Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


Bäste läsare, detta Newsletter läses av ett absolut rekord i antalet läsare, fler och fler lägger in vänner och bekanta, det är som en snöboll som utvecklar sig till en lavin.

Detta Newsletter innehåller mycket olika budskap – som alla på nåt sätt berör oss envar.

1) Ulf Nilson från Expressen är tillbaks till Expressen efter 8 år av excil, en stor händelse i demokratins och frihetens tecken.


2) Konsten i att vara osynlig!


3) Direkt från Söderhavet till den Svenska Fjällvärlden

4) Veckans citat från en vaken läsare

5) SONY SATSAR PÅ DYR HÖGTEKNIK

6) Framtidens Internetlösning lika självklar som en toalett!

7) I dagarna får vi den första EU konstitutionen, en händelse lika stor som när USA fick sin i Philadelfia för drygt 200 år sedan.


8) Scania lämna ett halvhjärtad test försök med Bränslecellbussar!


9) Införandet av trängselavgifter i Stockholm.10) Strategigrupp ska ge regeringen IT-råd


11) Att leva loppan på skattebetalarnas pengar!


12) Bakåtsträvarna med tvångströjan är framme igen!

13) Den Intelligenta BUTIKEN


14) I dessa länder åker man in i finkan om man läser på Internet sådant som landets lagar inte tillåter!


15) EMU-debattens bisarra inslag ( krönika av Pernilla Ström)


16) Sluta ge bistånd till Afrika!

======================================
Här börja artikel nr:
======================================

1)

Den 22 juni var en stor dag för den svenska demokratin och yttrandefriheten!

Ulf Nilson är tillbaks och skriver i Expressen. Det måste vara en modig chefredaktör som tillåtet detta. Första artikeln var inne den 22 juni och genast utbröt ett verbalt ordkrig från de som vanligen inte förstår någonting eller dess andemening utan tar all kritik personligen.
Nu skall Ulf återkomma med fler artiklar varför vi kan förvänta oss nya debatter.
Få kan det som Ulf kan, med enkla raka ord komma till pudelns kärna, eller vad sägs om detta, citat: Sjukfusket är en revolt mot de vettlösa skatterna! Eller detta, citat: Den svenska modellen har kollapsat. Vi måste börja om och ge människorna i enpartistaten Sverige friheten tillbaka.

Det sista är något som Bussbranschen borde applådera! Få tillbaks friheten och en total avveckling av Länsbolagen, en dröm eller snar verklighet?
Om man ser på statsfinanserna så lär det bli snarare än vad många kan ana, det var få som trodde på att muren mellan väst och öst skulle rivas , men så är det alltid, att se in i framtiden har varit få förunnade, med facit i handen, är alla experter.

=========================================
2)

Konsten i att vara osynlig!

Stockholms turistverksamhet som Tidningen Travel News, den med avstånd bästa resetidningen, gett en korrekt beskrivning, att vara osynlig!

Stockholm Visitors Board (eller Stockholm Invisible Board, som Travelnews
skrev ) Åså förbrukar dom dryga 15 miljoner per år, det är så att det svartnar för ens ögon.

=========================================

3)

Direkt från Söderhavet till den Svenska Fjällvärlden

Hans Gerremo, 54 år, har utsetts till ny ordförande och vd för Svenska liftanläggningars organisation (SLAO). Han efterträder Stig Lundqvist som går i pension efter 25 år som ordförande.
Hans Gerremo drev Tandådalens skidanläggning under 25 år och har de senaste åren arbetat med turism i Västindien.
Stig Lundqvist har varit en synnerligen drivande person till gagn för den svenska fjällvärlden som han enade, en tidigare splittrat bransch med mängder av åsikter utan resurser att åstadkomma någonting.
Hans Gerremo tar över ett stort ansvar och många nya problem att tackla exempelvis statens nya hot om att höja momsen tillbaks till 25% för all persontrafik och turism i sin helhet.
Det bådar undergångsstämning, förra gången det skedde gick tusentals företag överstyr, men vem bryr sig att titta bakåt? Det är framåt vi skall se – i total avsaknad av en sjukdomsinsikt.

==========================================
4)

Veckans citat från en vaken läsare:

Det är en hel kultur nästan i den svenska bussbranschen, den här räddhågsenheten!

==========================================
5)

SONY SATSAR PÅ DYR HÖGTEKNIK
Japanska Sony ska lansera en serie dyra högtekniska produkter för att profilera varumärket mot andra asiatiska lågprisprodukter.

TS anm:
Något som en och annan bussföretagare borde ta till sig – det gäller inte att sälja sig billigast utan förädla sin produkt så att den blir ett varumärke, inte i hela landet men väl i den region man verka i. Att profilera sig, att våga visa upp sig, avvika från kollegorna, vara stark nog att ta ett och annat misslyckande och strunta i jantelagen.

==========================================

6)
Framtidens Internetlösning lika självklar som en toalett!

För ett tag sedan deltog Bengt Klaesson från Stockholm Convention Bureau från vilkens hemsida denna text är tagen.
Jag, ( Bengt) tillsammans med drygt 600 andra kollegor från hela världen, i ett framtidsseminarium genomfört av Kjell A. Nordström, professor på Handelshögskolan i Stockholm.

Kjell sa bl.a.:
”Internetlösningar för företagen i framtiden kommer att vara lika viktiga som tillgången på toaletter på företagen!”
Och han fortsatte:
”De kommer dessutom att vara lika ointressanta att marknadsföra för företagen som toaletterna!”

Jaha, tänkte jag. Här har vi de senaste åren investerat all vår kunskap i att bygga intelligenta, kommunikativa lösningar som ligger i absoluta framkanten och så jämförs de med företagets toaletter! Lösningar för automatisk anmälningshantering med kryptering för säkra betalningar. Föredragshantering med inlämning, bedömning och presentation utan att någon mänsklig hand kan förvränga det insända. Hotellbokningar som bekräftas med vändande e-post etc. etc

Välkommen till Stockholm Convention Bureau
http://www1.stocon.se/WMS/9/277.asp


TS anmärkning:
I varje newsletter tar jag upp Data/Internet lösningar som finns i andra branscher, alla är applicerbara i bussbranschen.
Men så länge det saknas elementära kunskaper på förbundsnivå, som kunde varit vägvisande för hela branschen, att arbeta mot ett gemensamt mål, så förblir bussbranschen på Kalle Anka nivå, med papper, penna och fax!

Svara på e-mail, det är ingen stor sak hos många, undrar hur många affärer som går förlorade då få har tid att svara på inkommande e-mail.
Nu är bussbranschen inte alls sämst i denna gren, än värre är det med kryssningsföretagen som just nu tycks ha företagsledare som är mer måna om att sola sig i tillfälliga framgångar, än att svara på konkreta förfrågningar. Ynkligt, kära kryssningsfirmor, bra för agenterna som därmed ta hand om kunderna. Ni som kryssar på Nordkap har missat denna sommar ett 30 tal lyxhytter som vänner till mig här i Spanien ville boka, att få ett svar för nästa års seglingsplan är tji omöjligt. Vad är det för chefer som tillsätts numera?


========================================

7)

I dagarna får vi den första EU konstitutionen, en händelse lika stor som när USA fick sin i Philadelfia för drygt 200 år sedan.


"Det finns ett grundläggande krav som alltid bör ställas på en
konstitution, må det handla om en nationell författning eller en
konstitution för den Europeiska Unionen. Det kravet är tydlighet.
Tydlighet i fråga om såväl maktdelning som väl avgränsade kompetenser.

Som svensk har jag dålig erfarenhet av utarbetande av författningar. När
Sveriges konstitution, grundlagen, antogs lämnades alltför många frågor
obesvarade. Sveriges parlament, riksdagen, gavs i det närmaste oinskränkt
makt att med enkla majoriteter fatta beslut i snart sagt alla frågor.
Yttrande- och tryckfrihet fick tack vare en unik svensk tradition fortsatt
stark ställning, men den politiska makten gavs klartecken att sprida sig i
kompassnålens alla riktningar.

En konstitution för den europeiska unionen får inte upprepa detta svenska
misstag. Det mest väsentliga måste vara att skapa en tydlig
kompetenskatalog, som klargör vilka uppgifter som är EU:s och vilka
uppgifter som ska förbli nationella eller avgöras på någon annan nivå.

========================================

8)

Scania lämnar ett halvhjärtad test försök med Bränslecellbussar!

Volvo hopplös efter, tror sig kunna köpa färdig kompetens när det är färdigt utvecklat.
Samtidigt som det i USA och övriga EU satsas för fullt – på fordon som har vatten som enbara avgaser – det bästa som har hänt fordons industrin sedan dess tillkomst.

EU och USA väljer väg mot vätgas
EU och USA ska tillsammans utveckla teknik för en övergång till det vätgasbaserade samhället om 30 år. Vid en stor konferens i Bryssel i dagarna undertecknades avtalet.
Förutom det avtal som nu undertecknats i Bryssel ska frågan tas upp nästa vecka när EU-kommissionens ordförande Romano Prodi träffar USAs president Bush. EU tänker anslå motsvarande 5,5 miljarder kronor till forskning och utveckling inom området de närmaste fyra åren. USA planerar att satsa 12 miljarder kronor inom området de närmaste fem åren. Enligt avtalet ska utvecklingsarbetet särskilt ta fasta på att ta fram prototypbilar och studera infrastrukturen för vätgasdrift, bränsleceller som reservkraftverk, att ta fram standarder, bränslestudier, studier av fastbränsleceller och högtemperaturceller liksom studier av bränsleceller för metanol och polymermembranceller. Bland de kommissionärer som deltar i mötet är Margot Wallström, miljö, Loyola de Palacio, energi och transporter och Philippe Busquin, forskning.


=========================================

9)

Införandet av trängselavgifter i Stockholm.

Inte oförvånad ser jag att BR är positiv inställd till trängselavgifter, måste kännas tryggt att åter följa som ett vindflöje makthavarna, istället för att kräva en utbyggnad av vägsystemet runt och i Stockholm, trafikleder under jord, fler parkeringshus i innerstan till låga kostnader som skulle avlasta trafiken. Göra strandvägen och skeppsbron bilfria och skapa ett sammanhängande brett gångstråk utefter vattnet med restauranger och barer vilket skulle höja hela Stockholm som attraktion, för detta krävs det visioner. Då är det enklare att sätta bomma och stänga stan.
Använd pengarna för den hopplös idiotiska Bottniabanan till Stockholms infrastruktur där den skulle vara till nytta för hela landet.

Regeringen har utsett landshövdingen i Gävleborgs län Lars Eric Ericsson att förhandla med Stockholms kommun och övriga berörda aktörer
om två frågor, som har samband med införandet av trängselavgifter i Stockholm.

Lars Eric Ericsson ska, tillsammans med Stockholms kommun, ta fram ett förslag för upphandlingen av systemet för att ta in miljö-/
trängselavgifter. Han ska också diskutera med berörda parter vem som ska äga kontrollstationerna.

Lars Eric Ericsson ska också studera hur skattemedlen, i form av "trängselavgifter", som efter beslut i riksdagen tillfaller
statskassan, ska kunna återföras till Stockholmsregionen och bidra till
utbyggnaden av kollektivtrafiken.

Lars Eric Ericsson kommer under arbetets gång fortlöpande att rapportera till Finansdepartementet.

- Genom att utse Lars Eric Ericsson till förhandlingsman vill regeringen snabba på processen samtidigt som Stockholmsberedningens
betänkande nu sänds ut på remiss, säger finansminister Bosse Ringholm.

Remisstiden går ut den 10 oktober.

=========================================

10)

Strategigrupp ska ge regeringen IT-råd


Christer Sturmark blir ordförande i den IT-politiska strategigrupp som regeringen tillsätter idag. Gruppen ska ge råd i IT-frågor. Dessutom tillsätts en delegation för e-tjänster.
Strategigruppen under Näringsdepartementet ska vara rådgivande till regeringen. Gruppen ska också arbeta för att stärka informationsteknikens möjligheter till tillväxt, framkom vid dagens presskonferens.

"Fokus måste ligga på samhällets behov och möjligheter av och med den nya tekniken, säger IT-minister Ulrica Messing i ett pressmeddelande
Ordföranden Christer Sturmark, grundare av Cell, var också medlem i den första IT-kommissionen.

Dessutom tillsätts en delegation för att utveckla 24-timmarsmyndigheten och offentliga e-tjänster, vilket nyteknik.se kunde rapportera om redan i går.

"Delegationen ska driva på utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten som är tillgänglig för alla, dygnet runt, överallt, säger biträdande finansminister Gunnar Lund.


TS anm:
IT råd? Men var finns rådet för kollektivtrafiken? Eller är det SLTF?
Rese & Turism rådet var finns det?
Örfilen borde svida – alla dessa bredkäftade företrädare inom rese och transportnäringen, splittrade i partikel stora organisationer som dagarna i ända lägger krokben för varandra, skrikande efter mera bidrag.
IT branschen fullt av innovatörer och positiva människor med visioner – dom får direkta ingångar till regeringen. Örfilen kan inte vara större.

========================================

11)

Att leva loppan på skattebetalarnas pengar!

Ombudsmannen, Hans Ytterberg, har vid ett flertal tillfällen valt att resa i business class vid flygresor utanför Norden, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion.

Detta trots att det i Homos eget resereglemente står att resorna bör göras i ekonomiklass, eller, om arbetsgivaren i det enskilda fallet har godkänt det, affärsklass. Högre klass än affärsklass ska i princip aldrig ersättas.
Ekoredaktionens granskning visar att Ytterberg vid elva av tolv resor utanför Norden under de senaste tre åren har flugit i business- eller affärsklass. Bara vid ett tillfälle valdes den betydligt billigare turist- eller ekonomiklassen.
Sammanlagt har hans resor, sedan 2000, kostat över 130 000 kronor.
Han motiverar de dyrare biljetterna med att han inte har någon skyldighet att stanna borta längre än vad uppdraget kräver bara för att kunna köpa en ekonomiklassbiljett.
För att kunna köpa de billigaste biljetterna krävs ofta att resenären är borta över en helgnatt. Men enligt Ekoredaktionen finns dock tillfällen då Ytterberg varit borta över helgnätter och ändå valt att resa med business class


============================================

12)

Bakåtsträvarna med tvångströjan är framme igen!

Plombering av kassor ska stoppa fusk för miljarder

Finansdepartementet tar nu krafttag mot miljardfusket med manipulerade kassor inom restaurangbranschen och handeln. Tjänstemän ser över möjligheten att införa tvångsåtgärder som plombering och typgodkännande av kassaapparater.

17 miljarder kronor. Så mycket pengar beräknas försvinna ur kassor på restauranger och i handeln varje år. Det handlar om oredovisade intäkter, pengar som går rakt ned i fickorna på krögare och handlare utan att passera skattmasen. Moderna kassasystem underlättar fusket.
- Sju av tio brott som begås internt har med kassan att göra, säger Dick Malmlund, säkerhetschef, Svensk Handel.
Ett sådant skulle avsevärt försvåra för de datatekniker som specialiserat sig på att programmera om systemen på svartkrögares begäran.


TS anm:
För varje åtgärd som denna minskar antalet fria företagare, fler arbetslösa, högre priser, färre kunder, fler som åker till Åland eller Finland, skatteintäkterna försvinner ut ur landet.
Finns det ingen som ser helheten?
Alternativet är att ta bort all skatt för inkomster upp till 150.000 kronor, minska bidragen i motsvarande grad, införa generella års skatter för restauranger som kommunen får ta hand om, tre klassers klassificiering, enkel bar / cafeterior, vanliga restauranger, fina restauranger allt baserad på antalet bord. Ingen administration, inget skatteverk, ingen länsstyrelse, inget skattebrott, inga plomber – tänk så enkelt livet kunde vara, där alla blir kreativa istället för att gå omkring i tvångströja.

==========================================

13)

Den Intelligenta BUTIKEN

Metro -Tyskalnds största dagligvaru kedja startar den Intelligenta butiken.

Butiken är resultatet av ett samarbete med bland annat SAP, Philips, Cisco, IBM, Intel och Intermec. Syftet är att testa hur ny butiksteknologi fungerar vid mötet med den praktiska verkligheten (både bakom kulisserna, och hur kunderna tar emot den). Här följer en sammanfattning av den teknologi som testas i Rheinberg:

1. RFID (smart tags) och smarta hyllor

Vissa varor är försedda med RFID-kretsar, vilket öppnar många möjligheter. Viktigast är kanske att följa varorna genom distrubitionskedjan med hjälp av RFID-läsare på kritiska ställen. Med början på distributionscentralen avläses RFID-kretsar placerade på lastpallar och/eller kartonger. Detta ger noggranna logistik- och lagerdata som går rakt in i SAP-systemet. Syftet är bland annat att minska kapitalbindningen i lager, antalet tillfällen när en vara blir slutsåld och svinnet, samt att spara pengar på att göra ankomstkontroll och inventering överflödiga.

Tre producenter deltar i Metro-försöket, genom att förse sina produkter med RFID-kretsar: Gillette (rakartiklar), Kraft (matvaror) och Procter & Gamble (kemiska artiklar). Gillette följer sina artiklar ända ut på de smarta hyllplanen i butiken (som har inbyggda RFID-läsare). Hyllorna håller reda på vad som står på dem, meddelar personalen när de behöver fyllas på och när en vara hamnat på fel plats. På sikt är det meningen att hyllorna ska kunna prestera en slags "intelligenta" inköpsorder, som baseras bland annat på hur snabbt produkterna går åt, tillgänglighet på distributionscentralen, varornas värde och i vilken utsträckning de försämras eller tappar värde med tiden.

Vissa varor i Metros framtidsbutik har RFID-märkning på artikelnivå, bland annat CD- och DVD-skivor. En kund som funderar på att köpa en viss skiva kan hålla upp den framför en RFID-läsare, och då höra ett utdrag ur musiken på skivan (alternativt se en snutt ur filmen). Detta är ett exempel på hur man i Metro-fallet strävar efter att RFID-användningen ska ge kunderna nya värden, inte bara "back office"-fördelar.

Även kundvagnarna har försetts med RFID-kretsar, vilket gör det möjligt att kontinuerligt jämföra hur många kundvagnar som tas in i butiken med hur många som förs ut. Denna information utgör ett mått på antalet kunder i butiken, och används i Rheinberg för att med viss framförhållning öka eller minska antalet öppna kassor.

2. Kundvagn med dator - utcheckning helt utan personal

Butiken har 60 så kallade "Personal Shopping Assistants", små datorer med pekskärm som kan fästas på kundvagnen. Den kund som så önskar kan dra sitt kundkort genom datorn, och få tillgång till sin personliga inköpslista. Datorn kan också hjälpa kunden att hitta en viss vara i butiken. Kunddatorerna, liksom annan utrustning, kommunicerar trådlöst via ett WLAN som täcker hela butiken.

Med hjälp av kunddatorerna kan kunderna också scanna in streckkoden på de produkter han eller hon plockar till sig, och hela tiden se aktuell total inköpssumma. Informationen i kunddatorn om plockade varor kan vid kassan överföras trådlöst, så att kunden kan betala utan att lägga upp varorna på bandet. Alternativt kan kunderna checka ut ur butiken helt utan hjälp av personal, genom att dra varorna förbi en streckkodsläsare i en obemannad kassa och betala i en maskin (med kontanter eller kort). I det fallet vägs varje vara samtidigt som streckkoden läses. Efter avslutad avläsning placerar kunden varorna i en påse vars totala vikt jämförs med vad den borde väga - och vid avvikelse tillkallas personal genom en larmsignal.

På sikt är det meningen att kunderna ska få personligt anpassade erbjudanden på kundvagnsdatorns bildskärm, och att den som tappat bort sitt barn ska kunna meddelas via bildskärmen var telningen kan avhämtas (känns aningen krystat, men uppges av Metro AG som en tänkbar applikation). På sikt är det förstås också meningen att RFID-kretsar på samtliga varor ska eliminera den inscanning av streckkoder som idag förekommer.

3. Smart våg med bildtolkning

Vid köp av frukt och grönt använder kunderna en smart våg, utvecklad av IBM, som har en digital kamera med programvara för bildtolkning. Denna "ser" och känner igen typ av grönsak eller frukt genom att bland annat analysera ytstruktur, färg, storlek och värmestrålning.

4. Elektroniska hyllkantsetiketter

Nästan samtliga hyllor i butiken har etiketter med små bildskärmar (flytande kristaller) som kan uppdateras trådlöst. Dessa etiketter är precis som kassorna direkt kopplade till Metro-gruppens centrala system, "Merchandize Management System", vilket garanterar att priset på hyllan och i kassan är detsamma. På sikt räknar Metro med att även använda hyllkantsetiketterna för reklammeddelanden, kompletterande information om varorna (såsom innehåll eller tillagningstips) samt instruktioner för personalen om hur varorna ska staplas.

5. Informationskiosker

Här och där har Metro-butiken informationskiosker, där kunderna kan få fördjupad information. Det handlar exempelvis om varors ingredienser och näringsvärde, tillverkare, ursprung, extrapriser liksom altarnativa produkter och recept baserade på aktuell produkt. Man kan också få en karta utskriven som visar var i butiken aktuell produkt finns. Informationskioskerna kommunicerar trådlöst via WLAN.

6. Elektroniska affischer

Här och där finns också19-tums bildskärmar uppsatta ovanför butikshyllorna. Dessa används för att puffa för produkter som är placerade i närheten av den aktuella skärmen, och för att visa mera generella videosnuttar. Bildskärmarna är också trådlöst uppkopplade via WLAN.

7. Handdatorer med IP-telefoni för personalen

All personal har trådlöst uppkopplade handdatorer, som bland annat gör det möjligt att var som helst i butiken, när som helst, få tillgång till lagersaldo och liknande information. Längre fram är det meningen att personalen ska kunna använda handdatorerna som telefoner (baserat på IP-telefoni, vilket innebär att rösten går genom det trådlösa nätverket enligt internetprotokollet, IP).

Wal-Mart, Marks & Spencer och Tesco provar också RFID

Även flera andra stora kedjor har nyligen meddelat sin avsikt att genomföra försök med smart tags/RFID. Den gigantiska amerikanska dagligvarukedjan Wal-Mart meddelade nyligen att man nästa år (2004) börjar testa ett system med RFID-märkta lastpallar, och att systemet från 2005 kommer att köras i skarp drift i samarbete med ett hundratal producenter.

Den brittiska kedjan Marks & Spencer meddelade i april att de kommer att genomföra ett test där klädesplagg (på artikelnivå) förses med RFID-kretsar. Man kommer att använda den standard som utvecklats av Auto-ID Centre. Testet kommer att genomföras från september till december 2003, och kan leda till en mera storskalig RFID-implementering (350 miljoner klädesplagg årligen kan komma att märkas). Marks & Spencer yttersta syfte är att frigöra personalen från administrativt rutinarbete (med exempelvis inventering och mottagningskontroll) så de kan ägna mera tid åt kunderna.

Den stora brittiska dagligvarukedjan Tesco har redan inlett ett försök där förpackningar med rakblad av typen Mach3 från Gillette förses med RFID-kretsar.


==========================================

14)

I dessa länder åker man in i finkan om man läser sådant på Internet som landets lagar inte tillåter!


I nedanstående länder åker man i fängelse när man klicka in sig på nätet och läser på websiter som inte är tillåtna av regimen! I Spanien är det förbjuden att läsa siter från ETA, frågan är vem är det som övervakar? YES, säkerhetstjänsterna.
Här är listan över länder där det råder censur i klicka in sig på siter som är förbjudna att besöka.
I USA råder ett liknande förbud för pornografiska siter eller barnporr, mail som sänds med dessa innehåll och som passera en amerikansk server utan att man vet om det, har avsändaren enligt amerikansk lag gjort sig olaglig och kan straffas så snart man komer till ett land som har utlämningsavtal med USA.

Algeriet, Kashmir, Pakistan, ...: Militante Islamister

Nya Guinea: Teodoro Obiang Nguema (President)

Ethiopien: Meles Zenawi (President)

Bangladesh: Altaf Hossain Chowdhury (Inrikesminister)

Burma: Than Shwe (President)

Burkina Faso: François Compaoré (Broder till Presidenten Blaise Compaoré)

China: Hu Jintao (President och Generalsekreterare MAO Partiet)

Eritrea: Issaias Afeworki (President)

Haiti: Jean-Bertrand Aristide (President)

Iran: Ali Khamenei ( Religiös Ledare)

Israel: Ariel Scharon (Premiärminister)

Kasachstan: Nursultan Nazarbajew (President)

Columbia: Carlos Castaño (AUC-Miliz ledare), Manuel Marulanda (FARC-Guerilla ledare), Nicolás Rodríguez Bautista (ELN-Guerilla ledare)

Kongo (Demokratiska Republiken): Joseph Kabila (President)…..med benägen svenskt bistånd

Kuba: Fidel Castro (President)

Laos: Khamtay Siphandone (President)

Liberia: Charles Tayler (President)

Libyen: Muammar al-Gaddafi ( Revolutionsledare och Statsöverhuvud))

Malaysia: Mahathir Mohamad (Premiärminister)

Nepal: Gyanendra (König), militant Maoist och ledare "Prachanda" (alias Pushpan Kamal Dahal)

Nordkorea: Kim Jong Il (Generalsekreterare för det koreanska Arbetarpartiet)

Palestinas Autonomimyndighet: De palestinska säkerhetskrafterna

Philippinerna: Pilippinska säkerhetskrafterna

Ruanda: Paul Kagame (President)

Ryssland: Wladimir Putin (President)

Saud-Arabien: Abdullah ibn al-Saud (Kronprins, de facto Statsöverhuvudet)

Simbabwe: Robert Mugabe (President)

SingapurGho Chok Tong (Premierminister)

Spanien: ETA

Swasiland: Mswati III. (König)

Syrien: Baschar al-Assad (Präsident)

Togo: Gnassingbé Eyadéma (Präsident)

Cheshenien: Maffian

Tunesien: Zine el-Abidine ben Ali (President)

Turkiet: Hilmi Oskok (Generalstabschef för Armen)

Turkmenistan: Sapamurad Atajewitsch Nijasow (President)

Ukraina: Leonid Kutschma (President)

Usbekistan: Islam Karimow (President)

Vietnam: Nong Duc Manh (Generalsekreterare Kommunistiska Partiet)

Vitryssland: Alexander Lukaschenko (President)


============================================

15)


EMU-debattens bisarra inslag

Innan du börja läsa denna som vanligt underhållande och givande artikel, vill jag bara än en gång påminna dig om att omröstningen i september är en fars artad tillställning! Sverige har i Maastrichtavtalet tillstyrkt utan reservation att vara med i EMU från början, efter att Sverige inte klarade av nyckeltalskraven – kom någon i departementet på det geniala tricket att börja tala om ett val istället för att tala om för folket hur illa det är ställt med Sveriges ekonomi!
Nu till Pernilla Ström:

av Pernilla Ström, ekonom och debattör.

Häromdagen intervjuade en flåsigt upphetsad Elisabeth Höglund ”tre tunga nationalekonomer”, det var så de presenterades, som alla lyftes fram som stora vetenskapliga auktoriteter och som alla fick döma ut euron, och det utan att bereda minsta lilla utrymme för någon invändning eller avvikande uppfattning.
Det är ungefär som om hon hade låtit ”tre tunga analytiker” döma ut Göran Perssons ledarstil, och hämta samtliga från riksdagsbänken hos moderaterna.
Och i veckan fick vi prov på de mest hårresande statistiska slutsatser. Då hette det i en del påannonser att EMU inte hade någon effekt för småföretagen, tvärtemot vad till exempel småföretagarnas egna organisationer påstod. Representanter för dem trycktes upp mot väggen med reportrarnas kameralinser och mikrofoner framstuckna som kulsprutepipor.
Till grund för påståendena låg en undersökning där småföretagare intervjuats om sina EMU-sympatier och vilka effekter euron skulle ha på deras verksamhet. Bara 20 procent trodde att deras företag skulle gynnas av ett svenskt EMU-medlemskap. 76 procent trodde varken bu eller bä och menade att det nog inte hade någon effekt. 4 procent var direkt negativa.
Av detta blev alltså slutsatsen att småföretagarna är ”EMU-skeptiker” (en term som motståndarsidan brukar använda om sig själva; det låter väl mer sofistikerat att vara ”skeptiker” än bara nej-sägare).
Centerns Lena Ek intervjuades och sade att det är den ”nära ekonomin” som spelar roll för småföretagen. Det ligger det kanske något i; det är förmodligen också en anledning till att så få av dem växer och blir större. Men i vad mån den nära ekonomin skulle bli sämre av att vi bytte kronan mot euron är inte lätt att bli klok på – också den nära ekonomin borde rimligtvis påverkas positivt av lägre räntor och bättre tillväxt.
Statistiska krumelurer
Nu är väl småföretagare i allmänhet kanske inte några nationalekonomiska Einstens. Och det ska vi över lag vara väldigt tacksamma för. Hade de varit det, hade vi förmodligen inte haft några småföretag alls här i landet. Då hade dessa kreativa vildhjärnor och besatta entreprenörer, dessa envisa smålänningar och sega jämtlänningar förmodligen aldrig satt igång sina bolag. Då hade de nämligen insett redan på förhand (och inte när det ändå var för sent) att det är hårt slit till generande låg timpeng och pennalistisk 3:12-reglering under stor byråkrati och administrativt krångel – och som samhälleligt tack för alltihop glädjen att bli misstänkliggjord och behandlad som brottsling in spe hos skattemyndigheten.
Om undersökningen som sådan kan man dock säga mycket. Den som hade velat hårdvinkla hade ju lika gärna kunnat påpeka att de som tror att deras företag skulle gynnas av en euro-övergång är fem gånger fler än de som skulle missgynnas. Eller något sådant.
Men låt oss inte försjunka i statistik-dribbel, utan i stället fundera över hur det kommer sig att så många tycks likgiltiga vad gäller det egna företaget och euron, och vilka slutsatser man rimligen i så fall borde dra.
Ibland har det ju hävdats att EMU inte påverkar småföretagen eftersom deras handel med utlandet ändå är så liten. För all del. Men vad beror denna lilla volym i så fall på? På att de varor som svenska småföretagare erbjuder är av så undermålig kvalitet att de möjligen duger att lura på den godtrogne grannen men inte duger på en internationell marknad?
Är den låga andelen av den samlade handeln inte snarare just ett tecken på att olika valutor faktiskt fungerar som ett effektivt hinder för handel över gränserna, för utbytet av varor och tjänster på den inre marknad som ju ska vara gemensam och gränslös?
Där skon klämmer
Mina trätobröder på nejsidan brukar raljera och säga att olika valutor inte är något problem; att småföretagare minsann grejar att hantera en miniräknare. Jodå, det gör de nog. Men det är inte där skon klämmer.
Jag har själv ett litet företag och har gjort en del affärer inte minst med Tyskland. I liten skala, och med tyska småföretagare, men till höga transaktionskostnader. Bland annat har jag haft hästar i träning och för betäckning. Tyskland har, till skillnad från Sverige, ett stort utbud av enormt skickliga beridare till överkomliga kostnader. Tyskland har också de bästa avelshingstarna i världen.
Men när seminveterinären skickar sin räkning på 45 euro, kostar det mig 130 kronor att betala den.
När hovslagaren vill ha sina 39 euro, är påslaget för att betala honom alltså nästan 33 procent.
Jag sitter även som partner i ett annat bolag, en resebyrå, som varje månad får en del provisioner. Många hotell i Sydeuropa envisas alltjämt med att skicka checkar som måste lösas in och växlas på banken. Det rör sig inte om några större summor. Men för en småföretagare är varje intäktsström värdefull. Inte sällan är kostnaden för att lösa in en viss check dock lika hög som beloppet som är noterat på den.
Egenmäktiga banker
Vän av ordning säger att det där beror främst på bankerna och deras hutlöst höga avgifter. Och det är förstås sant. Banker är ett patrask, särskilt mot småföretagare. Men det är också sant att en av anledningarna att de – liksom åtskilliga andra – kan salta räkningen med avgifter är just att vi handlar med olika valutor. Olika valutor fungerar som ett filter.
Och när ja-ekonomerna talar om fördelarna med en stor och likvid kapitalmarknad betyder det i klartext för mig och många småföretagare hårdare konkurrens även där, med tillgång till andra långivare och betalningsförmedlare än de oligopolistiska svenska storbankerna.
I ett tredje bolag skulle vi häromdagen fatta beslut om en investering. Den kommer att sträcka sig över en längre tid. Intjäningen kommer i euro. Säljaren vill ha betalt i dollar. Själva betalar vi med svenska kronor. Hur räknar man hem en sådan investering, då vi inte bara ska försöka fundera över hur dollarn och euron kan tänkas röra sig mot varandra, utan även måste ta ställning till hur kronan kan tänkas uppträda gentemot dessa två storheter – och det för en investering som ska löpa inte bara i år utan under tio år?
Jag hör dem som säger att vi kan avvakta, att vi inte behöver säga ja nu utan att vi kan komma igen senare.
Det låter. Som småföretagare har jag andra erfarenheter:
Den som väntar på något gott väntar ofta för länge.

=========================================

16)

Sluta ge bistånd till Afrika!


Afrika upptäcker liberalismen

Sluta ge bistånd! Den radikala uppmaningen kommer från James Shikwati, chef för Inter Region Economic Network (IREN) i Kenya, under ett Sverigebesök arrangerat av tankesmedjan Timbro.
– Det var när västvärlden slutade ge bistånd till vår förre president, Daniel arap Moi, som han tvingades tänka om, sa 31 årige James Shikwati.
Shikwati menar att biståndet har blivit en fattigdomsindustri som inte hjälper utvecklingsländerna, utan tvärtom är en av orsakerna till att korruptionen fortsätter.
– Vi har två former av korruption. En lokal, där polismannen vill ha pengar för sina tjänster eller för att inte hindra verksamhet. Men den värre formen är den högteknologiska och internationella, där regeringar genom bistånd hamnar i en situation där man alltid är inriktad på att ge givarländerna vad de vill ha, i stället för att se till det egna landets utvecklingspotential. Det gör att alla statliga institutioner, också domstolarna, underordnas ett system som försvårar utveckling och därför bidrar till fattigdomen.
Kapitalism inget främmande
Redan under gymnasietiden frågade sig James Shikwati varför Afrika är så fattigt. Han fann en liten bok med svar som lockade honom. Det var Frédéric Bastiats The law. Den fick honom att fundera i andra banor är de vanliga, där afrikaner utmålas som offer för kolonialtiden. En övertygelse växte fram hos honom om att det var avsaknaden av frihet som var den viktigaste förklaringen till fattigdomen. Och den övertygelsen bygger inte bara på västerländska filosofier. Shikwati har inte studerat utomlands utan letat efter förklaringar och argument på hemmaplan i Kenya.
– Jag har sökt i den förkoloniala tiden. De flesta intellektuella säger att kapitalism är något främmande för oss i Afrika. Men det är inte sant. Inom stamkulturen har individualismen funnits och exempelvis erkänt skickliga jägare och andra som tillfört samhället mer än andra. Vi afrikaner ägnade oss åt handel långt före kolonialismen, också långväga handel. Det har funnits system för skatt och tullar i utbyte mot säkerhet, främst under handelsresorna. Jordbrukssamhällen har odlat fritt för att sedan betala viss skatt till kungen i ordnade former.
Kommunism lockade eliterna
– En förklaring till att kapitalismen inte har fått den plats den borde är att de flesta länder i samband med avkolonialiseringen föll för kommunismen. Planekonomi och centralstyrning passar väldigt bra ihop med eliternas maktanspråk och ambition att styra enväldigt. Frihet och kapitalism hade givit företagandet utrymme, medan regeringarna hade tappat i inflytande.
På frågan vilket hans viktigaste budskap är svarar han ”entreprenörskap”.
– För att komma ur fattigdomen måste varje individ inse att man måste börja hos sig själv. Det går inte skylla på regeringen och andra. Vi säger att var och en redan har det allra viktigaste kapitalet – sitt humankapital, sin förmåga att använda huvudet.
– Vi vill att Kenya ska ta sig ur fattigdomen. Därför är vår strategi att människor ska kunna klara sig på egen hand, vid sidan av regeringen. Det är enda möjligheten att vända utvecklingen. Vi brukar säga att vårt mål är att vi ska ta oss ”från tredje världen till den första på två år”. Det kan bara ske med fri marknad och liberalism.
Institutet IREN är verksam i flera länder i östra Afrika och arbetar via kyrkorna och skolorna. Man anordnar grupparbeten och tävlingar där eleverna ska lösa praktiska problem för tänkta företag. Syftet är att skapa en mentalitet där de unga lär sig att tänka själva. Dessutom visas detta arbete upp för företag som denna väg kan rekrytera dugliga medarbetare. Man ger ut The Free Economist och James Shikwati medverkar i radio och teve.
– Läget är mycket bättre nu, med president Mwai Kibaki, än under förre presidenten Daniel arap Moi. Då var man tvungen att lägga band på sig och vara noga med vad man sa och till vem. Nu är yttrandefriheten större. Men korruptionen är fortfarande stor och vi har en koalitionsregering där Moi-ministrar sitter kvar. Framtiden är inte självklar. Men om omvärlden håller trycket uppe och kräver förändringar i rätt riktning, i stället för att ge bistånd som göder korruptionen, kan Afrikas framtid bli ljus.


Avslutningsvist en varm hälsning från ett Alicante i strålande sol och varmt badvatten, i havet minst 25C och i vår jätte pool minst 29C

Eder tillgivne

Toni Schönfelder

Tel 0034 616 421 085
Fax 0034 966 69 81 58

faxless cash advance faxless cash advance<>

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.