Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch1) SL såpan fortsätter

2) STORA Tågrånet del 3.

3)Nästa såpa är att Regeringen bestämt att tillsätta en ny utredning som skall utreda Sveriges Turistråd, igen.1)

Fortsättning på SL:s ledningen förlustelser på skattebtelarnas bekostnad.


Innan artikeln nedan, önskar jag påpeka att jag under flera år påtalat detta slöseri med skattemedel som existerar mer eller mindre öppet hos alla länsbolagen.
Då det är skattebetalarnas pengar som vidlyftigt sättes sprätt på, är det en angelägen fråga för alla i samhället.
Det mest upprörande är den otroliga rädsla som finns hos dem som sitter på kunskapen men inte våga informera med risk att få sparken. Jag har sagt det förr och jag säger det igen, mina 6 år i Ryssland var en enda stor chock, när man upptäckte att likheten mellan Sovejet och Sverige är mer lika än olik.
En av likheterna är just hur etablissimangets företrädare tar för sig i vetskap om att ingen kommer åt dem.
anm. toni

Som SvD berättade i går är upprördheten stor, men rädslan för reprimander än större. Därför råder rödkindad. Hon vill vara anonym liksom alla andra som handlägger .............

Landstingets övervakare(?) Han är väldigt förvånad över att revisorer inte sagt något, och spekulerar i att det på SL har vuxit fram en egen kultur.

Revisorerna sitter på 2 stolar, rapportera dessa obehagliga uppgifter om uppdragsgivaren så mister dom stora konton eftersom maktens män styr revisorerna och inte tvärtom. Skillnaden för en privatföretagare är avgrundsdjup då revisorn har en skyldighet att rapportera till sakttemyndigheten när motsvarande skulle uppdagas -- men det gäller inte den offentliga förvaltningen. ( liksom i Ryssland)
anm. toniIngen granskade SL:s resor
Efter SvD:s avslöjande ska nulandstingets revisorer granska SL-topparnas lyxresor och krogbesök. Reseräkningar och notor ska upp på bordet.
- Jag är förvånad över de uppgifter som kommit fram. Hade jag anat detta så skulle jag reagerat långt tidigare, säger Lennart Björk, chef landstingets revisorer.
En granskning som SvD gjort visar att SL under alla år har saknat en policy för hur resandet inom företaget ska göras. Och några reserapporter har inte heller behövts lämnas in.


32 öl till middag. Efter en middag med SL:s styrelse på restaurangen Myntet på Slottsbacken gick en handfull politiker och tjänstemän vidare till krogen Zum Franziskaner i Gamla stan. Där drack de 32 öl och kallade även denna tillställning för "styrelsemiddag".
Foto: Yvonne Åsell

I går begärde Lennart Björk att den auktoriserade revisorn Leif Lundfors från revisorbyrån Deloitte & Touche ska lämna över fakturamaterial och dessutom kommentera det.
- Det är så dags nu! utbrister Sven Andreason, direktör på landstinget.
Han är väldigt förvånad över att revisorer inte sagt något, och spekulerar i att det på SL har vuxit fram en egen kultur.

SvD kunde i går avslöja hur skattebetalarna fått stå för flera höga SL-chefers utsvävningar. Resor i business class, rum på lyxhotell, golfspel, konferenser med mycket fritid och lite arbete, spritnotor och presenter.
Det kostsamma resandet står dock inte i strid med någon policy. Det finns nämligen ingen sådan inom landstinget. Men enligt de nya ägardirektiv som ska gå ut före sommaren kommer de landstingsägda bolagens frihet att minskas. Bland annat måste SL och övriga bolag börja följa de nya centrala reglementen, som Sven Andréason nu utarbetar och som ska vara klara om två veckor.
- En chef som godkänner lyxresor blir inte chef länge. Varje styrelse är ansvarig inför landstinget, säger Andréason.

På SL är det vd Gunnar Schön som godkänner varje resa. Som SvD berättade i går har han och andra SL-chefer vid flera tillfällen rest business class till New York och bott på femstjärniga hotell. Men också landstingets egna chefer har gjort liknande resor. Det gäller bland andra finansdirektören Helena Holmstedt, som har varit med i New York under förhandlingar.
- Jag har inte bokat hotellen. Jag har dessutom bott på hotell Metropolitan en gång. Hur många stjärnor har Metropolitan?

Även en av landstingets tjänstemän har bott femstjärnigt i New York. Det är controllern Kristina Boström, som gör budgetanalyserna för SL. Syftet med hennes resa var att hon skulle "lära sig".
Exakt vad som uträttas under SL-chefernas resor framgår inte av bokföringen. Ofta finns programmen med, men vad som i övrigt utförs är höljt i dunkel. Ingen, varken chefer eller tjänstemän, behöver lämna in reserapporter, vilket är brukligt i många andra bolag.

Överhuvudtaget råder viss förvirring inom SL när det gäller resandet. Inte ens personalchefen Jan Hamrin känner på rak arm till om SL har någon egen policy. Först efter en dags letande återkommer han med svaret:
- Det har inte ansetts att vi behövt någon. Vi reser nästan ingenting. Jag har aldrig sett en reseräkning.
Han hävdar att återhållsamheten i företaget är så stor att det varje år är osäkert om bolaget ska hålla julfest för personalen eller inte. Enligt Hamrin tvingas SL:s anställda vända på varje krona.

Men SvD:s granskning visar att SL förra året tjänstereste för nästan fem miljoner kronor. I stort sett alla resor skedde i business class. Enligt personer som arbetat med SL:s reseplanering har detta även gällt studiebesök och konferenser, som kan planeras i god tid så att billigare biljetter kan användas.
- Resorna bokas så sent som möjligt. Grupprabatter som sänkt priset hade ofta varit möjliga, men de som reser vill ha enskilda biljetter. De enda andra bolag som jag har sett resa på det här sättet finns inte längre. De har gått i konkurs, säger en person med mycket god insyn i SL:s resebokningar.
Hon vill vara anonym liksom alla andra som handlägger SL:s och landstingets interna ekonomi. Som SvD berättade i går är upprördheten stor, men rädslan för reprimander än större. Därför råder rödkindad tystnad.

För politikerna i SL:s styrelse kan knappast lyxresorna var någon okänd företeelse. För även när politikerna reser för SL:s räkning sker detta i dyr affärsklass. När de till exempel åkte på studiebesök till Hannover för att titta på prototypen för de nya t-banevagnarna, så kostar bara flygbiljetterna 10 488 kronor styck. Med på den just den resan var Elwe Nilsson (m), Jan Stefansson (kd), Christina Lyngå (s), Sven-Inge Nylund (s) och Jan Strömdahl (v).
Jan Stefansson säger att han reagerade på att de reste i business class.
- Det fanns en anledning till det, men jag kommer inte ihåg vad det var.
Elwe Nilsson, SL:s förre ordförande, har för övrigt gjort många resor tillsammans med SL-ledningen och då bott mycket flott.

SL:s resvanor har inte fått vare sig de förtroendevalda eller de auktoriserade revisorerna att reagera. Däremot har landstingsrevisorerna kritiserat SL:s rutiner för representation. I bokföringen saknades anteckningar om vilka som deltagit och syftet med begivenheten. Det ledde till att en skriftlig instruktion delades ut till chefer och ekonomer på SL. Där slås fast att stor restriktivitet alltid ska iakttas vad gäller representation.
Några flotta presenter ska enligt instruktionerna inte delas ut till personalen. På 50- och 60-årsdagar ska den anställde föräras en blomma, 30 år på företaget ger en klocka. Och pensionsavgångar firas med lunch.

All annan uppvaktning ska ske i samråd med personalavdelning och personalchefen Jan Hamrin.
I julas fick dock flera SL-chefer inbundna böcker av VD:n Gunnar Schön i julklapp, betalda med skattemedel. Någon månad tidigare hade kanslichefen Bo Tengblad köpt en golfklubba, en putter, på Golf och Fashion House. Det var en gåva till SL:s dåvarande ordförande Elwe Nilsson (m), enligt bokföringen.

svenska dagbladet
Ulla Danné
Björn Hygstedt


PS
toni´s anm:
Nu återstår det att se hur länge "grabbarna" får sitta kvar och när även ett SL samt Stockholms landsting skall få verksamhetsregler?
Mera viktigt tycks det dock vara att hitta en väg bort från Länsbolagen och under tiden hitta chefer som har respekt för skattebetalarnas pengar. Som steg ett!2)

Det STORA Tågrånet del 3

av Harald Rosén
Järnvägar byggs – men tågen saknas

SJs vd Jan Forsberg och informationsdirektören för Bombardier i Sverige
Bengt Lindwall försvarar i en debattartikel (GP 5 Maj) X2000-systemet i alla
dess delar. Tågen kommer att hålla i cirka 30 år (!), skriver de och
hänvisar till andra tåg som SJ kör med hela 40 år på nacken.
Men järnvägsdirektörerna undviker att beröra den höga kostnaden för att
driva detta udda tågsystem i längden. X2000 är ingen enkelt RC-lok utan ett
snabbtåg med lutande vagnkorgar. Redan nu – efter 10 drift – så dras tågen
med höga tekniska kostnader och omfattande reparationer. Det vittnar såväl
SJ själva som passagerarna om. Bombardier tjänar pengar på detta – liksom på
Regina-tågen som i artikeln utpekas som alternativt snabbtåg – och det är
därför inte konstigt att Lindwall i artikeln försvarar tingens ordning när
det gäller svenska folkets tåg.

Det är dock anmärkningsvärt att SJs chef anser att X2000-tågens
finansiering, driftkostnader och standard är helt i sin ordning. Det är ju
SJs resenärer och SJs resultat som påverkas av en dyrköpt fordonspark med
kvalitetsproblem. Det jag efterlyser i Forsbergs svar är: Vad som kommer
efter X2000 och hur och med vad man skall trafikera de nya järnvägar som nu
byggs för våra skattepengar. Flera skall stå färdiga 2010 ! För det är väl
inte så att SJ tänker trafikera dessa med gamla 60-talståg eller regionaltåg
som inte kan köra snabbt nog?

På Västkustbanan har miljarder redan investeras. Bara delsträckan genom
Hallandsås som nu skall byggas kostar 6 miljarder. Motivet för att bygga
tunneln är – enligt Banverket - att man skall öka kapaciteten på denna bana
med flera hundra procent! Botniabanan för cirka 10 miljarder skattekronor,
som också är färdig kring 2010 skall trafikeras med cirka 6000 tågstolar per dag! Båda dessa investeringar kräver givetvis snabba tåg för att efterfrågas av resenärer. Var finns dessa tåg i SJs planer?

Jag håller med skribenterna om att det satsas på tok för mycket på järnvägsinfrastruktur i de glesa delarna av Sverige. Men riksdag och
regering skall i år besluta om järnvägsbyggen för 100-150 miljarder fram till 2015. Samtidigt finns tydligen ingen plan hos det statliga
järnvägsbolaget SJ för att ha tåg till att trafikera dessa gigantiska satsningar! Jag har aldrig heller hört SJ ifrågasätta trafikunderlaget för att öka trafiken på Västkusten eller Botniabanan. Istället talar SJ om att man vill ha monopol på dessa sträckor och behöver 2 miljarder för att överleva.

SJ och Bombardier påstår också att man vid ”sale-lease-back-affären” av
X2000-tågen härmade flygindustrin. Skillnaden är dock avgörande! Det var för svenska folkets skattemedel inköpta tåg man sålde. Till skillnad från civilflygplan med internationell standard saknar dessutom dessa udda tåg ett
värde på marknaden. Forsberg och Lindwall påstår att man har sålt X2000 till
andra länder, bland annat till Kina. Detta är inte sant ! I Kina finns ett (1) tåg som är ett demonstrationsexemplar som mer eller mindre skänkts med hjälp av bidrag från Sveriges skattebetalare.

Jag anser verkligen att det behövs ett bra snabbtågsystem i tätbefolkade delar av Sverige som komplement och konkurrent till flyg- och vägtrafik.
Detta får dock inte spelas bort genom dålig planering och finansiering och därmed sluka skattemedel så till den milda grad att medborgarna inte får valuta för pengarna. Tågtrafik är nästan aldrig lönsamt. Har man – som SJ - dessutom en onödigt dyr tågpark så är förutsättningarna obefintliga.

Det behövs en ordentlig järnvägsutredning som klarlägger alla frågor om tågen innan SJ får mer skattepengar att spela med.


Harald Rosén
Generalsekreterare svenskt Flyg


Eric Afeldt har haft synpunkter samt svar från Harald Rosén.
> Hej och tack för Dina kommentarer.
> Jag känner historien ganska väl. Har sparat flera brev från GD Bengt Furbäck
> och Säkerhetschefen Gelotte under projektets utveckling omkring 1980. Jag
> intresserade mig då mycket för planskilda korsningar och skydd av banan men
> även på internationella normer för snabbtåd. Jag var vid den tiden
> flygsäkerhetsarbetare. Se kollega till mig omkom i en plankorning vilket
> ökade intresset för järnvägens utveckling.
>
> Jag vet att artikeln är kontroversiell. Visste emellertid inte att X2 gick i
> Kina, men om så är bör väl problemen vara samma där.
> Min poäng med artikeln är egentligen "sale lease back" historien och det
> ytterst tveksamma framtida värdet på tågen.
>
> Några svar: I Kalmar byggdes det en tågfabrik såvitt jag vet med
> underleverantörer lite här och var.
>
> Jag skriver att X2 sannolikt nått sin tekniska livslängd om 10 år, int nu,
> och det baseras på vad flera tekniker sagt. Som Du kanske vet har flera
> tekniska chefer från flyget jobbat med X2.
>
> Beträffande krav på underhåll - och säkerhet - så får vi väl vara glada att
> X2 inte kontinuerligt kört i 276 km som de gjorde 1993.
>
> Ditt svar antyder att det inte kommer att vara några problem att fortsätta
> att köra - eller ersätta X2000? Men till vilken kostnad? Och hur?
>
> Om X2000-divisionen gick med vinst redan från start som Du påstår, varför
> fattas då 2 miljarder 10 år senare samtidigt som man har en skuld på tågen
> på 9 miljarder och alla SJs tillgångar är sålda? Förklara det är Du bussig.
Harald Rosén
3)

Sveriges Turistrådutreds igen.
Regeringen har beslutat att tillsätta en ny utredare som skall se över Sveriges Turistråd.
Något som är lovande och förhoppningsvist låter utredarinnan inte påverka sig av Karl Erik Strand (VD SvT) som tydligen visat att utöver massa floskler dyra resor är total inkompetent att sköta en sådan viktig verksamhet för Sverige.
Visserligen finns dom som gör gällande att han gör minst skada på denna position för landet, å andra sidan har hans spår efter åren i SJ med Stig Larsson inte exakt höjt hans aktier samtidigt som Svenska skattbetalare under många år framåt kommer att få betala KE Strands vidlyftighet. Att han dessutom i sin upphöjda plats inom SJ är ansvarig för att man la ned
den verksamhet som var en hörnsten för Sveriges turistinkomster - Schwedisches Reiseburo - samt Interrail resandet där man effeltivt exkluderade Sverige från övriga kontinenten samt andra verksamheter inom SJ koncernen som en gång var den största och mest lönsamma inom hela statsförvaltningen om manbortser från monopolbolag som Vin & Sprit.

Att Sveriges Turistråd in sin struktur med intressenter som RTS med total ryggradslösa branschföreträdare har hälften av majoriteten, påvisa skriande behovet av en förnyelse.

Det gladde mig därför alldeles extra att Regeringen tagit till sig den kritik och funnit ut på egen hand att ett nuvarande Sveriges Turistråd kan man lika skippa, for ever, eller börja om från början.
anm. toni


Regeringens turistfrämjande arbete ses över

Regeringen har beslutat att genomföra en översyn av turistfrämjandets funktion, organisation och rollfördelning samt
utvärdera måluppfyllelsen. Översynen avser framför allt arbetet inom
Turistdelegationen och Sveriges Rese- och Turistråd AB.

Översynen syftar till att utvärdera den nuvarande verksamheten med
avseende på det övergripande målet för turistpolitiken och
genomförandet av Framtidsprogrammet. Utredaren ska vidare analysera
möjligheterna till samordningsvinster med annan främjandeverksamhet som
t.ex. Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet och om så är nödvändigt
föreslå förändringar.

Till att leda arbetet med översynen förordnas departementsrådet
Christina Ragsten Pettersson. Ragsten Pettersson är i grunden
civilekonom och har tidigare bl.a. arbetat som managementkonsult och
som departementsråd med ansvar för statligt ägande inom
Finansdepartementet.

Turistminister Ulrica Messing kommenterar beslutet:

- Det går bra för svensk turism. Vi är den största mottagaren av
utländska resenärer i Norden och turistnäringen är en betydelsefull
exportindustri för Sverige. En viktig förklaring är det gemensamma
arbete staten och turistnäringen tillsammans gör inom ramen för
Framtidsprogrammet. Men det krävs ett ständigt utvecklingsarbete för
att Sverige ska fortsätta vara ett attraktivt turistland med en
konkurrenskraftig turistnäring. Genom utredningen vill vi se över
statens organisation för turistfrämjandet så att arbetet tydliggörs och
bedrivs så effektivt som möjligt.
Med lite tålamod visar det sig att mina tidigare synpunkter samtliga besannas. Det tar lite tid för förtret och prestige, men i slutändan visar sig att jag ligger helt rätt i min ständiga kritik i dessa frågor.
Nu återstår frågan när Bussbranschen gör rent hus i sina egna led och skapar ett förbund med framtidsvisioner. Bort med garnityret som lik Muppar sitter och bevakar sina egna platser.


Sänder soliga hälsningar

eder
tillgivne
toni schönfelder
tel 0034 616 421 085
fax 0034 966 69 81 58


faxless cash advance faxless cash advance

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.