget har bränt så många miljarder kronor att man kan bli svimfärdig, en fortsatt drift under anständiga former kräver nya miljarder, vem tror någon vill satsa dessa i ett bolag utan horisont?  
Apråpå Flyg Fraktflygbolaget Cargolux med bas i Luxemburg och en gång i svenska händer liksom som så mycket annat som har lämnat landet tyst och stilla. Bolaget inleder inom kort förhandlingar med Boeing om köp av minst tio maskiner av Boeings nya fraktversion med beteckningen B747 ADV-F, vilket står för Advanced Freighter. De första planen beräknas levereras i början av 2009.  
 
Cargolux styrelses beslut kommer efter en grundlig analys av hur nästa generations fraktplan bör se ut, såväl ekonomiskt och frakttekniskt som ur miljösynpunkt. Både flygplans- och motortillverkare har deltagit i Cargolux analysarbete.  
 
Den som förstår skillnaden hur analysen går till förstår också varför ett Swebus inte har en chans eftersom det inte finns en enda vettig analys som visar på systemfelet?  
Det är åtskilliga Swebus medarbetare och tidigare chefer som hört av sig under åren, jag känner bolaget för väl och hur det har gått till i ledningen.  
 
Managementet har helt enkelt i sin iver att vara alla tillaggs missat varje tillfälle att komma tillrätta med problemen. Hade det varit nåt krut i cheferna hade dessa tillsammans med kollegorna inom BR kallat in en expertgrupp utifrån som har kunskap som våga visa avarterna av ett monopol och de påföljande statsekonomiska verkningarna. Merparten av demokratiska partierna hade med en vitbok snabbt kunnat ta till sig sanningen hur man kan spara miljarder under flera år framåt som ökar resurserna på annat håll. Då hade det antagligen funnits investerare som kunde kliva in bara dessa kunde se möjligheter till vinster genererad av egen kraft.  
 
Man har symptomatisk missat alla möjligheter!  
 

 
 
2)  
 
I en egen värld!  
 
I senaste tidningen nr 6 aug 2005 Trafik Forum ”mega” tjocka numret kanske det mest omfattande som någonsin presterats, vad vet jag, kan man läsa Ulo Maasings ledare:  
 
"I en egen värld!"  
 
Kontentan är att Ulo tagit intryck av hur det fungera i England, en total avreglerat marknad.  
Ulo skriver om omvärldsanalyser om ambitioner och annat som hör ihop med en fri värld av företag där man konkurrera om kunderna.  
 
citat  
"Här i Sverige går vi i motsatt riktning på ett sätt som har allt tydligare drag av en planekonomi där produktionen är viktigast och där utrymme för kreativitet krymper allt mer"  
 
Nästa citat  
"Därför är det intressant att se att några av de framgångsrikaste bussföretagen på den fria, brittiska bussmarknaden går i rak motsatt riktning och ger varje linje sin egen design"  
(Detta med anledning av att svenska bussbolag vill ha en och samma färg och inredning på alla bussar) På rent kommersiell grund. De arbetar kundorienterat. De lever nämligen i en marknadsekonomi. Inte i en egen värld  
Slut på citatet  
 
Jag tror jag svimmar! Nä nu jäkla vad är det som fått Ulo att vakna upp ur sin Törnrosa sömn?  
Det var inte länge sedan samme Ulo gärna hade sett en kommunist som kommunikationsminister, samme kommunist har dock konverterat till ett annat kommunistparti dom gröna för att slippa bli kallat för Stalinist?  
Det är inte många nummer sedan man kunde läsa om den offentliga trafikens förträfflighet i samma tidning.  
 
Varför denna totala sinnesvandel, Ulo?  
Välkommen Ulo, det är naturligtvis helt rätt allt du skriver, slutsatsen är dock fel.  
Så länge det tillåts en planekonomi grundat på en lag från mitten av åttiotalet där länsbolagen har ensamt upphandlingsmonopol, något som SLTF anser vara den största avregleringen inom svensk kollektivtrafik – så länge får vi leva med alla avarter till maktmissbruk, slöseri med skattemedel, en uppblåst administration, 50 miljarder som kastas in varje år varav 27 miljarder är direkta bidrag till kollektivtrafiken resten finns på andra konton där man ikläder sig långa refinanseringsavtal där man köper tåg och vagnar säljer dessa till utländska pensionsfonder främst i USA där SJ är värst då man inte äger något vettigt tåg längre följt av SL som sålt allt pendeltåg, tunnelbana på samma sätt har flera andra länsbolag gjort, där skattebetalarna betalade Gotlandstrafiken 4 fartyg där ledningen tar ut miljoner i anvisningskommissioner överstigande 20 miljoner kronor helt legalt till konton i Schweiz.  
 
Där samme skattebetalare får lösa in fartygen till ett fixerat värde ( betala dessa för andra gången) som bestäms av säljaren ifall staten inte förlänger driftsavtalet, detta ensam har ett skuldvärde på över 5 miljarder kronor förutom rena driftsbidraget 250 miljoner årligen.  
 
Alla som tar av sig skygglapparna och inser att något gått alldeles förfärligt fel är att gratulera. Att Ulo fått denna insikt är bara att gratulera, kanske en tid till i England skulle öppna fler ögon och ger uppslag till det enda rätta – avveckla länsbolags monopolet, inför ett fritt näringsliv även inom kollektivtrafiken, låt oss konkurrera om kunderna!  
 
Ulo uppmanade förra året om att starta en tankesmedja http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=642&show=642 något som jag applåderade men ansåg att förslaget kom försent varför det hela inte fyllde någon meningsfull uppgift.  
 
Är det dags med ett andra försök?  
Kanske Ulo kan ta upp denna tråd och skapa en tankesmedja med folk med kunskap om fri företagsamhet, statsfinansiella effekter, Lund och Linköpings Universitet, helt enkelt från alla håll i samhället förutom från kollektivtrafiken som kan upprätta en färdplan hur man avvecklar länsbolagen i ordnade former där man kan säkerställa med all ny teknik ett enkelt bidragssystem för den del av trafiken som av någon anledning inte skall kunna gå att köra på kommersiella grunder samt där pensionärer, skolungdomar, handikappade och andra som är hänvisade till kollektivtrafiken kan resa till ett lägre pris utan en administration. Det räcker med en enda PC som kan täcka hela Sverige dit alla bolag är uppkopplade till där man erhåller en ersättning efter en enkel fördelningsnyckel.  
 
Inte en enda person är inblandat än den som laddar datorn med pengar en gång om året!  
Nåt att fundera kring, bäste ULO?  
 
Branschens största hot finns runt hörnet med en ny moms på 21,7%, då är det go natt för många företag återigen, om denna stundande katastrof läser man inget om.  
 
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=723&show=723  
 
Enligt grundanalysen ökar priserna med närmare 15 procent på lång sikt, som ett resultat av att momsen höjs från 6 till 21,7 procent. Detta sammantaget med en relativt hög priskänslighet beräknas enligt modellanalysen medföra ett bortfall av efterfrågan med ca 20 procent, i genomsnitt.  
 
Kollektivtrafiken är dock subventionerad och prisreglerad och konkurrensen fungerar inte som på en vanlig marknad. Prisgenomslaget av momshöjningen blir därför sannolikt inte fullständigt.  
 
Momshöjningen måste dock betalas, och verksamheten anpassas till nya kostnadsförhållanden.  
 
Det skall fan till och vara bussägare i Sverige!  
 

 
 
3)  
 
SLTF 100 år? En kvalificerat historieförfalskning.  
 
Funderade ett tag hur det kunde komma sig att man fira en organisation som fungerat i dryga 23 år och nu vill få det till att den 100 år.  
 
1982 upphörde en lösaktig organisation SLTF där även GDG och SJ var representerade och vi (jag var med i ett hörn) gjorde vad vi kunde för att förhindra politikerna från att ta över. Som alltid finns det en massa lakejer som storstilade gick ut med att det skall vi minsann sätta stop för, för att slokörat komma ut från drabbningen som aldrig var någon drabbning och konstatera att politikerna tagit över. Tagit över en förening som mest var tänkt som en plattform för att diskutera och ibland även försöka lösa gemensamma tekniska frågor.  
 
Som jag betraktar det är det från 1983 en ny förening som har väldigt lite med ursprunget att göra. Att ett par militanta politiker som med tvång och hot mot den dåvarande styrelsen tog över makten påminner mest om stöld av vad andra hade skapat.  
 
Från en intresseförening blev det en politisk makt forum med en enda uppgift att desinformera riksdagen, lands och rikspolitiker för att släppa till mera pengar till den svenska historiens största svindleri med skattemedel för en kollektivtrafik som är utan kontroll som tär hela samhället på resurser. Den senaste SLTF bragden (?) att tvinga skattebetalarna betala dryga miljarden kronor för 200 bussar vars öde är allt annat än klart till SL för prov med biltullar i Stockholm.  
 
Vem på Scania, Volvo eller annan leverantör skulle sätta sig upp emot en dylik order även om man som privatperson och skattebetalare inser det orimliga?  
 
Mötet 1983 slutade med att Sveriges största stolpskott alla tider inom kollektivtrafiken och senare finansminister Bosse Ringholm satte sig som ordförande, samme man som i ett annat skede kom att besluta om totalhöjden av Cityterminalen sänktes från 4,5 m till 3,9 meter, han gjorde detta som landstingsråd i Stockholm och visste väl till slut inte på vilken stol han satt. Att det finns en lag att alla viadukter, tunnlar etc skall vara anpassade för 4,5 m avvisades med att det var privat område och påtalanden om att bussar blir högre i framtiden vedergälldes av branschens näst största katastrof som fanns traditionsriktigt inom SL med att en SL buss aldrig blir högre än 3,5 meter och några privata bussar skulle minsann inte få komma in på terminalen.  
 
Där jag gengällde med att denna terminal kommer att finnas långt efter att rådande personer lämnat sina poster och kanske att marknaden en gång kommer att bli fri inte minst från bakåtsträvarna där ekonomin kommer att tvinga terminalen att släppa in alla bussar förutom att hela idén till en terminal minsann inte kom från dem som nu ville ta rodret än mindre förstod syftet med att skapa Centralen till en kommunikations knutpunkt för alla färdmedel som kanske kunde smitta av sig till bångstyriga kommunalpolitiker ute i landet som ville förvisa bussarna med terminaler långt utanför samhällena.  
 
Resultatet av detta och andra möten var att Ringholm & Co gjorde påtryckningar att avsätta mig från GDG något som pågått minst 20 ggr per år under alla mina år i bolaget. Att vara entreprenör i ett myller av monopolister och nickedockor har sitt pris.  
 
Jag vill påstå att SLTF 100 års jubileum är en kvalificerat historieförfalskning.  
De som solar sig i glansen av ett jubileum påminner mig mycket om forna Öststatspatriarker vilka var mästare i att förvrida den historiska sanningen till egen fördel, skillnaden mellan dessa länder och dagens Sverige är mindre än vad många håller det för möjligt.  
Att SLTF historieförfalskning skrivs i tidningen Trafik Forum är därför föga förvånande efter alla år där SLTF och BR föreningen aktivt stött bladet med kollektivt abonnemang, Prostitution har många facetter.  
 

 
 
4)  
 
 
Svenskar tjänstemän och politiker solar sig i ROM på skattebetalarnas bekostnad.  
 
Den synbara anledningen är att UITP har kongress denna gång i Rom några år sedan i Syd Amerika dessförinnan i Australien en vandrande cirkus av politruker som reser på skattebetalarnas bekostnad utan att tillgodo göra sig ett smack, det är i vad fall vad jag vågar påstå. SLTF är medlem i UITP man kan fråga sig varför? Och ifall man anser det vara en viktig fråga varför det inte räcker att en eller två personer reser till sina likasinnade.  
 
UITP har ungefär samma mönster som SLTF från att varit en mindre verksamhet främst i Tyskland under Hamburgs lokaltrafiks starka drivkraft där man ville under 70 talet utforma i ett för övrigt redan överreglerat Tyskland med lagar som skydd som påminner mycket om länsbolagen i Sverige få fordonstillverkarna att bygga VOV bussar som är lika som bär där det inte gavs några möjligheter för tillverkarna att tillföra särskilt mycket vars syfte var att MAN, Mercedes, Setra hindrade konkurrens från andra länder under många årtionden, där de rullande skokartongerna till slut blev så lika att enda konkurrensmedlet var priset.  
 
Hamburg lokaltrafik hade ett ”ämbetsverk” med tekniker och en gladlynt chef som också under en längre tid var ordförande för UITP varför inga tillverkare vågade ifrågasätta denne starke man där man delade upp Europa i nationella små skokartonger påhejat av nationella busstillverkare som var med om Europas största kartellbildning inom kollektivtrafiken.  
 
Utbrytaren var Berlin med BVG som byggde ”egna” bussar tillsammans med MAN subventionerat av tyska förbundsrepubliken då staden var omgiven av muren och det var svårt att få företag att etablera sig där utan större bidrag. Det tillverkades mest dubbeldäckare som fördömdes alltid av Hamburg gänget och många med dem.  
 
Hur mycket UITP kostat världens skattebetalare kan man bara spekulera i, nåt vettigt har inte kommit därifrån och mina många goda vänner hos olika länders kommunikations myndigheter delar min uppfattning, UITP är och var en jätteböld som hindrade varje form av fri konkurrens. Grunden i detta ligger ett tyst samspel där man ville hindra andra tillverkare av bussar fattar fot i Tyskland.  
Volvo buss kan nog berätta ifall någon pensionerad gammal medarbetare vågar öppna sig och inte är skrämt till tystnad.  
 
Dagens UITP har totalt tappat sin roll efter att EU tvingade Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och inte minst Sverige att öppna sina slutna hemmamarknader för utländska stads, regional bussar, världens då största bussmarknad för högmoderna bussar var och är Tyskland.  
 
Nu är UITP en spegelbild av BR och SLTF, politiker glada tjänstemän som gläds åt att få lämna en annars destruktiv arbetsmiljö där alla bara skäller. Det äts och dricks gott i trevligt sällskap i en trevlig temperatur med traktamenten och allt betalt, sicket skojeri samtidigt som samma län som skickar sitt folk skär ned överallt där även några tiotusen kronor är för mycket för att hålla åldringar kvar i en värdig äldrevård – där sätter man lätt sprätt på miljoner utan att blinka.  
 
Denna gång var det ROM som kunde fylla sina hotellrum med inte minst ett större antal svenska tjänstemän och politiker som absolut inget har där att göra.  
 
I den rådande ekonomiska krisen hade tillverkarna kunnat enas till något så unikt som att inte ställa ut fordon på härsan och tvärsan. Det lär väl få räcka med jättemässa i München som knappast ens omnämns i svensk fackmedia, den är i särklass störst i världen, sedan har vi Hannover för fordon och bussar sedan har vi England, Spanien, Holland, Frankrike, Italien bara för att nämna några där samma tillverkare ställer ut samma fordon och samma inköpare åker till en del av dessa mässor.  
Sicket skämt hela bunten!  
Ovanpå allt denna kapitalförstöring kommer utställningen i samband med BR och SLTF kongress i Göteborg.  
 
Nog är det ganska märkligt att i USA har man en betydande kollektivtrafik mässa vart 4.e år för ett land gigantisk land som USA är, i Europa har vi ett 20 tal varje år kostnader köparen får betala samtidigt som arrangörerna lik SLTF och BR skapar inkomster för att hålla igång sjuka föreningar.  
 
Enda hoppet för att allt detta svindleri med skattemedel skall avta är den ekonomiska krisen i Europas motor Tyskland. (Tysklands BNP är större än England och Frankrike sammanlagt varför Tyskland är världens 3:e största ekonomi efter USA och Japan)  
I dagens Tyskland sparas det hej vilt och det talas i korridorerna om att vid ett regim skifte att hela den jättekoloss till kollektivtrafik skall rivas upp som bedrivs i något som motsvara länsbolagen. I delstaten Bayern har man sedan 2 år tillbaks en plan som skall sänka kostnaderna frö kollektivtrafiken med ca 400 miljoner kronor.  
 
Kanske rent av går alltsammans samma öde tillmötes som man tvingades till i England när den i Sverige förhatliga fru Thatcher regerade som la grunden till Englands idag stabila ekonomi som (s) regeringen Blair bevaka som en hök då alla minns historien hur det var när facket styrde landet och ekonomin höll på att haverera.  
 
Vem vet vad som är sant och ett önsketänkande men bara att detta finns med på agendan i dagens krisekonomi är ett hälsotecken för Tyskland och därmed för hela övriga Europa..  
 
När svenska tjänstemän och politiker kom hem från UITP kongressen i Rom går de flesta på en välförtjänt semester för att snart träffas igen i Göteborg och jubileumskongressen.  
Är det ingen som ser dårskapen?  
 

 
 
5)  
 
SLTF och kravet på politisk mod!  
 
SLTF:s VD Märta – Lena Schwaiger som snart festat färdigt enligt egen utsago och vill gå i en förtjänstfull pension, man skall lämna när det är som roligast säger hon.  
 
Suck!  
Undrar hur roligt alla ensamstående mammor anser det är, offren inom äldrevården som knakar i fogarna där personalen arbeta häcken av sig, fullt fungerande sjukhus måste stänga funktionsdugliga avdelningar därför att det saknas pengar, välutbildade poliser som sitter och skickar papper till varandra då praktisk taget alla civilanställda fått lämna sina tjänster varför Polisen inte har tid med att skydda medborgarna. Listan kan göras oändlig långt, där sitter SLTF och ropar på mer pengar med att hitta på nya klyschor då det saknas en fungerande kontrollfunktion.  
 
När en enda bransch ödelägger över 50 miljarder årligen, sug på detta, då även en svindlande siffra som 27 miljarder vilken är den officiella och helt fel, då det skall vara över 50 miljarder årligen om man räknar med alla bidrag även de dolda. I detta för folket prekära läge framförhandla de styrande inom SLTF och länsbolagen fram för sina chefer vårdavtal till privata sjukhus, alltså även här en gräddfil.  
 

 
 
7)  
 
Vägverket har tillsatt en nationell cykelkoordinator  
 
Turistdelegationens tillförordnade ordförande Dennis Bederoff Ratar Svenska cykelleder Vägverket har tillsatt en nationell cykelkoordinator  
 
 
Sverige är ett u-land vad gäller cykelturism, det säkraste sättet att inte få hit familjer på cykel är att ha lederna nära biltrafikerade vägar - som det är i dag, menar Turistdelegationens tillförordnade ordförande Dennis Bederoff .  
 
- Gotland är i gott sällskap med resterande Sverige vad gäller dåliga cykelvägar, säger Dennis Bederoff  
Han har själv cyklat mycket både i Sverige och övriga Europa.  
 
- Det finns så mycket vacker natur, men förutsättningarna för turistande cyklister är låga. Det är dåligt skyltat, lederna går oftast längs med eller på kraftigt trafikerade vägar, och vem vill ha sina barn i närheten av lastbilar som drar förbi i 90 kilometer i timmen? frågar sig Bederoff.  
 
I måndags hade region Halland och Turistdelegationen anordnat en nationell upptaktskonferens om cykelturism på Hotell Tylösand. Syftet med konferensen är att Sverige ska bli en av Europas framtida attraktiva cykeldestinationer.  
 
Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö uttalade sig positivt för ett starkare engagemang på konferensen, enligt honom så har man nu tillsatt ett nationell cykelkoordinator.  
 
I den av ministern Ulrika Messing tillsatta framtidsgruppen, så fanns i svaren en redogörelse om cykelvägar och hur dessa kan integreras med vandring, skidåkning, jogging leder.  
 
Det finns redan allt väl beskrivet, jag vet, för det var jag som författade hela detta uppslag.  
I rapporten till ministern var den dock borttagen av Karl Erik Strand dåvarande turistrådsdirektör som fungerade som censor och lyckades med att hela projektet som framtidsgruppen kom fram med las i papperskorgen.  
Man kan lyckas på många sätt!  
 

 
 
8)  
 
Innan Fly Me startar har man lagt ned!  
 
Fly Me startar trafik med ”Ullaredsexpressen” den 20 september. Avgångar finns planerade även i oktober och november. Linjen trafikeras med en Boeing 737 med plats för 142 passagerare.  
 
I biljettpriset ingår flyg från Umeå/Sundsvall till Jönköping tur och retur samt busstransfer till lågprismetropolen i Ullared. Turisterna får över sex timmar på sig för att shoppa. Resorna arrangeras av Gekås i Ullared och Mr Nilsson & Partner.  
 
Kul grej, synd bara att Fly Me har lagt ned berörda flyglinjer vilket skedde samma dag som man kom ut med detta pressmeddelande.  
 

 
 
9)  
 
Pensionschock hotar varannan svensk  
 
Kunskapen om det svenska pensionssystemet är låg. 46 procent av svenskarna vet inte hur stor del av sin nuvarande lön de får när de går i pension. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.  
 
Undersökningen visar också att kvinnor har en mycket lägre kunskap än män. 53 procent av kvinnorna har ingen uppfattning om sin framtida pension mot 39 procent av männen.  
 

 
 
10)  
 
Persson vill sänka spritskatten, vad nu BR?  
 
V och mp är negativa till statsminister Göran Perssons förslag i budgetförhandlingarna om att få igenom en sänkning av spritskatten. Den höga skatten bidrar till en svart marknad, anser Persson.  
 
Statsministern vet nog inte vad som väntar honom när han kommer få ”bannbulla” av BR som anser att arrangera resor och handla sprit till lågpris är oseriöst.  
 
Är det inte oseriöst då att sänka priset på sprit? Och vad skall Tullen nu sysslar med när man inte kan jaga efter turistbussar, ända hem till garagegården?  
 

 
 
11)  
 
Idre Fjälls vd Lars Axelsson slutar  
 
Efter mer än tio år på vd-stolen för Idre Fjäll lämnar Lars Axelsson sitt uppdrag. - Det beror inte på några schismer, bedyrar Idre Fjälls styrelseordförande Mikael Santoft.  
 
Idre Fjäll är inne i ”en ny och mycket spännande utvecklingsfas.  
Något som innebär en hård konkurrenssituation, utvecklingen av turismen och det finansiella läget.  
 
Mitt i den har alltså styrelsen för Idre Fjäll bestämt sig för att byta högsta ledning för företaget, Lars Axelsson har redan lämnat vd-sysslan.  
 
Nog kan man sammanfatta med – verksamheten går dåligt ett förväntat resultat är sämre än budget och alla är sura på varandra varför Lars Axelsson lämnar verksamheten utan uppsägning. Skriv det då Mikael Santoft istället för en massa bullshit snack!  
Kom ihåg att driva en svensk turistanläggning är ett hjältedåd och alla som arbetar förtjänar all uppmuntran. Det är inte fel på svensk turism, det är fel på beskattningen som i det närmaste omöjliggör att driva verksamhet lönsamt med inkomster från vanliga hyggliga arbetstagare.  
 
Svensk politik har valt att alla verksamheter skall leva på den avdragsgilla mötesindustrin med kontokort där den offentliga förvaltningen är den största kunden, till dess pengarna började tryta, det är vad som sker nu, Idre Fjäll är bara en i raden av verksamheter som går till mötes en tuff tid när regeringen fungera dessutom med att höja momsen igen denna gång till 21,7%, då är det go natt för större delen av landets turistverksamhet överhuvudtaget!  
Utlandssemestern är den som får vind i seglen, det finns inga gränser för nationell dumhet!  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
Ring till mig gratis med Skype: tonischonfelder  
För att ringa gratis ladda ned http://www.skype.com det tar mindre än en minut.  
 

 
 
PS  
Lägre pris för hyrbil i Spanien, kolla in min site,  
http://www.eurocasacar.co.uk  
eller  
http://www.eurocascar.com  
 
från en av Spaniens största biluthyrare med 24.000 bilar. Varför så lågt pris? Vi har den 3:e generationen av en helautomatisk bokningsite som fungera 24 timmar alla dagar året om med svar inom 1 minut.  
 
Biluthyrning i hela Världen!  
EuroCasaCar har 2 andra siter http://www.telluscar.com samt http://www.telluscar2.com Där vi med partners i England respektive Irland förmedlar bilar i hela världen inklusive hyra bil i Sverige samt till Kanarieöarna, Madrid, Barcelona och flera hundra andra orter i Spanien. Mest populär just nu är att boka bil i USA samt i Frankrike på dessa 2 siter.  
 
Det lönar sig i vart fall att jämföra!  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.