Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)
Klicka på den artikel du vill läsa

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Välkommen till…
Toni Schönfelder, blogg med Nyhetsbrev

Tanken bakom denna Internet site som finns på nätet sedan 1996 är att förmedla en kunskap som jag samlat under årtionden istället för att som många andra aktiva personer skriva böcker som snart är inaktuella följer jag med skeendet i samhället. Du är en av närmare 20 000 personer som varje vecka slinker in på denna site.

Ett litet problem som följt mig genom livet är en form av dyslexi som tydligen är ärftlig, skickliga sekreterare har hjälpt mig genom livet, nu som en äldre men fullt vital herre har jag inte längre tillgång till denna fantastiska hjälp. Jag skänker ofta en varm tanke till mina sekreterare. Dyslexi för med sig också något positiv man utvecklar andra sinnen, siffersinnet skärps, man hör och ser mer. (Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är ett varaktigt funktionshinder som innebär svårigheter med att läsa och skriva. Funktionshindret beror på en störning i vissa språkliga funktioner som hindrar automatisering av ordavkodningen. Dyslexi är inte relaterad till intelligensnivå. Dyslexi omfattar vidare inte läshinder som orsakas av synproblem eller av brister i undervisning, sociala förhållanden, motivation eller intelligens.)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dyslexi

Jag begränsar mig till 3 ämnen:

1) Korruptionen i Sverige
Vänskapskorruptionen är väl så utbrett något som förekommer i olika branscher, inom kollektivtrafiken är den uppenbar då verksamheterna sällan eller aldrig utsetts för granskning, det mesta sker bakom lykta dörrar. Som stöd för denna avart är en monopol lagstiftning vilken förhindra fri konkurrens där de få företag som finns kvar står i beroende av 15 huvudmän (landstingsägda) vilka kännetecknas av att man inte tål kritik eller tillåter offentlig granskning. Miljarder kronor försvinner årligen i de mest huvudlösa projekt samtidigt som det saknas pengar till sjuk, äldre vården m fl Det fanns ambition från regeringen att bryta upp monopolet, det kom en ny lagstiftning 2012 som skulle leda till avreglering och så skapades det en ny övermyndighet som skall verka för fri konkurrens, det blev istället en omregleringen där den nya trafiknämnden i flera landsting har samma politiker i ledningen som sitter i styrelsen för länsbolagen. Avreglering som gick fel, monopolet är väl förankrad. Allt medan kostnaden skena iväg för den svenska kollektivtrafiken samtidigt som trafiken minskar!

2) Korruptionen i Ryssland samt de Baltiska Staterna
Min långa erfarenhet med länder i öst har skaffat mig en kunskapsplattform som få andra har. Jag hade förmånen att arbeta intimt med personer som nu leder Ryssland sedan många år. Jag erhöll en god insyn hur en totalitär stat fungera, varit med under hela den tumultartade omvandlingen från diktatur till roffar kapitalism i början av 90 talet, sett oligarkernas tillkomst på nära håll och hur många av mina ”vänner” avrättats som ställde sig i vägen för de mörka krafterna.

Det är beklämmande och se hur girigheten även finns i den svenska finansvärlden som blåst sina kunder på stora besparingar, jag påstår helt medvetet för ingen kan ständigt förlora andras pengar och samtidigt fabricera nya lovande investeringar när man vet att den ryska börsen kontrolleras av ett fåtal personer...

3) Miljöfrågor främst i Sverige
Jag har alltid haft en kärlek till naturen och miljön, älskar Norrland men lika mycket skärgården, när politiken i Sverige bokstavligen förför allmänheten med grova osanningar finner jag skäl till att reagera, hade hoppats att det funnits mer civilkurage hos många fler i samhället och reagerat mot exempelvis Etanolen som framställs av s + mp + v politiker som miljövänligt när sanningen är den raka motsatta, den är livsfarlig. Det krävs 3 ggr mer energi att framställa 1 liter Etanol motsvarande för 1 liter bensin samtidigt som Etanolbränslet ger 25% högre förbrukning. FN förklarat samtliga biobränslen som brott mot mänskligheten då man eldar upp mat, något som alla borde ta till sig och agera emot. Världens största Etanol tillverkare är Brasilien som skövlar regnskogen samtidigt som våra barn samlar pengar för att köpa några kvadratmeter för att rädda regnskogen, var finns självkritiken var finns medias kritiska bevakning? Det är sorgligt och se hur lite civilkurage det finns hos hela folket!Mätarna som snurrar är antalet skattekronor kronor som transfereras till järnvägen respektive till flyget. Ny mätning startade den 1 januari 2015
Underlaget till siffrorna är tagna dels från vad föreningen svensk flyg tagit fram och genom ett mästerlikt detektivarbete summera olika landsting, kommuner, riksdagen, näringsdepartementet för att försöka få fram en helhetsbild.

Redan det som går att spåra upp borde vara en tankeställare, mörkertalet är påtagligt, alla som har ett ekonomiskt ansvar i samhälle borde fundera varför det är på detta vis och varför inte kollektivtrafiken liksom många andra branscher kan totalt avregleras, vinsten för samhället är påtaglig, det som bromsar är politiker som har det som sitt levebröd och en vilt uppvuxen kader av verksamheter som likt blodiglar suger ut vad som går och därmed har hittat en ekonomisk födkrok. Kollektivtrafikens miljövinster är osanna och bara att man med tvång måste styra över folket att använda sig av denna tjänst borde vara tillräckligt att förstå att något är i grunden fel.

Ju fler överenskommelser som görs mellan regeringen och dess stödpartier där man beslutar tillförseln av mera pengar ökar mätaren i hastighet.

Varje skribent företräder uteslutande sin egen uppfattning.

"Jag kanske ogillar din åsikt men jag försvarar med näbbar och klor din rätt att uttala den"

Voltaire

Välkommen med egna debattartiklar

Artiklarna skickas i Word-dokument till toni@schonfelder.comReklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.