Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
Nyhetsbrev nr 40 ”Varning Schönfelder” den 28 november 2005  
 
SHR vill bli paraplyorganisation för turism, Scandorama får böta 235 000 kr, Skånetrafiken och IT myglet, Genombrott för expressbusstrafik inom länsgränser,  
Ja hon har fått sparken.  
 
Ledare  
 
30 miljarder skall sparas in på kollektivtrafiken!  
Det är budskapet dag 2 efter att Tyskland erhållit en ny regering.  
 
Före valet ansåg socialdemokraterna i Tyskland att landet var ekonomisk välskött och allt annat var ett grundlöst påstående från oppositionen. Detta var före den 18 september 2005.  
Efter valet när man tvingades in i förhandlingar mellan (s) och (cdu) för att skapa en samregering (motsvarande s + m i Sverige) konstaterade man snabbt att det direkta underskottet i statsbudgeten är närmare 400 miljarder kronor. Så snabbt kom den insikten, varför förhandlingarna för att skapa en samregering samtliga ministerier tvingas komma med spar åtgärder.  
 
Kollektivttrafiken har samma mönster i Tyskland som i Sverige med huvudmän som upphandlar, stora ämbetsverk som styr trafiken, hindrar fri konkurrens och slösar miljarder Euro i de mest befängda projekt.  
 
När pengarna tog slut i det så mäktiga Tyskland med en ekonomi (BNP) som är större än  
Frankrike och England sammanlagt, där delstaten stor Hamburg har en större BNP än hela Sverige så måste det till sparåtgärder.  
 
Den uppblåsta kollektivtrafiken och systemet med upphandlingar har sedan länge varit en nagel i ögat för många ekonomer, politikerna har inte velat rätta till det hela det är mäktiga intressen som stöder en motsvarande förening som SLTF i Tyskland.  
 
Nu får alla stryka på foten, festen är slut! Även om en total avreglering inte är aktuell just nu i vart fall kommer upphandlingstrafiken att ses över och länsbolagen försvinna. I delstaten Bayern där man redan stryket 400 miljoner kronor årligen för länshuvudmännen har istiden börjat och för den privata bussnäringen finns det åter hopp om en ny framtid.  
 
Vad sker i Sverige, där mygla man med siffrorna till den milda grad att man får ett överskott inom landstingen, samtidigt som köerna inom sjukvården är oroväckande, äldrevården under all kritik, och SL med övriga länsbolag fortsätter festen att bränna pengar utan kontroll.  
 
En avreglering av kollektivtrafiken hade varit det enda rätta, men så långt har insikten ännu inte kommit istället säljer man delar av guldreserven, minskar pensionerna i smyg, snor pengar från AP fonderna för att täcka upp hål, minskar amorteringen av statsskulden för att vinna engångseffekter, man låter kronan flyta som sjunker fast det talar man tyst om.  
 
Kanske blir det i Sverige som i Tyskland, efter valet 2006 kommer dom verkliga siffrorna fram som visar att den Svenska ekonomin står inför en avgrund och då först kan frågor som en avreglering av den svenska kollektivtrafiken finnas med i debatten.  
 
Isåfall inte en dag försent, företag som arbeta inom ett system av planhushållning skall bort för allas bästa.  
 


 
 
Detta är innehållet i detta Nyhetsbrev nr 40 ”Varning Schönfelder” den 28 november 2005  
 
   
 1. Genombrott för expressbusstrafik inom länsgränser  
 2. Snart 700.000 som skrivit under Bensinskatteuppropet!  
 3. Ja hon har fått sparken (officiellt heter det förstås något annat … men det är sanningen)  
 4. Skojeriet med skattemedel inom IT avdelningar hos länstrafikbolagen.  
 5. SHR vill bli paraplyorganisation för hela den svenska turism  
 6. Sagornas tid är inte över! Sanningens stund kommer!  
 7. Scandoramas ägare och vd Johan Malmqvist betalar 235 000 kronor i skadestånd!  
 8. Mygel inom Forskningsstiftelser där ministerns livskamrat är VD  
 9. Sverige måste förändras i grunden anser svenska politiker, beslutsfattare.  
 10. Etanolbilarna nytt hot mot hälsan och miljön  
 11. Veckans citat:  
 12. Sist i detta Newsletter som alltid en sammanfattning för Vätgasen och den svenska regeringens obegripliga lögn, av Olof Tegström  
 
 

 
 
1)  
 
Genombrott för expressbusstrafik inom länsgränser  
 
http://www.rt-forum.com/nyheter.html  
 
På NÄT tidningen trafik forum finns denna artikel om Säfflebussen som måste betraktas som en milstolpe.  
 
För första gången har ett av landets expressbussföretag fått tillstånd av Vägverket att ta upp och släppa av resenärer inom ett och samma län. I praktiken betyder det att det trafikeringsmonopol som länstrafikbolagen har i respektive län nu luckras upp.  
 
Det är Säfflebussen som har fått ett sådant tillstånd på sin expressbusslinje från Stockholm via Ludvika och Malung till Sälen och Stöten.  
 
Trots att trafikhuvudmannen i Dalarna från början sa nej, får Säfflebussen nu på den här linjen ta upp resenärer för resor enbart inom Dalarna och då tillämpa sin egen taxa.  
 
I tillståndet skriver Vägverket att Dalatrafik inte har lyckats övertyga dem om att ”trafiken i betydande mån skulle komma att skada förutsättningarna för den trafik som en trafikhuvudman har rätt att bedriva inom länet”.  
 
Det här är ett oerhört viktigt beslut, säger en glad Bo Pettersson på Säfflebussen till TrafikForums nätupplaga.  
Vägverket ska ha en eloge för att de har vågat fatta beslutet och verkligen följa lagen som den är tänkt.  
 
Toni kommenterar:  
Äntligen, hoppas att Vägverket vågar gå vidare och öppna upp övriga län för Expressbussarna att ta med resenärer även inom länet till den taxa som bussbolaget i konkurrens kan erbjuda sina resenärer.  
 
Det är orimligt att i ett land som är en enda stor glesbyggd som hela Sverige är skall finnas parallella trafiksystem där det ena bolaget arbeta på kommersiella villkor och det andra enbart med skattebetalarnas pengar. Ett modigt beslut av Vägverket och Säfflebussen är att gratulera, kanske ni lyckats med att göra hål i luftballongen som länsbolagen är.  
 

 
 
2)  
 
Snart 700.000 som skrivit under Bensinskatteuppropet!  
 
Ingen dagstidningsreporter som skriver om trafik, transporter och miljö kan  
vid det här laget vara ovetande om upproret som snart samlat 700 000 namn. Alla läser ju Aftonbladet och Expressen t es. Därför är det lite pikant att så många hittills valt att vara politiskt korrekt tysta i en fråga som regering och makt vill tiga ihjäl men läsekretsen uppenbarligen är mycket intresserad av. Kan det vara så illa att många journalister personligen inte tycker om bensinskatteupprorets budskap och därför förnekar sin läsekrets  
intresse för frågan?  
 
Vissa politiker tror att höjningar av bensinpriset skulle leda till mindre konsumtion, totalt sett lägre försäljning i liter räknat. De har tydligen trott att det finns en massa onödig körning som skulle skalas bort om priset gick upp. Märkligt nog är det de politiker som i vanliga fall tror minst på marknadskrafterna som har uttryckt förvåning när högt pris inte leder till motsvarande nedgång i antalet liter såld bensin. Nu har priset gått ned en smula och då är man  
förvånad över att bensinförsäljningen inte gått upp.  
 
När skall dessa verklighetsfrånvända politiker förstå att de allra flesta bilfamiljer är piskade att använda bilen precis så mycket som de gör i dag oavsett pris. När priset stiger är det annan konsumtion och "välfärd" - t ex tandvård eller bilreparationer som man tvingas dra in på.  
 
Den 22/11 drabbade bensinskatteupprorets talesman Kenneth Winsborg samman med en av  
landets främsta bilistfiender: den trafikpolitiska talesmannen för miljöpartiet Karin Svensson-Smith (fd riksdagsledamot för vänsterpartiet, numera riksdagsledamot för miljöpartiet de gröna)  
 
Från makten - idel tystnad  
 
Regeringen och Per Nuder låtsas fortfaranden som om folket inte finns. Runt 70 % av befolkningen vill uppenbarligen ha en sänkning av bensin- och drivmedelsskatterna (senaste beviset är en undersökning gjord av Uppsala Tidning). Detta förtiger och förtränger Göran  
Persson, Pär Nuder och regeringen. Fortfarande har Pär Nuder och finansdepartementet inte ens svarat på bensinskatteuppropets folk begäran om en uppvaktning för att överlämna folkets protestlistor.  
 

 
 
3)  
 
Ja hon har fått sparken (officiellt heter det förstås något annat … men det är sanningen)  
 
Helén Elvmarker, tidigare vd för Hogia Public Transport Systems i Stenungsund, har återvänt till Volvo Bussar. Där är hon inom produktplaneringen ansvarig för stadsbussar och intercitybussar med titeln Global Product Manager Buses.  
 
Helén Elvmarker har tidigare arbetat inom Volvo Bussar innan hon blev regionchef på Swebus. Sedan 2002 och fram till nyligen var hon vd på Hogia Public Transport Systems AB.  
 
Per oktober i år har Hogia förlorat 7 MSEK i förluster. Sedan finns det väl andra saker som är gömda för utomstående ... låt oss gissar vi talar om 10 MSEK totalt hitintills vid årsskiftet lär det vara ca 12 MSEK i förlust allt enligt mina sagesmän.  
 
OCH sedan har de Hogias åtaganden till olika länshuvudmännen som skulle ha levererats i år och nästa år – som är 9-12 månader försenade ... vad kommer detta att kosta?  
 
Helén Elvmarker hon är ambitiös, mycket självsäker, ’kan allt’, gör aldrig fel ... men i en liten organisation som Hogia så blev det svårt att gömma sig bakom andra ... fungerar säkert bra i stora Volvo!  
 

 
 
4)  
 
Skojeriet med skattemedel inom IT avdelningar hos länstrafikbolagen.  
 
Min sagesman beskriver det hela ”Jag förstår inte så mycket - förutom att det inte verkar finns någon som helst problem med pengar - eller kostnadsmedvetenhet hos IT cheferna hos länstrafikbolagen”.  
 
Som exempel har Krister Nordlans på Skånetrafiken frihet från politikerna som sätter ramarna i den Trafikförsörjningsplan som revideras årligen.  
Eftersom Skånetrafiken klarar sin tillväxt mål på 3% ökning av resandet varje år, får man också pengar att investera för. För Skånetrafiken är egentligen pengar inget bekymmer.  
Hogia har inte lyckats med att hålla någon tidsplan vilket lett till att företaget förlora stora pengar och beställarna får ett system när det levereras redan är ur tiden.  
 
Andra leverantörer vill vara med men trixas bort av IT chefen trots att det egentligen handlar om en offentlig upphandling varför Hogia kan fortsätta att fördröja leveransen som i fallet SL där IT chefen klagade på att han byggt hela sin struktur på ett av Hogia utvecklat system som är försenat och därför försenar SL:s möjligheter att klara sina tidsmål.  
 
Nu är det inte bara Hogia som inte lever upp till avtalade leveranser utan Skånetrafiken har medverkat och krånglat till det hela med oklara beskrivningar som finns i PubTrans 5 då de som finns i PubTrans inte var tillräckligt bra beskrivna.  
 
Skånetrafiken har 15 miljoner som man behöver göra av med i år.  
Nu kan ingen leverantör uppfylla kraven på så kort tid med att skapa ett system som lever upp till PubTrans varför Skånetrafiken valde istället att satsa på biljettutrustning.  
Det lär dock inte spela någon roll eftersom Skånetrafiken uppfyller tillväxtkraven i antalet resande och då får man lätt nya 7 miljoner nästa år och det kan finnas mer.  
 
Det är så här det fungera inom företag som lever med planhushållning.  
VD begriper ringa eller inget alls av datateknik, IT chefen kör sitt eget och dilla i folket en massa floskler och alla bara nickar och ler, det är ju ändå bara skattebetalarnas pengar.  
 
Hogia är inblandat i motsvarande soppa med Västtrafik, SL och flera andra länsbolag.  
Miljonerna bara rinner ut och ingen har ett övergripande ansvar och kräver resultat, det bara rullar på, i vilket privat företag hade detta kunnat ske utan att någon dragit i nödbromsen?  
Ett kommersiellt fungerande företag hade aldrig satsat på PubTrans som är rena rama lekstugan och tyder mer på total inkompetens än kunskap.  
Hela tanken bakom PubTrans är fel, hela upplägget är fel varför de av mig prognostiserade 15 miljarder som hela systemet kommer kosta en dag för hela landet redan torde vara för snävt tilltaget.  
 
Men sedan när var det kompetensen som var avgörande inom ett länsbolag?  
Kröka rygg, otaliga möten utan att komma till sak, floskler och sätta sprätt på pengar som motiveras med stor fantasi som exempelvis hitta samarbete med Tyska länsbolag som BVG i Berlin som styrs av ett överbefolkat ämbetsverk, då kommer man långt.  
 
Får jag beskriva hur EasyJet fungera, ett av två lågpris flygbolag som har vinster som är större än vad Skånetrafiken omsätter och ökar EasyJet sin beläggning varje kvartal, ökar sina inkomster, ökar sina vinster. På huvudkontoret i London finns ett enda konferensrum – utan stolar – så att ingen stannar längre än nödvändigt! Chefen sitter i mitten av ett stort kontorslandskap, hör och ser allt vad som försiggår – kan motsatsen bli större?  
I företag som EasyJet eller Ryanair ryms inte inkompetens och medelmåttor det är bara i skattesubventionerade företag eller i stora koncerner som SAS dessa hittar sin hemvist!  
 

 
 
5)  
 
SHR vill bli paraplyorganisation för hela den svenska turism  
 
Styrelsen för organisationen Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR, diskuterar nu möjligheten att göra SHR till en paraplyorganisation för turism.  
Då har vi kommit dit som jag för flera år skrev – SHR ambition med föreningen svensk Turism stannar inte vid att spräcka RTS utan är ambitionen att ta över den svenska turism från Sveriges Turistråd och andra tomtar som finns i periferien.  
 
Svensk Turism, där SHR ingår, har tillsatt en arbetsgrupp som ska lämna ett förslag vid det styrelsemöte som kommer att hållas i samband med TUR-mässan i mars 2006. Arbetsgruppen består av representanter från Svensk Turism, SHR, Slao (Svenska liftanläggningars organisation) och Svensk handel.  
 
Svensk Turisms ordförande Nils Carlsson säger att de organisationer som i dag jobbar med turismfrågor skulle bli starkare om de gick samman i en paraplyorganisation.  
Säkerligen rätt tänkt men då är frågan varför lämnade man RTS? Ägnar sig åt att motarbeta Sveriges Turistråd som för all del är befolkat av ”mindre” lyckade tomtar till medarbetare och som styrs av en prya till VD samt i lika hög grad prya till Ordförande.  
 
SHR med svensk Turism ska fungera för hela turismen och upplevelseindustrin. Nils Carlsson ser RBL i Norge som en förebild, där samlas hotell, restauranger, idrottsanläggningar och destinationsföretag.  
Nils Carlsson påpekar att SHR kan behöva byta namn om alla organisationer ska samlas under detta tak.  
 
Nils Carlsson som företräder en organisation i inom svensk Turism, Camping där man förmodligen myglar mest med det mesta, helt saknar förmågan att utveckla och anpassa sig för nya krävande kunder det gäller inte längre att hyra ut en gräsplätt och stoppa en stor del av pengarna i fickan. Svensk Camping är tekniskt och kvalitetsmässigt hopplös efterbliven.  
 
Det är på denna nivå man är inom svensk Camping – en bransch ur tiden!  
RBLi Norge är en organisation ifall det funnits en tävlan mellan de mest inkompetenta turistorganisationerna i världen hade Sveriges turistråd och RBL kunnat räkna med att få en delat första plats.  
 
Mats Hult som uppenbarligen inte får vara med i Stockholms Landsting efter att han ville störta Billström och liksom övriga parti kamrater inom (s) redan nu förstår att man 2006 åker bort från makten i Stockholm så det bara svischar söker nu en ny plattform där han vill ta över svensk turism, det är så förbaskat genomskinnligt!  
ATT SHR inte insett under alla år vem Mats Hult säger mer om tillståndet i branschen.  
 
Och vad gör branschen, man duckar, man kliar varandra på ryggen och hoppas att något under skall ske – kanske från yttre rymden?  
Ynkryggar är nog ett ord i underkant och det inkludera RTS som har bäddat för detta!  
 

 
 
6)  
 
Sagornas tid är inte över! Sanningens stund kommer!  
 
Sveriges Kommuner och Landsting har den 24 november presenterat ett överskott på 10 miljarder för 2005  
 
Kommunminister Sven-Erik Österberg gläder sig över kommunerna och landstingens överskott på 10 miljarder för 2005, som Sveriges Kommuner och Landsting presenterat. Sedan balanskravet infördes, har kommunerna och landstingen arbetat målmedvetet med att få ordning på sin ekonomi, vilket nu har gett resultat.  
 
Kommunerna och landstingen har gjort ett bra arbete. Under de senaste åren har många kommuner fått göra tuffa besparingar, för att få ekonomin i balans och fått en långsiktigt hållbar ekonomi. Endast ett fåtal kommuner har valt att sänka skatten och majoriteten av kommunerna kommer välbehövt att använda detta överskott till att förbättra sin verksamhet, säger Sven-Erik Österberg.  
 

 
 
7)  
 
Scandoramas ägare och vd Johan Malmqvist betalar 235 000 kronor i skadestånd!  
 
Resebolaget Scandoramas vd Johan Malmqvist mobbade en kvinnlig anställd under åtta månader har Arbetsdomstolen, AD, fastställts. Nu måste han betala skadestånd.  
 
Enligt kvinnan inleddes mobbningen med att vd:n ville neka henne semester med motiveringen att ”tjocka människor ska inte ta semester”. Till slut vände sig kvinnan till sitt fackförbund, Sveriges industritjänstemannaförbund, SIF, och bad om hjälp.  
 
SIF stämde Scandorama hos AD för kränkning av föreningsrätten, brott mot förhandlingsskyldigheten, omplacering/skiljande från anställning och provocerad uppsägning.  
 
Uppsägning utan saklig grund  
Scandoramafallet slutade med en förlikning. I annat fall är det Lagen om anställningsskydd, Las, som reglerar hur stort skadestånd en anställd har rätt till vid uppsägning utan grund. Så här säger Las paragraf 39:  
Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom, varigenom en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande eller har förklarat att en tidsbegränsad anställning skall gälla tills vidare, skall anställningsförhållandet anses som upplöst. Arbetsgivaren skall för sin vägran betala skadestånd till arbetstagaren enligt följande bestämmelser.  
Skadeståndet beräknas med utgångspunkt i arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren när anställningsförhållandet upplöses och bestäms till ett belopp motsvarande 16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid, 24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid, 32 månadslöner vid minst tio års anställningstid.  
 

 
 
8)  
 
Mygel inom Forskningsstiftelser där ministerns livskamrat är VD  
 
I Stockholm kommer landstinget att lägga ner tre skattefinansierade forskningstiftelser som försvarsminister Leni Björklund har varit med och skapat under sin tid som landstingsråd. I två av dem är hennes livskamrat, professor Jan-Åke Gustafsson, verkställande direktör.  
 
Det har visat sig att stiftelserna inte har följt sina stadgar, något som landstingets egna revisorer vid sina årliga genomgångar varken har sett eller förstått. Stiftelserna där professor Jan-Åke Gustafsson är vd och spelar nyckelrollen har under 20 år fått närmare 1,3 miljarder kronor i skattemedel av landstinget i Stockholm. Pengarna har i huvudsak gått till forskning som skötts av Gustafsson själv. Mycket av forskningen är också kopplad till börsbolaget Karo-Bio, där Gustafsson är styrelsemedlem och delägare  
 
I våras tvingades landstinget, efter en anmälan från en privatperson, att anlita en advokatbyrå för att försöka reda ut Gustafssons olika roller i penningströmmarna. Anmälan hade nått det socialdemokratiska finanslandstingsrådet Ingela Nylund-Watz redan ett år tidigare, men tystades vid det tillfället ner.  
 
Utredningen visade bland annat att stiftelserna inte har bedrivit den verksamhet som de ska, enligt dess regler.  
 
Enligt uppgifter fortsätter professor Jan-Åke Gustafsson att lyfta betydande belopp varje månad med andra uppdrag, är det ingen som skäms?  
 
Sedan en tid pågår en polisutredning kring vissa av affärerna runt stiftelserna. Den leds av Riksåklagarens korruptionsenhet.  
 
Frågor: Vad har revisorerna under 10 år sysslat med? Vad ville man inte se?  
Vem åtalar partikamraterna och kålsuparen Ingela Nylund-Watz som myglade och tystade ned,  
Leni Björklund som inte kan vara okunnig om makens rätt hyggliga inkomster?  
Efter en anmälan från en privatperson att anlita en advokatbyrå för att försöka reda ut Gustafssons olika roller i penningströmmarna, en advokatbyrå?  
När åtalas samtliga torde väl vara den viktigaste frågan?  
 

 
 
9)  
 
Sverige måste förändras i grunden anser svenska politiker, beslutsfattare.  
Åtta av tio ledande opinionsbildare och beslutsfattare inom forskning, näringsliv, fackliga organisationer, myndigheter och politik anser att det krävs mycket omfattande förändringar för att Sverige ska kunna behålla sin position på världsmarknaden.  
Starkast är denna övertygelse bland politiker och företrädare för näringslivets organisationer. Minst övertygade är fackförbundens företrädare och ledande forskare, men även de ser stora behov av förändring. Det visar en ny undersökning från Kairos Future.  
http://www.kairosfuture.com/templates/form.aspx?id=1730  
 

 
 
10)  
 
Etanolbilarna nytt hot mot hälsan och miljön  
 
Att en etanolbil är en miljöbil är en etablerad "sanning i Sverige".  
En sanning som är dikterat av regeringen och dess stödpartier, utan förankring med verkligheten men väl med kooperationen dvs partikamraterna i Norrland.  
 
Normalt inom miljöarbete brukar man prata om försiktighetsprincipen, den borde gälla även i detta fall.  
 
Motorprofessor: Utsläppen från etanolbilar 18 gånger större än från bensinbilar vid kallstart.  
 
Försök med etanoldrivna motorsågar avbröts sedan skogsarbetarna blivit sjuka av ångorna. Liknande effekter kan uppträda när etanolbilar kallstartas, eftersom reningen av avgaserna inte fungerar vid start i kyla. Farliga kolväten, som formaldehyd, går rakt ut i luften. Mätningar visar att utsläppen från etanolbilar är 18 gånger större än från bensindrivna bilar vid start i sju minusgrader. Dagens regler för etanolbilar tillåter dessutom att utsläppen i praktiken är hur stora som helst. Därför måste vi begränsa användningen av etanolbränsle - åtminstone vintertid - tills vi har kontroll över utsläppen och deras hälsopåverkan, skriver professor Hans-Erik Ångström vid KTH.  
 

 
 
11)  
 
Veckans citat:  
 
”Jag vet bara vad jag sett. Alla i Sverige vet att allting är EU:s fel”  
”EU förespråkarna i Stockholm snackar bara skit”  
 
Toni kommenterar:  
Jadåså då vet vi det, att Sveriges folk gör av med mera pengar genom att skicka bidrag till varandra än man kan ta in via skatter är naturligtvis EU:s fel, att närmare 70% av arbetsföra folket arbeta inom det offentliga och knappa 1,8 miljoner invånare måste försörja resten av folket är naturligtvis EU:s fel, att en halvmiljon svenska högskatte inkomsttagare lämnat tillsammans med tusental stora samt små företag är naturligtvis EU:s fel, att Sveriges bidrag till EU är 11 miljarder kronor årligen däremot kostar enbart obegripliga utsläppskvoter 17 miljarder som Vattenfall och andra köper sig fria med för att öka avgaserna dessa pengar går till företag utanför Sverige.  
 
Att Sverige skiter i miljön och förespråkar Etanol som är farligare för hälsan och ökar växthusgaseffekten är naturligtvis någon annans fel och så här kan man väl raljera ganska länge och mycket? Är det kanske så att EU istället blir räddningen i slutändan efter att röda och gröna kommunister har härjat färdigt? Lyckats förstöra ett av världens i särklass bästa länder som byggdes upp av gedigna människor under första halvseklet av 1900 talet?  
 

 
 
12) Sist i detta Newsletter som alltid en sammanfattning om Vätgasen och den svenska regeringens lögn, av Olof Tegström  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
 
Hyr du bil i Sverige?  
Ibland kan det vara lönsamt att gå över ån och hämta vattnet!  
Kolla in http://www.telluscar.com klicka in dig på Sverige och kolla in priset i svenska kronor du upptäcker snart att du får en bil via mitt företag Tellus minst en tusenlapp billigare än om du hyr direkt hos dom svenska biluthyrningsbolagen eller med olika förmånskort eller rabatter!  
 
I Spanien byter vi just nu ut 24.000 bilar - det gör vi 2 gånger om året - våra bilar är sällan äldre än 6 månader. http://www.eurocasacar.com  
Vår bokningsite är helt automatisk fungera dygnet, om alla dagar, året om! Utan att en enda levande skäl är inblandat!  
 
Välkommen du också och använd Internet för att spara tusenlappar!  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.