Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

På årets första dagar vill jag inleda med att önska alla brevläsare ett gott nytt 2003 skattehöjningar, nya regleringar,
kluriga Länsbolag som ändrar spelreglerna samt en och annan ny- och gammalsocialist samt inte minst dubbeltungade borgare till trots .

Lever man mitt upp i smeten kan det vara svårt att se alternativen, livet känns betungande, man vet nåt är galet, men vad är det som försvåra existensen? Det är vad mina Nyhetsbrev handlar om, att påvisa galenskaperna och då främst inom kollektivtrafiken och resebranschen. T.o.m en minister har insett till slut att något är fel, se punkt 23.
Vad många glömmer är att vi lever i en ny värld, i en konkurrens utsatt värld – vi, mot resten av världen, då måste man också börja agera i denna riktning. EU är den största händelse i världshistorien, aldrig någonsin har en sådan stor förändring inträffat utan ett krig! Det ger ofantliga möjligheter, sätter alla gamla system på prov i samtliga EU:s medlemsstater. Att kunna bo och verka där man vill är bara en av många fördelar. Det är som att ha sin hemvist i New York och vistas i Kalifornien. Den svenska kollektivtransportbranschen tillsammans med den Tyska och en rad andra länder har en förstelnad konstruktion, vilka måste brytas upp för att ett EU skall fungera. På 80 talet skedde detta med den europeiska lastbilstrafiken, nu är det kollektivtrafikens tur, att det finns många som försöker hålla emot, vilket är deras legitima rätt i en demokrati, däremot att medverka till ett gigantisk slöseri av skattemedel skall betraktas som stöld från folket. Maktbrisbruket från Länsbolagen och de som alliera sig skall brännmärkas som moraliska brottslingar, inte för att det är olagligt vad dom gör såsom lagen är utformad utan för att man kritiklöst stöder något som bryter mot EU:s grundläggande värderingar, den fria konkurrensen och de mänskliga rättigheterna något Sverige som Land skrivit under i Maastrichtavtalet, och detta förpliktigar varje medborgare, om denne vill eller inte vill. Kritik är grogrunden för utveckling, en kritisk betraktelse ger möjligheter till förbättringar, om nu någon inte minns detta. Det var detta som saknades helt i det Sovjetiska systemet och slutade som alla totalitära system har slutat eller kommer att sluta. (en å annan må sympatisera med det Sovjetiska för att få tyst på såna som mig?)

I detta specifika nyhetsbrev finns det en extra anmärkning för varje gång jag av erfarenhet
ser den omedelbara likheten med Sovjetsystemet eller den upplösta DDR staten, sedan må alla dra sin egen slutsats.

Goda Nyheter denna första veckodag år 2003, framför allt för dem som betalar räkningar i EURO

Kronan stärktes mot dollarn och euron när handeln på penningmarknaden öppnade på torsdagsmorgonen.

Den korta marknadsräntan steg.

Tioårig statsobligation: 4,72 procent (4,72) Sexmånaders statsskuldväxel: 3,55 procent (3,51)
Euro: 9:13 kronor (9:16)
Dollar: 8:74 kronor (8:78)
===============================================

Nu börja vi, Håll i dig!


En tillbakablick på året 2002 samt drömmar för 2003!
Rubrikerna!

1) 3 år och nio månaders fängelse för en tysk kommunikationsminister

2) BR, Bussbranschens förening och framtiden?

3) Kvalitetssäkring ISO 9001 och 1401 samt Miljöcertifikat något för Bussbranschen?

4) Bränslecell till Casio datorer, vi står inför historiens största tekniska förändring!

5) Ett större EU 2006 men på många sätt är detta bara starten.

6) Han tänker sälja mansgrisarna

7) Svenskar vägleder ryska vägverket

8) Vänskapskorruption finns även mellan journalister.

9) En uppgiven bild av verkligheten?

10) Det finns hopp, ibland segrar sanningen!

11) Till slut Vaknar även den mest inbitne SÖMNGÅNGAREN !

11) Världen bygger på förtroende!

12) Sverige! Var går gränsen mellan en demokrati, angiveri och en polisstat?

14) Elkris eller politiken i kris?
Svensk energipolitik, sedan länge har varit att motverka ny elproduktion exempelvis med Bränslecellen

15) SJ och borttappade pengar!
"Om ett börsbolag betett sig på samma sätt hade Finansinspektionen omgående tagit fram tungt artilleri. Det som händer nu är hyckleriets julafton. Dessvärre är det den kultur som monopolisten SJ lever kvar i", säger Mats Odell."

16) Hört talas om elcertifikat?

17) Tillbaka till 1980-talet

18) Näringsminister Leif Pagrotsky har träffat ett trettiotal generaldirektörer

19) LO-medlemmarnas tjänstepensioner, från 24 procent till minus 4 procent.

20) Det var en gång ett land som var bäst på nästan allting (skriven av: Bengt Valdemarsson Ph.D tidigare Domare i regeringsrätten)

21)
När de goda tiderna töat bort är det väl mycket skräp som kommer fram.
En sammanfattning av år 2002. Det är så utopierna hanteras.
Skulden och ansvaret är alltid någon annans.

22)
Goda Nyheter! För Bussresearrangörerna och tydliga siffror från WTO
Åså får Svenska Vinimportörer tillbaka 100 milj

23) Glada tillrop till Ulo Maasing, skicklig Redaktör av Tidningen Trafik Forum och mycket annat
===============================================

Här börja artiklarna och återblicken!


1)
December år 2002
Förre Tyske Kommunikationsministern Günther Krause (under Kohls tid) dömdes till för mottagande av mutor. Nu fortsätter rättsmaskineriet med nya åtal i samband med privatiseringen av DDR.
(kommentar TS)
Med samma måttstock och tillämpning av lagar på svenska politiker, om sådana hade funnits, vilka man använt sig av i Tyskland, kan man undra hur många svenska politiker skulle behöva sitta inne? Men nu har Sverige ingen konstutitionsdomstol som övervakar lagar och de mänskliga rättigheterna eller ett oberoende från politiska beslut fritt domstolsväsende. Jag vill inte påstå att detta är som i Sovjet men det finns obehagliga liknelser som förstärks vart enda år, det smyger på. KU säger du, ett skämt säger jag, alla som inställs kan ljuga bäst dom vill utan påföljd eftersom förhören enligt lag inte kan ske under ed. Ett snarlikt system finns det i dagens Ryssland, lagar och förordningar samt presidentdekret styr landet där du inte kan bli straffat om du tillhör nomenklaturan, KGB numera FSB, Duman eller Rätt parti.


2) Framtidsdrömmar 2003?
BR - Bussbranschen och framtiden!

Vem har tilltro till en branschförening som lever på nåder av ett fåtal större bussföretag vars främsta intresse är att allt skall vara som det är? Upphandlingssystemet som för storbolagen i själva verket är strålande om man bara kunde skruva upp bidragen och därmed marginalerna något. ( med någon miljard kanske?) Den svenska kollektivistiska modellen där kollektivet på statens sida i samarbete med kollektivet på den ibland halv och helprivata sidan, lever ett harmoniskt liv tillsammans eftersom ingendera behöver fundera var pengarna kommer ifrån. Från statens/landstingens sida, bygger man upp monsterliknande organisationer som inte behövs, vilka organisera sig i en lika onödigt som hopplös organisation som SLTF utgör. Likt en gökunge växer man sig stor på skattebetalarnas bekostnad där varje åtgärd motiveras med samhällsansvar, miljövård, minska personbilstrafiken och avgaser, samtidigt som man lögnaktigt beskriver kollektivtrafikens lysande och miljöanpassade trafik.
( Miljöcertificiering, är en sådan bluff) Bussen, med eller utan partikelfilter som idag är den som släpper ut mest dieselavgaser (livsfarliga nanopartiklar) per person km, åså har vi den verkliga propaganda lögnen med miljöbussen som drivs på miljöbränslen, vilka i verkligheten förpestar städerna med allergi och cancerframkallande avgaser. Långt mer än från en diesel driven buss. Tåget, om man beräknar med en genom snittsbeläggning på 45%, är den enskilde störste förbrukaren av el ström i Sverige, där minst 25% går förlorat sommartid och över 50% vintertid från källa till användande lok. Ström som saknas efter 30 år av politisk missmanagement, vilken lett till elbrist i hela landet varför det importeras nu ström från ryska, ukrainska kärnkraftverk eller kolkraftverket utanför Köpenhamn samt Polen. Okunniga politiker, vilket för all del inte är ett svenskt problem, förutom att dessa har tagit överhanden och finns i länsbolagens styrelse, med mycket resor, traktamenten och möten blir experter på allt, med ett enda krav, en partibok i handen!
(Detta är en kopia utan bedövning, av det Sovjetiska systemet)

På den andra sidan har vi de av samhället ägda storbolagen som påstår sig vara privata, eftersom gränsen mellan vad som är privat och privat är utsuddat ( som i dagens Ryssland efter Sovjettiden) men likaväl olaglig enligt EU:s norm för den fria konkurrensen. Vilken Sverige har skrivit under utan reservation.( Nu struntar vi i denna tolkning eftersom svenska statsmakten satt som regel att tolkar saker och ting som man finner bäst för tillfället oaktat vilka konventioner man skrivit under.) Därför blir den privata eller halvprivata eller helstatiga bolaget privat. Aktiebolagsformen möjliggör detta vilket skyddar för obekväm insyn. Maktens elit hittar alltid vägar för att skydda sig från insyn samtidigt man predikar för omvärlden i alla sammanhang, den svenska öppenheten, offentlighetsprincipen! Ja pyttsan så heller.
Varje förändring i detta gigantiska spel av "rövslickare" är av ondo, varför det gäller att behålla status Q - ingen förändring, hitta lämpliga medarbetare till branschens förening BR, vilka inte tar minsta egna initiativ som kan rucka på spelordningen eller skapa en situation där BR styrelsen framstår inför länsbolagen som ett toffelgäng, vilket dom i själva verket är.

Därutöver har vi ett par hundra små företagare, företag som är privata på riktigt, vilka är vilsna i ett system där man måste hålla god och uttrycka sin stora uppskattning för dom höga herrarna för annars får man inte under uppdrag till storbolagen som redan gråter över dålig lönsamhet, hur skall då ekonomin se ut i dessa underbolag, som inte erhåller egna uppdrag då enväldiga chefer vana från komandoekonomin, i länsbolagen, ( som i Sovjet) vilka bestämt sig för att 2 - 3 leverantörer är tillräckligt, resten får storföretagen i brist på egen kapacitet upphandlar i sin tur. Dessa små privata bussbolag som är många fler i antalet än storbolagen men likaväl är en mindre del om man mäter i kronor och ören vad BR erhåller i medlemsavgifter. Vad har dom att sätta emot?
(exakt som i Sovjet)

Jag har skrivit det förr, om någon skulle ha mod och tar sig den tid det tar att undersöka hur kollektivtrafiken var strukturerat i forna Sovjet, DDR skulle snart den kusliga insikten komma, hur illa det än låter, det svenska systemet för kollektivtrafik är en kopia, av Sovjet systemet varken mer eller mindre.
(skapat av en moderat kommunikationsminister)
Redan 1981 - 1985 skrev jag i, GP, DN, DI samt ett otal andra fack och dagstidningar där jag varnade för Länsbolagsreformen och dess kommande ekonomiska och byråkratiska utveckling. När jag läser mina inlägg idag, så kan jag bara konstatera hur rätt jag fick, och hur fel alla andra hade. Mina gamla kollegor vilka idag tillhör dagens slirpelle elit, samtliga återfinns i beslutande ställning på båda sidor av systemet, kan jag bara skämmas över, skämmas över hur man kan nedlåta sig att bli medlöpare till ett sjukt system, skämmas över hur man åser att äldre blir misshandlade på sjukhusen, bristen i äldrevården, bristen i skolsystemet, bristen i allt där staten eller landsting/kommun har ett ansvar mot sina huvudmän dvs skattebetalaren. Samtidigt som man far omkring med sina styrelser för att hålla dom vid god humör ( exakt som i Sovjet) och dränera samhället på ofantliga summor som vida överstiger 30 miljarder årligen för att transportera ett fåtal personer från punkten A till B och hem igen.
När folket inte rusar till kollektivets trafiksystem är det fel på dem som inte utnyttjar detta varför man inför skatter, begränsningar i den personliga friheten och en aldrig sinande uppfinningsrikedom som skall göra det omöjlig för privatbilisten att använda det smidigaste kollektivtrafikmedlet som någonsin har uppfunnits, bilen.

Med lögner och desinformation ( exakt som i Sovjet) skrämmer man politikerna till att instifta nya lagar och tillämpningar på löpande band som alla har en enda uppgift, tvinga folk att åka kollektivt. I brist på helheten från riksdag & regeringen skapas lagar där man liksom digerdöden smyger på folk åtgärder som leder till armod samt är frihetsberövande.
Det är inte av en tillfällighet att Svenskarna är ägare till den äldsta bilparken inom hela EU, en sån skam.

Snart ställs vi inför frågan, hur skall slirpellarna begränsa bilen vilken inom några år, när den utrustad med bränslecellen utan avgaser far fram miljövänlig i staden?
Blir då alla dagens skatter trängselavgifter? Skall man stänga av alla gator och leda in all trafik till Hamngatan i Stockholm för att därmed påvisa att bilen måste bort ur staden?

I denna bakåtsträvande innovativa atmosfär arbeta och trivs BR ! Utan en rak strategi annat än att bevara ett sjukt system, hålla sig vän med motparten så länge som möjligt innan den svenska ekonomin faller sönder och samman, det gäller att dränera så länge det går. Alla går på (ekonomisk)dropp vilket förblindar och skapar ett beroende, hur tar man sig ur denna onda cirkel?
Minskar eller försvinner industrins storföretag och deras skattebas, jodå, dom betalar skatt, indirekt och via tusentals underleverantörer, kreativa människor som håller emot som inte kan eller våga fly landet. Minskar skattebasen ytterligare, därmed försvinner i lika hög grad skattetransfereringen till länsbolagen och till under och under/under leverantören, det sista det är du.
På tågsidan är det lika jäkligt om inte värre med länsbolagen, SJ, rikstrafiken, banverket och allt detta i ett land med färre invånare än Stor London. Man kan hålla sig för skratt för mindre!

Har man synpunkter skall man också ha ett alternativ:

Så här ser mitt förslag ut till ett helrenoverad BR.

2:1) Avveckla valkommittén, ersätt den med 2 icke branschpersoner samt en fristående ordförande. Max 1 person från bussbranschen, sammanlagt 4 personer.

2:2) Styrelsen, max 5 personer, därav 3 från annan bransch ( kanske Ulf Adelsohn?)och en från branschen oberoende ordförande, helst från IT branschen.

Skapar klara riktlinjer:
2:3) Utveckla en plan hur man avveckla länsbolagen på samma sätt som dom kom till.

2:4) Utveckla en IT strategi där samhället ger istället för upphandling ett antal pengar till viss typ av trafik där alla buss/tåg/båtbolag i fri konkurrens kan köra och avräkna via en dator i fordonet och en dator i land! Utan att en enda person är inblandad. ( inbesparingen av administrationen torde ligga grovt räknat enbart på ca 4 miljarder)

2:5) Titta in på nedanstående länk, där kan du följa alla flygplan runt Los Angeles flygplats, sekund för sekund, med alla uppgifter om flyghöjd, destination, om planet startar eller landar motsvarande finns det för hela USA.
Det är inte särskilt svårt att skapa ett motsvarande system för varje enskild buss, spårvagn, tåg eller färja där allt är sammankopplat, för varje region samt hela landet.

http://www4.passur.com/lax.html

Tillgängligheten är allt i ett Informationssamhälle, ge folk enkla och klara besked, med dataterminaler i alla fordon, i hemmet via Internet, på hållplatser, via WAP och terminaler som visar varje rörelse tillika anslutning. Dagens spårningssystem som trots allt finns är långtifrån heltäckande och uppvisar stora brister samt begränsningar. ALLA Fordon skall finnas med om det skall vara ett verktyg, där Taxi är en del av kollektivtrafiken.

2:6) Nya Bussars kvalitet är idag mer bristfälliga än vad som borde vara tillåtet.
Här fyller BR en funktion genom att samla in elektroniskt genom ett (självimplementerande system) där alla bussbolag lämnar uppgifter över alla driftstörningar samt vad som går sönder. Efter 1 år gör man en sammanställning och ger dessa till tillverkarna, med krav på en åtgärdsplan. Sker inte detta, så stäm in dessa i domstol för produktansvar, även om man inte kan vinna en dylik process i dagens rätts Sverige, ( EU är stort och det finns juridiska möjligheter i annat land) så skapar detta tillräckligt med uppseende i media vilket leder till självsanering bland tillverkarna. Sverige är en marginell marknad för tillverkarna men detta betyder inte att det inte sänder signaler rakt in i styrelserummen. Minst lika trötta förbund utomlands kommer att tvingas till motsvarande åtgärder och då skall ni se vad som händer! VD:n hos en tillverkare med dylik kritik sitter inte särskilt länge på sin post om styrelsen blir klar över Image skadande publicitet, sånt gillar dom inte. Och utomlands sitter inte samma ryggdunkande mesar i styrelserna som i Sverige.

2:7) Ta fram en plan där man påvisar för riksdagen samt sittande regering vilka förordningar och lagar som skall bort! Kollektivtrafiken skall vara fri från byråkrater eller andra som i sin iver att detalj reglerar istället bromsar eller begränsar varje form av utveckling!

2:8) Beskattning, bussbranschen skall beskattas med 3% moms dvs EU:s lägsta moms sats.
Inför en skattebefriat inkomstgräns på 150.000:-kronor för alla i Sverige arbetande personer per år per vuxen person i ett hushåll. Bristen på extra förare är som bortflugen. Samtidigt som man tar bort en mängd bidrag och de som administrera dessa.(nationalekonomisk betyder detta absolut ingenting förutom att facket förlorar delar av sin maktposition)
Åtgärderna skapar sving i ekonomin, tar bort svartarbetet, och alla har råd att anställa folk.
Driv frågan där facket förbjuds att hantera arbetslöshetskassan.

BR skall skapar resurser genom intimt samarbete med andra organisationer som har bästa juridiska och ekonomiska kompetens.
Alla som tjänar på kollektivtrafiken, tillverkare av tåg, spår, bil, taxi,buss, lastbil, försäkringsbolag, banker och andra skall betala in en slant (frivilligt förståss) till förbundet så att man därifrån kan skapa resurser. Inte genom att anställa personal på kansliet utan i konkurrens upphandla Sveriges elit i kompetens. Då skall ni se på andra bullar!

2:9) Tar bort fordonsskatten och miljöavgifter samt alla andra avgifter som hänger ihop med buss, tåg , flyg och båt. Kollektivtrafiken i alla dess former är viktig för samhället då behövs inga avgifter, konkurrensneutraliteten som åberopas stup i ett skall inte jämföras med vilka bidrag andra erhåller utan skall detta mätas med att man inte betalar några avgifter, alls. Dagens destruktiva åtgärder har lett till tusentals färre anställda, miljarder i ökade bidrag som skall administreras av nya fräscha byråkrater. (exakt som i Sovjet)

2:10) Inrättar / skapar en fond för den kommande finansieringsbehovet av historiens största omställning i bussbranschen från motorer med fossila bränslen till bränslecellen.

2:11) Dra upp en nationell turist strategi då den gynna hela kollektivresebranschen, enär turistrådet och alla lokala turistorganisationer har fallerat i över 30 år. Det finns ingen oberoende svensk kompetens, därför måsta man ta in utländsk världskompetens på hur man kan utveckla Nobelfesten, Astrid Lindgren, Ishotellet med en riktig Jultomte världsverkstad samt skapar en Nationell konsert orkester där man likt Wiens Nyårskonsert skapar en Midsommar Rapsody konsert!
(ishotellet har fått konkurrens från Finland, Brügge i Belgien samt Livorgni i Italien, det går snabbt att bli av med Jukkasjärvis enastående idé och vad händer efter Bergkvist?)
Med 4 - 5 attraktioner utvecklade i världsformat får lilla Sverige ett tillskott av turism som slår allt annat i BNP. Förutsatt att man kan ena sig och dra upp riktlinjer för de närmaste 40-50 åren!
1 miljon nya utländska turister varje år under 10 år är ett rimligt mål, och isåfall det för första gången ett mätbart mål i denna tragikomiska verksamhet som Turistrådet utgör.


Allt annat vad förbundet BR, sysslar med kan läggas på hyllan eftersom ingenting är kreativt men väl förvaltande. Med detta har branschen inlett en revolution som heter duga som kommer att ge erforderlig medial uppmärksamhet, speciellt i dessa dagar med gigantiska besparingar som snart blir realitet! Kanske detta kan leda till att fler föredrar att resa kollektivt, blir det så, gör man detta isåfall frivllligt, och i vart fall ger det inbesparingar på tiotals miljarder kronor som behövs på annat håll i samhället.

Ärligt talat tror jag dock att nuvarande ordförande Claes Olofsson BR:s och styrelsen håller hårt i sina stolar, bevakar sina snäva egen intressen, ingen förändring, stå med mössan i handen, slirar med middagar och finnas med i bjudsystemets alla former, varför medlemmarnas och landets intressen är ointressanta.

Som medlem har du därför möjligheten ta dig en funderare, varför du är medlem? Du har faktiskt en valmöjlighet, om alla går ur förbundet nu, innan ni betalar en ny årsavgift, kan ni påverka förbundet, utan pengar är inget kul längre, inte ens för den mest inbitne medlöparen.3) Kvalitetssäkring ISO 9001 och 1401 samt Miljöcertifikat något för Bussbranschen?

Är ISO något för bussbranschen?
Den sk ISO kvalitetssäkringen är fullständigt fel på plats för Bussbolagen.
Det är uteslutande ett sätt för mediåkra chefer pinka in revier. Inget annat!
Varför?
Kvalitetssäkringen var i första led en "innovation" från tillverkningsindustrin på 70 talet när Industrin började med outsourcing dvs istället för att tillverka allt i egen produktion, la man ut tillverkning till mer effektiva företag och därmed till lägre kostnad. Men detta var långt innan IT tiderna som skulle komma! En tillverkare av exempelvis motorer satte upp normer för hur en kolv eller ventil skall tillverkas och vilka precisions krav som gäller. Krav man ställer för att mäta kvaliteten och priset på ett jämförbart vis, där kvaliteten mäts i en software och en hardware del eftersom bilföretaget har total ansvaret för produkten, produktansvar / Imageansvar.

I Bussbranschen finns detta produktansvar ständigt, varje minut av en resa, där slutkunden mäter och bestämmer kvalitén omdelbart. ( vilket en underleverantör till industrin aldrig kommer i kontakt med, där ligger den stora skillnaden) Att det sedan finns kluriga konsulter som dravlar på andra branscher sin ISO noja är väl förlåtlig, men knappast dom som köper eländet.
I praktiken är kvalité mätning bussens skick, förarens uppträdande och vårdade utseende, den mäts hur man framför sitt fordon smidigt eller ryckigt, den mäts ständigt genom den service man erhåller. Det mesta är software och en del hardware. Det är bussens tekniska skick, inre samt yttre vård. Säkerhets standarden fastställs genom regelverket som Bilprovningen tillsammans med andra myndigheter föreskriver, inget ISO kan rucka på detta.
Bussens tekniska kvalité erhåller man utan egen påverkan från nådiga busstillverkare som tillverka idag sånt skräp att hade dom varit i flygbranschen, hade hela bunten erhållit körförbud och cheferna långvariga fängelsestraff.

ISO normerna är helt fel på plats i bussbranschen på samma sätt som dom inte tillämpas inom flyget. Ingen kund frågar om SAS flighten uppfyller ISO 9000. SAS namn borgar för säkerhet genom en medveten uppbyggt strategi, helheten, och för övrigt är det otaliga myndighets regler för säkerhet som borgar för att vilket litet flygbolag idag har samma säkerhet som stora SAS. Uppfyller man inte regelverket står planet på backen och cheferna hotas i nästa steg med allvarliga straff. Istället för ISO talar vi istället om Image, och det är något helt annat där en lång rad faktorer spelar in som ger en värdemätning på helheten som inte är gripbar, bakom den finns en utvecklad strategi som förändras alltefter kunderna ändrar sina åsikter genom konkurrenters innovationer och tyvärr inte minst genom olyckor med många dödsfall som leder till nya regler, allt för att öka säkerheten.

Åkerierna då? Varför ISO standard för ett lastbilsåkeri? Vad annars har man att komma med till Industrins transportansvariga? Först och främst har utländska åkare tagit över stor del av alla transporter, dom kör med samma Scania, Mercedes och Volvo som den svenske åkaren. Dom kör till andra kostnader då deras hemländer inte skatta ihjäl deras näring på varken lön eller fordonsskatter. Dessa utländska åkerier har redan i inledningsskedet en helt annan konkurrensförutsättning där det finns en 50 - 70% ekonomisk fördel till icke svenska åkerier.
Vad åsterstår för den svenska åkerinäringen? Att införa ISO standarden för lastbilar är ett sätt att ge transportansvariga chefer i Industrin ett handtag så att man kan rättfärdiga inför sina chefer (!) att man använder den betydligt dyrare svenske åkaren med ISO standard, istället för den i utlandet ofta av tvång utvandrade svenske åkaren, som ofrivillig blev utlänning. Men håller detta på sikt? Nej, ekonomin talar sitt språk, inte minst i sämre tider, varför de utländska åkarna får alltfler uppdrag. Tillverkningsindustrin förutsätter att Världsomfattande Logistic koncerner använder sig av åkerier där lastbilen kör sitt gods på utsatt tid. Varken mer eller mindre, ISO hit eller dit, inget hjälper den svenska åkerinäringen annat än en rejäl annorlunda förändring från svenska staten, där man istället för vägen till undergång som motiveras av miljöregler vilket endast är ett annat ord för bluddersvenska, acceptera exempelvis Holländska regelverket, dom är lika måna om sin miljö eller mer, men kanske inte talar med dubbla tungor. En återgång till verkligheten skulle leda till att svensk åkerinäring kunde vara med och konkurrera i Sverige och i andra EU länder vilket skulle skapa tiotusentals arbetsplatser som idag istället har försvunnit, där många tvingats in i en permanent arbetslöshet. Kom ihåg, svensk arbetskraft är den med avstånd den bästa i EU om den bara fick lov att arbeta. Och detta är jag helt övertygad om efter att ha haft förmånen att vara chef för koncerner med verksamheter i stora delar av världen.
En framgång för Buss eller Åkeribranschen med ISO finns inte, det är ett halmstrå för en dödsdömd näring att rädda vilsna branschföreningar som gör allt för att skyla över problemen när man inte kan råda bot på urbota korkade politiker som alltjämt tror på Jultomten. Då buss och åkeribranschens föreningar inte kan förändra eller ens hålla emot ett sjukt system, eller så saknas orken och kanske rent av viljan. Det krävs inga ISO standarder utan en förnyelse bland tjänstemännen, styrelserna som är konflikträdda vilka tror sig genom att vara medlöpare skapa egna fördelar! Denna taktik har varit helt fel från början, detta visar buss och åkerinäringen katastrofala utveckling, problem vilka man har varit och är delaktiga i och vars ansvar faller på sittande och tidigare styrelser samt tjänstemän. Hade man under tidigare år varit mer konkret i sitt arbete hade staten aldrig kunnat införa ett system som förpassa sina medborgare till arbetslöshet. Hade det funnits en ISO standard för chefer och politiker, skulle förmodligen hela bunten fått gå hem. Det borde dom göra ändå, I vart fall om dessa hade haft den minsta insikt och självkritik.

ISO är ett försvar för mediåkra chefer att hålla sig kvar på chefsstolen! Hur skulle ett Microsoft, SUN, IBM m.fl kommit igång med ISO regler? Microsoft som söker världens mest lysande hjärnor som betalas efter med svenska förhållanden astronomiska löner ( där man dessutom förargligt nog får behålla en stor del av inkomsten) allt för att säkra en ledande marknadsposition, det är innovation och inte föreskrifter, det är frihet och inte föreskrifter, det är kvalitetssäkringar utifrån kundens perspektiv och inte inpinkade revir där chefer som motivera 600 sidor föreskrifter. Utveckling och innovation är möjligheten att arbeta och skapa i frihet, att tillåtas att misslyckas. Bussbranschen och kollektivtransportbranschen är den absoluta raka motsatsen, man är världsmästare på att bygga hinder och regler, har en branschförening som speglar staten, där förbundet utgör en förlängning av förbudsivrarna, mediåkra chefer som klamra sig fast i regelverk för att motivera sin egen existens, alla är medlöpare till ett sjukt system istället för att komma med en konkret handlingsplan, kanske den största och viktigaste för branschen och för landets skattebetalare, att lägga ned Länsbolagen!
Var finns dessa personer som orka, vågar framföra detta? ISO är ett smart sätt att stänga in folk i fyrkantiga lådor, varken mer eller mindre! Miljöcertifikat? Ett sådant trams, vem i branschen kan påverka Miljön? Utöver vad myndigheterna förskriver? Källsortering är tvingande och borde ligga i ryggmärgen vad det leder till Se vidare punkt 12.
När jag läser Branschens tidningar undrar jag ibland om det handlar om ett kollektivt hjärnsläpp?

Frågan är istället hur mycket har ISO kollektivismen bidragit med till ERICSSON, ABB, SAAB och tusentals andra svenska företags katastrofala utveckling? Där ingen är ansvarig inte ens VD eller styrelser.
Varför har Microsoft och miljoner andra företag i världen som alla går lysande ingen ISO norm? Detta är en fundering och en fråga, inget svar.


4) Casio har lanserat sin första Bränslecell till bärbara datorer ( laptop)
Casio har utvecklat en mini bränslecell som fullständigt revolutionera användningen.
En liten minicell som har en effekt 6-8 gånger mot ett idag förekommande Lithium/ ION batteri som används till dagens laptop datorer. (Det finns en bild längs ned på detta Newsletter)

Compact reformate fuel cell of a super high efficiency, in which a reformer produces hydrogen from fuel or alcohol such as methanol, and electric energy is generated from the hydrogen through a generating cell.
Casio fuel cell using high-energy alcohol fuel will provide possibility of six or eight times efficiency. Running costs for fuel will be extremely low.

Med tekniken som Bränslecellen innebär, står mänskligheten inför den största tekniska förändring någonsin, den kommer att förändrar tillvaron för oss alla, till det bättre även för utvecklingsländerna liksom den svenska glesbygden. Den kommer att skapa ett samhälle i ekologisk balans i ett rasande tempo, men vi är fortfarande utöver Bränslecellen i början av nästa revolution och det är Nano tekniken. Där produktionen går från storföretag tillbaks till små enheter. Dom närmaste 50 åren blir inte långtråkiga för någon! Bränslecells forskningen är i sverige enligt ett obegripligt regelverk totalt satt ur spel, vi befinner oss i början av den största teknologiska förändring i mänsklighetens historia och Sverige har lagstiftat bort sig från denna utveckling till förmån för Vattenfall,ABB och andra.


5)
Ett större EU 2006 men på många sätt är detta bara starten. Det är lätt att utgå
ifrån att nu är det mesta avklarat. Så är det dessvärre inte.
Väldigt mycket återstår. Avtal skall undertecknas. Samtliga
länder skall godkännas i en omfattande ratificeringsprocess av
samtliga nuvarande medlemsländer plus av Europaparlamentet.
Dessutom skall alla kandidatländer genomföra folkomröstningar.
Den hinderbana som förhandlare på båda sidor om
förhandlingsbordet hittills har upplevt, och aktivt tagit sig
igenom, får med andra ord en fortsättning nu.
Tämligen positiva Ungern röstar först, den 12 april 2003 med lika
positiva Slovakien strax efter. Polen förväntas ha folkomröstning
i juni och Estland samma dag som Sverige folkomröstar om euron.
Den tjeckiske utrikesministern Cyril Svoboda menar, att om det
blir ett positivt resultat i Ungern och Slovakien så kommer det
att sätta hård press på betydligt mer tveksamma Tjeckien att
också rösta för ett EU-medlemskap. I annat fall riskerar landet
att bli akterseglade av den tidigare betydligt fattigare grannen.
För den svenska resenäringen öppnar sig nya perspektiv, om man tar möjligheten är en annan fråga.


6)
Han tänker sälja mansgrisarna
Folksams nye vd Tore Andersson rivstartar nya jobbet med att sätta press på bolagen som saknar kvinnor i styrelsen. Nu hotar han sälja bolag med för mycket män i toppen

(kommentarTS)
Här har du namnet på en livslevande funktionär som genom förläningssystemet erhållit VD uppdraget där man snabbt måste smeka medhårs sina partivänner. Skall sverige styras könskvoteringar eller kompetens? Folksam, en av kollektivets stöttepelare.
(Den direkta motsvarigheten fanns i Sovjet)


7)
Svenskar vägleder ryska vägverket
MOSKVA: Det ryska vägverket, Rosavtodor, har vänt sig till det svenska teknikkonsultföretaget Sweco och det svenska Vägverkets dotterbolag Sweroad för att få hjälp med det kraftigt eftersatta vägunderhållet i Ryssland.

( kommentar TS)
Helt fel, det finns ingen rysk myndighet som vänder sig till sverige, däremot svenska SIDA och Östersjömiljarden söker krampaktigt nya uppdrag efter alla misslyckanden. Fortfarande finns det ingen kontakt mellan statens olika organ, alltmedan svenska staten har förlorat miljarder i hopplösa eller rättare sagt huvudlösa projekt i Ryssland, trots varningar, men politiken står som bekant över realiteten, hoppar man nu in i nya projekt – där det inte kommer en enda kopek från ryssland utan får svenskar skattebetalare leka jultomte återigen –året om. Samtidigt som svenska vägnätet är eftersatt, ibland undrar jag vilket vägnät som är värst eftersatt, det svenska eller det ryska? Då skall svenska tjänstemän resa till ryssland och det är inte en person utan hundratalet! Som nu skall med EU och svenska kronor investera pengar, av vilka endast ett fåtal kronor kommer att landa i rätta händer resten försvinner på vägen så att säga!
Samtidigt som Ryssland har världens största oljeproduktion vars inkomster försvinner på bankkonton i västvärlden istället för att landa där dom behövs, nämligen i det ryska samhället. Ryssland behöver ingen hjälp! Ryssarna är långt mer kunniga i det mesta och har mer kompetens än det finns i sverige, vad som saknas är en fungerande rättstat och ett system fri från korruption. Det som finns är en maktelit som fullständigt struntar i medmänniskorna och endast söker nya finansieringskällor till hopplösa projekt och egen vinning
Satsa pengarna istället på det svenska vägnätet, där kommer åtminstone merparten fram efter att ha finansierat en hopplös stor förvaltning, förutom de medel som skall gå till dotterbolaget där tjänstemännen kan resa till China, Afrika, Baltiska Staterna men dom ligger för nära nu, Sibirien nästa, där är det inget svensk media som kontrollera med dolda kameror vad som sker på nätterna. Mörkt är det och skillnaden mellan en ringbar och en nattklubb finns inte, på båda är det nattsvart. Svenskar och ryska tjänstemän kommer att trivas bra ihop, skillnaden utgör språket. Förövrigt gäller in i dimman så att säga, ryssland är oändligt stort, dubbel så stort som USA.

8)
Vänskapskorruption finns även mellan journalister.
Det tog lång tid innan det hemliga avtalet mellan Erik Fichtelius och Göran Persson avslöjades. Det gjordes inte i någon av de stora tidningarna utan i facktidningen Resumé av två frilansjournalister. Det är ingen tillfällighet. Vänskapskorruption finns även mellan journalister. Det är få som vill avslöja en kollega. Nästan alla journalister vill hålla sig väl med varandra, särskilt med kolleger som är mer inflytelserika än man själv. Den som går sin egen väg blir ofta baktalad och förlöjligad, skriver SVT-medarbetaren Elisabet Höglund.
( i dagens ryssland är det snarlikt med ett presidentdekret som förbjuder kritik mot Presidenten och ämbetet, när kommer motsvarande förordning i Sverige?)


9)
En uppgiven bild av verkligheten?
I grund och botten snackar människor mest en massa skit. "Alla vill vara moraliskt hållbara och visa upp en fasad som håller toppklass."
De goda vinner inte längre - inte ens i deckare
En sorglig trend som kan komma att betyda mycket för hur samhället utvecklas är att de goda inte vinner längre. Kanske har de aldrig gjort det i verkliga livet - "smarta" brott verkar alltid löna sig. Ändå har den allmänna rättsuppfattningen till stora delar baserat sig på principen att rättvisan ändå vinner till slut.
Flera deckare under senare år går emot denna trend bland annat några nylästa av Mankell, Leon med flera. Donna Leons bok "Natt i Venedig" är typisk. Här målas bilden av den ensamme lille förkämpen för rättvisa i ett korrumperat system. Det hjälten kämpar för är att själv förstå hur det hänger ihop, vad som ligger bakom brottet. Att brottslingen skulle kunna få sitt rättmätiga straff är nästan uteslutet från början. Och om en brottsling infångas är det ändå inte han som legat bakom planering - det finns alltid någon högre upp som sitter på mycket makt. I slutändan får rättvisans förkämpe vara nöjd med att klara sig helskinnad ur det hela utan att ha utsatt sin familj för fara och ändå fått behålla jobbet.
En ganska uppgiven bild av verkligheten.

Jag känner igen bilden, utan att detta för den delen hindrar mig från att framföra min åsikt!


10)
Det finns hopp, ibland segrar sanningen!

Den danska åklagarmyndigheten överväger att återigen ta upp fallet med branden år 1990 på färjan Scandinavian Star där 159 passagerare omkom. Orsaken är ett nytt vittne, som betecknas som trovärdigt, som påstår att fartygets ägare, det amerikanska rederiet Sea Escape Cruises, beordrat personal att tända på fartyget för att få ut försäkringspengar på 100 miljoner kronor. Vittnet, som tidigare arbetat på en rad olika fartyg, har dessutom presenterat en lista på tolv fartyg från samma rederi som havererat under oklara omständigheter.

( kommentar TS) Vem talar om moral när man tjäna hundratals miljoner?
Bakom rederiet står en dansk redare! Vad som inte framgått, är Stena lines nära samarbete med denne redare vidare 2 tyska delstatsbanker (landesbanker) samt ett helt koppel av affärsbanker, även svenska, som under alla åren finansierat denne ”skurk”. Jag har följt denne tricksande redare med förstklassiga advokater vid sin sida, ( även svenska) sett honom agera i USA och Europa. Varför denna nyhet som är synnerligen gammal först nu leder till nya åtal, kan bara betyda att någon som skulle hållit tyst, inte erhållit vad denne förväntat sig, sånt är livet, hämnden är ljuv.
Kanske det finns ett hopp för sanningen och moralen trots allt? Hoppas det!11)
Till slut Vaknar även den mest inbitne SÖMNGÅNGAREN !
citat
Malmö Aviations lågprissatsning Snålskjutsen för 290:- går bra enligt bolaget. Det stora intresset har medfört att bolaget från och med den 3 februari dubblerar antalet avgångar i veckan samt utökar helgtrafiken
Efter drygt en månad är bokningstrycket redan så högt att vi nu måste utöka vår kapacitet dels i veckan, men framför allt på helgerna
säger Ulf Axelsson, VD på Malmö Aviation, slut på citat.

Grattis Ulf, och välkommen till ett uppvaknande ur ”monopolet” eftersom Goodjet slutat flyga, kan du snart återgå till den gamla verkligheten. Det är bara en tidsfråga innan vi får läsa en NY pressrelease med följande text ”Det är ingen lönsamhet att köra billigt varför vi drar ned trafiken”?
”Folk måste lära sig att betala vad det kostar”!

Detta kommer att gälla fram till nästa Goodjet eller vad det kan heta starta sin verksamhet…….. Leve den fria Konkurrensen!


12)
Världen bygger på förtroende!
Motsatsen till detta är länsbolagens och Rikstrafikens avtal vilka stryper varje form av kreativitet.

Vi är sociala varelser och djupt beroende av ett socialt sammanhang. Det var säkert denna mänskliga egenskap som ledde till att handel och marknader som producerar välstånd utvecklades.
Tänk på Internet. Det som är anmärkningsvärt med Internetmarknader är inte att en del människor inte levererar eller betalar utan att så många faktiskt gör det. Det finns egentligen inget sätt att kontrollera den kommersiella aktiviteten. Det märkvärdiga är att så mycket av det som pågår bygger på förtroende.
Inom den privata bussbranschen är ett telefonsamtal, ett handslag, ett fax, ett mail den vanligaste formen för en överenskommelse.
Motsatsen är Länsbolagen med oändligt många jurister och tjänstemän inlindade i regler, tolkningsföreskrifter och avtal som förlama en hel bransch samt kuvar varje form av utveckling och människorna som verka i denna.
Länsbolagen och Rikstrafiken som företeelse är en avart, varken mer eller mindre där man skapar stilleståndet.
( en kopia av Sovjet)


13)
Sopspioner avslöjar allt fler! Var går gränsen när ett land blir en polisstat?
Under 2002 har 107 personer och företag polisanmälts för att de slängt skräp på fel ställe. Sedan pensionerade poliser började spionera vid återvinningscentralerna i landet i juni förra året har 134 personer anmälts.

( anmärkning TS) Det går att rättfärdiga allting, frågan är bara var går gränsen i en demokratisk stat med allt vad detta innebär av ansvar för den enskilde och angivare som säkerligen vill allas väl. Var går gränsen när ett land blir en polisstat? I tidigare DDR hade man ett organiserat angiverisystem, det mest effektiva i världen.


14)
Elkris eller Politisk Kris?

Elkrisen väcker två frågor. Hur kunde det bli så? Vad gör vi nu?
Sverige hotas av elbrist. Elpriset stiger. Konsumtionen ökar. Produktionen minskar. Skatterna höjs. Utsläppen växer. Barsebäck skall stängas!
Den ena är att en grundidé i svensk energipolitik sedan länge har varit att motverka ny elproduktion exempelvis med Bränslecellen. Vindkraft och träbränslen har visserligen i huvudsak subventionerats, men regelverket har ändrats nästan varje år. All annan elproduktion har antingen belagts med extra skatter eller motarbetats genom mer principiella beslut eller uttalanden. Extra skatter har främst lagts på kärnkraft, kol och olja. Politiska beslut eller starka politiska viljeyttringar har omöjliggjort eller skrämt bort investeringar i vattenkraft och gaskraft. Den nye energiministern Leif Pagrotsky tycks tro att krisen beror på att det regnat ovanligt lite i år. Det är fel. Det har regnat rätt normalt. Men på grund av elförbrukningen har magasinen tömts, och när höstregnen uteblev uppstod krisen. Vi har varit lika sårbara flera år men räddats av rekordnederbörd flera höstar i rad.
Energiskattehöjningar har blivit den katalysator genom vilken socialdemokraterna lyckats skapa en brygd som synts aptitlig för samarbetspartierna, först centern, sedan vänsterpartiet och miljöpartiet. Det som inte syns det märks inte varför hellre importera el från Ryssland, Vit Ryssland och Ukaina från kärnkraftsverk som är slitna och en omvärldsrisk utan dess like!
Eller kolkraftverk utanför Köpenhamn?
Helstatliga Vattenfall, störst på den svenska marknaden, har visat vägen. Vattenfall har sålt ut sitt ägande i den svenska gasbranschen och investerar i princip inte i nyproduktion i Sverige. Investeringarna sker nu huvudsakligen i kolkraft i andra länder. Självklart läser andra stora energiföretag av signalerna. Om Vattenfall, till hundra procent kontrollerat av svenska staten, inte vågar investera i Sverige, måste det bero på signaler som regeringen har gett sin företagsledning. Eller? Får vi uppleva ett nytt SJ syndrom, sälj ut allt för att sedan hyra (köpa) tillbaks till det tredubbla högre priset?

Citat:
Moderaterna är inte emot vissa energislag och för andra, utan ser det som statens uppgift att upprätthålla stabila spelregler så att kraftbranschen själv kan ta ansvaret för att utveckla och miljöanpassa elproduktionen. Det är aktörerna på energimarknaden och inte riksdagen som skall bygga, starta, stoppa och riva olika elproduktionsanläggningar.

(anm TS)
Bra, när får vi samma insikt avseende kollektivtrafiken, Bo Lundgren?15)
Hela SJs kapital förbrukat

Det var tur för SJs styrelse att man beslutade att upprätta en kontrollbalansräkning. Hade de inte gjort det hade styrelsen nämligen varit personligt ansvarig för SJ:s dåliga affärer. Kontrollbalansräkningen visar nämligen att inte halva, utan hela aktiekapitalet är förbrukat.
Skulderna uppgår per den sista september till 9,4 miljarder kronor, vilket betyder ett negativt eget kapital på 115 miljoner kronor.
Nu återstår det att snabbt kalla till extra bolagsstämma i SJ och bestämma om man ska köra vidare de förlustbringande tågen eller inte.
Om stämman bestämmer sig för att fortsätta har bolaget åtta månader på sig från det att kontrollbalansräkningen upprättades för att förbättra siffrorna så att halva kapitalet återställs.

Lyckas man inte inom utsatt tid är risken att SJ:s namnkunniga styrelseledamöter som förre detta moderatledaren Ulf Adelsohn och tidigare landshövding i Stockholm, Roland Fahlin före detta ICA-direktör samt Stena Lines direktör Bo Severed själva får slanta in pengarna


SJ uppvisar ungefär samma beteende som man kunnat se i vissa fullmäktigeförsamlingar, där ett oväntat valresultat helt plötsligt ställer världen på ända.

Där ett parti, företrädesvis socialdemokraterna, förlorat makten efter att i decennier ha haft egen majoritet. Men där partiet fortsätter att agera och argumentera som om det även fortsättningsvis regerade i ensamt majestät.

SJ har bara varit bolag sedan 2001, men vägen dit har trampats upp långt tidigare. Redan för femton år sedan, 1988, delades Statens Järnvägar upp i affärsverket SJ och myndigheten Banverket. I årsredovisningen från 1999, alltså före bolagiseringen, står att läsa under rubriken "Uppdrag" att "SJ ska bedriva en effektiv järnvägstrafik på affärsmässiga villkor". Och att "SJ ska ha en stark och sund ekonomi samt fortsätta att utvecklas som ett effektivt och konkurrenskraftigt transportföretag med järnvägstrafik som huvudverksamhet". Inget av detta har uppnåtts. Istället har man genom f.d. GD Stig Larssons försorg försnillat ofantliga värden.

Här har ledningen, med de statligt utsedda styrelserepresentanternas goda minne, år efter år misskött bolaget för att sedan, när pengarna är slut, gå till skattebetalarna och be om en miljard för att täcka upp förlusterna av alla dåliga, och konkurrensmässigt kanske till och med olagliga, affärer.

Med staten som ägare i ryggen har SJ försökt svälta ut alla uppstickare. Man har vunnit anbudsförfaranden genom att lägga underbud på konkurrensutsatta sträckor som sedan har måst drivas med förlust. Det är i dessa prestigeupphandlingar delar av den borttappade miljarden ska sökas.

SJ blöder här och nu. Och det är svårt att se någon annan lösning än att näringsminister Leif Pagrotsky faktiskt skakar fram den miljard han redan lovat bort. Konkurs är inte ens en tänkbar lösning, vilket förstås är det som får SJ att utan att rodna be om sin veckopeng fast den redan betalats ut, flera gånger tidigare.

Men pengarna ska inte betalas ut som om ingenting hänt. Ansvar måste utkrävas. Varför har till exempel inte statssekreterarna från näringsdepartementet, som suttit i styrelsen under den siste generaldireköteren Daniel Johannesson, reagerat? Varför har staten representanter i styrelsen om de inte förmår fullgöra sitt uppdrag? Vad ska staten med insyn till om den inte använder den till att titta?

(varje liknelse med Sovjet är en ren tillfällighet)

PS
"Om ett börsbolag betett sig på samma sätt hade Finansinspektionen omgående tagit fram tungt artilleri. Det som händer nu är hyckleriets julafton. Dessvärre är det den kultur som monopolisten SJ lever kvar i", säger Mats Odell."

Så har jag läst denna kommentar:
Citat
– Sedan kan invånarna i Bergslagen själva bestämma vilken järnvägstrafik de vill ha, säger Tåg i Bergslagens vd Mikael Prenler och SJ:s vd Jan Forsberg i ett gemensamt uttalande.
Det innebär i klartext att det är Bergslagens invånare som väljer vilken tågtrafik de ska ha i fortsättningen.
– Vill man ha tåg ska man åka tåg och inte bil, påpekar de bägge cheferna.

(det finns en uppenbar skillnad med det Sovjetiska systemet, på den tiden hade man avrättat eller skickat dem till GULAG lägren, de som hade valt annat sätt än att åka Tåg.
Är Bergslagen Sveriges GULAG?)

16)

Hört talas om elcertifikat?

Det är politiskt nyspråk för en ny pålaga som framåt sommaren dyker upp på elräkningarna, dock inte som skatt utan som "kvotandelen av elförbrukningen".
Denna kryptiska text betyder att staten slopat sina direkta subsidier till elbranschen och att elkonsumenterna i stället påförts en inmalningsavgift för så kallad grön elektricitet, oavsett hur deras el faktiskt producerats. Friheten att välja grön el övergår i tvånget att göra det.
Den praktiska innebörden är att politikerna riggar en låtsasmarknad som garanterar vissa elproducenter en successivt stigande efterfrågan och att Energimyndigheten ska bötfälla leverantörer som skickat ut för liten andel grön el på nätet. Inklusive moms beräknas kostnaderna för denna nya överbyggnad motsvara ytterligare 400- 450 kronor per år för en vanlig villa.

(varje liknelse med länsbolags reformen är en ren tillfällighet)


17)
Tillbaka till 1980-talet

Högsta marginalskatt blir 60 procent i några församlingar i Jämtland nästa år. Bara tre små församlingar i Kävlinge kommun i Skåne har under 30 kronor i kommunal utdebitering. Skattesatser på 33-34 kronor är mer regel än undantag
Kommun- och Landstingsförbunden varslar om fortsatt höjda skatter och säger att ökad sysselsättning är enda räddningen för kommunernas ekonomi. Det går inte ihop.
Vill man behålla mer än 40 kronor av en intjänad 100-lapp kan man antingen gå ur kyrkan eller sänka sin inkomst genom att jobba mindre. Utträdet ur Svenska kyrkan har ökat, speciellt bland högavlönade män i storstad, det framgick av rapporter i går. Hur många som arbetar mindre, är det inte lika lätt att få besked om. Men räkna med att det förekommer.

(I Sovjet var skatten 100%, sedan erhöll man ett bidrag att köpa livsmedel 60 - 120 rubel i månaden, hyra,ström allt var gratis. Alla var lika fattiga, förutom nomenklaturan som var väl försörjt)


18)

Näringsminister Leif Pagrotsky har träffat ett trettiotal generaldirektörer för att diskutera hur myndigheterna ska förenkla företagens vardag.
Citat:
-Jag ser framför mig ett brett upplägg som innehåller förenklingar av nationella och internationella regler, färre och enklare blanketter och uppgifter från företag, bättre service och tillgänglighet hos
myndigheterna, effektivare administration inom och mellan myndigheter -
och så långt bara kreativiteten räcker - IT-lösningar som förenklar tillvaron för små företag.
-Vi måste prioritera. För mig är det framför allt tre kriterier som bör
vägleda vårt arbete;
begriplighet, enkelhet och snabbhet.
slut på Citat.

Bra Leif Pagrotsky, börja med att avveckla Länsbolagen,Rikstrafiken samt ett 10 tal organsiationer som utreder kollektivtrafiken! Och gör det snabbt, det finns över 20 miljarder att spara in, varje år!


19)
Högre löner till VD-arna – spararna får mindre
Livbolagens VD:ar har fått stora lönelyft mellan åren 1999 och 2001.

AMF Pensions VD Christer Elmehagen har kunnat åtnjuta den kraftigaste löneökningen under perioden. För 2001 deklarerade han en inkomst av tjänst på närmare 3,2 Mkr eller 263.000 kronor i månaden. Det är en ökning med 70.000 kronor varje månad eller 839.000 kronor per år. Under samma period dök totalavkastningen hos AMF Pension, som bland annat förvaltar LO-medlemmarnas tjänstepensioner, från 24 procent till minus 4 procent.20)
skriven av: Bengt Valdemarsson (Ph.D) tidigare Domare i regeringsrätten,
utdrag ur en längre artikel.

Det var en gång ett land som var bäst på nästan allting. Ja, sanningen var att det var bäst på allt. Det hade de största företagen, de flitigaste människorna, bästa moralen och visste dessutom hur alla andra länder borde göra för att de skulle bli nästan lika bra som det Goda Landet.
Tittade man lite närmare på det hela så fann man, att det var bäst på en del andra saker också:
Det hade funnit ut den bästa skatteformeln, som fick små och medelstora företag att endera lämna Sverige - ja det är Sverige det handlar om - eller också avstå från att expandera. Det lönade sig inte och gjorde bara livet besvärligt. Så de senaste femtio åren hade bara ett par företag startat som blivit rejält stora.
Inte bara det här med skatter och avgifter hade man hittat på. Man hade också funnit en formel för att göra stora företag små. Relativt sett i alla fall. De stora företagen hade anammat de statliga institutionernas stelhet, byråkrati och självgodhet och plötsligt så fann de rika aktieägarna, att de inte var rika längre. Och de anställda att de inte hade några jobb.

(Svenska IKEA är lika mycket svenskt som Mercedes. HM är svenskt men producera i länder med en arbetskraft som erhåller en tiondel av den svenska lönen! Tetra Pack ägs av ett Holländsk offshorebolag osv)21)
När de goda tiderna töat bort är det väl mycket skräp som kommer fram.
En sammanfattning av år 2002. Det är så utopierna hanteras.
Skulden och ansvaret är alltid någon annans.


Först fram till tomten är den fallne hjälten Percy Barnevik. Med Barneviks bonus lär han dock ledigt själv kunna förse samtliga barn i ett land med julklappar.

Från att ha varit svenskt näringslivs store internationelle hjälte har Percy Barnevik i år förpassats till att vara en girig bokföringstricksare som köper på sig asbestbolag dyrt. Facit är att Barnevik försvunnit med sin bonus, som visserligen delvis betalades tillbaka, medan ABB tvingats slåss för sitt liv. Alla förluster i Ryssland har man sopat effektivt under mattan.


En mer bänkfast person i den här icke-julklappsgruppen är en annan gammal hjälte som började kläs av för flera år sedan. Det är den tidigare Ericssonchefen Lars Ramqvist. Han förknippas numera snarast med de olika missgrepp som gjort Ericsson till ett krisbolag, och märkliga utspel som styrelseordförande i Skandia. Sparbolaget är ytterligare ett företag som gått från att vara hyllat till att vara bespottat för tricksig redovisning, usel kursutveckling och gigantiska ledningsbonusar. Lars Ramqvist försvarar in i det sista på sitt märkligt aggressiva sätt missförhållandena.

Rimligen kan Lars Ramqvist snart dock lämna sin fasta plats i icke-julklappsgruppen. Han bör helt enkelt snart vara helt befriad från större uppdrag i näringslivet.
Skandias trista utveckling smittar inte bara av sig på styrelseordföranden Ramqvist, utan också på VD:n Lars-Eric Petersson. För dem som följde Peterssons inledande karriär som skicklig företagsstädare på det kraschade fastighetsbolaget Pronator ter sig utvecklingen till


Finanssektorn har överhuvudtaget hamnat i kraftigt blåsväder i år. Det handlar om usla analyser, bristande förtroende, gigantiska ersättningar och sammanblandning av olika verksamheter på investmentbankerna. Därtill kommer nu en uppseendeväckande utrensning av personal på flera av mäklarfirmorna, främst Den Danske och Nordea. En del småchefer tycks dessutom ha tagit chansen att bära sig lite extra illa åt i samband med neddragningarna. Det hela verkar synnerligen illa skött, både mänskligt och ekonomiskt, på de båda nordiska storbankerna.

Senast att drabbas av svidande kritik är Carnegie. En nyutkommen bok beskriver hur den börsnoterade firman gett sina kunder urusla råd samtidigt som de anställda plockat ut mångmiljonersättningar, inte minst i form av aktier. Carnegie, med avgående VD Lars Bertmar i spetsen, tycks försöka hålla sig undan kritiken, vilket sällan är en begåvad taktik.

De infekterade bråken har bland annat lett till att börsnoterade Nordiskas VD Lage Jonason kastats ut i kylan. Lage Jonason var i blåsväder redan i våras, då som styrelseordförande i börsnoterade Citymail. I en högst märklig affär lyckades Citymails grundare Bror-Anders Månsson köpa två tredjedelar av Citymails svenska verksamhet för 15 kronor, för att bara några månader senare sälja vidare aktierna för motsvarande uppemot 145 Mkr. Frågan var om inte det börsnoterade bolaget hade kunnat göra den jättevinsten i stället.Livbolagen har under året fått kraftig kritik för internaffärer med den börsnoterade delen av bolaget, för lägenhetsaffärer och våldsam dumpning av aktier. Lars-Eric Peterssons Skandia har haft en framträdande roll även på livbolagssidan, liksom bland andra Lars Thunells SEB Trygg Liv Nya.

Fondförvaltarna har fått mycket kritik för den usla utvecklingen i kombination med på sina håll höga avgifter. Så sent som i före jul vaknade Finansinspektionen till och varnade Alfred Berg-ägda Banco Fonder och Banco Pensionsfonder, där fondveteranen Kajsa Lindståhl är ordförande. Trots att missförhållandena, som kunnat kosta fondförvaltaren tillståndet, pågått sedan i fjol informeras spararna först nu. ( kopia av dagens Ryssland )

En annan person som kan få det svårt i kontakterna med jultomten är skatteexperten Roger Akelius, vars härjningar i fastighetsbolaget Mandamus inte rönt någon större uppskattning från omvärlden

Kärnkraften skulle bli en parentes, Sveriges framtida elförsörjning bygga på förnyelsebar energi från solen, vinden, veden och vattnet

På denna utopi har nu s-, v-, c- och mp-politiker spenderat ett par hundra miljarder kronor på forskning och på subsidier till grön el samtidigt som de blockerat allt utrymme för nya investeringar i storskalig elproduktion. Bränslecells forskningen är enligt ett obegripligt regelverk totalt satt ur spel, vi befinner oss i början av den största teknologiska förändring i mänsklighetens historia och Sverige har kopplat bort sig från utvecklingen.

Eftersom elkonsumtionen fortsatt att öka och den gröna elen förblivit ett marginellt inslag har Sverige förvandlats från ett elexporterande till elimporterande land. Den torra sommaren må ha förvärrat problemen, men oavsett nederbörd är gapet mellan produktion och konsumtion i växande

Några siffror finns dock inte, statliga myndigheter intresserar sig inte för skatternas andel av hushållsbudgeten och energipolitiker som Lennart Beijer (v) och statsråd som Leif Pagrotsky talar hellre om marknadens ansvar än om sitt eget.

I det utopiska tänkandets karaktär ligger just sådana skevheter. Av övertygelsen om de egna ädla avsikterna att främja det rätta, sköna och rättvisa följer naturligen att andra bär ansvaret för att rätta till det som gått snett.

Mekaniken går igen i oviljan att se kopplingen mellan välfärdssystemets utformning och utnyttjandet av förmånerna, gör det självklart att hellre påföra arbetsgivarna tyngre ekonomiska skyldigheter för sjukfrånvaron än att dra in den enskildes och fackets ansvar i ekvationen. De som driver frågan vårdar sina utopier och binds dessutom samman av starka gemensamma intressen:
Det ansvariga statsrådet Hans Karlsson är pensionerad avtalssekreterare från LO.

RFV:s generaldirektör Anna Hedborg är ideologen bakom systemet, både som LO-utredare, statssekreterare och statsråd.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Kenth Pettersson var tidigare ordförande i Handels och är dessutom gift med LO:s expert Irene Wennemo.

Det är så utopierna hanteras. Skulden och ansvaret är alltid någon annans.


Kraftverkens turbiner mal på tomgång, men hela landet strålar. Den som vill hålla i gång Barsebäck ska slå till nu och säga att juleljusen är hotade. Ett enigt folk kommer att svara: Rör inte våra julgransljus - låt kärnkraften leva!
När julen slår till sätts all logik ur spel. Röda gubbar väller ut på gator och torg och fullt normala människor släpar in levande träd - med barr! - i sina hem. Föredömliga familjefäder slänger kassaboken och tokshoppar, och rekorderliga husmödrar drömmer om raffset.


22)

Goda Nyheter! För Bussresearrangörerna.
Nedanstående nyheter ger bussarrangörerna nya kunder och hoppas jag fulla bussar!

22:1)
Birka Line får ett nytt kryssningsfartyg till Stockholm, sånt skapar ny trafik för många år framåt.

22:2 )
COLOR LINE BESTÄLLER FRÅN KVAERNER MASA-YARDS
Kvaerner Masa-Yards och Color Line har tecknat kontrakt angående leverans av en kryssningsfärja på 74.600 GT. Ordern är värd EUR 300 miljoner. Färjans passagerarkapacitet är 2.800 och den blir den största i sitt slag i världen. Nybygget levereras av Kvaerner Masa-Yards varv i Åbo i december 2004. Kontraktet innehåller option på ett systerfartyg. Det förstnämnda nybygget skall ersätta "Prinsesse Ragnhild" som går på linjen Oslo-Kiel. Det eventuella systerfartyget är tänkt att ersätta "Kronprins Harald".

Detta skapar ny trafik under många år.


22:3
Vinimportörer får tillbaka 100 milj
En dom i regeringsrätten tvingar staten att betala tillbaka omkring 100 miljoner kronor till 300 svenska vinimportörer. Statliga Alkoholinspektionens avgifter under perioden 1995-97 stred mot EU-rätten

Åså är det snart busslagschefernas tur och inte minst alla resenärer som OLAGLIGEN fått sina vin och delvis spritflaskor konfiskerade!
BRA, äntligen ser vi ljuset i tunneln och en svidande bakläxa till Ringholms dekadenter vilket inkludera BR:s hela ledning.
Vem åtalar Clas Olofsson och gelikar?


22:4)

WTO Goda Nyheter! För Bussresearrangörerna. Vad WTO har att säga om Turistutvecklingen fram till år 2020

World Tourism Organisation har gjort en prognos att Kina år 2020 blir den största turistnationen med 186 millioner turister mot idag 31.2 miljoner. En nätt ökning med 498%.
Efter detta följer Frankrike och USA. Spanien är förpassat till en fjärde plats från att idag vara på andra plats med 48 miljoner årliga turister vilka utgör 12% av BNP och utgör 10% av den arbetsföra arbetskraften. Från år 2002 till 2020 beräknas turism ökar med 53% till 73,9 miljoner besökare.
Tyskarna reser mest i världen, år 2002 ca 75 miljoner resor till annat land än i sitt eget. Enligt WTO beräknas tyskarna resor ökar till år 2020 till 150 miljoner resor sålunda en fördubbling tät följd av Japaner, och snart Kineser.

WTO räknar med att turism ökar till länder med temaresor, badresor, kultur och naturupplevelser.

Nu skall man komma ihåg att WTO prognoser sällan stämmer, men ger en bra antydning vart utvecklingen leder. Att Skandinavien inte finns med är ingen tillfällighet. Den skandinaviska turism bygger på avundsjuka och snäva egen intressen. Sverige har en unik chans att ändra turistbilden för framtiden om man skapar 4 starka nationella mål.
Här är mitt bidrag:
Dra upp en nationell turist strategi eftersom turistrådet och alla lokala turistorganisationer har fallerat i över 30 år. Det finns ingen oberoende svensk kompetens, därför måsta man ta in utländsk världskompetens på hur man kan utveckla Nobelfesten, Astrid Lindgren, Ishotellet med en riktig Jultomte världsverkstad samt skapar en Nationell konsert orkester där man likt Wiens Nyårskonsert skapar en Midsommar konsert, i Stockholm!
(ishotellet har fått konkurrens från Finland, Brügge i Belgien samt Livorgni i Italien, det går snabbt att bli av med Jukkasjärvis enastående idé och vad händer efter Bergkvist?)
Med 4 attraktioner utvecklade i världsformat får lilla Sverige ett tillskott av turism som slår mätt i BNP allt annat. Förutsatt att man kan ena sig och dra upp riktlinjer för de närmaste 50 åren! Alla åtgärder skulle förgylla tillvaron för hela den svenska kollektivtrfaiken.


23)

Bäste Ulo, jag ser att din tidning allt oftare tar in artiklar från personer som kan uppfattas vara en aning kritiska mot Länsbolagen sätt att sköta sin verksamhet. Nå, detta är inte en dag försent, men vad som får mig att fundera är, vem är det som betalar dessa konsulter? Om jag har förstått det hela är det ytterligare verksamheter som betalas av skattebetalarna? Deras slutsats efter 25 års verksamhet förefaller komma i senaste laget? Kan man då utgå ifrån att den mycket inlindade kritiken sådär lagom är till för att ingen skall bli ledsen? Inte ens på chefredaktören?
Den enda person som jag stöder fullt ut, denna enda gång är, när Ines Uusman latent konstatera:
Citat: Vi har rustat ned både kompetens och resurser! Där fick ni alla länsbolagschefer, från er tidigare chef för kollektivtrafiken, mediåkra är vad ni är i bästa fall! I BÄSTA FALL!
Förlåt, jag glömde ställa frågan, när anpassar du ditt förlag efter en ISO kod?
När du gör det, är det dags att gå hem, då kan Christa Jutterström tar över.
Önskar ett Gott nytt år 2003

Tillgivne
Toni Schönfelder


PS

Året 2002 sista information - tar upp tillståndet i landet. På Arlanda har reklamskyltar från Ericsson och ABB med texten ”Welcome to Sweden, country of success” täckts över.

faxless cash advance faxless cash advance

faxless cash advance faxless cas>

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web
http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.