Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Luftfartsverket en myndighet med attitydproblem


Min goda mormor hade ingen åsikt. Hon hade, trots att det skavde i samvetet, valt hålla käft i alla lägen. Hon dog bitter och cynisk till samhället som svek hennes ideal, ideligen.
Kan det gå till så här på LFV?
”Sune” på LFV örfilade sig själv för att hålla sig vaken, då han satt dagligen i ändlösa möten för den breda sken demokratins skull och undrade om det är nödvändigt att hålla med varandra oupphörligen. Chefen herr Niclas nickade till emellanåt. Peter klarade Duellen genom att anteckna. – Trots lågkonjunkturen klarar vi jobben!
Är det så här det går till på Luftfartsverket? Vi klarar dom egna jobben genom att öka utdebiteringen till alla som måste komma till Arlanda, något alternativ finns inte.

Genom att ta ut en avgift varje gång en buss ska hämta eller lämna
passagerare på Arlanda vill Luftfartsverket begränsa busstrafiken till
Arlanda flygplats. Som skäl för de nya avgifterna hänvisar
Luftfartsverket till att de är ålagda att minska koldioxidutsläppen på
Arlanda.

Så beter sig en sann Monopolist! LFV blandar ihop sin egen roll mellan att vara affärsdrivande verksamhet och en ”myndig” myndighet.

Planekonomi heter dylikt ekonomiskt övergrepp. Det finns ett klart samband mellan övergreppen på u-länder och exempelvis bussbranschen i Sverige.
PT Bauer har fått The Milton Friedman Prize för sina banbrytande studier om hur skadligt det planekonomiska tänkandet varit för biståndsarbete i u-länderna. Det är ingen skillnad på hur utvecklingen går i Sverige. De som följt Bauers råd har kunnat vända förtvivlan till välståndsutveckling
Oftast var den svenska byråkratins värderingar klart isolationistiska och präglade av en marxistisk världssyn.
Det var ”Myrdals” väg som många följde. Det är dyrköpta erfarenheter. Till alla du möter som fortfarande tror att planekonomiskt planering hjälper att bibehålla monstruösa förvaltningar – ge dem en bok av P T Bauer.
Bussbranschen borde köpa ett ex till alla inom LFV och alla andra myndigheter och för all del inte minst till Länsbolagen – möjligen känner dom igen sig.
Det är inte bara en god investering som besparar dig framtida skatter till Myndigheter med attitydproblem. Det är också en handling av solidaritet

Maktens arrogans skickar ett…

P R E S S M E D D E L A N D E
Arlanda 2 maj 2002
Även bussarna bör betala sina kostnader

Tågresenärer, taxikunder och privatbilister betalar alla för den
infrastruktur de nyttjar på Arlanda flygplats. Hittills har dessa grupper
även fått betala för bussresenärerna.
LFVs inställning är att bussarna bör stå för sina egna kostnader. Därför
införs en angöringsavgift den 1 juni för busstrafiken på Arlanda.
Bussarna är viktiga för resenärerna på Arlanda flygplats. Men vi kan inte
fortsätta den orättvisa fördelning av kostnader som innebär att övriga
resenärer får bekosta även bussarnas infrastruktur, säger Jan Lindqvist,
informationschef LFV Arlanda.

LFV Arlanda har stora kostnader för hållplatser, körvägar och information
för busstrafiken. Avgiften på 250 kronor per buss och angöring ska gå till
att täcka dessa kostnader och är ett sätt för flygplatsen att även
fortsättningsvis kunna skapa god tillgänglighet för busstrafiken. LFV, och
därmed flygplatsens vägnät, är inte skattefinansierat.

Det har hävdats från bussbranschen att detta i själva verket är en
miljöavgift och att den endast "drabbar" bussarna. Det är fel.
Däremot kommer LFV Arlanda i nästa steg att införa en miljörabatt på
angöringsavgiften för de mest miljövänliga bussarna, något som de flesta
bussar uppfyller redan idag.
LFV Arlanda ser gärna att fler resenärer väljer att resa kollektivt till och
från flygplatsen. Men det är rimligt att respektive trafikslag står för sina
egna kostnader.

För de bussbolag som anser att tillgängligheten till terminalerna inte är så
viktig, kommer det att finnas en busshållplats utanför terminalområdet där
flygplatsens shuttlebussar passerar. Dessa bussbolag slipper då förstås
angöringsavgiften.

Bussbranschens riksförbund säger i ett pressmeddelande att organisationen
kommer att anmäla angöringsavgiften till Konkurrensverket. LFV Arlanda
välkomnar en sådan prövning eftersom angöringsavgiften utjämnar konkurrensen
mellan de olika trafikslagen.

För mer information:
Jan Lindqvist, informationschef LFV Arlanda

Ett fantastiskt dokument!

1)”LFVs inställning är att bussarna bör stå för sina egna kostnader”.
Det angår inte LFV – det är staten genom andra myndigheter som styr trafikpolitiken.
2) ”LFV Arlanda har stora kostnader för hållplatser, körvägar och information
för busstrafiken. . Avgiften på 250 kronor per buss och angöring”
LFV har erhållit miljarder ur statskassan för att bygga en flygplats som skall vara tillgänglig för alla. Bussen, den Reguljära eller Turistbussen är en del av en samhällsnyttig kedja där stora trafikströmmar av Passagerare slussas mellan punkt A och flygplatsen. Det ligger i LFV:s skyldigheter att tillse att denna trafik erhåller erforderliga utrymmen för passagerarnas bästa. Så sker ej idag, istället är angöringsplatsen för Turistbussar en skamfläck i jämförelse med andra långt mer frekventa flygplatser i världen.
Hur avgiften 250 kr är framräknad torde bara de initierade veta – och är egentligen ointressant eftersom den saknar laglig grund och LFV kan rimligen ej utfärda avgifter utan regeringens tillstånd. Konsekvensen skulle kunna bli att bussar på väg till Centralstationen, Slottet, Drottningholm eller till andra platser, var går gränsen? Det är regeringen som har ansvaret för helheten, det är dags att den tar tag i detta.
4) ”Däremot kommer LFV Arlanda i nästa steg att införa en miljörabatt på
angöringsavgiften för de mest miljövänliga bussarna”

Det är EU som har ansvaret i vilken takt miljölagen skall tillämpas för vägtrafiken, något som Sverige anslutit sig till. LFV är överhuvudtaget inte tillfrågad eller berörd, och för övrigt är det omöjligt att mäta utsläppen från bussarna ( utsläppen från sannolikt alla bussar på ett år motsvarar vad enstaka Ryska flygplan spyr ut vid start och landning, vilka just erhållit dispens av LFV i strid med gällande EU regler, nu är det Politik och landningsrättigheter för SAS i Ryssland då gäller inte miljölagarna längre) Bussen i en miljö med flygmaskiner det är befängt att LFV ens försöker sig på detta övergrepp, okunskapen tycks inte ha några gränser.
Att LFV vill avgöra enligt egen åsikt vilka bussar som uppfyller vad, betyder ännu mer byråkrati och framtida nya avgifter.
En annan intressant iaktagelse är frågan hur mäter LFV tågets miljöbelastning? Tåget som förbrukar mångdubbelt mer i energi per passagerare? Skapar buller i klass med moderna flygplan samt tar sin energi från förhatliga kärnkraftverk? Tåg med traditionella bromsklossar avger Asbet och dessa angör Arlanda station ett otaligt antal gånger per dag.

5) För de bussbolag som anser att tillgängligheten till terminalerna inte är så
viktig, kommer det att finnas en busshållplats utanför terminalområdet där
flygplatsens shuttlebussar passerar. Dessa bussbolag slipper då förstås
angöringsavgiften.

Kan man vara mer oförskämt? Maktens arrogans! LFV bedriver shuttlebussarna i egen regi framför Arlanda flygplats vilka exempelvis inte uppfyller de strängare krav som ex Stockholm valt att införa i city, visserligen i strid med EU lagstiftningen vilket ligger nu hos EU Kommissionen för åtgärd. Obstacles to the free movement of services and people! Detta är ett allvarlig brott mot EU:s grundlag. “ It might be a question of an infringement”.

6) Återstår frågan, varför skall LFV bedriva allehanda verksamheter på Arlanda, att köra busstrafik exempelvis? Var det inte LFV:s uppgift att sköta en väl fungerande flygplats? Är det inte dags för Regeringen att se över LFV:s verksamhet och sammanblandning mellan att vara affärsverk och myndighet? Det mesta som LFV sysslar med på Arlanda kan skötas bättre, billigare samt mer effektivt av privata företag. Ett gått råd till LFV är, slutar med alla sido verksamheter som kostar pengar och föder en ändlös kostsam byråkrati. Starta med att skicka hem informationschefen – där spar ni vad bussarna skulle beräknas ge i årsinkomst.
Arlanda är inget börsbolag varför informationstjänsten är helt överflödigt.
Den dag LFV Arlanda ägna sig åt sin kärnverksamhet, kan man sänka landningsavgifter och andra till fromma för Sverige och passagerarna. Det finns inget skäl till att LFV tar ut en av världens i särklass högsta avgifter annat än att man väljer att bihålla en planekonomisk verksamhet som leder till en ekonomisk misär för alla.

Att BR går till konkurrensverket med detta ärende, varför? Anmäl istället hela LFV:s ledning för JK, för ex rättsövergrepp, brott mot EU:s grundlag. Till EU kommissionen för Obstacles to the free movement of services and people! Det skulle bli ett bra åtal.

Solen skiner även idag i Alicante ( Santa Pola)

hälsningar
toni schönfelder


Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.